Šifrarnik završnih tekstova

U izborniku |Postavke |Postavke tvrtke |Završni tekstovi za dokumente unaprijed možemo zadati određene završne tekstove tj. klauzule prema vrstama prodaje na prodajnim dokumentima.

Za dodavanje novog završnog teksta kliknemo na gumb Novi završni tekst pozicioniran desno iznad popisa korištenih završnih tekstova:

Postavke_ZavrsniTekst_NoviUnos.gif


Pri unosu možemo birati želimo li tekst vezati samo za točno određenu vrstu prodaje ili ga želimo koristi neovisno o vrsti prodaje zadane na dokumentu. Tako primjerice možemo zadati završni tekst za vrstu prodaje Oslobođene isporuke dobara unutar EU i točno određenu jezičnu varijantu ispisa te zadati na kojim sve dokumentima želimo iskazati taj završni tekst, kao što prikazuje slika u nastavku:

Postavke_ZavrsniTekst_OslobodjeneIsporukeEU.gif

Ako prilikom unosa teksta zadamo je preuzeti tekst, time aktiviramo automatsko dodavanje završnog teksta na svaki dokument koji odgovara izabranim postavkama. Ukoliko to ne označimo, završni tekst neće biti automatski dodan na dokument ali ćemo imati mogućnost samostalnog odabira tog teksta izravno na dokumentu koji odgovara postavkama završnog teksta.

Svi upisani i zadani tekstovi sustava (na slici označeno plavo) vidljivi su na popisu kao prikazano na slici dolje:

Postavke_ZavrsniTekst_Pregled.gif

U šifraniku možemo uz upisane tekstove vidjeti i unaprijed ugrađene završne tekstove sustava, koji su vezani za točno određene vrste prodaje. Takve tekstove nije moguće mjenjati.

Završni tekstovi koje upišemo u šifrarnik prikazivat će se u posebnom okviru na svim dokumentima za koje smo zadali korištenje tekstova, ukoliko izabremo odgovarajuću vrstu prodaje i jezičnu varijantu:

Postavke_ZavrsniTekst_PregledNaDokumentu.gif

Zadani tekstovi prikazani su odvojeno od ručno upisanih tekstova na dokumentu pa ih tako možemo i ukloniti, a da time istovremeno ne utječemo na završni tekst upisan izravno na dokumentu.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024