POS client

Razvili smo novi program e-računi POS client, koji omogućava korištenje e-računa u maloprodaji. Program podržava rad u offline načinu odnosno, uporabu i u slučaju ispada internetske veze. Moguća je uporaba POS pisača, POS prikazivača i čitača barkoda za brzo usluživanje kupaca.

E-računi POS client replicira podatke na centralni poslužitelj e-računi te omogućava centralno vođenje zaliha te skupni šifrarnik artikala i poslovnih partnera po cijeloj mreži poslovnih jednica (prodavaonica) određene tvrtke.

Za kratko predstavljanje programa POS client možete pogledati video na sljedećoj poveznici:

https://youtu.be/lwwQu8v_neY

 

1. Postavke programa za upotrebu POS clienta

Prije same instalacije POS clienta na vaše računalo, potrebno je prvo kreirati određene postavke u internet aplikaciji E-računi kako bi se POS client mogao povezati s vašom tvrtkom.

S obzirom da se radi o maloprodaji te fiskalizaciji računa, prvo je potrebno uvesti digitalni certifikat u program, unesti i registrirati poslovnu jedinicu, te po potrebi urediti i postavke brojača ukoliko imate definiran vlastiti brojač dokumenata. Detaljnije upute možete vidjeti na sljedećim linkovima:

Uvoz digitalnog certifikata za fiskalizaciju

Unos, uređivanje i registracija poslovne jedinice za fiskalizaciju

Postavke numeriranja dokumenata

Zatim moramo kreirati mjesto troška koje će se koristiti za izdavanje POS računa, nakon što otvorite mjesto troška potrebno je na njemu odrediti referente koji će moći korisiti to mjesto troška, odnosno program POS client. Detaljnije upute možete vidjeti na sljedećem linku:

Unos mjesta troška

Nakon toga je potrebno otvoriti blagajnu, na toj blagajni potrebno je postaviti sljedeće:

Detaljnije upute kako otvoriti blagajnu možete vidjeti na sljedećem linku:

Unos blagajne

Nakon što ste sve kreirali, potrebno je kreirati skladište [2] i generirati POS identifikator [3].

Da bi se korisnik mogao prijaviti u POS client te ga koristiti, potrebno ga je označiti kao referenta i na mjestu troška i na blagajni!

Dodatno je potrebno i korisniku dodijeliti sve potrebne privilegije za rad u POS clientu [8]!

Za POS client je obavezno da je tip skladišta postavljen na maloprodajno skladište.

 

2. Otvaranje skladišta za program POS client

Prije prve uporabe programa POS client, potrebno je u programu e-računi otvoriti novo skladište, namjenjeno programu POS client. Skladište otvarate u izborniku |Zalihe |Skladišta gdje kliknete na gumb Novo skladište. Otvara se maska za unos skladišta za POS client program:

  
Unos skladišta za uporabu POS client programa
  
  Slika 1: Unos skladišta za uporabu POS client programa

OznakaUpišite oznaku skladišta. Unos podatka je obavezan.
OpisUpišite željeni opis tog skladišta maloprodajno skladište.
Tip skladištaIzaberite tip skladišta.
Mjesto troškaIzaberite mjesto troška iz popisa postojećih mjesta troška, namjenjenog samo uporabi POS clienta.
BlagajnaIzaberite blagajnu iz popisa postojećih blagajni, namjenjenu samo uporabi POS clienta.
StatusU padajućem izborniku izaberite status skladišta.

Podatke potvrdite klikom na gumb U redu.

Nakon što ste potvrdili unos novog skladišta, generirajte POS identifikator [3].

 

3. Generiranje POS identifikatora

Nakon unosa i pohranjivanja skladišta namjenjenog uporabi POS client programa, potrebno je generirati POS identifikator. Na skladištu, koje ste pohranili, kliknite na gumb Generiraj POS identifikator nakon čega će program kreirati POS identifikator, koji izgleda ovako:

  
Skladište s generiranim POS identifikatorom
  
  Slika 2: Skladište s generiranim POS identifikatorom

Nakon generiranja POS identifikatora, obavezno ga morate spremiti klikom na gumb U redu

 

4. Instalacija programa POS client

Prije same instalacije potrebno je provjeriti te namjestiti sve postavke u programu [1] kako bi ga povezali s POS clientom.

