Vođenje zaliha

Program e-racuni.hr omogućuje vođenje zaliha trgovačke robe, materijala, poluproizvoda i proizvoda u veleprodaji i maloprodaji, na jednom ili više skladišta.

Zalihe možemo voditi po maloprodajnim ili nabavnim cijenama, po metodi FIFO (preuzeto) ili metodi prosječnih cijena (AVCO) dok je na razini artikla moguće i vođenje zalihe po LOT brojevima.

U sklopu vođenja robno-materijalnog knjigovodstva, modul |Zalihe nudi sljedeće funkcionalnosti:

Za početak rada s modulom |Zalihe najprije je potrebno:

  • 1. otvoriti novo skladište putem |Zalihe |Skladišta (pozorni smo na zadavanje ispravnog tipa skladišta i odgovarajućeg načina vođenja zaliha)
  • 2. upisati artikle u šifrarnik modula |Zalihe |Artikli ili uvoziti šifrarnik artikala iz datoteke

Pri unosu artikla u šifrarnik pozorni smo na odabir ispravne vrste artikla. Zalihu vodimo za sljedeće vrste artikala:

  
Vrste artikla za koje vodimo zalihu
  
  Slika 1: Vrste artikla za koje vodimo zalihu

Po otvaranju skladišta i unosu šifrarnika artikala možemo započeti s pisanjem skladišnih dokumenata. Najbrži postupak za prijenos početnog stanja zalihe iz drugog programa je uvoz količina iz datoteke [4.4] u popis zalihe (ili ručno unijeti količine [4.1] u popis izravno u programu).

 

1. Pregled i pretraživanje skladišta

U modulu |Zalihe |Šifrarnici i postavke |Skladišta možemo otvoriti neograničeni broj veleprodajnih, maloprodajnih i komisijskih skladišta kao i skladišta za interne potrebe npr. skladište materijala, skladište poluproizvoda, skladište gotovih proizvoda.

Za pregled svih skladišta odnosno za dodavanje novog skladišta u šifrarnik otvorimo modul |Zalihe |Šifrarnici i postavke |Skladišta:

  
Pregled skladišta, upisanih u šifrarnik
  
  Slika 2: Pregled skladišta, upisanih u šifrarnik

Klikom na oznaku skladišta, otvoriti će se maska s prikazom detaljnih podataka koje smo upisali za to skladište:

  
Podaci o skladištu
  
  Slika 3: Podaci o skladištu

Novo skladište možemo unijeti klikom na gumb Novo skladište. U polja za unos upisujemo sljedeće podatke:

OznakaUpišemo oznaku skladišta. Unos podatka je obavezan.
OpisUpišemo opis skladišta.
Tip skladištaIzaberemo tip skladišta. U skladu s tim podatkom mjenjaju se i postavke izlaznog računa i drugih prodajnih dokumenata (veleprodajni ili maloprodajni).
Način vrednovanja zalihaIzaberemo način vrednovanja zaliha (po nabavnoj ili po maloprodajnoj cijeni).
Tip otpremniceIzaberemo, hoće li na otpremnici biti vidljive samo količine artikala (izaberemo samo količine) ili i prodajne cijene (izaberemo količine i cijene).
Mjesto troškaIzaberemo mjesto troška iz šifrarnika.
Poslovna jedinicaIz padajućeg izbornika, klikom na dropDown.gif izaberemo poslovnu jedinicu.
BlagajnaIz padajućeg izbornika, klikom na dropDown.gif izaberemo blagajnu.
StatusIz padajućeg izbornika, klikom na dropDown.gif izaberemo status skladišta (aktivno, neaktivno).

Podatke potvrdimo klikom na gumb U redu.

 

2. Artikli

U modulu |Zalihe |Šifrarnici i postavke |Artikli nalazi se šifrarnik artikala u kojem su dostupne sljedeće programske funkcije:

 

2.1. Pregled i pretraživanje artikala

Šifrarniku artikala možemo pristupiti kroz modul |Zalihe |Šifrarnici i postavke |Artikli:

  
Uvid u šifrarnik artikala
  
  Slika 4: Uvid u šifrarnik artikala

Pregled i pretraživanje artikala u šifrarniku je moguće po sljedećim kriterijima:

Šifra artiklaUpišemo šifru artikla.
Riječ iz opisaUpišemo opis ili riječ iz opisa artikla.
DobavljačUpišemo dobavljača artikla.
Bar kodUpišemo bar kod artikla. Moguća uporaba čitača bar koda!
MarkaUpišemo marku artikla.
Status artiklaIz padajućeg izbornika, klikom na dropDown.gif izaberemo status artikla (aktivan, neaktivan).
Kataloški brojUpišemo kataloški broj artikla.
Vrsta artiklaIz padajućeg izbornika, klikom na dropDown.gif izaberemo vrstu artikla (prodaja usluga, prodaja robe - evidencija zaliha, materijal,...)

Klikom na šifru artikla otvoriti će se maska s prikazom dodatnih podataka o artiklu:

  
Prikaz svih podataka o artiklu
  
  Slika 5: Prikaz svih podataka o artiklu

Prema potrebi, podatke o artiklu možemo izmijeniti/dopuniti klikom na gumb Izmijeni u alatnoj traci:

  
  
Izmijena/dopuna podataka o artiklu
  
  Slika 7: Izmijena/dopuna podataka o artiklu

Nakon unosa željenih izmijena, kliknemo na gumb U redu i izmjene spremimo klikom na gumb Spremi u alatnoj traci.

Značenje pojedinačnog polja za unos podataka opisano je na stranici Unos podataka o artiklu [2.2].

 

2.2. Unos podataka o artiklu

Novi artikal možemo dodati u šifrarnik kroz modul |Zalihe |Šifrarnici i postavke |Artikli, klikom na gumb Unos novog artikla. Otvoriti će se sljedeća maska za unos podataka:

  
  
  
Maska za unos podataka o artiklu
  
  Slika 10: Maska za unos podataka o artiklu

U polja za unos upisujemo sljedeće podatke:

Šifra artiklaUpišemo željenu šifru artikla. Unos podatka je obavezan.
Naziv artiklaUpišemo naziv artikla. Unos podatka je obavezan.
Opis artiklaUpišemo opis artikla. Unos podatka nije obavezan. Klikom na |+ Dodaj opis artikla na stranom jeziku možemo upisati opis artikla na stranom jeziku, a taj se podatak može ispisati na našim prodajnim dokumentima ako to zadamo u postavkama ispisa dokumenata.
Bar kodUpišemo bar kod artikla. Prethodno je potrebno u postavkama tvrtke definirati preuzeti standard bar koda. To možemo učiniti u modulu |Postavke |Postavke tvrtke |Opće postavke |Poslovanje, odabirom odgovarajućeg standarda iz padajućeg izbornika, u polju Preuzeti standard bar kode.
Kataloški brojUpišemo kataloški broj artikla.
Primarna skupina artikalaU padajućem izborniku izaberemo primarnu skupinu artikla. Skupinu artikla je potrebno prethodno upisati u šifrarnik skupina, u modulu |Zalihe |Šifrarnici i postavke |Skupine artikala.
Sekundarna skupina artikalaU padajućem izborniku izaberemo sekundarnu skupinu artikla. Skupinu artikla je potrebno prethodno upisati u šifrarnik skupina, u modulu |Zalihe |Šifrarnici i postavke |Skupine artikala.
MarkaUpišemo marku artikla.
Jamstveni rokIzaberite broj mjeseci za jamstvo artikla.
DobavljačUpišemo dobavljača artikla. Odabir je moguć iz postojećeg šifrarnika dobavljača, a ako dobavljača još nismo upisali u šifrarnik, to možemo učiniti direktno na stranici za unos novog artikla, klikom na gumb Novi unos.
Jedinica mjereIzaberemo jedinicu mjere. Unos podatka je obavezan. U slučaju da se u padajućem izborniku ne nudi odgovarajuća jedinica mjere, upišemo ju ručno.
Količina pakiranjaUpišemo količinu pakiranja.
Minimalna zalihaUpišemo minimalnu zalihu.
Vrsta artiklaU padajućem izborniku izaberemo vrstu artikla. Ako kao vrstu artikla izaberemo prodaja usluga, evidencija robe - zalihe se ne vode i prodaja licencije, artikal nećemo moći dodati na skladišne dokumente (otpremnice, primke i dr.)

Dodatne mogućnosti

Promjena cijene je dopuštenaOznačimo ako želimo imati mogućnost ručne promjene prodajne cijene artikla na prodajnom dokumentu npr. direktno na računu. Pozor! Navedenu opciju ne preporučamo u slučaju maloprodaje (pri promjeni maloprodajnih cijena se unosi zapisnik!).
Promjena opisa je dopuštenaOznačimo ako želimo imati mogućnost ručne izmjene/dopune opisa artikla direktno na prodajnom dokumentu.
Dopuštena promjena stope PDV-aOznačimo ako želimo imati mogućnost promjene stope PDV-a artikla direktno na prodajnom dokumentu.
Artikal je raspoloživ (aktivan)Označimo je li artikal aktivan. U suprotnome se vodi kao nekativan, što znači da ga ne možemo dodati na prodajne i skladišne dokumente.
Uporaba serijskih brojevaOznačimo ako za artikal koristimo serijske brojeve.
Zaliha se vodi po LOT brojevimaOznačimo ako zalihu artikla vodimo po LOT brojevima.
Povratna naknada za ambalažuOznačimo ako na artiklu obračunavamo povratnu naknadu za ambalažu.
Uporaba cjenikaOznačimo ako želimo koristiti cjenik. U suprotnome će se pri kreiranju prodajnih dokumenata kao i pri ispisu izvještaja o prodaji uzimati cijene upisane unutar kalkulacije cijena. Ako želimo koristiti cjenik označimo Da, a ako želimo koristiti cijene upisane unutar kalkulacije cijene (npr. podatak prenijet sa primke), upišemo Ne.
ISO kod valuteIzaberemo valutu.
Nabavna cijenaUpišemo nabavnu cijenu artikla. Ako tvrtka može odbiti pretporez, tada se unosi nabavna cijena bez PDV-a.
Unos kalkulacije prodajne cijeneKlikom na gumb Unos kalkulacije prodajne cijene otvoriti će se maska za unos kalkulacije cijene artikla. Unos je obavezan ako u e-računima vodimo zalihe.
Veleprodajna cijenaUpišemo veleprodajnu cijenu.
Stopa PDVIzaberemo stopu PDV-a.
Maloprodajna cijenaUpišemo maloprodaju cijenu.
Za preračun u novčanu valutu računa se upotrijebi tečajIzaberete tečaj za preračun u novčanu valutu računa.
Težina artiklaUpišemo težinu artikla.
Komercijalno tehnični uvjeti ili druge napomene, koje će se ispisati na dnu dokumentaUpišemo dodatne napomene koje će se ispisati na prodajnom dokumentu u trenutku kada dodamo artikal.
Konto za knjiženje prihoda od prodaje domaćim kupcimaIz padajućeg izbornika izaberemo konto za knjiženje prihoda od prodaje domaćim kupcima. Konto je prethodno potrebno unijeti u kontni plan. Unos nije obavezan (pri knjiženju računa će se u ozbir uzeti postavke automatskog knjiženja).
Konto za knjiženje prihoda od prodaje inozemnim kupcimaIz padajućeg izbornika izaberemo konto za knjiženje prihoda od prodaje inozemnim kupcima. Konto je prethodno potrebno unijeti u kontni plan. Unos nije obavezan (pri knjiženju računa će se u ozbir uzeti postavke automatskog knjiženja).
Konto za knjiženje nabaveIz padajućeg izbornika izaberemo konto za knjiženje nabave. Konto je prethodno potrebno unijeti kontni plan. Unos nije obavezan (pri knjiženju računa će se u ozbir uzeti postavke automatskog knjiženja).
Mjesto troškaIz padajućeg izbornika izaberemo mjesto troška na koje ćemo vezati artikal.
Vidljivost u online trgoviniAtribut utječe na vidljivost artikla u online trgovini/katalogu ili pri sinkronizaciji odnosno izvozu artikala u internet trgovinu.

Kada završimo s unosom svih podataka o artiklu, unos potvrdimo klikom na gumb U redu i podatke spremimo klikom na gumb Spremi u alatnoj traci.

 

2.3. Cjenik

Pri unosu artikala u šifrarnik [2.2], unosimo i kalkulaciju cijena. Ako ne želimo koristiti prodajne cijene upisane unutar kalkulacije, tada možemo upisati cjenik za svaki artikal pojedinačno.

Da bismo unijeli cjenik za pojedinačni artikal, u šifrarniku artikala kliknemo na šifru željenog artikla.

Na stranici s podacima o artiklu kliknemo na jezičak Cjenik i otvoriti će se maska za unos novog cjenika kao i za pregled već postojećih cjenika:

  
Otvaranje stranice za pregled i unos cjenika
  
  Slika 11: Otvaranje stranice za pregled i unos cjenika

Novi cjenik možemo upisati samo u slučaju kada na artiklu zadamo da se koristi cjenik:

  
Označavanje da se za artikal koristi cjenik
  
  Slika 12: Označavanje da se za artikal koristi cjenik

Za unos novog cjenika kliknemo na gumb Dodaj novi cjenik i u polja za unos upišemo sljedeće podatke:

  
Unos novog cjenika
  
  Slika 13: Unos novog cjenika

Vrijedi odUpišemo datum od kojeg vrijedi cjenik.
Vrijedi doUpišemo datum do kojeg vrijedi cjenik.
ISO kod valuteIzaberemo valutu cjenika.
Nabavna cijenaUpišemo nabavnu cijenu artikla.
Veleprodajna cijenaUpišemo veleprodajnu cijenu artikla.
Maloprodajna cijenaUpišemo maloprodajnu cijenu artikla.

Unos podataka potvrdimo klikom na gumb U redu.

 

2.4. Cjenici po kupcima

Program omogućuje unos odvojenih cjenika artikala po kupcima. To znači da će se pri izradi prodajnog dokumenta umjesto općeg cjenika koristiti cijena, zadana za točno tog kupca.

Odvojeno po kupcima možemo definirati samo veleprodajne cijene bez PDV. U maloprodaji odvojeni cjenici nisu mogući.

2.4.1 Unos cjenika za kupca

Unosu cjenika za kupca prethodi izvoz postojećeg općeg cjenika ili odvojenog cjenika za izabranog kupca. Najprije u izborniku |Partneri |Kupci izaberemo kupca i zatim u alatnoj traci kliknemo na opciju |Izvoz cjenika za kupca > Otvori u Excelu.

  
Izvoz cjenika za kupca u excel datoteku
  
  Slika 14: Izvoz cjenika za kupca u excel datoteku

Po izvozu će program pripremiti tablicu, koja sadrži po jedan red za svaki aktivni artikal, sa sljedećim stupcima (slika dolje):

  
Cjenik, izvožen u excel datoteku
  
  Slika 15: Cjenik, izvožen u excel datoteku

Stupci u datoteci su sljedeći:

stupac AŠifra artikla
stupac BNaziv artikla
stupac CKataloški broj artikla
stupac DPrimarna skupina tj. kategorija artikla
stupac EVeleprodajna cijena bez PDV
stupac FNovčana valuta u kojoj je određena cijena
stupac GIndikacija je li cijena određena posebno za kupca (DA) ili je to cijena iz općeg cjenika(NE).

