Postavke izgleda i ispisa izdanih dokumenata

Postavke ispisa izdanih dokumenata uređujemo na način da na predogledu izdanog dokumenta kliknemo na Postavke izgleda i ispisa dokumenata ili otvorimo modul |Postavke |Postavke tvrtke |Postavke izgleda dokumenata.

  
Postavke ispisa izdanih dokumenata
  
  Slika 1: Postavke ispisa izdanih dokumenata

Klikom otvaramo formu za uređivanje postavki izgleda dokumenata:

 1. izaberemo vrstu dokumenta za kojeg uređujemo ispis (račun, ponuda, otpremnica...),
 2. izaberemo jezičnu varijnatu za koju uređujemo ispis,
 3. i mjesto troška.

Ako ne odaberemo mjesto troška, postavke će važiti za tu vrstu dokumenta i izabranu jezičnu varijantu na svim mjestima troška, za koja još nismo potvrdili postavke.

  
Odabir vrste dokumanata za koje zadajemo postavke ispisa
  
  Slika 2: Odabir vrste dokumanata za koje zadajemo postavke ispisa

Za svaku vrstu dokumenta (račun, predračun/ponuda, odobrenje, opomena, IOS obrazac, kompenzacija,...) možemo izabrati drugačiji izgled dokumenta.

Izgled dokumenta se isto tako može razlikovati po izabranoj jezičnoj varijanti.

 

1. Galerija predložaka - preuzeti izgled

Za ispis dokumenata na raspolaganju je više mogućnosti. Klikom na tab Galerija predložaka otvaramo stranicu na kojom biramo način ispisa za našu tvrtku i vrstu dokumenta za koji uređujemo postavke (npr. račun).

Trenutne postavke za ispis (iz stare verzije):

  
Osnovne postavke ispisa dokumenata - preuzeti izgled iz stare verzije programa:
  
  Slika 3: Osnovne postavke ispisa dokumenata - preuzeti izgled iz stare verzije programa:

Preporučen odabir za ispis (novi preuzeti izgled):

  
Osnovne postavke ispisa dokumenata - preuzeti ispis
  
  Slika 4: Osnovne postavke ispisa dokumenata - preuzeti ispis

Ako odaberemo preuzete postavke, dokument će biti ispisan na temelju postavki teksta [3], dodatnih postavki (samo izgled iz stare verzije) te podataka koje smo odabrali za ispis zaglavlju [4] ili podnožju [5] dokumenta.

 

2. Uporaba vlastitog predloška za ispis dokumenata

Korištenjem vlastitih predložaka za ispis dokumenata u potpunosti možemo prilagoditi željeni izgled svih vrsta dokumenata (računa, ponuda, otpremnica, radnih naloga, ...). Predloške možemo kreirati u formatu tj. u HTML jeziku ili pomoću uređivača teksta kompatibilnog s MS Word (Word, Kingsoft office, WPS Office, ...). U nastavku je opisan postupak izrade novog predloška [2.2] kojim zadajemo izgled dokumenta. Umjesto izrade vlastitog predloška, preuzeti možemo osnovni izgled iz nekog već pripremljenog predloška iz postojeće galerije predložaka, a koji zatim samo prilagodimo u skladu s našim zahtjevima.

Za izradu predloška za izgled računa i ostalih vrsta dokumenata, koristiti možemo sljedeće programe:

  
Dodavanje predloška za ispis dokumenta
  
  Slika 5: Dodavanje predloška za ispis dokumenta

Po kreiranju predloška u HTML ili Word formatu, uvozimo ga u internet aplikaciju klikom na plus.gif. Otvara se prozor, u kojem u polju Oznaka: upišemo naziv predloška, pa zatim klikom na gumb izberi1.gif potražimo predložak lokalno među svojim datotekama. Po odabiru odgovarajućeg predloška, dodamo ga klikom na gumb Uvozi podatke.

Dodati možemo više različitih predložaka, a svi preneseni predlošci nam se ispisuju dolje. Klikom u radioButton.gif odaberemo koji ćemo predložak koristiti preuzeto za izabranu vrstu dokumenata, u izabranoj jezičnoj varijanti (i za izabrano mjesto troška, ako ih koristimo).

Za administriranje predloška na raspolaganju su nam sljedeće mogućnosti:

  
Rad s predloškom
  
  Slika 6: Rad s predloškom


Pri uporabi predložaka za ispis vodimo se u skladu sa sljedećim pravilima:

 • Za brži ispis dokumenata preporučamo uporabu predložaka u formatu HTML jer će ispis biti barem 4x brži od ispisa s predloškom u Word formatu.
 • Predložak za ispis pokušajmo napraviti što manji, jer ćemo time ubrzati ispis računa, posebice u slučaju većeg broja računa za ispis.
 • Veličina predloška ograničena je na 600 KB za WORD predloške i 25KB za HTML predloške.
 • Prilikom prvog uvoza predloška u program, dolazi do provjere odgovara li predložak uvjetima za uporabu unutar programa. Provjerava se veličina datoteke, izvrši se testni ispis i izvede kontrola prisutnosti virusa.
 • Unutar predloška možemo koristiti sve preuzete sistemske fontove i fontove za ispis bar koda.
 • U slučaju nejasnosti ili ako zatrebate pomoć pri oblikovanju predloška, kontaktirajte našu podršku.

 

2.1. Kako napraviti predložak za ispis dokumenta u MS Wordu?

2.1.1 Postavke MS Word-a za lakše oblikovanje predložaka


Prije nego što započnete s oblikovanjem predloška za ispis dokumenata, u MS Word-u odredite označavanje mjesta s oznakama (bookmark). To učinite na slijedeći način:

 1. u izborniku programa MS Word izaberite opciju |Tools |Options.
 2. Kliknite na |View.
 3. Označite  Show bookmarks .
 4. Potvrdite klikom na gumb OK. Gledaj sliku:
    
  Uključivanje opcije za prikaz bookmark-a u dokumentu.
    
    Slika 7: Uključivanje opcije za prikaz bookmark-a u dokumentu.

U dokumentu će se na svim mjestima na kojima koristimo bookmark-e pojaviti oznake [].

2.1.2 Primjer oblikovanja predloška za ispis dokumenata

U MS Wordu otvorite dokument na kojem ćete oblikovati predložak za ispis računa ili drugih dokumenata. Za predložak možete upotrijebiti nov, prazan dokument. Ako ste do sada račune pisali ručno u MS Word-u, možete upotrijebiti vaš postojećii račun kao koncept, u kojem konkretne podatke zamjenjujete bookmark-om.

Za svaki dokument su na raspolaganju određeni bookmark-i [2.3], a koristite samo one koje želite. Pogledajmo izradu predloška na konkretnom primjeru:

Primjer:

  

Postupak ponovite za sve stavke dokumenta te nakon toga predložak spremite. Oblikovani predložak možete dodati među ostale predloške. Postupak dodavanja opisan je na stranici predlošci za ispis [2].