Instalacija programa POS client je u potpunosti automatizirana. Pokretanjem programa POS client [https://e-racuni.com/obracuni/downloads/ERacuniPosClientSetup_HR.exe] morate odabrati direktorij, u koji ćete spremiti instalacijsku datoteku.

Pokrenemo datoteku ERacuniPosClientSetup_HR.exe te slijedimo daljnje korake instalacije.

  
Odabir lokacije za instalaciju programa
  
  Slika 3: Odabir lokacije za instalaciju programa

Ukoliko imate operacijski sistem viši od verzije Windows 7, odaberite lokaciju direktno na particiju (npr. C,D,F..) odnosno izvan Program Files:

  

U sljedećem koraku odaberemo naziv ikone za POS client koji će se pojaviti u izborniku Start:

  
Odabir naziva ikone za izbornik Start
  
  Slika 5: Odabir naziva ikone za izbornik Start

Zatim slijedi odabir dodatnih opcija, gdje ostavimo označeno kreiranje prečice odnosno ikone za POS client na radnoj površini računala:

  
Odabir dodatnih opcija
  
  Slika 6: Odabir dodatnih opcija

Nakon što potvrdimo ostale korake i napravi se predinstalacija programa dolazimo do zadnjeg koraka gdje odznačimo opciju za pokretanje POS clienta kako bi izvršili još dodatne postavke prije samog pokretanja:

  
Završni korak instalacije
  
  Slika 7: Završni korak instalacije

Nakon što je instalacija završena, potrebno je još urediti neke postavke prije pokretanja programa i početne migracije baze i prijenosa podataka iz online programa u sami POS client.

Za pravilni rad POS client aplikacije je potrebno urediti privilegije na Windows operacijskom sistemu na način da se program bude uvijek pokretao kao administrator te da je u instalacijskoj mapi omogućeno čitanje, pisanje i uređivanje.

Prvo na radnoj površini potražimo prečac koji smo kreirali te desnim klikom na njega iz ponuđenoj opcija odaberemo Svojstva (Properties):

  
Dodatna svojstva
  
  Slika 8: Dodatna svojstva

U svojstvima odaberemo karticu Kompatibilnost te označimo mogućnost da se program bude pokretao kao administrator te potvrdimo odabir:

  
Dodatna svojstva - pokretanje programa
  
  Slika 9: Dodatna svojstva - pokretanje programa

Ukoliko imate više korisnika na računalu, zatim je navedenu opciju potrebno označiti za sve korisnike:

  
Dodatna svojstva - pokretanje programa
  
  Slika 10: Dodatna svojstva - pokretanje programa

Otvorimo lokaciju gdje je program instaliran te na instalacijsku mapu desnim klikemo otvorimo dodatne mogućnosti i odaberemo Svojstva:

  
Dodatna svojstva - instalacijska mapa
  
  Slika 11: Dodatna svojstva - instalacijska mapa

U kartici Sigurnost odaberemo Uredi te omogućimo potpuni nadzor čitanja, pisanja i uređivanja za sve korisnike koji će koristiti POS client program:

  
Uređivanje sigurnosti instalacijske mape
  
  Slika 12: Uređivanje sigurnosti instalacijske mape

Nakon što smo uredili sve privilegije potrebne za pravilno pokretanje POS client programa, potrebno je još povezati POS printer. Nakon instalacije potrebnih drivera za POS printer koji se bude koristio u programu, potrebno ga je još povezati s programom.

Za uređivanje postavki je potrebno otvoriti datoteku obracuni-pos.cfg koja se nalazi u instalacijskoj mapi POS clienta (npr. C:\ITC e-racuni POS).

Postavke printera se u datoteci upisuju pod sekcijom [printer] sukladno napisanim uputama [9].

Na navedenoj poveznici možemo pronaći i dodatne postavke POS clienta koje upisujemo u sekciju [application].