Kada želimo pripremiti odvojeni cjenik za pojedinačnog kupca, unosimo ga kroz excel datoteku u skladu s gore navedenim redoslijedom stupaca. Po pripremi cjenika, uvoziti ga možemo klikom na opciju |Uvoz cjenika artikala za kupca iz datoteke. Prije uvoza datoteke program nas traži unos datuma važenja cjenika. Upisuje se datum od kojeg nadalje vrijede cijene iz datoteke. Ako za bilo koji artikal već postoji cjenik s kasnijim datumom, u tom će slučaju za takav artikal vrijediti cijena iz datoteke samo do već upisanog kasnijeg datuma.

 

2.5. Zalihe

Za svaki artikal možemo voditi zalihu, ukoliko to zadamo pri unosu osnovnih podataka o artiklu [2.2]. Vođenje zaliha će nam tako biti omogućeno, ukoliko u polju Vrsta artikla izaberemo prodaja robe - evidencija zaliha, materijal, poluproizvod ili proizvod.

Za uvid u kretanje zalihe pojedinačnog artikla, potrebno je u šifrarniku artikala kliknuti na šifru artikla i zatim otvoriti stranicu naziva Zalihe, kao što prikazuje slika dolje:

  
Otvaranje stranice s prikazom kretanja zalihe izabranog artikla
  
  Slika 16: Otvaranje stranice s prikazom kretanja zalihe izabranog artikla

Otvaranjem stranice Zalihe prikazati će se popis svih skladišnih dokumenata, na temelju kojih se je mjenjala zaliha izabranog artikla. U stupcu Tekuće zalihe na uvid dobivamo i podatak o konačnom stanju zalihe:

  
Prikaz skladišnih dokumenata na temelju kojih se je mjenjala zaliha izabranog artikla
  
  Slika 17: Prikaz skladišnih dokumenata na temelju kojih se je mjenjala zaliha izabranog artikla

Prikaz podataka možemo ograničiti po sljedećim kriterijima:

Transakcije od: do:Upišemo razdoblje za koje želimo pogledati kretanje zalihe.
SkladišteIz padajućeg izbornika izaberemo skladište za koje želimo pogledati kretanje zalihe.
Tip transakcijeIzaberemo tip transakcije - želimo li pregledati dokumente koji se odnose na zaprimanje robe ili dokumente koji se odnose na otpremu robe ili želimo pregledati sve dokumente zajedno.

 

2.6. Uvoz artikala iz Excela

Ako želimo unijeti veći broj artikala u program, na raspolaganju je mogućnost uvoza artikala iz datoteke.

Uvoz artikala pokrećemo u modulu |Zalihe |Šifrarnici i postavke |Artikli, klikom na gumb Više i odabirom opcije |Uvoz artikala iz datoteke.

Preduvjet za uspiješan uvoz podataka je prilagodba datoteke u skladu sa zahtjevanom strukturom.

U datoteci moraju biti minimalno zadani stupci sa šifrom i nazivom artikla.

Zahtjevana struktura podataka u Excel ili OpenOffice Calc datoteci je sljedeća (redni brojevi su redni brojevi stupaca u preglednici):

1.Šifra artikla.
2.Naziv artikla.
3.Maloprodajna cijena (MPC) s PDV-om.
4.Veleprodajna cijena (VPC) bez PDV-a.
5.Nabavna cijena bez PDV-a.
6.Novčana valuta.
7.Jedinica mjere.
8.Stopa PDV.
9.Bar kod.
10.Kataloški broj.
11.Šifra dobavljača.
12.Naziv dobavljača.
13.Vrsta artikla. (0-prodaja usluga, 1-prodaja robe zalihe se ne vode, 2-prodaja robe - evidencija zaliha, 3-prodaja licence,4-materijal, 5-poluproizvod, 6-proizvod)
14.Šifra primarne skupine artikla.
15.Dopuštena promjena cijene (0=NE, 1=DA).
16.Dopuštena promjena opisa (0=NE, 1=DA).
17.Dopuštena promjena PDV (0=NE, 1=DA).
18.Artikal je na prodaju tj. aktivan (0=NE, 1=DA).
19.Uporaba serijskog broja (0=NE, 1=DA).
20.Opis artikla.
21.Sekundarna skupina.
22.Marka.
23.Konto prihoda od domaćih kupaca.
24.Konto prihoda od stranih kupcev.
25.Konto za knjiženje nabave.
26.Oznaka (šifra) mjesta troška.
27.Težina artikla.
28.Vođenje zaliha po LOT brojevima (0=NE, 1=DA).
29.Minimalna zaliha.
30.Jamstveni rok.
31.Količina pakiranja.
32.Uporaba cjenika.
33.Blokiranje dodavanja artikla na otpremnicu ako nema zalihe na skladištu (0=NE, 1=DA).
34.Blokiranje dodavanja artikla na otpremnicu ako nema zalihe ni na jednom skladištu (0=NE, 1=DA).
35.Dobavljačeva cijena.
36.Postotak VP marže.
37.Iznos VP marže.
38.Postotak MP marže.
39.Iznos MP marže.
40.Iznos PDV-a.
41.Država porijekla.
42.Preuzeta lokacija u skladištu.
43.Povratna naknada.
44.Konto za knjiž.prihoda od prodaje u EU.
45.Širina artikla.
46.Visina artikla.
47.Dubina artikla.
48.Vrsta prodaje - općenito.
49.Vrsta prodaje za domaće PDV obveznike.
50.Vrsta prodaje za PDV obveznike iz EU.
51.Vrsta prodaje za kupce izvan EU.
52.Interni naziv artikla.
53.Vidljiv u online trgovini ("1 = DA", "0 = NE")
54.Obračun poreza na potrošnju.
55.Artikal je alkoholno piće.
56.Naziv artikla na engleskom jeziku.
57.Opis artikla na engleskom jeziku.
58.Naziv artikla na njemačkomjeziku.
59.Opis artikla na njemačkom jeziku.
60.Naziv artikla na talijanskom jeziku.
61.Opis artikla na talijanskom jeziku.
62.Naziv artikla na slovenskom jeziku.
63.Opis artikla na slovenskom jeziku.
64.Naziv artikla na mađarskom jeziku.
65.Opis artikla na mađarskom jeziku.
66.Opis 1. dodatnog atributa na artiklu (Postavke tvrtke >> Poslovanje).
67.Opis 2. dodatnog atributa na artiklu (Postavke tvrtke >> Poslovanje).
68.Opis 3. dodatnog atributa na artiklu (Postavke tvrtke >> Poslovanje).
69.Opis 4. dodatnog atributa na artiklu (Postavke tvrtke >> Poslovanje).

Vrste prodaje koje se mogu unijeti na artikl u stupcima 48, 49, 50 , 51 te pripadujuće oznake koje se upisuju u datoteku:

OznakaVrsta prodaje
0 Oporezive isporuke dobara i usluga u RH
1 Oslobođene isporuke - s pravom na odbitak pretporeza
2 Oslobođene isporuke - bez prava na odbitak pretporeza (tuzemstvo)
3 Oslobođene isporuke - ostalo
4 Oslobođene isporuke u vezi s međunarodnim prijevozom
7 Ne podliježe oporezivanju (ne ide u PDV evidencije)
10 Prolazna stavka - boravišna pristojba
11 Prolazna stavka - putno osiguranje
12 Prolazna stavka - ostalo
13 Prolazna stavka - Povratna naknada za ambalažu
14 Isporuke dobara i usluga u RH za koje PDV obračunava primatelj
15 Oslobođene isporuke dobara u drugim DČ (isporuke na daljinu) (obračun stranog PDV-a)
16 Oslobođene isporuke - obavljene usluge unutar EU (PDV obračunava primatelj)
17 Oslobođene isporuke - obavljene usluge osobama bez sjedišta u RH
18 Oslobođene isporuke - isporuke novih prijevoznih sredstava u EU
19 Oslobođene isporuke dobara unutar EU
20 Oslobođene isporuke - sastavljanje i postavljanje dobara u drugoj DČ EU (obračun stranog PDV-a)
21 Oslobođene isporuke - trostrane isporuke dobara unutar EU
22 Oslobođene isporuke - izvoz dobara izvan EU
23 Oslobođene isporuke dobara unutar EU (carinski postupci 42 i 63)
25 Oslobođene isporuke - isporuke dobara osobama bez sjedišta u RH
26 Poseban postupak oporezivanja putničkih agencija
27 Poseban postupak oporezivanja putničkih agencija - oslobođeno
28 Oslobođene isporuke - trostrane isporuke dobara unutar EU (drugi porezni obveznik)
100 Obavljene elektronske usluge unutar EU (obračun stranog PDV-a)
101 Posebni postupak oporezivanja marže u prometu rabljenih dobara
102 Posebni postupak oporezivanja marže u prometu rabljenih dobara - oslobođeni promet

Program omogućuje uvoz artikala iz datoteka u formatu Excel, Openoffice.Calc, i csv.

Struktura datoteke za uvoz artikala je identična strukturi datoteke koju dobijemo izvozom artikala iz programa.

  
Primjer datoteke za uvoz artikala
  
  Slika 18: Primjer datoteke za uvoz artikala

Primjer datoteke u Excel formatu:

Artikli.xls
Veličina: 67,00 kB

Po prilagodbi datoteke, pokrenuti možete uvoz podataka u programa. Na slici je prikazano gdje se ta mogućnost u programu nalazi:

  
Funkcionalnost za pokretanje uvoza šifrarnika artikala
  
  Slika 19: Funkcionalnost za pokretanje uvoza šifrarnika artikala

Pokretanjem uvoza, otvoriti će se maska za odabir datoteke koju želimo uvoziti.

Kao što je prikazano na slici dolje, unutar maske dodajemo datoteku koju smo prethodno prilagodili zahtjevanoj strukuturi za uvoz te istovremeno određujemo:

  
Odabir datoteke i definiranje dodatnih parametara za uvoz podataka
  
  Slika 20: Odabir datoteke i definiranje dodatnih parametara za uvoz podataka

Datoteku odaberemo klikom na gumb Pretraži (Browse) i definiramo dodatne parametre uvoza.

Primjer pretraživanja datoteke:

  
Pretražite i kliknete na traženu datoteku
  
  Slika 21: Pretražite i kliknete na traženu datoteku

Na kraju kliknemo na gumb Uvoz podataka i podaci o artiklima će biti uvoženi u program!

 

2.7. Uvoz artikala iz datoteke pomoću čarobnjaka

Uvoz šifrarnika artikala iz datoteke pomoću čarobnjaka omogućuje ažuriranje podataka postojećih artikala u šifrarniku odnosno uvoz podataka novih artikala te se nalazi u meniju |Zalihe |Artikli. Klikom na gumb Više nam se otvore dodatne mogućnosti gdje izaberemo opciju Uvoz artikala iz datoteke (Excel, CSV, ...) - Novo:

  
Šifrarnik artikala možemo uvoziti iz datoteke pomoću čarobnjaka
  
  Slika 22: Šifrarnik artikala možemo uvoziti iz datoteke pomoću čarobnjaka

Funkcija je prije svega korisna za tvrtke koje su se registrirali na program e-racuni.hr te su šifrarnik artikala do sada vodili u excelu ili su šifrarnik artikala izvozili iz programa koji su do sada koristili. Uporabom ove funkcionalnosti nije potrebno prije uvoza prilagođavati strukturu podatka u excelu. Podatke je moguće uvoziti iz datoteke u formatu xls, csv ili ods.

2.7.1 1. Uvoz datoteke

Odabirom gornje opcije nam se otvara forma za uvoz podataka gdje prvo odaberemo datoteku za uvoz te kliknemo na gumb Naprijed:

  
Odabir datoteke iz koje radimo uvoz artikala
  
  Slika 23: Odabir datoteke iz koje radimo uvoz artikala

2.7.2 2. Kontrola podataka

Nakon potvrde izabrane datoteke nam se u idućem koraku otvara stranica za kontrolu i pripremu podataka koje ćemo uvoziti u program.Na toj stranici određujemo koji atribut artikla predstavlja koji podatak stupca u datoteci.Program iz datoteke pročita sadržaj odnosno redoslijed stupaca i prikaže ih u obliku tablice:

  
Prikaz podataka iz datoteke
  
  Slika 24: Prikaz podataka iz datoteke

Prvo označimo da li se u našoj datoteci u prvom redu nalaze nazivi stupaca te dodatno izaberemo format zapisa datuma i format zapisa decimalnih brojeva u datoteci:

  
Općenite postavke uvoza podataka
  
  Slika 25: Općenite postavke uvoza podataka

Nakon toga nastavljamo s preslikom podataka iz datoteke u odgovarajuće atribute artikla koje ćemo uvoziti.Preslika se radi po redoslijedu prvo za stupac A zatim B, C, itd. do zadnjega stupca u datoteci.Ukoliko u stupcu A imamo u našoj datoteci šifru artikla, zatim to budemo izabrali kao što je prikazano na slici:

  
Preslika podataka iz datoteke
  
  Slika 26: Preslika podataka iz datoteke

Preslika podatka o šifri artikla se spremi u tablicu s desne strane te zatim nastavljamo s ostalim stupcima sve dok ne napravimo presliku za sve stupce u datoteci koje ćemo uvoziti u program:

  
Preslika podataka iz datoteke
  
  Slika 27: Preslika podataka iz datoteke

Kada smo napravili presliku podataka za sve stupce iz datoteke zatim idemo na sljedeći korak klikom na gumb Naprijed.

Na idući korak možemo ići tek kada smo napravili presliku barem za sve obavezne podatke, do tada je gumb Naprijed onemogućen.

  
Gumb "Naprijed" je onemogućen dok ne napravimo presliku za sve obavezne podatke
  
  Slika 28: Gumb "Naprijed" je onemogućen dok ne napravimo presliku za sve obavezne podatke


Za označavanje dodatnih mogućnosti na artiklima (Dopuštena promjena cijene, Dopuštena promjena opisa, ...) potrebno je unijeti 0 (Ne) ili 1 (Da).

2.7.3 3. Dodatni podaci

Otvara nam se stranica s dodatnim postavkama gdje za nove artikle možemo odabrati još neke dodatne mogućnosti prilikom uvoza, te što napraviti s artiklima koji već postoje u šifrarniku artikala:

  
Dodatne postavke za uvoz novih/postojećih artikala
  
  Slika 29: Dodatne postavke za uvoz novih/postojećih artikala

Kada smo sve željeno označili potvrdimo uvoz podataka klikom na gumb Završi.Po završenom uvozu dobijemo prikaz obavijesti o uvoz te popis upozorenja/grešaka ukoliko postoje u datoteci:

  
Obavijest u uvozu/ažuriranju artikala iz datoteke
  
  Slika 30: Obavijest u uvozu/ažuriranju artikala iz datoteke

U datoteci moraju biti minimalno označeni stupci sa šifrom i nazivom artikla.


