Postavke za slanje e-pošte

U izborniku |Postavke |Postavke tvrtke |Postavke za slanje e-pošte i u izborniku |Postavke |Moje postavke |Postavke za slanje e-pošte zadati možemo postavke elektroničke pošte na razini tvrtke ili na razini korisnika.

Preuzeto se za slanje izlazne pošte koristi preuzeti SMTP poslužitelj. Elektronička pošta šalje se izravno sa e-mail adresom pošiljatelja u zaglavlju poruke. Postavke izlaznog poslužitelja za slanje elektroničke pošte koristimo u slučaju kada imamo elektroničku poštu na domeni tj. poslužitelju koji ne dopušta slanje elektroničke pošte iz drugih SMTP poslužitelja. U tom slučaju otvaramo ili postavke korisnika (vrijede samo na razini korisnika) ili postavke tvrtke (vrijede za sve korisnike u toj tvrtki). Otvara se sljedeća stranica:

  
Postavke izlaznog poslužitelja za slanje elektroničke pošte
  
  Slika 1: Postavke izlaznog poslužitelja za slanje elektroničke pošte

Ako kvačiramo dodatnu funkciju Izlazna pošta se šalje od outbox@e-racuni.com. Adresa pošiljatelja umetnuta je u polje "Reply-To", svu e-poštu možemo slati na način, da se umjesto pošiljatelja koristi e-mail adresa outbox@e-racuni.com, a u dodatno polje "Reply-To:" automatski će se upisati vaša e-mail adresa. To znači, da kada će primatelj poruke odgovarati na vašu e-mail poruku, odgovor neće biti poslan na outbox@e-racuni.com već na vašu pravu e-mail adresu. Na ovaj način možete za slanje elektroničke pošte i dalje koristiti preuzetu poslužitelj SMTP.

U postavkama možemo osim preuzetog načina slanja birati i među dvjema dodatnim mogućnostima za postavke slanja elektroničke pošte iz programa:

1. Vaša elektronička pošta šalje se putem vašeg SMTP poslužitelja. Odabirom ove opcije morati upisati barem adresu vašeg SMTP poslužitelja, koji mora dopustiti slanje elektroničke pošte iz IP adresa poslužitelja e-racuni.com (kontaktirajte podršku). Umjesto ograničenja na IP adresu upisati možete korisničko ime i zaporku vašeg e-mail poštanskog sandučića pa će se program prije slanja elektroničke pošte prijaviti na poslužitelj SMTP. Unos broja porta nije obavezan, upišite samo u slučaju nestandardnih portova. Ako želite uspostaviti povezivanje putem šifriranog protokola SSL, tada morate ispred naziva poslužitelja upisati riječ ssl:, primjer ssl:smtp.moja-domena.hr.

Iz padajućeg izbornika možemo izabrati našeg ponuđača e-pošte, kao što prikazuje slika dolje:

  

Po odabiru našeg ponuđača (ukoliko je na raspolaganju), podaci o SMTP poslužitelju i portu će se automatski prenijeti u za to predviđena polja. Pripisati moramo još korisničko ime i zaporku za naš poštanski sandučić e-pošte:

  

Na poveznicama dolje opisani su najčešći primjeri korištenja vlastitog SMTP poslužitelja:

2. Izlazna pošta se šalje putem korisničkog računa na Gmail

Koristite vaš korisnički račun Gmail i vaša izlazna pošta slati će se putem postavki za Gmail na način da našu internetnu aplikaciju povežemo s Gmail računom. Detaljan opis postupka pogledajte na sljedećoj poveznici [3].

 

1. Postavke elektroničke pošte za klijenta Yahoo

Ako je naš klijent e-pošte Yahoo, tada putem izbornika |Postavke |Postavke tvrtke |Postavke za slanje e-pošte zadajemo sljedeće postavke SMTP poslužitelja:

Adresa poslužitelja: ssl:smtp.mail.yahoo.com
Port: 465
Kor. ime: vaša e-mail adresa na yahoo mailu, npr. test.eracuni@yahoo.com
Zaporka: vaša aktivna zaporka za prijavu u yahoo mail

Uz navedene postavke u našem programu, dodatno je potrebno u yahoo mail-u aktivirati pristup za druge aplikacije. To učinimo na sljedeći način:

Prijavite se u yahoo mail putem internet preglednika na adresi mail.yahoo.com. Po prijavi otvarite sljedeću poveznicu:https://login.yahoo.com/account/security#other-apps i aktivirajte opciju "Allow apps that use less secure sign in", kao što prikazuje slika dolje:

smtpYahoo.gif

Po zaključenju postupka zaprimiti ćete e-mail potvrdu o uključenju usluge i time će biti omogućeno slanje iz našeg sustava.