Sada je POS client uspješno namješten te povezan s POS printerom. Na radnoj površini pronađemo i pokrenemo prečicu za POS client, te će se zatim pokrenuti sami program POS client.Postupak korištenja POS clienta je vidljiv i na sljedećem videu:

https://youtu.be/lwwQu8v_neY

 

5. Pokretanje programa POS client

Za prvu prijavu u program POS koristite isto korisničko ime i zaporku, koje koristite i za prijavu u program e-računi. Maska za prijavu u program POS client izgleda ovako:

  
Prijava u program POS client
  
  Slika 13: Prijava u program POS client

Upisom točnog korisničkog imena i zaporke program započinje s migracijom baze podataka. Nakon toga vas program upita za unikatni identifikator, generiran za izabrano POS skladište u programu e-računi. Prozor, u koji kopirate identifikator:

  
Prozor u koji upišete odnosno kopirate vaš unikatni identifikator
  
  Slika 14: Prozor u koji upišete odnosno kopirate vaš unikatni identifikator

Nakon kopiranja identifikatora u to polje, potvrdite ga klikom na gumb U redu:

  
Potrvrđivanje unikatnog identifikatora
  
  Slika 15: Potrvrđivanje unikatnog identifikatora

Nakon potvrđivanja pričekajte na izvršenje inicijalizacije i sinkronizacije s poslužiteljem e-računi [6].

 

6. Sinkronizacija POS client programa s poslužiteljem e-računi

Nakon unosa i potvrđivanja unikatnog identifikatora, započinje sinkronizacija programa POS client s poslužiteljem programa e-računi:

  
Postupak sinkronizacije s poslužiteljem e-računi
  
  Slika 16: Postupak sinkronizacije s poslužiteljem e-računi

Pričekajte do završetka sinkronizacije, kada će se pojaviti upravljačka ploča programa POS client:

  
Upravljačka ploča programa POS client
  
  Slika 17: Upravljačka ploča programa POS client

Da biste započeli s korištenjem, potrebno je upisati [7] u program korisničko ime i zaporku, koje koristite za prijavu u program e-računi.

 

7. Prijava u program POS client

U program se prijavite klikom na gumb buttonPrijava.gif. Nakon što kliknete na taj gumb, otvoriti će se maska za unos korisničkog imena i zaporke:

  
Ulazak u program POS client
  
  Slika 18: Ulazak u program POS client

Korisnici koji se najčešće prijavljuju u program će imati spremljena korisnička imena, u tom slučaju možete kliknuti na željeno korisničko ime i upisati samo lozinku.

Upisom točnog korisničkog imena i zaporke, otvara se glavna maska programa POS client, koja izgleda ovako:

  
Glavna maska POS client
  
  Slika 19: Glavna maska POS client

Program POS client možete koristiti s mišem i s tipkovnicom.

 

8. Potrebni privilegiji za rad u POS clientu

U slučaju kada korisnik radi u POS clientu, potrebno mu je dodijeliti privilegije za rad.

8.1 Osnovni privilegiji za rad u POS clientu

Osnovni privilegiji za rad u POS clientu se nalaze u sklopu prodajnih privilegija:

U primjeru kada želimo da korisnik napravi dnevni utržak, potrebno je dodati sljedeće:

8.2 Dodatni privilegiji za rad u POS clientu

U slučaju da imamo evidenciju zalihe te je potrebno da se na temelju POS računa automatski kreiraju i otpremnice, u sklopu prodajnih privilegija potrebno je dodati sljedeće:

Da bi se korisnik mogao prijaviti u POS client te ga koristiti, potrebno ga je označiti kao referenta i na mjestu troška i na blagajni koji se koriste za POS client!

 

9. Postavke POS client-a

Ispod su naborjeni i opisani svi parametri programa E-racuni POS Client, s kojima možemo utjecat na djelovanje programa, nastavimo komunikaciju sa strojnom opremom (POS printer, POS prikazivač), odredimo i oblikujemo parametre ispisa te sam ispis POS računa i još mnogo toga.

9.1 [Database Access] - povezivanje s bazom podataka

SQLite koristi se na blagajnama koje rade samostalno (nemaju pomoćnih blagajni)
PostgreSQL za korištenje s više blagajni - glavnom i jednom ili više pomoćnih blagajni.