Vrste prodaje koje se mogu unijeti na artikl te pripadujuće oznake koje se upisuju u datoteku:

OznakaVrsta prodaje
0 Oporezive isporuke dobara i usluga u RH
1 Oslobođene isporuke - s pravom na odbitak pretporeza
2 Oslobođene isporuke - bez prava na odbitak pretporeza (tuzemstvo)
3 Oslobođene isporuke - ostalo
4 Oslobođene isporuke u vezi s međunarodnim prijevozom
7 Ne podliježe oporezivanju (ne ide u PDV evidencije)
10 Prolazna stavka - boravišna pristojba
11 Prolazna stavka - putno osiguranje
12 Prolazna stavka - ostalo
13 Prolazna stavka - Povratna naknada za ambalažu
14 Isporuke dobara i usluga u RH za koje PDV obračunava primatelj
15 Oslobođene isporuke dobara u drugim DČ (isporuke na daljinu) (obračun stranog PDV-a)
16 Oslobođene isporuke - obavljene usluge unutar EU (PDV obračunava primatelj)
17 Oslobođene isporuke - obavljene usluge osobama bez sjedišta u RH
18 Oslobođene isporuke - isporuke novih prijevoznih sredstava u EU
19 Oslobođene isporuke dobara unutar EU
20 Oslobođene isporuke - sastavljanje i postavljanje dobara u drugoj DČ EU (obračun stranog PDV-a)
21 Oslobođene isporuke - trostrane isporuke dobara unutar EU
22 Oslobođene isporuke - izvoz dobara izvan EU
23 Oslobođene isporuke dobara unutar EU (carinski postupci 42 i 63)
25 Oslobođene isporuke - isporuke dobara osobama bez sjedišta u RH
26 Poseban postupak oporezivanja putničkih agencija
27 Poseban postupak oporezivanja putničkih agencija - oslobođeno
28 Oslobođene isporuke - trostrane isporuke dobara unutar EU (drugi porezni obveznik)
100 Obavljene elektronske usluge unutar EU (obračun stranog PDV-a)
101 Posebni postupak oporezivanja marže u prometu rabljenih dobara
102 Posebni postupak oporezivanja marže u prometu rabljenih dobara - oslobođeni promet

 

2.8. Internetska tržnica

Ukoliko imamo program povezan s internet trgovinom (ili više njih) u koje želimo izvoziti podatke artikala, možemo odrediti zasebno za svaku internet trgovinu u koju želimo raditi izvoz podataka artikala.

To odredimo na samom artiklu u rubrici Internetska tržnica:

  
Pregled internetske tržnice
  
  Slika 31: Pregled internetske tržnice

Internetska tržnica je namjenjena tvrtkama koji imaju internet trgovine na platformama koje podržavaju izvoz artikala iz programa e-racuni.com u internet trgovinu. Izvoz artikala može biti ručni (masovna obrada) ili automatski, ovisno od postavki same internet trgovine u programu.

Kada kliknemo na Izmijeni otvara nam se mogućnost označavanja svake internet trgovine u koju želimo izvoziti podatke otvorenog artikla, ukoliko internet trgovinu ne označimo zatim se u nju podaci ne budu izvozili:

  
Odabir internet trgovina
  
  Slika 32: Odabir internet trgovina

Kako napraviti izvoz artikala možemo vidjeti na stranici Izvoz artikala u internet trgovinu.

 

2.9. Masovna promjena valute na artiklima

U programu e-racuni.hr na raspolaganju je obrada za masovnu konverziju cijena i promjenu novčane valute na artiklima, a koja omogućuje da u kratkom roku i na većoj količini artikala istovremeno izvršimo potrebna ažuriranja cjenika shodno uvođenju eura kao službene valute od 1.1.2023. Pokretanje ove obrade preporučamo najkasnije do trenutka kada je potrebno izdati prvi prodajni dokument u 2023. godini. U suprotnome program automatski konvertira prodajnu cijenu u valutu euro na temelju cijene pohranjene na artiklu primjenom fiksnog tečaja konverzije u trenutku dodavanja artikla na račun.

Obrada utječe na masovnu konverziju cijena koje vodimo na artiklima u šifrarniku, ali i u cjenicima na artiklima, kupcima, skupinama kupaca, na skladištima te može utjecati na promjenu kalkulacije cijena, ovisno o postavkama koje zadamo pri pokretanju obrade.

Važno pravilo konverzije cijena određujemo kroz modul |Postavke |Postavke tvrtke |Poslovanje gdje zadajemo oblikovanje prodajnih cijena na način kod kalkulacije fiksiraj cijenu ili kod kalkulacije fiksiraj maržu:

  
Odabir načina oblikovanja prodajnih cijena kojim utječemo na način konverzije cijena u euro
  
  Slika 33: Odabir načina oblikovanja prodajnih cijena kojim utječemo na način konverzije cijena u euro

Za pokretanje ove obrade potrebna je korisnička ovlast Prodaja - promjene, unos i brisanje u šifrarniku artikala.

.

Obradu pokrećemo u modulu |Izvještavanje |Obrade |Zalihe |Masovna promjena valute na artiklima pri čemu biramo podatke koji će tom obradom biti obuhvaćeni (konverzija samo cjenika ILI konverzija cjenika i kalkulacije). Izgled maske za pokretanje obrade za masovnu konverziju cjenika i promjenu valute na artiklima prikazuje slika u nastavku:

  
Maska za pokretanje obrade masovne promjene valute na artiklima
  
  Slika 34: Maska za pokretanje obrade masovne promjene valute na artiklima

Kako su izmjene koje nastupaju ovom obradom nepovratne, obrada predviđa mogućnost pokretanja simulacije u svrhe prethodne provjere podataka tj. rezultata obrade prije konačne potvrde konverzije cjenika i zamjene valute na artiklima. U nastavku je primjer detaljne konverzije na više decimalnih mjesta zbog fakturiranja do 31.12.2022. u valuti kuna; zaokruživanje cijena u eurima sukladno propisanim pravilima u ovom slučaju nastupa u trenutku dodavanja artikla na prodajni dokument:

  
Pregled rezultata simulacije obrade masovne promjene valute na artiklima
  
  Slika 35: Pregled rezultata simulacije obrade masovne promjene valute na artiklima

Ukoliko su rezultati simulacije zadovoljavajući, ponovimo pokretanje obrade no u ovom slučaju bez označenog parametra Simulacija. Po završenoj obradi isto tako na uvid dobivamo izvještaj s popisom artikala i izmjenjenih podataka (cijena, cjenika i kalkulacija). U ovom je trenutku nastupila promjena cjenika u šifrarniku artikala kao i na dodatnim cjenicima koje eventualno vodimo na artiklu, kupcima, skupinama kupaca, skladištima kao i u kalkulacijama, ukoliko smo to zadali pri pokretanju obrade (po primjeru zaokruživanja na 2 decimalna mjesta):

  
Pregled izmjenjenih cijena na artiklu u valuti euro
  
  Slika 36: Pregled izmjenjenih cijena na artiklu u valuti euro

  
Pregled izmjenjenih cijena u kalkulaciji u valuti euro
  
  Slika 37: Pregled izmjenjenih cijena u kalkulaciji u valuti euro

Obradu masovne promjene valute možemo pokrenuti više puta. U slučaju ponavljanja obrade, ista neće ponovno preračunati podatke koji su već bili preračunati i izmjenjeni prethodnom obradom.

Dodatne će obrade obuhvatiti samo podatke koji prvotnom obradom nisu bili izmjenjeni (npr. pri pokretanju prve obrade zadali smo promjenu samo cjenika, dok pri pokretanju druge obrade potvrdimo i promjenu kalkulacije cijena čime završavamo s kompletnim ažuriranjem podataka u šifrarniku artikala u valutu euro).

Opciju naknadne promjene kalkulacije cijena koristimo ukoliko do 31.12.2022. još nismo završili s unosom i knjiženjem skladišnih dokumenata koji se do tog razdoblja knjiže u valuti kuna, a cijene i cjenike odlučimo već prethodno promijeniti u euro.

.

Masovnu promjenu valute na artiklima možemo pokrenuti odmah po izdavanju zadnjeg prodajnog dokumenta u 2022. godini. Od 1.1.2023. prodajne dokumente izdajemo isključivo u valuti euro stoga je preporučljivo urediti promjenu valute na artiklima prije izdavanja prvog prodajnog dokumenta u 2023. godini (račun izdan u 2023. godini s datumom usluge/isporuke u 2022. godini iskazujemo u valuti euro no knjižimo u poslovne evidencije u valuti kuna!) . Ukoliko to ne učinimo, program će u trenutku dodavanja artikla na račun u valuti euro automatski konvertirati prodajnu cijenu pri čemu će za preračun koristiti pohranjenu cijenu u kunama i fiksni tečaj konverzije.

Imate li dodatnih pitanja u svezi migracije na euro pogledajte: Uvođenje eura i prilagodbe sustava e-racuni.hr

 

3. Motorna vozila

Šifrarnik motornih vozila dostupan je u meniju |Zalihe |Motorna vozila. Modul nudi kompletnu evidenciju vozila. U slučaju servisiranja vozila možemo sve obavljene usluge i potrošeni materijal vezati na vozilo, u slučaju prodaje samog vozila, možemo ga kao artikal dodati na dokument (račun, ponuda,..) te na taj način pri ispisu računa ispisati cijelu evidenciju vozila.

Dodatni modul dostupan je tvrtkama koji se bave prodajom, nabavom ili servisiranjem vozila.

U nastavku su opisane sljedeće funkcionalnosti:

 

3.1. Unos novog artikla - motorna vozila

U šifrarniku artikala unesemo novi artikl za motorno vozilo koje se bude koristilo pri nabavi i prodaji motornih vozila. Za vrstu artikla je potrebno izabrati motorno vozilo:

  
Unos novog artikla - motorno vozilo
  
  Slika 38: Unos novog artikla - motorno vozilo

Artikl koristimo pri nabavi i prodaji motornih vozil, gdje na taj artikl vežemo točno određeno motorno vozilo.

3.2. Unos motornog vozila

Unos novog motornog vozila radimo kroz meni |Zalihe |Motorna vozila klikom na gumb Upiši novo vozilo.

  
Pregled i pretraživanje motornih vozila
  
  Slika 39: Pregled i pretraživanje motornih vozila

Pri unosu novog motornog vozila potrebno je ispuniti minimalno obvezne podatke (označeni zvjezdicom). Klikom na Prikaži više se prikažu i dodatni podaci na formi za unos vozila:

  
Unos motornog vozila
  
  Slika 40: Unos motornog vozila

Osnovni podaci:

VINIdentifikacijska oznaka vozila od 17 znakova.
MarkaIz padajućeg izbornika je moguće izabrati marku motornog vozila.
ModelPolje za upis modela vozila.
Oznaka modelaPolje za upis oznake modela vozila.
Godina proizvodnjePolje za upis godine proizvodnje vozila.
Tip motornog vozilaIz padajućeg izbornika je moguće izabrati tip motornog vozila (osobno vozilo, motocikl).
Datum prve registracijePolje za upis datuma prve registracije vozila.
Reg. br.Polje za unos registracijske oznake vozila.
Vlasnik vozilaPolje za upis vlasnika vozila.
BojaPolje za unos boje vozila.
UnutrašnjostPolje za upis stila opreme sadržane unutar vozila.
NapomenePolje za upis dodatnih napomena o vozilu.

Tehnički podaci:

Br. vrataPolje za upis broja vrata vozila.
Br. sjedalaPolje za upis broja sjedišta vozila.
Tip motoraPolje za upis tipa/vrste motora vozila.
MjenjačPolje za upis vrste mjenjača vozila (ručni, autmoatski).
Snaga motoraPolje za upis snage motora vozila u kW.
Obujam motoraPolje za upis obujma motora vozila u ccm.
Emisija CO2Polje za upis emisije CO2 vozila u g/km.
EU normaPolje za upis EU norme vozila (EURO 5, EURO 6,...).

Prevoženi kilometri:

Datum očitanja stanja kmPolje za upis datuma na koji se je zabilježilo stanje brojača.
Stanje brojača kmPolje za upis stanja brojača vozila u km.

Nakon uvoza svih podataka imamo dodano novo vozilo u šifrarniku vozila koje je sada spremno za preuzimanje odnosno prodaju.

  
Pregled motornog vozila
  
  Slika 41: Pregled motornog vozila

 

3.3. Preuzimanje motornog vozila

U meniju |Nabava |Primke kreiramo novo preuzimanje klikom na gumb Kreiranje nove primke.

Na primku možemo dodati artikl koji ima vrstu artikla motorno vozilo:

  
Dodavanje artikla "motorno vozilo" na primku
  
  Slika 42: Dodavanje artikla "motorno vozilo" na primku

Preuzeto se postavlja količina 1, jer se svako vozilo preuzima zasebno i ima različite podatke.

  
Dodavanje artikla "motorno vozilo" na primku
  
  Slika 43: Dodavanje artikla "motorno vozilo" na primku

U slučaju da se radi preuzimanje za više motornih vozila odjednom, se zatim za svako vozilo dodaje novi artikl s vrstom artikla motorno vozilo na primku.

Zatim na pregledu primke unesemo VIN broj za svako vozilo zasebno. Ukoliko već imamo u šifrarniku vozila unesena vozila, zatim ih možemo izabrati u padajućem izbornika polje VIN:

  
Odabir motornog vozila
  
  Slika 44: Odabir motornog vozila

Ukoliko vozilo još nemamo uneseno u šifrarniku vozila, možemo ga direktno unijeti na gornjoj formi te će se podaci tog vozila spremiti u šifrarnik motornih vozila.

Nakon izdavanja primke ćemo imati motorno vozilo na zalihi.

  
Pregled primke
  
  Slika 45: Pregled primke

 

3.4. Prodaja motornog vozila

Prilikom prodaje vozila na dokument dodajemo artikl motorno vozilo i izaberemo VIN oznaku iz padajućeg izbornika:

  
Dodavanje novog artikla - motorno vozilo
  
  Slika 46: Dodavanje novog artikla - motorno vozilo

 

3.5. Servis motornog vozila

Za vozilo koje smo prethodno preuzeli pod određenim VIN brojem možemo obračunati i servis vozila te na taj način voditi evidenciju za kojega kupca, koje vozilo te kada je servis bio izvršen. Ukoliko želimo za izabrano vozilo obračunati servis zatim to vozilo jednostavno vežemo na dokument kao što je prikazano na slici:

  
Odabir vozila za obračun servisa
  
  Slika 47: Odabir vozila za obračun servisa

Na dokumentu možemo obračunati izvršene usluge te utrošeni materijal potreban za servis vozila, navedene podatke te isto tako i podatke o samom vozilu program će prikazati na ispisu dokumenta:

  
Račun za izvršeni servis
  
  Slika 48: Račun za izvršeni servis

Ukoliko nas zanima više podataka o samom vozilu, na dokumentu možemo direktno otvoriti podatke klikom na gumb [+] Više...:

  
Prikaz podataka o vozilu
  
  Slika 49: Prikaz podataka o vozilu

Klikom na gumb iz prethodnog koraka nam se otvori pregled podataka vozila:

  
Pregled podataka o vozilu
  
  Slika 50: Pregled podataka o vozilu

Na pregled izdanog dokumenta se vratimo klikom na strelicu za natrag kao prikazano na slici:

  

 

4. Popis zaliha (inventura)

Popis zaliha tj. inventura tijekom i/ili krajem poslovne godine obveza je propisana Zakonom o računovodstvu, a kojom usklađujemo stvarno popisano stanje u količinama i vrijednostima sa knjiženjim stanjem. Unos popisa zalihe primjenjujemo i u svrhe prijenosa početnog stanja zalihe ukoliko tek započinjemo s korištenjem sustava e-racuni.hr.

