Modul Prodaja

Modul |Prodaja namijenjen je pripremi i izdavanju računa, predračuna/ponuda, narudžbi kupaca, računa za predujam, obavijesti o knjiženju odobrenja i terećenja, otpremnica, vođenju evidencije izdanih POS računa te vođenju evidencije i obračunu korištenih sati sukladno tarifama u šifrarniku poslova.

Osim uobičajenog ručnog izdavanja računa omogućeno je i masovno fakturiranje na temelju periodičnih obračuna, izdanih ponuda, otpremnica, turističkih rezervacija, obračuna kamata.

Podržano je i automatsko fakturiranje narudžbi kupaca sinkroniziranih iz internet trgovine kao i uvoz izdanih dokumenata (npr. računa, ...) u raznim formatima u svrhe knjiženja u e-računima i pripreme obračuna PDV-a.

Predviđena je mogućnost individualne prilagodbe izgleda prodajnih dokumenata uređivanjem osnovnih postavki izgleda ili pak pripremom HTML predložaka za ispis dokumenata po mjeri.

Modul |Prodaja nudi sljedeću funkcionalnost:

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024