9.2 [pos] - komunikacija s poslužiteljem E-racuni.com


9.3 [printer] - postavke printera i ispisa

Vrijednost parametraProizvođač/marka printera
SPStar Micronics - zadano
SP200Star Micronics SP200
SP300Star Micronics SP300
TSP100Star Micronics TSP100
TSP650Star Micronics TSP650
STP103Samsung STP103
TM_U300AEpson TM-U300A
TMT88IIIEpson TMT88III
TMT88IVEpson TMT88IV
PP6800Posiflex PP6800
PP7000Posiflex PP7000
BTP2002NPSava BTP2002NP
BTPR880NPSava BTPR880NP
SRP275Bixolon SRP275
SRP350Bixolon SRP350
OCPP801OCPP 801
PRP058TYSSO PRP 058
PQ_OPTIPOS_RP58Optipos RP58 - ispis u red za ispis *[1]
CUSTOM printer s postavkama po mjeri za komunikaciju s paralelnim/serijskim ulazom
PQ_CUSTOM printer s postavkama po mjeri za ispis u redu za ispis *[1]

*[1] Kod ispisa, jer je parametar printera "type" jednaka vrijednosti "PQ_OPTIPOS_RP58" ili "PQ_CUSTOM", određivanje parametra "port" nije potrebno. Umjesto toga je potrebno odrediti parametar "printerName"

COMX printer ispisuje preko serijskih vrata računala. X potrebno je zamjeniti s brojkom vrata, na koja je priključen printer (npr: COM1, COM2, ...)
LPTX printer ispisuje preko paralelnih vrata računala. X potrebno je zamjeniti s brojkom vrata, na koja je priključen printer (npr: LPT1, LPT2, ...)

Parameter se ne koristi, jer je type nastavljen kao PQ_OPTIPOS_RP58, CUSTOM ili PQ_CUSTOM - printeri toga tipa ispisuju u red za ispis i ne komuniciraju direktno s printerom preko vrata.

NOSPECIALpretvorba č,ć,š,ž,đ,dž u c,z,s,d,dz
CP852pretvorba č,ć,š,ž,đ,dž u vrijednosti, kao što je definirano skupom znakova CP-852
CPSP200pretvorba č,ć,š,ž,đ,dž u vrijednosti, kao što je definirano s konverzijo na osnovi Star Micronics specifikacije za printer Star SP200
escposU slučaju da printer koristi ESC/POS emulaciju
starlineU slučaju da printer koristi StarLine emulaciju
qrU slučaju da printer podržava ispis QR koda
qr_2U slučaju da printer podržava ispis QR koda no vrijednost "qr" ne radi

9.4 [display] - postavke POS prikazivača

NORITAKENoritake pole display
PARTNERPartner Tech Corporation pole display
POSIFLEX_PD2300Posiflex PD2300 pole display
POSIFLEX_PD2300_COMPosiflex PD2300 pole display

Parametar nije potreban za prikazivače tipa "POSIFLEX_PD2300", koji se koristi za prikazivač, priklopljen na USB vrata.


9.5 [application] - postavke ispisa i druge sistemske postavke

Ispod su primjeri oblika pojedinih vrsta računa za 44 znaka/redak:


TRUE ispis oznake programske opreme
FALSE bez ispisa oznake programske opreme
YESprikaz zalihe
NObez prikaza zalihe
YESprikaz artikala s pozitivnom zalihom
NOprikaz svih artikala, bez obzira na stanje zaliha
TRUEispis datuma izdavanja dokumenta
FALSEispis datuma i sata izdavanja dokumenta u glavi dokumenta
TRUEbez ispisa podataka o tvrtki
FALSEispis podataka mandanta, kao što je u podacima o tvrtki

Ukoliko u postavkama tiskanja u izborniku "Glava dokumenta" nema upisanih podataka o tvrtki, postavke parametra "PrintPOSinvoiceHeaderWithoutMandantData" se ignoriraju te se ispisuju podaci o tvrtki, kako je nastavljeno u podacima o tvrtki!

TRUEispis napomene
FALSEnapomene se ne ispisuju
TRUEparameter "Kupac dodatno" se ispiše
FALSEparameter "Kupac dodatno" se ne ispisuje
TRUEpodci o telefonskom broju i e-mailu kupca se ispiše
FALSEpodaci o telefonskom broju i e-mailu kupca se ne ispisuju
TRUEnačin plaćanja računa se ispiše
FALSEnačin plačanja računa se ne ispisuje
TRUEnakon ispisa računa se izvede rezanje papira
FALSEnakon ispisa računa se rezanje papira ne izvede
TRUEpromjena cijene je dopuštena
FALSEpromjena cijene nije dopuštena (preuzeto)
TRUEmaska se otvara automatski
FALSEmaska se ne otvara automatski
TRUEispiši stanje blagajne
FALSEne ispiši stanje blagajne


Rad s više blagajni, povezanim na jedno skladište

U primjeru, kada imamo više blagajni, koje rade s jednim skladištem, koristimo podatkovnu bazu PostgreSQL, koja omogučava komunikaciju s protokolom TCP/IP, jer pomoćna blagajna komunicira s bazom podataka, koja je na drugom računalu (ServerType=PostgreSQL).