Preduvjet za automatsku konverziju i iskazivanje početnog stanja vrijednosti robe na zalihi u valuti euro u 2023. godini je zaključen popis zalihe sa datumom popisa 31.12.2022.

Evidenciju popisa zaliha vodimo u modulu |Zalihe |Popis zaliha, a pregled i pretraživanje popisa moguće je primjenom raznih kriterija pretraživanja:

  
Izrada novog popisa zaliha
  
  Slika 52: Izrada novog popisa zaliha

Izradu novog popisa zalihe tj. koncepta popisa započinjemo klikom na gumb Novi popis zaliha. Podaci o artiklima koje vodimo u šifrarniku i knjiženim količinama se automatski prenose u novi popis zaliha [4.1]. Popis možemo dopuniti ručno izravno u programu ili izvoziti stavke popisa u excel datoteku, dopuniti podatke u datoteci i uvoziti tu datoteku u postojeći koncept popisa [4.2].

Popis ne obuhvaća samo količine već i vrijednosti robe na zalihi stoga je važno da na artiklima iskazujemo ispravne nabavne i prodajne cijene na temelju kojih će program preračunati ispravne popisane vrijednosti.

Zaključen popis zaliha ujedno zaključava naknadne promjene količina, brisanje i/ili dodavanje artikala na postojećim skladišnim dokumentima te ujedno blokira unos novih skladišnih dokumenata sa datumom koji prethodi datumu zadnjeg popisa, konkretno:

Ova je blokada neophodna kako bi knjiženo i stvarno stanje iskazano u popisu bilo ispravno, bez mogućnosti utjecanja na promjenu/neusklađenost tog stanja eventualnim naknadnim promjenama zalihe po skladišnim dokumentima sa datumima prije datuma popisa.

 

4.1. Unos novog popisa zaliha

Preduvjet za izradu popisa zalihe je prethodno upisan šifrarnik artikala [2].

Popis ne obuhvaća samo količine već i vrijednosti robe na zalihi stoga je važno da na artiklima iskazujemo ispravne nabavne i prodajne cijene na temelju kojih će program preračunati ispravne popisane vrijednosti.

Novi popis zaliha unosimo u modulu |Zalihe |Popis zaliha klikom na gumb Novi popis zaliha kao što prikazuje slika u nastavku:

Vodimo li zalihu po nabavnim vrijednostima, program nas prije izrade popisa poziva u pokretanje obrade obračuna zalihe po FIFO tj. AVCO metodi, ovisno o metodi vođenja zalihe koju smo zadali u postavkama:

  
Pokretanje obračuna nabavnih vrijednosti robe na zalihi po izabranoj metodi vođenja zaliha
  
  Slika 53: Pokretanje obračuna nabavnih vrijednosti robe na zalihi po izabranoj metodi vođenja zaliha

Po završenoj obradi unosimo kriterije za izradu popisa zalihe - datum popisa, skladište na koje se popis odnosi i kriterije za prijenos artikala:

  
Unos novog popisa zaliha
  
  Slika 54: Unos novog popisa zaliha

Ako za izabrano skladište već vodimo zalihu u programu e-racuni.hr, tada se u novi popis zaliha prenose samo oni artikli za koje već postoji zaliha na izabranom skladištu, na izabrani datum ili je pak stanje zalihe na tom skladištu negativno. Ako uz navedene artikle u popis želimo dodati i druge artikle, na raspolaganju su dodatne mogućnosti za obuhvaćanje artikala u popis. Pri izradi novog popisa zalihe unosimo sljedeće kriterije:

Poslovna godinaIzaberemo poslovnu godinu na koju se odnosi popis zalihe.
Br. dokumentaPopis zalihe vodimo u konceptu do trenutka zatvaranja/zaključavanja kada zaprima redni broj. Redni broj popisa zaliha dodijeljuje se zasebno po poslovnim godinama i skladištima.
Datum dokumentaUpišemo datum s kojim usklađujemo stvarno popisano stanje zalihe s knjiženim stanjem. Pozor! Po zaključavanju popisa zalihe nastupa blokada izmjene sadržaja skladišnih dokumenata ili unos novih skladišnih dokumenata s datumom koji prethodi ovom datumu.
dodaj retke za artikle čije je stanje na zalihama 0Ovu opciju izaberemo ako u popis želimo prenijeti artikle trenutna zaliha kojih je na izabranom skladištu na dan popisa 0, no postoje transakcije na tom artiklu u prethodnom razdoblju.
dodaj retke za sve artikleOvu opciju obavezno izaberemo pri pokretanju prvog popisa zaliha u e-računima (npr prenosimo početno stanje zalihe), dok pri pokretanju svih daljnjih popisa ovu opciju biramo svaki puta kada u popis želimo prenijeti sve artikle iz šifrarnika bez obzira na trenutno stanje zalihe.
SkladišteIzaberemo skladište za koje želimo prenijeti popisanu zalihu u program.

Klikom na gumb U redu program će pripremiti koncept popisa zalihe i prenijeti artikle iz šifrarnika u skladu s prethodno zadanim kriterijima te prikazati knjiženo stanje zaliha za izabrano skladište, na izabran datum.

Knjiženo stanje zaliha za izabrano skladište izračunava se na temelju količina iskazanih po svim skladišnim dokumentima vezanim na to skladište zaključno do datuma popisa.

Iz popisa zalihe kojeg smo spremili u koncept možemo ispisati popisni list i inventurni zapisnik za popis inventurnih količina:

  
Ispis popisne liste i inventurnog zapisnika
  
  Slika 55: Ispis popisne liste i inventurnog zapisnika

Popisanu količinu unosimo za svaki artikal pojedinačno izravno u popis u stupac Popisana zaliha:

  
Unos stvarnog popisanog stanja u popis zaliha
  
  Slika 56: Unos stvarnog popisanog stanja u popis zaliha

Želimo li ubrzati dopunu popisa, na raspolaganju je i mogućnost uvoza podataka iz datoteke u popis zaliha [4.2].

Na popisu zaliha su iskazani sljedeći podaci:

Knjiženo stanje zalihaStanje zaliha artikala koje vodimo u programu izračunato na dan popisa.
Popisana zalihaKoličina artikala koju ručno upišemo u popis zaliha.
Razlika u količinamaIzračunata razlika između knjiženog i utvrđenog (popisanog) stanja zaliha. Koristi se za knjiženje inventurnih razlika.

Vodimo li zalihu artikala po LOT brojevima, popisanu količinu unosimo za svaki artikal pojedinačno po LOT brojevima.

Vodimo li zalihu artikala na više skladište dogoditi se može da pri izdavanju dokumenata pogriješimo i izaberemo pogrešno skladište, pogrešni artikal ili zaboravimo unijeti međuskladišnicu. Opis postupka eventualno potrebne korekcije knjiženog stanja zalihe u popisu zaliha predstavljen je na sljedećoj stranici Korekcija stanja zalihe zbog grešaka pri unosu dokumenata [4.5].

Ukoliko se po unosu svih popisanih količina u stupac Popisana zaliha na popisu i dalje nalaze artikli za koje je iskazana i knjižena i popisana zaliha 0, iste moramo ukloniti sa popisa jer u suprotnome zatvaranje popisa nije moguće. Za brisanje artikala kliknemo na X na kraju retka s podacima o pojedinom artiklu. Postoji li veća količina takvih zapisa u popisu, na raspolaganju je opcija masovnog brisanja artikala s količinama 0. Tu opciju pokrećemo klikom na gumb Više u alatnoj traci:

  
Masovno brisanje artikala s knjiženom i popisanom količinom 0
  
  Slika 57: Masovno brisanje artikala s knjiženom i popisanom količinom 0

Popis zaključimo klikom na gumb Zaključi popis zaliha. U tom se trenutku popisane količine vode kao novo stanje zaliha.

  
Zatvaranje popisa i iskazivanje novog stanja zalihe sukladno popisanim količinama
  
  Slika 58: Zatvaranje popisa i iskazivanje novog stanja zalihe sukladno popisanim količinama

Zadnji popis zaliha možemo u slučaju potrebe u svakom trenutku vratiti u koncpet klikom na gumb Poništi popisni list. Poništavanjem popisnog lista ponovno možemo ažurirati podatke i popis zatvoriti po unosu svih potrebnih izmjena.

Prilikom korekcije tj. ispravljanja inventurnih količina dolazi do pojava inventurnih viškova ili manjkova odnosno popisne razlike koju je potrebno knjižiti prema izabranom načinu vođenja zaliha robe.

Ukoliko kroz popis nismo ustvrdili odstupanja između knjiženog i stvarnog popisanog stanja, u tom slučaju popis zaliha nije potrebno knjižiti.

 

4.2. Uvoz podataka za popis zaliha iz Excel-a

Uz opciju ručnog unosa količina na postojeći popis zaliha [4.1] na raspolaganju je i mogućnost uvoza podataka o popisanim količinama artikala, cijenama i vrijednostima iz Excel datoteke.

Primjer datoteke možete preuzeti na sljedećoj poveznici i dopuniti je s vašim artiklima i vrijednostima:

Popis_zaliha.xls
Veličina: 27,00 kB
Primjer datoteke za uvoz artikala u popis zaliha

Po dopuni podataka u Excel datoteci, uvozimo je izravno u popis zaliha. U modulu |Zalihe |Popis zaliha kliknemo na postojeći popis zaliha spremljen u konceptu.

Želimo li podatke iz datoteke uvoziti u novi popis, kliknemo na gumb Novi popis zaliha. U alatnoj traci u popisu zaliha kliknemo na gumb Više kao što prikazuje slika dolje i izaberemo Uvoz popisnih količina iz Excel-a:

  
Uvoz Excel datoteke u popis zaliha
  
  Slika 59: Uvoz Excel datoteke u popis zaliha

Po odabiru opcije uvoza podataka iz Excel datoteke otvara se sljedeća maska:

  
Odabir Excel datoteke za uvoz
  
  Slika 60: Odabir Excel datoteke za uvoz

Na ovom mjestu nas program upozorava na strukturu stupaca u datoteci za uvoz. Struktura stupaca je iznimno važna, da bi program mogao prepoznati artikle i podatke o artiklima i zatim ih uvoziti u pravilne stupce.

Po odabiru datoteke kliknemo na gumb Uvoz podataka. Trajanje uvoza ovisi o količini uvoženih podataka. Po završetku obrade program vraća obavijest o broju uvoženih artikala kao i o eventualno preskočenim (zbog nedostajućih podataka ignoriranih) redovima u Excel datoteci.

  
Obavjest po završetku uvoza
  
  Slika 61: Obavjest po završetku uvoza

Sada, kada je popis uvožen, potrebno je provjeriti jesu li podaci u polju popisana zaliha usklađeni i popis zaključiti klikom na gumb Zaključi popis zaliha.

4.3. Ispravak ili izrada novog popisa zaliha

Za sve naknade izmjene ili nadopune popisa, koristiti možemo već postojeći popis zaliha. Iz odabranog popisa zaliha u tom slučaju najprije izvozimo podatke u Excel klikom na gumb Razmjena podataka u alatnoj traci popisa, datoteku pohranimo na računalo i dopunimo s odgovarajućim podacima. Nakon toga datoteku ponovno uvozimo u popis zaliha i popis zaključimo.

 

4.4. Uvoz inventurnog stanja zalihe u koncept popisa zaliha pomoću čarobnjaka

Uvjet za izradu popisa zaliha odnosno inventure su već uneseni artikli u šifrarniku artikala.

Uz opciju ručnog unosa inventurnih zaliha [4.1] u koncept popisa, program nam omogućuje unos zaliha pomoću Excel datoteke u koncept popisa zalihe.

Nakon što smo u Excel datoteku unijeli zalihe artikala, otvorimo koncept popisa zaliha kroz modul |Zalihe |Popis zaliha:

  
Pregled dokumenata popisa zaliha
  
  Slika 62: Pregled dokumenata popisa zaliha

U kreiranom konceptu popisa zaliha idemo na gumb za izmjenu podataka te odabiremo opciju za uvoz popisnih količina iz Excel datoteke:

  
Uvoz popisnih količina iz Excela pomoću čarobnjaka
  
  Slika 63: Uvoz popisnih količina iz Excela pomoću čarobnjaka

Kada odaberemo tu opciju, otvara nam se čarobnjak za pomoć pri uvozu datoteke. Uvoz ide prema sljedećim koracima:

4.4.1 1. UVOZ DATOTEKE

Postupak uvoza počinje tako da u prvom koraku odaberemo datoteku iz koje ćemo raditi uvoz podataka, te kliknemo na gumb Naprijed:

  
Odabir datoteke s podacima za uvoz popisne količine
  
  Slika 64: Odabir datoteke s podacima za uvoz popisne količine

4.4.2 2. KONTROLA PODATAKA

U sljedećem koraku se otvara stranica za kontrolu i pripremu podataka koje ćemo uvoziti u program.

Na toj stranici odlučujemo koji podatak artikla u popisu zaliha predstavlja koji podatak iz pojedinačnog stupca u datoteci.

Program čita sadržaj datoteke te to prikaže u obliku tablice na trenutnoj stranici:

  
Prikaz i odabir podataka za uvoz
  
  Slika 65: Prikaz i odabir podataka za uvoz

Najprije budemo označili dodatne opcije, da li u našoj datoteci prvi redak sadrži nazive stupaca, te odabrati format datuma i format zapisa decimalnih brojeva:

  
Dodatne opcije uvoza podataka
  
  Slika 66: Dodatne opcije uvoza podataka

Zatim krećemo s preslikom podataka iz datoteke u odgovarajuća polja u popisu zaliha.

Presliku radimo po redu najprije za stupac A, zatim B, C itd. do zadnjega stupca u datoteci.

Za podatak iz stupca A odaberemo atribut artikla na koji se podatak odnosi, te kliknemo za prijenos tog atributa:

  
Odabir atributa artikala za uvoz
  
  Slika 67: Odabir atributa artikala za uvoz

Preslika podataka se spremi u tablicu s desne strane, te zatim nastavljamo s preslikom podataka i za preostale stupce iz datoteke:

  
Preslika podataka
  
  Slika 68: Preslika podataka

Kada smo završili s preslikom podataka za sve stupce iz datoteke, kliknemo na gumb Naprijed.

Gumb za nastavak je omogućen tek nakon što smo preslikali barem sve obavezne podatke za uvoz artikala u popis zaliha.

  
Onemogućen nastavak sve dok nisu izabrani svi obavezni atributi artikla
  
  Slika 69: Onemogućen nastavak sve dok nisu izabrani svi obavezni atributi artikla

4.4.3 3. DODATNI PODACI

Otvara nam se stranica s dodatnim postavkama gdje određujemo što ćemo s s artiklima iz datoteke koji se već nalaze u popisu zaliha:

  
Dodatne postavke
  
  Slika 70: Dodatne postavke

Nakon što smo sve postavili, potvrdimo uvoz podataka klikom na gumb Naprijed.

