Modul Prodaja

Modul |Prodaja namijenjen je pripremi i izdavanju računa, predračuna/ponuda, narudžbi kupaca, računa za predujam, obavijesti o knjiženju odobrenja i terećenja, otpremnica, vođenju evidencije izdanih POS računa te vođenju evidencije i obračunu korištenih sati sukladno tarifama u šifrarniku poslova.

Osim uobičajenog ručnog izdavanja računa omogućeno je i masovno fakturiranje na temelju periodičnih obračuna, izdanih ponuda, otpremnica, turističkih rezervacija, obračuna kamata.

Podržano je i automatsko fakturiranje narudžbi kupaca sinkroniziranih iz internet trgovine kao i uvoz izdanih dokumenata (npr. računa, ...) [6.5] u raznim formatima u svrhe knjiženja u e-računima i pripreme obračuna PDV-a.

Predviđena je mogućnost individualne prilagodbe izgleda prodajnih dokumenata uređivanjem osnovnih postavki izgleda ili pak pripremom HTML predložaka za ispis dokumenata po mjeri.

Modul |Prodaja nudi sljedeću funkcionalnost:

 

1. Kako započeti?

Prije početka uporabe modula |Prodaja predlažemo da pregledate sljedeće točke i prilagodite djelovanje programa e-racuni.hr.

1.1 Prije prvog izdavanja dokumenata

1.2 Prije ispisa dokumenata

U slučaju poteškoća pri izradi vlastitog predloška za ispis dokumenata, pošaljite nam poruku putem HelpDesk-a. Sa zadovoljstvom ćemo vam pomoći pri svladavanju rada na našem programu.

 

2. Općenito o unosu i izdavanju dokumenata


Kod izdavanja računa, ponuda, obavijesti o knjiženju odobrenja ili drugih dokumenta u programu e-računi, podaci se upisuju u standardnu masku za unos, prikazanu na slici dolje:

  

Standardna maska za unos podataka se sastoji od 5 glavnih elemenata:

 1. Podatci o kupcu tj. nazivu i sjedištu poslovnog partnera, kojemu želite izdati dokument. Podaci se ispisuju u zaglavlju dokumenta. Postupak unos podataka o kupcu [2.1] odnosno partneru je jednak kod svih dokumenata (računa, obavijesti o knjiženju odobrenja, ponuda, otpremnica...). Za detaljnije upute pogledajte stranicu Unos podataka o kupcu odnosno partneru [2.1].
 2. Podatci o poslovnom partneru, zapisani u šifrarniku poslovnih partnera. Klikom na unos partnera otvarate šifrarnik partnera, gdje možete izmijeniti podatke ili pak dobiti više informacija.
 3. Podatci u zaglavlju dokumenta, koji se razlikuju ovisno o tome radi li se o izdavanju računa, izdavanju ponude [7.1], izdavanju računa za predujam [9.1] ili o izdavanju obavijesti o knjiženju odobrenja [10.1].
 4. Položaj dokumenta (obračunate stavke - dodani artikli ili stavke upisane ručno). Pozicije su slične kod svih izdanih dokumenata.
 5. Završni tekst na dokumentu, koji je uobičajeno jednak kod svih izdanih dokumenata.

 

2.1. Unos podataka o kupcu odnosno partneru


Za unos ili izmijenu podataka o kupcu (naziv, adresa, matični/porezni broj) na izdanom dokumentu potrebno je izabrati dokument ili započeti s unosom dokumenta.

  
Pregled i izmijena izdanog dokumenta
  
  Slika 2: Pregled i izmijena izdanog dokumenta

Za unos podataka o kupcu kliknite na gumb Izmijeni u gornjem lijevom dijelu računa (prikaz na slici dolje).

klikNaSpremeniKupca05.gif.

Na stranici za unos podataka o kupcu upišite naziv i adresu poslovnog partnera na način kojim će se ispisati na izdanom dokumentu.

  
Unos podataka o partneru odnosno kupcu na izdanom dokumentu
  
  Slika 3: Unos podataka o partneru odnosno kupcu na izdanom dokumentu

OIBUpišite OIB vašeg poslovnog partnera. Ako izdajete dokument novom kupcu, kojeg još niste upisali u evidenciju posl. partnera, upišite naziv poslovnog subjekta i kliknite na dalekozor bt-search.gif.
Obveznik PDV-aIzaberite vrstu poreznog obveznika u izborniku kljukica1.gif.
Naziv kupcaUpišite naziv kupca ili ga klikom na dalekozor bt-search.gifpotražite u vašem šifrarniku ili u poslovnim registrima.
Dodatni nazivAko niste uspjeli upisati cijeli naziv kupca u gornje polje, ovdje upišite dio naziva koji nedostaje.
UlicaUpišite adresu kupca.
Poštanski br./MjestoUpišite poštanski broj, a program će automatski upisati mjesto.
DržavaKlikom na dropDown.gif otvara se padajući izbornik gdje možete izabrati željenu državu.

Klikom na gumb U redu potvrdite unos podataka.

Brzi unos kupca

Kupca možete dodati na račun jednostavnim izborom sa popisa nakon što kliknete na poveznicu (kliknite za brzi izbor partnera...) kao što to prikazuje donja slika:

  
Brzi izbor kupca iz šifrarnika poslovnih partnera
  
  Slika 4: Brzi izbor kupca iz šifrarnika poslovnih partnera

Klikom na poveznicu otvara se polje u koje upišite dio naziva partnera i potom ga izaberite sa popisa, kao npr. na ovoj slici:

  
Upisivanje djelomičnog naziva kupca te izbor sa popisa
  
  Slika 5: Upisivanje djelomičnog naziva kupca te izbor sa popisa

Izbor kupca potvrdite s tipkom Enter, a podaci o kupcu će se automatski popuniti, kao što prikazuje slika dolje:

  
Ispis podataka o kupcu na računu
  
  Slika 6: Ispis podataka o kupcu na računu

 

2.2. Pregled i pretraživanje izdanih dokumenata


Ako kliknete na izbornik |Prodaja |Računi otvara se stranica Izdani računi - pregled i pretraživanje kao što je prikazano na slici dolje:

  
Pregled izdanih računa
  
  Slika 7: Pregled izdanih računa

Stranica omogućuje pretraživanje izdanih računa prema različitim kriterijima, zatim prikaz popisa izdanih računa kao i dodavanje, ispis, kopiranje te brisanje računa po broju dokumenta, kupcu, datumu dokumenta od - do ili po statusu dokumenta. Prvom prijavom odnosno klikom na spomenutu stranicu prikazuju se svi računi. Prikaz možete ograničiti izborom željenog kriterija. Npr. ako želite prikaz samo izdanih računa, pod poljem "status" izaberite željeni status tj. "izdani i dospijeli računi" i kliknite na gumb Pretraživanje.

Izmijena: Izdani račun (dokument) možete izmijeniti. Kliknite na željeni broj računa, a zatim na gumb Izmijeni u alatnoj traci.

Dodavanje: Za unos novog računa kliknite na gumb Novi račun!

Kopiranje: Novi račun možete formirati kopiranjem postojećeg računa. Pritom pravilno izmjenite tj. dopunite račun. Za kopiranje računa kliknite na bt-copy.gifna kraju stupca željenog računa.

Ispis: Za ispis računa kliknite na sliku pisača bt-print.gif, na kraju retka željenog računa.

Brisanje: Za brisanje računa kliknite na bt-delete.gif na kraju retka željenog računa.

Dodatne mogućnosti: Na donjoj slici su prikazane dodatne mogućnosti koje se nude na izbor u pregledu izdanih računa.

  
Dodatne mogućnosti odnosno operacije nad izdanim računima
  
  Slika 8: Dodatne mogućnosti odnosno operacije nad izdanim računima

 

3. Masovni uvoz stavki dokumenta iz datoteke pomoću čarobnjaka

 

4. Fiskalizacija prodajnih dokumenata

Program e-računi je prilagođen svim zahtjevima koji proizlaze iz Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

Za slanje gotovinskih računa na ovjeru u poreznu upravu putem sustava e-racuni.com, potrebno je:

Po uvozu digitalnog certifikata i registraciji poslovne jedinice za fiskalizaciju, možemo započeti s izdavanjem gotovinskih računa. Izdani računi, koji se vežu na fiskaliziranu poslovnu jedinicu, a na kojima kao način plaćanja definiramo gotovina (novčanice), čekovi, kartice, ostalo, šalju se na ovjeru u poreznu upravu u trenutku izdavanja (dodjeljivanja rednog broja) te zaprimaju JIR i ZKI.

Ako za ispis računa koristite osnovne postavke ispisa |Postavke |Postavke tvrtke |Postavke izgleda dokumenata |Vrsta dokumenta: Račun |Način ispisa: koristi osnovne postavke, na vašim će se računima automatski ispisati svi dodatno obavezni elementi:

Navedene podatke, osim JIR-a, ZKI i QR koda, na svojim računima moraju iskazati svi obveznici fiskalizacije, ne glede na izabrani način plaćanja računa. JIR i ZKI iskazuju svi obveznici fiskalizacije koji izdaju gotovinske račune i šalju ih na ovjeru u poreznu upravu te pri ispisu računa obavezno navode QR kod za provjeru računa.

Ako za ispis računa koristite predloške [11.2], |Postavke |Postavke tvrtke |Postavke izgleda dokumenata |Vrsta dokumenta: Račun |Način ispisa: koristi predložak, potrebno je dodati bookmarke za ispis gore navedenih elemenata.

Obveznici fiskalizacije koji račune ne šaljete na ovjeru u poreznu upravu, dodajte sljedeće bookmarke:

VrijemeIzdavanjaRacunaVrijeme izdavanja računa.
NacinPlacanjaNačin plaćanja računa.
DokumentIzdaoIme i prezime operatera (korisnika).

Obveznici fiskalizacije koji račune šaljete na ovjeru u poreznu upravu, na predlošcima računa obavezno uključite sljedeće bookmark-e:

JIRJedinstveni identifikator računa.
NazivPlusJIRUz JIR se ispiše i naziv/opis polja (značenje podatka) - opcijsko.
ZastitniKodIzdavateljaZaštitni kod izdavatelja.
NazivPlusZKIUz ZKI se ispiše i naziv/opis polja (značenje podatka) - opcijsko.
FiskalniQRKodQR kod za provjeru računa.
VrijemeIzdavanjaRacunaVrijeme izdavanja računa.
NacinPlacanjaNačin plaćanja računa.
DokumentIzdaoIme i prezime operatera (korisnika).

Korištenje bookmark-a za prikaz QR koda podržano je isključivo na HTML predlošcima.

Dodatno su na raspolaganju i sljedeći bookmark-i:

PoslovniProstorNaziv/oznaka poslovnog prostora u kojem je račun izdan.
NaplatniUredjajOznaka naplatnog uređaja.

5. Obveza dvojnog iskazivanja u razdoblju od 05.09.2022. do 31.12.2023.

Dvojno iskazivanje cijena roba i usluga uvodi se kao ključna mjera u zaštiti potrošača pred neispravnim preračunavanjima ili neopravdanim povećanjima cijena. Obveza dvojnog iskazivanja cijena nastupa 5.9.2022. i traje do 31.12.2023.

Obveza dvojnog iskazivanja odnosi se isključivo na izravan odnos prema potrošačima (B2C) te ne obuhvaća trgovačke ugovore tj. ponude, predujmove, račune, odobrenja i sličnih dokumenata između poslovnih subjekata (B2B).

Za dvojno iskazivanje iznosa na vlastitim predlošcima za ispis dokumenta, na predložak je potrebno dodati bookmark UkupnoZaPlacanjeEURHR.

Prilikom ispisa dokumenta na predložak na kojem je zadan ovaj bookmark automatski će se primjenom fiksnog tečaja konverzije 7,53450 kuna za 1 euro preračunati i ispisati ukupan iznos i u valuti euro odnosno od 1.1.2023. na dalje ukupan iznos će se preračunati u valutu kuna. Za više informacija kliknite ovdje [https://e-racuni.com/hrblog/uvodenje-eura-i-prilagodbe-sustava-e-racuni-hr-novom-zakonu/].

Prilikom slanja računa na fiskalizaciju šalju se samo iznosi računa u valuti kuna, dok će se od 1.1.2023. na fiskalizaciju dostavljati samo iznosi računa u valuti euro.

.

 

5.1. Uvoz digitalnog certifikata za fiskalizaciju


Za slanje računa na ovjeru u poreznu upravu, potrebno je uvoziti digitalni certifikat za fiskalizaciju.

Digitalni certifikat možemo uvoziti kroz modul |Postavke |Postavke tvrtke |Procesi i integracija |Certifikati za fiskalizaciju, klikom na gumb Dodaj novi dig. cerfitikat:

  
Uvoz digitalnog certifikata za fiskalizaciju
  
  Slika 9: Uvoz digitalnog certifikata za fiskalizaciju

Ako je certifikat uspješno uvožen, dodijeljen mu je status aktivan.

 

5.2. Unos, uređivanje i registracija poslovne jedinice za fiskalizaciju

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 115/16) počevši od 1. srpnja 2017. godine svi obveznici fiskalizacije su dužni dostavljati podatke o poslovnim prostorima i podatke o proizvođaču/održavatelju programskog rješenja isključivo korištenjem elektroničkog servisa Porezne uprave ePorezna (članak 19. i 19.a Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom).

U skladu s time, poslovni prostori fiskalizacije se više ne mogu prijavljivati slanjem XML poruka iz korisničke aplikacije/sustava u Sustav fiskalizacije.

Podatke možete popuniti izravno u aplikaciji ePorezna ili popuniti formular i dostaviti ga u Poreznu upravu.

Obrazac za prijavu podataka o poslovnim jedinicama, s prikazanim podacima o proizvođaču i održavatelju programskog rješenja možete preuzeti ovdje:

ObrazacPrijavaFiskalPorezna.pdf
Veličina: 58,36 kB
Obrazac prijave podataka u sustavu fiskalizacije.

Šifrarnik postojećih poslovnih jedinica pregledavamo i uređujemo u modulu |Postavke |Postavke tvrtke |Šifrarnici tvrtke |Poslovne jedinice. Za unos nove poslovne jedinice, kliknemo na gumbDodaj novu poslovnu jedinicu:

  
Unos poslovne jedinice
  
  Slika 10: Unos poslovne jedinice

Za oznaku poslovnih jedinica možemo koristiti bilo koji redoslijed znakova od 0-9 ili A-Z (bez razmaka), ukupne dužine 20 znakova.

Unos spremimo klikom na gumb U redu.

Pri unosu poslovnih jedinica, zadajemo im status u skladu sa statusom koji smo zadali kroz aplikaciju ePorezna npr. ako je riječ o poslovnoj jedinici na kojoj obavljamo gotovinsko poslovanje, tada ćemo upisati status PJ fiskalno registrirana (verificirana):

  
Unos statusa poslovne jedinice
  
  Slika 11: Unos statusa poslovne jedinice

Na pregledu poslovnih jedinica, omogućen je pregledan uvid u status pojedinačne poslovne jedinice:

  
Prikaz statusa poslovnih jedinica u šifrarniku
  
  Slika 12: Prikaz statusa poslovnih jedinica u šifrarniku

Prije početka izdavanja gotovinskih računa potrebno je, uz definiranje statusa poslovne jedinice fisklano registrirana (verificirana), uvoziti datoteku s digitalnim certifikatom za fiskalizaciju [5.1].

 

6. Izdani računi

U modulu |Prodaja |Računi možemo izdavati račune, ispisati ih ili poslati elektroničkim putem izravno iz programa, knjižiti na temeljnicu u glavnu knjigu i u knjige obrtnika, evidentirati plaćanja, pratiti otvorena potraživanja i ispisati opomene.

Osim uobičajenog izdavanja računa omogućeno je i automatsko masovno fakturiranje na temelju periodičnih obračuna. Podržana je i izrada računa na temelju drugih dokumenata upisanih u programu: ponuda/predračuna, predujmova, otpremnica, narudžbi kupaca, obračuna kamata i tur. rezervacija.

Pogledajte video kako u programu e-racuni.hr napisati račun, poslati ga kupcu elektroničkim putem, zabilježiti plaćanje ili pak ispisati opomenu!

Fakturiranje putem e-racuni.hr [https://www.youtube.com/watch?v=TYuEcLdlzDs&list=PLb8bSZn94o67z5I0IFwAIHBJcbhcFTXVe&index=1]

.

Korisnici imaju na raspolaganju mogućnost oblikovanja izgleda prodajnih dokumenata po vlastitoj želji.

Modul za izdavanje računa nudi sljedeću funkcionalnost:

 

6.1. Unos novog računa

Pogledajte video kako u programu e-racuni.hr napisati račun, poslati ga kupcu elektroničkim putem, zabilježiti plaćanje ili pak ispisati opomenu!

Fakturiranje putem e-racuni.hr [https://www.youtube.com/watch?v=TYuEcLdlzDs&list=PLb8bSZn94o67z5I0IFwAIHBJcbhcFTXVe&index=1]

.

Na stranici Izdani računi - pregled i pretraživanje klikom na gumb Novi račun otvarate masku za unos novog računa:

  
Unos novog računa
  
  Slika 13: Unos novog računa

Klikom na gumb Izmijeni u alatnoj traci možete upisati podatke za zaglavlje računa.

  
Unos podataka za zaglavlje računa
  
  Slika 14: Unos podataka za zaglavlje računa

MjestoObavezan unos mjesta izdavanja dokumenta, koje će biti vidljivo u zaglavlju računa.
Datum računaObavezan je i unos datuma računa.

SAVJET! Klikom na calendar.gif možete aktivirati priručni kalendar i izabrati željeni datum.

DospijećeU prvi okvir upišite broj dana na osnovu kojih će program izračunati datum dospijeća.
Roba/Usluga (od)-(do)Upišite datum isporuke odnosno izvršene usluge.
Novčana valutaKlikom na dropDown.gif otvara se padajući izbornik, u kojem možete izabrati odgovarajuću novčanu valutu.
NarudžbaUpišite oznaku tj broj narudžbe.
OtpremnicaUpišite oznaku tj. broj otpremnice.
Način plaćanjaKlikom na dropDown.gif otvara se padajući izbornik, gdje možete izabrati odgovarajući način plaćanja.
Jezična varijantaJezičnu varijantu dokumenta izaberite klikom na dropDown.gif.
Tip računa Izaberite odgovarajući tip računa - ovisno o tome radi li se o veleprodaji ili maloprodaji.
Upišite tekst, koji će se ispisati na dnu dokumenta U prazan prostor upišite tekst, koji će se ispisati na dnu dokumenta.

Nakon što završite s unosom i pohranjivanjem podataka za zaglavlje računa, kliknite na gumb Dodaj stavku kako bi se otvorila maska za unos stavke.

  
Unos nove stavke na račun
  
  Slika 15: Unos nove stavke na račun

Vrsta robe - uslugeU prazan prostor upišite vrstu robe odnosno usluge.
CijenaU prvi okvir upišite cijenu, a u drugom izaberite odgovarajuću novčanu valutu klikom na dropDown.gif.
KoličinaUpišite odgovarajuću količinu.
Jedinica mjereKlikom na dropDown.gif izaberite odgovarajuću jedinicu mjere (kg, l,kos...)
Rabat %Ponuđeni izbor je 0,00. Ako kupcu nudite rabat, upišite željeni postotak.

Unos podataka potvrdite klikom na gumb U redu i prikazati će se maska za unos računa odnosno drugog izdanog dokumenta slijedećeg izgleda:

  
Slika upisanog računa
  
  Slika 16: Slika upisanog računa

Račun spremite klikom na gumb Spremi, koji titra sve dok to ne učinite. U suprotnome, upisani podaci neće biti spremljeni.

Klikom na gumb Dodavanje artikala otvarate stranicu Dodavanje artikala na račun, gdje izaberete željeni artikl i na račun ga dodate klikom na gumb Dodaj, koji se nalazi uz šifru artikla (prikaz na slici dolje).

dodavanjeartikla.png

Kod uređivanja nabavne i prodajne cijene imamo i samostalno ograničenje koje nam omogućava da prodamo artikal jeftinije od nabavne cijene. To vidimo na slici ispod.

maska.png

Na račun se vraćate klikom na gumb "Nazad na dokument" Artikal je dodan na račun:

ArtikelNaRacunu.gif

Klikom na gumb Izdaj račun se otvara slijedeća stranica:

izdanRacun.gif

Račun je sada spreman za knjiženje.

 

6.2. Dodavanje artikala na račun i druge dokumente

Klikom na gumb Dodavanje artikala ili korištenjem prečaca Ctrl+Enter  dolazimo na stranicu Dodavanje artikala na račun na kojoj možemo birati među artiklima iz šifrarnika i dodavati ih na račun. Funkcionalnost na ovoj stranici omogućuje pregledno pretraživanje po šifrarniku artikala s istovremenim uvidom u karakteristike artikala, trenutnu stvarnu i raspoloživu zalihu artikala po pojedinim i svim skladištima, a pratiti možemo i rezerviranu zalihu artikala (po narudžbama kupaca).

U gornjem dijelu ekrana dostupni su kriteriji pretraživanja po kojima možemo ograničiti prikaz i odabir artikala. U donjem dijelu prikazan je popis artikala i ostalih podataka (opis, zaliha i dr.). Artikal dodamo na dokument klikom na gumb Dodaj pored šifre artikla (1) ili jednostavno stisnemo tipku Enter  ako se nalazimo u retku sa željenim artiklom. Dodani artikal pomiče se u gornju tablicu u kojoj možemo pratiti sve izabrane stavke dodane na račun. Dodane stavke dokumenta možemo naknadno mjenjati ako kliknemo na opis artikla (2) kao što je prikazano na slici dolje:

  
Dodavanje artikala na račun
  
  Slika 17: Dodavanje artikala na račun

Kao što je prikazano na slici iznad, za svaki artikal vidimo zalihu na skladištu (stupac Skladište), ukupnu zalihu (na zalihi u svim skladištima), rezerviranu zalihu (narudžbe kupaca) i naručenu zalihu (količina naručena dobavljačima koja još nije zaprimljena na skladište). Za sve količine koje prikazuju svotu zalihe za više skladišta možemo klikom na poveznicu otvoriti prozor u kojem će biti prikazana zaliha po pojedinačnom skladištu.

Artikle možemo dodati na dokument korištenjem čitača bar koda. Pri dodavanju artikala možemo koristiti sljedeće prečace na tipkovnici za brži rad:

EnterKada se postavimo na kriterije pretraživanja, tipkom Enter možemo osvježiti prikaz podataka sukladno zadanim kriterijima. Kada smo postavljeni na popis artikala, tipkom Enter dodajemo željenu količinu artikla na dokument (prema izabranom retku u kojem se nalazimo).
Up/DownTipkama sa strelicama pomičemo se gore i dolje po prikazanim retcima u tablici artikala.
PageDown/PageUpTipkama za pomicanje na sljedeću/prethodnu stranicu prikažemo sljedeću tj. prethodnu stranicu kada je popis artikala na više stranica.
EscTipkom Esc vraćamo se na pregled računa odnosno prodajnog dokumenta.
numerička tipka +Tipkom + povećamo količinu zadnje dodanog artikla za 1
numerička tipka -Tipkom - smanjimo količinu zadnje dodanog artikla za 1
DeleteTipkom Delete brišemo zadnju dodanu stavku na dokument
Alt-SKursor se postavlja na polje za unos kriterija pretraživanja, a tipkom Enter zatim osvježimo prikaz
Alt-MOtvorimo izbornik u alatnoj traci i biramo opcije u alatnoj traci

Za povratak na račun kliknemo na gumb GumbNazadNaDokument.gif ili stisnemo tipku Esc.

UnosNovogRacunaPovratak.gif

 

6.3. Unos opisnih redaka i redaka sa međuzbrojem izabranih stavki

Na svaki prodajni dokument možemo dodati i stavke bez vrijednosti kojima definiramo opis skupine/sklopa za više izabranih stavki kao i izračun međuzbroja odnosno svote vrijednosti po skupinama izabranih stavki.

Pri unosu novog prodajnog dokumenta kliknemo u polje za brzi odabir artikla/dodavanje stavke i upišemo opis koji želimo koristi kao opis skupine/sklopa stavki. Unos potvrdimo klikom na poveznicu kao što prikazuje slika:

  
Unos naziva/opisa sklopa stavki, bez vrijednosti
  
  Slika 18: Unos naziva/opisa sklopa stavki, bez vrijednosti

Po unosu opisa sklopa obračunatih stavki i potvrdi unosa klikom na gumb Dodaj redak, stavka će biti dodana na dokument bez cijene, količine itd., ali s opisom kao što prikazuje slika:

  
Predpregled dokumenta sa dodanom opisnom stavkom
  
  Slika 19: Predpregled dokumenta sa dodanom opisnom stavkom

Za prikaz međuzbroja po izabranim stavkama potrebno je kliknuti u polje za brzi odabir artikla ili unos opisa stavke, upisati željeni naziv takve stavke i kliknuti na poveznicu kao što prikazuje slika:

  
Dodavanje stavke za prikaz međuzbroja (svote) skupine stavki
  
  Slika 20: Dodavanje stavke za prikaz međuzbroja (svote) skupine stavki

Na pretpregledu izdanog dokumenta bit će prikazana stavka s upisanim opisom i svotom vrijednosti stavki koje se nazale unutar te skupine/sklopa:

  
Pretpregled dokumenta sa stavkom za prikaz svote za skupinu stavki
  
  Slika 21: Pretpregled dokumenta sa stavkom za prikaz svote za skupinu stavki

Opisne stavke ili skupine za izračun međuzbroja odnosno svote stavki možemo po želji pomicati na odgovarajuću poziciju i tako odrediti stavke koje pripadaju određenoj skupini stavki odnosno vrijednosti stavki koje želimo uključiti u izračun međuzbroja stavki. To učinimo na način da stavku jednostavno označimo i pomaknemo klikom na odgovarajuću strelicu u alatnoj traci stavki, kao što prikazuje slika:

  
Izaberemo stavku koju želimo pomaknuti na popisu prema gore/dolje
  
  Slika 22: Izaberemo stavku koju želimo pomaknuti na popisu prema gore/dolje

Primjer ispisa računa sa opisom skupine/sklopa stavki i stavkom za prikaz međuzbroja odnosno svote vrijednosti izabranih stavki unutar pojedine skupine:

  
Primjer ispisa računa s prikazanim opisima skupina/sklopova stavki i međuzbrojevima odnosno svotom vrijednosti po skupinama stavki
  
  Slika 23: Primjer ispisa računa s prikazanim opisima skupina/sklopova stavki i međuzbrojevima odnosno svotom vrijednosti po skupinama stavki

 

6.4. Masovno fakturiranje iz Excela/CSV

U izborniku |Prodaja |Računi pripremiti možemo koncepte računa na temelju unaprijed pripremljenih tablica u formatu Excel, CSV ili ODS. Navedena mogućnost namjenjena je prvenstveno tvrtkama uslužnih djelatnosti s mjesečnim obračunima članarina, pretplata i sl.

Klikom na gumb Priprema koncepata računa iz uvoza datoteke (Excel, CSV,...) otvara se prozor u kojem izaberemo datoteku iz koje želimo uvoziti podatke i slijedimo čarobnjaku za uvoz:

  
Odabir mogućnosti
  
  Slika 24: Odabir mogućnosti

Kako obračunski podaci mogu biti vođeni u posve različitim strukturama datoteka, pri uvozu je dovoljno slijediti "čarobnjaku" koji će nas voditi kroz postavke za pripremu koncepata računa u skladu sa sadržajem datoteke koju uvozimo pa do pregleda očekivanog rezultata/primjera sadržaja računa kao rezultata obrade.

1. UVOZ DATOTEKE

Na ovom mjestu potvrdimo izbor datoteke koju smo prethodno pohranili lokalno na računalo te pokrenemo uvoz klikom na gumb Naprijed.

  
Odabir datoteke za uvoz
  
  Slika 25: Odabir datoteke za uvoz

Ako datoteka nije u odgovarajućem formatu ili nema odgovarajući sadržaj prikazati će se obavijest o greškama. To vrijedi i u slučaju kada broj redaka u datoteci premašuje 10.000 koliko je dopušteno za uvoz.

  
Uvoz obračunskih podataka i prikaz upozorenja u slučaju nepravilnosti (datoteka nije u odgovarajućem formatu, nije odgovarajućeg sadržaja i sl.)
  
  Slika 26: Uvoz obračunskih podataka i prikaz upozorenja u slučaju nepravilnosti (datoteka nije u odgovarajućem formatu, nije odgovarajućeg sadržaja i sl.)

Prelazak na sljedeći korak moguć je po uklanjanju nepravilnosti klikom na gumb Naprijed


2. KONTROLA PODATAKA

Na sljedećoj se stranici radi kontrola i mapiranje podataka. Podatke pripremimo na način kojim će se po završetku uvoza pravilno mapirati u podatke u internet aplikaciju. Primjer: šifra artikla se prenosi u tablicu stavki pod šifra, opis pod opis itd.,

Lijevo su dostupni svi podaci koje možemo koristiti pri uvozu. To su podaci iz internet aplikacije e-racuni.hr.

Desno se prikazuju mapirani podaci iz datoteke (Excel, CSV ili ODT). Ti podaci su već u datoteci i mapiranjem određujemo na koje se podatke iz internet aplikacije odnose.

  
Uvoz obračunskih podataka - početak obrade
  
  Slika 27: Uvoz obračunskih podataka - početak obrade

Mapiranje započinjemo redom od stupca A prema zadnjem stupcu u datoteci. U lijevom kvadratu naprije kliknemo prvi podatak koji predstavlja stupac A te nastavljamo do popunjavanja svih stupaca na desnoj strani. Ukoliko se u datoteci nalazi stupac s informativnim podacima koji nisu važni za uvoz, s lijeve strane izaberemo "ignoriraj podatak". Taj parametar možemo koristiti u više navrata dok ostale podatke s lijeve strane možemo koristiti samo jednom.

Klikom na podatak u lijevom kvadratu izaberemo željeni atribut npr. mjesto troška. Zatim klikom na gumb >> odredimo gdje je taj podatak u našoj datoteci pod A te se zatim podatak mapira desno. Mjesto troška vodi se u stupcu A što znači da je to prvi atribut kojeg odaberemo u desnom kvadratu. U slučaju pogrešnog odabira, u desnom kvadratu se postavimo na oznaku koja je pogrešno mapirana, izaberemo << i vratimo u lijevi kvadrat. Za taj podatak dakle brišemo odnosno uklonimo mapiranje. Ako uklonjeni podatak nije zadnji u retku u desnom kvadratu među mapiranim podacima, tada se na preostalim podacima "resetiraju" oznake stupaca.

Primjer: na popisu u desnom kvadratu zadano je pod A - mjesto troška, B - ignoriraj podatak i C - Ugovor. Podatak B vraćamo stoga će sada biti A - mjesto troška i pod B - Ugovor.

  
Uvoz obračunskih podataka - podaci po uređivanju postavki mapiranja.
  
  Slika 28: Uvoz obračunskih podataka - podaci po uređivanju postavki mapiranja.

Konačni rezultat prikazan je u kvadratu s desne strane u skladu sa zadanim pravilima mapiranja po retcima za sve stupce iz datoteke.

Ako datoteka sadrži npr. 15 stupaca od kojih je zadnjih 10 nevažnih pripremiti možemo koncepte računa bez uvoza podataka iskazanih u tim stupcima. Važno je izabrati stupce koji sadrže podatke potrebne za pripremu dokumenata dok ostale podatke ignoriramo.

Nastavak na sljedeću stranicu moguć je nakon što za pripremu računa s artiklima izaberemo minimalno sljedeće podatke:

 • šifra kupca
 • šifra artikla
 • količina

Ukoliko ne koristimo šifrarnik artikala već samo stavke (usluge) tada je uvjet za nastavak zadovoljen u trenutku kada je broj redaka u desnom kvadratu isti broju stupaca iz datoteke koju uvozimo.

Nastavak na sljedeću stranicu moguć je tek kada su zadovoljeni svi kriteriji mapiranja za sve stupce iz datoteke.

Po uspješnoj kontroli prelazimo na sljedeću stranicu klikom na gumb Naprijed. U svakom se trenutku možemo vratiti na prethodnu stranicu klikom na gumb Natrag.

3. DODATNI PODACI

Na stranici za pripremu podataka unosimo osnovne podatke zaglavlja za sve račune koji su rezultat uvoza. Unosimo podatke o datumu dokumenta, dospijeću, završni tekst, način plaćanja itd.