Kod kasnije upotrebe predloška, program automatski zamjenjuje bookmark-e s konkretnim podacima iz izlaznog dokumenta.

VAŽNO: Pojedinačan bookmark se može u dokumentu koristiti samo jedanput.Dakle, ako isti bookmark ponovno ubacite na drugo mjesto u dokumentu, prethodno korišteni će se automatski prebaciti sa prijašnje pozicije na novu poziciju na koju ste ga uvrstili.

 

2.2. Kako napraviti predložak za ispis u jeziku HTML?

2.2.1 Struktura datoteke s predloškom

Predložak za ispis dokumenata u formatu HTML oblikujemo kao zbir više datoteka u kompresiranom arhivu tipa ZIP.

ZIP arhiva sadrži sljedeće datoteke:

Maksimalna dopuštena veličina zip datoteke je 250kb.

2.2.2 Definiranje formata stranice i kvalitete ispisa

Veličinu stranice i druga svojstva PDF datoteke odredimo unutar datoteke doc_template.html na početku datoteke unutar poglavlja HEAD s atributima oznake HTML2PDF. Primjer:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <html2pdf page-size="A4" orientation="Portrait" dpi="300" margin-bottom="30mm" margin-top="10mm" lowquality="yes" grayscale="no" zoom="0" disable-smart-shrinking="0" />
    <meta charset="utf-8" />
    ...

Format zadajemo sa sljedećim atributima:

page-sizeUpišemo veličinu stranice npr. A4, A3, B5, Letter, itd.
orientationUpišemo "Portrait" za portretni ispis odnosno "Landscape" za pejzažni ispis.
dpiUpišemo rezoluciju za ispis slika.
margin-bottomUpišemo razmak (odstupanje) od donjeg ruba stranice. Razmak zadajemo tako da ostane dovoljno prostora za ispis podnožja dokumenta.
margin-topUpišemo razmak zaglavlja i sadržaja od gornjeg ruba stranice.
margin-leftUpišemo razmak od lijevog ruba stranice.
margin-rightUpišemo razmak od desnog ruba stranice.
lowqualityUpišemo "1" (također "yes" ili "true"), ako želimo PDF datoteku manje veličine, na račun manje kvalitete ispisa slika.
grayscaleUpišemo "1", ako ne želimo ispis u boji.

2.2.3 Kako dodati bookmarke i zadati poziciju za ispis podataka

Donji primjer s bookmarkima za podatke o kupcu i zaglavlje dokumenta prikazuje kako unutar datoteke HTML zadajemo poziciju za ispis podataka i dodajemo bookmarke u datoteci HTML:

<!DOCTYPE html>
<html>
...
<body>
       ...
               <section id="podaci-glava">
                       <p id="podaci-stranka">
                               <strong><data bookmark="KupacNaziv">Ivan Horvat</data></strong>
                               <dataSection bookmark="KupacNaziv2" removeEmpty="true"><strong><br><data>Tvrtka d.o.o.</data></strong></dataSection>
                               <dataSection bookmark="KupacUlica" removeEmpty="true"><br><data>Zagrebačka 32</data></dataSection>
                               <br><data bookmark="xmlBookmarkKupecPosta">10000</data>
                               <data bookmark="xmlBookmarkKupecKraj">Zagreb</data>
                               <br><br><dataSection bookmark="KupacOibIliPdvIDBroj" removeEmpty="true">OIB / PDV ID broj: <data>123456789</data></dataSection>
                       </p>

                       <p id="podaci-racun">
                               <strong>Račun br.: <data bookmark="BrojDokumenta">01-0001-1</data></strong>
                               <br><br><data bookmark="MjestoIzdavanjaDokumenata">Zagreb</data>, dana:
                               <data bookmark="DatumIVrijemeIzdavanjaRacuna">13/03/2017 10:52</data>
                               <br>Dospijeće: <data bookmark="DatumDospijeca">27/03/2017</data>
                               <br>Datum isporuke: <data bookmark="DatumPrometa">01/03/2017</data>
                               <br><br>Način plaćanja: <data bookmark="NacinPlacanja">gotovina</data>
                               <br>TRR: <data bookmark="TRR">12345-67890</data>
                               <br>Poziv na broj: <data bookmark="PozivNaBroj">123-4567</data>
                       </p>
                       <div class="clr"></div>
               </section>
       ...


Kao što prikazuje primjer, podaci se ispisuju unutar HTML oznake data. Ime bookmarka s podacima definira atribut bookmark.

Ako želimo da se ispred podatka ispiše određeni tekst samo u slučaju postojanja podatka u bookmarku (npr tekst OIB / PDV ID broj: samo u slučaju ako je na računu iskazan taj podatak), tada cijeli odjeljak HTML upišemo unutar oznake dataSection, kojem u atributu bookmark zadamo na koji se bookmark odnosi.U slučaju potrebe za više uvjeta za ispis određenog podatka, moguće je korištenje ugnježđenih oznaka dataSection, u tom slučaju se oznake definiraju rednim brojem (dataSection, dataSection2,...); maksimalno je moguće koristiti 5 ugnježđenih atributa dataSection.

Donji primjer pokazuje kako se ispisuje država kupca ukoliko se radi o stranom kupcu/državi te da će se podatak ispisati samo ukoliko on postoji upisan u podacima o kupcu:

...
<dataSection bookmark="KupacDrzavaSamoStrane" removeEmpty="true">
       <dataSection2 bookmark="KupacDrzava" removeEmpty="true">
               <data bookmark="KupacDrzava">Austrija</data>
       </dataSection2>
</dataSection>
...


U dataSection možemo s atributom removeEmpty="true" zadati, da se odjeljak HTML unutar dataSection ispiše samo u slučaju prisutnosti podatka unutar bookmarka na kojeg se odnosi dataSection. Ukoliko podatka u bookmarku nema, tada će cijeli sadržaj dataSection biti ispušten iz konačnog dokumenta. Na ovaj način možemo određene dijelove dokumenta HTML uvjetno generirati samo u slučaju prisutnosti određenog podatka na računu.

U dataSection možemo s atributom showOnValue="podatak" zadati, da se odjeljak HTML unutar dataSection ispiše samo u slučaju da je vrijednost bookmarka podatka jednaka vrijednosti upisanoj u atributu showOnValue. Na ovaj način možemo određene dijelove dokumenta HTML uvjetno generirati samo u slučaju prisutnosti određenog podatka na računu.

Donji primjer pokazuje kako će se podatak za ukupni iznos ispisan slovima pokazati samo u slučaju da je valuta računa hrvatska kuna.

...
<dataSection bookmark="NovcanaValuta" showOnValue="HRK">
       <data bookmark="UkupnoZaPlacanjeSlovima">stopedeset</data>
</dataSection>  
...