9.6 [paymentTerminal] - postavke terminala za plaćanje

Prije prve upotrebe je potrebno provjeriti u konfiguraciji terminala da li je DHCP uključen; nakon pokretanja terminala kada prvi put dobije IP adresu, ona se može isključiti (ukoliko se koristi u istoj mreži kao i računalo).

 

10. Prečaci u POS clientu

Prilikom rada u POS clientu, kako se nebi morali konstantno koristiti mišem, za određene radnje/akcije postoje prečaci na tipkovnici pomoću kojih se možete koristiti:

Tipka (prečac)Opis prečaca
F1pretraživanje po podacima upisanim u polja za pretragu
F2pretraživanje kupca/dobavljača po podacima upisanim u polja za pretragu
F3otvaranje dijaloga za plaćanje računa
F4ispis računa
F5izdavanje računa
F6storniranje računa - moguće na popisu računa ili unutar pojedinačnog računa
F8novi račun - otvaranje dijaloga za kreiranje novog računa
F9promjena načina plaćanja - nakon pritisnute tipke se strelicom gore/dolje mijenjaju načini plaćanja
F11upis napomene na računu
F12promjena korisnika za izdavanje računa
ESCizlaz iz računa odnosno iz trenutnog polja u kojem se nalazimo
spaceukoliko je na računu dodan artikl te je fokus na artiklu, pritiskom na space (razmak) se otvaraju podaci o artiklu
+ukoliko je na računu dodan artikl te je fokus na artiklu, pritiskom na + (plus) se povećava količina artikla
-ukoliko je na računu dodan artikl te je fokus na artiklu, pritiskom na - (minus) se smanjuje količina artikla
deleteukoliko je na računu dodan artikl te je fokus na artiklu, pritiskom na delete se artikl briše s računa
tabpritiskom se fokus prebacuje iz jednog polja u drugo, npr. prilikom pretraživanja artikala za prebacivanje iz jednog polja u drugo
shift + tabdržeći tipku shift te zatim pritiskom na tab se fokus prebacuje iz trenutnog polja u prethodno (radi obrnuto od korištenja samo tipke tab)
strelica gore/doljepritiskom na strelicu gore/dolje prebacujemo fokus gore/dolje po popisu (npr. popis računa, artikala, itd.)
entersluži za potvrđivanje (npr. izdavanja računa ili izlaska iz računa); također ukoliko je upisana točna šifra/naziv artikla se tipkom enter direktno artikl dodaje na račun bez potrebe pretaživanja

 

11. Podržani POS client printeri

Za upotrebu aplikacije POS client možemo koristiti printere koji podržavaju ESC/POS ili StarLine emulaciju. Istovremeno pa trebaju imati mogućnost ispisa QR koda. Preporučujemo korištenje niže navedenih printera.

Popis podržanih printera za širinu papira 50-58mm:

Popis podržanih printera za širinu papira 80mm:

 

12. Izdavanje POS računa

Program POS client nudi ažurnu i preglednu evidenciju svih izadnih POS računa.Za brzo pronalaženje željenog POS računa iz popisa, na raspolaganju su vam kriteriji pretraživanja. Pretraživanje POS računa možete ograničiti prema broju računa, kupcu, ili pak unosom datumskog ograničenja i iznosa traženog računa.

  
Unos kriterija pretraživanja POS računa
  
  Slika 24: Unos kriterija pretraživanja POS računa

Izdavanje računa u programu POS client izvodi se brzo i jednostavno. Za izdavanje novog POS računa, kliknite na gumb Novi račun odnosno na tipku F8 na tipkovnici.

  
Unos novog POS računa
  
  Slika 25: Unos novog POS računa

Po završetku unosa podataka na POS račun, kliknite na gumb Spremi/Izdaj odnosno na tipku F5 na tipkovnici. Izvršenim klikom, račun dobiva broj.

U programu e-računi možete odrediti postavke numeriranja POS računa, putem izbornika |Postavke |Postavke tvrtke |Postavke brojača.