Ukoliko želimo provjeriti popis artikala koji već postoje u popisu zalihe, kliknemo na prikaz redova kao na slici:

  
Pregled postojećih artikala
  
  Slika 71: Pregled postojećih artikala

4.4.4 4. PREGLED I POTVRĐIVANJE

Nakon završetka uvoza, otvara se prozor s prikazom koliko podataka je uvezeno:

  
Prikaz uvezenih podataka
  
  Slika 72: Prikaz uvezenih podataka

Uvoz popisa zalihe smo završili, te ga možemo provjeriti još jednom prije zaključivanja klikom na gumb Zaključi popis.

  
Zaključivanje popisa zaliha
  
  Slika 73: Zaključivanje popisa zaliha

Zadnji popisni list za pojedinačno skladište možemo vratiti u koncept radi dodatnih popravaka te ga zatim možemo ponovno zaključiti.

  
Vraćanje popisa zaliha u koncept
  
  Slika 74: Vraćanje popisa zaliha u koncept

Pri korekciji stanja zaliha [4.5] nastaju inventurni viškovi ili manjkovi odnosno popisne razlike, koje je potrebno u računovodstvu knjižiti glede na način vrednovanja zaliha.

Popis zaliha knjižimo samo u slučaju kada unesemo popis kao početno stanje ili kada mijenjamo stanje zalihe na osnovi inventure. Ukoliko po završetku inventure nije bilo promjene u stanju zalihe na popisu, taj popis samo zaključimo, nije ga potrebno knjižiti.

 

4.5. Korekcija stanja zalihe zbog grešaka pri unosu dokumenata

Ako nam se u toku godine dogode greške u radu odnosno nedosljednosti pri unosu skladišnih dokumenata kao što je npr. odabir pogrešnog skladišta na otpremnici ili unos primke sa pogrešnim datumom primitka robe, tada stanje zaliha kao i vrijednost robe na zalihi koju vodimo u programu može odstupati od stvarnog stanja.

Pri nastanku takvih situacija obavezni smo uskladiti knjiženo stanje zaliha sa stvarnim stanjem zaliha minimalno jednom godišnje odnosno najčešće s krajem poslovne godine.

Postupci korekcije razlikuju se u ovisnosti od nastale situacije pa se tako neke greške mogu rješiti unosom međuskladišnice kojom prebacujemo artikle sa skladišta na kojem je greškom evidentiran višak na skladište na kojem je iskazan manjak.

Prije bilo kakvih korekcija nužno je ustvrditi točan razlog nastanka razlika. U te svrhe pregledavamo karticu artikla po skladištima na kojima dolazi do odstupanja. Ukoliko putem kartice artikla uočimo da je negativno stanje posljedica grešaka pri unosu podataka, možemo ih ispraviti unosom međuskladišnice. Dokument mora biti izrađen sa datumom koji prethodi datumu sa kojim kartica artikla iskazuje negativno stanje. Tako možemo riješiti dvije greške istovremeno - korigirati negativno stanje zalihe koje je uzrokovano zbog grešaka pri unosu dokumenata te istovremeno korigirati višak zalihe tog istog artikla na drugom skladištu.

Ako smo na bilo koji način mjenjali količinu zalihe na skladištu i time utjecali na knjiženo stanje zalihe artikala na datum za koji smo prethodno već napravili koncept popisa zalihe tada obavezno moramo ponoviti preračun knjiženih količina u tom konceptu popisa zalihe. Obradu ponovnog preračuna knjiženih količina za popis zalihe u konceptu pokrećemo putem izbornika dodatnih mogućnosti odabirom opcije "Ponovni prijenos knjiženih količina na popisni list" kao što je prikazano na slici:

  
Funkciju za ponovni izračun knjižene zalihe koristimo ukoliko smo mjenjali količine na skladišnim dokumentima kojih prethode datumu već postojećeg popisa zalihe u koncpetu
  
  Slika 75: Funkciju za ponovni izračun knjižene zalihe koristimo ukoliko smo mjenjali količine na skladišnim dokumentima kojih prethode datumu već postojećeg popisa zalihe u koncpetu

Popis zatim uređujemo i zaključavamo kao što je opisano u poglavlju Unos novog popisa zalihe [4.1]

 

5. Otpremnice

U modulu |Prodaja |Otpremnice možemo voditi evidenciju otpremnica.

Modul |Otpremnice nudi sljedeću funkcionalnost:

 

5.1. Pregled i pretraživanje otpremnica

U modulu |Prodaja |Otpremnice možemo pregledavati, pretraživati i unositi nove otpremnice [5.2]. Za bolji pregled podataka, prikaz otpremnica možemo ograničiti po različitim kriterijima:

  
Prikaz evidencije otpremnica
  
  Slika 76: Prikaz evidencije otpremnica

Podatak u polju Za uplatu se prikazuje samo u slučaju, kada u evidenciji postoje otpremnice, vezane na skladište [1], na kojem smo kao tip otpremnice označili količine i cijene.

U polja za unos kriterija pretrage upisujemo sljedeće podatke:

Br. otpremniceUpišemo broj otpremnice.
KupacUpišemo naziv kupca, na kojeg se veže otpremnica. Unosom početnih slova iz naziva kupca ili pak klikom na dropDown.gif otvoriti će se padajući izbornik iz kojeg izaberemo kupca.
SkladišteIz padajućeg izbornika, klikom na dropDown.gif iz šifrarnika skladišta izaberemo skladište, na koje je vezana otpremnica.
Otpremnica izdana od-doAko prikaz otpremnica želimo ograničiti na određeno razdoblje, upišemo datume od-do.
Datum isporukeUpišemo datum isporuke robe.
StatusIz padajućeg izbornika izaberemo status dokumenta (npr. nije knjižen, nije poslan, isporuka je obračunata i dr.).
Serijski brojUpišemo serijski broj artikla, dodanog na otpremnicu.
LOT brojUpišemo LOT broj artikla, dodanog na otpremnicu.
NarudžbaUpišemo broj narudžbe, upisane na otpremnici.
Šifra/Bar kod/OpisUpišemo naziv/šifru artikla, dodanog na otpremnici. Artikal izaberemo iz padajućeg izbornika.
Adresa isporukeUpišemo adresu isporuke koju smo naveli na otpremnici.
Artikli sa povratnom naknadomOznačimo kada prikaz otpremnica želimo ograničiti na otpremnice, koje sadrže artikle s uključenom povratnom naknadnom.

 

5.2. Izrada nove otpremnice

U modulu |Prodaja |Otpremnice, na stranici pregled i pretraživanje otpremnica [5.1], možemo pregledavati, pretraživati i unositi nove otpremnice.

Novu otpremnicu unosimo klikom na gumb Izrada nove otpremnice. Otvoriti će se sljedeća maska za unos podataka:

  
Izrada nove otpremnice
  
  Slika 77: Izrada nove otpremnice

U polju Skladište izaberemo skladište iz šifrarnika, na koje ćemo vezati otpremnicu.

U polju Datum isporuke upišemo datum isporuke artikala. S tim datumom će se smanjiti zaliha artikala dodanih na otpremnicu, a u slučaju izdavanja storno otpremnice, na taj će se datum stanje zalihe ponovno povećati.

Preporučamo da koncept otpremnice odmah spremite, što možete učiniti klikom na gumb Spremi u alatnoj traci.

Artikle dodajemo na otpremnicu klikom na gumb Dodavanje artikala. Otvoriti će se stranica s prikazom šifrarnika artikala koje možemo dodati na otpremnicu. Prikaz artikala možemo ograničiti po različitim kriterijima, a najčešće se koristi ograničenje prikaza po skladištu i prikaz artikala s pozitivnom zalihom:

  
Dodavanje artikala na otpremnicu
  
  Slika 78: Dodavanje artikala na otpremnicu

U polje Kol. upišemo količinu artikala, a klikom na gumb Dodaj artikal prenosimo na otpremnicu.

Ako smo na skladištu, na kojeg je vezana otpremnica, označili kao tip otpremnice: količine i cijene, tada maska za unos nove otpremnice izgleda ovako:

  
Izrada nove otpremnice, za koju je zadano da se uz količine prikazuju i cijene artikala
  
  Slika 79: Izrada nove otpremnice, za koju je zadano da se uz količine prikazuju i cijene artikala

Klikom na gumb Dodavanje artikala dodajemo artikle, a maska za odabir artikala izgleda ovako:

  

U polje Kol. upišemo željenu količinu, u polje Rab. % upisujemo eventualno odobreni rabat, a klikom na gumb Dodaj potvrđujemo upisane podatke i artikal dodajemo na otpremnicu.

Podatke spremimo klikom na gumb Spremi u alatnoj traci.

Klikom na gumb Izdaj otpremnicu, otpremnica će zaprimiti redni broj. Po zaprimanju rednog broja, otpremnicu možemo ispisati, knjižiti i iz nje izdati vezne dokumente (npr. račun, storno otpremnicu i sl.).

Za izdavanje veznih dokumenata, potrebno je kliknuti na gumb Ispostavi iz dokumenta. Otvoriti će se padajući izbornik unutar kojeg izaberemo željenu vrstu dokumenta. Ako želimo izdati račun, tada kliknemo na Izdavanje računa:

  
Izdavanje računa iz otpremnice
  
  Slika 81: Izdavanje računa iz otpremnice

Otpremnicu možemo ispisati klikom na gumb Ispis kao što prikazuje slika dolje:

  
Ispis otpremnica
  
  Slika 82: Ispis otpremnica
.

 

6. Primke

U modulu |Nabava |Primke možemo voditi evidenciju primka.

Modul |Primke nudi sljedeću funkcionalnost:

 

6.1. Pregled i pretraživanje primka

U modulu |Nabava |Primke možemo pregledavati, pretraživati i unositi nove primke [6.2].

Za bolji pregled podataka, prikaz primka možemo ograničiti po različitim kriterijima:

  
Prikaz evidencije primka
  
  Slika 83: Prikaz evidencije primka
.

U polja za unos kriterija pretrage unosimo sljedeće podatke:

Br.dok.Upišemo redni broj primke.
DobavljačUpišemo naziv dobavljača. Po unosu početnih slova iz naziva dobavljača otvoriti će se padajući izbornik unutar kojeg izaberemo podatke dobavljača. Dobavljača možemo i direktno izabrati iz šifrarnika, klikom na gumb dropDown.gif.
Traži poIzaberemo, želimo li prikaz primka ograničiti po datumu primke ili po datumu primitka, upisanom na primki.
od danaUpišemo datum od za pregled primki prema gore izabranom načinu prikaz.
do danaUpišemo datum do za pregled primki prema gore izabranom načinu prikaz.
StatusIz padajućeg izbornika klikom na dropDown.gif izaberemo status primke (knjiženja, obračunata, neobračunata i sl.).
NapomeneUpišemo napomenu koja je evidentirana na primkama.
Šifra/Bar kod/OpisUpišemo šifru/bar kod/opis artikla, navedenog na primki.
Serijski br.Upišemo serijski broj artikla, navedenog na primki.
LOT brojUpišemo LOT broj artikla, navedenog na primki.
Br. primljene otpremniceUpišemo broj otpremnice, naveden na primki.
NarudžbaUpišemo podatak o narudžbi, naveden na primki.
Artikli s povratnom naknadnomOznačimo kada prikaz primka želimo ograničiti na primke, koje sadrže artikle s iskazanom povratnom naknadnom.

 

6.2. Izrada nove primke

U modulu |Nabava |Primke, na stranici za pregled i pretraživanje primka [6.1] možemo klikom na gumb Kreiranje nove primke unijeti novu primku. Otvoriti će se sljedeća maska za unos podataka:

  
Unos nove primke
  
  Slika 84: Unos nove primke

Datum primkeUpišemo datum unosa primke. Unos podatka je obavezan.
Datum primitkaUpišemo datum primitka robe. Prema upisanom će se datumu povećati stanje zaliha artikala tj. u slučaju unosa storno primke će se prema upisanom datumu primitka smanjiti zaliha artikala. Unos podatka je obavezan.
DobavljačUpišemo dobavljača. Dobavljača možemo izabrati iz šifrarnika, klikom na dropDown.gif, a ako ga još nismo dodali u šifrarnik, to možemo učiniti klikom na gumb Novi unos. Unos podatka je obavezan.
Br. primljene otpremniceUpišemo broj otpremnice dobavljača. Unos podatka nije obavezan.
Datum primljene otpremniceUpišemo datum otpremnice dobavljača. Unos podatka nije obavezan.
NarudžbaUpišemo broj narudžbe.
SkladišteIz padajućeg izbornika, klikom na dropDown.gif izaberemo skladište, na koje zaprimamo artikle.
Jezična varijantaIzaberemo jezičnu varijantu dokumenta.
NapomeneUpišemo željenu napomenu.

Unos podataka potvrdimo klikom na gumb U redu. Predlažemo da koncept primke odmah spremite klikom na gumb Spremi u alatnoj traci.

Za dodavanje artikla na primku najprije kliknemo na gumb Dodavanje artikala. Zatim iz padajućeg izbornika, klikom na dropDown.gif izaberemo artikal iz šifrarnika. Ako u polje Šifra/Bar kod/Opis započnemo unositi podatke o artiklu, u padajućem izborniku će se ponuditi popis artikala iz šifrarnika, koji sadrže upisane podatke:

  

Ako artikal zaprimamo po prvi put i još ga nismo dodali u šifrarnik artikala [2.2], to možemo učiniti direktno sa primke, klikom na gumb Unos novog artikla. Artikal će tako istovremeno biti dodan i u šifrarnik i na primku.

  

Kada završimo s dodavanjem artikala na primku, kliknemo na gumb Izdaj primku kako bi primka zaprimila redni broj.

Po izdavanju primke, ispisati je možemo klikom na gumb |Ispis u alatnoj traci:

  
Ispis primke
  
  Slika 87: Ispis primke
. 

6.3. Uvoz artikala iz Excel datoteke na koncept primke

Kada zaprimimo veću količinu artikala tj. stavki koje moramo unijeti na primku, poslužiti se možemo opcijom uvoza podataka iz Excel datoteke. Najprije kreiramo i spremimo koncept primke, pa će se u alatnoj traci dokumenta prikazati gumb za razmjenu podataka RazmjenaPodataka.gif.

Klikom na taj gumb, prikazati će se opcija za izvoz stavki primke, kao što je prikazano na slici dolje:

  
Izvoz stavki primke
  
  Slika 88: Izvoz stavki primke

Pokretanjem izvoza generirati će se datoteka u skladu s propisanom strukturom za uvoz podataka. U datoteku zatim upišemo podatke:

  
Struktura datoteke za uvoz artikala tj. stavki u koncept primke
  
  Slika 89: Struktura datoteke za uvoz artikala tj. stavki u koncept primke

Primjer datoteke za unos podataka možete preuzeti ovdje:

StrukturaExcelDatotekeZaUvozStavkiPrimke.xls
Veličina: 20,50 kB

Po unosu svih potrebnih podataka, datoteku spremimo i klikom na gumb za razmjenu podataka uvozimo u koncept primke:

  
Uvoz stavki primke iz Excel datoteke
  
  Slika 90: Uvoz stavki primke iz Excel datoteke

Po kliku na opciju za uvoz datoteke (vidi sliku gore), datoteku potražimo na našem računalu i uvoz pokrenemo klikom na gumb Uvoz podataka:

  
Potražimo datoteku za uvoz podataka na primku
  
  Slika 91: Potražimo datoteku za uvoz podataka na primku

Primku spremimo klikom na gumb Spremi .

