Primke

U modulu |Nabava |Primke možemo voditi evidenciju primka.

Modul |Primke nudi sljedeću funkcionalnost:

 

1. Pregled i pretraživanje primka

U modulu |Nabava |Primke možemo pregledavati, pretraživati i unositi nove primke [2].

Za bolji pregled podataka, prikaz primka možemo ograničiti po različitim kriterijima:

  
Prikaz evidencije primka
  
  Slika 1: Prikaz evidencije primka
.

U polja za unos kriterija pretrage unosimo sljedeće podatke:

Br.dok.Upišemo redni broj primke.
DobavljačUpišemo naziv dobavljača. Po unosu početnih slova iz naziva dobavljača otvoriti će se padajući izbornik unutar kojeg izaberemo podatke dobavljača. Dobavljača možemo i direktno izabrati iz šifrarnika, klikom na gumb dropDown.gif.
Traži poIzaberemo, želimo li prikaz primka ograničiti po datumu primke ili po datumu primitka, upisanom na primki.
od danaUpišemo datum od za pregled primki prema gore izabranom načinu prikaz.
do danaUpišemo datum do za pregled primki prema gore izabranom načinu prikaz.
StatusIz padajućeg izbornika klikom na dropDown.gif izaberemo status primke (knjiženja, obračunata, neobračunata i sl.).
NapomeneUpišemo napomenu koja je evidentirana na primkama.
Šifra/Bar kod/OpisUpišemo šifru/bar kod/opis artikla, navedenog na primki.
Serijski br.Upišemo serijski broj artikla, navedenog na primki.
LOT brojUpišemo LOT broj artikla, navedenog na primki.
Br. primljene otpremniceUpišemo broj otpremnice, naveden na primki.
NarudžbaUpišemo podatak o narudžbi, naveden na primki.
Artikli s povratnom naknadnomOznačimo kada prikaz primka želimo ograničiti na primke, koje sadrže artikle s iskazanom povratnom naknadnom.

 

2. Izrada nove primke

U modulu |Nabava |Primke, na stranici za pregled i pretraživanje primka [1] možemo klikom na gumb Kreiranje nove primke unijeti novu primku. Otvoriti će se sljedeća maska za unos podataka:

  
Unos nove primke
  
  Slika 2: Unos nove primke

Datum primkeUpišemo datum unosa primke. Unos podatka je obavezan.
Datum primitkaUpišemo datum primitka robe. Prema upisanom će se datumu povećati stanje zaliha artikala tj. u slučaju unosa storno primke će se prema upisanom datumu primitka smanjiti zaliha artikala. Unos podatka je obavezan.
DobavljačUpišemo dobavljača. Dobavljača možemo izabrati iz šifrarnika, klikom na dropDown.gif, a ako ga još nismo dodali u šifrarnik, to možemo učiniti klikom na gumb Novi unos. Unos podatka je obavezan.
Br. primljene otpremniceUpišemo broj otpremnice dobavljača. Unos podatka nije obavezan.
Datum primljene otpremniceUpišemo datum otpremnice dobavljača. Unos podatka nije obavezan.
NarudžbaUpišemo broj narudžbe.
SkladišteIz padajućeg izbornika, klikom na dropDown.gif izaberemo skladište, na koje zaprimamo artikle.
Jezična varijantaIzaberemo jezičnu varijantu dokumenta.
NapomeneUpišemo željenu napomenu.

Unos podataka potvrdimo klikom na gumb U redu. Predlažemo da koncept primke odmah spremite klikom na gumb Spremi u alatnoj traci.

Za dodavanje artikla na primku najprije kliknemo na gumb Dodavanje artikala. Zatim iz padajućeg izbornika, klikom na dropDown.gif izaberemo artikal iz šifrarnika. Ako u polje Šifra/Bar kod/Opis započnemo unositi podatke o artiklu, u padajućem izborniku će se ponuditi popis artikala iz šifrarnika, koji sadrže upisane podatke:

  

Ako artikal zaprimamo po prvi put i još ga nismo dodali u šifrarnik artikala, to možemo učiniti direktno sa primke, klikom na gumb Unos novog artikla. Artikal će tako istovremeno biti dodan i u šifrarnik i na primku.