 

2. Postavke elektroničke pošte za klijent Gmail

Ukoliko imamo email otvoren na Gmailu u programu možemo postaviti slanje e-pošte iz programa preko njihovog SMTP poslužitelja za izlaznu poštu. Za slanje svih mailova iz programa preko isto emaila to postavimo u meniju |Postavke |Postavke tvrtke |Postavke za slanje e-pošte. Ukoliko želimo da svaki korisnik iz programa šalje mailove preko svojega email računa zatim to postavimo u meniju |Postavke |Moje postavke |Postavke za slanje e-pošte.

Za pravilno slanje mailova iz programa preko SMTP poslužitelja od Gmaila, zatim je najprije potrebno pravilno postaviti mail da bi on to i omogućio. U nastavku je opisan postupak za pravilne postavke na Gmail računu.

U postavkama Gmail računa je potrebno prvo aktivirati POP za svu poštu. To napravimo u meniju "Postavke-Pregled svih postavki-Prosljeđivanje i POP/IMAP-POP preuzimanje":

  
POP preuzimanje postavimo za svu poštu
  
  Slika 4: POP preuzimanje postavimo za svu poštu

Kada smo to postavili onda je potrebno kreirati zaporku aplikaciju potrebnu za povezivanje s Gmail računom:

1. prijavimo se u svoj "Gmail workspace" te kliknemo na meni za odabir aplikacija:

  
Među google aplikacijama izaberemo naš račun
  
  Slika 5: Među google aplikacijama izaberemo naš račun

2. nakon toga idemo na "Sigurnost" te pronađemo "Potvrda u dva koraka" koju je potrebno uključiti:

  
Potvrda u dva koraka
  
  Slika 6: Potvrda u dva koraka

3. Kada smo prošli kroz sve korake te uključili potvrdu u dva koraka, zatim ponovno kliknemo na "Potvrda u dva koraka":

  

Nakon ponovne prijave nam se otvara stranica za potvrdu u dva koraka gdje idemo do dna stranice gdje ćemo pronaći "Zaporke aplikacije":

  
Zaporke aplikacije
  
  Slika 8: Zaporke aplikacije

Na Gmailu kreiramo jednokratnu lozinku za dostup vanjskih aplikacija do našeg Gmail računa:

  
Odaberemo "Drugo"
  
  Slika 9: Odaberemo "Drugo"

  
Unesemo naziv aplikacije (npr. www.e-racuni.hr)
  
  Slika 10: Unesemo naziv aplikacije (npr. www.e-racuni.hr)

  
Zaporka koju ćemo koristiti u postavkama slanja e-pošte u programu e-racuni
  
  Slika 11: Zaporka koju ćemo koristiti u postavkama slanja e-pošte u programu e-racuni

4. zaporka koju je generirao Gmail kopiramo u postavke SMTP poslužitelja u programu e-racuni:

  
Upišemo zaporku koju smo generirali u prethodnom koraku
  
  Slika 12: Upišemo zaporku koju smo generirali u prethodnom koraku

 

3. Povezivanje sa računom Gmail

Ako koristimo Gmail adresu za slanje izlazne pošte iz sustava, naš e-mail račun možemo povezati sa sustavom e-racuni.com.

To učinimo na sljedeći način:

Povezivanje uređujemo kroz sljedeće korake:

  
Odabir povezivana s Gmail računom
  
  Slika 13: Odabir povezivana s Gmail računom


  
Prijava u naš Gmail račun
  
  Slika 14: Prijava u naš Gmail račun


  
Nastavak unatoč upozorenju o neprovjerenoj aplikaciji
  
  Slika 15: Nastavak unatoč upozorenju o neprovjerenoj aplikaciji


  
Odobrenje za slanje e-pošte u vašem imenu
  
  Slika 16: Odobrenje za slanje e-pošte u vašem imenu

  
Odobrenje za upravljanje skicama i slanje e-poruka
  
  Slika 17: Odobrenje za upravljanje skicama i slanje e-poruka


  
Konačna potvrda svih dopuštenja
  
  Slika 18: Konačna potvrda svih dopuštenja

Sada imamo uspostavljenu vezu sa Gmail računom, a koju možemo naknadno otkazati. Uspiješno povezivanje sa Gmail računom prikazano je na sljedeći način:

  
Gmail račun uspiješno je povezan
  
  Slika 19: Gmail račun uspiješno je povezan

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024