 

6.4. Uvoz serijskih brojeva artikala iz datoteke Excel u koncept primke

Kada primkom zaprimamo veću količinu artikla zalihu kojeg vodimo po serijskim brojevima, unos podataka možemo ubrzati uvozom serijskih brojeva iz datoteke Excel.

Prvo kreiramo koncept primke [6.2] i dodamo sve artikle koje zaprimamo na skladište. Klikom na izbornik za razmjenu podataka u alatnoj traci primke otvara se opcija za uvoz serijskih brojeva artikala iz datoteke Excel, kao što prikazuje slika dolje:

  
Uvoz serijskih brojeva artikala iz datoteke Excel
  
  Slika 92: Uvoz serijskih brojeva artikala iz datoteke Excel

Odabirom te opcije otvara se prozor s opisom zahtjevane strukture datoteke kakvu program očekuje za ispravan uvoz serijskih brojeva na pojedinačne artikle:

  
Struktura datoteke za uvoz serijskih brojeva artikala u koncept primke
  
  Slika 93: Struktura datoteke za uvoz serijskih brojeva artikala u koncept primke

Primjer zahtjevane strukture Excel datoteke, gdje je u prvom stupcu navedena šifra artikla u programu, a u drugom stupcu serijski broj:

  
Primjer datoteke sa serijskim brojevima
  
  Slika 94: Primjer datoteke sa serijskim brojevima

U datoteku je potrebno upisati toliko redaka s pojedinim artiklom (šifrom artikla) ovisno o tome koliko serijskih brojeva želimo uvoziti na primku.

Potražimo prilagođenu datoteku na računalu i uvoz potvrdimo klikom na gumb buttonUvoziPodatke.gif

Na pojedinačne će se artikle uvoziti pripadajući serijski brojevi kao što prikazuje slika dolje:

  
Pregled primke s uvoženim serijskim brojevama na pojedinačnim artiklima
  
  Slika 95: Pregled primke s uvoženim serijskim brojevama na pojedinačnim artiklima

Po uvozu serijskih brojeva na primku, upisane podatke spremimo klikom na gumb Pohrani.gif .

 

6.5. Uvoz artikala iz datoteke na primku pomoću čarobnjaka za uvoz

Uvoz artikala iz datoteke na primku pomoću čarobnjaka omogućuje uvoz veće količine artikala na primku.

Prvo je potrebno kreirati koncept primke [6.2] te ga spremiti kako bi se pojavila mogućnost Više u alatnoj traci.

Klikom na gumb Više nam se otvore dodatne mogućnosti gdje izaberemo opciju Uvoz artikala/stavki dokumenta - Novo:

  
Šifrarnik artikala možemo uvoziti iz datoteke pomoću čarobnjaka
  
  Slika 96: Šifrarnik artikala možemo uvoziti iz datoteke pomoću čarobnjaka

6.5.1 1. Uvoz datoteke

Odabirom gornje opcije nam se otvara forma za uvoz podataka gdje prvo odaberemo datoteku za uvoz te kliknemo na gumb Naprijed:

  
Odabir datoteke iz koje radimo uvoz artikala
  
  Slika 97: Odabir datoteke iz koje radimo uvoz artikala

6.5.2 2. Kontrola podataka

Nakon potvrde izabrane datoteke nam se u idućem koraku otvara stranica za kontrolu i pripremu podataka koje ćemo uvoziti u program.Na toj stranici određujemo koji atribut artikla predstavlja koji podatak stupca u datoteci.Program iz datoteke pročita sadržaj odnosno redoslijed stupaca i prikaže ih u obliku tablice:

  
Prikaz podataka iz datoteke
  
  Slika 98: Prikaz podataka iz datoteke

Prvo označimo da li se u našoj datoteci u prvom redu nalaze nazivi stupaca te dodatno izaberemo format zapisa datuma i format zapisa decimalnih brojeva u datoteci:

  
Općenite postavke uvoza podataka
  
  Slika 99: Općenite postavke uvoza podataka

Nakon toga nastavljamo s preslikom podataka iz datoteke u odgovarajuće atribute artikla koje ćemo uvoziti.Preslika se radi po redoslijedu prvo za stupac A zatim B, C, itd. do zadnjega stupca u datoteci.

  
Preslika podataka iz datoteke
  
  Slika 100: Preslika podataka iz datoteke

Preslika podatka o šifri artikla se spremi u tablicu s desne strane te zatim nastavljamo s ostalim stupcima sve dok ne napravimo presliku za sve stupce u datoteci koje ćemo uvoziti u program:

  
Preslika podataka iz datoteke
  
  Slika 101: Preslika podataka iz datoteke

Kada smo napravili presliku podataka za sve stupce iz datoteke zatim idemo na sljedeći korak klikom na gumb Naprijed.

Na idući korak možemo ići tek kada smo napravili presliku barem za sve obavezne podatke, do tada je gumb Naprijed onemogućen.

  
Gumb "Naprijed" je onemogućen dok ne napravimo presliku za sve obavezne podatke
  
  Slika 102: Gumb "Naprijed" je onemogućen dok ne napravimo presliku za sve obavezne podatke

6.5.3 3. Dodatni podaci

Kada smo sve željeno označili potvrdimo uvoz podataka klikom na gumb Završi.Po završenom uvozu dobijemo prikaz obavijesti o uvozu te popis upozorenja/grešaka ukoliko postoje u datoteci:

  
Obavijest u uvozu artikala iz datoteke
  
  Slika 103: Obavijest u uvozu artikala iz datoteke

 

7. Reversi / konsignacije

U programu e-racuni.hr dostupna je funkcionalnost za vođenje komisijske prodaje, praćenje stanja zalihe robe u komisiji i odjavljivanje robe u komisiji u trenutku prodaje.

Neovisno o tome nastupamo li u ulozi komitenta (dajemo svoje proizvode u komisijsku prodaju) ili komisionara (zaprimamo tuđu robu u komisijsku prodaju), u modulu |Zalihe |Skladišta možemo otvoriti:

Otvaranjem komisijskih i konsignacijskih skladišta dobivamo mogućnost unosa skladišnih dokumenata i jednostavnog praćenja zalihe artikala zaprimljenih/danih u komisiju, odjave prodanih artikala i ispisa prodajnih izvještaja i statistika po komisionarima.

Prije početka rada najprije u modulu |Zalihe |Skladišta otvorimo skladište na kojem zadamo tip: konsignacijsko skladište (revers / vlastita sredstva) ako smo dali robu komisionaru, kao što prikazuje slika u nastavku:

  
Tip skladišta za revers/konsignaciju
  
  Slika 104: Tip skladišta za revers/konsignaciju

odnosno ako smo zaprimili tuđu robu otvorimo novo skladište koje označimo kao komisijsko skladište:

  
Tip skladišta za zaprimanje tuđe robe
  
  Slika 105: Tip skladišta za zaprimanje tuđe robe

Odmah po otvaranju komisijskih i konsignacijskih skladišta spremni smo za početak rada s reversima [7.1].

 

7.1. Unos novog reversa (konsignacije)

Nakon što u modulu |Zalihe |Skladišta otvorimo konsignacijsko skladište [7] u svrhe praćenja robe dane komisionaru u komisijsku prodaju, odmah možemo započeti s unosom reversa. Za pregled i pretraživanje izdanih reversa otvorimo modul |Zalihe |Reversi/konsignacije, a za unos novog reversa kliknemo na gumb Novi revers:

  
Pregled i pretraživanje reversa
  
  Slika 106: Pregled i pretraživanje reversa

Izdavanjem reversa prenosimo zalihu artikala iz vlastitog maloprodajnog i/ili veleprodajnog skladišta na konsignacijsko skladište prema određenom komisionaru/primatelju:

  
Unos novog reversa
  
  Slika 107: Unos novog reversa


7.2. Praćenje zalihe po komisionarima

Za praćenje zalihe robe dane u komisijsku prodaju prema pojedinom komisionaru, nije potrebno otvoriti odvojena skladišta po komisionarima. Umjesto toga dovoljno je pri izdavanju reversa upisati podatke o komisionaru kojem dajemo robu kao prikazano na slici iznad i zatim putem modula |Zalihe |Stanje zaliha pratimo stanje zalihe robe kod pojedinog komisionara (ili ispisujemo izvještaje kroz modul |Izvještavanje):

  
Praćenje stanja zalihe na konsignacijskom skladištu za izabranog komisionara
  
  Slika 108: Praćenje stanja zalihe na konsignacijskom skladištu za izabranog komisionara

Na reversima možemo mjenjati zalihu (dodavati artike, brisati artikle, uređivati - mjenjati količinu) do trenutka zaključavanja popisa zalihe [4] na kojem je naveden kasniji datum od datuma prijenosa na reversu. Popis zalihe [4] zaključava sve reverse s datumom prijenosa prije datuma popisa i time onemogućuje naknadu promjenu zalihe.

Na reversima možemo i dalje mjenjati podatke o kupcima, datumima i ostale podatke.


7.3. Odjava robe dane u komisijsku prodaju

Kada od komisionara zaprimimo odjavu/ popis prodane robe u komisiji, potrebno je:

Izdavanje storno reversa koristimo i u slučaju ako nam kupac tj. komisionar vraća robu koju ne uspijeva prodati jer storno reversom vraćamo zalihu na vlastito skladište.

  
Izdavanje storno reversa iz izvornog reversa i razduženje konsignacijskog skladišta
  
  Slika 109: Izdavanje storno reversa iz izvornog reversa i razduženje konsignacijskog skladišta


7.4. Obračun i izdavanje računa kupcu/komisionaru

Nakon što smo izdavanjem storno reversa odjavili tj. vratili artikle iz skladišta komisionara na vlastito skladište, možemo krenuti s izdavanjem računa i otpremnice prema kupcu/komisionaru. Račun izdajemo izravno iz storno reversa klikom na gumb Ispostavi iz dokumenta i izaberemo Izdaj račun. Izdavanjem računa program automatski kreira otpremnicu za vlastito skladište zadano na storno reversu te istovremeno s izdavanjem računa razdužuje zalihu robe na vlastitom skladištu:

  
Storno revers/konsignacija
  
  Slika 110: Storno revers/konsignacija

Dokument revers možemo koristiti i kada kupcu dajemo robu na posudbu i pritom obračunavamo samo uslugu posudbe odnosno kada želimo prenijeti zalihu proizvoda s vlastitog skladišta na skladište komisionara.

Ako smo kupcu ustupili artikle na posudbu i želimo obračunati/fakturirati uslugu posudbe, dovoljno je da račun izdamo izravno iz reversa, bez izdavanja storno reversa jer izdavanjem računa/otpremnice automatski razdužujemo skladište reversa:

  
Izdavanje računa za uslugu posudbe robe izravno iz reversa
  
  Slika 111: Izdavanje računa za uslugu posudbe robe izravno iz reversa

Za razliku od međuskladišnice koja predstavlja interno prebacivanje zalihe među skladištima unutar tvrtke, revers prebacuje zalihu iz našeg skladišta na skladište komisionara. Za vođenje konsignacije ne moramo nužno otvarati zasebno skladište po komisionarima jer je predviđeno vođenje zalihe na istom (jednom) skladištu konsignacije za više komisionara (kupaca).

 

7.5. Uvoz artikala na revers iz Excel datoteke

Za brzi unos veće količine artikala/stavki na revers koristiti možemo funkciju uvoza stavki iz Excel datoteke. Najprije izradimo novi revers i spremimo u koncept. U alatnoj traci reversa kliknemo na gumb za razmjenu podataka RazmjenaPodataka.gif

Otvaranjem tog izbornika izaberemo mogućnost izvoza stavki kao prikazano na sljedećoj slici:

  
Izvoz stavki reversa
  
  Slika 112: Izvoz stavki reversa

Na taj način dobijemo datoteku prilagođenu za uvoz podataka na revers, s nazivima stupaca unutar kojih upišemo podatke za uvoz:

  
Struktura datoteke za uvoz artikala tj. stavki u koncept reversa
  
  Slika 113: Struktura datoteke za uvoz artikala tj. stavki u koncept reversa

Po unosu svih podataka o artiklima spremimo datoteku i otvaranjem izbornika za razmjenu podataka uvozimo na revers:

  
Uvoz artikala/stavki na revers iz Excel datoteke
  
  Slika 114: Uvoz artikala/stavki na revers iz Excel datoteke

Klikom na opciju za uvoz podataka (vidi sliku gore) potražimo datoteku koju smo prethodno spremili na računalo i uvoz potvrdimo klikom na gumb U redu.

Revers spremimo klikom na gumb Spremi odnosno izdamo klikom na gumb Zaključi i izdaj revers.

 

8. Nivelacije (zapisnici o promjeni cijena)

U modulu |Zalihe |Nivelacija cijena možemo evidentirati svaku promjenu prodajnih cijena artikala u maloprodaji i veleprodaji i detaljno pratiti sve promjene cijena po artiklima tokom određenog razdoblja.

Modul uključuje sljedeće funkcionalnosti:

Nivelacije možemo kreirati na više načina [8.1]:

  • ručno putem modula |Zalihe |Nivelacija cijena
  • iz šifrarnika artikala putem izbornika Više... u modulu |Zalihe |Artikli
  • prilikom izdavanja primke u modulu |Nabava |Primke na kojoj smo iskazali promjenu prodajne cijene

 

8.1. Unos nove nivelacije (zapisnika o promjeni cijena)

Novu nivelaciju tj. zapisnik o promjeni prodajne cijene artikla unosimo u modulu |Zalihe |Nivelacija cijena klikom na gumb Novi zapisnik o promjeni cijena.

Nivelacijom mjenjamo veleprodajnu ili maloprodajnu cijenu artikla, ovisno o tipu skladišta zadanom na nivelaciji, a promjena cijene vrijedi od datuma upisanog na nivelaciji. Za promjenu skladišta i/ili datuma nivelacije, u alatnoj traci nivelacije kliknemo na gumb Izmijeni i u masci koja se otvori prilagodimo podatke:

  
Promjena/prilagodba osnovnih podataka na nivelaciji
  
  Slika 115: Promjena/prilagodba osnovnih podataka na nivelaciji

Za dodavanje artikla na nivelaciju kliknemo na gumb Dodavanje artikala, potražimo artikle u šifrarniku artikala i potvrdimo prijenos na nivelaciju (moguća primjena čitača bar koda). Po dodavanju artikla na nivelaciju na uvid dobivamo trenutnu prodajnu cijenu, a novu prodajnu cijenu zadamo u polju Nova cijena. Želimo li promjenu cijene izraziti npr promjenom iznosa/postotka marže, kliknemo na gumb Kalkulacija i izmjenu iskažemo korekcijom zadnje kalkulacije cijene artikla:

  
Unos nove nivelacije tj. zapisnika o promjeni prodajne cijene artikla
  
  Slika 116: Unos nove nivelacije tj. zapisnika o promjeni prodajne cijene artikla

Nove prodajne cijene artikala koje smo iskazali na nivelaciji potvrdimo klikom na gumb Izdavanje zapisnika.

