Uvoz elektroničkih izvoda prometa na TR

Program e-računi omogućuje automatski uvoz izvoda iz internet bankarstva. Na temelju tako uvoženih izvoda možemo do 10-puta brže proknjižiti banku nego da ručno knjižimo transkacije na računu, jednu za drugom.

U e-računima je podržan uvoz izvoda na sljedeće načine (za uvid u postupak uporabe pojedinčanog načina, kliknite na poveznicu):

Ako banka kod koje imate otvoren transakcijski račun ne podržava izvode u FINA formatu, kontaktirajte našu korisničku podršku na e-mail mailto:helpdesk@e-racuni.com za besplatnu implementaciju uvoza bankovnih izvoda iz vaše banke.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024