Internet trgovina Mall Partner

Poglavlje opisuje kako uključiti izmjenu podataka između e-računa i internet trgovine koja radi na platformi Mall Partner. Integracija omogućuje uvoz internet narudžbi i računa.

1.1 Postavke u Mall Partner

Za uključenje izmjene podataka s Mall Partner potrebno je prvo urediti i omogućiti dostup do podataka u trgovini preko API sučelja. Postavke uređujemo unutar postavki našeg računa na platformi Mall Partner, gdje u meniju Partner kliknemo na Information. u Odjeljku API keys vidimo client ID i valjanost pojedinačnog API ključa. Cijeli postupak je opisan na stranici https://knowledgebase.mallgroup.com/en/jak-na-zmenu-api-klice/ Client ID odnosno API ključ kopiramo kako bi ga u sljedećem koraku unijeli u postavke sinkronizacije u programu e-racuni.com:

  
Kopiranje API ključa (Client ID)
  
  Slika 1: Kopiranje API ključa (Client ID)

1.2 Uključenje izmjene podataka u programu e-racuni

Nakon što smo generirali API key, unutar programa u meniju |Postavke |Postavke tvrtke |Internet trgovine - sinkronizacija kliknemo na gumb Dodaj internet trgovinu. Otvara se forma na kojoj budemo prvo izabrali odgovarajuću platformu (Mall Partner) te nakon toga unijel URL trgovine te API ključ:

  
Dodavanje nove internet trgovine
  
  Slika 2: Dodavanje nove internet trgovine
U postavkama sinkronizacije u programu e-racuni zatim odredimo još dodatne podatke (skladište, mjesto troška, poslovna jedinica, ...)po kojima se bude vodilo poslovanje u internet trgovini:
  
Dodatne mogućnosti
  
  Slika 3: Dodatne mogućnosti
Automatsko fakturiranje te time i fiskaliziranje računa za plaćene narudžbe možemo aktivirati po sljedećem postupku opisanom na stranici Postavke automatskog fakturiranja

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024