Za brzi unos većeg broja artikala na nivelaciju koristiti možemo funkciju uvoza artikala iz datoteke koja je dostupna unutar gumba RazmjenaPodataka.gif na samoj nivelaciji:

  
Uvoz artikala/stavki na nivelaciju
  
  Slika 117: Uvoz artikala/stavki na nivelaciju

Zahtjevanu strukturu datoteke za uvoz artikala dobijemo ako spremimo praznu nivelaciju u koncept i najprije kliknemo na izvoz stavki/artikala dokumenta. Datoteku spremimo na računalo i dopunimo s podacima artikala za koje želimo izmjeniti prodajnu cijenu. Datoteku s podacima uvozimo na nivelaciju odabirom opcije Uvoz stavki/artikala iz datoteke kao prikazano na slici gore.

8.1.1 Dodatni načini kreiranja nivelacije/zapisnika o promjeni cijene

Nivelaciju možemo kreirati izravno iz šifrarnika artikala u modulu |Zalihe |Artikli gdje unutar izbornika s dodatnim mogućnostima Više... izaberemo kreiranje nivelacije za prethodno izabrane artikle:

  
Kreiranje nivelacije za izabrane artikle iz šifrarnika artikala
  
  Slika 118: Kreiranje nivelacije za izabrane artikle iz šifrarnika artikala

Nivelaciju možemo kreirati i izravno iz primke na kojoj smo iskazali promjenu prodajne cijene artikala unutar kalkulacije. Prilikom izdavanja primke izaberemo automatsko kreiranje nivelacije za artikle za koje provodimo promjenu prodajnu cijene i nivelacija će biti kreirana istovremeno s izdavanjem primke:

  
Kreiranje nivelacije izravno iz primke na kojoj smo izmjenili prodajnu cijenu artikla unutar kalkulacije
  
  Slika 119: Kreiranje nivelacije izravno iz primke na kojoj smo izmjenili prodajnu cijenu artikla unutar kalkulacije

Nivelacije možemo kreirati:

  • ručno putem modula |Zalihe |Nivelacija cijena
  • iz šifrarnika artikala putem izbornika Više... u modulu |Zalihe |Artikli
  • u trenutku izdavanje primke u modulu |Nabava |Primke na kojoj smo iskazali promjenu prodajne cijene

Artikle možemo dodati na nivelaciju:

  • pojedinačnim dodavanjem iz šifrarnika artikala klikom na gumb Dodavanje artikala unutar nivelacije
  • uvozom većeg broja artikala iz datoteke korištenjem funkcije za uvoz stavki/artikala unutar gumba RazmjenaPodataka.gif u alatnoj traci nivelacije

 

8.2. Pregled i pretraživanje izdanih nivelacija

U modulu |Zalihe |Nivelacija cijena možemo pratiti sve izdane nivelacije odnosno zapisnike o promjeni prodajnih cijena artikala u veleprodaji i maloprodaji i za pretraživanje nivelacija koristiti razne kriterije:

  
Pregled nivelacija i mogući kriteriji pretraživanja
  
  Slika 120: Pregled nivelacija i mogući kriteriji pretraživanja

Kao i na svim ostalim mjestima u programu i ovdje imamo mogućnost izvoza prikazanih podataka iz programa:

  
Izvoz prikazanih podataka iz programa
  
  Slika 121: Izvoz prikazanih podataka iz programa

Klikom na gumb Novi zapisnik o promjeni cijena možemo unijeti novu nivelaciju [8.1] dok klikom na izbornik Više... u alatnoj traci iznad popisa prikazanih nivelacija možemo pokrenuti ispis naljepnica sa cijenama [8.3] za artikle kojima smo kroz nivelacije promjenili prodajnu cijenu.

 

8.3. Ispis naljepnica s novim cijenama

 

9. Izvještaji

U modulu |Izvještavanje |Zalihe možemo ispisati sljedeće izvještaje:Detaljnija razloženja možete pronaći u potpoglavljima.

 

9.1. Ispis cjenika artikala

Cjenik artikala možemo ispisati u modulu |Izvještavanje |Prodaja |Izvoz cjenika artikala.

Prije pokretanja ispisa, upisujemo kriterije za generiranje izvještaja:

  
Upišemo kriterije za generiranje izvještaja
  
  Slika 122: Upišemo kriterije za generiranje izvještaja

U polja za unos upisujemo sljedeće podatke:

Šifra artiklaUpišemo šifru artikla za koji želimo ispisati cjenik. Ako u ispis želimo uključiti sve artikle, polje ne popunjavamo.
Opis artiklaUpišemo opis artikla/artikala za koje želimo ispisati cjenik. Ako u ispis želimo uključiti sve artikle, polje ne popunjavamo.
na danUpišemo datum za koji želimo ispisati cjenik.
ISO kod valuteIz padajućeg izbornika, klikom na dropDown.gif izaberemo valutu za ispis cjenika.
Nabavna cijenaOznačimo ako želimo ispis nabavne cijene.
Veleprodajna cijenaOznačimo ako želimo ispis veleprodajne cijene.
Maloprodajna cijenaOznačimo ako želimo ispis maloprodajne cijene.
Tip datotekeIzaberemo željeni tip datoteke.

Primjer sadržaja izvještaja možemo provjeriti i klikom na privitak s testnim podacima unutar maske za pokretanje izvještanja (prikaz na slici gore).

Kreiranje izvještaja pokrećemo klikom na gumb Pokreni. Primjer sadržaja izvještaja možete pogledati na sljedećoj slici:

  
Cjenik artikala
  
  Slika 123: Cjenik artikala
.

 

9.2. Stanje zaliha artikala

Stanje zaliha svih artikala možemo ispisati u modulu |Izvještavanje |Prodaja |Izvoz cjenika artikala.

Prije pokretanja ispisa, upisujemo kriterije za generiranje izvještaja:

  
Unos kriterija za pokretanje izvještaja
  
  Slika 124: Unos kriterija za pokretanje izvještaja

U polja za unos upisujemo sljedeće podatke:

Šifra artiklaUpišemo šifru artikla za koji želimo ispisati stanje zaliha. Ako u ispis želimo uključiti sve artikle, polje ne popunjavamo.
Opis artiklaUpišemo opis artikla/artikala za koje želimo ispisati stanje zaliha. Ako u ispis želimo uključiti sve artikle, polje ne popunjavamo.
SkladišteIz padajućeg izbornika, klikom na dropDown.gif izaberemo skladište za koje želimo ispisati stanje zaliha. Ako u izvještaj želimo uključiti sva skladišta, polje ne popunjavamo.
Prikaži opis artiklaOznačimo ako želimo da se na izvještaju ispiše i opis artikla.
Prikaži bar kod artiklaOznačimo ako želimo da se na izvještaju ispiše i bar kod artikla.
Prikaži samo skladišta sa zalihamaOznačimo ako želimo da se u izvještaju prikazuju samo skladišta na kojima postoje artikli (izaberemo u slučaju ako u polju Skladište nismo izabrali ni jedno skladište).
Prikaži sve artikle s prometom (i one s količinom 0)Označimo ako na izvještaj želimo uključiti artikle na kojima je zabilježen promet, ali ih u ovom trenutku nema na skladištu (prikazati će se količina 0).
Način vođenja zalihaIzaberemo način vođenja zaliha.
DatumUpišemo datum izvještaja.
Prikaži povratnu naknadu za ambalažuOznačimo ako želimo da se na izvještaju prikazuje povratna naknanda za ambalažu.
Tip datotekeIzaberemo tip datoteke.

Primjer sadržaja izvještaja možemo provjeriti i klikom na privitak s testnim podacima unutar maske za pokretanje izvještanja (prikaz na slici gore).

Kreiranje izvještaja pokrećemo klikom na gumb Pokreni. Primjer sadržaja izvještaja prikazuje sljedeća slika:

  
Stanje zalihe artikala
  
  Slika 125: Stanje zalihe artikala
.

 

9.3. Izvještaj o prodaji artikala za razdoblje

Izvještaj o prodaji artikala u izabranom razdoblju možemo ispisati u modulu |Izvještavanje |Prodaja |Izvještaj o prodaji artikala za razdoblje.

Prije pokretanja ispisa, upisujemo kriterije za generiranje izvještaja:

  
Unos kriterija za generiranje izvještaja
  
  Slika 126: Unos kriterija za generiranje izvještaja

U polja za unos upisujemo sljedeće podatke:

Šifra artiklaUpišemo šifru artikla za koji želimo ispisati izvještaj. Ako u izvještaj želimo uključiti sve artikle, polje ne popunjavamo.
Opis artiklaUpišemo opis artikla/artikala za koje želimo ispisati izvještaj. Ako u izvještaj želimo uključiti sve artikle, polje ne popunjavamo.
Skupina artiklaIz padajućeg izbornika izaberemo skupinu artikala za koju želimo ispisati izvještaj. Ako u izvještaj želimo uključiti sve skupine, polje ne popunjavamo.
grupiraj po skupinama artikalaOznačimo ako podatke u izvještaju želimo grupirati odvojeno po skupinama artikala.
Datum od: do:Upišemo razdoblje za koje želimo ispisati izvještaj o prodaji artikala.
SkladišteIzaberemo skladište za koje želimo ispisati izvještaj. Ako u izvještaj želimo uključiti sva skladišta, polje ne popunjavamo.
Prodaja artikala po pojedinačnom skladištuOznačimo ako podatke u izvještaju želimo prikazati odvojeno po skladištima.
Suma prodanih artikala u vremenskom razdoblju (bez prikaza artikala)Izaberemo ako u izvještaju želimo vidjeti ukupnu sumu prodanih artikala, bez navođenja artikala.
Mjesto troškaIzaberemo mjesto troška za koje želimo ispisati izvještaj.
Vrsta artiklaIzaberemo vrstu artikla za koje želimo ispisati izvještaj. Ako u izvještaj želimo uključiti sve vrsta artikala, polje ne popunjavamo.
Iznose povuci izIzaberemo želimo li u izvještaj prenijeti podatke na temelju prodajnih ili skladišnih dokumenata.
Iznos prodaje se ispiše kaoIzaberemo na koji će način biti prikazan iznos prodaje.
ValutaIzaberemo novčanu valutu.
Prikaži povratnu naknadu za ambalažuOznačimo ako želimo da se na izvještaju prikaže iznos povratne naknade za ambalažu.
Tip datotekeIzaberemo tip datoteke.

Primjer sadržaja izvještaja možemo provjeriti i klikom na privitak s testnim podacima unutar maske za pokretanje izvještanja (prikaz na slici gore).

Kreiranje izvještaja pokrećemo klikom na gumb Pokreni.

9.4. Primjeri izvještaja

  
Popis prodanih artikala u izabranom razdoblju
  
  Slika 127: Popis prodanih artikala u izabranom razdoblju
.

  
Popis prodanih artikala u izabranom razdoblju
  
  Slika 128: Popis prodanih artikala u izabranom razdoblju

  
Popis prodanih artikala u izabranom razdoblju
  
  Slika 129: Popis prodanih artikala u izabranom razdoblju
.

 

9.5. Popis najprodavanijih artikala

Popis najprodavanijih artikala možemo ispisati u modulu |Izvještavanje |Prodaja |Top lista najprodavanijih artikala.

Prije pokretanja ispisa, upisujemo kriterije za generiranje izvještaja:

  
Unos kriterija za generiranje izvještaja
  
  Slika 130: Unos kriterija za generiranje izvještaja

U polja za unos upisujemo sljedeće podatke:

Šifra artiklaUpišemo šifru artikla za koji želimo ispisati izvještaj. Ako u ispis želimo uključiti sve artikle, polje ne popunjavamo.
Opis artiklaUpišemo opis artikla/artikala za koje želimo ispisati izvještaj. Ako u ispis želimo uključiti sve artikle, polje ne popunjavamo.
Datum od: do:Upišemo razdoblje za koje želimo ispisati najprodavanije artikle. Unos podataka je obavezan.
SkladišteIz padajućeg izbornika, klikom na dropDown.gif izaberemo skladište za koje želimo ispisati izvještaj. Ako u izvještaj želimo uključiti sva skladišta, polje ne popunjavamo.
Mjesto troškaIzaberemno mjesto troška za koje želimo ispisati popis najprodavanijih artikala.
Vrsta artiklaIzabereo vrstu artikla za koje želimo ispisati izvještaj. Ako u izvještaj želimo uključiti sve vrste artikala, polje ne popunjavamo.
Vrijednost prodaje bez uključenih povrata robeOznačimo ako želimo da se na izvještaju prikazuju i artikli, koje su kupci naknadno vratili.
Iznos prodaje se ispiše kaoU padajućem izborniku izaberemo način ispisa iznosa prodaje.
Broj artikala na listi(npr.lista TOP 50 artikala)Upišemo željeni broj artikala koji će biti prikazani na jednoj stranici.
Udio u prodaji (npr. artikli, koji čine 50% prodaje)Upišemo postotak udjela u prodaji (npr. artikli, koji predstavljaju 50% prodaje).
ValutaIzaberemo valutu.
Tip datotekeIzaberemo tip datoteke.

Primjer sadržaja izvještaja možemo provjeriti i klikom na privitak s testnim podacima unutar maske za pokretanje izvještanja (prikaz na slici gore).

Kreiranje izvještaja pokrećemo klikom na gumb Pokreni. Na slici dolje prikazan je primjer sadržaja izvještaja:

  
Top lista prodanih artikala
  
  Slika 131: Top lista prodanih artikala

Artikli su sortirani po vrijednosti prodaje, od najveće prema najmanjoj.

 

9.6. Ispis inventurne liste za popis zaliha

Ispis inventurne liste tj. zapisnika za popis zaliha možemo pokrenuti u modulu |Izvještavanje |Zalihe |Inventurna lista za popis zaliha. Izvještaj će biti kreiran na temelju prethodno upisanog početnog stanja zaliha [2.5] artikala te svih izdanih otpremnica [5] i primka [6].

Prije pokretanja ispisa, upisujemo kriterije za prijenos podataka u izvještaj:

  
Upišemo kriterije za pokretanje izvještaja
  
  Slika 132: Upišemo kriterije za pokretanje izvještaja

U polja za unos upisujemo sljedeće podatke:

Šifra artiklaUpišemo šifru artikla za koji želimo napraviti izvještaj. Ako u izvještaj želimo uključiti sve artikle, polje ne popunjavamo.
Opis artiklaUpišemo opis artikla/artikala koje želimo uključiti u izvještaj. Ako u izvještaj želimo uključiti sve artikle, polje ne popunjavamo.
Datum popisaUpišemo datum popisa. Na izvještaju će se ispisati stanje zaliha, preračunato na datum popisa.
SkladišteIz padajućeg izbornika, klikom na dropDown.gif izaberemo skladište za koje želimo pokrenuti ispis. Ako u izvještaj želimo uključiti sva skladišta, polje ne popunjavamo.
u ispis uključi serijske brojeveOznačimo ako želimo ispis serijskih brojeva artikala na izvještaju.
uključi ispis grafike bar kodaOznačimo ako želimmo ispis grafie bar koda artikala na izvještaju.
Tip datotekeIzaberemo tip datoteke.

