Primjeri predložaka za ispis računa

U ovom poglavlju možete pogledati i/ili preuzeti primjere predložaka za ispis dokumenata, korištenjem programa MS Word.
Predlošci su spremni za upotrebu.

Sve što morate napraviti, ako se odlučite za konkretni predložak, je sljedeće:


Galerija predložaka dokumenata

Pogledajte slijedeće pripremljene predloške za ispis dokumenata:

Predloga1
Predloga2
Predloga3

Predloga4
Predloga42

Predloga43

Predloga5
Predloga6
Predloga63 

Primjer izgleda dokumenata: Klasika

.1.1 Datoteke

ponudaKlasika1.doc
Veličina: 36,50 kB
Predložak za ispis ponude.
Racun.Klasika1.doc
Veličina: 55,50 kB
Predložak za ispis računa.
racun.Klasika1.doc
Veličina: 55,50 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR").
racun.Klasika1eng.doc
Veličina: 55,50 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR") na engleskom.
otpremnicaKlasika1.doc
Veličina: 45,00 kB
Predložak za ispis otpremnice.

.1.2 Izgled dokumenta na primjeru

  

 

.2. Primjer izgleda dokumenata: Klasika

.2.1 Datoteke

ponudaKlasika2.doc
Veličina: 34,64 kB
Predložak za ispis ponude.
Racun.Klasika2.doc
Veličina: 51,50 kB
Predložak za ispis računa.
racun.Klasika2Hr.doc
Veličina: 55,50 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR").
racun.Klasika2eng.doc
Veličina: 52,50 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR") na engleskom.
opomenaKlasika2.doc
Veličina: 39,00 kB
Predložak za ispis opomene.
otpremnicaKlasika2.doc
Veličina: 38,00 kB
Predložak za ispis otpremnice.

.2.2 Izgled dokumenta na primjeru

  

 

.3. Primjer izgleda dokumenata: Klasika

.3.1 Datoteke

ponudaKlasika3.doc
Veličina: 49,00 kB
Predložak za ispis ponude.
racun.Klasika3.doc
Veličina: 43,00 kB
Predložak za ispis računa.
Racun.Klasika3.doc
Veličina: 43,50 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR").
racun.Klasika3eng.doc
Veličina: 43,00 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR") na engleskom.
otpremnicaKlasika3.doc
Veličina: 36,02 kB
Predložak za ispis otpremnice.

.3.2 Izgled dokumenta na primjeru

  

 

.4. Primjer izgleda dokumenata: Kompleks

.4.1 Datoteke

ponudaKompleks1.doc
Veličina: 47,00 kB
Predložak za ispis ponude.
racun.Kompleks1.doc
Veličina: 55,50 kB
Predložak za ispis računa.
Racun.Kompleks1.doc
Veličina: 55,50 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR").
racun.Kompleks1eng.doc
Veličina: 55,50 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR") na engleskom.
otpremnicaKompleks1.doc
Veličina: 22,50 kB
Predložak za ispis otpremnice.

.4.2 Izgled dokumenta na primjeru

  

 

.5. Primjer izgleda dokumenata: Kompleks

.5.1 Datoteke

ponudaKompleks2.doc
Veličina: 45,00 kB
Predložak za ispis ponude.
racun.Kompleks2.doc
Veličina: 55,50 kB
Predložak za ispis računa.
Racun.Kompleks2.doc
Veličina: 55,50 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR").
racun.Kompleks2eng.doc
Veličina: 55,50 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR") na engleskom.
otpremnicaKompleks2.doc
Veličina: 36,57 kB
Predložak za ispis otpremnice.

.5.2 Izgled dokumenta na primjeru

  

 

.6. Primjer izgleda dokumenata: Kompleks

.6.1 Datoteke

ponudaKompleks3.doc
Veličina: 44,00 kB
Predložak za ispis ponude.
Racun.Kompleks3.doc
Veličina: 59,00 kB
Predložak za ispis računa.
racun.Kompleks.3.doc
Veličina: 59,00 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR").
racun.Kompleks3eng.doc
Veličina: 60,00 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR") na engleskom.
otpremnicaKompleks3.doc
Veličina: 39,00 kB
Predložak za ispis otpremnice.

.6.2 Izgled dokumenta na primjeru

  

 

.7. Primjer izgleda dokumenata: Moderna

.7.1 Datoteke

ponuda.Moderna1.doc
Veličina: 64,50 kB
Predložak za ispis ponude.
racun.Moderna1.doc
Veličina: 64,50 kB
Predložak za ispis računa.
Racun.Moderna1.doc
Veličina: 66,00 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR").
racun.Moderna1eng.doc
Veličina: 65,50 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR") na engleskom.
otpremnicaModerna1.doc
Veličina: 53,00 kB
Predložak za ispis otpremnice.

.7.2 Izgled dokumenta na primjeru

  

 

.8. Primjer izgleda dokumenata: Moderna

.8.1 Datoteke

ponudaModerna_2.doc
Veličina: 54,50 kB
Predložak za ispis ponude.
racun.Moderna_2.doc
Veličina: 97,00 kB
Predložak za ispis računa.
Racun.Moderna_2.doc
Veličina: 99,50 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR").
racun.Moderna_2eng.doc
Veličina: 99,50 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR") na engleskom.
otpremnicaModerna_2.doc
Veličina: 54,50 kB
Predložak za ispis otpremnice.

.8.2 Izgled dokumenta na primjeru

  

 

.9. Primjer izgleda dokumenata: Moderna

.9.1 Datoteke

ponudaModerna3.doc
Veličina: 60,00 kB
Predložak za ispis ponude.
racun.Moderna3.doc
Veličina: 72,50 kB
Predložak za ispis računa.
Racun.Moderna3.doc
Veličina: 73,00 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR").
Racun.Moderna3eng.doc
Veličina: 75,00 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR") na engleskom.
otpremnicaModerna3.doc
Veličina: 52,50 kB
Predložak za ispis otpremnice.

.9.2 Izgled dokumenta na primjeru

  

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024