  
Numeriranje POS računa
  
  Slika 26: Numeriranje POS računa

Vrsta dokumentaIzaberite vrstu dokumenta - Račun POS. Unos podatka je obavezan.
Mj. troškaIzaberite već postojeće mjesto troška za program POS. Unos podatka je obavezan.
Poslovna jedinicaIzaberite već postojeću poslovnu jedinicu za program POS. Unos podatka je obavezan.
Sljedeći broj dokumentaUpišite željeni sljedeći broj POS računa.
Formula za ispis brojaUpišite formulu za ispis broja POS računa. U suprotnome program nudi standardnu formu broja računa, uzimajući u obzir zahtjevan sljedeći broj dokumenta.

Nakon određivanja numeriranja POS računa, obavezno izvršite sinkronizaciju, za prijenos podataka iz programa e-računi u program POS client.

 

12.1. Unos kupca/parntera na POS račun

Za unos kupca odnosno partnera na POS račun, možete se koristiti unosom novog kupca ili pak izborom kupca iz postojećeg šifrarnika kupaca, ukoliko se radi o stalnom kupcu.

Za izbor kupca iz postojećeg šifrarnika kupaca, kliknite na gumb Pretraživanje[F2]  odnosno na tipku F2 na tipkovnici. Na slici dolje je prikazan izbor kupca iz postojećeg šifrarnika kupaca u programu POS client, za evidentiranje na POS računu:

  
Izbor kupca iz šifrarnika kupaca u programu POS client
  
  Slika 27: Izbor kupca iz šifrarnika kupaca u programu POS client

Ako na POS račun dodajete kupca, kojeg još nemate u bazi, podatke o kupcu možete na POS račun upisati ručno u polje za unos, prikazano na slici dolje:

  
Ručni unos kupca na račun POS
  
  Slika 28: Ručni unos kupca na račun POS

Ukoliko pak želite ubrzati postupak unosa kupca, kliknite na gumb Unos novog kupca, nakon čega će se program POS client povezati s programom e-računi te Vam omogućiti unos kupca.

  
Unos podataka o kupcu u programu e-računi
  
  Slika 29: Unos podataka o kupcu u programu e-računi

Podatke o kupcu možete upisati ručno ili koristiti funkciju povezivanja programa e-računi s registrom poslovnih subjekata, što će omogućiti brzo pronalaženje i prijenos podataka o kupcu tek jednostavnim upisom poreznog broja kupca te klikom na gumb dalekozor.gif.Unos podataka o kupcu potvrdite klikom na gumb U redu.

  
Šifrarnik kupaca u programu POS client
  
  Slika 30: Šifrarnik kupaca u programu POS client

Pri tom je vrlo važno da partnera evidentirate kao kupca, klikom na gumb Kupac, čime će se taj kupac prenijeti i u šifrarnik kupaca u programu POS client.

Nakon unosa kupca u program e-računi, obavezno izvršite sinkronizaciju, za prijenos podataka iz programa e-računi u program POS client.

 

12.2. Dodavanje artikala na POS račun

Za dodavanje artikala na POS račun koristite se postojećim šifrarnikom artikala, kojeg ste prethodno unosili u program e-računi. Nakon sinkronizacije i prijenosa podataka iz programa e-računi u program POS client, biti će prenesen i šifrarnik artikala, koji se nalaze na maloprodajnom POS skladištu. Program POS client omogućava pretraživanje artikala prema različitim kriterijima, odnosno prema šifri, opisu, bar code-i, dobavljačima ili pak prema skupini artikala. Artikle dodajete na račun dvoklikom miša ili pak klikom na tipku enter na tipkovnici.

  
Pregled i pretraživanje artikala na POS maloprodajnom skladištu
  
  Slika 31: Pregled i pretraživanje artikala na POS maloprodajnom skladištu

Za dodavanje veće količine artikla, kojeg ste već evidentirali na POS računu, izvršite dvoklik mišem na artiklu, nakon čega će se otvoriti maska za unos željene količine artikala, prikazana na slici dolje:

  
Unos količine artikala i popusta
  
  Slika 32: Unos količine artikala i popusta

Nakon što ste završili s dodavanjem artikala, kliknite na gumb Spremi/Izdaj, za izdavanje i ispis POS računa.

