Ispis računa


Zbog prirode interneta i različitih potreba korisnika, program nudi više mogućnosti za ispis izdanih dokumenata.

  
Ispis dokumenata
  
  Slika 1: Ispis dokumenata

Klikom na strelicu okrenutu prema dolje, na desnoj strani gumba Ispis dokumenta, u alatnoj traci će se prikazati izbornik sa slijedećim mogućnostima ispisa dokumenata:

  1. Ispis direktno iz internetskog preglednika. Tu mogućnost koristite ako želite brzi prikaz dokumenta. Preporučujemo ispis iz programa Adobe Acrobat i MS Word jer preglednici ne omogućuju detaljno oblikovanje ispisa dokumenata.
  2. Otvaranje i ispis dokumenta u editoru teksta MS Word. Dokument se otvara u MS Word-u, gdje ga možete prije ispisa po želji i dopuniti.
  3. Otvaranje i ispis dokumenta u editoru OpenOffice Write. Isto kao i u Word-u, dokumente možete dodatno urediti i ispisati u programu OpenOffice.
  4. Ispis korištenjem programa Adobe Acrobat Reader. Preporučamo, jer omogućuje brzi prikaz i ispis dokumenata. Izmijena/nadopuna dokumenata u PDF formatu nije moguća.
  5. Ispis računa na posebnu uplatnicu (HUB 1-1) korištenjem programa Adobe Acrobat Reader. Izmijena dokumenata u PDF formatu nije moguća.

Ako želite ispisati račun na obrazac s uplatnicom (HUB 1-1), izaberite opciju |Ispis dokumenta |Ispis na obrazac sa uplatnicom (HUB 1-1) kao što to prikazuje donja slika:

  
Ispis računa na obrazac s uplatnicom HUB 1-1
  
  Slika 2: Ispis računa na obrazac s uplatnicom HUB 1-1

Klikom na ovu opciju, otvara se račun s uplatnicom, koji izgleda ovako:

  
Izgled dokumenta sa uplatnicom (HUB 1-1)
  
  Slika 3: Izgled dokumenta sa uplatnicom (HUB 1-1)

 

1. Masovni ispis izdanih računa


Mogućnost masovnog ispisa dokumenata nalazi se na stranici pregled i pretraživanje izdanih računa u izborniku |Dodatne mogućnosti |Maspvni ispis prikazanih dokumenata što prikazuje slika dolje:

  
Masovni ispis izdanih dokumenata
  
  Slika 4: Masovni ispis izdanih dokumenata

Izborom te mogućnosti otvara se stranica na kojoj možete izabrati postavke i format ispisa računa:

  
Prije pokretanja izaberite odgovarajuće postavke
  
  Slika 5: Prije pokretanja izaberite odgovarajuće postavke

Obradu pokrećete klikom na gumb Pokreni

Pri masovnom ispisu možete ograničiti popis računa upisivanjem kriterija za pretraživanje, nakon čega ih možete ispisati. Pri tom se ispišu samo oni izdani računi, koji se nalaze u popisu izdanih računa na stranici pregled i pretraživanje izdanih računa. To je npr. primjereno za mjesečno fakturiranje.

 

2. Masovni ispis računa na obrazac HUB 3A


Masovni ispis dokumenata na posebne uplatnice pokrećete putem izbornika |Dodatne mogućnosti |Masovni ispis prikazanih dokumenata na stranici pregled i traženje izdanih računa.

Pri masovnom ispisu možete ograničiti popis izdanih računa upisivanjem kriterija pretraživanja, nakon čega ih možete sve zajedno ispisati. Na HUB 1-1 se ispišu samo oni izdani računi koji su u popisu izdanih računa na stranici pregled i traženje izdanih računa. To je npr. primjereno za mjesečno fakturiranje.

Postupak ispisa na HUB 1-1 (posebnu uplatnicu) je prikazan na donjoj slici :

  
Masovni ispis prikazanih dokumenata
  
  Slika 6: Masovni ispis prikazanih dokumenata

Otvara se maska u kojoj možete izabrati način ispisa prikazanih dokumenata. Izaberite Račun na obrascu HUB 3A (posebna uplatnica) kao što je prikazano na donjoj slici.

  
Ispis računa na posebne uplatnice HUB 3A
  
  Slika 7: Ispis računa na posebne uplatnice HUB 3A

Klikom na gumb Pokreni pokrećete ispis računa na posebne uplatnice.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024