  
Uvoz obračunskih podataka
  
  Slika 29: Uvoz obračunskih podataka

Klikom na Naprijed prelazimo na zadnju stranicu u čarobnjaku.


4. ZAKLJUČI PRIPREMU

Na zadnjoj stranici čarobnjaka pregledati možemo koncept prvog od svih računa koji će biti kreirani po završetku obrade:

  
Uvoz obračunskih podataka
  
  Slika 30: Uvoz obračunskih podataka

Želimo li povećati račun zbog lakšeg čitanja podataka samo kliknemo na sliku računa.

Na pregledu su dostupni svi podaci koje smo upisali na 2. koraku za tablicu stavki te na 3. koraku za osnovne podatke na računu. Primjetimo li nepravilnosti u svakom se trenutku možemo vratiti na prethodni korak klikom na gumb Natrag. Ukoliko su svi prikazani podaci ispravni kliknemo na gumb Završi za završetak obrade.

Želimo li opozvati cijeli postupak uvoza računa te zatvoriti čarobnjak bez izmjena u aplikaciji e-racuni.hr, kliknemo na gumb Prekini koji je dostupan na svakom koraku.

Pri pripremi koncepata računa vrijedi nekoliko posebnosti tj. pravila koja je potrebno slijediti:

 • Ako datoteka sadrži stupce s veleprodajnom i maloprodajnom cijenom, pri mapiranju možemo zadati samo jednu cijenu - drugu tj. neizabranu cijenu označavamo sa "ignoriraj podatak".
 • Ako datoteka sadrži artikle izabrati možemo šifru i naziv, no ne i opis. Pri uvozu usluga koje nisu dodane u šifrarnik artikala izaberemo opis što znači da ne možemo izabrati šifru.
 • Pri uvozu po šifri traži se artikal s istom šifrom u šifrarniku. Ako šifra u šifrarniku ne postoji, artikal se uvozi kao stavka i ne kao artikal (ne kreira se novi artikal u šifrarniku).

 

6.4.1. Oznaka vrste prodaje za uvoz računa

Pri izradi koncepata računa iz datoteke [6.4] ili računovodstvenom uvozu izdanih računa [6.5] jedna od mogućnosti mapiranja koju možemo koristiti je i "Vrsta prodaje (PDV)". Za pravilno mapiranje sadržaja stupca sa vrstom prodaje u program e-racuni.hr potrebno je stupcu koristiti ispravnu oznaku vrste prodaje.

Popis oznaka koje možemo koristiti za vrste prodaje u svrhe uvoza u program:

Podatak u stupcuVrsta prodaje koja će biti zadana po uvozu u programu e-racuni.hr
0Oporezive isporuke dobara i usluga u RH
1Oslobođene isporuke - s pravom na odbitak pretporeza
2Oslobođene isporuke - bez prava na odbitak pretporeza (tuzemstvo)
3Oslobođene isporuke - ostalo
4Oslobođene isporuke u vezi s međunarodnim prijevozom
7Ne podliježe oporezivanju (ne ide u PDV evidencije)
10Prolazna stavka - boravišna pristojba
11Prolazna stavka - putno osiguranje
12Prolazna stavka - ostalo
13Prolazna stavka - Povratna naknada za ambalažu
14Isporuke dobara i usluga u RH za koje PDV obračunava primatelj
15Oslobođene isporuke dobara u drugim DČ (isporuke na daljinu, obračun stranog PDV)
16Oslobođene isporuke - obavljene usluge unutar EU (PDV obračunava primatelj)
17Oslobođene isporuke - obavljene usluge osobama bez sjedišta u RH
18Oslobođene isporuke - isporuke novih prijevoznih sredstava u EU
19Oslobođene isporuke dobara unutar EU
20Oslobođene isporuke - sastavljanje i postavljanje dobara u drugoj DČ EU (obračun stranog PDV-a)
21Oslobođene isporuke - trostrane isporuke dobara unutar EU
22Oslobođene isporuke - izvoz dobara izvan EU
23Oslobođene isporuke dobara unutar EU (carinski postupci 42 i 63)
25Oslobođene isporuke - isporuke dobara osobama bez sjedišta u RH
26Posebni postupak oporezivanja marže putničkih agencija
27Posebni postupak oporezivanja putničkih agencija - oslobođeno
28Oslobođene isporuke - trostrane isporuke dobara unutar EU (drugi porezni obveznik)
100Obavljene elektronske usluge unutar EU (OSS)
101Posebni postupak oporezivanja marže u prometu rabljenih dobara
102Posebni postupak oporezivanja marže u prometu rabljenih dobara - oslobođeni promet
103Isporuka i ugradnja solarnih ploča
106Isporuke dobara na daljinu krajnjim potrošačima u EU (OSS)
107Obavljene usluge krajnjim potrošačima u EU (OSS)
108Isporuke dobara na daljinu uvezenih z trećih zemalja do krajnjih potrošača u EU (IOSS)
120Izvoz usluga iz EU krajnjim potrošačima u državi izvan EU (obračun prekograničnog PDV)
121Isporuke dobara na daljinu krajnjim potrošačima u državi izvan EU (obračun prekograničnog PDV)

 

6.5. Računovodstveni uvoz izdanih računa iz Excela/CSV

Uz mogućnost računovodstvenog unosa / prijepisa izdanih računa, u programu e-racuni.hr na raspolaganju je i mogućnost masovnog uvoza izdanih računa kroz računovodstveni unos na temelju podataka o računima izdanima u drugim programima, a koji su pripremljeni (izvoženi) npr. u Excel-u.

Opcijom masovnog uvoza istovremeno možemo prenijeti veće količine računa izdanih u drugim programima za određeno računovodstveno razdoblje, a koji su tako znatno brže pripremljeni za daljnju knjigovodstvenu obradu te za prijenos u obračun PDV-a.

Ova je funkcionalnost posebno korisna za primjenu u računovodstvenim uredima u svrhe masovnog prijenosa podataka o računima koje klijenti računovodstvenog ureda izdaju u drugim programima, a za potrebe knjiženja i pripreme obračuna PDV-a u programu e-racuni.hr. Podržan je uvoz podataka iz datoteka u formatu Excel, CSV ili ODS!

U modulu |Prodaja |Računi unutar padajućeg izbornika na gumbu Novi račun izaberemo Računovodstveni uvoz izdanih računov iz datoteke (Excel, CSV,...) i uvozimo datoteku s podacima o računima izdanima u drugom programu, kao što prikazuje slika:

  
Odabir mogućnosti
  
  Slika 31: Odabir mogućnosti

Kako obračunski podaci mogu biti vođeni u posve različitim strukturama datoteka, pri uvozu je dovoljno slijediti "čarobnjaku" koji će nas voditi kroz postavke preoblikovanja strukture podataka u odgovarajuću strukturu za uvoz u program.

U nastavku je opisan postupak uvoza podataka po koracima kao što predlaže čarobnjak za pripremu odgovarajuće strukture datoteke:

1. UVOZ DATOTEKE

Na ovom mjestu potvrdimo odabir datoteke koju smo prethodno pohranili lokalno na računalo i pokrenemo uvoz klikom na gumb Naprijed.

Ako datoteka nije u odgovarajućem formatu ili nema odgovarajući sadržaj prikazati će se obavijest o greškama. To vrijedi i u slučaju kada broj redaka u datoteci premašuje 10.000 koliko je dopušteno za uvoz.

Prelazak na sljedeći korak moguć je po uklanjanju nepravilnosti klikom na gumb Naprijed

2. KONTROLA PODATAKA

Po odabiru i uvozu datoteke slijedi kontrola podataka i zadavanje pravila mapiranja podataka iz datoteke u odgovarajuće podatke za pripremu ponuda. Mapiranjem određujemo koje točno podatke želimo uvoziti u koncept ponude te koji točno podatak na ponudi predstavlja podatak iz pojedinog stupca datoteke.

  
Kontrola podataka i postavke mapiranja
  
  Slika 32: Kontrola podataka i postavke mapiranja

U tablici s lijeve strane prikazani su svi mogući atributi tj. podaci računa koje možemo uvoziti u program.

Kao što je vidljivo na slici iznad, u našoj se datoteci unutar stupca A nalazi podatak o mjestu troška. U tablici s lijeve strane stoga izaberemo atribut mjesto troška te klikom na gumb >> potvrdimo mapiranje podataka iz stupca A.

Mapiranje podataka uređujemo redoslijedom od stupca A prema zadnjem stupcu datoteke. U tablici lijevo tako izaberemo prvi podatak kojeg predstavlja podatak iz stupca A u datoteci. Zatim izaberemo podatak kojeg predstavlja podatak iz stupca B u datoteci i nastavljamo sve dok u tablici s desne strane ne dobijemo uvid u popis svih podataka (stupaca iz datoteke) koje želimo uvoziti u program.

Ako u datoteci vodimo podatak kojeg ne želimo uvoziti u program te nije nužan za izradu ponuda, za svaki takav stupac u tablici s lijeve strane izaberemo (ignoriraj podatak). Tu oznaku možemo koristiti više puta dok ostale oznake možemo koristiti samo jednom tj. samo za jedan podatak iz datoteke.

Ako pri zadavanju pravila mapiranja pogriješimo, pravila možemo opozvati. To učinimo na način da u tablici desno kliknemo na oznaku pogrešno zadanog podatka i zatim kliknemo na gumb <<. Ako podatak kojeg smo uklonili iz tablice desno nije bio zadnji u nizu, ostalim će se podacima promijeniti oznaka stupca.

Primjer: na popisu mapiranja zadali smo za stupac A -> (ignoriraj podatak), B -> Broj računa i C -> Datum računa. Mapiranje stupca B ćemo ukloniti i time izmijeniti redoslijed mapiranih podataka A -> (ignoriraj podatak) i B -> Datum računa.

Ako datoteka sadrži npr. 15 stupaca od kojih je zadnjih 10 nebitnih za uvoz računa, mapiranje podataka za uvoz možemo zaključiti bez uređivanja postavki mapiranja za tih zadnjih 10 stupaca. Zadati je potrebno samo pravila mapiranja stupaca sa podacima koji su neophodni za uvoz dokumenata, dok ostale podatke možemo preskočiti.

Ako u datoteci nedostaje neki podatak koji je obavezan za unos računa (npr. datum računa, datum obavljene uslue, itd) podatak će biti zadan u skladu sa preuzetim postavkama tvrtke o čemu smo upozoreni na zadnjem koraku čarobnjaka.

Određeni podaci su obavezni ako želimo da je mapiranje ispravno:

 • Ako želimo mapirati stopu PDV-a podatak je potrebno upisati bez simbola %, to znači da upišemo samo "13" ili "25".
 • Ako želimo mapirati vrstu prodaje u stupcu datoteke iskazujemo samo oznaku vrste prodaje. Popis oznaka vrsta prodaje nalazi seovdje [6.4.1].
 • Za mjesto troška koristi se samo oznaka, bez opisa mjesta troška. Primjer: 01 - Pretplate, uvozimo samo "01".
 • Za konto koristimo samo oznaku konta bez opisa. Primjer: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara, uvozimo samo "1200".


3. DODATNI PODACI

Po završenom mapiranju potrebno je zadati nedostajuće osnovne podatke računa poput datum dokumenta, dospijeća, završni tekst,... Ako je podatak već sadržan u datoteci koju uvozimo, program neće polje unaprijed popuniti - polje ostaje prazno.

Preuzeto se popunjavaju samo podaci/polja koje nismo mapirali iz naše datoteke. Ako su određeni podaci sadržani u datoteci te su ispravno mapirani npr. datum računa, u trećem koraku obrade datum računa neće biti ispunjen što znači da se koristi datum iz datoteke koju uvozimo.

Polje možemo popuniti no time se slažemo da će se podaci u stupcu datum računa ignorirati i prepisati sa datumom kojeg na ovom mjestu upišemo.

  
Dodatni podaci
  
  Slika 33: Dodatni podaci

Za prelazak na sljedeći korak kliknemo na gumb Naprijed. Na prethodni se korak možemo u svakom trenutku vratiti klikom na gumb Natrag.

4. ZAVRŠI PRIPREMU

U zadnjem koraku na uvid dobivamo pregled svih informacija o računovodstvenom uvozu računa i moguća upozorenja.

  
Pregled i potvrda
  
  Slika 34: Pregled i potvrda

Želimo li opozvati cijeli postupak uvoz računa i zatvoriti čarobnjak bez izmijena dovoljno je kliknuti na gumb Odustani.

Pri računovodstvenom uvozu računa vrijedi nekoliko posebnosti tj. pravila uvoza:

 • Ako datoteka ne sadrži stupac sa stopom PDV no postoji podatak o neto cijeni i iznosu PDV-a, stopa PDV će se pravilno postaviti prema preračunu iznosa.
 • Ako u datoteci nisu sadržani podaci temeljem kojih program može izračunati stopu PDV-a, preuzeto će biti zadana stopa - 25%.
 • Na drugom koraku gdje uređujemo mapiranje može se dogoditi da za neki podatak pogrešno zadamo mapiranje. Izbrisati ga možemo na način da s desne strane kliknemo na podatak i prebacimo ga natrag << lijevo. Zatim označimo podatak na desnoj strani pod kojim želimo mapirati korekciju i izaberemo >>. Tako možemo "ubaciti" ispravak na desnu stranu.

 

6.6. Unos rata i dospijeća obročnih plaćanja

 

6.7. Izdavanje računa s obračunom prekograničnog PDV-a

 

6.8. Slanje računa elektroničkim putem

 

6.8.1. Slanje e-računa u javnoj nabavi (FINA B2G)

U programu e-racuni.hr na raspolaganju je funkcionalnost izravnog slanja e-računa u javnoj nabavi u servis FINA e-račun za državu, koji je centralno mjesto za zaprimanje svih e-računa koje izdavatelji računa šalju obveznicima primjene Zakona o javnoj nabavi.

U skladu sa Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018), svi korisnici državnog proračuna obvezni su od 1.12.2018. zaprimati račune u elektroničkom obliku.

Program e-racuni.hr registriran je za prosljeđivanje e-računa što znači da vam za slanje e-računa u javnoj nabavi nisu potrebni nikakvi dodatni certifikati. Time smo za korisnike sustava e-racuni.hr pojednostavili postupak uvođenja i prilagodbe novom načinu slanja računa u javnoj nabavi.

Slanje e-računa u javnoj nabavi je u potpunosti besplatno za sve naše korisnike ukoliko FINA ne započne poračunavati svoje usluge.

6.8.1.1 Priprema za slanje elektroničkih računa

Prije nego krenete sa slanjem elektroničkih računa u javnoj nabavi, potrebno je ovlastiti tvrtku E-RAČUNI d.o.o. da može u vašem imenu proslijeđivati račune u javnoj nabavi u servis FINA eRačun za državu. To učinite tako da ispišete obrazac kojeg možete preuzeti u nastavku i dostavite ga u poslovnicu FINA.

ZahtjevZaRegistracijuIzdavateljaEracunaFINA.pdf
Veličina: 1.069,59 kB

Ispunjeni obrazac potrebno je predati na FINA-u, a nama prosljedite fotokopiju/sken ispunjenog obrasca na našu e-mail adresu helpdesk@e-racuni.com ili info.hr@e-racuni.com i pri tome navedite poslovnicu FINA-e u koju ste predali obrazac. Na taj način imati ćemo potvrdu u primjeru komunikacije sa FINA-om.

Odmah nakon što FINA obradi vaš zahtjev, aktivirati ćemo vam uslugu slanja e-računa u javnoj nabavi. Od tog trenutka dalje je u programu e-racuni.hr za vas dostupna sva funkcionalnost, potrebna za slanje prvog e-računa u javnoj nabavi.

Na donjim slikama možete vidjeti primjer popunjavanja prve i druge stranice obrasca:

  
Prva stranica obrasca (ovdje se popunjavaju podaci tvrtke koja izdaje račune)
  
  Slika 35: Prva stranica obrasca (ovdje se popunjavaju podaci tvrtke koja izdaje račune)

  
Druga stranica obrasca
  
  Slika 36: Druga stranica obrasca

Za vrijeme čekanja na aktivaciju usluge možete krenuti s izdavanjem računa u javnoj nabavi. Račune ćete moći poslati naknadno.

6.8.1.2 Kako šaljemo e-račun u javnoj nabavi u servis FINA eRačun za državu

Za pisanje računa koristite posve isti postupak kojim pišete i račune za ostale kupce, jer nema posebnosti. I u ovom je slučaju vrlo važno pripaziti na unos ispravnih podataka o kupcu.

Kada završite s unosom svih podataka, jednostavno izdajte račun. Po izdavanju računa, u alatnoj traci pojavljuje se opcija za slanje vašeg izdanog računa iz programa e-racuni.hr izravno u servis FINA e-računi za državu.

Kako točno pokrećete slanje e-računa u servis FINA e-računi za državu, prikazano je na sljedećoj slici:

U alatnoj traci računa kliknite na gumb ‘Slanje’ i odaberite ‘Slanje dokumenta na FINA-u’.

  
Pokretanje slanja e-računa
  
  Slika 37: Pokretanje slanja e-računa

U slučaju da kupac ima otvorenih više pretinaca za slanje (više poslovnih jedinica) na početku nam se otvori maska u kojoj možemo odabrati poslovnu jedinicu kupca na koju će se poslati e-račun. U na istoj masci nam se prikazuju na odabir i vlastiti privitci koje smo dodali na dokument. Sad označimo privitke koje želimo poslati zajedno sa e-računom te kliknemo na gumb 'Nastavi'. Ukoliko na dokumentu ne postoje vlastiti privitci ili kupac nema otvorenih više pretinaca za slanje, otvara nam se odmah maska sa prikazom dokumenata, koji će biti poslani na FINA-u (PDF i XML datoteke) (Slika 5). Potrebno je još samo kliknuti na gumb ‘Pošalji':

  
Odabir vlastitih privitaka
  
  Slika 38: Odabir vlastitih privitaka

  
Potvrda slanja e-računa
  
  Slika 39: Potvrda slanja e-računa

Po završetku procesa slanja, u alatnoj traci računa iskazane su informacije o datumu i satu slanja e-računa, te o statusu slanja što znači da ćete unutar računa vidjeti je li slanje bilo uspiješno:

  
Pregled statusa i vremena slanja
  
  Slika 40: Pregled statusa i vremena slanja

Pogledajte video s prikazom postupka za slanje e-računa u javnoj nabavi: https://www.youtube.com/watch?v=ceY_YxC5ZUk&t=7s

 

6.8.2. Slanje e-računa u sustav Moj-eRačun

 

6.8.3. Slanje e-računa u ePoslovanje.hr

U programu e-racuni.hr na raspolaganju je funkcionalnost izravnog slanja dokumenata u sustav ePoslovanje.hr.

Za aktivaciju usluge potrebno je u modulu |Postavke |Postavke tvrtke |Procesi i integracija |Postavke pristupa internetskim uslugama drugih aplikacija upisati API ključ za povezivanje sa ePoslovanje.hr:

  
Unos API ključa za aktivaciju usluge slanja e-računa izravno u sustav ePoslovanje.hr
  
  Slika 41: Unos API ključa za aktivaciju usluge slanja e-računa izravno u sustav ePoslovanje.hr

Odmah po unosu API ključa u alatnoj traci izdanog dokumenta otvara se opcija izravnog slanja u sustav ePoslovanje.hr:

  
Slanje računa u sustav ePoslovanje.hr
  
  Slika 42: Slanje računa u sustav ePoslovanje.hr

Kliknemo na slanje dokumenta te u nastavku dodatno provjerimo sadržaj priloga. Klikom na gumb Pošalji finalno potvrđujemo slanje dokumenta:

  
Provjera priloga za slanje na ePoslovanje.hr
  
  Slika 43: Provjera priloga za slanje na ePoslovanje.hr

Na poslanom dokumentu možemo pratiti status slanja i pregledati poslane privitke (PDF i XML):

  
Pregled statusa slanja izravno na dokumentu
  
  Slika 44: Pregled statusa slanja izravno na dokumentu

Pojedinačni dokument moguće je samo jednom poslati na ePoslovanje.hr. Ukoliko kupac traži ispravak dokumenta obratite pozornost da izdate storno/odobrenje i zatim kreirate novi račun ispravnog sadržaja i pošaljete ga kupcu.

 

6.8.4. Slanje e-računa internom razmjenom e-racuni.com

 

6.9. Ispis računa


Zbog prirode interneta i različitih potreba korisnika, program nudi više mogućnosti za ispis izdanih dokumenata.

  
Ispis dokumenata
  
  Slika 45: Ispis dokumenata

Klikom na strelicu okrenutu prema dolje, na desnoj strani gumba Ispis dokumenta, u alatnoj traci će se prikazati izbornik sa slijedećim mogućnostima ispisa dokumenata:

 1. Ispis direktno iz internetskog preglednika. Tu mogućnost koristite ako želite brzi prikaz dokumenta. Preporučujemo ispis iz programa Adobe Acrobat i MS Word jer preglednici ne omogućuju detaljno oblikovanje ispisa dokumenata.
 2. Otvaranje i ispis dokumenta u editoru teksta MS Word. Dokument se otvara u MS Word-u, gdje ga možete prije ispisa po želji i dopuniti.
 3. Otvaranje i ispis dokumenta u editoru OpenOffice Write. Isto kao i u Word-u, dokumente možete dodatno urediti i ispisati u programu OpenOffice.
 4. Ispis korištenjem programa Adobe Acrobat Reader. Preporučamo, jer omogućuje brzi prikaz i ispis dokumenata. Izmijena/nadopuna dokumenata u PDF formatu nije moguća.
 5. Ispis računa na posebnu uplatnicu (HUB 1-1) korištenjem programa Adobe Acrobat Reader. Izmijena dokumenata u PDF formatu nije moguća.

Ako želite ispisati račun na obrazac s uplatnicom (HUB 1-1), izaberite opciju |Ispis dokumenta |Ispis na obrazac sa uplatnicom (HUB 1-1) kao što to prikazuje donja slika:

  
Ispis računa na obrazac s uplatnicom HUB 1-1
  
  Slika 46: Ispis računa na obrazac s uplatnicom HUB 1-1

Klikom na ovu opciju, otvara se račun s uplatnicom, koji izgleda ovako:

  
Izgled dokumenta sa uplatnicom (HUB 1-1)
  
  Slika 47: Izgled dokumenta sa uplatnicom (HUB 1-1)

 

6.9.1. Masovni ispis izdanih računa


Mogućnost masovnog ispisa dokumenata nalazi se na stranici pregled i pretraživanje izdanih računa [2.2] u izborniku |Dodatne mogućnosti |Maspvni ispis prikazanih dokumenata što prikazuje slika dolje:

  
Masovni ispis izdanih dokumenata
  
  Slika 48: Masovni ispis izdanih dokumenata

Izborom te mogućnosti otvara se stranica na kojoj možete izabrati postavke i format ispisa računa:

  
Prije pokretanja izaberite odgovarajuće postavke
  
  Slika 49: Prije pokretanja izaberite odgovarajuće postavke

Obradu pokrećete klikom na gumb Pokreni

Pri masovnom ispisu možete ograničiti popis računa upisivanjem kriterija za pretraživanje, nakon čega ih možete ispisati. Pri tom se ispišu samo oni izdani računi, koji se nalaze u popisu izdanih računa na stranici pregled i pretraživanje izdanih računa [2.2]. To je npr. primjereno za mjesečno fakturiranje.

 

6.9.2. Masovni ispis računa na obrazac HUB 3A


Masovni ispis dokumenata na posebne uplatnice pokrećete putem izbornika |Dodatne mogućnosti |Masovni ispis prikazanih dokumenata na stranici pregled i traženje izdanih računa [2.2].

Pri masovnom ispisu možete ograničiti popis izdanih računa upisivanjem kriterija pretraživanja, nakon čega ih možete sve zajedno ispisati. Na HUB 1-1 se ispišu samo oni izdani računi koji su u popisu izdanih računa na stranici pregled i traženje izdanih računa [2.2]. To je npr. primjereno za mjesečno fakturiranje.

Postupak ispisa na HUB 1-1 (posebnu uplatnicu) je prikazan na donjoj slici :

  
Masovni ispis prikazanih dokumenata
  
  Slika 50: Masovni ispis prikazanih dokumenata

Otvara se maska u kojoj možete izabrati način ispisa prikazanih dokumenata. Izaberite Račun na obrascu HUB 3A (posebna uplatnica) kao što je prikazano na donjoj slici.

  
Ispis računa na posebne uplatnice HUB 3A
  
  Slika 51: Ispis računa na posebne uplatnice HUB 3A

Klikom na gumb Pokreni pokrećete ispis računa na posebne uplatnice.

 

6.10. Unos plaćanja (likvidacija) računa


Nakon što ste izdali račun možete evidentirati zaprimljenu uplatu. Unutar računa kliknite na gumb Plaćanja..., a izborom Označi račun kao plaćen račun će biti označen kao plaćen u cijelom iznosu (prikaz na slici dolje):

  
Označite račun kao plaćen
  
  Slika 52: Označite račun kao plaćen


Ukoliko stranka plati djelomičan iznos računa, kliknite na gumb Plaćanja... i izaberite Unos plaćanja računa (prikaz na slici dolje):

  
Izaberite mogućnost unosa djelomičnog plaćanja računa
  
  Slika 53: Izaberite mogućnost unosa djelomičnog plaćanja računa

Stranica za unos djelomičnog plaćanja računa prikazana je na slici dolje:

  
Unos podataka o djelomičnom plaćanju računa
  
  Slika 54: Unos podataka o djelomičnom plaćanju računa


Unos potvrdimo klikom na gumb U redu


Račun je sada označen kao djelomično plaćen, što je vidljivo na računu:

  
Račun je djelomično plaćen
  
  Slika 55: Račun je djelomično plaćen

 

6.11. Masovno kopiranje dokumenata

Pogledajte video kako u programu e-racuni.hr izdati ponavljajuće se račune (npr. mjesečne obračune) korištenjem opcije masovnog kopiranja.

Izdavanje računa koji se ponavljaju [https://www.youtube.com/watch?v=0MjpXmxW-24&list=PLb8bSZn94o67z5I0IFwAIHBJcbhcFTXVe&index=2]

Ako obračunske podatke za periodično fakturiranje vodite npr. u Excel/CSV datotekama ili ih u takvom obliku možete izvoziti iz sustava u kojem te podatke vodite, na raspolaganju je funkcionalnost masovnog uvoza obračunskih podataka i kreiranja koncepata računa uvozom iz Excel/CSV datoteke! [6.4]

.

Ukoliko vodite obračune

Masovno kopiranje dokumenata pokrećete na stranici pregled i pretraživanje izdanih računa [2.2], putem izbornika |Dodatne mogućnosti |Masovno kopiranje prikazanih dokumenata kao što prikazuje slika dolje:

  
Masovno kopiranje prikazanih dokumenata
  
  Slika 56: Masovno kopiranje prikazanih dokumenata

Izborom te mogućnosti otvara se stranica, gdje upisujete kriterije za kopiranje računa. Stranica, koja će se otvoriti izgleda ovako :

  
Maska za unos kriterija kopiranja računa
  
  Slika 57: Maska za unos kriterija kopiranja računa

Status, u kojeg će se računi kopiratiU padajućem izborniku izaberite status novog računa.
Datum dokumentaUpišite datum novih dokumenata
DospijećeU padajućem izborniku izaberite datum dospijeća novih računa.
Roba/Usluga od: do:Upišite datum isporuke odnosno usluge za nove račune.
zamjena datuma u tekstu/opisu artiklaOdznačite kvačicom ako želitepromijeniti datume.
preračunaj po novom cjenikuOdznačite kvačicom ako želite obračunati cijene artiklala po novom cjeniku.

Unos svih kriterija potvrdite klikom na gumb U redu nakon čega će se otvoriti stranica sa svim računima, koji se nalaze na popisu izdanih računa, na stranici pregled i pretraživanje izdanih računa [2.2]. Stranica izgleda ovako:

  
Izaberite račune, koje želite kopirati
  
  Slika 58: Izaberite račune, koje želite kopirati

Označite kvačicom sve račune koje želimo kopirati.

Nakon izbora računa koje želite kopirati, izbor potvrdite klikom na gumb Kopiraj izabrane, čime je postupak kopiranja završen.

 

6.12. Ispis opomene na temelju izdanih računa bez potrebe za knjiženjem


Prije ispisa opomena potrebno je uz pomoć kriterija pretraživanja ograničiti ispis popisa izdanih računa prema odgovarajućem statusu i kupcu kao što je prikazano na slici dolje:

  
Kriteriji za pretraživanje, važni pri izradi opomene
  
  Slika 59: Kriteriji za pretraživanje, važni pri izradi opomene

Bez navednih kriterija se opomena ne može ispisati.

Prikazivanjem svih otvorenih potraživanja prema određenom kupcu, moći ćete preko izbornika |Dodatne mogućnosti |Drugi izvještaji i ispisi |Ispis opomena ispisati opomenu, kao što prikazuje slika:

  
Ispis opomena
  
  Slika 60: Ispis opomena

Opomena izgleda ovako:

  
Opomena
  
  Slika 61: Opomena

 

6.13. Storniranje računa

 

6.14. Dodatne mogućnosti na računu

 

6.15. Knjiženje izdanih računa


Žuta žaruljica označava, da izdani račun još nije knjižen. Crveno obojanom pozadinom računa program upozorava, da račun još nije plaćen tj. da račun još nije označen kao plaćen.

  
Račun još nije knjižen i nije plaćen
  
  Slika 62: Račun još nije knjižen i nije plaćen

Klikom na gumb Dodatne mogućnosti izaberite |Knjiženje prikazanih dokumenata kao što prikazuje slika:

knjizenjeIzdanihRacuna.gif

Izborom knjiženja dokumenata prikazati će se popis svih izdanih, još neknjiženih računa odnosno računa, koje ćete upravo knjižiti:

  
Knjiženje izdanih računa
  
  Slika 63: Knjiženje izdanih računa

U prikazanom popisu (kao na slici gore) označite račune koje želite knjižiti.Klikom na gumb Knjiženje izabranih računa potvrđujete knjiženje označenih izdanih računa. Nakon potvrde izbora, otvoriti će se radna temeljnica izdanih računa. Disketa Shrani.gif treperi žutom bojom i upozorava, da je temeljnicu potrebno spremiti u glavnu knjigu da bi se izvršilo knjiženje izdanih računa.

  
Temeljnica
  
  Slika 64: Temeljnica

 

6.15.1. Automatsko knjiženje vremenskih razgraničenja po izdanim računima

Za pravilno iskazivanje poslovnog rezultata obračunskog razdoblja, potrebno je vremenski ispravno razgraničiti prihode po obračunskom razdoblju na koje se odnose. Prihode koji su već ostvareni ali još ne utječu na poslovni rezultat, potrebno je prenijeti u naredna razdoblja. Prihodi koji još nisu nastali ali već utječu na poslovni rezultat potrebno je unaprijed uračunati.

Izdali smo račun za uslugu u razdoblju trajanja od godinu dana. Početak pružanja usluge je u tekućoj poslovnoj godini, a završetak obavljanja usluge je u sljedećoj, kao što je prikazano na sljedećem primjeru:

  
Izdani račun za uslugu u trajanju od godinu dana
  
  Slika 65: Izdani račun za uslugu u trajanju od godinu dana

Takav račun knjižimo na konto prihoda za dio razdoblja koji se odnosi na tekuću poslovnu godinu, dok ostatak razdoblja obavljanja usluge u narednoj poslovnoj godini knjižimo na konto vremenskih razgraničenja.

Program na temelju automatizma pri knjiženju takvog računa automatski kreira temeljnicu sa knjiženjima vremenskih razgraničenja prihoda, kao što je vidljivo na slici dolje:

  
Temeljnica izdanog računa na temelju knjiženja vremenskih razgraničenja prihoda
  
  Slika 66: Temeljnica izdanog računa na temelju knjiženja vremenskih razgraničenja prihoda

Ukoliko je račun izdan unaprijed za uslugu koja započinje i završava u idućoj poslovnoj godini, tada ukupan iznos prihoda knjižimo na konto vremenskih razgraničenja, a što će program učiniti automatski prilikom knjiženja izdanog računa. Konto za knjiženje vremenskih razgraničenja prema potrebi možemo izmjeniti u postavkama aut. knjiženja. Preuzeto se pri knjiženju vremenskih razgraničenja prihoda koristi konto 293*.