  

Kada završimo s dodavanjem artikala na primku, kliknemo na gumb Izdaj primku kako bi primka zaprimila redni broj.

Po izdavanju primke, ispisati je možemo klikom na gumb |Ispis u alatnoj traci:

  
Ispis primke
  
  Slika 5: Ispis primke
. 

3. Uvoz artikala iz Excel datoteke na koncept primke

Kada zaprimimo veću količinu artikala tj. stavki koje moramo unijeti na primku, poslužiti se možemo opcijom uvoza podataka iz Excel datoteke. Najprije kreiramo i spremimo koncept primke, pa će se u alatnoj traci dokumenta prikazati gumb za razmjenu podataka RazmjenaPodataka.gif.

Klikom na taj gumb, prikazati će se opcija za izvoz stavki primke, kao što je prikazano na slici dolje:

  
Izvoz stavki primke
  
  Slika 6: Izvoz stavki primke

Pokretanjem izvoza generirati će se datoteka u skladu s propisanom strukturom za uvoz podataka. U datoteku zatim upišemo podatke:

  
Struktura datoteke za uvoz artikala tj. stavki u koncept primke
  
  Slika 7: Struktura datoteke za uvoz artikala tj. stavki u koncept primke

Primjer datoteke za unos podataka možete preuzeti ovdje:

StrukturaExcelDatotekeZaUvozStavkiPrimke.xls
Veličina: 20,50 kB

Po unosu svih potrebnih podataka, datoteku spremimo i klikom na gumb za razmjenu podataka uvozimo u koncept primke:

  
Uvoz stavki primke iz Excel datoteke
  
  Slika 8: Uvoz stavki primke iz Excel datoteke

Po kliku na opciju za uvoz datoteke (vidi sliku gore), datoteku potražimo na našem računalu i uvoz pokrenemo klikom na gumb Uvoz podataka:

  
Potražimo datoteku za uvoz podataka na primku
  
  Slika 9: Potražimo datoteku za uvoz podataka na primku

Primku spremimo klikom na gumb Spremi .

 

4. Uvoz serijskih brojeva artikala iz datoteke Excel u koncept primke

Kada primkom zaprimamo veću količinu artikla zalihu kojeg vodimo po serijskim brojevima, unos podataka možemo ubrzati uvozom serijskih brojeva iz datoteke Excel.

Prvo kreiramo koncept primke [2] i dodamo sve artikle koje zaprimamo na skladište. Klikom na izbornik za razmjenu podataka u alatnoj traci primke otvara se opcija za uvoz serijskih brojeva artikala iz datoteke Excel, kao što prikazuje slika dolje:

  
Uvoz serijskih brojeva artikala iz datoteke Excel
  
  Slika 10: Uvoz serijskih brojeva artikala iz datoteke Excel

Odabirom te opcije otvara se prozor s opisom zahtjevane strukture datoteke kakvu program očekuje za ispravan uvoz serijskih brojeva na pojedinačne artikle:

  
Struktura datoteke za uvoz serijskih brojeva artikala u koncept primke
  
  Slika 11: Struktura datoteke za uvoz serijskih brojeva artikala u koncept primke

Primjer zahtjevane strukture Excel datoteke, gdje je u prvom stupcu navedena šifra artikla u programu, a u drugom stupcu serijski broj:

  
Primjer datoteke sa serijskim brojevima
  
  Slika 12: Primjer datoteke sa serijskim brojevima

U datoteku je potrebno upisati toliko redaka s pojedinim artiklom (šifrom artikla) ovisno o tome koliko serijskih brojeva želimo uvoziti na primku.