2.2.4 Ispis stavki u tablici

Primjer dolje prikazuje način oblikovanja i zadavanja pozicija za ispis podataka o stavkama dokumenta. Oznaka dataTableRow predstavlja odjeljak HTML, koji se ponavlja za svaku stavku. Pri svakom ponavljanju se oznake data popune podacima sljedeće stavke dokumenta.

...
<dataTable bookmark="Stavke">
       <table>
       <tr>
               <th>Poz.</th>
               <th align="left">Vrsta robe - usluge</th>
               <th>Kol.</th>
               <th>JM</th>
               <th align="right">Cijena bez PDV-a</th>
               <th>Rab. %</th>
               <th align="left">PDV %</th>
               <th>Vrijednost bez PDV-a</th>
       </tr>

       <dataTableRow bookmark="Stavke">
               <tr>
                       <td><data bookmark="StavkePozicijaSTockom">1.</data></td>
                       <td align="left"><data bookmark="StavkeOpis">Testni artikl</data></td>
                       <td><data bookmark="StavkeKolicina">10,00</data></td>
                       <td><data bookmark="StavkeJedinicaMjere">kom</data></td>
                       <td align="right"><data bookmark="StavkeCijenaBezPDV">100,00</data></td>
                       <td><data bookmark="StavkePopust">5</data></td>
                       <td align="left"><data bookmark="StavkeStopaPDV">25</data>%</td>
                       <td><data bookmark="StavkeIznosBezPDV">1050,00</data></td>
               </tr>
       </dataTableRow>

       <dataSample>
               <tr>
                       <td>2</td>
                       <td>Drugi artikl</td>
                       <td>15</td>
                       <td>kom</td>
                       <td>114,162</td>
                       <td>19</td>
                       <td>193,687</td>
                       <td>150,471</td>
               </tr>
               <tr>
                       <td>3</td>
                       <td>Zadnji artikl u tablici</td>
                       <td>5</td>
                       <td>kom</td>
                       <td>155,450</td>
                       <td>11</td>
                       <td>131,949</td>
                       <td>100,868</td>
               </tr>
       </dataSample>
</table>
</dataTable>
...


Na primjeru je vidljiva i oznaka dataSample, koju koristimo prilikom oblikovanja HTML dokumenta. Taj dio koda unutar oznake dataSample se prilikom generiranja ispisa ignorira. Taj je dio koda namjenjen samo lakšem oblikovanju predloška i neće biti uključen u konačni dokument.

2.2.5 Kako uključimo slike

U predložak možemo uključiti željeni broj slika, koje koristimo za logotip ili predispisane potpise na dokumentima. Slike dodajemo korištenjem HTML oznake img te ih preko atributa src referenciramo putem relativne lokacije gledano na lokaciju datoteke doc_template.html. Slike dodajemo u arhivu ZIP kao odvojene datoteke ili ih zakodiramo u base64 i dodamo na način "inline" unutar datoteke HTML.

Ako koristite slike u zasebnim datotekama (PNG, JPEG, GIF), tada će biti uključene samo u ispis dokumenta u formatu PDF. Ukoliko želite dokumente ispisivati iizravno iz preglednika uporabom formata HTML, tada datoteke moraju biti uključene u HTML na način "embedded base64 data".

2.2.6 Kako uključimo ispis bar koda i slika artikala na dokument

Slike za koje postoji bookmark možemo dodati na dokument korištenjem uobičajene HTML oznake img, gdje umjesto atributa src upotrijebimo atribut bookmark i u njemu navedemo ime bookmarka sa slikom. Uporaba bookmarka za slike je prikazana na sljedećem praktičnom primjeru, koji prikazuje ispis bar koda:

...
<div id="barcode">
  <img bookmark="BarkodZaPlacanje">
</div>
...

Za ispis barkodova (QR, PDF417,..) se koristi oznaka img kao što je prikazano na prethodnom primjeru.

Za popis mogućih bookmarka pogledajte poglavlje s popisom svih bookmarka [2.3] ili kontaktirajte našu tehničku podršku za pomoć.

U predlošcima pripremljenima u jeziku HTML možete svaki bookmark upotrijebiti željeni broj puta.

2.2.7 Kako napraviti rekapitulaciju za strane valute?

Na donjim primjerima ćemo pokazati kako napraviti rekapitulaciju za domaću valutu i rekapitulaciju za strane valute, te kako će izgledati kod za prepoznavanje valute u kojoj je izdan račun. Obadvije tablice moraju biti u HTML predlošku, kako bi se odgovarajuća tablica mogla ispisati.

Prvi primjer je tablica rekapitulacije za domaću valutu (HRK):

<div id="total-domestic">
       <table>
               <tr>
                       <td>Kontrolna količina:</td>           
                       <td><data bookmark="KontrolnaKolicina">1,00</data></td>
               </tr>
               <tr>
                       <td>Rekapitulacija PDV-a:</td>          
                       <td>HRK</td>            
               </tr>
               <tr>
                       <td>Ukupni iznos bez PDV-a:</td>        
                       <td><data bookmark="UkupnoBezPDV">100,00</data></td>    
               </tr>
               <tr>
                       <td>Osnovica 25%:</td>          
                       <td><data bookmark="OsnovaPDV2UDomVal">100,00</data></td>       
               </tr>
               <tr>
                       <td>PDV 25%:</td>       
                       <td><data bookmark="IznosPDV2UDomVal">25,00</data></td>
               </tr>
               <tr>
                       <td>Za uplatu HRK:</td>         
                       <td><data bookmark="UkupnoZaUplatuUDomVal">125,00</data></td>   
               </tr>
       </table>
</div>

Id total-domestic ćemo koristiti za prikazivanje odnosno sakrivanje tablice rekapitulacije ovisno o valuti.

Drugi primjer je tablica rekapitulacije za strane valute:

<div id="total-foreign" style="display: none;">
       <table>
               <tr>
                       <td></td>
                       <td>HRK</td>
                       <td><data bookmark="NovcanaValuta"></data></td>
               </tr>
               <tr>
                       <td>Ukupni iznos bez PDV-a:</td>        
                       <td><data bookmark="UkupnoBezPDVUDomVal">65,02</data></td>      
                       <td><data bookmark="UkupnoBezPDV">8,77</data></td>
               </tr>
               <tr>
                       <td>Osnovica 25%:</td>          
                       <td><data bookmark="OsnovaPDV2UDomVal">65,02</data></td>
                       <td><data bookmark="OsnovaPDV2">8,77</data></td>        
               </tr>
               <tr>
                       <td>PDV 25%:</td>               
                       <td><data bookmark="IznosPDV2UDomVal">16,24</data></td>
                       <td><data bookmark="IznosPDV2">2,19</data></td>
               </tr>
               <tr>
                       <td>Za uplatu:</td>             
                       <td><data bookmark="UkupnoZaUplatuUDomVal">81,25</data></td>    
                       <td><data bookmark="UkupnoZaUplatu">10,96</data></td>
               </tr>
       </table>
</div>


Za rekapitulaciju u stranim valutama smo postavili style="display: none;", odnosno da se ta tablica po preuzetim postavkama ne prikazuje, s obzirom da je preuzeta rekapitulacija u domaćoj valuti.Za tablice se može koristiti željeni broj redova odnosno podataka, te odgovarajućih bookmarka.