Automatsko knjiženje vremenskih razgraničenja na opisan način kao preuzeto je već aktiviran, no ako želimo možemo isključiti automatsko knjiženje vremenskih razgraničenja to možemo učiniti u postavkama tvrtke, unutar postavki za Računovodstvo, kao što prikazuje slika:

  
Automatsko knjiženje vremenskih razgraničenja možemo i isključiti.
  
  Slika 67: Automatsko knjiženje vremenskih razgraničenja možemo i isključiti.

 

7. Ponude / Predračuni

U modulu Prodaja KlikPolja.gif izaberite poveznicu Ponude, nakon čega će se otvoriti stranica Izdane ponude - pregled i pretraživanje.

  
Izdane ponude-pregled i pretraživanje
  
  Slika 68: Izdane ponude-pregled i pretraživanje

Pregled i pretraživanje podataka se odvija na isti način kroz cijeli program. Detaljniji opis možete pogledati na stranici Pregled i pretraživanje dokumenata.

Klikom na gumb Formiranje nove ponude otvoriti će se slijedeća stranica:

  
Maska za unos i izdavanje ponude
  
  Slika 69: Maska za unos i izdavanje ponude

Klikom na gumb Izmjeni kao što je prikazano na slici gore, otvoriti će se stranica na kojoj možete upisati podatke o kupcu odnosno partneru, a koji će se kasnije ispisati u zaglavlju računa.

Detaljnije upute za unos kupaca odnosno partnera nalaze se na stranici Unos podataka o kupcu odnosno partneru [2.1].

Za unos podataka za zaglavlje izdane ponude pogledajte stranicu Unos podataka za zaglavlje izdane ponude [7.1].

 

7.1. Unos podataka za zaglavlje izdane ponude


KonceptPonude0.gif

Klikom na gumb Izmijeni, kao što prikazuje slika, otvoriti će se stranica za unos podataka za zaglavlje izdane ponude:

  
Unos podataka za zaglavlje izdane ponude
  
  Slika 70: Unos podataka za zaglavlje izdane ponude


MjestoObavezan unos mjesta izdavanja ponude.
Datum ponudeObavezan unos datuma ponude.

SAVJET! Klikom na calendar.gif aktivirajte priručni kalendar i izaberite željeni datum.

Ponuda vrijedi doU okvir upišite datum važenja ponude.
Novčana valutaKlikom na dropDown.gif se otvara kombinirani prozor, u kojem možete izabrati odgovarajuću novčanu valutu.
NarudžbaUpišite broj narudžbe.
Vrsta prodaje (PDV)Klikom na dropDown.gif izaberite odgovarajuću vrstu prodaje.
Način plaćanjaKlikom na dropDown.gif izaberite odgovarajući način plaćanja.
Mjesto troškaUpišite mjesto troška odnosno izaberite mjesto troška iz kombiniranog prozora, klikom na dropDown.gif
Jezična varijantaKlikom na dropDown.gif možete izabrati jezičnu varijantu.
Upišite tekst, koji će se ispisati na dnu dokumentaU prazan prostor upišite tekst za ispis u dnu dokumenta.

Unos podataka potvrdite klikom na gumb U redu i pregledajte ponudu:

  
Ponuda
  
  Slika 71: Ponuda


Klikom na gumb Dodavanje artikala otvorite stranicu "Prodajni artikli-pregled i pretraživanje" i izaberite željeni artikal. Na ponudu ga dodajete klikom na aktivnu poveznicu. Detaljnije upute za unos artikala nalaze se na stranici Unos/Izmijena izdanih računa.

Ako kliknete na gumb Dodaj stavku, otvariti će se stranica za unos nedostajućih podataka:

  
Unos stavki
  
  Slika 72: Unos stavki

Vrsta robe-uslugeU prazan prostor upišite vrstu robe ili usluge, koji su predmet ponude.
CijenaCijenu upišite u prvi okvir, a u drugom izaberite odgovarajuću novčanu valutu klikom na dropDown.gif.
KoličinaUpišite odgovarajuću količinu.
Jedinica mjereKlikom na dropDown.gif izaberite odgovarajuću jedinicu mjere (kg, l,kos...)
Rabat %Preuzeti izbor je 0,00. Ako postoji rabat, upišite odgovarajući postotak.

Klikom na gumb U redu potvrdite unos stavki.

Klikom na gumb Ispostavi ponudu otvarate sljedeću stranicu:

  
Ispostavljanje ponude
  
  Slika 73: Ispostavljanje ponude


Klikom na gumb Ispostavi iz dokumenta možete izabrati mogućnost izdavanja računa iz ponude. Ako kliknete na aktivnu poveznicu vidjeti ćete ponudu na temelju koje je izdan račun.

  
Račun, vezan na određenu ponudu
  
  Slika 74: Račun, vezan na određenu ponudu


U podacima o kupcu možete klikom na ikonu kovcek.gif izvršiti prijelaz u šifrarnik partnera, na pregled podataka o kupcu.

 

7.2. Priprema koncepata (skica) ponuda iz datoteke

Uz mogućnost ručnog izdavanja ponuda, u programu e-racuni.hr na raspolaganju je i mogućnost masovnog izdavanja ponuda na temelju obračunskih podataka pripremljenih u Excel datoteci.

Ukoliko npr vodimo podatke za obračun članarina, pretplata i slično izravno u Excel-u, datoteku možemo jednostavno uvoziti u program i tako u kratkom roku kreirati veće količine ponuda za novo obračunsko razdoblje.

Ova je funkcionalnost posebno korisna za primjenu u sportskim klubovima, društvima i tvrtkama koje obračunavaju mjesečne tj. periodične članarine, pretplate, … odnosno svima koji usluge obračunavate mjesečno, a da pritom obračunske podatke vodite u Excel-u. Podržan je uvoz podataka iz datoteka u formatu Excel, CSV ili ODS!

Otvorimo modul |Prodaja |Ponude ili |Prodaja |Predračuni - ovisno o nazivu dokumenta kojeg smo izabrali u postavkama tvrtke. U nastavku uputa koristit ćemo naziv dokumenta ponuda.Unutar gumba Nova ponuda izaberemo Priprema koncepata ponuda iz uvoza datoteke (Excel, CSV,...) i uvozimo datoteku s obračunskim podacima za kreiranje koncepata ponuda, kao prikazano na slici:

  
Odabir mogućnosti
  
  Slika 75: Odabir mogućnosti

Kako obračunski podaci mogu biti vođeni u posve različitim strukturama datoteka, pri uvozu je dovoljno slijediti "čarobnjaku" koji će nas voditi kroz postavke za pripremu koncepata ponuda u skladu sa sadržajem datoteke koju uvozimo pa do pregleda očekivanog rezultata/primjera sadržaja ponude kao rezultata obrade.

U nastavku je opisan postupak uvoza podataka po koracima kao što predlaže čarobnjak za pripremu odgovarajuće strukture datoteke:

1. ODABIR I UVOZ DATOTEKE

Potražimo datoteku s obračunskim podacima pohranjenu na računalu te potvrdimo uvoz klikom na Naprijed.

  
Uvoz datoteke s obračunskim podacima
  
  Slika 76: Uvoz datoteke s obračunskim podacima

Ako izabrana datoteka nije u odgovarajućem formatu ili ne sadrži podatke program će nas upozoriti na nepravilnosti. Isto vrijedi i u slučaju ako izabrana datoteka sadrži više od 10.000 redaka koliko je gornje ograničenje za uvoz podataka.

  
Datoteka nije u odgovarajućem formatu ili ne sadrži podatke
  
  Slika 77: Datoteka nije u odgovarajućem formatu ili ne sadrži podatke


2. KONTROLA PODATAKA

Po odabiru i uvozu datoteke slijedi kontrola podataka i zadavanje pravila mapiranja podataka iz datoteke u odgovarajuće podatke za pripremu ponuda. Mapiranjem određujemo koje točno podatke želimo uvoziti u koncept ponude te koji točno podatak na ponudi predstavlja podatak iz pojedinog stupca datoteke.

U tablici s lijeve strane prikazani su svi mogući atributi tj. podaci ponude koje možemo uvoziti u program.

  
Mapiranje podataka iz datoteke
  
  Slika 78: Mapiranje podataka iz datoteke

Kao što je vidljivo na slici iznad, u našoj se datoteci unutar stupca A nalazi podatak o mjestu troška. U tablici s lijeve strane stoga izaberemo atribut mjesto troška te klikom na gumb >> potvrdimo mapiranje podataka iz stupca A.

  
Podatak iz stupca A datoteke mapirali smo u podatak mjesto troška
  
  Slika 79: Podatak iz stupca A datoteke mapirali smo u podatak mjesto troška

Mapiranje podataka uređujemo redoslijedom od stupca A prema zadnjem stupcu datoteke. U tablici lijevo tako izaberemo prvi podatak kojeg predstavlja podatak iz stupca A u datoteci. Zatim izaberemo podatak kojeg predstavlja podatak iz stupca B u datoteci i nastavljamo sve dok u tablici s desne strane ne dobijemo uvid u popis svih podataka (stupaca iz datoteke) koje želimo uvoziti u program.

Ako u datoteci vodimo podatak kojeg ne želimo uvoziti u program te nije nužan za izradu ponuda, za svaki takav stupac u tablici s lijeve strane izaberemo (ignoriraj podatak). Tu oznaku možemo koristiti više puta dok ostale oznake možemo koristiti samo jednom tj. samo za jedan podatak iz datoteke.

  
Uvoz obračunskih podataka
  
  Slika 80: Uvoz obračunskih podataka

Ako pri zadavanju pravila mapiranja pogriješimo, pravila možemo opozvati. To učinimo na način da u tablici desno kliknemo na oznaku pogrešno zadanog podatka i zatim kliknemo na gumb <<. Ako podatak kojeg smo uklonili iz tablice desno nije bio zadnji u nizu, ostalim će se podacima promijeniti oznaka stupca.

Primjer: u postavkama mapiranja zadali za stupac A -> mjesto troška, B -> (ignoriraj podatak) i C -> Naziv kupca. Mapiranje stupca B ćemo ukloniti tj. vratiti što znači da ćemo izmjeniti redoslijed mapiranih podataka A -> mjesto troška i B -> Naziv kupca, kao prikazano na slici iznad

Ako datoteka sadrži npr. 15 stupaca do kojih je zadnjih 10 nebitnih za kreiranje ponuda, mapiranje podataka za uvoz možemo zaključiti bez uređivanja postavki mapiranja za tih zadnjih 10 stupaca. Zadati je potrebno samo pravila mapiranja stupaca sa podacima koji su neophodni za kreiranje dokumenata, dok ostale podatke možemo preskočiti.

Za prelazak na sljedeći korak kliknemo na gumb Naprijed. Na prethodni se korak možemo u svakom trenutku vratiti klikom na gumb Natrag.

Ako u programu vodimo šifrarnik artikala i želimo da se pri uvozu podataka stavke ponude vežu na odgovarajuću šifru artikla, na sljedeću stranicu možemo preći tek kada zadamo postavke mapiranja za minimalno sljedeće podatke:

 • šifra kupca
 • šifra artikla
 • količina

Ako u programu ne vodimo šifrarnik artikala već samo stavke sa tekstualnim opisom, na sljedeći korak prelazimo tek kada broj redaka u tablici desno bude isti broju stupaca u datoteci tj. nakon što zadamo postavke mapiranja za sve stupce u datoteci.


3. DODATNI PODACI

Po zadavanju svih pravila mapiranja potrebno je zadati osnovne podatke ponude poput datum ponde, datum valjanosti, završni tekst, način plaćanja, itd. Podaci su za sve ponude isti.

  
Dodati podaci za kreiranje ponuda/predračuna
  
  Slika 81: Dodati podaci za kreiranje ponuda/predračuna

Klikom na gumb Naprijed prelazimo na zadnji korak u čarobnjaku za pripremu podataka za uvoz.


4. ZAVRŠETAK PRIPREME PODATAKA

Na zadnjem koraku na uvid dobivamo predpregled prvog od svih koncepta ponuda kreiranog na temelju podataka iz naše datoteke, u skladu sa zadanim postavkama uvoza:

  
Pregled sadržaja prvog od kreiranih koncepata
  
  Slika 82: Pregled sadržaja prvog od kreiranih koncepata

Izravnim klikom na sliku povećati možemo pregled dokumenta.

Predpregled je izrađen na temelju mapiranja podataka zadanih na 2. koraku te na temelju osnovnih podataka ponude zadanih na 3. koraku postupka pripreme podataka. Ako primijetimo nepravilnosti ili nedostatak u svakom se trenutku možemo vratiti na prethodni korak klikom na Natrag. Ukoliko je sadržaj dokumenta ispravan dovršimo pripremu podataka klikom na gumb Završi.

Ako želimo opozvati cijeli postupak uvoza ponuda te izaći iz čarobnjaka bez izmijena, kliknemo na gumb Odustani, koji je vidljiv na svakom koraku.

Pri kreiranju koncepata ponuda vrijedi nekoliko posebnosti tj. pravila koja moramo slijediti:

 • Ako datoteka sadrži stupac s veleprodajnom i maloprodajnom cijenom, pri mapiranju možemo zadati samo jedan podatak/jednu cijenu. Za cijenu koju ne želimo koristiti u postavkama mapiranja zadamo ignoriraj podatak.
 • Ako želimo mapirati vrstu prodaje, u stupcu datoteke mora biti samo oznaka vrste prodaje bez opisa vrste prodaje. Popis oznaka vrsta prodaje koje se koriste u programu dostupan je na poveznici ovdje [6.4.1].
 • Prilikom uvoza se po šifri artikla traži artikal u šifrarniku. Ako šifra artikla iz datoteke ne postoji u šifrarniku tada se uvozi kao stavka sa tekstualnim opisom te neće biti vezana na artikal.
 • Korisnik koji želi uvoziti podatke za kreiranje koncepata ponuda mora imati odgovarajuće korisničke ovlasti za unos i uređivanje ponuda.

 

8. Narudžbe kupaca

 

8.1. Praćenje statusa pošiljki

U svrhe praćenja poslanih pošiljaka, a osobito u slučaju internetske prodaje, u izborniku |Prodaja |Pregled statusa pošiljki dostupno je praćenje statusa pošiljki za koje smo u programu ispisali naljepnicu dostavne službe GLS, DPD, Hrvatska pošta, Packeta, Overseas Express, ..., i pakete otpremili putem dostavne službe.

Program omogućuje i integraciju s internet trgovinom, a ukoliko još nemamo vlastitu online trgovinu možemo izravno u programu aktivirati vlastiti online katalog za automatski uvoz narudžbi. Za te narudžbe zatim izravno iz programa ispisujemo naljepnice za kurirske službe u svrhe brže i lakše otpreme paketa.

Po ispisu naljepnice iz npr. narudžbe kupca status pošiljke postavlja se u početni status "Zahtjev u tijeku". Trenutni status pojedine pošiljke možemo pratiti putem izbornika |Prodaja |Pregled statusa pošiljki. Statuse možemo u svakom trenutku masovno provjeriti i ažurirati.

  
Pregled i pretraživanje pošiljki
  
  Slika 83: Pregled i pretraživanje pošiljki

Za lakšu orijentaciju, svaki je status pošiljke obojen drugačije. Popis svih statusa i boja pogledajte ovdje.

Korištenjem kriterija pretraživanja možemo tražiti podatke za svaku dostavnu službu pojedinačno (u slučaju ako poslujemo s više dostavnih službi), po statusu paketa, broju za praćenje, kupcu i razdoblju. Klikom na vezni dokument poveznica nas preusmjerava na dokument iz kojeg smo ispisali naljepnicu. Na dokumentu možemo pratiti sve promjene poslanog paketa klikom na ikonu parcellog.gif i podatke osvježiti:

  
Statusi pošiljke na dokumentu
  
  Slika 84: Statusi pošiljke na dokumentu

 

8.2. Pretraživanje narudžbi kupaca korištenjem prečaca s kriterijima za pretraživanje

Ako u programu dnevno obrađujemo veće količine narudžbi kupaca pri pretraživanju kojih koristimo točno određene kriterije, preporučljivo je zadati skupove kriterija za pretraživanje i spremiti ih kao prečace u alatnu traku iznad tablice s kriterijima za pretraživanje.

Zadajemo ih putem izbornika |Prodaja |Narudžbe kupaca na stranici Narudžbe kupaca - pregled i pretraživanje klikom na opciju unutar gumba Spremi filter pretraživanja, kao što je prikazano na slici:

  
Prečaci kriterija za pretraživanje
  
  Slika 85: Prečaci kriterija za pretraživanje

Otvara se stranica s izabranim kriterijima za pretraživanje na kojoj upišemo naziv prečaca za te izabrane kriterije i unos potvrdimo:

  
Dodavanje prečaca za standardni skup kriterija pretraživanja
  
  Slika 86: Dodavanje prečaca za standardni skup kriterija pretraživanja

Po potvrdi unosa prečac je prikazan u alatnoj traci iznad kriterija pretraživanja:

  
Prečaci do kriterija za pretraživanje
  
  Slika 87: Prečaci do kriterija za pretraživanje

Ovim postupkom ćemo za sljedeće pretraživanje dokumenata sa točno tim zadanim kriterijima za pretraživanje samo kliknuti na gumb za prečac, kreiranog za točno određenu svrhu pretraživanja narudžbi kupaca čime smo ubrzali pretraživanje dokumenata.

Podržano je dodavanje više prečaca s različitim kombinacijama kriterija za pretraživanje, a koje koristimo u različite svrhe:

  
Dodati možemo više prečaca sa kombinacijom različitih kriterija za pretraživanje
  
  Slika 88: Dodati možemo više prečaca sa kombinacijom različitih kriterija za pretraživanje

Po dodavanju minimalno jedne kombinacije kriterija za pretraživanje tj. prečaca u alatnu traku istovremeno se na gumbu Pretraživanje aktivira prikazivanje opcije za uređivanje tih prečaca. Toj funkcionalnosti pristupamo putem zasebne opcije kao što prikazuje slika:

  
Postavke prečaca kriterija za pretraživanje
  
  Slika 89: Postavke prečaca kriterija za pretraživanje

Klikom na ovu ocpiju možemo uređivati postojeće prečace npr promjeniti boju gumba ili pak prema potrebi prečac ukloniti.

  
Uređivanje postavki prečaca sa kriterijima za pretraživanje
  
  Slika 90: Uređivanje postavki prečaca sa kriterijima za pretraživanje

 

9. Računi za predujam


U modulu Prodaja kliknite na Računi za predujam, kao što prikazuje slika:

  
Izbor stranice "Izdani računi za predujam"
  
  Slika 91: Izbor stranice "Izdani računi za predujam"

Potvrdom izbora, otvoriti će se stranica Izdani računi za predujam - pregled i pretraživanje:

  
Izdani računi za predujam - pregled i pretraživanje
  
  Slika 92: Izdani računi za predujam - pregled i pretraživanje

Pregled i pretraživanje se odvija kroz cijeli program jednako. Detaljniji opis možete pogledati na stranici Pregled i pretraživanje dokumenata

Klikom na gumb Novi račun za predujam, otvara se slijedeća stranica:

  
Maska za unos novog računa za predujam
  
  Slika 93: Maska za unos novog računa za predujam

Za unos podataka o kupcu ili partneru, kliknite na gumb Izmijeni kao što je prikazano na slici gore. Klikom na taj gumb, otvoriti će se stranica, na kojoj možete upisati podatke o kupcu, odnosno partneru, a koji će se kasnije ispisati u zaglavlju računa. Detaljnije upute za unos kupca ili partnera, nalaze se na stranici Unos podataka o kupcu odnosno partneru [2.1].

Za unos podataka za zaglavlje izdanih računa za predujam, pogledajte stranicu Unos podataka za zaglavlje računa za predujam [9.1].

 

9.1. Unos podataka za zaglavlje računa predujam


ZaglavljePredujma01.gif

Klikom na gumb Izmijeni kao što prikazuje slika, otvoriti će se stranica, na kojoj možete upisati podatke za zaglavlje izdanog računa za predujam:

  
Unos podataka za zaglavlje izdanog računa za predujam
  
  Slika 94: Unos podataka za zaglavlje izdanog računa za predujam

MjestoObavezno upišite mjesto koje će biti vidljivo u zaglavlju računa za predujam.
Datum računaObavezan je unos datum računa za predujam, zato ga upišite. SAVJET! Klikom na calendar.gif aktivirajte priručni kalendar i izaberite željeni datum.
Predviđena isporuka robe/usluga (od)- (do)U okvir upišite datum predviđene isporuke robe odnosno usluga.
Novčana valutaKlikom na dropDown.gif se otvara kombiniran prozor, u kojem možete jednostavnim klikom izabrati odgovarajuću novčanu valutu.
NarudžbaUpišite oznaku narudžbe.
Vrsta prodaje (PDV)Klikom na dropDown.gif se otvara kombinirani prozor, gdje možete izabrati odgovarajuću vrstu prodaje.
Način plaćanjaKlikom na dropDown.gif se otvara kombinirano polje, u kojem možete izabrati odgovarajući način plaćanja.
Mjesto troškaUpišite mjesto troška odnosno izaberite u kombiniranom prozoru klikom na dropDown.gif
Jezična varijantaUpišite željenu jezičnu varijantu za ispis dokumenta (izaberite klikom na dropDown.gif).
Upišite tekst, koji će se ispisati na dnu dokumentaU prazan prostor upišite tekst koji će se ispisati na dnu dokumenta.

Unos podataka potvrdite klikom na gumb U redu i pred vama je račun za predujam:

  
Uneseni račun za predujam
  
  Slika 95: Uneseni račun za predujam

Klikom na gumb Dodavanje artikala otvarate stranicu "Prodajni artikli - pregled i pretraživanje", gdje možete izabrati željeni artikl te ga klikom na aktivnu poveznicu automatski dodati na račun. Detaljnije upute za unos artikala nalaze se na stranici Unos/Izmijena izdanih računa.

Ako kliknete na gumb Dodaj stavku otvoriti će se stranica za unos nedostajućih stavki:

  
Unos stavki
  
  Slika 96: Unos stavki

Vrsta blaga-storitevU prazan prostor upišite vrstu robe odnosno usluge koja je predmet računa za predujam.
Cijena bez PDVUpišite cijenu bez PDV-a u prvi okvir, dok u drugom izaberite odgovarajuću novčanu valutu klikom na dropDown.gif.
Stopa PDV-aPreuzeti izbor je 23%, klikom na dropDown.gif možete izabrati drugo.
KoličinaUpišite odgovarajuću količinu.
Jedinica mjereKlikom na dropDown.gif izaberite odgovarajuću jedinicu mjere (kg, l,kos...)
Rabat %Preuzeti izbor je 0,00. Ako postoji rabat, upišite odgovarajući postotak.

Klikom na gumb U redu potvrđujete unešene stavki nakon čega se prikazuje popunjena maska za unos računa za predujam.

Klikom na gumb Izstavi avansni račun otvarate slijedeću stranicu:

  
Izdavanje računa za predujam
  
  Slika 97: Izdavanje računa za predujam

Klikom na gumb Izdavanje računa te izborom opcije Izdaj račun otvarate račun...

Kod podataka o kupcu možete klikom na ikonu kovcek.gif izvršiti prelazak u šifrarnik partnera, na podatke o kupcu.

Klikom na gumb Označi račun kao plačen možete račun označiti kao plaćen.

 

10. Obavijest o knjiženju odobrenja


Na prvoj stranici modula Računi izaberite Izdane OK odobrenja-pregled i pretraživanje kao što prikazuje slika:

  
Izbor stranice "Izdane OK odobrenja" u modulu Računi
  
  Slika 98: Izbor stranice "Izdane OK odobrenja" u modulu Računi

Nakon što klikom potvrdite izbor, otvara se stranica Izdane OK odobrenja-pregled i pretraživanje:

IzdanaKO.gif

Pregled i pretraživanje se u cijelom programu odvija na isti način. Detaljniji opis možete pogledati na stranici Pregled i pretraživanje dokumenata

Klikom na gumb Nova OK odobrenja, otvara se slijedeća stranica:

  
Maska za unos nove OK odobrenja
  
  Slika 99: Maska za unos nove OK odobrenja

Za unos podataka o kupcu / partneru kliknite na gumb Izmijeni. Klikom na ovaj gumb otvara se stranica, na kojoj možete upisati podatke o kupcu / partneru, koji će se kasnije ispisati u zaglavlju računa. Detaljnije upute za unos kupca odnosno partnera nalaze se na stranici Unos podataka o kupcu odnosno partneru [2.1].

Za unos podataka za zaglavlje izdanih obavijesti o knjiženju odobrenja pogledajte stranicu Unos podataka za zaglavlje izdane obavijesti o knjiženju odobrenja [10.1].

Iznos stavke OK odobrenja unosite pojedinačno, kao što unosite stavke izdanih računa. Obavezno upišite iznose s pozitivnim predznakom jer će program prilikom knjiženja te iznose automatski proknjižiti kao negativne. (storno knjiženja).

 

10.1. Unos podataka za zaglavlje izdane obavijesti o knjiženju odobrenja


ZaglavljeKO0.gif

Klikom na gumb Izmijeni kao što to prikazuje slika, otvoriti će se stranica, na kojoj možete upisati podatke za zaglavlje izdane obavijesti o knjiženju odobrenja:

  
Unos podataka za zaglavlje izdane obavijesti o knjiženju odobrenja
  
  Slika 100: Unos podataka za zaglavlje izdane obavijesti o knjiženju odobrenja

MjestoObvezno upišite mjesto, koje će biti vidljivo u zaglavlju izdane OK odobrenja..
Datum računaObvezan je i unos datuma. SAVJET!Klikom na calendar.gif aktivirajte priručni kalendar i izaberite željeni datum.
DospijećeUpišite datum dospijeća izdane OK.
Roba/Usluga (od)- (do)U okvir upišite datum, predviđen za isporuku robe odnosno usluga.
Potvrđen dokument primljen danaU prazan prozor upišite datum primitka dokumenta.
Novčana valutaKlikom na dropDown.gif otvara se padajući izbornik, u kojem možete jednostavnim klikom izabrati odgovarajuću novčanu valutu.
NarudžbaUpišite oznaku narudžbe.
Vrsta prodaje (PDV)Klikom na dropDown.gif otvara se padajući izbornik, gdje možete izabrati odgovarajuću vrstu prodaje.
Mjesto troškaUpišite mjesto troška odnosno izaberite u padajućem izborniku klikom na dropDown.gif
Jezična varijantaIzaberite odgovarajuću jezičnu varijantu klikom na dropDown.gif.
Upišite tekst, koji će se ispisati na dnu dokumentaU prazan prostor upišite tekst, koji će se ispisati na dnu dokumenta.

Unos podataka potvrdite klikom na gumb U redu i pred vama je obavijest o knjiženju odobrenja:

  
Upisana izdana obavijest o knjiženju odobrenja
  
  Slika 101: Upisana izdana obavijest o knjiženju odobrenja

Klikom na gumb Dodavanje artikala otvara se stranica "Prodajni artikli-pregled i pretraživanje", gdje možete izabrati željeni artikl i automatski ga dodati na OK odobrenja klikom na aktivnu poveznicu. Detaljnije upute za unos artikala nalaze se na stranici Unos/Izmjena izdanih računa.

Ako kliknete na gumb Dodaj stavku otvoriti će se stranica, gdje možete unijeti sve potrebne stavke:

  
Unos stavke
  
  Slika 102: Unos stavke

Vrsta robe-uslugeU prazan prostor upišite vrstu robe / usluge koja je predmet obavjesti o knjiženju odobrenja.
Cijena bez PDV-aUpišite cijenu bez PDV-a u prvi okvir, a u drugom izaberite odgovarajuću novčanu valutu klikom na dropDown.gif.
Stopa PDV-aPonuđen izbor je 23%, klikom na dropDown.gif možete izabrati i drugu stopu.
KoličinaUpišite odgovarajuću količinu.
Jedinica mjereKlikom na dropDown.gif izaberite odgovarajuću jedinicu mjere (kg,litra, komad...)
Rabat/Popust %Ponuđen izbor je 0,00. Ako rabat postoji, upišite postotak.

Klikom na U redu potvrđujete unos stavke, nakon čega će se prikazati popunjena maska za unos OK odobrenja.

Klikom na gumb Ispostavi OK odobrenja otvarate slijedeću stranicu:

  
Ispostavljena OK odobrenja
  
  Slika 103: Ispostavljena OK odobrenja

Kod podataka o kupcu možete klikom ikone kovcek.gif izvršiti prelazak u šifrarnik partnera, na podatke o kupcu.

 

11. Postavke izgleda i ispisa izdanih dokumenata

Postavke ispisa izdanih dokumenata uređujemo na način da na predogledu izdanog dokumenta kliknemo na Postavke izgleda i ispisa dokumenata ili otvorimo modul |Postavke |Postavke tvrtke |Postavke izgleda dokumenata.

  
Postavke ispisa izdanih dokumenata
  
  Slika 104: Postavke ispisa izdanih dokumenata

Klikom otvaramo formu za uređivanje postavki izgleda dokumenata:

 1. izaberemo vrstu dokumenta za kojeg uređujemo ispis (račun, ponuda, otpremnica...),
 2. izaberemo jezičnu varijnatu za koju uređujemo ispis,
 3. i mjesto troška.

Ako ne odaberemo mjesto troška, postavke će važiti za tu vrstu dokumenta i izabranu jezičnu varijantu na svim mjestima troška, za koja još nismo potvrdili postavke.

  
Odabir vrste dokumanata za koje zadajemo postavke ispisa
  
  Slika 105: Odabir vrste dokumanata za koje zadajemo postavke ispisa

Za svaku vrstu dokumenta (račun, predračun/ponuda [7.1], odobrenje [10.1], opomena, IOS obrazac, kompenzacija,...) možemo izabrati drugačiji izgled dokumenta.

Izgled dokumenta se isto tako može razlikovati po izabranoj jezičnoj varijanti.

 

11.1. Galerija predložaka - preuzeti izgled

Za ispis dokumenata na raspolaganju je više mogućnosti. Klikom na tab Galerija predložaka otvaramo stranicu na kojom biramo način ispisa za našu tvrtku i vrstu dokumenta za koji uređujemo postavke (npr. račun).

Trenutne postavke za ispis (iz stare verzije):

  
Osnovne postavke ispisa dokumenata - preuzeti izgled iz stare verzije programa:
  
  Slika 106: Osnovne postavke ispisa dokumenata - preuzeti izgled iz stare verzije programa:

Preporučen odabir za ispis (novi preuzeti izgled):

  
Osnovne postavke ispisa dokumenata - preuzeti ispis
  
  Slika 107: Osnovne postavke ispisa dokumenata - preuzeti ispis

Ako odaberemo preuzete postavke, dokument će biti ispisan na temelju postavki teksta [11.3], dodatnih postavki (samo izgled iz stare verzije) te podataka koje smo odabrali za ispis zaglavlju [11.4] ili podnožju [11.5] dokumenta.

 

11.2. Uporaba vlastitog predloška za ispis dokumenata

Korištenjem vlastitih predložaka za ispis dokumenata u potpunosti možemo prilagoditi željeni izgled svih vrsta dokumenata (računa, ponuda, otpremnica, radnih naloga, ...). Predloške možemo kreirati u formatu tj. u HTML jeziku ili pomoću uređivača teksta kompatibilnog s MS Word (Word, Kingsoft office, WPS Office, ...). U nastavku je opisan postupak izrade novog predloška [11.2.2] kojim zadajemo izgled dokumenta. Umjesto izrade vlastitog predloška, preuzeti možemo osnovni izgled iz nekog već pripremljenog predloška iz postojeće galerije predložaka, a koji zatim samo prilagodimo u skladu s našim zahtjevima.

Za izradu predloška za izgled računa i ostalih vrsta dokumenata, koristiti možemo sljedeće programe:

  
Dodavanje predloška za ispis dokumenta
  
  Slika 108: Dodavanje predloška za ispis dokumenta

Po kreiranju predloška u HTML ili Word formatu, uvozimo ga u internet aplikaciju klikom na plus.gif. Otvara se prozor, u kojem u polju Oznaka: upišemo naziv predloška, pa zatim klikom na gumb izberi1.gif potražimo predložak lokalno među svojim datotekama. Po odabiru odgovarajućeg predloška, dodamo ga klikom na gumb Uvozi podatke.

