Prva stranica 
Natrag 
Naprijed 
Novosti 
 Kopiraj URL stranice 
 
Natisni stranNatisni stran  
e-računi upute za uporabu  >  Poslovni partneri  >  Uvoz partnera iz datoteke

Uvoz partnera iz datoteke


U program e-računi možemo uvoziti podatke o partnerima (kupcima i dobavljačima) ukoliko prethodno pripremimo datoteku u pravilnom obliku. Datoteka može biti u formatu Excel, Openoffice Calc, csv.

Datoteka mora sadržavati podatke u slijedećem redoslijedu:

1.Šifra partnera.
2.Naziv partnera.
3.Prezime partnera.
4.Ime partnera.
5.Ulica.
6.Poštanski broj.
7.Pošta mjesto.
8.Telefon.
9.FAX.
10.OIB/Porezni broj.
11.PDV ID broj.
12.Matični broj.
13.Šifra kupca.
14.Mjesto troška kupca.
15.Šifra dobavljača.
16.Mjesto troška dobavljača.
17.Bankovni račun.
18.E-mail.
19.Homepage.
20.Mobilni telefon.
21.Pravni oblik.
22.Država.
23.Napomene.
24.Obveznik PDV-a.
25.Šifra djelatnosti.
26.Kupac (upisati Da ili Ne).
27.Dobavljač (upisati Da ili Ne).
28.Status kupca.
29.Zadani rok plaćanja računa.
30.Zadani rabat %.
31.Određivanje rokova plaćanja.
32.Preuzeti konto za knjiženje prihoda.
33.Preuzeti konto za knjiženje potraživanja.
34.Najveće dopušteno otvoreno potraživanje do kupca (limit kupca).
35.Novčana valuta za limit kupca.
36.Status dobavljača.
37.Rok plaćanja.
38.Rok za najavu narudžbe.
39.Određivanje roka plaćanja.
40.Preuzeta jezična varijanta za narudžbe dobavljaču.
41.Preuzeti konto za knjiženje troškova dobavljača.
42.Konto za knjiženje obveze do dobavljača.
43.Dobavljač šalje elektroničke račune.
44.Rok plaćanja po ponudi (dana).
45.Adresa za dostavu.
46.Dat.rođ./osn.
47.Automatske opomene kupcu na e-mail.
48.E-mail za slanje opomena.
49.Automatske opomene kupcu na SMS.
50.Broj telefona za slanje opomena.
51.Broj dana za slanje prve opomene.
52.Broj dana za slanje druge opomene.
53.Broj dana za slanje treće opomene.
54.Broj dana za slanje zadnje opomene.
55.Skupina kupca.
56.Način slanja računa i drugih dokumenata poštom.
57.Naziv / slanje dokumenata.
58.Ulica / slanje dokumenata.
59.Mjesto / slanje dokumenata.
60.Poštanski br. / slanje dokumenata.
61.Država / slanje dokumenata.
62.Način slanja računa i drugih dokumenata e-poštom.
63.E-mail / slanje dokumenata.
64.Elektronički putem e-racuni.com.

Primjer datoteke za uvoz:

UvozPartnera.xls
Veličina: 23,50 kB

Stupac s poštanskim brojem možemo pustiti prazan i poštanski broj upisati u isti stupac, u kojem je upisano mjesto npr. 10000 Zagreb.

Struktura datoteke za uvoz partnera je slična strukturi datoteke koju dobijemo izvozom podataka o partnerima iz programa.

  
Primjer datoteke za uvoz podataka o partnerima
  
  Slika 1: Primjer datoteke za uvoz podataka o partnerima

Nakon što smo datoteku pripremili u odgovarajućem formatu, partnere možemo uvoziti u izborniku |Partneri gdje kliknemo na gumb za izbornik s dodatnim mogućnostima, kao što prikazuje slika:

  
Izbornik s dodatnim mogućnostima za uvoz partnera
  
  Slika 2: Izbornik s dodatnim mogućnostima za uvoz partnera

Otvara se maska za uvoz partnera:

  
Maska za uvoz partnera
  
  Slika 3: Maska za uvoz partnera

Klikom na gumb Browse potražimo datoteku koju smo prethodno kreirali, podesimo odgovarajuće postavke i potvrdimo uvoz podataka odabirom Uvoz podataka.

Podaci će se uvoziti u izbornik |Partneri.

Ako želite uvoziti samo kupce odnosno dobavljače pogledajte postupak pojedinačnog uvoza, opisanog u uputama na stranicama Uvoz kupaca iz datoteke i Uvoz dobavljača iz datoteke.


Reference na stran

---
Zadnja sprememba 11.05.2022 12:48:48
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024