Prva stranica 
Natrag 
Naprijed 
Novosti 
 Kopiraj URL stranice 
 
Natisni stranNatisni stran  
e-računi upute za uporabu  >  Proizvodnja, servis i r...  >  Unos, uređivanje i obra...

Unos, uređivanje i obračun radnih naloga


U modulu |Prodaja |Radni nalozi možemo unositi i pregledavati radne naloge. Za unos novog radnog naloga kliknemo na gumb Novi radni nalog.

Upišemo podatke o naručitelju, datumu početka radova, roku izvedbe i radni nalog dodijelimo radniku. Odaberemo skladište sa kojeg ćemo uzimati materijal i skladište na koje ćemo prenijeti naručeni proizvod.

  
Unos podataka za novi radni nalog
  
  Slika 1: Unos podataka za novi radni nalog


Klikom na gumb Dodaj naručeni proizvod odaberemo proizvod iz šifrarnika ili dodamo novi proizvod klikom na gumb Unos novog artikla. Po unosu će novi proizvod biti dodan u šifrarnik artikala i na radni nalog. Upišemo količinu proizvoda i potvrdimo unos.

  
Dodavanje naručenog proizvoda na radni nalog
  
  Slika 2: Dodavanje naručenog proizvoda na radni nalog


Po unosu naručenog proizvoda kliknemo na gumb Dodaj potrošeni materijal.

  
Dodavanje materijala na radni nalog
  
  Slika 3: Dodavanje materijala na radni nalog

Dodavanjem materijala na radni nalog, prenose se i nabavne cijene materijala upisane kroz primku, a ukupna nabavna vrijednost potrošenog materijala se kao nabavna cijena prikazuje uz naručeni proizvod. Odaberemo, želimo li potrošnju materijala knjižiti na novu otpremnicu ili na naručeni proizvod, pri čemu će se ukupni trošak materijala prenijeti u šifrarnik artikala kao nabavna cijena naručenog proizvoda.

Ako na radni nalog želimo dodati utrošene sate rada za proizvodnju, kliknemo na gumb Dodaj radne sate. Birati možemo između onih vrsta poslova/tarifa koje smo prethodno dodali u šifrarnik poslova/tarifa kroz modul |Prodaja |Šifrarnici i postavke |Šifrarnik poslova/tarifa.

  
Dodavanje utrošenih sati rada na radni nalog
  
  Slika 4: Dodavanje utrošenih sati rada na radni nalog


Po završetku unosa podataka na radni nalog, dobivamo uvid u detaljan prikaz potrebnog materijala i sati rada za proizvodnju naručenog proizvoda:

  
Prikaz obračuna radnog naloga
  
  Slika 5: Prikaz obračuna radnog naloga


Radni nalog možemo ispisati nakon izdavanja (kliknemo na gumb Izdavanje dokumenta).

  
Prikaz ispisa radnog naloga
  
  Slika 6: Prikaz ispisa radnog naloga


Reference na stran

---
Zadnja sprememba 28.06.2012 12:42:35
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024