Dodati možemo više različitih predložaka, a svi preneseni predlošci nam se ispisuju dolje. Klikom u radioButton.gif odaberemo koji ćemo predložak koristiti preuzeto za izabranu vrstu dokumenata, u izabranoj jezičnoj varijanti (i za izabrano mjesto troška, ako ih koristimo).

Za administriranje predloška na raspolaganju su nam sljedeće mogućnosti:

  
Rad s predloškom
  
  Slika 109: Rad s predloškom


Pri uporabi predložaka za ispis vodimo se u skladu sa sljedećim pravilima:

 • Za brži ispis dokumenata preporučamo uporabu predložaka u formatu HTML jer će ispis biti barem 4x brži od ispisa s predloškom u Word formatu.
 • Predložak za ispis pokušajmo napraviti što manji, jer ćemo time ubrzati ispis računa, posebice u slučaju većeg broja računa za ispis.
 • Veličina predloška ograničena je na 600 KB za WORD predloške i 25KB za HTML predloške.
 • Prilikom prvog uvoza predloška u program, dolazi do provjere odgovara li predložak uvjetima za uporabu unutar programa. Provjerava se veličina datoteke, izvrši se testni ispis i izvede kontrola prisutnosti virusa.
 • Unutar predloška možemo koristiti sve preuzete sistemske fontove i fontove za ispis bar koda.
 • U slučaju nejasnosti ili ako zatrebate pomoć pri oblikovanju predloška, kontaktirajte našu podršku.

 

11.2.1. Kako napraviti predložak za ispis dokumenta u MS Wordu?

11.2.1.1 Postavke MS Word-a za lakše oblikovanje predložaka


Prije nego što započnete s oblikovanjem predloška za ispis dokumenata, u MS Word-u odredite označavanje mjesta s oznakama (bookmark). To učinite na slijedeći način:

 1. u izborniku programa MS Word izaberite opciju |Tools |Options.
 2. Kliknite na |View.
 3. Označite  Show bookmarks .
 4. Potvrdite klikom na gumb OK. Gledaj sliku:
    
  Uključivanje opcije za prikaz bookmark-a u dokumentu.
    
    Slika 110: Uključivanje opcije za prikaz bookmark-a u dokumentu.

U dokumentu će se na svim mjestima na kojima koristimo bookmark-e pojaviti oznake [].

11.2.1.2 Primjer oblikovanja predloška za ispis dokumenata

U MS Wordu otvorite dokument na kojem ćete oblikovati predložak za ispis računa ili drugih dokumenata. Za predložak možete upotrijebiti nov, prazan dokument. Ako ste do sada račune pisali ručno u MS Word-u, možete upotrijebiti vaš postojećii račun kao koncept, u kojem konkretne podatke zamjenjujete bookmark-om.

Za svaki dokument su na raspolaganju određeni bookmark-i [11.2.3], a koristite samo one koje želite. Pogledajmo izradu predloška na konkretnom primjeru:

Primjer:

  

Postupak ponovite za sve stavke dokumenta te nakon toga predložak spremite. Oblikovani predložak možete dodati među ostale predloške. Postupak dodavanja opisan je na stranici predlošci za ispis [11.2].

Kod kasnije upotrebe predloška, program automatski zamjenjuje bookmark-e s konkretnim podacima iz izlaznog dokumenta.

VAŽNO: Pojedinačan bookmark se može u dokumentu koristiti samo jedanput.Dakle, ako isti bookmark ponovno ubacite na drugo mjesto u dokumentu, prethodno korišteni će se automatski prebaciti sa prijašnje pozicije na novu poziciju na koju ste ga uvrstili.

 

11.2.2. Kako napraviti predložak za ispis u jeziku HTML?

11.2.2.1 Struktura datoteke s predloškom

Predložak za ispis dokumenata u formatu HTML oblikujemo kao zbir više datoteka u kompresiranom arhivu tipa ZIP.

ZIP arhiva sadrži sljedeće datoteke:

Maksimalna dopuštena veličina zip datoteke je 250kb.

11.2.2.2 Definiranje formata stranice i kvalitete ispisa

Veličinu stranice i druga svojstva PDF datoteke odredimo unutar datoteke doc_template.html na početku datoteke unutar poglavlja HEAD s atributima oznake HTML2PDF. Primjer:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <html2pdf page-size="A4" orientation="Portrait" dpi="300" margin-bottom="30mm" margin-top="10mm" lowquality="yes" grayscale="no" zoom="0" disable-smart-shrinking="0" />
    <meta charset="utf-8" />
    ...

Format zadajemo sa sljedećim atributima:

page-sizeUpišemo veličinu stranice npr. A4, A3, B5, Letter, itd.
orientationUpišemo "Portrait" za portretni ispis odnosno "Landscape" za pejzažni ispis.
dpiUpišemo rezoluciju za ispis slika.
margin-bottomUpišemo razmak (odstupanje) od donjeg ruba stranice. Razmak zadajemo tako da ostane dovoljno prostora za ispis podnožja dokumenta.
margin-topUpišemo razmak zaglavlja i sadržaja od gornjeg ruba stranice.
margin-leftUpišemo razmak od lijevog ruba stranice.
margin-rightUpišemo razmak od desnog ruba stranice.
lowqualityUpišemo "1" (također "yes" ili "true"), ako želimo PDF datoteku manje veličine, na račun manje kvalitete ispisa slika.
grayscaleUpišemo "1", ako ne želimo ispis u boji.

11.2.2.3 Kako dodati bookmarke i zadati poziciju za ispis podataka

Donji primjer s bookmarkima za podatke o kupcu i zaglavlje dokumenta prikazuje kako unutar datoteke HTML zadajemo poziciju za ispis podataka i dodajemo bookmarke u datoteci HTML:

<!DOCTYPE html>
<html>
...
<body>
       ...
               <section id="podaci-glava">
                       <p id="podaci-stranka">
                               <strong><data bookmark="KupacNaziv">Ivan Horvat</data></strong>
                               <dataSection bookmark="KupacNaziv2" removeEmpty="true"><strong><br><data>Tvrtka d.o.o.</data></strong></dataSection>
                               <dataSection bookmark="KupacUlica" removeEmpty="true"><br><data>Zagrebačka 32</data></dataSection>
                               <br><data bookmark="xmlBookmarkKupecPosta">10000</data>
                               <data bookmark="xmlBookmarkKupecKraj">Zagreb</data>
                               <br><br><dataSection bookmark="KupacOibIliPdvIDBroj" removeEmpty="true">OIB / PDV ID broj: <data>123456789</data></dataSection>
                       </p>

                       <p id="podaci-racun">
                               <strong>Račun br.: <data bookmark="BrojDokumenta">01-0001-1</data></strong>
                               <br><br><data bookmark="MjestoIzdavanjaDokumenata">Zagreb</data>, dana:
                               <data bookmark="DatumIVrijemeIzdavanjaRacuna">13/03/2017 10:52</data>
                               <br>Dospijeće: <data bookmark="DatumDospijeca">27/03/2017</data>
                               <br>Datum isporuke: <data bookmark="DatumPrometa">01/03/2017</data>
                               <br><br>Način plaćanja: <data bookmark="NacinPlacanja">gotovina</data>
                               <br>TRR: <data bookmark="TRR">12345-67890</data>
                               <br>Poziv na broj: <data bookmark="PozivNaBroj">123-4567</data>
                       </p>
                       <div class="clr"></div>
               </section>
       ...


Kao što prikazuje primjer, podaci se ispisuju unutar HTML oznake data. Ime bookmarka s podacima definira atribut bookmark.

Ako želimo da se ispred podatka ispiše određeni tekst samo u slučaju postojanja podatka u bookmarku (npr tekst OIB / PDV ID broj: samo u slučaju ako je na računu iskazan taj podatak), tada cijeli odjeljak HTML upišemo unutar oznake dataSection, kojem u atributu bookmark zadamo na koji se bookmark odnosi.U slučaju potrebe za više uvjeta za ispis određenog podatka, moguće je korištenje ugnježđenih oznaka dataSection, u tom slučaju se oznake definiraju rednim brojem (dataSection, dataSection2,...); maksimalno je moguće koristiti 5 ugnježđenih atributa dataSection.

Donji primjer pokazuje kako se ispisuje država kupca ukoliko se radi o stranom kupcu/državi te da će se podatak ispisati samo ukoliko on postoji upisan u podacima o kupcu:

...
<dataSection bookmark="KupacDrzavaSamoStrane" removeEmpty="true">
       <dataSection2 bookmark="KupacDrzava" removeEmpty="true">
               <data bookmark="KupacDrzava">Austrija</data>
       </dataSection2>
</dataSection>
...


U dataSection možemo s atributom removeEmpty="true" zadati, da se odjeljak HTML unutar dataSection ispiše samo u slučaju prisutnosti podatka unutar bookmarka na kojeg se odnosi dataSection. Ukoliko podatka u bookmarku nema, tada će cijeli sadržaj dataSection biti ispušten iz konačnog dokumenta. Na ovaj način možemo određene dijelove dokumenta HTML uvjetno generirati samo u slučaju prisutnosti određenog podatka na računu.

U dataSection možemo s atributom showOnValue="podatak" zadati, da se odjeljak HTML unutar dataSection ispiše samo u slučaju da je vrijednost bookmarka podatka jednaka vrijednosti upisanoj u atributu showOnValue. Na ovaj način možemo određene dijelove dokumenta HTML uvjetno generirati samo u slučaju prisutnosti određenog podatka na računu.

Donji primjer pokazuje kako će se podatak za ukupni iznos ispisan slovima pokazati samo u slučaju da je valuta računa hrvatska kuna.

...
<dataSection bookmark="NovcanaValuta" showOnValue="HRK">
       <data bookmark="UkupnoZaPlacanjeSlovima">stopedeset</data>
</dataSection>  
...

11.2.2.4 Ispis stavki u tablici

Primjer dolje prikazuje način oblikovanja i zadavanja pozicija za ispis podataka o stavkama dokumenta. Oznaka dataTableRow predstavlja odjeljak HTML, koji se ponavlja za svaku stavku. Pri svakom ponavljanju se oznake data popune podacima sljedeće stavke dokumenta.

...
<dataTable bookmark="Stavke">
       <table>
       <tr>
               <th>Poz.</th>
               <th align="left">Vrsta robe - usluge</th>
               <th>Kol.</th>
               <th>JM</th>
               <th align="right">Cijena bez PDV-a</th>
               <th>Rab. %</th>
               <th align="left">PDV %</th>
               <th>Vrijednost bez PDV-a</th>
       </tr>

       <dataTableRow bookmark="Stavke">
               <tr>
                       <td><data bookmark="StavkePozicijaSTockom">1.</data></td>
                       <td align="left"><data bookmark="StavkeOpis">Testni artikl</data></td>
                       <td><data bookmark="StavkeKolicina">10,00</data></td>
                       <td><data bookmark="StavkeJedinicaMjere">kom</data></td>
                       <td align="right"><data bookmark="StavkeCijenaBezPDV">100,00</data></td>
                       <td><data bookmark="StavkePopust">5</data></td>
                       <td align="left"><data bookmark="StavkeStopaPDV">25</data>%</td>
                       <td><data bookmark="StavkeIznosBezPDV">1050,00</data></td>
               </tr>
       </dataTableRow>

       <dataSample>
               <tr>
                       <td>2</td>
                       <td>Drugi artikl</td>
                       <td>15</td>
                       <td>kom</td>
                       <td>114,162</td>
                       <td>19</td>
                       <td>193,687</td>
                       <td>150,471</td>
               </tr>
               <tr>
                       <td>3</td>
                       <td>Zadnji artikl u tablici</td>
                       <td>5</td>
                       <td>kom</td>
                       <td>155,450</td>
                       <td>11</td>
                       <td>131,949</td>
                       <td>100,868</td>
               </tr>
       </dataSample>
</table>
</dataTable>
...


Na primjeru je vidljiva i oznaka dataSample, koju koristimo prilikom oblikovanja HTML dokumenta. Taj dio koda unutar oznake dataSample se prilikom generiranja ispisa ignorira. Taj je dio koda namjenjen samo lakšem oblikovanju predloška i neće biti uključen u konačni dokument.

11.2.2.5 Kako uključimo slike

U predložak možemo uključiti željeni broj slika, koje koristimo za logotip ili predispisane potpise na dokumentima. Slike dodajemo korištenjem HTML oznake img te ih preko atributa src referenciramo putem relativne lokacije gledano na lokaciju datoteke doc_template.html. Slike dodajemo u arhivu ZIP kao odvojene datoteke ili ih zakodiramo u base64 i dodamo na način "inline" unutar datoteke HTML.

Ako koristite slike u zasebnim datotekama (PNG, JPEG, GIF), tada će biti uključene samo u ispis dokumenta u formatu PDF. Ukoliko želite dokumente ispisivati iizravno iz preglednika uporabom formata HTML, tada datoteke moraju biti uključene u HTML na način "embedded base64 data".

11.2.2.6 Kako uključimo ispis bar koda i slika artikala na dokument

Slike za koje postoji bookmark možemo dodati na dokument korištenjem uobičajene HTML oznake img, gdje umjesto atributa src upotrijebimo atribut bookmark i u njemu navedemo ime bookmarka sa slikom. Uporaba bookmarka za slike je prikazana na sljedećem praktičnom primjeru, koji prikazuje ispis bar koda:

...
<div id="barcode">
  <img bookmark="BarkodZaPlacanje">
</div>
...

Za ispis barkodova (QR, PDF417,..) se koristi oznaka img kao što je prikazano na prethodnom primjeru.

Za popis mogućih bookmarka pogledajte poglavlje s popisom svih bookmarka [11.2.3] ili kontaktirajte našu tehničku podršku za pomoć.

U predlošcima pripremljenima u jeziku HTML možete svaki bookmark upotrijebiti željeni broj puta.

11.2.2.7 Kako napraviti rekapitulaciju za strane valute?

Na donjim primjerima ćemo pokazati kako napraviti rekapitulaciju za domaću valutu i rekapitulaciju za strane valute, te kako će izgledati kod za prepoznavanje valute u kojoj je izdan račun. Obadvije tablice moraju biti u HTML predlošku, kako bi se odgovarajuća tablica mogla ispisati.

Prvi primjer je tablica rekapitulacije za domaću valutu (HRK):

<div id="total-domestic">
       <table>
               <tr>
                       <td>Kontrolna količina:</td>           
                       <td><data bookmark="KontrolnaKolicina">1,00</data></td>
               </tr>
               <tr>
                       <td>Rekapitulacija PDV-a:</td>          
                       <td>HRK</td>            
               </tr>
               <tr>
                       <td>Ukupni iznos bez PDV-a:</td>        
                       <td><data bookmark="UkupnoBezPDV">100,00</data></td>    
               </tr>
               <tr>
                       <td>Osnovica 25%:</td>          
                       <td><data bookmark="OsnovaPDV2UDomVal">100,00</data></td>       
               </tr>
               <tr>
                       <td>PDV 25%:</td>       
                       <td><data bookmark="IznosPDV2UDomVal">25,00</data></td>
               </tr>
               <tr>
                       <td>Za uplatu HRK:</td>         
                       <td><data bookmark="UkupnoZaUplatuUDomVal">125,00</data></td>   
               </tr>
       </table>
</div>

Id total-domestic ćemo koristiti za prikazivanje odnosno sakrivanje tablice rekapitulacije ovisno o valuti.

Drugi primjer je tablica rekapitulacije za strane valute:

<div id="total-foreign" style="display: none;">
       <table>
               <tr>
                       <td></td>
                       <td>HRK</td>
                       <td><data bookmark="NovcanaValuta"></data></td>
               </tr>
               <tr>
                       <td>Ukupni iznos bez PDV-a:</td>        
                       <td><data bookmark="UkupnoBezPDVUDomVal">65,02</data></td>      
                       <td><data bookmark="UkupnoBezPDV">8,77</data></td>
               </tr>
               <tr>
                       <td>Osnovica 25%:</td>          
                       <td><data bookmark="OsnovaPDV2UDomVal">65,02</data></td>
                       <td><data bookmark="OsnovaPDV2">8,77</data></td>        
               </tr>
               <tr>
                       <td>PDV 25%:</td>               
                       <td><data bookmark="IznosPDV2UDomVal">16,24</data></td>
                       <td><data bookmark="IznosPDV2">2,19</data></td>
               </tr>
               <tr>
                       <td>Za uplatu:</td>             
                       <td><data bookmark="UkupnoZaUplatuUDomVal">81,25</data></td>    
                       <td><data bookmark="UkupnoZaUplatu">10,96</data></td>
               </tr>
       </table>
</div>


Za rekapitulaciju u stranim valutama smo postavili style="display: none;", odnosno da se ta tablica po preuzetim postavkama ne prikazuje, s obzirom da je preuzeta rekapitulacija u domaćoj valuti.Za tablice se može koristiti željeni broj redova odnosno podataka, te odgovarajućih bookmarka.

Na početku oznake body ćemo dodati div oznaku s bookmarkom NovcanaValuta pomoću koje ćemo odrediti valutu računa te samim time odrediti koja tablica rekapitulacije će se ispisati.

<body onLoad="toggleTotalsRecapitulation();">
<div id="currencyPlaceHolder">
       <data bookmark="NovcanaValuta"></data>
</div>
...


Id currencyPlaceHolder koristimo za dohvaćanje valute računa, primjer kako ga koristiti unutar javascript koda je naveden u daljnjem tekstu.S obzirom da navedeni div koristimo samo za određivanje valute, te njegova prisutnost nije potrebna na računu, pomoću sljedećeg CSS koda ćemo prikazati kako ga sakriti odnosno kako da se taj podatak ne ispisuje na računu.

<html>
       <head>
               <style>
                       #currencyPlaceHolder{
                               position: absolute;
                               top: -10000px;
                               left: -10000px;
                       }
               </style>
       </head>
<body>
...


Sljedeći odjeljak javascript koda postavljamo na vrhu HTML dokumenta unutar oznake head. Unutar njega je napisana funkcija toggleTotalsRecapitulation koja pomoću već navedenoga id-a currencyPlaceHolder dohvaća valutu računa, te pomoću nje određuje koja tablica rekapitulacije će se prikazati na računu.

<head>
 
<script type="text/javascript">
       function toggleTotalsRecapitulation(){
               var currencyPlaceHolder = document.getElementById("currencyPlaceHolder");
               if(currencyPlaceHolder){
                       var totalDomestic = document.getElementById("total-domestic");
                       var totalForeign = document.getElementById("total-foreign");

                       if(currencyPlaceHolder.innerText  == "HRK"){
                               totalDomestic.style.display = "initial";

                               if(totalForeign){
                                       totalForeign.style.display = "none";
                               }
                       }
                       else{
                               totalForeign.style.display = "initial";
                               if(totalDomestic){
                                       totalDomestic.style.display = "none";
                               }
                       }
               }
       }
</script>
 
</head>


Da bi gornji odjeljak koda radio, potrebno je pozvati funkciju unutar oznake body na sljedeći način:


<body onload="toggleTotalsRecapitulation()">
 


11.2.2.8 Opće upute za oblikovanje predložaka u jeziku HTML

Prilikom oblikovanja predložaka u jeziku HTML slijedite smjernice za oblikovanje HTML dokumenata za ispis. Umjesto relativnog pozicioniranja možete koristiti apsolutno pozicioniranje i mjernu jedinicu mm (milimetar). Za zahtjevnije predloške preporučamo da posao prepustite profesionalcima.

Više smjernica za oblikovanje dokumenata HTML za ispis na pisaču pronaći ćete na internetu, npr. https://www.smashingmagazine.com/2015/01/designing-for-print-with-css/.

 

11.2.3. Bookmark odnosno knjižne oznake za predložak


Kada želite oblikovati predložak za ispis dokumenta u MS Word-u, koristite se određenim knjižnim oznakama tj. bookmark-ima. Uporaba svih bookmark-a kod izrade jednog predloška nije obavezna.

Za ispis podataka o tvrtci, možete koristiti sljedeće bookmarke:

TvrtkaNaziv Naziv tvrtke.
TvrtkaUlica Ulica tvrtke.
TvrtkaPostanskiBrojMjesto Poštanski broj i mjesto tvrtke.
TvrtkaDrzava Država tvrtke.
TvrtkaTelefonskiBr Telefonski broj tvrtke.
TvrtkaFax Fax tvrtke.
TvrtkaMobitelBr Broj mobitela tvrtke.
TvrtkaEmail E-mail adresa tvrtke.
TvrtkaInternetStranica Internetska stranica tvrtke.
TvrtkaOIB OIB tvrtke.
TvrtkaPorezniBr Porezni broj tvrtke.
TvrtkaPdvIdBr PDV ID broj tvrtke.
TvrtkaPdvIdBrZaProdajuUEU PDV ID broj za prodaju u EU.

Za ispis tekstova, koji su pozicionarni na vrhu ili dnu dokumenta, iznad ili ispod zaračunanih stavki ili pak kao završni tekst dokumenta, koristiti možete sljedeće bookmarke:

TekstIznadTekst, koji se ispisuje iznad stavki na dokumentu.
TekstIspodTekst, koji se ispisuje ispod stavki na dokumentu.
TekstIspodLijevoTekst, koji se ispisuje na dnu dokumenta lijevo.
TekstIspodDesnoTekst, koji se ispisuje na dnu dokumenta desno.
DokumentPocetniTekst Poćetni tekst na dokumentu.
DokumentTekstIspodZavršni tekst dokumenta. Odnosi se na tekst, koji se upisuje direktno na dokumentu, u polju 'Završni tekst na dokumentu'.
DokumentZavrsniTekstKlauzule Ispis klauzule za vrstu prodaje koja se ispisuje u određenim primjerima.
DokumentZaglavljeTekstTekst koji će se ispisati u zaglavlju dokumenta, ukoliko nije upisan, ispisati će se podaci tvrtke iz postavki.
DokumentPodnozjeTekstTekst koji će se ispisati u podnožju dokumenta.

Za ispis podataka o poslovnim partnerima (naziv, sjedište, kontaktni podaci i dr.), koristiti možete slijedeće bookmarke:

SifraPartneraŠifra partnera, upisana u podacima o partneru.
SifraPartnera2Šifra partnera. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
SifraKupcaŠifra kupca, upisana u podacima o kupcu.
SifraKupca2Šifra kupca. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
KupacNazivNaziv kupca.
KupacNazivDuploNaziv kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše više puta.
KupacNazivDuplo2Naziv kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše više puta.
KupacNaziv2Naziv kupca u redu za dodatni naziv.
KupacNaziv2DuploNaziv kupca u redu za dodatni naziv. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše više puta.
KupacNaziv2Duplo2Naziv kupca u redu za dodatni naziv. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše više puta.
KupecNazivIzPartnera Ispis naziva partnera iz šifrarnika (u slučaju kada je naziv na adresi za ispostavljanje računa drugačiji od cijelog naziva partnera u šifrarniku).
KupacKontaktnaOsoba Ime i prezime kontaktne osobe.
KupacUlicaUlica kupca.
KupacUlicaIzPartnera Ulica kupca. Podatak se uzima iz šifrarnika (promjene u šifrarniku evidentiraju se i na dokumentu).
KupacUlicaDuploUlica kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše više puta.
KupacUlicaDuplo2Ulica kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše više puta.
KupacPostaMjestoPoštanski broj i mjesto kupca.
KupacPostaMjestoDuploPoštanski broj i mjesto kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše više puta.
KupacPostaMjestoDuplo2Poštanski broj i mjesto kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše više puta.
KupacPostaSamo poštanski broj kupca.
KupacPostaIzPartnera Samo poštanski broj kupca. Podatak se uzima iz šifrarnika (promjene u šifrarniku evidentiraju se i na dokumentu).
KupacPostaDuploSamo poštanski broj kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše više puta.
KupacPostaDuplo2Samo poštanski broj kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše više puta.
KupacMjestoMjesto sjedišta kupca.
KupacMjestoIzPartnera Mjesto sjedišta kupca. Podatak se uzima iz šifrarnika (promjene u šifrarniku evidentiraju se i na dokumentu).
KupacMjestoDuploMjesto sjedišta kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše više puta.
KupacMjestoDuplo2Mjesto sjedišta kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše više puta.
KupacDrzavaDržava kupca.
KupacDrzavaIzPartnera Država kupca. Podatak se uzima iz šifrarnika (promjene u šifrarniku evidentiraju se i na dokumentu).
KupacDrzavaDuploDržava kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše dva puta.
KupacDrzavaSamoStraneDržava kupca se ispiše samo u slučaju, ako nije iz Hrvatske.
KupacDrzavaSamoStraneDuploDržava kupca se ispiše samo u slučaju, ako nije iz Hrvatske. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše dva puta.
KupacFaxFAX broj kupca ukoliko je upisan u podacima kupca.
KupacFaxDuploFAX broj kupca ukoliko je upisan u podacima kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše dva puta.
KupacEmailElektronička adresa kupca ukoliko je upisana u podacima kupca.
KupacEmailDuploElektronička adresa kupca ukoliko je upisana u podacima kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše dva puta.
KupacTelefonTelefonski broj kupca ukoliko je upisan u podacima kupca.
KupacTelefonDuploTelefonski broj kupca ukoliko je upisan u podacima kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše dva puta.
MobitelBroj mobilnog telefona kupca ukoliko je upisan u podacima kupca.
Mobitel2Broj mobilnog telefona kupca ukoliko je upisan u podacima kupca u slučaju kada se podatak mora na dokumentu ispisati dva put.
KupacOIBOsobni identifikacijski broj kupca.
KupacPIBStariMatični broj kupca.
KupacOibIliPdvIDBrojOIB kupca tj. PDV ID broj kupca, ako je kupac iz EU.
KupacOibIliPdvIDBroj2OIB kupca tj. PDV ID broj kupca, ako je kupac iz EU. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
KupacNapomene Napomene na kupcu.
DobavljacNazivNaziv dobavljača.
DobavljacNaziv2Naziv dobavljača. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše dva put.
DobavljacNazivIzPartnera Ispis naziva partnera iz šifrarnika (u slučaju kada je naziv na adresi za ispostavljanje računa drugačiji od cijelog naziva partnera u šifrarniku).
DobavljacUlicaUlica dobavljača.
DobavljacPostaMjestoPoštanski broj i mjesto sjedišta dobavljača.
DobavljacPostaPoštanski broj dobavljača.
DobavljacMjestoMjesto sjedišta dobavljača.
DobavljacDrzavaDržava dobavljača.
DobavljacDrzavaSamoStraneDržava dobavitelja, koja se ispiše samo u slučaju, kada dobavljač nije iz Hrvatske.
DobavljacKupacOibIliPdvIdBrojOIB dobavljača tj. PDV ID broj dobavljača, ako je dobavljač iz EU.
DobavljacFaxBroj fax-a dobavljača.
DobavljacEmailE-mail adresa dobavljača.
DobavljacTelefonTelefonski broj dobavljača.
TekstOibIliPdvIDBroj

Tekst za ispis OIB-a ili PDV ID broja:

 • ako je kupac iz Hrvatske, ispiše se tekst OIB,
 • ako je kupac iz EU, ispiše se tekst PDV ID broj.
TekstOibIliPdvIDBroj2

Tekst za ispis OIB-a ili PDV ID broja (koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.):

 • ako je kupac iz Hrvatske, ispiše se tekst OIB,
 • ako je kupac iz EU, ispiše se tekst PDV ID broj.

Za ispis podataka o dokumentu (broj dokumenta, datum izdavanja, podaci za plaćanje i dr.), koristiti možete sljedeće bookmarke:

BrojDokumentaBroj dokumenta (račun, ponuda, račun za predujam, knjižno odobrenje).
BrojDokumenta2Broj dokumenta (račun, ponuda, račun za predujam, knjižno odobrenje) u slučaju kada želimo da se podatak ispiše dva puta.
BrojDokumenta3Broj dokumenta (račun, ponuda, račun za predujam, knjižno odobrenje) u slučaju kada želimo da se podatak ispiše tri puta.
MjestoIzdavanjaDokumenataMjesto izdavanja dokumenta.
DatumDokumentaDatum izdavanja dokumenta.
DatumDokumenta2Datum izdavanja dokumenta. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
OIBOsobni identifikacijski broj izdavatelja dokumenta.
TRRBroj transakcijskog računa izdavatelja dokumenta.
TRR2Broj transakcijskog računa izdavatelja dokumenta. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
TRR3Broj transakcijskog računa izdavatelja dokumenta. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
IBANIBAN broj transkacijskog računa izdavatelja.
IBAN2IBAN broj transkacijskog računa izdavatelja. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
IBAN3IBAN broj transkacijskog računa izdavatelja. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše tri puta.
SWIFTSWIFT broj transkacijskog računa izdavatelja.
PozivNaBrojPoziv dokumenta po modulu 05 s kontrolnim brojem.
PozivNaBroj2Poziv dokumenta po modulu 05 s kontrolnim brojem. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše više puta.
PozivNaBroj3Poziv dokumenta po modulu 05 s kontrolnim brojem. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše više puta.
PozivNaBrojPoModelu00Poziv dokumenta po modulu 00 tj. 00, kojem slijedi broj dokumenta bez kontrolnog broja.
PozivNaBrojPoModelu002Poziv dokumenta po modulu 00 tj. 00, kojem slijedi broj dokumenta bez kontrolnog broja. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše više puta.
NarudzbaVeza na narudžbu.
VezaNarudzbaKupcaNarudzba Ispis podatka "narudžba" iz narudžbe kupca u slučaju ako račun ima vezu na narudžbu kupca.
MjestoTroskaMjesto troška.
MjestoTroska2Mjesto troška. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podataka ispiše više puta.
MjestoTroskaOpisOpis mjesta troška.
IzSkladista Naziv skladišta.
PoslovnaJedinica Oznaka poslovne jedinice.
BrojUgovora Broj ugovora.
DokumentIzdaoIme i prezime korisnika, koji je izdao dokument.
DokumentIzdaoTelefon Broj telefona izdavatelja dokumenta.
DokumentIzdaoMobitel Broj mobitela izdavatelja dokumenta.
DokumentIzdaoMobitelIliTelefonBroj mobitela ili telefona izdavatelja dokumenta.
DokumentIzdaoEmail E-mail adresa izdavatelja dokumenta.
DokumentIzdaoSifraPartneraŠifra zaposlenika - korisnika, koji je izdao dokument.
KontrolnaKolicinaU taj bookmark upisuje se svota količine svih stavki na dokumentu. Podatak se koristi za kontrolu količine kod ručnog unosa dokumenata.
KontrolnaKolicinaBezDecimalkiIspis ukupne količine svih stavki na dokumentu, bez decimala.
KontrolnaKolicinaIliNistaU taj bookmark upisuje se svota količine svih stavki na dokumentu. Podatak se koristi za kontrolu količine kod ručnog unosa dokumenata. Ispis glede na izabranu opciju u postavkama tvrtke.
NacinDostaveNačin dostave, upisan na dokumentu. Kod otpremnice se odnosi na način otpreme.
AdresaIsporukeCijela adresa isporuke upisana na dokumentu.
AdresaIsporukeDuploCijela adresa isporuke upisana na dokumentu. Koristimo kada želimo da se taj podatak ispiše dva put.
AdresaIsporukeNazivNaziv pri adresi isporuke, u slučaju ako se dokument šalje na adresu isporuke.
AdresaIsporukeNaziv2Naziv pri adresi isporuke, u slučaju ako se dokument šalje na adresu isporuke. Koristimo kada želimo da se taj podatak ispiše dva put.
AdrIspNazivDodatni naziv pri adresi isporuke, u slučaju ako se dokument šalje na adresu isporuke.
AdrIspNaziv2Dodatni naziv pri adresi isporuke, u slučaju ako se dokument šalje na adresu isporuke. Koristimo kada želimo da se taj podatak ispiše dva put.
AdrIsporukeDodNazivIliPreuzetiNazivDodatni naziv pri adresi isporuke, ukoliko nije zatim se ispiše naziv kupca iz dokumenta.
AdrIspUlicaUlica pri adresi isporuke, u slučaju ako se dokument šalje na adresu isporuke.
AdrIspUlica2Ulica pri adresi isporuke, u slučaju ako se dokument šalje na adresu isporuke. Koristimo kada želimo da se taj podatak ispiše dva put.
AdrIspPostaPoštanski broj pri adresi isporuke, ako se dokument šalje na adresu isporuke.
AdrIspPosta2Poštanski broj pri adresi isporuke, ako se dokument šalje na adresu isporuke. Koristimo kada želimo da se taj podatak ispiše dva put.
AdrIspGradMjesto pri adresi isporuke, u slučaju ako se dokument šalje na adresu isporuke.
AdrIspGrad2Mjesto pri adresi isporuke, u slučaju ako se dokument šalje na adresu isporuke. Koristimo kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
AdrIspPostaGradPoštanski broj i mjesto pri adresi isporuke, u slučaju ako se dokument šalje na adresu isporuke.
AdrIspPostaGrad2Poštanski broj i mjesto pri adresi isporuke, u slučaju ako se dokument šalje na adresu isporuke. Koristimo kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
AdrIspDrzavaDržava pri adresi isporuke u slučaju ako se dokument šalje na adresu isporuke.
AdrIspDrzava2Država pri adresi isporuke u slučaju ako se dokument šalje na adresu isporuke. Koristimo kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
AdrIspDrzavaSamoStraneDržava pri adresi isporuke u slučaju kada kupac nije iz Hrvatske.
AdrIspDrzavaSamoStrane2Država pri adresi isporuke u slučaju kada kupac nije iz Hrvatske. Koristimo kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
AdrIspTelefonTelefon pri adresi isporuke ako se dokument šalje na adresu isporuke.
AdrIspTelefon2Telefon pri adresi isporuke ako se dokument šalje na adresu isporuke. Koristimo kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
AdrIspFaxFax broj pri adresi isporuke ako se dokument šalje na adresu isporuke.
AdrIspFax2Fax broj pri adresi isporuke ako se dokument šalje na adresu isporuke. Koristimo kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
DostavnaIliPreuzetaAdresaNazivNaziv pri adresi isporuke, ukoliko nije upisan zatim se ispiše naziv kupca iz dokumenta.
DostavnaIliPreuzetaAdresaNaziv2Dodatni naziv pri adresi isporuke, ukoliko nije upisan zatim se ispiše dodatni naziv kupca iz dokumenta.
DostavnaIliPreuzetaAdresaUlicaUlica pri adresi isporuke, ukoliko nije upisan zatim se ispiše ulica kupca iz dokumenta.
DostavnaIliPreuzetaAdresaPostarskiBrPoštanski broj pri adresi isporuke, ukoliko nije upisan zatim se ispiše poštanski broj kupca iz dokumenta.
DostavnaIliPreuzetaAdresaMjestoMjesto pri adresi isporuke, ukoliko nije upisan zatim se ispiše mjesto kupca iz dokumenta.
DostavnaIliPreuzetaAdresaPostaMjestoMjesto i poštanski broj pri adresi isporuke, ukoliko nije upisan zatim se ispiše mjesto i poštanski broj kupca iz dokumenta.
DostavnaIliPreuzetaAdresaDrzavaDržava pri adresi isporuke, ukoliko nije upisan zatim se ispiše država kupca iz dokumenta.
DostavnaIliPreuzetaAdresaTelefonTelefon pri adresi isporuke, ukoliko nije upisan zatim se ispiše telefon kupca iz dokumenta.
DostavnaIliPreuzetaAdresaFaxFax pri adresi isporuke, ukoliko nije upisan zatim se ispiše fax kupca iz dokumenta.
DokumentTekstIspodArtikli Ispis komercijalno tehničkih uvjeta ili drugog teksta koji se ispisuje na dnu dokumenta iz artikla.