Na početku oznake body ćemo dodati div oznaku s bookmarkom NovcanaValuta pomoću koje ćemo odrediti valutu računa te samim time odrediti koja tablica rekapitulacije će se ispisati.

<body onLoad="toggleTotalsRecapitulation();">
<div id="currencyPlaceHolder">
       <data bookmark="NovcanaValuta"></data>
</div>
...


Id currencyPlaceHolder koristimo za dohvaćanje valute računa, primjer kako ga koristiti unutar javascript koda je naveden u daljnjem tekstu.S obzirom da navedeni div koristimo samo za određivanje valute, te njegova prisutnost nije potrebna na računu, pomoću sljedećeg CSS koda ćemo prikazati kako ga sakriti odnosno kako da se taj podatak ne ispisuje na računu.

<html>
       <head>
               <style>
                       #currencyPlaceHolder{
                               position: absolute;
                               top: -10000px;
                               left: -10000px;
                       }
               </style>
       </head>
<body>
...


Sljedeći odjeljak javascript koda postavljamo na vrhu HTML dokumenta unutar oznake head. Unutar njega je napisana funkcija toggleTotalsRecapitulation koja pomoću već navedenoga id-a currencyPlaceHolder dohvaća valutu računa, te pomoću nje određuje koja tablica rekapitulacije će se prikazati na računu.

<head>
 
<script type="text/javascript">
       function toggleTotalsRecapitulation(){
               var currencyPlaceHolder = document.getElementById("currencyPlaceHolder");
               if(currencyPlaceHolder){
                       var totalDomestic = document.getElementById("total-domestic");
                       var totalForeign = document.getElementById("total-foreign");

                       if(currencyPlaceHolder.innerText  == "HRK"){
                               totalDomestic.style.display = "initial";

                               if(totalForeign){
                                       totalForeign.style.display = "none";
                               }
                       }
                       else{
                               totalForeign.style.display = "initial";
                               if(totalDomestic){
                                       totalDomestic.style.display = "none";
                               }
                       }
               }
       }
</script>
 
</head>


Da bi gornji odjeljak koda radio, potrebno je pozvati funkciju unutar oznake body na sljedeći način:


<body onload="toggleTotalsRecapitulation()">
 


2.2.8 Opće upute za oblikovanje predložaka u jeziku HTML

Prilikom oblikovanja predložaka u jeziku HTML slijedite smjernice za oblikovanje HTML dokumenata za ispis. Umjesto relativnog pozicioniranja možete koristiti apsolutno pozicioniranje i mjernu jedinicu mm (milimetar). Za zahtjevnije predloške preporučamo da posao prepustite profesionalcima.

Više smjernica za oblikovanje dokumenata HTML za ispis na pisaču pronaći ćete na internetu, npr. https://www.smashingmagazine.com/2015/01/designing-for-print-with-css/.

 

2.3. Bookmark odnosno knjižne oznake za predložak


Kada želite oblikovati predložak za ispis dokumenta u MS Word-u, koristite se određenim knjižnim oznakama tj. bookmark-ima. Uporaba svih bookmark-a kod izrade jednog predloška nije obavezna.

Za ispis podataka o tvrtci, možete koristiti sljedeće bookmarke:

TvrtkaNaziv Naziv tvrtke.
TvrtkaUlica Ulica tvrtke.
TvrtkaPostanskiBrojMjesto Poštanski broj i mjesto tvrtke.
TvrtkaDrzava Država tvrtke.
TvrtkaTelefonskiBr Telefonski broj tvrtke.
TvrtkaFax Fax tvrtke.
TvrtkaMobitelBr Broj mobitela tvrtke.
TvrtkaEmail E-mail adresa tvrtke.
TvrtkaInternetStranica Internetska stranica tvrtke.
TvrtkaOIB OIB tvrtke.
TvrtkaPorezniBr Porezni broj tvrtke.
TvrtkaPdvIdBr PDV ID broj tvrtke.
TvrtkaPdvIdBrZaProdajuUEU PDV ID broj za prodaju u EU.

Za ispis tekstova, koji su pozicionarni na vrhu ili dnu dokumenta, iznad ili ispod zaračunanih stavki ili pak kao završni tekst dokumenta, koristiti možete sljedeće bookmarke:

TekstIznadTekst, koji se ispisuje iznad stavki na dokumentu.
TekstIspodTekst, koji se ispisuje ispod stavki na dokumentu.
TekstIspodLijevoTekst, koji se ispisuje na dnu dokumenta lijevo.
TekstIspodDesnoTekst, koji se ispisuje na dnu dokumenta desno.
DokumentPocetniTekst Poćetni tekst na dokumentu.
DokumentTekstIspodZavršni tekst dokumenta. Odnosi se na tekst, koji se upisuje direktno na dokumentu, u polju 'Završni tekst na dokumentu'.
DokumentZavrsniTekstKlauzule Ispis klauzule za vrstu prodaje koja se ispisuje u određenim primjerima.
DokumentZaglavljeTekstTekst koji će se ispisati u zaglavlju dokumenta, ukoliko nije upisan, ispisati će se podaci tvrtke iz postavki.
DokumentPodnozjeTekstTekst koji će se ispisati u podnožju dokumenta.

Za ispis podataka o poslovnim partnerima (naziv, sjedište, kontaktni podaci i dr.), koristiti možete slijedeće bookmarke:

SifraPartneraŠifra partnera, upisana u podacima o partneru.
SifraPartnera2Šifra partnera. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
SifraKupcaŠifra kupca, upisana u podacima o kupcu.
SifraKupca2Šifra kupca. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
KupacNazivNaziv kupca.
KupacNazivDuploNaziv kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše više puta.
KupacNazivDuplo2Naziv kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše više puta.
KupacNaziv2Naziv kupca u redu za dodatni naziv.
KupacNaziv2DuploNaziv kupca u redu za dodatni naziv. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše više puta.
KupacNaziv2Duplo2Naziv kupca u redu za dodatni naziv. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše više puta.
KupecNazivIzPartnera Ispis naziva partnera iz šifrarnika (u slučaju kada je naziv na adresi za ispostavljanje računa drugačiji od cijelog naziva partnera u šifrarniku).
KupacKontaktnaOsoba Ime i prezime kontaktne osobe.
KupacUlicaUlica kupca.
KupacUlicaIzPartnera Ulica kupca. Podatak se uzima iz šifrarnika (promjene u šifrarniku evidentiraju se i na dokumentu).
KupacUlicaDuploUlica kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše više puta.
KupacUlicaDuplo2Ulica kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše više puta.
KupacPostaMjestoPoštanski broj i mjesto kupca.
KupacPostaMjestoDuploPoštanski broj i mjesto kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše više puta.
KupacPostaMjestoDuplo2Poštanski broj i mjesto kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše više puta.
KupacPostaSamo poštanski broj kupca.
KupacPostaIzPartnera Samo poštanski broj kupca. Podatak se uzima iz šifrarnika (promjene u šifrarniku evidentiraju se i na dokumentu).
KupacPostaDuploSamo poštanski broj kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše više puta.
KupacPostaDuplo2Samo poštanski broj kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše više puta.
KupacMjestoMjesto sjedišta kupca.
KupacMjestoIzPartnera Mjesto sjedišta kupca. Podatak se uzima iz šifrarnika (promjene u šifrarniku evidentiraju se i na dokumentu).
KupacMjestoDuploMjesto sjedišta kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše više puta.
KupacMjestoDuplo2Mjesto sjedišta kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše više puta.
KupacDrzavaDržava kupca.
KupacDrzavaIzPartnera Država kupca. Podatak se uzima iz šifrarnika (promjene u šifrarniku evidentiraju se i na dokumentu).
KupacDrzavaDuploDržava kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše dva puta.
KupacDrzavaSamoStraneDržava kupca se ispiše samo u slučaju, ako nije iz Hrvatske.
KupacDrzavaSamoStraneDuploDržava kupca se ispiše samo u slučaju, ako nije iz Hrvatske. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše dva puta.
KupacFaxFAX broj kupca ukoliko je upisan u podacima kupca.
KupacFaxDuploFAX broj kupca ukoliko je upisan u podacima kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše dva puta.
KupacEmailElektronička adresa kupca ukoliko je upisana u podacima kupca.
KupacEmailDuploElektronička adresa kupca ukoliko je upisana u podacima kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše dva puta.
KupacTelefonTelefonski broj kupca ukoliko je upisan u podacima kupca.
KupacTelefonDuploTelefonski broj kupca ukoliko je upisan u podacima kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše dva puta.
MobitelBroj mobilnog telefona kupca ukoliko je upisan u podacima kupca.
Mobitel2Broj mobilnog telefona kupca ukoliko je upisan u podacima kupca u slučaju kada se podatak mora na dokumentu ispisati dva put.
KupacOIBOsobni identifikacijski broj kupca.
KupacPIBStariMatični broj kupca.
KupacOibIliPdvIDBrojOIB kupca tj. PDV ID broj kupca, ako je kupac iz EU.
KupacOibIliPdvIDBroj2OIB kupca tj. PDV ID broj kupca, ako je kupac iz EU. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
KupacNapomene Napomene na kupcu.
DobavljacNazivNaziv dobavljača.
DobavljacNaziv2Naziv dobavljača. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše dva put.
DobavljacNazivIzPartnera Ispis naziva partnera iz šifrarnika (u slučaju kada je naziv na adresi za ispostavljanje računa drugačiji od cijelog naziva partnera u šifrarniku).
DobavljacUlicaUlica dobavljača.
DobavljacPostaMjestoPoštanski broj i mjesto sjedišta dobavljača.
DobavljacPostaPoštanski broj dobavljača.
DobavljacMjestoMjesto sjedišta dobavljača.
DobavljacDrzavaDržava dobavljača.
DobavljacDrzavaSamoStraneDržava dobavitelja, koja se ispiše samo u slučaju, kada dobavljač nije iz Hrvatske.
DobavljacKupacOibIliPdvIdBrojOIB dobavljača tj. PDV ID broj dobavljača, ako je dobavljač iz EU.
DobavljacFaxBroj fax-a dobavljača.
DobavljacEmailE-mail adresa dobavljača.
DobavljacTelefonTelefonski broj dobavljača.
TekstOibIliPdvIDBroj

Tekst za ispis OIB-a ili PDV ID broja:

 • ako je kupac iz Hrvatske, ispiše se tekst OIB,
 • ako je kupac iz EU, ispiše se tekst PDV ID broj.
TekstOibIliPdvIDBroj2

Tekst za ispis OIB-a ili PDV ID broja (koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.):

 • ako je kupac iz Hrvatske, ispiše se tekst OIB,
 • ako je kupac iz EU, ispiše se tekst PDV ID broj.

Za ispis podataka o dokumentu (broj dokumenta, datum izdavanja, podaci za plaćanje i dr.), koristiti možete sljedeće bookmarke:

BrojDokumentaBroj dokumenta (račun, ponuda, račun za predujam, knjižno odobrenje).
BrojDokumenta2Broj dokumenta (račun, ponuda, račun za predujam, knjižno odobrenje) u slučaju kada želimo da se podatak ispiše dva puta.
BrojDokumenta3Broj dokumenta (račun, ponuda, račun za predujam, knjižno odobrenje) u slučaju kada želimo da se podatak ispiše tri puta.
MjestoIzdavanjaDokumenataMjesto izdavanja dokumenta.
DatumDokumentaDatum izdavanja dokumenta.
DatumDokumenta2Datum izdavanja dokumenta. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
OIBOsobni identifikacijski broj izdavatelja dokumenta.
TRRBroj transakcijskog računa izdavatelja dokumenta.
TRR2Broj transakcijskog računa izdavatelja dokumenta. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
TRR3Broj transakcijskog računa izdavatelja dokumenta. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
IBANIBAN broj transkacijskog računa izdavatelja.
IBAN2IBAN broj transkacijskog računa izdavatelja. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
IBAN3IBAN broj transkacijskog računa izdavatelja. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše tri puta.
SWIFTSWIFT broj transkacijskog računa izdavatelja.
PozivNaBrojPoziv dokumenta po modulu 05 s kontrolnim brojem.
PozivNaBroj2Poziv dokumenta po modulu 05 s kontrolnim brojem. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše više puta.
PozivNaBroj3Poziv dokumenta po modulu 05 s kontrolnim brojem. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše više puta.
PozivNaBrojPoModelu00Poziv dokumenta po modulu 00 tj. 00, kojem slijedi broj dokumenta bez kontrolnog broja.
PozivNaBrojPoModelu002Poziv dokumenta po modulu 00 tj. 00, kojem slijedi broj dokumenta bez kontrolnog broja. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše više puta.
NarudzbaVeza na narudžbu.
VezaNarudzbaKupcaNarudzba Ispis podatka "narudžba" iz narudžbe kupca u slučaju ako račun ima vezu na narudžbu kupca.
MjestoTroskaMjesto troška.
MjestoTroska2Mjesto troška. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podataka ispiše više puta.
MjestoTroskaOpisOpis mjesta troška.
IzSkladista Naziv skladišta.
PoslovnaJedinica Oznaka poslovne jedinice.
BrojUgovora Broj ugovora.
DokumentIzdaoIme i prezime korisnika, koji je izdao dokument.
DokumentIzdaoTelefon Broj telefona izdavatelja dokumenta.
DokumentIzdaoMobitel Broj mobitela izdavatelja dokumenta.
DokumentIzdaoMobitelIliTelefonBroj mobitela ili telefona izdavatelja dokumenta.
DokumentIzdaoEmail E-mail adresa izdavatelja dokumenta.
DokumentIzdaoSifraPartneraŠifra zaposlenika - korisnika, koji je izdao dokument.
KontrolnaKolicinaU taj bookmark upisuje se svota količine svih stavki na dokumentu. Podatak se koristi za kontrolu količine kod ručnog unosa dokumenata.
KontrolnaKolicinaBezDecimalkiIspis ukupne količine svih stavki na dokumentu, bez decimala.
KontrolnaKolicinaIliNistaU taj bookmark upisuje se svota količine svih stavki na dokumentu. Podatak se koristi za kontrolu količine kod ručnog unosa dokumenata. Ispis glede na izabranu opciju u postavkama tvrtke.
NacinDostaveNačin dostave, upisan na dokumentu. Kod otpremnice se odnosi na način otpreme.
AdresaIsporukeCijela adresa isporuke upisana na dokumentu.
AdresaIsporukeDuploCijela adresa isporuke upisana na dokumentu. Koristimo kada želimo da se taj podatak ispiše dva put.
AdresaIsporukeNazivNaziv pri adresi isporuke, u slučaju ako se dokument šalje na adresu isporuke.
AdresaIsporukeNaziv2Naziv pri adresi isporuke, u slučaju ako se dokument šalje na adresu isporuke. Koristimo kada želimo da se taj podatak ispiše dva put.
AdrIspNazivDodatni naziv pri adresi isporuke, u slučaju ako se dokument šalje na adresu isporuke.
AdrIspNaziv2Dodatni naziv pri adresi isporuke, u slučaju ako se dokument šalje na adresu isporuke. Koristimo kada želimo da se taj podatak ispiše dva put.
AdrIsporukeDodNazivIliPreuzetiNazivDodatni naziv pri adresi isporuke, ukoliko nije zatim se ispiše naziv kupca iz dokumenta.
AdrIspUlicaUlica pri adresi isporuke, u slučaju ako se dokument šalje na adresu isporuke.
AdrIspUlica2Ulica pri adresi isporuke, u slučaju ako se dokument šalje na adresu isporuke. Koristimo kada želimo da se taj podatak ispiše dva put.
AdrIspPostaPoštanski broj pri adresi isporuke, ako se dokument šalje na adresu isporuke.
AdrIspPosta2Poštanski broj pri adresi isporuke, ako se dokument šalje na adresu isporuke. Koristimo kada želimo da se taj podatak ispiše dva put.
AdrIspGradMjesto pri adresi isporuke, u slučaju ako se dokument šalje na adresu isporuke.
AdrIspGrad2Mjesto pri adresi isporuke, u slučaju ako se dokument šalje na adresu isporuke. Koristimo kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
AdrIspPostaGradPoštanski broj i mjesto pri adresi isporuke, u slučaju ako se dokument šalje na adresu isporuke.
AdrIspPostaGrad2Poštanski broj i mjesto pri adresi isporuke, u slučaju ako se dokument šalje na adresu isporuke. Koristimo kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
AdrIspDrzavaDržava pri adresi isporuke u slučaju ako se dokument šalje na adresu isporuke.
AdrIspDrzava2Država pri adresi isporuke u slučaju ako se dokument šalje na adresu isporuke. Koristimo kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
AdrIspDrzavaSamoStraneDržava pri adresi isporuke u slučaju kada kupac nije iz Hrvatske.
AdrIspDrzavaSamoStrane2Država pri adresi isporuke u slučaju kada kupac nije iz Hrvatske. Koristimo kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
AdrIspTelefonTelefon pri adresi isporuke ako se dokument šalje na adresu isporuke.
AdrIspTelefon2Telefon pri adresi isporuke ako se dokument šalje na adresu isporuke. Koristimo kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
AdrIspFaxFax broj pri adresi isporuke ako se dokument šalje na adresu isporuke.
AdrIspFax2Fax broj pri adresi isporuke ako se dokument šalje na adresu isporuke. Koristimo kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
DostavnaIliPreuzetaAdresaNazivNaziv pri adresi isporuke, ukoliko nije upisan zatim se ispiše naziv kupca iz dokumenta.
DostavnaIliPreuzetaAdresaNaziv2Dodatni naziv pri adresi isporuke, ukoliko nije upisan zatim se ispiše dodatni naziv kupca iz dokumenta.
DostavnaIliPreuzetaAdresaUlicaUlica pri adresi isporuke, ukoliko nije upisan zatim se ispiše ulica kupca iz dokumenta.
DostavnaIliPreuzetaAdresaPostarskiBrPoštanski broj pri adresi isporuke, ukoliko nije upisan zatim se ispiše poštanski broj kupca iz dokumenta.
DostavnaIliPreuzetaAdresaMjestoMjesto pri adresi isporuke, ukoliko nije upisan zatim se ispiše mjesto kupca iz dokumenta.
DostavnaIliPreuzetaAdresaPostaMjestoMjesto i poštanski broj pri adresi isporuke, ukoliko nije upisan zatim se ispiše mjesto i poštanski broj kupca iz dokumenta.
DostavnaIliPreuzetaAdresaDrzavaDržava pri adresi isporuke, ukoliko nije upisan zatim se ispiše država kupca iz dokumenta.
DostavnaIliPreuzetaAdresaTelefonTelefon pri adresi isporuke, ukoliko nije upisan zatim se ispiše telefon kupca iz dokumenta.
DostavnaIliPreuzetaAdresaFaxFax pri adresi isporuke, ukoliko nije upisan zatim se ispiše fax kupca iz dokumenta.
DokumentTekstIspodArtikli Ispis komercijalno tehničkih uvjeta ili drugog teksta koji se ispisuje na dnu dokumenta iz artikla.

Za ispis podatka na računu zahtjevanih iz naslova fiskalizacije, koristiti možete sljedeće bookmarke:

JIRJedinstveni identifikator računa.
NazivPlusJIRUz JIR se ispiše i naziv/opis polja (značenje podatka).
ZastitniKodIzdavateljaZaštitni kod izdavatelja.
NazivPlusZKIUz ZKI se ispiše i naziv/opis polja (značenje podatka).
DatumIVrijemeIzdavanjaRacuna Datum i vrijeme izdavanja računa.
DatumIzdavanjaRacuna Datum izdavanja računa.
VrijemeIzdavanjaRacunaVrijeme izdavanja računa.
NacinPlacanjaNačin plaćanja računa.
PoslovniProstorNaziv/oznaka poslovnog prostora u kojem je izdan račun.
NaplatniUredjajNaplatni uređaj.