Potražimo prilagođenu datoteku na računalu i uvoz potvrdimo klikom na gumb buttonUvoziPodatke.gif

Na pojedinačne će se artikle uvoziti pripadajući serijski brojevi kao što prikazuje slika dolje:

  
Pregled primke s uvoženim serijskim brojevama na pojedinačnim artiklima
  
  Slika 13: Pregled primke s uvoženim serijskim brojevama na pojedinačnim artiklima

Po uvozu serijskih brojeva na primku, upisane podatke spremimo klikom na gumb Pohrani.gif .

 

5. Uvoz artikala iz datoteke na primku pomoću čarobnjaka za uvoz

Uvoz artikala iz datoteke na primku pomoću čarobnjaka omogućuje uvoz veće količine artikala na primku.

Prvo je potrebno kreirati koncept primke [2] te ga spremiti kako bi se pojavila mogućnost Više u alatnoj traci.

Klikom na gumb Više nam se otvore dodatne mogućnosti gdje izaberemo opciju Uvoz artikala/stavki dokumenta - Novo:

  
Šifrarnik artikala možemo uvoziti iz datoteke pomoću čarobnjaka
  
  Slika 14: Šifrarnik artikala možemo uvoziti iz datoteke pomoću čarobnjaka

5.1 1. Uvoz datoteke

Odabirom gornje opcije nam se otvara forma za uvoz podataka gdje prvo odaberemo datoteku za uvoz te kliknemo na gumb Naprijed:

  
Odabir datoteke iz koje radimo uvoz artikala
  
  Slika 15: Odabir datoteke iz koje radimo uvoz artikala

5.2 2. Kontrola podataka

Nakon potvrde izabrane datoteke nam se u idućem koraku otvara stranica za kontrolu i pripremu podataka koje ćemo uvoziti u program.Na toj stranici određujemo koji atribut artikla predstavlja koji podatak stupca u datoteci.Program iz datoteke pročita sadržaj odnosno redoslijed stupaca i prikaže ih u obliku tablice:

  
Prikaz podataka iz datoteke
  
  Slika 16: Prikaz podataka iz datoteke

Prvo označimo da li se u našoj datoteci u prvom redu nalaze nazivi stupaca te dodatno izaberemo format zapisa datuma i format zapisa decimalnih brojeva u datoteci:

  
Općenite postavke uvoza podataka
  
  Slika 17: Općenite postavke uvoza podataka

Nakon toga nastavljamo s preslikom podataka iz datoteke u odgovarajuće atribute artikla koje ćemo uvoziti.Preslika se radi po redoslijedu prvo za stupac A zatim B, C, itd. do zadnjega stupca u datoteci.

  
Preslika podataka iz datoteke
  
  Slika 18: Preslika podataka iz datoteke

Preslika podatka o šifri artikla se spremi u tablicu s desne strane te zatim nastavljamo s ostalim stupcima sve dok ne napravimo presliku za sve stupce u datoteci koje ćemo uvoziti u program:

  
Preslika podataka iz datoteke
  
  Slika 19: Preslika podataka iz datoteke

Kada smo napravili presliku podataka za sve stupce iz datoteke zatim idemo na sljedeći korak klikom na gumb Naprijed.

Na idući korak možemo ići tek kada smo napravili presliku barem za sve obavezne podatke, do tada je gumb Naprijed onemogućen.

  
Gumb "Naprijed" je onemogućen dok ne napravimo presliku za sve obavezne podatke
  
  Slika 20: Gumb "Naprijed" je onemogućen dok ne napravimo presliku za sve obavezne podatke

5.3 3. Dodatni podaci

Kada smo sve željeno označili potvrdimo uvoz podataka klikom na gumb Završi.Po završenom uvozu dobijemo prikaz obavijesti o uvozu te popis upozorenja/grešaka ukoliko postoje u datoteci:

  
Obavijest u uvozu artikala iz datoteke
  
  Slika 21: Obavijest u uvozu artikala iz datoteke

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024