Za ispis podatka na računu zahtjevanih iz naslova fiskalizacije, koristiti možete sljedeće bookmarke:

JIRJedinstveni identifikator računa.
NazivPlusJIRUz JIR se ispiše i naziv/opis polja (značenje podatka).
ZastitniKodIzdavateljaZaštitni kod izdavatelja.
NazivPlusZKIUz ZKI se ispiše i naziv/opis polja (značenje podatka).
DatumIVrijemeIzdavanjaRacuna Datum i vrijeme izdavanja računa.
DatumIzdavanjaRacuna Datum izdavanja računa.
VrijemeIzdavanjaRacunaVrijeme izdavanja računa.
NacinPlacanjaNačin plaćanja računa.
PoslovniProstorNaziv/oznaka poslovnog prostora u kojem je izdan račun.
NaplatniUredjajNaplatni uređaj.

Za ispis podatka o ovjeri dokumenta, koristiti možete sljedeće bookmarke:

KontrolorKnjigovodstveneIspraveKontrolor knjigovodstvene isprave. Oznaka osobe koja je ovjerila dokument.
KontrolorKnjigovodstveneIspraveIliNistaKontrolor knjigovodstvene isprave. Oznaka osobe koja je ovjerila dokument. Ispis glede na izabranu opciju u postavkama tvrtke.

Uz te bookmark-e su za pojedinačne dokumente (račune [11.2.4], račune za predujam [11.2.5], knjižna odobrenja [11.2.6], ponude [11.2.7]) na raspolaganju dodatni bookmark-i.

Za tabelu stavki je potrebno izraditi naslovni redak, koji može sadržavati slijedeće bookmarke (stupce):

StavkePozicijaRedni broj stavke.
StavkePozicijaSTockomRedni broj stavke s točkom.
StavkeSifraArtiklaŠifra artikla za stavku.
StavkePrimarnaSkupinaArtikala Ispis primarne skupine artikla na stavci.
StavkeSekundarnaSkupinaArtikala Ispis sekunadarne skupine artikla na stavci.
StavkeBarCodeBar code artikla.
StavkeLOTLOT broj artikla.
StavkeKataloskiBrojKataloški broj artikla.
StavkeSerijskiBrojevi Serijski broj artikla.
StavkeOpisOpis stavke.
StavkeDugiOpisDuži opis stavke za artikl.
StavkeOpisSDuzimOpisomKratki i duži opis artikla.
StavkeArikalDodAtribut1Prvi dodatni atribut za artikal, upisan u podacima o artiklu.
StavkeArikalDodAtribut2Drugi dodatni atribut za artikal, upisan u podacima o artiklu.
StavkeArikalDodAtribut3Treći dodatni atribut za artikal, upisan u podacima o artiklu.
StavkeArikalDodAtribut4Četvrti dodatni atribut za artikal, upisan u podacima o artiklu.
StavkeKomadaNaKgSaKolicinom Ispis komada na mjernu jedinicu s količinom (količina / težina artikla), zaokruženo bez decimala.
StavkeDobavljacArtiklaDobavljač artikla.
StavkeMarkaArtiklaMarka artikla.
StavkeKolicinaKoličina za stavku.
StavkeKolicinaBezDecimalki Količina za stavku bez decimala.
StavkeCijenaKomadaUPakiranjuBezPDV Cijena komada bez PDV-a u pakiranju na stavci.
StavkeCijenaKomadaUPakiranjuSaPDVCijena komada sa PDv-om u pakiranju na stavci.
StavkeKolicinaPakiranjaKoličina pakiranja za stavku.
StavkeKolicinaSaKolicinomPakiranjaKoličina sa količinom pakiranja za stavku.
StavkeTezinaArtikla Težina artikla.
StavkeTezinaSKolicinomArtikla Težina artikla s količinom (težina * količina).
StavkeJedinicaMjereJedinica mjere za stavku.
StavkeJedinicaMjereSKolicinomPakiranjaJedinica mjere s količinom pakiranja.
StavkeJamstveniRokArtiklaJamstveni rok artikla.
StavkeCijenaBezPDVCijena stavke bez PDV.
StavkeCijenaBezPDV2DecCijena stavke bez PDV, ispisana na dva decimalna mjesta.
StavkeCijenaBezPDVSaPopustomCijena stavke bez PDV sa popustom.
StavkeCijenaBezPDVSaPopustom2DecCijena stavke bez PDV sa popustom na dva decimalna mjesta.
StavkeCijenaZaTisucuKomada Cijena za tisuću komada (cijena * 1000).
StavkeCijenaSaPDVCijena stavke sa PDV-om.
StavkeCijenaSaPDV2DecCijena stavke sa PDV-om, ispisana na dva decimalna mjesta.
StavkeCijenaSaPDVZaTisucuKomada Cijena sa PDV-om za tisuću komada (cijena sa PDV-om * 1000).
StavkePopustPostotak popusta za stavku.
StavkePopust2Postotak popusta za stavku. Koristimo u slučajevima kada želimo da se ispiše dva puta.
StavkePopust2DecPostotak popusta za stavku na 2 decimale.
StavkePopustNaStavciPostotak popusta upisan na stavci.
StavkeIznosPopustaNaStavciIznos popusta izračunat na temelju postotka popusta, upisanog na stavci i ne uključuje dodatni popust na cijeli iznos dokumenta.
StavkePovratnaNaknadaVrijednostIznos zaračunate povratne naknade na stavci.
StavkePopustIznosBezPDVIznos popusta bez PDV-a.
StavkePopustIznosSaPDVIznos popusta sa PDV-om.
StavkeStopaPDVStopa PDV-a za stavku.
StavkeIznosBezPDVBezPopustaVrijednost stavke bez PDV-a i bez popusta (cijena * količina).
StavkeIznosBezPDVVrijednost stavke bez PDV-a (cijena * količina popust).
StavkeIznosBezPopustaSaPDVVrijednost stavke bez popusta sa PDV-om.
StavkeIznosPDVIznos PDV-a.
StavkeIznosSaPDVVrijednost stavke sa PDV-om ((cijena * količina popust) + PDV).
StavkeIzracunanaKolIzKolPakiranja Izračunata količina iz količine pakiranja (količina pakiranja / količina).
StavkeBrKomadaUPakiranjuNaKg Broj komada u pakiranju na kilograme (količina pakiranja / težina artikla).
StavkeIzracunanaKolIzKolPakiranja Količine ambalaže (količina / količina pakiranja).
StavkeVezaNarudzbaKupcaNarudzba Veza pojedinačne stavke na narudžbu kupca (ispiše se podatak "narudžba" iz te vezne naruđbe".
ItemsCostCenterDescriptionFromArticle Opis mjesta troška koje je postavljeno na artiklu u šifrarniku artikala.

Ako koristite ispis dokumenta u dvije valute, na raspolaganju su sljedeći bookmark-i:

StavkePovratnaNaknadaUDomValVrijednost povratne naknade u domaćoj valuti (količina * cijena)
StavkeCijenaBezPDVUDomValCijena bez PDV-a u domaćoj valuti
StavkeCijenaBezPDV2DecUDomValCijena bez PDV-a sa dvije decimale u domaćoj valuti
StavkePopustIznosBezPDVUDomValIznos popusta bez PDV-a u domaćoj valuti
StavkeCijenaBezPDVSaPopustomUDOmValCijena bez PDV-a i sa popustom u domaćoj valuti.
StavkeCijenaBezPDVSaPopustom2DecUDOmValCijena bez PDV-a i sa popustom u domaćoj valuti na dvije decimale.
StavkeCijenaSaPDVUDomValCijena sa PDV u domaćoj valuti.
StavkeCijenaSaPDV2DecUDomValCijena sa PDV u domaćoj valuti na dvije decimale.
StavkePopustIznosSaPDVUDomValIznos popusta sa PDV u domaćoj valuti.
StavkeIznosBezPDVUDomValIznos bez PDV-a u domaćoj valuti.
StavkeIznosBezPDVBezPopustaUDomValIznos bez PDV-a i popusta u domaćoj valuti.
StavkeIznosPDVUDomValIznos PDV-a u domaćoj valuti.
StavkeIznosSaPDVUDomValIznos sa PDV-om u domaćoj valuti.
StavkeIznosBezPopustaSaPDVUDomValIznos bez popusta i sa PDV u domaćoj valuti.

Ispod naslovnog reda je potrebno dodati prazan red te u prvo polje staviti bookmark Stavke .

U slučaju kada predložak ne sadrži oznaku Stavke  u tabeli gdje se nalazi red za stavke, stavke se neće ispisati na računu.

Za svote stavki su na raspolaganju slijedeći bookmark-i:

UkupnoBezPopustaSaPDVSvota iznosa stavki sa PDV i bez popusta.
UkupnoBezPopustaPoTipuRacSvota iznosa stavki po tipu računa i bez popusta (maloprodajni - sa PDV-om, veleprodajni - bez PDV-a).
UkupnoIznosPopustaSaPDVUkupni iznos popusta sa PDV.
UkupanIznosPopustaStavkiUkupan iznos popusta, zadanog na stavkama dokumenta.
PopustNaCijeliIznosDokumentaPrikaz postotka popusta, zadanog na cijeli iznos dokumenta.
IznosPopustaNaCijeliIznosDokumentaPrikaz iznosa popusta, zadanog na cijeli iznos dokumenta.
UkupnoBezPDViPopustaSvota iznosa stavki bez PDV-a i popusta.
UkupnoPovratnaNaknadaSvota iznosa povratne naknade, zaračunate na dokumentu.
UkupnoIznosPopustaUkupni iznos popusta.
UkupnoIznosPopustaPozitivnoUkupno iznos popusta pozitivno (bez predznaka - ).
UkupnoPopustPostotak popusta na cijeli iznos računa.
UkupnoBezPDVSvota iznosa postavki bez PDV-a.
UkupnoBezPDV2Svota iznosa postavki bez PDV-a. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše dva puta.
UkupnoNeoporezivoUkupno neoporezivi iznos.
UkupnoOslobodjeniPrometUkupni oslobođeni promet.
StopaPDV0Stopa PDV 0%.
StopaPDV1Stopa PDV 13%.
StopaPDV2Stopa PDV 25%.
StopaPDV3Stopa PDV 5%.
IznosPDVUkupni iznos PDV-a.
OsnovaPDV0Ukupno osnovica za PDV po stopi 0%.
IznosPDV0Ukupni iznos PDV-a po stopi 0%.
OsnovaPDV1Ukupno osnovica za PDV po stopi 13%.
IznosPDV1Ukupni iznos PDV-a po stopi 13%.
OsnovaPDV2Ukupno osnovica za PDV po stopi 25%.
IznosPDV2Ukupni iznos PDV-a po stopi 25%.
IznosPDV3Ukupno osnovica za PDV po stopi 5%.
IznosPDV3Ukupno iznos PDV-a po stopi 5%.
NovcanaValutaNovčana valuta dokumenta.
UkupnoZaUplatuUkupno iznos za platiti.
UkupnoZaPlacanje2Ukupan iznos za platiti. Oznaka se koristi u slučaju, kada se na računu mora taj iznos ispisati dva puta.
UkupnoZaPlacanje3Ukupan iznos za platiti. Oznaka se koristi u slučaju, kada se na računu mora taj iznos ispisati tri puta.
UkupnoZaPlacanjeSlovimaUkupno za platiti ispisano slovima.
UkupnoVecPlacenoDo sada primljene uplate.
UkupnoOstatakZaPlacanjeOstaje za platiti.
UkupnoOstatakZaPlacanje2Ostaje za platiti. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše dva puta.
TecajZaPlacanjeHRKTečaj po kojem su preračunati iznosi za ispis računa u stranoj valuti.
UkupnoZaPlacanjeHRKUkupni iznos za uplatu u HRK.
UkupnoZaPlacanjeEURUkupni iznos za uplatu u EUR, neovisno o valuti dokumenta.
UkupnoZaPlacanjeEURHRUkupni iznos za uplatu u EUR koji koristi konverziju na datum izdavanja dokumenta, ispisuje se ukoliko je dokument u valuti HRK i izdan nakon 01.07.2022.
UkupniIznosOtvoreniSaldoUkupno preostali iznos.
UkupniIznosSIznosomOtvoreniSaldo

Za podatke o plaćanju računa možete koristiti sljedeće bookmarke:

ZabiljezenaUplataPozicijaRedni broj zabilježenog plaćanja.
ZabiljezenaUplataDatumUplateDatum plaćanja.
ZabiljezenaUplataIznos Iznos uplate.
ZabiljezenaUplataValutaValuta uplate.
ZabiljezenaUplataNacinPlacanjaNačin plaćanja zabilježene uplate.
ZabiljezenaUplataNapomeneNapomena za uplatu.

Ispod naslovnog reda je potrebno dodati prazan red te u prvo polje staviti bookmark ZabiljezeneUplate 

Ako koristite ispis dokumenata u dvije valute, na raspolaganju su sljedeći bookmark-i:

UkupnoPovratnaNaknadaUDomValUkupni iznos povratne naknade.
UkupnoBezPDViPopustaUDomValUkupno bez PDV-a i popusta u domaćoj valuti.
UkupnoBezPopustaSaPDVUDomValUkupno bez popusta sa PDV u domaćoj valuti.
UkupnoBezPopustaPoTipuRacUDomValUkupno iznos bez popusta sa PDV-om prema tipu računa, u domaćoj valuti.
UkupnoIznosPopustaPozitivnoUDomValUkupno iznos popusta pozitivno (bez predznaka - ) u domaćoj valuti.
UkupnoIznosPopustaPozitivno2UDomValUkupno iznos popusta pozitivno (bez predznaka - ) u domaćoj valuti ako želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
UkupnoIznosPopustaUDomValUkupni iznos popusta u domaćoj valuti.
UkupnoIznosPopusta2UDomValUkupni iznos popusta u domaćoj valuti, ako želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
UkupnoIznosPopustaSaPDVPozitivnoUDomValUkupni iznos popusta sa PDV pozitivno (bez predznaka - ) u domaćoj valuti.
UkupnoIznosPopustaSaPDVPozitivno2UDomValUkupni iznos popusta sa PDV pozitivno (bez predznaka - ) u domaćoj valuti, ako želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
UkupnoIznosPopustaSaPDVUDomValUkupni iznos popusta sa PDV u domaćoj valuti.
UkupnoIznosPopustaSaPDV2UDomVal Ukupni iznos popusta sa PDV u domaćoj valuti, ako želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
OsnovaPDV0UDomValUkupno osnovica za PDV po stopi 0%.
OsnovaPDV1UDomValUkupno osnovica za PDV po stopi 13%.
OsnovaPDV2UDomValUkupno osnovica za PDV po stopi 25%.
OsnovaPDV3UDomValUkupno osnovica za PDV po stopi 5%.
IznosPDVUDomValUkupni iznos PDV-a.
IznosPDV0UDomValUkupni iznos PDV-a po stopi 0%.
IznosPDV1UDomValUkupni iznos PDV-a po stopi 13%.
IznosPDV2UDomValUkupni iznos PDV-a po stopi 25%.
IznosPDV3UDomValUkupni iznos PDV-a po stopi 5%
UkupnoBezPDVUDomValUkupno bez PDV u domaćoj valuti.
UkupnoBezPDV2UDomValUkupno bez PDV u domaćoj valuti, ako želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
IznosSaPDV0UDomValUkupni iznos sa PDV o stopi 0%.
IznosSaPDV1UDomValUkupni iznos sa PDV o stopi 13%.
IznosSaPDV2UDomValUkupni iznos sa PDV o stopi 25%.
IznosSaPDV3UDomValUkupni iznos sa PDV o stopi 5%.
UkupnoZaUplatuUDomValUkupno za uplatu u domaćoj valuti.
UkupnoZaUplatu2UDomValUkupno za uplatu u domaćoj valuti, ako želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
UkupnoZaUplatu3UDomValUkupno za uplatu u domaćoj valuti, ako želimo da se taj podatak ispiše triput.
UkupnoVecPlacenoUDomValUkupno već plaćeni iznos.
UkupnoOstatakZaPlacanjeUDomValUkupno ostatak za uplatu.
UkupnoOstatakZaPlacanje2UDomValUkupno ostatak za uplatu, ako želimo da se podatak ispiše dvaput.
UkupnoTezinaArtikla Ukupna težina artikala s obzirom na količinu.
UkupnoTezinaArtiklaIzJediniceMjere Ukupna težina artikla iz jedinice mjere.
UkupnoTezinaArtikalaIliNista Ukupna težina artikala s obzirom na količinu. Ispis glede na izabranu opciju u postavkama tvrtke.

Za ispis specifikacije PDV-a, možete koristiti sljedeće bookmarke:

PDVStopaSpecPostotakIspis stope PDV-ja kod specifikacije PDV-a
PDVStopaSpecIznosPDVIspis iznosa PDV-a kod specifikacije PDV-a
PDVStopaSpecIznosPDVUDomValIspis iznosa PDV-ja kod specifikacije PDV-a u domaćoj vlauti
PDVStopaSpecOsnovicaZaPDVOsnovica PDV-a kod specifikacije PDV-a
PDVStopaSpecOsnovicaZaPDVUDomValIspis osnovice PDV-a kod specifikacije PDV-a u domaćoj valuti

Ispod naslovnog reda je potrebno dodati prazan red te u prvo polje staviti bookmark PDVStopaSpec .

Za ispis rekapitulacije PDV-a, možete koristiti sljedeće bookmarke:

PDVRekapitulacijaOpis Opis retka za rekapitulaciju PDV-a (npr. Ukupni iznos bez PDV)
PDVRekapitulacijaIznosUDomVal Iznos retka za rekapitulaciju PDV-a u domaćoj valuti (za ispis dokumenta u dvije valute)
PDVRekapitulacijaIznos Iznos retka za rekapitulaciju PDV-a
PDVRekapitulacijaIznosUPDVValIznos retka za rekapitulaciju PDV-a u valuti obračuna PDV-a (za ispis dokumenta u dvije valute)

Ispod naslovnog reda je potrebno dodati prazan red te u prvo polje staviti bookmark PDVRekapitulacija .

Dodatni bookmarki za upotrebu u HTML predlošcima:

Osim gore navedenih bookmarka, koji se mogu koristiti i u Word i u HTML predlošcima, postoje određeni bookmarki koje su namijenjeni samo za upotrebu u HTML predlošcima:

DokumentZaglavljeHtmlSlikaLogotip za zaglavlje dokumenta u Html formatu (postavke izgleda dokumenata).
DokumentPodnozjeHtmlSlikaLogotip za podnožje dokumenta u Html formatu (postavke izgleda dokumenata).
DokumentZaglavljeHtmlPovecanjeSlike Povećanje logotipa u zaglavlju dokumenta u Html formatu (postavke izgleda dokumenata).
DokumentZaglavljeHtmlPrviRedTekstaPodebljanUvjet Ispis prvog retka teksta podebljano u Html formatu (postavke izgleda dokumenata).
DokumentZaglavljeHtmlSirinaLogotipa Širina prostora za logotip u zaglavlju dokumenta u Html formatu (postavke izgleda dokumenata).
DokumentZaglavljeHtmlPozicijaLogotipa Pozicija logotipa u zaglavlju dokumenta u Html formatu (postavke izgleda dokumenata).
DokumentZaglavljeHtmlPoravnanjeTeksta Poravnanje teksta u zaglavlju dokumenta u Html formatu (postavke izgleda dokumenata).
DokumentSkeniraniPotpisSlikaSkenirani potpis (postavke izgleda dokumenata).
BarkodZaPlacanjeKoristi se za ispis PDF14 koda.
EUraBarkodKoristi se za ispis eURA koda.
FiskalniQRKodKoristi se za ispis QR koda za provjeru fiskalizacije.
StavkeSlikaArtiklaSlika artikla pojedinačne stavke (upotreba u tablici stavki).
StavkeBarCodeGrafikaBarkod artikla pojedinačne stavke (upotreba u tablici stavki)
DocumentIdentifierCodeBoolUvjet s kojim se određuje da li će se ispisati barkod za otvaranje dokumenata u programu, opcija se nalazi u postavkama tvrtke pod Poslovanje-Pri ispisu dokumenata prikaži bar kod identifikatora dokumenta.
DocumentIdentifierQRBarkod za otvaranje dokumenta unutar programa, vrsta je QR kod.
DocumentIdentifierBarcode128Barkod za otvaranje dokumenta unutar programa, vrsta je barkod 128.
DocumentIdentifierBarcode39Barkod za otvaranje dokumenta unutar programa, vrsta je barkod 39.

Za internet trgovine koje podatak o popustu ne šalju u svojim podacima u internet trgovinu e-racuni.com, smo dodali mogućnost korištenja novih bookmarka za ispis istih:

Bookmarci kada je akcija izračunata iz najniže prodajne cijene u zadnjih 30 dana:

Bookmarci za tablicu stavki:

ItemsArticleCachedBoolPodatak o tome da li je stavka na računu artikl iz šifrarnika (0) ili ručno dodana stavka na dokument (1)
ArtPriBySubtToVATAndPricTypeWLowSalPriIspis najniže prodajne cijene u zadnjih 30 dana (u valuti dokumenta)
ItemsActionDiscWithLowestSalesPriceIspis izračunatog popusta (%) glede na najnižu prodajnu cijenu u zadnjih 30 dana i cijene uvežene iz internet trgovine (akcijska cijena)
ItemsActionDiscWithoutDecWithLowSalPriIspis izračunatog popusta (%) glede na najnižu prodajnu cijenu u zadnjih 30 dana i cijene uvežene iz internet trgovine (akcijska cijena) bez decimala (zaokruženo)

Bookmarci za ispis skupnih vrijednosti - rekapitulacije:

ActDiscAmWODiscByPricTypeWithLowSalPriUkupni iznos bez popusta, u obzir se uzima najniža prodajna cijena artikla u zadnjih 30 dana (ukoliko nije bilo prodaje, uzima se cijena iz šifrarnika)
ActDiscAmDiscByPricTypeWithLowSalPriceUkupni iznos popusta svih stavki, popust se računa glede na najnižu prodajnu cijenu u zadnjih 30 dana i cijene uvežene iz internet trgovine (akcijska cijena)

Bookmarci kada je akcija izračunata iz zadnje prodajne cijene:

Bookmarci za tablicu stavki:

ItemsArticleCachedBoolPodatak o tome da li je stavka na računu artikl iz šifrarnika (0) ili ručno dodana stavka na dokument (1)
ArtPriBySubToVATAndPricTypeWLastSalPriIspis zadnje prodajne cijene artikla (u valuti dokumenta)
ItemsActionDiscWithLastSalesPriceIspis izračunatog popusta (%) glede na zadnju prodajnu cijenu artikla i cijene uvežene iz internet trgovine (akcijska cijena)
ItemsActionDiscWithoutDecWithLastSalPriIspis izračunatog popusta (%) glede na zadnju prodajnu cijenu artikla i cijene uvežene iz internet trgovine (akcijska cijena) bez decimala (zaokruženo)

Bookmarci za ispis skupnih vrijednosti - rekapitulacije:

ActDiscAmWODiscByPricTypeWithLastSalPriUkupni iznos bez popusta, u obzir se uzima zadnja prodajna cijena artikla (ukoliko nije bilo prodaje, uzima se cijena iz šifrarnika)
ActDiscAmDiscByPricTypeWithLastSalPriceUkupni iznos popusta svih stavki, popust se računa glede na zadnju prodajnu cijenu artikla i cijene uvežene iz internet trgovine (akcijska cijena)

 

11.2.4. Dodatni bookmark-i za račun


Uz osnovne znakove, koji su na raspolaganju za sve dokumente, postoje i specifični za račun:

DatumDospijecaDatum dospijeća računa.
DatumDospijeca2Isto kao prije, datum dospijeća računa. Oznaka se koristi u slučaju, kada se na računu mora ispisati datum dospijeća dva put.
RokPlacanjaBrojDanaBroj dana od datuma izdavanja dokumenta do dana dospijeća (npr. rok plaćanja 8 dana).
DatumPrometaDatum obavljenog prometa. U slučaju, kada za datum prometa unesete razdoblje od - do, na računu će se ispisati npr. 1.1.2013. - 31.1.2013.
MjesecPrometaMjesec i godina prometa. Npr. ako na računu unesete datum prometa 31.1.2013, na ispisu računa će se pod tom oznakom ispisati SIJEČANJ 2013.
DatumZadnjegPlacanja Datum zadnjega plačanja zabilježenog na računu, ako je račun već plaćen ucjelosti, datum punog plaćanja računa.
VezaPonudaAko je račun izdan iz ponude ili predračuna -> broj ponude ili predračuna.
VezaPonudaDatumAko je račun izdan iz ponude ili predračuna -> datum ponude ili predračuna.
VezaNarudzbaKupcaAko račun ima vezu na narudžbu kupca -> broj dokumenta narudžba kupca.
VezaNarudzbaKupcaDatumAko račun ima vezu na narudžbu kupca -> datum dokumenta narudžba kupca.
VezaOtpremnicaBroj otpremnice izdane iz računa, te dodatno podatak o otpremnici ručno unesen u podacima o računu.
VezaOtpremnicaReferencaDokumenataAko je iz računa izdana otpremnica -> broj otpremnice.
VezaOtpremnicaReferencaRucniUnosAko je podatak o otpremnici ručno unesen u podacima o računu.
VezaRezervacijaBroj rezervacije na temelju koje je bio izdan račun.
VezaRacunZaPredujamAko je račun izdan iz računa za predujam -> broj računa za predujam.
TekstIBrojOriginalaIliStornoDokumentaIspis naziva i broja originalnog ili storniranog dokumenta.
TekstOriginalaIliStornoDokumentaIspis teksta naziva originalnog ili storniranog dokumenta.
BrojStorniranogDokumentaIspis broja storniranog dokumenta.
BrojStornoDokumentaIspis broja storno dokumenta.
DokumentJamstvoJamstveni tekst upisan na skupini artikla.

Na predlošcima za ispis računa koji sadrže i obračunate iznose po računima za predujam, dodajte sljedeće bookmarke:

UkupnoVecPlacenoPredujamIspis već plaćenog iznosa računa po računu za predujam.
UkupnoVecPlacenoPredujamUDomValIspis već plaćenog iznosa računa po računu za predujam u domaćoj valuti.
UkupnoOstatakZaUplatuPredujamIspis preostalog iznosa za uplatu, po obračunatim iznosima predujmova.
UkupnoOstatakZaUplatuPredujamUDomValIspis preostalog iznosa za uplatu, po obračunatim iznosima predujmova u domaćoj valuti.
UkupnoOsnovicaPDV1PredujamIspis osnovice za 13% PDV od već plaćenog iznosa računa s predujmom.
UkupnoOsnovicaPDV1PredujamUDomValIspis osnovice za 13% PDV od već plaćenog iznosa računa s predujmom u domaćoj valuti.
UkupnoOsnovicaPDV2PredujamIspis osnovice za 25% PDV od već plaćenog iznosa računa s predujmom.
UkupnoOsnovicaPDV2PredujamUDomValIspis osnovice za 25% PDV od već plaćenog iznosa računa s predujmom u domaćoj valuti.
UkupnoOsnovicaPDV3PredujamIspis osnovice za 5% PDV od već plaćenog iznosa računa s predujmom.
UkupnoOsnovicaPDV3PredujamUDomValIspis osnovice za 5% PDV od već plaćenog iznosa računa s predujmom u domaćoj valuti.
UkupnoStopaPDV1PredujamIspis iznosa PDV 13% od već plaćenog iznosa po predujmu.
UkupnoStopaPDV1PredujamUDomValIspis iznosa PDV 13% od već plaćenog iznosa po predujmu u domaćoj valuti.
UkupnoStopaPDV2PredujamIspis iznosa PDV 25% od već plaćenog iznosa po predujmu.
UkupnoStopaPDV2PredujamUDomValIspis iznosa PDV 25% od već plaćenog iznosa po predujmu u domaćoj valuti.
UkupnoStopaPDV3PredujamIspis iznosa PDV po stopi 5% od već plaćenog iznosa po predujmu.
UkupnoStopaPDV3PredujamUDomValIspis iznosa PDV po stopi 5% od već plaćenog iznosa po predujmu u domaćoj valuti.
StopaPDV1PredujamIspis stope PDV-a u obliku "13%" za račun za predujam
StopaPDV2PredujamIspis stope PDV-a u obliku "25%" za račun za predujam
StopaPDV3PredujamIspis stope PDV-a u obliku "5%" za račun za predujam
UkupnoOstatakPDV1PredujamIspis preostalog iznosa PDV po stopi 13% za uplatu.
UkupnoOstatakPDV2PredujamIspis preostalog iznosa PDV po stopi 25% za uplatu.
UkupnoOstatakPDV3PredujamIspis preostalog iznosa PDV po stopi 5% za uplatu.

Na predlošku računa je moguće ispisati cijelu rekapitulaciju za obračunate iznose po računima za predujam. Za prikaz tablice je potrebno izraditi naslovni red koji sadrži sljedeće bookmarke (stupce):

PDVRekapitulacijaOpisPredujam Opis retka za rekapitulaciju iznosa za predujam (npr. Razlika PDV-a)
PDVRekapitulacijaIznosUDomValPredujam Iznos retka za rekapitulaciju iznosa za predujam (za ispis dokumenta u dvije valute)
PDVRekapitulacijaIznosPredujam Iznos retka za rekapitulaciju iznosa za predujam

Ispod naslovnog reda potrebno je dodati prazan red te u prvo polje staviti bookmark PDVRekapitulacijaPredujam.