Primjer sadržaja izvještaja možemo provjeriti i klikom na PDF privitak s testnim podacima unutar maske za pokretanje izvještanja (prikaz na slici gore). Kreiranje izvještaja pokrećemo klikom na gumb Pokreni.

Na izvještaju će biti prikazano i preračunato stanje zaliha na dan popisa, stoga moramo po ručnom popunjavanju zapisnika provjeriti usklađenost podataka:

  
Inventurna lista zaliha
  
  Slika 133: Inventurna lista zaliha
.

 

9.7. Ukupna prodaja po mjestima troška za razdoblje

  
Ukupna prodaja po mjestima troška za razdoblje
  
  Slika 134: Ukupna prodaja po mjestima troška za razdoblje


 

9.8. Izvještaj o prodaji artikala za razdoblje, sa detaljnim prikazom kalkulacije cijena

Izvještaj o prodaji artikala za razdoblje, s detaljnim prikazom kalkulacije cijena možemo ispisati u modulu |Izvještavanje |Prodaja |Izvještaj o prodaji artikala za razdoblje, sa detaljnim prikazom kalkulacije cijena.

Prije pokretanja ispisa, upisujemo kriterije za generiranje izvještaja:

  
Unos kriterija za generiranje izvještaja
  
  Slika 135: Unos kriterija za generiranje izvještaja

U polja za unos upisujemo sljedeće podatke:

Šifra artiklaUpišemo šifru artikla za koji želimo ispisati izvještaj. Ako u ispis želimo uključiti sve artikle, polje ne popunjavamo.
Opis artiklaUpišemo opis artikla/artikala za koje želimo ispisati izvještaj. Ako u ispis želimo uključiti sve artikle, polje ne popunjavamo.
Datum od: do:Upišemo razdoblje za koje želimo ispisati izvještaj. Unos podataka je obavezan.
Datum dokumentaIzaberemo odnose li se upisani datumi na datum dokumenta, dospijeća ili pak na razdoblje.
SkladišteIz padajućeg izbornika, klikom na dropDown.gif izaberemo skladište za koje želimo ispisati izvještaj. Ako u izvještaj želimo uključiti sva skladišta, polje ne popunjavamo.
Prodaja artikala po pojedinačnom skladištuOznačimo želimo li da su podaci u izvještaju prikazani odvojeno po skladištima.
Mjesto troškaIzaberemo mjesto troška za koje želimo ispisati izvještaj.
Vrsta artiklaIzaberemo vrstu artikla za koje želimo ispisati izvještaj. Ako u izvještaj želimo uključiti sve vrsta artikala, polje ne popunjavamo.
Iznose povuci izOznačimo želimo li da se podaci za izvještaj prenose iz prodajnih ili iz skladišnih dokumenata.
Tip datotekeIzaberemo tip datoteke.

Primjer sadržaja izvještaja možemo provjeriti i klikom na privitak s testnim podacima unutar maske za pokretanje izvještanja (prikaz na slici gore).

Kreiranje izvještaja pokrećemo klikom na gumb Pokreni. Na sljedećoj je slici prikazan primjer sadržaja izvještaja:

  
Izvještaj o prodaji artikala za razdoblje, sa detaljnim prikazom kalkulacije cijena
  
  Slika 136: Izvještaj o prodaji artikala za razdoblje, sa detaljnim prikazom kalkulacije cijena

 

9.9. Izvještaj o nabavi artikala u razdoblju, sa detaljnim prikazom kalkulacije cijena

Izvještaj o nabavi artikala u razdoblju, s detaljnim prikazom kalkulacije cijena možemo ispisati u modulu |Izvještavanje |Nabava |Izvještaj o nabavi artikala u razdoblju, sa detaljnim prikazom kalkulacije cijena.

Prije pokretanja ispisa, upisujemo kriterije za generiranje izvještaja:

  
Unos kriterija za generiranje izvještaja
  
  Slika 137: Unos kriterija za generiranje izvještaja

U polja za unos upisujemo sljedeće podatke:

Šifra artiklaUpišemo šifru artikla za koji želimo ispisati izvještaj. Ako u ispis želimo uključiti sve artikle, polje ne popunjavamo.
Opis artiklaUpišemo opis artikla/artikala za koje želimo ispisati izvještaj. Ako u ispis želimo uključiti sve artikle, polje ne popunjavamo.
Datum od: do:Upišite razdoblje za koje želite ispisati najprodavanije artikle. Unos podataka je obavezan.
SkladišteIz padajućeg izbornika, klikom na dropDown.gif izaberemo skladište za koje želimo ispisati izvještaj. Ako u izvještaj želimo uključiti sva skladišta, polje ne popunjavamo.
Prodaja artikala po pojedinačnom skladištuOznačimo želimo li da su podaci u izvještaju prikazani odvojeno po skladištima.
Mjesto troškaIzaberemo mjesto troška za koje želimo ispisati izvještaj.
Vrsta artiklaIzaberemo vrstu artikla za koje želimo ispisati izvještaj. Ako u izvještaj želimo uključiti sve vrsta artikala, polje ne popunjavamo.
Prikaži proizvode s radnih nalogaOznačimo ako u izvještaj želimo uključiti i podatke s radnih naloga tj. želimo li u izvještaj uključiti i količinu proizvedenih artikala.
Tip datotekeIzaberemo tip datoteke.

Primjer sadržaja izvještaja možemo provjeriti i klikom na privitak s testnim podacima unutar maske za pokretanje izvještanja (prikaz na slici gore).

Kreiranje izvještaja pokrećemo klikom na gumb Pokreni. Na sljedećoj je slici prikazan primjer sadržaja izvještaja:

  
Izvještaj o nabavi artikala u razdoblju, sa detaljnim prikazom kalkulacije cijena
  
  Slika 138: Izvještaj o nabavi artikala u razdoblju, sa detaljnim prikazom kalkulacije cijena

 

9.10. Izvještaj o rekapitulaciji po artiklima

Izvještaj o rekapitulaciji po artiklima možemo ispisati u modulu |Izvještavanje |Nabava |Izvještaj o rekapitulaciji po artiklima.

Prije pokretanja ispisa, upisujemo kriterije za generiranje izvještaja:

  
Unos kriterija za generiranje izvještaja
  
  Slika 139: Unos kriterija za generiranje izvještaja

U polja za unos upisujemo sljedeće podatke:

Šifra artiklaUpišemo šifru artikla za koji želimo ispisati izvještaj. Ako u ispis želimo uključiti sve artikle, polje ne popunjavamo.
Opis artiklaUpišemo opis artikla/artikala za koje želimo ispisati izvještaj. Ako u ispis želimo uključiti sve artikle, polje ne popunjavamo.
Datum od: do:Upišemo razdoblje za koje želimo ispisati izvještaj. Unos podataka je obavezan.
Datum dokumentaIzaberemo odnose li se upisani datumi na datum dokumenta, dospijeća ili pak na razdoblje.
SkladišteIz padajućeg izbornika, klikom na dropDown.gif izaberemo skladište za koje želimo ispisati izvještaj. Ako u izvještaj želimo uključiti sva skladišta, polje ne popunjavamo.
Prodaja artikala po pojedinačnom skladištuOznačimo želimo li da su podaci u izvještaju prikazani odvojeno po skladištima.
Mjesto troškaIzaberemo mjesto troška za koje želimo ispisati izvještaj.
Vrsta artiklaIzaberemo vrstu artikla za koje želimo ispisati izvještaj. Ako u izvještaj želimo uključiti sve vrsta artikala, polje ne popunjavamo.
Prikaži proizvode s radnih nalogaOznačimo ako u izvještaj želimo uključiti i podatke s radnih naloga tj. želimo li u izvještaj uključiti i količinu proizvedenih artikala.
Tip datotekeIzaberemo tip datoteke.

Primjer sadržaja izvještaja možemo provjeriti i klikom na privitak s testnim podacima unutar maske za pokretanje izvještanja (prikaz na slici gore).

Kreiranje izvještaja pokrećemo klikom na gumb Pokreni. Na sljedećoj je slici prikazan primjer sadržaja izvještaja:

  
Izvještaj o rekapitulaciji po artiklima
  
  Slika 140: Izvještaj o rekapitulaciji po artiklima

 

9.11. Ispis kartice artikala

Karticu artikala možemo ispisati u modulu |Izvještavanje |Zalihe |Ispis kartice artikala.

Prije pokretanja ispisa, upisujemo kriterije za generiranje izvještaja:

  
Unos kriterija za generiranje izvještaja
  
  Slika 141: Unos kriterija za generiranje izvještaja

U polja za unos upisujemo sljedeće podatke:

Šifra artiklaUpišemo šifru artikla za koji želimo ispisati izvještaj. Ako u izvještaj želimo uključiti sve artikle, polje ne popunjavamo.
Skupina artiklaIz padajućeg izbornika, klikom na dropDown.gif izaberemo skupinu artikala za koju želimo ispisati izvještaj. Ako u izvještaj želimo uključiti sve skupine artikala, polje ne popunjavamo.
Datum od: do:Upišemo razdoblje za koje želimo ispisati izvještaj.
SkladišteIz padajućeg izbornika, klikom na dropDown.gif izaberemo skladište za koje želimo ispisati izvještaj. Ako u izvještaj želimo uključiti sva skladišta, polje ne popunjavamo.
Način vrednovanja zalihaIzaberemo način vrednovanja zaliha (po nabavnoj cijeni ili po maloprodajnoj cijeni).
Prodaja artikala po pojedinačnom skladištuOznačimo ako u izvještaju želimo prikaz prodaje artikala odvojeno po skladištima.
Ispis po pojedinačnim artiklimaOznačimo ako u izvještaju želimo sortirati podatke po artiklima (npr i ne po skladištima).
Tip datotekeIzaberemo tip datoteke.

Primjer sadržaja izvještaja možemo provjeriti i klikom na privitak s testnim podacima unutar maske za pokretanje izvještanja (prikaz na slici gore).

Kreiranje izvještaja pokrećemo klikom na gumb Pokreni. Primjer sadržaja izvještaja prikazuje sljedeća slika:

  
Ispis kartice artikala
  
  Slika 142: Ispis kartice artikala

 

9.12. Statistika prodaje

Ispis statistike prodaje po pojedinačnom korisniku (komercijalistu) možemo pokrenuti u modulu |Izvještavanje |Prodaja |Statistika prodaje.

Prije pokretanje ispisa potrebno je upisati kriterije za generiranje izvještaja:

  
Unos kriterija za generiranje izvještaja
  
  Slika 143: Unos kriterija za generiranje izvještaja

U polja za unos upisujemo sljedeće podatke.

Datum od: do:Upišemo razdoblej za koje želimo ispisati izvještaj. Upisati možemo i sat nastanka prodajnih dokumenata na temelju kojih se generira izvještaj.
SkladišteIz padajućeg izbornika, klikom na dropDown.gif izaberemo skladište upisano na dokumentima, na temelju kojih se kreira izvještaj. Ako u izvještaj želimo uključiti sva skladišta, polje ne popunjavamo.
Mjesto troškaIz padajućeg izbornika, klikom na dropDown.gif izaberemo mjesto troška upisano na dokumentima, na temelju kojih se kreira izvještaj. Ako u izvještaj želimo uključiti sva mjesta troška, polje ne popunjavamo.
Tip datotekeIzaberemo tip datoteke.

Primjer sadržaja izvještaja možemo provjeriti i klikom na privitak s testnim podacima unutar maske za pokretanje izvještanja (prikaz na slici gore).

Kreiranje izvještaja pokrećemo klikom na gumb Pokreni. Primjer sadržaja izvještaja prikazuje sljedeća slika:

  
Statistika prodaje
  
  Slika 144: Statistika prodaje 

9.13. Upute za Intrastat izvještavanje

Za izradu intrastat izvještaja potrebno je u modulu |Postavke |Postavke tvrtke |Poslovanje u poljima "Intrastat izvješćivanje za primitke" i "Intrastat izvješćivanje za otpreme" odrediti prag izvješćivanja (prag uključenja ili posebni prag).

  
Polja "Izvješćivanje intrastat za primitke" i "Izvješćivanje intrastat za otpremu" za određivanje praga izvješćivanja
  
  Slika 145: Polja "Izvješćivanje intrastat za primitke" i "Izvješćivanje intrastat za otpremu" za određivanje praga izvješćivanja


Pri unosu artikla [2] potrebno je popuniti atribute carinska tarifa i država porijekla, a riječ je o obaveznim podacima za Intrastat izvješćivanje:

  
Polja "Država porijekla" i "Carinska tarifa" koja obavezno moraju biti popunjena
  
  Slika 146: Polja "Država porijekla" i "Carinska tarifa" koja obavezno moraju biti popunjena


Na otpremnicama i primkama nalaze se 3 intrastat atributa: vrsta posla, vrsta transporta i uvjeti isporuke. Ti podaci već imaju preuzete vrijednosti (za prag uključenja), a zadati im možemo i drugačije vrijednosti. Polja je moguće uređivati izravno na primci tj. otpremnici klikom na Izmijeni u desnom kutu dokumenta i zatim klikom na [+] prikaži intrastat podatke:

  
Postupak uređivanja polja na dokumentu za Intrastat
  
  Slika 147: Postupak uređivanja polja na dokumentu za Intrastat

  
Unos i uređivanje podataka za intrastat na dokumentu
  
  Slika 148: Unos i uređivanje podataka za intrastat na dokumentu


Po unosu svih potrebnih postavki pokrenuti možete izvoz datoteka za intrastat putem modula |Izvještavanje |Svi izvještaji |Zalihe |Izvoz za intrastat. Najprije odredimo tok robe za koji želimo izvoziti podatke.

  
Izvoz izvještaja za intrastat
  
  Slika 149: Izvoz izvještaja za intrastat


PrimitciIntrastat podaci za primitke (vrsta posla, transporta i uvjeti isporuke) uzimaju se iz primka. Ostali podaci (iznosi, podaci o artiklima...) preuzeto se preuzimaju iz primka osim kada označimo preuzimanje podataka iz ulaznih računa. Uz izvještavanje za primitke izvoze se i podaci o storniranim (izdanim) računima (veza na otpremnicu) i odobrenjima (veza na storno otpremnicu).
OtpremaIntrastat podaci za otpremu (vrsta posla, transporta i uvjeti otpreme) preuzimaju se iz otpremnica. Ostali podaci (iznosi, podaci o artiklima...) uzimaju se iz (izdanih) računa. Ovdje se još izvoze i podaci sa storno primka.
Razdoblje izvještajaBiramo razdoblje za koje želimo kreirati izvještaj (pojedinačni mjesec).
Uloga dokumentaPreuzeto je zadano "Izvorni obrazac" no u slučaju potrebe zadati možemo i "Nadomjesni obrazac" odnosno "Brisanje prethodno dostavljenog obrasca".
Tip datotekeTip datoteke za uvoz u sustav Intrastat je XML. Tip datoteke Excel koristi se u svrhe provjere podataka koje izvažamo.

Intrastat izvješćivanje ne možemo pokrenuti za razdoblje koje prethodi datumu aktivacije funkcionalnosti već samo za razdoblje po aktivaciji funkcionalnosti intrastat izvješćivanja.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024