Izdani računi

U modulu |Prodaja |Računi možemo izdavati račune, ispisati ih ili poslati elektroničkim putem izravno iz programa, knjižiti na temeljnicu u glavnu knjigu i u knjige obrtnika, evidentirati plaćanja, pratiti otvorena potraživanja i ispisati opomene.

Osim uobičajenog izdavanja računa omogućeno je i automatsko masovno fakturiranje na temelju periodičnih obračuna. Podržana je i izrada računa na temelju drugih dokumenata upisanih u programu: ponuda/predračuna, predujmova, otpremnica, narudžbi kupaca, obračuna kamata i tur. rezervacija.

Pogledajte video kako u programu e-racuni.hr napisati račun, poslati ga kupcu elektroničkim putem, zabilježiti plaćanje ili pak ispisati opomenu!

Fakturiranje putem e-racuni.hr [https://www.youtube.com/watch?v=TYuEcLdlzDs&list=PLb8bSZn94o67z5I0IFwAIHBJcbhcFTXVe&index=1]

.

Korisnici imaju na raspolaganju mogućnost oblikovanja izgleda prodajnih dokumenata po vlastitoj želji.

Modul za izdavanje računa nudi sljedeću funkcionalnost:

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024