Na predlošku računa je moguće ispisati i rate ako smo ih na računu upisali.

Za tablicu s prikazom rata je potrebno izraditi naslovni red, koji sadrži sljedeće bookmarke (stupce):

RataRedni broj rate.
DospijeceRateIspis datuma dospijeća rate.
IznosRateIspis iznosa rate.

Ispod naslovnog reda potrebno je dodati prazan red te u prvo polje staviti bookmark Rate.

U slučaju ako na predložak ne dodate bookmark Rate unutar tabele, u redak za rate, tada se rate neće ispisati na računu.

Za podatke o plaćanju računa možete koristiti sljedeće bookmarke:

ZabiljezenaUplataPozicijaRedni broj zabilježenog plaćanja.
ZabiljezenaUplataDatumUplateDatum plaćanja.
ZabiljezenaUplataIznos Iznos uplate.
ZabiljezenaUplataValutaValuta uplate.
ZabiljezenaUplataNacinPlacanjaNačin plaćanja zabilježene uplate.
ZabiljezenaUplataNapomeneNapomena za uplatu.

Ispod naslovnog reda je potrebno dodati prazan red te u prvo polje staviti bookmark ZabiljezeneUplate 

 

11.2.5. Dodatni bookmark-i za račun za predujam

Uz osnovne oznake koje su na raspolaganju za sve dokumente, postoje i specifične koje se koriste za oblikovanje izgleda račun za predujam:

DatumPrimljenogPredujmaDatum primljenog predujma.
DatumPrometaPredviđeni datum prometa.

 

11.2.6. Dodatni bookmark-i za knjižno odobrenje

Uz osnovne oznake koje su na raspolaganju za sve dokumente, postoje i specifične za knjižno odobrenje:

VezaRacunBroj računa na temelju kojeg je izdano knjižno odobrenje.
VezaRacunZaPredujamBroj računa za predujam, koji se veže na knjižno odobrenje.
DatumPrometaDatum prometa.

 

11.2.7. Dodatni bookmarki za ponudu

Uz osnovne oznake, koje su na raspolaganju za sve dokumente, postoje i specifične za ponudu:

DatumValjanostiDatum valjanosti ponude.
KupacPonudaValjanostBrojDanaValjanost ponude u danima (upisano na kupcu)
TekstIBrojPonudePredracunaIspis Ponuda/Predračun glede na izabranu opciju u postavkama tvrtke, te ispis broja dokumenta.

 

11.2.8. Dodatni bookmark-i za narudžbe dobavljaču i otpremnice

StatusDokumentaStatus dokumenta.
DatumIzvedbeRok isporuke/izvedbe (narudžba dobavljaču).
DatumIsporukeRok isporuke/izvedbe (otpremnica).
RokPlacanjaDanaRok plaćanja narudžbe u danima.
DatumPlacanjaDatum plaćanja narudžbe.
NarucioNaručitelj narudžbe.
DobavljacOIBOsobni identifikacijski broj dobavljača.
DobavljacFaxFAX broj dobavljača, ako je upisan u podacima o dobavljaču.
DobavljacEmailE-mail adresa dobavljača, ako je upisana u podacima o dobavljaču.
DobavljacTelefonTelefonski broj dobavljača, ako je upisan u podacima o dobavljaču.
VezaRacunBroj računa na koji se veže otpremnica.
VezaRadniNalog Ispis veze na radni nalog.
StavkeNabavnaCijenaNabavna cijena stavke.

 

11.2.9. Dodatni bookmark-i za opomenu


Uz osnovne bookmarke koji se mogu koristiti za sve dokumente, postoje i bookmark-i koje se koriste pri pripremi predložaka za ispis opomena.

Bookmark-i za ispis pojedinačnih stavki u tabeli su:

OpKonto Ispis konta.
OpOznakaZaKnjizenjeBroj otvorenog računa.
OpDatumDokumentaDatum izdavanja računa.
OpDatumDospijecaDatum dospijeća računa tj. pojedinačne stavke.
OpOstaloZaPlacanjeIznos pojedinačnog računa tj. stavke.
OpOpisKnjizbe Opis knjižbe na temeljnici.

 

11.2.10. Dodatni bookmark-i za radni nalog


Uz osnovne znakove, koji su na raspolaganju za sve dokumente, postoje i specifični za radni nalog:

RNDodijeljenZaposleniku Zaposlenik kojem je radni nalog dodjeljen.
RNPocetakRada Datum početka rada.
RNRokZaIzvedbuRadova Predviđeni datum izvedbe radova.
RNDatumIzvedbeRadova Datum izvedbe radova.
RNDatumZatvaranja Datum zatvaranja radnog naloga.
RNStatus Status radnog naloga.
RNPoslovnaGodina Poslovna godina na radnom nalogu.
RNSkladisteUlaznogMaterijala Sklatište ulaznog materijala.
RNSkladisteGotovihProizvoda Skladište gotovih proizvoda.
RNValuta Novčana valuta.
RNValuta2 Novčana valuta. Koristimo kada želimo da se taj podatak ispiše 2 put.
RNOpisNarudzbe Opis narudžbe na radnom nalogu.
RNKontaktnaOsobaNarucitelja Kontakt osoba naručitelja.
RNLokacijaRada Lokacija rada.

Za tablicu stavki naručenih proizvoda potrebno je napraviti naslovni redak, koji može sadržavati sljedeće bookmarke (stupce):

StavkeRNNaruceniProizvodiPozicija Redni broj stavke naručenih proizvoda.
StavkeRNNaruceniProizvodiPozicijaSTockom Redni broj stavke naručenih proizvoda s točkom.
StavkeRNNaruceniProizvodiSifraArtikla Šifra artikla (naručenog proizvoda).
StavkeRNNaruceniProizvodiNaziv Naziv artikla (naručenog proizvoda).
StavkeRNNaruceniProizvodiOpis Opis artikla (naručenog proizvoda).
StavkeRNNarucProizvOpisSDuzimOpisom Naziv i opis artikla (naručenog proizvoda).
StavkeRNNaruceniProizvodiKolicina Količina artikala (naručenog proizvoda).
StavkeRNNarucProizvKolicinaBezDecimala Količina artikala o(naručenog proizvoda) bez decimala.
StavkeRNNaruceniProizvodiJedinicaMjere Jedninca mjere za stavku.
StavkeRNNaruceniProizvodiSerijskiBrojevi Serijski broj artikla (naručenog proizvoda).
StavkeRNNaruceniProizvodiBarKod Bar kod artikla (naručenog proizvoda).
StavkeRNNaruceniProizvodiBarKodSaDel Bar kod artikla između zvjezdica.
StavkeRNNaruceniProizvodiKataloskiBroj Kataloški broj artikla (naručenog proizvoda).
StavkeRNNaruceniProizvodiLOT Ispis LOT broja na stavci naručenog proizvoda.
StavkeRNNarucProizvKolVecNaSkladistu Količina već prenešenih artikli (naručenih proizvoda) na skladište gotovih proizvoda.
StavkeRNNarucProizvNabavnaCijenaMat Nabavna cijena materijala.
StavkeRNNarucProizvNabavnaVrijednostMat Nabavna vrijednost materijala (nabavna cijena * količina).
StavkeRNNarucProizvCijenaMatBezPDV Cijena stavke materijala bez PDV-a.
StavkeRNNarucProizvVrijednostMatBezPDV Vrijednost stavke materijala bez PDV-a (cijena * količina).
StavkeRNNaruceniProizvodiCijenaBezPDV Cijena stavke naručenog proizvoda bez PDV-a.
StavkeRNNarucProizvVrijednostBezPDV Vrijednost naručenog proizvoda bez PDV-a (cijena * količina).

Ispod naslovnog retka potrebno je dodati još prazni redak i u prvu čeliju staviti bookamark StavkeRNNaruceniProizvodi

Za ukupne iznose stavki tablice naručenih proizvoda mogu se koristiti sljedeći bookmark-i:

UkupnoRNNaruceniProizvodiKolicina Ukupna količina artikala (naručenih proizvoda).
UkupnoRNNarucProizvKolVecNaSkladistu Ukupna količina već prenešenih artikala (naručenih proizvoda) na skladište gotovih proizvoda.
UkupnoRNNarucProizvNabVrijedMat Ukupna nabavna vrijednsot materijala.
UkupnoRNNarucProizvVrijedMatBezPDV Ukupna vrijednost materijala bez PDV-a.
UkupnoRNNarucProizvVrijednostBezPDV Ukupna vrijednsot artikala (naručenih proizvoda) bez PDV-a.

Za tablicu stavki primljenog materijala na radni nalog potrebno je napraviti naslovni redak, koji može sadržavati sljedeće bookamarke (stupce):

StavkeRNPrimljeniMaterijalPozicija Redni broj stavke primljenog materijala.
StavkeRNPrimMatPozicijaSTockom Redni broj stavke primljenog materijal s točkom.
StavkeRNPrimljeniMaterijalSifraArtikla Šifra artikla (primljenog materijala) na radnom nalogu.
StavkeRNPrimljeniMaterijalNaziv Naziv artikla (primljenog materijala) na radnom nalogu.
StavkeRNPrimljeniMaterijalOpis Opis artikla (primljenog materijala) na radnom nalogu.
StavkeRNPrimljeniMaterijalSDuzimOpisom Naziv i opis artikla (primljenog materijala) na radnom nalogu.
StavkeRNPrimljeniMaterijalKolicina Količina artikla (primljenog materijala) na radnom nalogu.
StavkeRNPrimMatKolicinaBezDecimala Količina artikla (primljenog materijala) na radnom nalogu bez decimala.
StavkeRNPrimljeniMaterijalJedinicaMjere Jednica mjere za stavku.
StavkeRNPrimMatSerijskiBrojevi Serijski brojevi artikla (primljenog materijala) na radnom nalogu.
StavkeRNPrimljeniMaterijalBarKod Bar kod artikla (primljenog materijala) na radnom nalogu.
StavkeRNPrimljeniMaterijalBarKodSaDel
StavkeRNPrimljeniMaterijalKataloskiBroj Kataloški broj artikla (primljenog materijala) na radnom nalogu.
StavkeRNPrimljeniMaterijalLOT Ispis LOT broja na stavci primljenog materijala.
StavkeRNPrimljeniMaterijalNabavnaCijena Nabavna cijena artikla (prmiljenog materijala) na radnom nalogu.
StavkeRNPrimljeniiMaterijalCijenaBezPDV Cijena artikla (nabavnog materijala) na radnom nalogu bez PDV-a.

Ispod naslovnog retka potrebno je dodati još prazni redak i u prvu čeliju staviti bookmark StavkeRNPrimljeniMaterijal

Za ukupan iznos stavki tablice primljenog materijala na radnom nalogu može se koristiti sljedeći bookmark:

UkupnoRNPrimljeniMaterijalKolicina Ukupna količina artikala (primljenih materijala) na radnom nalogu.

Za tablicu stavki potrošenog materijala u proizvodnji potrebno je napraviti naslovni redak koji može sadržavati sljedeće bookmarke (stupce):

StavkeRNPotroseniMaterijalPozicija Redni broj stavke potrošenog materijala.
StavkeRNPotrMatPozicijaSTockom Redini broj stavke potrošenog materijala s točkom.
StavkeRNPotroseniMaterijalSifraArtikla Šifra artikla (potrošenog materijala).
StavkeRNPotroseniMaterijalNaziv Nativ artikla (potrošenog materijala).
StavkeRNPotroseniMaterijalOpis Opis artikla (potrošenog materijala).
StavkeRNPotrMatOpisSDuzimOpisom Naziv i opis artikla (potrošenog materijala).
StavkeRNPotroseniMaterijalKolicina Količina artikla (potrošenog materijala).
StavkeRNPotrMatKolicinaBezDecimala Količina artikla (potrošenog materijala) bez decimala.
StavkeRNPotroseniMaterijalJedinicaMjere Jedinica mjere za stavke.
StavkeRNPotrMatSerijjskiBrojevi Serijski broj artikla (potrošenog materijala).
StavkeRNPotroseniMaterijalBarKod Bar kod artikla (potrošenog materijala).
StavkeRNPotroseniMaterijalBarKodSaDel
StavkeRNPotroseniMaterijalKataloskiBroj Kataloški broj artikla (potrošenog materijala).
StavkeRNPotroseniMaterijalLOT Ispis LOT broja na stavci potrošenog materijala.
StavkeRNPotroseniMaterijalSifraProizvoda Šifra naručenog proizvoda za kojeg se materijal potrošio.
StavkeRNPotroseniMaterijalNabavnaCijena Nabavna cijena artikla (potrošenog materijala).
StavkeRNPotrMatNabavnaVrijednost Nabavna vrijednost potrošenog materijala (nabavna cijena * količina).
StavkeRNPotroseniMaterijalCijenaBezPDV Cijena artikla (potrošenog materijala) bez PDV-a.
StavkeRNPotrMatVrijednostBezPDV Vrijednsot potoršenog materijala bez PDV-a (cijena * količina).

Ispod naslovnog retka potrebno je dodati još prazni redak i u prvu čeliju staviti bookamark StavkeRNPotroseniMaterijal

Za ukupne iznose stavki tablice potrošenog materijala u proizvodnji moguće je korisitit sljedeće bookmarke:

UkupnoRNPotroseniMaterijalKolicina Ukupna količina artikala (potrošenog materijala).
UkupnoRNPotrMatNabavnaVrijednost Ukupna nabavna vrijednost artikala (potrošenog materijala).
UkupnoRNPotrMatVrijednostBezPDV Ukupna vrijednost artikala (potrošenog materijala) bez PDV-a.
UkupnoRNPotrMatVrijednostBezPDV2 Ukupna vrijednost artikala (potrošenog materijala) bez PDV-a. Koristimo u slučaju kada želimo da se podatak ispiše dva put.

Za tablicu stavki otpremljenog materijala potrebno je napraviti naslovni redak koji može sadržavati sljedeće bookmarke (stupce):

StavkeRNOtpremljenMaterijalPozicija Redni broj stavke otpremljenog materijala.
StavkeRNOtprMatPozicijaSTockom Redni broj stavke otpremljenog materijala s točkom.
StavkeRNOtpremljenMaterijalSifraArtikla Šifra artikla (otpremljenog materijala).
StavkeRNOtpremljenMaterijalNaziv Naziv artikla (otpremljenog materijala).
StavkeRNOtpremljenMaterijalOpis Opis artikla (otpremljenog materijala).
StavkeRNOtprMatOpisSDuzimOpisom Naziv i opis artikla (otpremljenog materijala).
StavkeRNOtpremljenMaterijalKolicina Količina artikla (otpremljenog materijala).
StavkeRNOtprMatKolicinaBezDecimala Količina artikla (otpremljenog materijala) bez decimala.
StavkeRNOtpremljenMaterijalJedinicaMjere Jedinica mjere za stavku.
StavkeRNOtprMatSerijskiBrojevi Serijski brojevi artikla (otpremljenog materijala).
StavkeRNOtpremljenMaterijalBarKod Bar kod artikla (otpremljenog materijala).
StavkeRNOtpremljenMaterijalBarKodSaDel
StavkeRNOtpremljenMaterijalKataloskiBroj Kataloški brojevi artikla (otpremljenog materijala).
StavkeRNOtpremljenMaterijalLOT Ispis LOT broja na stavci otpremljenog materijala.
StavkeRNOtpremljenMaterijalNabavnaCijena Nabavna cijena artikla (otpremljenog materijala).
StavkeRNOtprMatNabavnaVrijednost Nabavna vrijednost otpremljenog materijala (nabavna cijena * količina).
StavkeRNOtpremljenMaterijalCijenaBezPDV Cijena artikla (otpremljenog materijala) bez PDV-a.
StavkeRNOtprMatVrijednostBezPDV Vrijednost otpremljenog materijala bez PDV-a (cijena * količina).
StavkeRNOtpremljenMaterijalSkladiste Skladište iz kojeg smo otpremili materijal.
StavkeRNOtprMatVezaOtpremnica Veza na otprmnicu s kojom smo otpremili materijal.

Ispod naslovnog retka potrebno je dodati još prazni redak i u prvu čeliju staviti bookmark StavkeRNOtpremljenMaterijal

Za ukupni iznos tablice otpremljenog materijala mogu se koristiti sljedeći bookamrk-i:

UkupnoRNOtpremljenMaterijalKolicina Ukupna količina artikla (otpremljenog materijala).
UkupnoRNOtprMatVrijednostBezPDV Ukupna vrijednost artikala (otpremljenog materijala) bez PDV-a.
UkupnoRNOtprMatVrijednostBezPDV2 Ukupna vrijednost artikala (otpremljenog materijala) bez PDV-a. Koristimo u slučaju kada želimo da se taj podatak ispiše dva put.

Za tablicu stavki obračunatih radnih sati potrebno je napraviti naslovni redak koji može sadržavati sljedeće bookmarke (stupce):

StavkeRNRadniSatiPozicija Redni broj stavke obračunatih radnih sati.
StavkeRNRadniSatiPozicijaSTockom Redni broj stavke obračunatih radnih sati s točkom.
StavkeRNRadniSatiDatum Datum obračuna radnih sati.
StavkeRNRadniSatiStranka Stranka za koju smo obračunali radne sate.
StavkeRNRadniSatiRadnik Radnik koji je proizvode sastavljao preko tog radnog naloga.
StavkeRNRadniSatiTarifa Oznaka tarife po kojoj će se obračunati radni sati za izradu proizvoda na radnom nalogu.
StavkeRNRadniSatiOpisRada Opis rada.
StavkeRNRadniSatiUtrosenoVrijeme Upotrebljeno vrijeme radnika za njegov rad.
StavkeRNRadniSatiCijenaBezPDV Cijena satne postavke bez PDV-a.
StavkeRNRadniSatiVrijednostBezPDV Vrijednost odrađenog rada bez PDV-a.
StavkeRNRadniSatiVezaRacun Veza na račun po kojem smo izračunali odrađeni rad.

Ispod naslovnog retka potrebno je dodati još prazni redak i u prvu čeliju staviti bookmark StavkeRNRadniSati

Za ukupni iznos stavki tablice obračunatih sati mogu se koristiti sljedeći bookmark-i:

UkupnoRNRadniSatiUtrosenoVrijeme Ukupni utrošeni radni sati.
UkupnoRNRadniSatiVrijednostBezPDV Ukupna vrijednost odrađenog rada bez PDV-a.
UkupnoRNRadniSatiVrijednostBezPDV2 Ukupna vrijednost odrađenog rada bez PDV-a. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše dva put.

Za ukupni iznos na radnom nalogu možemo koristiti sljedeće bookmarke:

RNUkupanIznos Ukupni iznos radnog naloga.
RNUkupanIznos2 Ukupni iznos radnog naloga. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše dva put.

 

11.2.11. Dodatni bookmark-i za rezervacije

Uz standardne bookamarke koji su na raspolaganju za predloške, za rezervacije se mogu koristiti i sljedeći specifični bookmarki:

Destinacija Destinacija putovanja.
Smjestaj Podatak o smještaju.
RezBrPartnera Rezervacijski broj partnera.
BrojOsoba Broj osoba.
Regija Regija putovanja.
TerminOd Datum početka putovanja.
TerminDo Datum do kad traje putovanje.
PrvaUsluga Prva usluga rezervacije.
PosljednjaUsluga Posljednja usluga rezervacije.
Prijevoz Podatak o prijevozu.
Usluge Usluge koje su uključene u rezervaciji.
Napomene Napomene na rezervaciji.
NositeljNaziv Naziv nositelja rezervacije.
NositeljUlica Ulica nositelja rezervacije.
NositeljPosta Pošta nostitelja rezervacije.
NositeljMjesto Mjesto nositelja rezervacije.
NositeljDrzava Država nositelja rezervacije.
NositeljTelefon Kontakt telefon nostitelja rezervacije.
NositeljOIB OIB nostielja rezervacije.
Organizator Podatak o organizatoru putovanja.
DatumIzdavanja Datum izdavanja rezervacije.
IznosProvizije Iznos provizije.
IznosProvizije2 Iznos provizije. Koristimo kad želimo da se podatak ispiše dva put.
PostotakProvizije Postotak provizije.
OsnovaZaPDVProvizije Osnova za izračun PDV-a provizije.
IznosPDVProvizije Iznos PDV-a provizije.

Podatki udeležencev:

SudionikPozicija Redni broj sudionika.
SudionikPozicijaSTockom Redni broj sudionika s točkom.
SudionikPrezimeIIme Ime i prezime sudionika.
SudionikDatumRodjenja Datum rođenja sudionika.
SudionikPopust Popust za sudionika.

Ispod naslovnog retka potrebno je dodati još prazan redak i u prvu čeliju staviti bookmark Sudionici.

Podaci obračunskih stavki rezervacije:

ObracunStavkaPozicija Redni broj stavke.
ObracunStavkaPozicijaSTockom Redni broj stavke s točkom.
ObracunStavkaOpis Opis stavke.
ObracunStavkaKolicina Količina stavke.
ObracunStavkaIznos Iznos stavke.
ObracunStavkaPopust Popust na stavci.
ObracunStavkaUkupno Ukupni iznos stavke.
ObracunIznosZaUplatu Iznos za uplatu.
ObracunIznosZaUplatuUDomVal Iznos za uplatu u domaćoj valuti.

Ispod naslovnog retka potrebno je dodati još prazan redak i u prvu ćeliju staviti bookmark ObracunStavke.

RizikOtkazivanjaIznos rizika otkazivanja.
CancellationFeeBoolPodatak da li rizik na rezervaciji postoji.
CancellationFeePercentagePostotak rizika otkazivanja.
BrojPutovnice
UvjetiPlacanja
IznosRezervacije
VezaRezervacija

 

11.2.12. Dodatni bookmark-i za narudžbu kupca

StatusDokumentaStatus dokumenta.
DatumNarudzbeDatum (primitka) narudžbe (nije nužno isti datumu dokumenta u našem sustavu, ako nije upisano uzima se datum dokumenta).
NarucioKontaktIme osobe, koja je izdala narudžbu, upis direktno na dokumentu.
VezaPonudaBroj ponude iz koje je bila narudžba ispostavljena.
VezaPonudaDatumIspis datuma ponude, iz koje je bila narudžba ispostavljena.
VezaPrimka Veza na primku.

 

11.2.13. Dodatni bookmark-i za međuskladišnice


Uz osnovne bookmark-e koji su na raspolaganju za sve dokumente, na raspolaganju je i nekoliko specifičnih za ispis međuskladišnica.

Bookmark-i za ispis pojedinačnih stavki u tabeli:

IzSkladistaIz kojeg skladište prenosite artikal.
IzSkladistaOpis Opis za artikal - iz skladišta iz kojeg prenosite artikal.
USkladisteU koje skladište prenosite artikal.
USkladisteOpis Opis za artikal - u skladište u kojeg prenosite artikal.
StavkeMedjuskladisnicaNabavnaCijenaNabavna cijena stavke.
StavkeMedjuskladisnicaNabavnaVrijednostNabavna vrijednost stavke (nabavna cijena * količina)
StavkeMedjuskladisnicaVeleprodajnaCijenaVeleprodajna cijena stavke.
StavkeMedjuskladisnicaVPVrijednostVeleprodajna vrijednost stavke (veleprodajna cijena * količina)
StavkeMedjuskladisnicaMaloprodajnaCijenaMaloprodajna cijena stavke.
StavkeMedjuskladisnicaMPVrijednostMaloprodajna vrijednost stavke (maloprodajna cijena * količina)
UkupnoMedjuskladKolicinaUkupna količina stavki na međuskladišnici.
UkupnoMedjuskladNabavnaVrijednostUkupna nabavna vrijednost stavki na međuskladišnici.
UkupnoMedjuskladVPVrijednostUkupna veleprodajna vrijednost stavki na međuskladišnici.
UkupnoMedjuskladMPVrijednostUkupna maloprodajna vrijednost stavki na međuskladišnici.

 

11.2.14. Dodatni bookmark-i za nivelacije

Uz osnovne bookmark-e koji su na raspolaganju za sve dokumente, pripremili smo i nekoliko specifičnih, potrebnih za pripremu predloška za ispis nivelacije cijena.

Bookmark-i za ispis pojedinačnih stavki u tabeli:

StavkeNivelacijaPromjenaCijenePostotakPromjena cijene artikla u %.
StavkeNivelacijaStaraCijenaStara cijena artikla bez PDV-a.
StavkeNivelacijaStaraVrijednostStara vrijednost stavke bez PDV (stara cijena * količina).
StavkeNivelacijaNovaCijenaNova cijena artikla bez PDV-a.
StavkeNivelacijaNovaVrijednostNova vrijednost stavke bez PDV (nova cijena * količina).
StavkeNivelacijaStopaPDVStopa PDV u %.
StavkeNivelacijaStariPDVIznos PDV u staroj zalihi.
StavkeNivelacijaNoviPDVIznos PDV u novoj zalihi.
StavkeNivelacijaRazlikaCijenaRazlika između stare i nove cijene artikla bez PDV.
StavkeNivelacijaRazlikaPDVRazlika između starog i novog iznosa PDV.
UkupnoNivelacijaKolicinaUkupna količina artikala.
UkupnoNivelacijaStaraVrijednostUkupna stara vrijednost bez PDV.
UkupnoNivelacijaNovaVrijednostukupno nova vrijednost bez PDV.
UkupnoNivelacijaStariPDVUkupna vrijednost PDV u staroj zalihi.
UkupnoNivelacijaNoviPDVUkupna vrijednost PDV u novoj zalihi.
UkupnoNivelacijaRazlikaCijenaUkupna razlika u cijeni bez PDV.
UkupnoNivelacijaRazlikaPDVUkupna razlika između starog i novog iznosa PDV.

 

11.2.15. Dodatni bookmark-i za kompenzacije

Ako želimo pripremiti predložak za ispis prijedloga međusobne kompenzacije, na raspolaganju su određeni bookmark-i, no nije zahtjevano da ih na jednom predlošku koristimo sve. Na raspolaganju su sljedeći bookmark-i:

KompPartnerNazivNaziv partnera.
KompDatumIzdavanjaDatum izdavanja.
KompPartnerAdresaAdresa partnera
KompKontoPotrazivanjaKonto potraživanja.
KompOtvorenoPotrazivanjeUkupniIznosUkupan iznos otvorenih potraživanja.
KompKontoObvezeKonto obveze.
KompIznosObvezeUkupan iznos otvorenih obveza.
KompPredlozeniIznosPrijebojaIznos prijeboja.
KompPredlozeniIznosPrijebojaSlovimaIznos prijeboja slovima.

Na međusobnoj kompenzaciji su na raspolaganju posebni bookmark-i za ispis potraživanja:

KompOtvorenoPotrazivanjeDatumDokumentaDatum dokumenta.
KompOtvorenoPotrazivanjeRazdobljeRazdoblje dokumenta.
KompOtvorenoPotrazivanjeDospijeceDospijeće dokumenta.
KompOtvorenoPotrazivanjeMjestoTroskaMjesto troška.
KompOtvorenoPotrazivanjeBrTemeljniceBroj temeljnice.
KompOtvorenoPotrazivanjeDokumentKnjižen dokument.
KompOtvorenoPotrazivanjeTekstTekst/opis knjiženja.
KompOtvorenoPotrazivanjeIznosIznos knjiženja.

Ispod naslovnog retka potrebno je dodati prazan redak i u prvo polje ubaciti bookmark KompOtvorenoPotrazivanje .

U slučaju da u tabeli na predlošku, gdje se ispisuje redak s ratama, nije sadržan bookmark KompOtvorenoPotrazivanje , potraživanje neće biti prikazano na međusobnoj kompenzaciji.

Na međusobnoj kompenzaciji su na raspolaganju posebni bookmark-i za ispis obveza:

KompOtvoreneObvezeDatumDokumentaDatum dokumenta.
KompOtvoreneObvezeRazdobljeRazdoblje dokumenta.
KompOtvoreneObvezeDospijeceDospijeće dokumenta.
KompOtvoreneObvezeMjestoTroskaMjesto troška.
KompOtvoreneObvezeBrTemeljniceBroj temeljnice
KompOtvoreneObvezeDokumentKnjižen dokument.
KompOtvoreneObvezeTekstTekst/opis knjiženja.
KompOtvoreneObvezeIznosIznos knjiženja.

Ispod naslovnog retka potrebno je dodati prazan redak i u prvo polje ubaciti bookmark KompOtvoreneObveze .

U slučaju da u tabeli na predlošku, gdje se ispisuje redak s ratama, nije sadržan bookmark KompOtvoreneObveze , obveze neće biti prikazane na međusobnoj kompenzaciji.
 

11.2.16. Dodatni bookmarki za poklon bon

BrojBonaBroj poklon bona (serijski broj) koji unesemo
DatumIzdavanjaDatum izdavanja bona
DatumValjanostiDatum valjanosti bona
PrimateljNazivNaziv primatelja bona
PrimateljUlicaUlica primatelja bona
PrimateljPostaPošta i mjesto primatelja bona
NominalnaVrijednostNominalna vrijednost bona
NominalnaVrijednostSValutomNominalna vrijednost ispisana s valutom (npr. 50 HRK)

 

11.2.17. Dodatni bookmarki u preuzetim predlošcima u galeriji predložaka

Pored osnovnih bookmarka koji se mogu koristiti za dokumente, imamo također i specifične bookmarke za postavke ispisa koji se koriste u preuzetim predlošcima u modulu |Postavke |Postavke tvrtke |Postavke izgleda dokumenata:

  
Galerija predložaka
  
  Slika 114: Galerija predložaka

Ti bookmarki se obično nalaze u oznaci dataSection s kojim provjeravamo da li je uvjet ispunjen, ukoliko je, zatim se podatak ispiše.

Primjer za ispis šifre artikla:

<main>
    <section id="invoice-items">
       <table class="list-table">
           <tr>
                <dataSection bookmark="ItemsShowBoolCode" showOnValue="1">
                     <th>Šifra artikla</th>
                </dataSection>
            </tr>
        ...
             <dataTableRow bookmark="Postavke">
            <tr>
                 <dataSection bookmark="ItemsShowBoolCode" showOnValue="1">
                      <td><data bookmark="PostavkeSifraArtikla">123456</data></td>
                 </dataSection>
             </tr>
        ...
        <table>
    </section>
</main>

Primjer nam pokazuje da se podatak "Šifra artikla" u tablici stavki ispisala samo ako uvjet bude ispunjen odnosno ukoliko bookmark ItemsShowBoolCode bude imao vrijednost 1, ukoliko bookmark ne bude imao vrijednost 1, zatim se stupac s podatkom šifra artikla ne bude ispisao.