Za ispis podatka o ovjeri dokumenta, koristiti možete sljedeće bookmarke:

KontrolorKnjigovodstveneIspraveKontrolor knjigovodstvene isprave. Oznaka osobe koja je ovjerila dokument.
KontrolorKnjigovodstveneIspraveIliNistaKontrolor knjigovodstvene isprave. Oznaka osobe koja je ovjerila dokument. Ispis glede na izabranu opciju u postavkama tvrtke.

Uz te bookmark-e su za pojedinačne dokumente (račune [2.4], račune za predujam [2.5], knjižna odobrenja [2.6], ponude [2.7]) na raspolaganju dodatni bookmark-i.

Za tabelu stavki je potrebno izraditi naslovni redak, koji može sadržavati slijedeće bookmarke (stupce):

StavkePozicijaRedni broj stavke.
StavkePozicijaSTockomRedni broj stavke s točkom.
StavkeSifraArtiklaŠifra artikla za stavku.
StavkePrimarnaSkupinaArtikala Ispis primarne skupine artikla na stavci.
StavkeSekundarnaSkupinaArtikala Ispis sekunadarne skupine artikla na stavci.
StavkeBarCodeBar code artikla.
StavkeLOTLOT broj artikla.
StavkeKataloskiBrojKataloški broj artikla.
StavkeSerijskiBrojevi Serijski broj artikla.
StavkeOpisOpis stavke.
StavkeDugiOpisDuži opis stavke za artikl.
StavkeOpisSDuzimOpisomKratki i duži opis artikla.
StavkeArikalDodAtribut1Prvi dodatni atribut za artikal, upisan u podacima o artiklu.
StavkeArikalDodAtribut2Drugi dodatni atribut za artikal, upisan u podacima o artiklu.
StavkeArikalDodAtribut3Treći dodatni atribut za artikal, upisan u podacima o artiklu.
StavkeArikalDodAtribut4Četvrti dodatni atribut za artikal, upisan u podacima o artiklu.
StavkeKomadaNaKgSaKolicinom Ispis komada na mjernu jedinicu s količinom (količina / težina artikla), zaokruženo bez decimala.
StavkeDobavljacArtiklaDobavljač artikla.
StavkeMarkaArtiklaMarka artikla.
StavkeKolicinaKoličina za stavku.
StavkeKolicinaBezDecimalki Količina za stavku bez decimala.
StavkeCijenaKomadaUPakiranjuBezPDV Cijena komada bez PDV-a u pakiranju na stavci.
StavkeCijenaKomadaUPakiranjuSaPDVCijena komada sa PDv-om u pakiranju na stavci.
StavkeKolicinaPakiranjaKoličina pakiranja za stavku.
StavkeKolicinaSaKolicinomPakiranjaKoličina sa količinom pakiranja za stavku.
StavkeTezinaArtikla Težina artikla.
StavkeTezinaSKolicinomArtikla Težina artikla s količinom (težina * količina).
StavkeJedinicaMjereJedinica mjere za stavku.
StavkeJedinicaMjereSKolicinomPakiranjaJedinica mjere s količinom pakiranja.
StavkeJamstveniRokArtiklaJamstveni rok artikla.
StavkeCijenaBezPDVCijena stavke bez PDV.
StavkeCijenaBezPDV2DecCijena stavke bez PDV, ispisana na dva decimalna mjesta.
StavkeCijenaBezPDVSaPopustomCijena stavke bez PDV sa popustom.
StavkeCijenaBezPDVSaPopustom2DecCijena stavke bez PDV sa popustom na dva decimalna mjesta.
StavkeCijenaZaTisucuKomada Cijena za tisuću komada (cijena * 1000).
StavkeCijenaSaPDVCijena stavke sa PDV-om.
StavkeCijenaSaPDV2DecCijena stavke sa PDV-om, ispisana na dva decimalna mjesta.
StavkeCijenaSaPDVZaTisucuKomada Cijena sa PDV-om za tisuću komada (cijena sa PDV-om * 1000).
StavkePopustPostotak popusta za stavku.
StavkePopust2Postotak popusta za stavku. Koristimo u slučajevima kada želimo da se ispiše dva puta.
StavkePopust2DecPostotak popusta za stavku na 2 decimale.
StavkePopustNaStavciPostotak popusta upisan na stavci.
StavkeIznosPopustaNaStavciIznos popusta izračunat na temelju postotka popusta, upisanog na stavci i ne uključuje dodatni popust na cijeli iznos dokumenta.
StavkePovratnaNaknadaVrijednostIznos zaračunate povratne naknade na stavci.
StavkePopustIznosBezPDVIznos popusta bez PDV-a.
StavkePopustIznosSaPDVIznos popusta sa PDV-om.
StavkeStopaPDVStopa PDV-a za stavku.
StavkeIznosBezPDVBezPopustaVrijednost stavke bez PDV-a i bez popusta (cijena * količina).
StavkeIznosBezPDVVrijednost stavke bez PDV-a (cijena * količina popust).
StavkeIznosBezPopustaSaPDVVrijednost stavke bez popusta sa PDV-om.
StavkeIznosPDVIznos PDV-a.
StavkeIznosSaPDVVrijednost stavke sa PDV-om ((cijena * količina popust) + PDV).
StavkeIzracunanaKolIzKolPakiranja Izračunata količina iz količine pakiranja (količina pakiranja / količina).
StavkeBrKomadaUPakiranjuNaKg Broj komada u pakiranju na kilograme (količina pakiranja / težina artikla).
StavkeIzracunanaKolIzKolPakiranja Količine ambalaže (količina / količina pakiranja).
StavkeVezaNarudzbaKupcaNarudzba Veza pojedinačne stavke na narudžbu kupca (ispiše se podatak "narudžba" iz te vezne naruđbe".
ItemsCostCenterDescriptionFromArticle Opis mjesta troška koje je postavljeno na artiklu u šifrarniku artikala.

