Izrada nove primke

U modulu |Nabava |Primke, na stranici za pregled i pretraživanje primka možemo klikom na gumb Kreiranje nove primke unijeti novu primku. Otvoriti će se sljedeća maska za unos podataka:

  
Unos nove primke
  
  Slika 1: Unos nove primke

Datum primkeUpišemo datum unosa primke. Unos podatka je obavezan.
Datum primitkaUpišemo datum primitka robe. Prema upisanom će se datumu povećati stanje zaliha artikala tj. u slučaju unosa storno primke će se prema upisanom datumu primitka smanjiti zaliha artikala. Unos podatka je obavezan.
DobavljačUpišemo dobavljača. Dobavljača možemo izabrati iz šifrarnika, klikom na dropDown.gif, a ako ga još nismo dodali u šifrarnik, to možemo učiniti klikom na gumb Novi unos. Unos podatka je obavezan.
Br. primljene otpremniceUpišemo broj otpremnice dobavljača. Unos podatka nije obavezan.
Datum primljene otpremniceUpišemo datum otpremnice dobavljača. Unos podatka nije obavezan.
NarudžbaUpišemo broj narudžbe.
SkladišteIz padajućeg izbornika, klikom na dropDown.gif izaberemo skladište, na koje zaprimamo artikle.
Jezična varijantaIzaberemo jezičnu varijantu dokumenta.
NapomeneUpišemo željenu napomenu.

Unos podataka potvrdimo klikom na gumb U redu. Predlažemo da koncept primke odmah spremite klikom na gumb Spremi u alatnoj traci.

Za dodavanje artikla na primku najprije kliknemo na gumb Dodavanje artikala. Zatim iz padajućeg izbornika, klikom na dropDown.gif izaberemo artikal iz šifrarnika. Ako u polje Šifra/Bar kod/Opis započnemo unositi podatke o artiklu, u padajućem izborniku će se ponuditi popis artikala iz šifrarnika, koji sadrže upisane podatke:

  

Ako artikal zaprimamo po prvi put i još ga nismo dodali u šifrarnik artikala, to možemo učiniti direktno sa primke, klikom na gumb Unos novog artikla. Artikal će tako istovremeno biti dodan i u šifrarnik i na primku.

  

Kada završimo s dodavanjem artikala na primku, kliknemo na gumb Izdaj primku kako bi primka zaprimila redni broj.

Po izdavanju primke, ispisati je možemo klikom na gumb |Ispis u alatnoj traci:

  
Ispis primke
  
  Slika 4: Ispis primke
. 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024