11.2.18. Popis bookmarka

Bookmarki povezani s postavkama zaglavlja i podnožja dokumenta te pozicije logotipa

DocumentFooterHtmlCustomTypeVisina podnožja dokumenta se automatski postavi glede na postavke podnožja, visina ovisi o podacima koji su upisani kao tekst u postavkama te slici podnožja ukoliko je unesena. Vrijednosti su "" (prazan podatak), "1", "2".
IsTempMandantPrintBoolKoristi se samo za pregled predloška (preview) u galeriji predložaka, bookmark ne utječe na ispis predloška.
DocumentHeaderHtmlImageScaledBookmark vraća sliku koja je učitana u postavkama zaglavlja, istovremeno uzima u obzir i podatak upisan u "Povećanje logotipa:".
DokumentZaglavljeHtmlSlikaBookmark vraća sliku koja je učitana u postavkama zaglavlja.
DocumentHeaderHtmlImageBoolBookmark vraća vrijednost o logotipu zaglavlja, 0 - logotip ne postoji, 1 - logotip postoji.
DokumentZaglavljeHtmlSirinaLogotipaVraća vrijednost koja je upisana u "Širina prostora za logotip:" unutar kartice "Zaglavlje dokumenta", vrijednost je ispisana u postotku (%).
DokumentZaglavljeHtmlPovecanjeSlikeVraća vrijednost koja je upisana u "Povećanje logotipa:" unutar kartice "Zaglavlje dokumenta", vrijednost je ispisana u postotku (%).
DokumentZaglavljeHtmlPozicijaLogotipaVraća vrijednost pozicije logotipa u zaglavlju dokumenta. Vrijednosti su 0 - lijevo, 1 - sredina, 2 - desno.
DocumentHeaderTextWidthPercentageVraća vrijednost širine prostora za tekst, izračunata je kao 100 - "Širina prostora za logotip:" unutar kartice "Zaglavlje dokumenta", vrijednost je ispisana u postotku (%).
DokumentZaglavljeHtmlPoravnanjeTekstaVraća vrijednost pozicije teksta u zaglavlju dokumenta. Vrijednosti su 0 - lijevo, 1 - sredina, 2 - desno
DokumentZaglavljeTekstVraća vrijednost upisanog teksta u polju "Tekst, koji će se ispisati u zaglavlju dokumenta" unutar kartice "Zaglavlje dokumenta".
DokumentZaglavljeHtmlPrviRedTekstaPodebljanUvjetVraća vrijednost označenog podatka "Ispis 1. retka teksta podebljano (bold):". Vrijednosti su 0 - nije označeno, 1 - označeno.
DocumentHeaderTextFirstLineVraća vrijednost prvog retka upisanog u polju "Tekst, koji će se ispisati u zaglavlju dokumenta" unutar kartice "Zaglavlje dokumenta".
DocumentHeaderTextWithoutFirstLineVraća vrijednost teksta bez prvog reda upisanog u polju "Tekst, koji će se ispisati u zaglavlju dokumenta" unutar kartice "Zaglavlje dokumenta".
DocumentHeaderTextOrOrganizationNameBookmark vraća vrijednost koja je upisana u postavkama zaglavlja u "Tekst, koji će se ispisati u zaglavlju dokumenta", ukoliko podatak ne postoji, zatim se u zaglavlju ispišu podaci o tvrtci iz općih postavki.
DokumentSkeniraniPotpisSlikaVraća sliku koja je unijeta pod "Skenirani potpis" unutar kartice "Dodatne postavke".
DocumentScannedSignatureImageScaledVraća sliku koja je unijeta pod "Skenirani potpis" unutar kartice "Dodatne postavke", istovremeno uzima u obzir i podatak upisan u "Povećanje skeniranog potpisa:".
DocumentScannedSignatureImageOffsetXVraća vrijednost koja je upisana u polju "Horizontalni pomak potpisa:" unutar kartice "Dodatne postavke.".
DokumentPodnozjeHtmlSlikaBookmark vraća sliku koja je učitana u postavkama podnožja.
DocumentFooterHtmlImageScaledBookmark vraća sliku koja je učitana u postavkama podnožja, istovremeno uzima u obzir i podatak upisan u "Povećanje logotipa:".
DocumentFooterHtmlImagePositionVraća vrijednost pozicije logotipa u podnožju dokumenta. Vrijednosti su 0 - lijevo, 1 - sredina, 2 - desno
DocumentFooterHtmlTextAlignVraća vrijednost pozicije teksta u podnožja dokumenta. Vrijednosti su 0 - lijevo, 1 - sredina, 2 - desno
DocumentFooterHtmlFirstRowTextBoldBoolVraća vrijednost označenog podatka "Ispis 1. retka teksta podebljano (bold):". Vrijednosti su 0 - nije označeno, 1 - označeno.
DokumentPodnozjeTekstVraća vrijednost upisanog teksta u polju "Tekst, koji će se ispisati u podnožju dokumenta" unutar kartice "Podnožje dokumenta".
DocumentFooterHtmlImageBoolBookmark vraća vrijednost o logotipu podnožja, 0 - logotip ne postoji, 1 - logotip postoji.
DocumentFooterTextWidthPercentageVraća vrijednost širine prostora za tekst, izračunata je kao 100 - "Širina prostora za logotip:" unutar kartice "Podnožje dokumenta", vrijednost je ispisana u postotku (%).
DocumentFooterHtmlImageWidthPercentageVraća vrijednost koja je upisana u "Širina prostora za logotip:" unutar kartice "Podnožje dokumenta", vrijednost je ispisana u postotku (%).
DocumentFooterHtmlImageScalePercentageVraća vrijednost koja je upisana u "Povećanje logotipa:" unutar kartice "Podnožje dokumenta", vrijednost je ispisana u postotku (%).

Bookmarki povezani s postavkama dokumenta

SalesDocExceptSalesInvShowEmailPhoneBoolBookmark bude vratio vrijednost 0 - nije označeno ili 1 - označeno glede na opciju "Pri ispisu prodajnih dokumenata osim izdanih računa, prikaži e-mail i telefon kupca" unutar modula |Postavke |Postavke tvrtke |Poslovanje.
DocumentClassIdBookmark vrati vrstu dokumenta (SalesInvoice, SalesQuote, SalesOrder, ...)
DomesticBankAccountBoolBookmark vraća vrijednost ovisno o tome da li je bankovni račun domaći ili ne. Vrijednosti su 0 - nije domaći i 1 - domaći.

Bookmarki povezani s tablicom stavki

ItemsShowBoolPositionBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis pozicije, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolCodeBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis šifre artikla, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolBarCodeBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis barkoda, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolBarCodeImageBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis grafike barkoda, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolCatalogueCodeBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis kataloškog broja, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolGroupPrimaryBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis primarne skupine, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolGroupSecundaryBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis sekundarne skupine, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolDescriptionOrDescLongBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis naziva/opisa, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolDescriptionLongBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis naziva + opisa, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolPictureBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis slike, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolAssociatedSerialNumbersBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis serijskog broja, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolLotTrackingRecordBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis LOT broja, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolWarrantyPeriodBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis jamstvenog roka, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolQuantityBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis količine, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolPackingQuantityBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis količine pakiranja, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolQuantityWithPackingQuantityBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis količine s količinom pakiranja, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolUnitBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis jedinice mjere, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolWeightPerUnitBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis težine po jedinici mjere, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolAdditionalAttributeSlot1Bookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis prvoga dodatnoga atributa, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolAdditionalAttributeSlot2Bookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis drugoga dodatnoga atributa, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolAdditionalAttributeSlot3Bookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis trećega dodatnoga atributa, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolAdditionalAttributeSlot4Bookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis četvrtoga dodatnoga atributa, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolAdditionalAttributeSlot5Bookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis petoga dodatnoga atributa, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolPriceBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis cijene, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsPriceBySubjectToVATAndPricingTypeBookmark vrati cijenu artikla glede na tip računa (veleprodajni/maloprodajni) te pri tome uzima u obzir da li je tvrtka obveznik PDV-a ili nije.
ItemsPriceWithDiscBySubToVATAndPrcTypeBookmark vrati cijenu s popustom artikla glede na tip računa (veleprodajni/maloprodajni) te pri tome uzima u obzir da li je tvrtka obveznik PDV-a ili nije.
ItemsShowBoolDiscountBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis popusta, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsPriceLabelBookmark vrati vrijednost labele (tekst u naslovnom redu tablice): "Cijena s PDV-om" ili "Cijena bez PDV-a" glede na tip računa (veleprodajni/maloprodajni)
ItemsShowBoolPriceWithDiscountBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis cijene s popustom, zatim će se taj podatak ispisati.
DokumentPDVObveznikBookmark vrati vrstu obveznika PDV-a: vatClauseRegisteredForVAT - R1 obveznik, vatClauseRegisteredForVATr2 - R2 obveznik, vatClauseRegisteredForEUSuppliesOnly - obveznik PDV-a u EU, vatClauseNotRegisteredForVAT - nije obveznik PDV-a
ItemsShowBoolVatPercentageBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis postotoka PDV-a, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolVatAmountBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis iznosa PDV-a, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolAmountBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis vrijednosti, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsAmountBySubjectToVATAndPricingTypeBookmark vrati vrijednost artikla glede na tip računa (veleprodajni/maloprodajni) te pri tome uzima u obzir da li je tvrtka obveznik PDV-a ili nije.
ItemsAmountLabelBookmark vrati vrijednost labele (tekst u naslovnom redu tablice): "Vrijednost s PDV-om" ili "Vrijednost bez PDV-a" glede na tip računa (veleprodajni/maloprodajni)
ItemsShowBoolConsumTaxRateBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis stope PNP, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsPriceBySubjectToVATAndPrcType2DecBookmark vrati cijenu artikla ispisanu na dva decimalna mjesta glede na tip računa (veleprodajni/maloprodajni) te pri tome uzima u obzir da li je tvrtka obveznik PDV-a ili nije.
ItemsPriceWithDiscBySubToVATAndPrcType2DBookmark vrati cijenu s popustom artikla ispisanu na dva decimalna mjesta glede na tip računa (veleprodajni/maloprodajni) te pri tome uzima u obzir da li je tvrtka obveznik PDV-a ili nije.

Ukoliko koristimo preuzete postavke odnosno nemamo izabrane podatke za ispis tablice stavki, preuzeto se ispisuju: Pozicija, Naziv artikla, Količina, Jedinica mjere, MPC/VPC, Popust %, PDV %, Vrijednost s/bez PDV-a

Bookmarki vezani na rekapitulaciju dokumenta:

UkupnoIznosPopustaPoTipuRacBookmark vrati vrijednost ukupnog popusta s/bez PDV-a glede na tip računa (veleprodajni/maloprodajni) s predznakom minusa (-)
UkupnoIznosPopustaPoTipuRacPozitivnoBookmark vrati vrijednost ukupnog popusta s/bez PDV-a glede na tip računa (veleprodajni/maloprodajni)
DocumentIsInHomeCurrBoolBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 ovisno o tome da li je dokument u domaćoj valuti (HRK). Vrijednosti su 0 - nije domaća valuta, 1 - domaća valuta.
DocumentIsInVATCurrBoolBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 ovisno o tome da li je valuta dokumenta jednaka valuti obračuna PDV-a. Vrijednosti su 0 - nije jednaka valuta, 1 - jednaka valuta.
RatePostojeUvjetBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 ovisno o tome da li postoje rate plaćanja na dokumentu. Vrijednosti su: 0 - ne postoje, 1 - postoje.
UkupnoTezinaArtikalaIliNistaBookmark vrati ukupnu težinu ili ništa, ovisno o izabranoj opciji "Pri ispisu dokumenata prikaži podatak o ukupnoj težini artikala" u postavkama tvrtke.
UkupnoBezPopustaPoTipuRacBookmark vrati ukupnu vrijednost bez popusta s/bez PDV-a glede na tip računa (veleprodajni/maloprodajni)
UkupnoZaPlacanjeSlovimaUvjetBookmark vrati vrijednost ukupno za platiti ispisano slovima ovisno o izabranoj opciji "Na računu se ispisuje ukupni iznos računa slovima" u postavkama tvrtke.

Bookmarki za dodatne opcije

KontrolnaKolicinaIliNistaBookmark vrati ukupnu količinu ili ništa, ovisno o izabranoj opciji "Pri ispisu dokumenata ne prikaži podatak o kotrolnoj količini" u postavkama tvrtke.
EUraBarkodUvjetBookmark vrati eUra qr kod ili ništa, ovisno o izabranoj opciji "Prikaz eUra barkoda na osnovnom izgledu računa" u postavkama tvrtke.
IzjavaPretporezaBookmark vrati izjavu o pretporezu za knjižno odobrenje ukoliko je tvrtka obveznik PDV-a te dokument ima postavljenu hrvatsku jezičnu varijantu.
KontrolorKnjigovodstveneIspraveIliNistaBookmark vrati kontrolora ili ništa, ovisno o izabranoj opciji "Pri ispisu dokumenata prikaži kontrolora knjigovodstvene isprave" u postavkama tvrtke.

 

11.2.19. Dodatni bookmarki za prijemni list

Uz osnovne bookmarke, koji su na raspolaganju za sve dokumente, pripremili smo i nekoliko specifičnih namjenjenih pripremi predloška za ispis prijemnog lista.

USkladistePodatak u koje skladište zaprimate robu s prijemnog lista.
MjestoPrijemaDokumenta Mjesto troška gdje je bio preuzet dokument.
DokumentPreuzeoOsoba, koja je preuzela dokument.
DatumPreuzimanjaIspiše datum primitka robe.
InterniBrOtpremniceIspiše broj primljene otpremnice.
InterniDatumOtpremniceIspiše datum primljene otpremnice.
KontrolnaKolicinaIspiše se kontrolna količina robe.
NarudzbaIspiše broj narudžbe.

Bookmark-i za ispis stavki:

StavkeSerijskeBrojeviSerijski brojevi artikla.
StavkeDobCijenaUDomacojValuti Dobavljačeva cijena u domaćoj valuti.
StavkeDobCijenaUDomacojValutiSaPN Dobavljačeva cijena u domaćoj valuti sa povratnom naknadom.
StavkeDobVrijednostUDomacojValuti Dobavljačeva vrijednost artikla u domaćoj valuti.
StavkeDobVrijednostUDomacojValutiSaPN Dobavljačeva vrijednost artikla u domaćoj valuti sa povratnom naknadom.
StavkeDobavljacevaCijena Dobavljačeva cijena artikla.
StavkeVrijednostUValutiDobavljaca Vrijednost artikla u dobavljačevoj valuti.
StavkePopustDobavljaca Postotak popusta dobavljača.
StavkeIznosPopustaDobavljaca Iznos popusta dobavljača.
StavkeCarinaPostotak Postotak carine.
StavkeIznosCarine Iznos carine.
StavkeNabavnaCijenaNabavna cijena artikla.
StavkeNabavnaVrijednostNabavna vrijednost artikla (nabavna cijena * količina).
StavkeVpRazlikaUCijeniVeleprodajna razlika u cijeni, za artikal.
StavkeVpRazlikaUCijeniVrijednostUkupno veleprodajna razlika u cijeni (cijena * količina).
StavkeVpMarzaPostotakPostotak marže na veleprodajnu cijenu.
StavkeVpMarzaIznos marže na veleprodajnu cijenu.
StavkeVpMarzaVrijednostVrijednost marže na veleprodajnu vrijednost (količina * cijena)
StavkeVpCijenaVeleprodajna cijena artikla.
StavkeVpVrijednostVeleprodajna vrijednost artikla (veleprojdana cijena * količina).
StavkeMpRazlikaUCijeniMaloprodajna razlika u cijeni, za artikal.
StavkeMpRazlikaUCijeniVrijednostUkupno maloprodajna razlika u cijeni (cijena * količina).
StavkeMpRazlikaUCijeniPostotakUkupno maloprodajna razlika u cijeni (cijena * količina).
StavkeMpMarzaIznos marže na maloprodajnu cijenu.
StavkeMpMarzaPostotakPostotak marže na maloprodajnu cijenu.
StavkeMpMarzaVrijednostVrijednost marže na maloprodajnu vrijednost (količina*cijena).
StavkeMpCijenaMaloprodajna cijena artikla.
StavkeMpVrijednostMaloprodajna vrijednost artikala (cijena * količina.
StavkeMaloprodajnaCijenaSaPN Maloprodajna cijena sa povratnom naknadom.
StavkeMaloprodajnaVrijednostSaPNMaloprodajna vrijednost s povratnom naknadom.
StavkeIznosPN Iznos povratne naknade.
StavkeMpCijenaSaPDVMaloprodajna cijena s PDV.
StavkeMpVrijednostSaPDVMaloprodajna vrijednost s PDV.
StavkeMpCijenaIznosPDVIznos PDV od maloprodajne cijene.
StavkePretporezPostotak Izlazni PDV stavke u postotku.
StavkeIznosPretporeza Iznos izlaznog PDV-a.
StavkeTrosakPrijevozaPostotak Postotak troška prijevoza.
StavkeIznosTroskaPrijevoza Iznos troškova prijevoza na stavci.
StavkeNeposredniTroskoviPostotak Postotak neposrednih troškova.
StavkeUkupnoNeposredniTroskovi Ukupan iznos neposrednih troškova na stavci.
StavkeBarCodeIspiše se bar code artikala.
StavkeKataloskiBrojIspiše se kataloški broj artikala.
StavkeMpMarzaIliZaRabljenaDobraIznos marže na maloprodajnu cijenu ili iznos marže za rabljena dobra.
StavkeMpMarzaVrijednostIliZaRabljenaDobraVrijednost marže na maloprodajnu vrijednost ili vrijednost marže za rabljena dobra(količina*cijena).
StavkeMpCijenaIznosPDVIliZaRabljenaDobraIznos PDV od maloprodajne cijene ili iznos PDV od maloprodajne cijene za rabljena dobra.
StavkeIznosPDVIliZaRabljenaDobraIznos PDV-a ili iznos PDV-a za rabljena dobra.
StavkeMpCijenaIliZaRabljenaDobraMaloprodajna cijena artikla ili maloprodajna cijena za rabljena dobra.
StavkeMpVrijednostIliZaRabljenaDobraMaloprodajna vrijednost artikla ili maloprodajna vrijednost za rabljena dobra.

Bookmark-i za svote stavki:

UkupnoNabavnaVrijednostUkupna vrijednost bez PDV.
UkupnoNabavnaVrijednostSaPN Ukupna nabavna vrijednost sa povratnom naknadom.
UkupnoVpMarzaVrijednostUkupna vrijednost marže na veleprodajnu vrijednost (iznos * količina).
UkupnoVpMarzaUkupni iznos marže na veleprodajnu vrijednost na jedinicu mjere.
UkupnoVpVrijednostUkupna veleprodajna vrijednost (iznos * količina).
UkupnoVpIznosUkupni veleprodajni iznos na jedinicu mjere.
UkupnoVpRazlikaUCijeniVrijednostUkupno veleprodajna razlika u cijeni.
UkupnoMpcMarzaVrijednostUkupna vrijednost marže na maloprodajnu vrijednost (iznos * količina).
UkupnoMpMarzaUkupna vrijednost marže na maloprodajnu vrijednost na jedinicu mjere.
UkupnoMpcVrijednostBezPDVUkupno maloprodajna vrijednost bez PDV.
UkupnoMpcRazlikaUCijeniVrijednostUkupno maloprodajna razlika u cijeni.
UkupnoMpcPDVVrijednostUkupna vrijednost PDV za maloprodajnu vrijednost (vrijednost * količina).
UkupnoMpPDVUkupna vrijednost PDV za maloprodajnu vrijednost na jedinicu mjere.
UkupnoMpcVrijednostUkupno maloprodajna vrijednost (iznos * količina).
UkupnoMpIznosUkupno maloprodajna vrijednost na jedinicu mjere.
UkupnoIznosPopusta Ukupan iznos popusta dobavljača.
UkupnoDobVrijednostUDomacojValutiSaPN Ukupna dobavljačeva vrijednost sa povratnom naknadom.
UkupnoVrijednostUDomValuti Ukupan iznos u domaćoj valuti.
UkupnoVrijednostUDobValuti Ukupna vrijednost u dobavljačevoj valuti.
UkupnoIznosPretporeza Ukupan iznos ulaznog poreza.

Bookamark-i za ispis iznosa troškova transporta, carine, itd.

UkupnoTrosakPrijevoza Ukupni iznos troška prijevoza.
UkupnoIznosCarine Ukupni iznos carine.
UkupnoNeposredniTroskovi Ukupni iznos neposrednih troškova.

Bookmarki za ispis rekapitulacije:

RekapitulacijaPDVStopaPDV Rekapitulacija stope PDV-a.
RekapitulacijaPDVNetoMPC Rekapitulacija PDV maloprodajne cijene na jedinicu mjere.
RekapitulacijaPDVPDV Rekapitulacija PDV-a na jedinicu mjere.
RekapitulacijaPDVProdajnaVrijedBezPDV Rekapitulacija prodajne vrijednosti bez PDV-a.
RekapitulacijaPDVIznosPDV Iznos PDV-a prodajne vrijednosti.
RekapitulacijaPDVProdajnaVrijedSaPDV Rekapitulacija PDV-a prodajne vrijednosti da PDV-om.

 

11.2.20. Dodatni bookmarki za putne naloge

Uz osnovne bookmarke koji su na raspolaganju za sve dokumente, na raspolaganju je i nekoliko specifičnih za ispis putnih naloga.

TravelOrderIsForeignCountriesBoolIspisuje se vrijednost 0 ili 1. Vrijednost 0 označava da nije izabrana dnevnica za inozemstvo, vrijednost 1 označava da se radi o dnevnici za inozemstvo.
TravelOrderAppointedEmployeeIspisuje se ime i prezime zaposlenika koji putuje.
TravelOrderEmployeeWorkOnPositionIspisuje se radno mjesto zaposlenoga.
TravelOrdeEmployeeLiveOnAddressIspisuje se adresa zaposlenoga (ulica, grad, poštanski broj).
TravelOrderOnDayIspisuje se datum od kojega traje putovanje (podatak upisan u "Putovanje će trajati od dana").
TravelOrderOnHourIspisuje se sat od kojega traje putovanje.
TravelOrderTravelingIntoIspisuje se odredište putovanja.
TravelOrderAssignmentIspisuje se svrha putovanja.
TravelOrderTravelLastUntilDayIspisuje se datum do kojega traje putovanje (podatak upisan u "do dana").
TravelOrderNumberOfDaysIspisuje se broj dana putovanja.
TravelOrderApprovedAssetsIspisuje se tekst glede na podatak izabran u opciji "Za putovanje se odobrava uporaba".
TravelOrderShowOdometerReadingBoolIspisuje vrijednost 0 ili 1. Vrijednost 0 se ispisuje kada nije izabran prikaz brojača, vrijednost 1 se ispisuje kada je izabran prikaz brojača.
TravelOrderDriveRecordsBoolIspisuje vrijednost 0 ili 1. Vrijednost 0 se ispisuje kada se ne vodi knjiga vožnje, vrijednost 1 se ispisuje kada se ne vodi knjiga vožnje.
TravelOrderOdometerReadingBeforeTripIspisuje stanje brojača vozila na datum polaska.
TravelOrderOdometerReadingAfterTripIspisuje stanje brojača vozila na datum povratka.
TravelOrderTravelExpensesPaidIspisuje podatak o platitelju troškova (podatak upisan u "Putne troškove plaća").
TravelOrderTravelExpenseAmountIspisuje podatak o visini dnevnice.
TravelOrderSpecialSupplementalIspisuje podatak o postotku povećanja dnevnice.

Za tablicu stavki je potrebno izraditi naslovni redak koji može sadržavati sljedeće bookmarke (stupce):

TravelOrderAdvancePaymentsIsoCodeIspisuje podatak o novčanoj valuti vezanog predujma.
TravelOrderAdvancePaymentsAmountIspisuje podatak o iznosu vezanog predujma.

Ispod naslovnog retka je potrebno dodati prazni redak te u prvo polje postaviti bookmark TravelOrderAdvancePayments.

U slučaju da tablica ne sadrži bookmark TravelOrderAdvancePayments se stavke ne budu ispisale u tablici.

 

11.2.21. Dodatni bookmarki za platnu listu

Uz osnovne bookmarke koji su na raspolaganju za sve dokumente, na raspolaganju je i nekoliko specifičnih za ispis platne liste.

Za ispis podataka o zaposleniku se koriste sljedeći bookmarki:

PartnerCodeŠifra partnera zaposlenika.
EmployeeNameIme zaposlenika.
EmployeeGivenNamePrezime zaposlenika.
EmployeeDisplayStringime i prezime zaposlenika.
EmployeeMaticnaStMatični broj zaposlenika.
EmployeeDavcnaStOIB zaposlenika.
EmployeeAddressStreetUlica iz adrese zaposlenika.
EmployeeAddressPostalCodeAndCityPoštanski broj i grad iz adrese zaposlenika.
EmployeeAddressCountryDržava iz adrese zaposlenika.
EmployeePhoneBroj telefona zaposlenika.
EmployeeMobilePhoneBroj mobitela zaposlenika.
EmployeeEmailEmail zaposlenika.
EmployeeBankAccountBroj bankovnog računa zaposlenika.
EmployeeVacationTotalUkupni broj dana godišnjeg odmora (trenutni + stari) zaposlenika.
EmployeeVacationFromLastYearBroj dana starog godišnjeg odmora zaposlenika.
EmployeeVacationForCurrentYearBroj dana trenutnog godišnjeg odmora zaposlenika.
EmploymentPositionNameNaziv radnog mjesta zaposlenika.
EmploymentBeginDateDatum prvog zaposlenja zaposlenika.
EmploymentTotalWorkingPeriodYMDRadni staž zaposlenika (godine, mjeseci, dani).
EmploymentCalculationFactorOfGrossSalaryKoeficijent za izračun plaće zaposlenika.

Za tablicu stavki bruto iznosa je potrebno prvo napraviti naslovni redak koji može sadržavati sljedeće bookmarke:

PaySettGrossItemPositionPozicija retka.
PaySettGrossItemCodeIspis oznake dodatka na obračunu.
PaySettGrossItemDescriptionOpis odnosno naziv oznake dodatka na obračunu.
PaySettGrossItemAmountBruto iznos stavke.
PaySettNetItemAmountNeto iznos stavke.
PaySettGrossItemParamAmountVrijednost parametra stavke.
PaySettGrossItemParamDescriptionOpis vrijednosti parametra stavke (jedinica mjere).
PaySettGrossItemParamDescIsPctVraća vrijednost 0 ili 1. 1 vraća ako je vrijednost parametra stavke postotak, 0 vraća ako nije postotak.
PaySettGrossItemParamDescIsHoursVraća vrijednost 0 ili 1. 1 vraća ako je vrijednost parametra stavke sat (h), 0 vraća ako nije sat.

Ispod naslovnog retka je potrebno dodati još jedan prazan red i u njega postaviti bookmark PaySettGrossItems.

U slučaju da u tablici nema reda s bookmarkom PaySettGrossItems, stavke u tablici se ne budu ispisale.

xmlBookmarkPaySettBonusesExistsBool

Za tablicu stavki boniteta je potrebno prvo napraviti naslovni redak koji može sadržavati sljedeće bookmarke:

xmlBookmarkPaySettBonusDescription
xmlBookmarkPaySettBonusAmount

Ispod naslovnog retka je potrebno dodati još jedan prazan red i u njega postaviti bookmark xmlBookmarkPaySettBonuses.

U slučaju da u tablici nema reda s bookmarkom xmlBookmarkPaySettBonuses, stavke u tablici se ne budu ispisale.

xmlBookmarkPaySettCompensationsItemsExistsBool

Za tablicu stavki povrata je potrebno prvo napraviti naslovni redak koji može sadržavati sljedeće bookmarke:

xmlBookmarkPaySettCompensationItemDescription
xmlBookmarkPaySettCompensationItemDaysNumber
xmlBookmarkPaySettCompensationItemAmountPerDay
xmlBookmarkPaySettCompensationItemAmountPerKm
xmlBookmarkPaySettPaySettCompensationItemAmount
xmlBookmarkPaySettCompensationItemParamDesc

Ispod naslovnog retka je potrebno dodati još jedan prazan red i u njega postaviti bookmark xmlBookmarkPaySettCompensationsItems.

U slučaju da u tablici nema reda s bookmarkom xmlBookmarkPaySettCompensationsItems, stavke u tablici se ne budu ispisale.

Za tablicu stavki odbitaka je potrebno prvo napraviti naslovni redak koji može sadržavati sljedeće bookmarke:

PaySettDeductItemPosition
PaySettDeductItemDescription
PaySettDeductItemAmount
PaySettDeductItemDetailsString

Ispod naslovnog retka je potrebno dodati još jedan prazan red i u njega postaviti bookmark PaySettDeductItems.

U slučaju da u tablici nema reda s bookmarkom PaySettDeductItems, stavke u tablici se ne budu ispisale.

Ostali bookmarki:

PayrollPackageMonthString
PayrollPackageMonthWithNumString
PayrollPackagePaymentDate
PayrollPackageStartingSalary
PayrollSettlementHoursTotal
PayrollSettlementHoursSickLeave
PayrollSettlementHoursSickLeaveAbove30
PayrollSettlementHoursUnpaidAbsence
PayrollSettlementHoursPaidLeave
PayrollSettlementHoursRegularWork
PayrollSettlementHoursAfternoonWork
PayrollSettlementHoursOvertime
PayrollSettlementHoursWorkOnSunOrHol
PayrollSettlementHoursHolidays
PayrollSettlementHoursMaternityLeave
PayrollSettlementHoursNightWork
PayrollSettlementAccountNumber
PayrollSettlementAccountReference
PayrollSettlementCostCenter
PayrollSettlementGrossSalary
PayrollSettlementTotalNetSalary
PayrollSettlementTotalNetSalaryForPay
PayrollSettlementTotalGrossSalary
PayrollSettlementTotalCost
PayrollSettlementTotalDeductions
xmlBookmarkPayrollSettlementTotalBonuses

 

Primjeri HTML predložaka za ispis računa

U ovom poglavlju možete pogledati i/ili preuzeti primjere predložaka za ispis dokumenata.
Predlošci su spremni za upotrebu.

Sve što morate napraviti, ako se odlučite za konkretni predložak, je sljedeće:

Primjeri predložaka su na sljedećim podstranicama ovoga poglavlja.

 

11.2.21.1. Primjeri izgleda dokumenata: Jednostavni

11.2.21.1.1 Datoteke

jednostavniMaloprodajni.zip
Veličina: 3,32 kB
Predložak za ispis maloprodajnog računa.
jednostavniVeleprodajni.zip
Veličina: 3,37 kB
Predložak za ispis veleprodajnog računa.
jednostavniMaloprodajniDvijeValute.zip
Veličina: 3,43 kB
Predložak za ispis maloprodajnog računa u dvije valute.

11.2.21.1.2 Izgled dokumenta na primjeru

Maloprodajni račun:

  

Veleprodajni račun:

  

Maloprodajni račun u dvije valute:

  

 

11.2.21.2. Primjeri izgleda dokumenata: Klasični

11.2.21.2.1 Datoteke

klasicniMaloVele.zip
Veličina: 39,47 kB
Predložak za ispis maloprodajnog/veleprodajnog računa.
klasicniMaloVeleDvijeValute.zip
Veličina: 39,55 kB
Predložak za ispis maloprodajnog/veleprodajnog računa u dvije valute.
klasicnaMaloVeleVezniDokNadStavkama.zip
Veličina: 40,17 kB
Predložak za ispis maloprodajnog/veleprodajnog računa sa obračunatim iznosima po računima za predujam.

11.2.21.2.2 Izgled dokumenta na primjeru

Maloprodajni/veleprodajni račun:

  

Maloprodajni/veleprodajni račun u dvije valute:

  

Maloprodajni/veleprodajni račun sa obračunatim iznosima po računima za predujam:

  

 

11.2.21.3. Primjeri izgleda dokumenata: Kompleksni

11.2.21.3.1 Datoteke

kompleksniKupacDesno.zip
Veličina: 40,41 kB
Predložak za ispis maloprodajnog/veleprodajnog računa sa obračunatim iznosima po računima za predujam ukoliko postoje; podaci o kupcu su na desnoj strani računa.
kompleksniKupacLijevo.zip
Veličina: 40,48 kB
Predložak za ispis maloprodajnog/veleprodajnog računa sa obračunatim iznosima po računima za predujam ukoliko postoje; podaci o kupcu su na lijevoj strani računa.
kompleksniKupacLijevoDvijeValute.zip
Veličina: 40,64 kB
Predložak za ispis maloprodajnog/veleprodajnog računa u dvije valute sa obračunatim iznosima po računima za predujam ukoliko postoje; podaci o kupcu su na lijevoj strani računa.

11.2.21.3.2 Izgled dokumenta na primjeru

Maloprodajni/veleprodajni račun; kupac na desnoj strani:

  

Maloprodajni/veleprodajni račun; kupac na lijevoj strani:

  

Maloprodajni/veleprodajni račun u dvije valute; kupac na lijevoj strani:

  

 

11.2.21.4. Primjeri izgleda dokumenata: Moderni

11.2.21.4.1 Datoteke

Moderni 1.zip
Veličina: 76,24 kB
Predložak za ispis veleprodajnog računa.
Moderni 2.zip
Veličina: 8,14 kB
Predložak za ispis veleprodajnog računa.
Moderni 3.zip
Veličina: 12,65 kB
Predložak za ispis maloprodajnog računa.
Moderni 4.zip
Veličina: 150,61 kB
Predložak za ispis maloprodajnog računa.

11.2.21.4.2 Izgled dokumenta na primjeru

Veleprodajni račun (Moderni 1):

  

Veleprodajni račun (Moderni 2):

  

Maloprodajni račun (Moderni 3):

  

Maloprodajni račun (Moderni 4):

  

 

11.2.21.5. Primjeri izgleda dokumenata: POS (80mm)

11.2.21.5.1 Datoteke

htmlPOS80mm.zip
Veličina: 5,60 kB
Predložak za ispis POS računa iz internet aplikacije na POS printeru, predložak nije moguće koristiti za ispis računa iz POS clienta.