Pri izdavanju računa se isti automatski fiskalizira te sinkronizira u online program u modul |Prodaja |POS računi

  
Pregled i pretraživanje POS računa u programu e-računi
  
  Slika 33: Pregled i pretraživanje POS računa u programu e-računi

U slučaju da se račun ne fiskalizira u trenutku izdavanja računa, isti će se automatski iz online programa slati na poreznu upravu na fiskalizaciju sve dok ne bude fiskaliziran.

Za sve prenesene račune će se u programu e-računi automatski kreirati otpremnica, kojom će se posljedično smanjiti zaliha artikala na POS maloprodajnom skladištu.

  
Automatsko kreiranje otpremnice za pojedinačne POS račune, prenesene u program e-računi
  
  Slika 34: Automatsko kreiranje otpremnice za pojedinačne POS račune, prenesene u program e-računi

 

12.3. Kreiranje dnevnog utrška

Nakon odjave iz programa POS client je moguće automatski kreirati dnevni utržak.

  
Kreiranje dnevnog utrška u POS clientu
  
  Slika 35: Kreiranje dnevnog utrška u POS clientu

U aplikaciji POS client se dnevni utržak kreira za sve račune koji još nisu u dnevnom utršku (to znači da utržak može sadržavati račune od više dana). U online programu se u modulu |Prodaja |Računi POS dnevni utržak kreira za svaki dan pojedinačno.

Nakon klika za kreiranje dnevnog utrška nam se prikaže rekapitulacija po plaćanjima za obuhvaćene račune:

  
Kreiranje dnevnog utrška
  
  Slika 36: Kreiranje dnevnog utrška

Nakon potvrde izrade nam se dnevni utržak ispiše na POS printer:

  
Ispis dnevnog utrška
  
  Slika 37: Ispis dnevnog utrška

U online programu možemo vidjeti dnevni utržak u modulu |Blagajna |Dnevni utržak

  
Pregled dnevnog utrška u online programu
  
  Slika 38: Pregled dnevnog utrška u online programu

 

13. Popis grešaka u programu POS client

U tablici možete vidjeti popis grešaka po kodu greške i opisu. Klikom na pojedinačnu grešku vam se otvora stranica gdje su opisani postupci rješavanja svake greške.

Kod greškeOpis greške
21Pri prijenosu nadogradnje je nastupila greška, nadogradnja se nije izvršila. [13.1]
22Pristup internetu ne radi. [13.2]
23Poslužitelj e-racuni.com trenutno nije dostupan.Pri prijenosu nadogradnje je nastupila greška, nadogradnja se nije izvršila. [13.3]
111Korisničko ime ili zaporka je obavezan podatak. [13.4]
112Internal error, only one mandant is allowed in the database. [13.5]
113Prijava na poslužitelj nije uspjela. Provjerite korisničke ime/zaporku i unikatni indentifikator skladišta, kao i vezu s internetom. [13.6]
114Pogrešan unikatni identifikator skladišta. [13.7]
115POS identifikator je obavezan podatak! [13.8]
116Postoji više skladišta sa istim POS identifikatorom. [13.9]
118Pogrešno korisničko ime i/ili zaporka! [13.10]
119Vaš korisnički račun je blokiran! [13.11]
120Korisnik nema ovlasti za pristup podacima tvrtke! [13.12]
121Please start the coordinator server first and then restart this worker. [13.13]
122U podatkovnoj bazi ne postoji ni jedan korisnik. Jeste li na poslužitelju omogućili korisniku uporabu skladišta tj. pripadajućeg mjesta troška? [13.14]
123Skladište na poslužitelju ne postoji. Ako to još niste, kopirajte identifikator iz internet aplikacije u datoteku "warehouse.guid" i ponovno pokrenite POS client. [13.15]
124Korisnik nema privilegije za korištenje POS-a. [13.16]
125Korisnik nema privilegije za korištenje mjesta troška na skladištu. [13.17]
126Korisnik još nije bio prijavljen u POS aplikaciju. Prijava bez pristupa internetu nije moguća! [13.18]
127Korisnik nema zabilježene prijave u zadnjih 5 dana. Prijava bez pristupa internetu nije moguća! [13.19]
128Na skladištu već postoji aktivna POS sesija. [13.20]
129Skladište nema dodjeljeno mjesto troška. [13.21]
130Tvrtka koja je navedena u podacima o skladištu ne postoji. [13.22]

