Prva stranica 
Natrag 
Naprijed 
Novosti 
 Kopiraj URL stranice 
 
Natisni stranNatisni stran / poglavje  
e-računi upute za uporabu  >  Automatska sinkronizaci...  >  Postavke automatskog fa...

Postavke automatskog fakturiranja narudžbi

U postavkama sinkronizacije s internet trgovinom zadati možemo i automatsko izdavanje računa za već plaćene i izvršene narudžbe. Automatsko fakturiranje podržano je za internet trgovine na sljedećim platformama:

Te postavke dostupne su u postavkama sinkronizacije internet trgovine u modulu |Postavke |Postavke tvrtke->Internet trgovine. U postavkama pojedine internet trgovine naći ćemo sekciju za određivanje postavki automatskog fakturiranja, kao što prikazuje slika:

  
Postavke automatskog fakturiranja pojedine internet trgovine
  
  Slika 1: Postavke automatskog fakturiranja pojedine internet trgovine

U sklopu postavki automatskog fakturiranja, aktivirati možemo automatsko izdavanje računa te istovremeno i automatsko slanje izdanog računa na e-mail adresu kupca.

U sklopu postavki izdavanja računa birati možemo među sljedećim mogućnostima:

  
Postavke za automatsko izdavanje računa prilikom prijenosa nardužbe iz internet trgovine u program e-racuni
  
  Slika 2: Postavke za automatsko izdavanje računa prilikom prijenosa nardužbe iz internet trgovine u program e-racuni

Ne izdaj računAutomatsko fakturiranje narudžbi je isključeno.
prema postavkama statusa narudžbiAutomatsko fakturiranje vrši se za sve uvožene narudžbe glede na postavku "Automatsko fakturiranje" unutar postavki za statuse narudžbi
kad je narudžba plaćenaAutomatsko fakturiranje vrši se za sve uvožene narudžbe koje su plaćene u cjelosti, ne glede na status tih narudžbi.
prema postavkama statusa narudžbi ili plaćena narudžbaAutomatsko fakturiranje vrši se za sve uvožene narudžbe glede na postavku "Automatsko fakturiranje" unutar postavki za statuse narudžbi odnosno za sve uvožene narudžbe koje su plaćene u cjelosti.

Prije aktivacije automatskog izdavanja računa potrebno je provjeriti i pravilno zadati postavke fiskalizacije računa. Samo tako će računi, izdani iz narudžbi sa načinom plaćanja koji zahtjeva slanje računa na ovjeru u Poreznu upravu, biti fiskalizirani u trenutku izdavanja.

U sklopu postavki automatskog slanja računa na e-mail adresu kupca birati možemo među sljedećim mogućnostima:

  
Postavke za automatsko slanje računa na e-mail adresu kupca
  
  Slika 3: Postavke za automatsko slanje računa na e-mail adresu kupca

Ne šalji račun putem e-pošteSlanje izdanog računa je onemogućeno.
za sve automatski fakturirane narudžbeRačun se šalje za sve narudžbe iz kojih su bili automatski izdani računi.
kad je narudžba odn. račun plaćenRačun se šalje kada ima zabilježeno plaćanje. Takav račun je izdan iz narudžbe kupca, na kojoj je prethodno zabilježeno plaćanje.

U sljedećem sklopu je omogućen odabir operatera (korisnika) za izdavanje računa te će se tim odabirom koristiti i njegov e-mail (i postavke slanja) za izabranu internet trgovinu. U slučaju da u polju nije izabran korisnik, preuzeto će pošiljatelj biti tvrtka.

  
Odabir operatera za izdavanje i slanje računa
  
  Slika 4: Odabir operatera za izdavanje i slanje računa

Zadnja opcija je namijenjena internet trgovcima koji žele za sve narudžbe kupaca s načinom plaćanja "transakcijski račun" automatski izdati i poslati predračun (ponudu) s podacima za bankovnu uplatu i bar kodom za plaćanje. Više o toj mogućnosti možete provjeriti na stranici Automatsko izdavanje predračuna (ponuda).

Prije nego što aktiviramo automatsko slanje računa na e-mail adresu kupca, provjerimo i prema potrebi prilagodimo preuzete tekstove e-mail poruka.


Reference na stran

---
Zadnja sprememba 06.12.2023 10:21:33
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024