11.2.21.5.2 Izgled dokumenta na primjeru

POS račun:

  

 

11.2.21.6. Primjer izgleda dokumenta: Prijemni list (proširena kalkulacija)

11.2.21.6.1 Datoteke

GoodsReceiptList.zip
Veličina: 5,11 kB
Predložak za ispis prijemnog lista (proširena kalkulacija) namijenjen za primke koje sadržavaju rabljena dobra (Posebni postupak oporezivanja marže u prometu rabljenih dobara).

11.2.21.6.2 Izgled dokumenta na primjeru

Prijemni list (proširena kalkulacija):

  

 

Primjeri predložaka za ispis računa

U ovom poglavlju možete pogledati i/ili preuzeti primjere predložaka za ispis dokumenata, korištenjem programa MS Word.
Predlošci su spremni za upotrebu.

Sve što morate napraviti, ako se odlučite za konkretni predložak, je sljedeće:


Galerija predložaka dokumenata

Pogledajte slijedeće pripremljene predloške za ispis dokumenata:

Predloga1
Predloga2
Predloga3

Predloga4
Predloga42

Predloga43

Predloga5
Predloga6
Predloga63 

11.2.21.7. Primjer izgleda dokumenata: Klasika

11.2.21.7.1 Datoteke

ponudaKlasika1.doc
Veličina: 36,50 kB
Predložak za ispis ponude.
Racun.Klasika1.doc
Veličina: 55,50 kB
Predložak za ispis računa.
racun.Klasika1.doc
Veličina: 55,50 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR").
racun.Klasika1eng.doc
Veličina: 55,50 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR") na engleskom.
otpremnicaKlasika1.doc
Veličina: 45,00 kB
Predložak za ispis otpremnice.

11.2.21.7.2 Izgled dokumenta na primjeru

  

 

11.2.21.8. Primjer izgleda dokumenata: Klasika

11.2.21.8.1 Datoteke

ponudaKlasika2.doc
Veličina: 34,64 kB
Predložak za ispis ponude.
Racun.Klasika2.doc
Veličina: 51,50 kB
Predložak za ispis računa.
racun.Klasika2Hr.doc
Veličina: 55,50 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR").
racun.Klasika2eng.doc
Veličina: 52,50 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR") na engleskom.
opomenaKlasika2.doc
Veličina: 39,00 kB
Predložak za ispis opomene.
otpremnicaKlasika2.doc
Veličina: 38,00 kB
Predložak za ispis otpremnice.

11.2.21.8.2 Izgled dokumenta na primjeru

  

 

11.2.21.9. Primjer izgleda dokumenata: Klasika

11.2.21.9.1 Datoteke

ponudaKlasika3.doc
Veličina: 49,00 kB
Predložak za ispis ponude.
racun.Klasika3.doc
Veličina: 43,00 kB
Predložak za ispis računa.
Racun.Klasika3.doc
Veličina: 43,50 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR").
racun.Klasika3eng.doc
Veličina: 43,00 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR") na engleskom.
otpremnicaKlasika3.doc
Veličina: 36,02 kB
Predložak za ispis otpremnice.

11.2.21.9.2 Izgled dokumenta na primjeru

  

 

11.2.21.10. Primjer izgleda dokumenata: Kompleks

11.2.21.10.1 Datoteke

ponudaKompleks1.doc
Veličina: 47,00 kB
Predložak za ispis ponude.
racun.Kompleks1.doc
Veličina: 55,50 kB
Predložak za ispis računa.
Racun.Kompleks1.doc
Veličina: 55,50 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR").
racun.Kompleks1eng.doc
Veličina: 55,50 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR") na engleskom.
otpremnicaKompleks1.doc
Veličina: 22,50 kB
Predložak za ispis otpremnice.

11.2.21.10.2 Izgled dokumenta na primjeru

  

 

11.2.21.11. Primjer izgleda dokumenata: Kompleks

11.2.21.11.1 Datoteke

ponudaKompleks2.doc
Veličina: 45,00 kB
Predložak za ispis ponude.
racun.Kompleks2.doc
Veličina: 55,50 kB
Predložak za ispis računa.
Racun.Kompleks2.doc
Veličina: 55,50 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR").
racun.Kompleks2eng.doc
Veličina: 55,50 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR") na engleskom.
otpremnicaKompleks2.doc
Veličina: 36,57 kB
Predložak za ispis otpremnice.

11.2.21.11.2 Izgled dokumenta na primjeru

  

 

11.2.21.12. Primjer izgleda dokumenata: Kompleks

11.2.21.12.1 Datoteke

ponudaKompleks3.doc
Veličina: 44,00 kB
Predložak za ispis ponude.
Racun.Kompleks3.doc
Veličina: 59,00 kB
Predložak za ispis računa.
racun.Kompleks.3.doc
Veličina: 59,00 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR").
racun.Kompleks3eng.doc
Veličina: 60,00 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR") na engleskom.
otpremnicaKompleks3.doc
Veličina: 39,00 kB
Predložak za ispis otpremnice.

11.2.21.12.2 Izgled dokumenta na primjeru

  

 

11.2.21.13. Primjer izgleda dokumenata: Moderna

11.2.21.13.1 Datoteke

ponuda.Moderna1.doc
Veličina: 64,50 kB
Predložak za ispis ponude.
racun.Moderna1.doc
Veličina: 64,50 kB
Predložak za ispis računa.
Racun.Moderna1.doc
Veličina: 66,00 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR").
racun.Moderna1eng.doc
Veličina: 65,50 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR") na engleskom.
otpremnicaModerna1.doc
Veličina: 53,00 kB
Predložak za ispis otpremnice.

11.2.21.13.2 Izgled dokumenta na primjeru

  

 

11.2.21.14. Primjer izgleda dokumenata: Moderna

11.2.21.14.1 Datoteke

ponudaModerna_2.doc
Veličina: 54,50 kB
Predložak za ispis ponude.
racun.Moderna_2.doc
Veličina: 97,00 kB
Predložak za ispis računa.
Racun.Moderna_2.doc
Veličina: 99,50 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR").
racun.Moderna_2eng.doc
Veličina: 99,50 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR") na engleskom.
otpremnicaModerna_2.doc
Veličina: 54,50 kB
Predložak za ispis otpremnice.

11.2.21.14.2 Izgled dokumenta na primjeru

  

 

11.2.21.15. Primjer izgleda dokumenata: Moderna

11.2.21.15.1 Datoteke

ponudaModerna3.doc
Veličina: 60,00 kB
Predložak za ispis ponude.
racun.Moderna3.doc
Veličina: 72,50 kB
Predložak za ispis računa.
Racun.Moderna3.doc
Veličina: 73,00 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR").
Racun.Moderna3eng.doc
Veličina: 75,00 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR") na engleskom.
otpremnicaModerna3.doc
Veličina: 52,50 kB
Predložak za ispis otpremnice.

11.2.21.15.2 Izgled dokumenta na primjeru

  

 

11.3. Postavke teksta

Uz mogućnost dodavanja logotipa zadati možemo i željeni tekst za ispis na izdanim dokumentima koji se pozicionira ispred i iza tablice sa stavkama dokumenta.

Sve mogućnosti prikazane su na slici dolje:

  


U postavkama teksta dostupan je popis riječi tj. izraza koje možemo koristiti pri zadavanju našeg teksta za ispis na dokumentima, a koji omogućuju automatski ispis određenih podataka/teksta Kada dodajemo te izraze unutar našeg teksta pripazimo da ih zapisujemo između dva znaka $.

Primjer:

$NAZIV$, $VALUTA$, ...

Te riječi tj. izraze prema potrebi uključujemo u tekst(ove) na našim dokumentima.

FAXFax tvrtke
EMAILEmail izdavatelja dokumenta
TELEFONTelefonski broj pošiljatelja
NAZIVNaziv tvrtke - izdavatelj dokumenta
DOC_ISSUERNaziv izdavatelja dokumenta (tvrtka)
DOC_ISSUER_EMAILEmail izdavatelja dokumenta
DOC_ISSUER_MOBILEMobilni telefon izdavatelja dokumenta
DOC_ISSUER_PHONETelefon izdavatelja dokumenta
BANKNaziv banke
BANK_DOCNaziv banke bankovnog računa iz dokumenta
BANK_ACCOUNT_DOCBroj bankovnog računa na dokumentu
IBANIBAN
IBAN_DOCIBAN na dokumentu
SWIFTSWIFT
SWIFT_DOCSWIFT na dokumentu
SKLICPoziv na broj
VALUTADospijeće
MJESTO_IZDAVANJAMjesto izdavanja dokumenata
MJESTO_PREUZIMANJAMjesto preuzimanja dokumenta
ADRESAAdresa
POZIV_NA_BROJPoziv na broj
OIBOIB
JAMSTVOJamstveni tekst
MATICNI_BROJMBS/MBO
POREZNI_BROJOIB
PDV_BROJPDV ID broj
MOBITELMobilni telefon
TRRBankovni račun
NOVCANA_VALUTANovčana valuta
ISPOSTAVIODokument ispostavio
ISPOSTAVIO_EMAILEmail izdavatelja dokumenta
DANASDanašnji datum
KRAJ_IZDAJEMjesto izdavanja dokumenata
KRAJ_PREUZIMANJAMjesto preuzimanja dokumenta

Dodatno za račun za predujam:

DATUM_PREDUJMADatum predujma računa za predujam

Unos podataka potvrdimo klikom na Potvrdi unos.

 

11.4. Postavke zaglavlja dokumenta


 1. U prazno polje upišite tekst za ispis u zaglavlju dokumenta. Isto tako izaberite poziciju ispisa teksta (na lijevoj/desnoj strani odnosno na sredini dokumenta).
 2. Oblikovati možete i logotip čiju veličinu možete i sami odrediti upisivanjem željene širine logotipa u % s obzirom na širinu zaglavlja dokumenta te koliko puta u % želite povećati logotip ako je premalen.
 3. Ako želite da se prvi redak u zaglavlju dokumenta ispiše s odebljanim slovima, označite kvačicom; tu opciju možete i odznačiti.

  
Postavke za zaglavlje dokumenta
  
  Slika 140: Postavke za zaglavlje dokumenta

U formatu RTF/PDF možete oblikovati zaglavlje dokumenta tako da se u zaglavlju dokumenta ispiše grafički prikaz sa tekstom kojeg možete odrediti sa datotekom u formatu PNG ili JPEG.

U formatu HTML odredite zaglavlje dokumenta tako da se u zaglavlju dokumenta ispiše grafički prikaz sa tekstom kojeg ste odredili sa datotekom u formatu GIF ili JPG.

Klikom na gumb Browse.gif potražite željenu sliku u svojim dokumentima te je izaberite. Nakon toga, sliku dodajte u zaglavlje dokumenta klikom na gumb Prenesi datoteku:

  

Klikom na gumb Briši logotip možete izbrisati logotip, ako vam više nije potreban u zaglavlju dokumenta.

 

11.5. Podešavanje podnožja dokumenta


 1. U prazno polje upišite tekst koji će se ispisati u podnožju dokumenta. Isto tako izaberite poziciju ispisa teksta na lijevoj/desnoj strani odnosno na sredini dokumenta.
 2. Prilagoditi možete i logotip izmjenom veličine, određivanjem širine logotipa u % glede na širinu podnožja dokumenta i koliko puta u % želimo logotip povećati u slučaju da je premalen.
 3. Ukoliko želite podebljan ispis prvog retka u podnožju dokumenta, mogućnost označite kvačicom.

  
Postavke za ispis u podnožju dokumenta
  
  Slika 142: Postavke za ispis u podnožju dokumenta

U formatu RTF/PDF možete postaviti ispis grafičkog prikaza sa tekstom u podnožju dokumenta, kojeg odredite datotekom u formatu PNG ili JPEG.

U formatu HTML možete oblikovati podnožje dokumenta tako da se u podnožju dokumenta ispiše grafički prikaz sa tekstom, kojeg odredite sa datotekom u formatu GIF ili JPG.

Klikom na gumb Browse.gif potražite odgovarajuću sliku u svojim dokumentima te sliku izaberite klikom. Nakon toga, sliku dodajte u podnožje dokumenta klikom na gumb Prenesi datoteku:

  

Klikom gumba Briši logotip možete izbrisati logotip ako više ne želite da se nalazi u podnožju dokumenta.

 

11.6. Podešavanje logotipa za HTML


Zbog ograničenja tražilice, u programu je potrebno posebno odrediti izgled dokumenata za ispis direktno iz tražilice te za ispis iz programa MS Office i PDF.

U formatu HTML možete oblikovati zaglavlje i podnožje dokumenta tako da se u zaglavlju ili podnožju dokumenta ispisuje grafički prikaz sa tekstom, s datotekom u formatu GIF ili JPEG.

  
Postavke logotipa za HTML
  
  Slika 144: Postavke logotipa za HTML

Klikom na gumb Browse.gif potražite odgovarajuću sliku u svojim dokumentima. Izberite je klikom te nakon toga dodajte u zaglavlje odnosno podnožje dokumenta klikom na gumb Prenesi datoteku. Nakon prijenosa slike, prikazuje se izbrano zaglavlje odnosno podnožje dokumenta za ispis u formatu HTML:

  

Klikom na gumb Odstrani logotip možete izbrisati logotip ukoliko više nije potreban u zaglavlju odnosno u podnožju dokumenta.

 

11.7. Ispisivanje dokumenta


Kada spremite sve postavke (tekstova, logotipa itd.), provjerite da li novi izgled dokumenata odgovara vašim željama i potrebama.

  
Izgled računa nakon dovršenog oblikovanja
  
  Slika 146: Izgled računa nakon dovršenog oblikovanja

 

11.8. Postavke ispisa naloga za plaćanje


Postavke ispisa naloga za plaćanje su dostupne putem izbornika |Ispis dokumenata |Postavke izgleda i ispisa dokumenata (prikazano na slici dolje):

  
Izbornik ispis i opcija Postavke izgleda i ispisa dokumenata
  
  Slika 147: Izbornik ispis i opcija Postavke izgleda i ispisa dokumenata

Nakon klika na tu opciju, otvoriti će se stranica sa postavkama ispisa, kao što prikazuje slika dolje:

  
Postavke ispisa za uplatnice na HUB 1-1 A4
  
  Slika 148: Postavke ispisa za uplatnice na HUB 1-1 A4

Izaberite vrstu dokumenta Nalog za plaćanje na obrascu HUB 3A (list A4, 3 naloga/stranici) i kliknite na oznaku Dodatne postavke kao što prikazuje slika dolje:

  
Postavke ispisa - dodatne postavke
  
  Slika 149: Postavke ispisa - dodatne postavke

U odjeljku Pomicanje ispisa za centriranje pri ispisu na predtiskane formulare upišite oba pomaka i unos potvrdite pritiskom na gumb Potvrdi unos.

 

11.9. Šifrarnik završnih tekstova

U izborniku |Postavke |Postavke tvrtke |Završni tekstovi za dokumente unaprijed možemo zadati određene završne tekstove tj. klauzule prema vrstama prodaje na prodajnim dokumentima.

Za dodavanje novog završnog teksta kliknemo na gumb Novi završni tekst pozicioniran desno iznad popisa korištenih završnih tekstova:

Postavke_ZavrsniTekst_NoviUnos.gif


Pri unosu možemo birati želimo li tekst vezati samo za točno određenu vrstu prodaje ili ga želimo koristi neovisno o vrsti prodaje zadane na dokumentu. Tako primjerice možemo zadati završni tekst za vrstu prodaje Oslobođene isporuke dobara unutar EU i točno određenu jezičnu varijantu ispisa te zadati na kojim sve dokumentima želimo iskazati taj završni tekst, kao što prikazuje slika u nastavku:

Postavke_ZavrsniTekst_OslobodjeneIsporukeEU.gif

Ako prilikom unosa teksta zadamo je preuzeti tekst, time aktiviramo automatsko dodavanje završnog teksta na svaki dokument koji odgovara izabranim postavkama. Ukoliko to ne označimo, završni tekst neće biti automatski dodan na dokument ali ćemo imati mogućnost samostalnog odabira tog teksta izravno na dokumentu koji odgovara postavkama završnog teksta.

Svi upisani i zadani tekstovi sustava (na slici označeno plavo) vidljivi su na popisu kao prikazano na slici dolje:

Postavke_ZavrsniTekst_Pregled.gif

U šifraniku možemo uz upisane tekstove vidjeti i unaprijed ugrađene završne tekstove sustava, koji su vezani za točno određene vrste prodaje. Takve tekstove nije moguće mjenjati.

Završni tekstovi koje upišemo u šifrarnik prikazivat će se u posebnom okviru na svim dokumentima za koje smo zadali korištenje tekstova, ukoliko izabremo odgovarajuću vrstu prodaje i jezičnu varijantu:

Postavke_ZavrsniTekst_PregledNaDokumentu.gif

Zadani tekstovi prikazani su odvojeno od ručno upisanih tekstova na dokumentu pa ih tako možemo i ukloniti, a da time istovremeno ne utječemo na završni tekst upisan izravno na dokumentu.

 

12. Slanje izdanih dokumenata

Dokumente izdane u programu e-racuni.hr možemo jednostavno poslati elektroničkim putem izravno iz programa, bez potrebe za prethodnim spremanjem lokalno na računalo:

 

12.1. Slanje dokumenata elektroničkom poštom


U programu je omogućeno izravno slanje prodajnih dokumenata elektroničkom poštom, čime se dokument pošalje kao privitak u formatu PDF. To znači da dokument nećete morati izvoziti i spremati na vaše računalo da biste ga zatim dodavali kao privitak unutar e-mail poruke.

Na predogledu dokumenta kliknite ikonu ikonakuverta.gif i izaberite |Slanje dokumenta e-mailom:

  
Slanje dokumenata elektr. poštom
  
  Slika 150: Slanje dokumenata elektr. poštom

Prikazati će se sljedeća maska:

  
Izravno slanje dokumenata elektr. poštom iz programa
  
  Slika 151: Izravno slanje dokumenata elektr. poštom iz programa

U polja za unos upišite sljedeće podatke:

E-mail pošiljateljaUpišite vašu e-mail adresu. U tom je polju automatski upisana e-mail adresa trenutno prijavljenog korisnika.
E-mail primateljaUpišite e-mail adresu primatelja, na koju želite poslati dokument. Polje će automatski biti popunjeno ukoliko smo u šifrarniku partnera upisali e-mail adresu navedenog partnera. U slučaju kada dokument šaljemo na više e-mail adresa, tada adrese razdvojimo točkom/zarezom npr. ivan@tvrtka.com;marko@tvrtka.com.
CC: - na znanjeUpišite e-mail adresu dodatnog primatelja, kojemu će mail biti poslan na znanje.
PredmetUpišite predmet e-mail poruke.
Tekst obavjestiUpišite željeni sadržaj/tekst.
PriloziDokument, unutar kojeg smo kliknuli na gumb za slanje e-mailom, je automatski dodan kao privitak u PDF formatu. Klikom na poveznicu Dodati možemo i dodatne privitke

Po završetku unosa, kliknemo na gumb U redu. Poruka će biti dostavljena primatelju. Korisnik - pošiljatelj može provjeriti popis poslane e-pošte iz programa u modulu |Postavke |Moje postavke |Postavke e-pošte |Poslana e-pošta.

 

12.2. Slanje računa ili ponuda putem SMS poruke kupcu

Iz računa ili ponuda koje se nalaze u modulima |Prodaja |Računi odnosno |Prodaja |Ponude, možemo uz ispis i slanje dokumenata e-poštom koristiti i slanje dokumenta kupcu u obliku SMS-a.

Nakon što kliknemo na izabrani račun ili ponudu, opciju slanja dokumenta putem SMS-a aktiviramo klikom na ikonu kuverta1.gif kao što prikazuje slika dolje:

  
Izaberemo opciju "Pošalji SMS"
  
  Slika 152: Izaberemo opciju "Pošalji SMS"

Nakon klika otvara se sljedeći prozor:

  
Izaberemo opciju "Unos sadržaja"
  
  Slika 153: Izaberemo opciju "Unos sadržaja"

Primatelj SMS je kupac, upisan na dokumentu. Automatski će se prenijeti i broj mobitela kupca, pohranjen pod |Partneri |Kupci na izbranom kupcu. Ako u podacima kupca nismo upisali broj mobitela, možemo ga upisati izravno u masci za slanje SMS-a.

Tekst poruke je tekst kojeg će zaprimiti kupac.

Klikom na gumb Ubaci poveznicu (link) na dokument možemo unutar teksta ubaciti poveznicu do samog računa, a putem koje kupac jednostavno otvara i pregledava račun.

 

13. Obrada za izdavanje periodičnih računa/predračuna za sljedeće obračunsko razdoblje

U modulu |Izvještavanje |Obrade dostupna je obrada Izdavanje periodičnih računa/predračuna za sljedeće obračunsko razdoblje. Obradu koristimo ukoliko izdajemo ponavljajuće se dokumente (predračune/ponude, račune) i želimo koristiti masovno automatsko izdavanje dokumenata za sljedeće razdoblje (npr. pretplate, članarine, najmovi i druge ponavljajuće se usluge).

13.1 Kako funkcionira automatsko izdavanje periodičnih računa?

Osnova za izdavanje dokumenta za sljedeće razdoblje je da postoji ne-storniran periodični račun za prethodno razdoblje. To znači da prvi ponavaljući se račun za kupca uvijek ispostavimo ručno i time zadamo parametre ponavaljanja kao što su:

Ova obrada pronalazi sve postojeće ponavljajuće se račune za prethodno razdoblje te ih kopira u novo razdoblje.

Ukoliko kupcima obračunavamo korištenje usluge unaprijed i bez jamstva da će račun biti plaćen, u tom slučaju preporučujemo izdavanje ponude/predračuna, a tek zatim račun na temelju plaćene ponude.

Za prekid niza ponavljanja računa na raspolaganju su dvije mogućnosti:

13.2 Pokretanje obrade za automatski ponavljajuće fakturiranje

  
Obrada za izdavanje periodičnih dokumenata za sljedeće obračunsko razdoblje
  
  Slika 154: Obrada za izdavanje periodičnih dokumenata za sljedeće obračunsko razdoblje

Prije pokretanja obrade zadajemo kriterije za odabir računa na temelju kojih će biti kreirani dokumenti za sljedeće obračunsko razdoblje:

Za fakture na mjestu troškaIzaberemo ako želimo obuhvatiti samo ponavaljuće se račune na izabranom mjestu troška.
Za kupce na stroškovnem mestuIzaberemo ako želimo kreirati nove račune samo za kupce na određenom mjestu troška.
Samo za aktivne kupceDokumenti će kao preuzeto biti kreirani samo za aktivne kupce. Želimo li kreirati dokumente za sve kupce, u tom slučaju ovdje uklonimo kvačicu.
Periodičnost računaIzaberemo način ponavljanja za račune prethodnog razdoblja na temelju kojih će biti kreirani dokumenti za sljedeće razdoblje. Npr. izaberemo samo mjesečne račune (izabrati možemo više tipova računa).
Prethodno fakturirano razdoblje najviše do datumaPri kopiranju u novo obračunsko razdoblje obuhvaćaju se samo ponavljajući se računi, fakturirani za razdoblje koje završava najviše do upisanog datuma.
Ne fakturiraj za razdoblje prijeOvim filterom ograničavamo da se u novo razdoblje fakturiranja kopiraju samo računi, izdani za obračunsko razdoblje nakon ovog datuma. Npr. ako smo kupcu zadnji puta fakturirali prije 1.1.2022 i upišemo taj datum, u tom se slučaju ovaj račun u 2023. godini neće ponoviti.
Vrsta dokumentaIzaberemo vrstu dokumenta koji želimo pripremiti korištenjem automatizma (ponuda/predračun ili pravi račun).
Kopiraj podatke o kupcu iz prethodnog računaOznačavanjem ovog parametra, podaci o kupcu kopiraju se iz zadnjeg ponavljajućeg se dokumenta umjesto iz šifrarnika kupaca.
Automatsko pošalji račun/ponudu kupcu na e-mailOznačavanjem ovog parametra, dokument će odmah po izdavanju automatski biti poslan na e-mail adresu kupca. Opcija radi samo u slučaju kada se kreiraju izdani dokumenti. Koncepte dokumenata nije moguće poslati na e-mail.
Izvedi simulaciju bez pohrane i slanja dokumenataOznačimo želimo li prije samog fakturiranja pokrenuti simulaciju za provjeru kojim će kupcima biti izdani novi računi. Program će pripremiti izvještaj sa sažetkom fakturiranja na temelju unaprijed zadanih kriterija.
Tip datotekeIzaberemo u kojem formatu datoteke želimo izvještaj sa sažetkom fakturiranja.

Nakon što zadamo sve kriterije kliknemo na gumb Pokreni za pripremu izvještaja:

  
Izdavanje periodičnih računa/pronuda za sljedeće obračunsko razdoblje
  
  Slika 155: Izdavanje periodičnih računa/pronuda za sljedeće obračunsko razdoblje

Za automatsko izdavanje ponavljajućih se računa možemo planirati obradu na određeni termin na način da uključimo automatsko izvršenje obrade na temelju unaprijed zadanog rasporeda i na taj način aktiviramo automatsko fakturiranje i slanje računa kupcima na e-mail.

 

14. Šifrarnik poslova/tarifa i obračun korištenih sati

U modulu |Prodaja | Šifrarnik poslova/tarifa možemo voditi preglednu evidenciju svih vrsta poslova/tarifa koje obavljamo po zadanoj satnici.

Podatke iz šifrarnika poslova/tarifa možemo koristiti u evidenciji korištenih sati, u pregledu i obračunu sati te pri unosu radnih naloga. Na temelju upisanih podataka možemo jednostavno i, što je najvažnije, pravilno obračunati sve korištene sate rada te klikom miša prenijeti podatke iz obračuna korištenih sati na izdane račune.

Programski modul |Šifrarnik poslova i tarifa obuhvaća sljedeću funkcionalnost:

 

14.1. Unos, pregled i uređivanje šifrarnika poslova/tarifa

U modulu |Prodaja |Šifrarnik poslova/tarifa možemo voditi preglednu evidenciju svih vrsta poslova koje nudimo uz pripadajuće tarife.

  
Pregled šifrarnika poslova/tarifa
  
  Slika 156: Pregled šifrarnika poslova/tarifa


Za unos podataka u šifrarnik poslova/tarifa kliknemo na gumb Novi unos. Upišemo oznaku tarife, satnicu i opis posla/tarife. Unos potvrdimo klikom na gumb U redu:

  
Uređivanje šifrarnika poslova/tarifa
  
  Slika 157: Uređivanje šifrarnika poslova/tarifa

Ako poslove/tarife, dodane u šifrarnik, želimo vezati na projekte, potrebno je urediti šifrarnik projekata [14.2] u modulu |Financije |Šifrarnici i postavke |Projekti.

 

14.2. Evidencija projekata

U modulu |Financije |Šifrarnici i postavke |Projekti možemo unositi i pregledavati evidenciju projekata. Za unos podataka o novom projektu kliknemo na gumb Unos novog projekta. Pri dodavanju projekta upišemo oznaku i opis te odaberemo korisnike koji će imati ovlasti za administriranje.

  
Unos podataka o projektu
  
  Slika 158: Unos podataka o projektu

Projekte koje smo evidentirali u šifrarnik možemo kasnije koristiti u evidenciji korištenih sati [14.3].


 

14.3. Evidencija korištenih sati

U modulu |Prodaja |Evidencija korištenih sati možemo voditi evidenciju korištenih sati odvojeno po poslovnim partnerima, zaposlenicima i radnim nalozima, glede na izabrano vremensko razdoblje.

Korištene sate možemo vezati i na projekte [14.2] koje smo prethodno dodali u modul |Financije |Šifrarnici i postavke |Projekti.

Za unos podataka u evidenciju korištenih sati, kliknemo na željeni datum unutar kalendara, odaberemo zaposlenika, projekt, radni nalog, vrstu posla/tarife, upišemo utrošeno vrijeme i opis rada. Na temelju zadane satnice i utrošenog vremena, preračunati će se ukupni trošak korištenih radnih sati.

  
Unos podataka u evidenciju korištenih sati
  
  Slika 159: Unos podataka u evidenciju korištenih sati

Za ispis izvještaja iz evidencije korištenih sati, kliknemo na izbornik |Više |Generiranje i ispis izvještaja iz evidencije korištenih sati i upišemo kriterije za generiranje izvještaja:

  
Maska za unos kriterija za generiranje i ispis izvještaja o korištenim satima
  
  Slika 160: Maska za unos kriterija za generiranje i ispis izvještaja o korištenim satima

Podaci iz evidencije korištenih sati se automatski prenose u modul Pregled i obračun sati [14.4].

 

14.4. Pregled i obračun sati

U modulu |Prodaja |Pregled i obračun sati možemo pregledavati obračunate sate rada na temelju podataka upisanih u evidenciji korištenih sati. Klikom na izbornik |Više |Obračunaj i prenesi na izdani račun možemo obračunati utrošene sate i prenijeti ih na izdani račun:

  
Obračun korištenih sati i prijenos na izdani račun
  
  Slika 161: Obračun korištenih sati i prijenos na izdani račun

Izaberemo način fakturiranja i kliknemo na gumb  Obračunaj i prenesi na izdani račun.

  
Odabir načina fakturiranja
  
  Slika 162: Odabir načina fakturiranja

 

15. Kartica kupca

Na pregledu prodajnog dokumenta možemo aktivirati prikaz kartice i statistike kupca. Karticu kupca čine osnovni podaci kupca i najvažniji statistički podaci kupca.

Kartica kupca, uključujući i statistiku kupca, prikazuje se tek nakon što na dokument dodamo kupca, a pozicionirana je na lijevoj strani u obliku tablice, kao što prikazuje slika dolje:

  
Prikaz kartice kupca
  
  Slika 163: Prikaz kartice kupca

Kao preuzeto se prikazuju samo osnovni podaci kupca (označeno crveno na slici gore). Ukoliko pri aktiviranju korisničkog pristupa korisniku dodijelimo ovlast Prikaz statistike prodaje na kartici kupca unutar sklopa ovlasti Prodaja, tada će unutar kartice kupca biti prikazana i statistika prodaje za tog kupca (na slici gore označeno zeleno).

  
Ovlast za pregled statistike kupca nalazi se unutar ovlasti za modul Prodaja
  
  Slika 164: Ovlast za pregled statistike kupca nalazi se unutar ovlasti za modul Prodaja

Ovom funkcionalnošću sada možemo na jednom mjestu vidjeti najvažnije informacije o određenom kupcu.

Ukoliko nas kartica kupca ometa pri radu tj. ako je privremeno želimo prikriti, kliknemo na gumb kao što je prikazano na slici dolje:

  
Privremeno prikrivanje kartice kupca
  
  Slika 165: Privremeno prikrivanje kartice kupca

Karticu kupca tako možemo privremeno ukloniti, a za ponovni prikaz dovoljno je klinuti na ikonu kao što je prikazano na slici dolje:

  
Aktivacija ponovnog prikaza kartice kupca
  
  Slika 166: Aktivacija ponovnog prikaza kartice kupca

 

16. Prikaz sume / rekapitulacije izabranih redaka u tablici prodajnih dokumenata


Opcija za prikaz sume / rekapitulacije izabranih redaka je na raspolaganju na pregledu popisa svih prodajnih dokumenata (izdani računi, računi za predujam, otpremnice, ponude/predračuni, odobrenja, terećenja).

Na pregledu popisa unešenih prodajnih dokumenata možemo poklikati retke dokumenata za koje želimo prikaz sume. Redak će se nakon klika obojiti plavo. Kada odaberemo sve retke koje želimo, kliknemo na gumb 'Suma' kao što je prikazano na donji slici:


  
Odabir redova i klik na gumb 'Suma' (ikona sa grčkim slovom sigma)
  
  Slika 167: Odabir redova i klik na gumb 'Suma' (ikona sa grčkim slovom sigma)

Program u novom prozoru prikaže rekapitulaciju izabranih redova/dokumenata

  
Prikaz sume / rekapitulacije odabranih dokumenata
  
  Slika 168: Prikaz sume / rekapitulacije odabranih dokumenata

Prikaz sume može se vidjeti i na stavkama pojedinačnih izdanih računa.

 

17. Prodajne akcije i popusti

 

17.1. Unos/uvoz popusta i prodajnih akcija

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024