 

13.1. Greška br. 21: Pri prijenosu nadogradnje je nastupila greška, nadogradnja se nije izvršila

13.1.1 Uzroci za grešku te postupak rješavanja:

 

13.2. Greška br. 22 - Pristup internetu ne radi

13.2.1 Uzroci za grešku te postupak rješavanja:

 

13.3. Greška br. 23 - Poslužitelj e-racuni.com trenutno nije dostupan

13.3.1 Uzroci za grešku te postupak rješavanja:

 

13.4. Greška br. 111 - Korisničko ime ili zaporka je obavezan podatak

13.4.1 Uzroci za grešku te postupak rješavanja:

 

13.5. Greška br. 112 - Internal error, only one mandant is allowed in the database

13.5.1 Uzroci za grešku te postupak rješavanja:

 

13.6. Greška br. 113 - Prijava na poslužitelj nije uspjela. Provjerite korisničke ime/zaporku i unikatni indentifikator skladišta, kao i vezu s internetom

13.6.1 Uzroci za grešku te postupak rješavanja:

 

13.7. Greška br. 114 - Pogrešan unikatni identifikator skladišta

Unikatni POS identifikator je niz od 32 slova i brojki, koji na unikatan način određuje skladište za rad s POS clientom.

13.7.1 Uzroci za grešku te postupak rješavanja:

 

13.8. Greška br. 115 - POS identifikator je obavezan podatak!

Unikatni POS identifikator je niz od 32 slova i brojki, koji na unikatan način određuje skladište za rad s POS clientom

13.8.1 Uzroci za grešku te postupak rješavanja:

 

13.9. Greška br. 116 - Postoji više skladišta sa istim POS identifikatorom

13.9.1 Uzroci za grešku te postupak rješavanja:

 

13.10. Greška br. 118 - Pogrešno korisničko ime i/ili zaporka!

13.10.1 Uzroci za grešku te postupak rješavanja:

 

13.11. Greška br. 119 - Vaš korisnički račun je blokiran!

13.11.1 Uzroci za grešku te postupak rješavanja:

 

13.12. Greška br. 120 - Korisnik nema ovlasti za pristup podacima tvrtke!

13.12.1 Uzroci za grešku te postupak rješavanja:

 

13.13. Greška br. 121 - Please start the coordinator server first and then restart this worker

13.13.1 Uzroci za grešku te postupak rješavanja:

Na tom računalu POS client radi u načinu worker, no ne može se povezati s glavnim POS client serverom.

 

13.14. Greška br. 122 - U podatkovnoj bazi ne postoji ni jedan korisnik. Jeste li na poslužitelju omogućili korisniku uporabu skladišta tj. pripadajućeg mjesta troška?

13.14.1 Uzroci za grešku te postupak rješavanja:

 

13.15. Greška br. 123 - Skladište na poslužitelju ne postoji. Ako to još niste, kopirajte identifikator iz internet aplikacije u datoteku "warehouse.guid" i ponovno pokrenite POS client

13.15.1 Uzroci za grešku te postupak rješavanja:

 

13.16. Greška br. 124 - Korisnik nema privilegije za korištenje POS-a

13.16.1 Uzroci za grešku te postupak rješavanja:

 

13.17. Greška br. 125 - Korisnik nema privilegije za korištenje mjesta troška na skladištu

13.17.1 Uzroci za grešku te postupak rješavanja:

 

13.18. Greška br. 126 - Korisnik još nije bio prijavljen u POS aplikaciju. Prijava bez pristupa internetu nije moguća!

13.18.1 Uzroci za grešku te postupak rješavanja:

 

13.19. Greška br. 127 - Korisnik nema zabilježene prijave u zadnjih 5 dana. Prijava bez pristupa internetu nije moguća!

13.19.1 Uzroci za grešku te postupak rješavanja:

 

13.20. Greška br. 128 - Na skladištu već postoji aktivna POS sesija

13.20.1 Uzroci za grešku te postupak rješavanja:

 

13.21. Greška br. 129 - Skladište nema dodjeljeno mjesto troška

13.21.1 Uzroci za grešku te postupak rješavanja:

 

13.22. Greška br. 130 - Tvrtka koja je navedena u podacima o skladištu ne postoji

13.22.1 Uzroci za grešku te postupak rješavanja:

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024