Ako koristite ispis dokumenta u dvije valute, na raspolaganju su sljedeći bookmark-i:

StavkePovratnaNaknadaUDomValVrijednost povratne naknade u domaćoj valuti (količina * cijena)
StavkeCijenaBezPDVUDomValCijena bez PDV-a u domaćoj valuti
StavkeCijenaBezPDV2DecUDomValCijena bez PDV-a sa dvije decimale u domaćoj valuti
StavkePopustIznosBezPDVUDomValIznos popusta bez PDV-a u domaćoj valuti
StavkeCijenaBezPDVSaPopustomUDOmValCijena bez PDV-a i sa popustom u domaćoj valuti.
StavkeCijenaBezPDVSaPopustom2DecUDOmValCijena bez PDV-a i sa popustom u domaćoj valuti na dvije decimale.
StavkeCijenaSaPDVUDomValCijena sa PDV u domaćoj valuti.
StavkeCijenaSaPDV2DecUDomValCijena sa PDV u domaćoj valuti na dvije decimale.
StavkePopustIznosSaPDVUDomValIznos popusta sa PDV u domaćoj valuti.
StavkeIznosBezPDVUDomValIznos bez PDV-a u domaćoj valuti.
StavkeIznosBezPDVBezPopustaUDomValIznos bez PDV-a i popusta u domaćoj valuti.
StavkeIznosPDVUDomValIznos PDV-a u domaćoj valuti.
StavkeIznosSaPDVUDomValIznos sa PDV-om u domaćoj valuti.
StavkeIznosBezPopustaSaPDVUDomValIznos bez popusta i sa PDV u domaćoj valuti.

Ispod naslovnog reda je potrebno dodati prazan red te u prvo polje staviti bookmark Stavke .

U slučaju kada predložak ne sadrži oznaku Stavke  u tabeli gdje se nalazi red za stavke, stavke se neće ispisati na računu.

Za svote stavki su na raspolaganju slijedeći bookmark-i:

UkupnoBezPopustaSaPDVSvota iznosa stavki sa PDV i bez popusta.
UkupnoBezPopustaPoTipuRacSvota iznosa stavki po tipu računa i bez popusta (maloprodajni - sa PDV-om, veleprodajni - bez PDV-a).
UkupnoIznosPopustaSaPDVUkupni iznos popusta sa PDV.
UkupanIznosPopustaStavkiUkupan iznos popusta, zadanog na stavkama dokumenta.
PopustNaCijeliIznosDokumentaPrikaz postotka popusta, zadanog na cijeli iznos dokumenta.
IznosPopustaNaCijeliIznosDokumentaPrikaz iznosa popusta, zadanog na cijeli iznos dokumenta.
UkupnoBezPDViPopustaSvota iznosa stavki bez PDV-a i popusta.
UkupnoPovratnaNaknadaSvota iznosa povratne naknade, zaračunate na dokumentu.
UkupnoIznosPopustaUkupni iznos popusta.
UkupnoIznosPopustaPozitivnoUkupno iznos popusta pozitivno (bez predznaka - ).
UkupnoPopustPostotak popusta na cijeli iznos računa.
UkupnoBezPDVSvota iznosa postavki bez PDV-a.
UkupnoBezPDV2Svota iznosa postavki bez PDV-a. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše dva puta.
UkupnoNeoporezivoUkupno neoporezivi iznos.
UkupnoOslobodjeniPrometUkupni oslobođeni promet.
StopaPDV0Stopa PDV 0%.
StopaPDV1Stopa PDV 13%.
StopaPDV2Stopa PDV 25%.
StopaPDV3Stopa PDV 5%.
IznosPDVUkupni iznos PDV-a.
OsnovaPDV0Ukupno osnovica za PDV po stopi 0%.
IznosPDV0Ukupni iznos PDV-a po stopi 0%.
OsnovaPDV1Ukupno osnovica za PDV po stopi 13%.
IznosPDV1Ukupni iznos PDV-a po stopi 13%.
OsnovaPDV2Ukupno osnovica za PDV po stopi 25%.
IznosPDV2Ukupni iznos PDV-a po stopi 25%.
IznosPDV3Ukupno osnovica za PDV po stopi 5%.
IznosPDV3Ukupno iznos PDV-a po stopi 5%.
NovcanaValutaNovčana valuta dokumenta.
UkupnoZaUplatuUkupno iznos za platiti.
UkupnoZaPlacanje2Ukupan iznos za platiti. Oznaka se koristi u slučaju, kada se na računu mora taj iznos ispisati dva puta.
UkupnoZaPlacanje3Ukupan iznos za platiti. Oznaka se koristi u slučaju, kada se na računu mora taj iznos ispisati tri puta.
UkupnoZaPlacanjeSlovimaUkupno za platiti ispisano slovima.
UkupnoVecPlacenoDo sada primljene uplate.
UkupnoOstatakZaPlacanjeOstaje za platiti.
UkupnoOstatakZaPlacanje2Ostaje za platiti. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše dva puta.
TecajZaPlacanjeHRKTečaj po kojem su preračunati iznosi za ispis računa u stranoj valuti.
UkupnoZaPlacanjeHRKUkupni iznos za uplatu u HRK.
UkupnoZaPlacanjeEURUkupni iznos za uplatu u EUR, neovisno o valuti dokumenta.
UkupnoZaPlacanjeEURHRUkupni iznos za uplatu u EUR koji koristi konverziju na datum izdavanja dokumenta, ispisuje se ukoliko je dokument u valuti HRK i izdan nakon 01.07.2022.
UkupniIznosOtvoreniSaldoUkupno preostali iznos.
UkupniIznosSIznosomOtvoreniSaldo

Za podatke o plaćanju računa možete koristiti sljedeće bookmarke:

ZabiljezenaUplataPozicijaRedni broj zabilježenog plaćanja.
ZabiljezenaUplataDatumUplateDatum plaćanja.
ZabiljezenaUplataIznos Iznos uplate.
ZabiljezenaUplataValutaValuta uplate.
ZabiljezenaUplataNacinPlacanjaNačin plaćanja zabilježene uplate.
ZabiljezenaUplataNapomeneNapomena za uplatu.

Ispod naslovnog reda je potrebno dodati prazan red te u prvo polje staviti bookmark ZabiljezeneUplate 

Ako koristite ispis dokumenata u dvije valute, na raspolaganju su sljedeći bookmark-i:

UkupnoPovratnaNaknadaUDomValUkupni iznos povratne naknade.
UkupnoBezPDViPopustaUDomValUkupno bez PDV-a i popusta u domaćoj valuti.
UkupnoBezPopustaSaPDVUDomValUkupno bez popusta sa PDV u domaćoj valuti.
UkupnoBezPopustaPoTipuRacUDomValUkupno iznos bez popusta sa PDV-om prema tipu računa, u domaćoj valuti.
UkupnoIznosPopustaPozitivnoUDomValUkupno iznos popusta pozitivno (bez predznaka - ) u domaćoj valuti.
UkupnoIznosPopustaPozitivno2UDomValUkupno iznos popusta pozitivno (bez predznaka - ) u domaćoj valuti ako želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
UkupnoIznosPopustaUDomValUkupni iznos popusta u domaćoj valuti.
UkupnoIznosPopusta2UDomValUkupni iznos popusta u domaćoj valuti, ako želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
UkupnoIznosPopustaSaPDVPozitivnoUDomValUkupni iznos popusta sa PDV pozitivno (bez predznaka - ) u domaćoj valuti.
UkupnoIznosPopustaSaPDVPozitivno2UDomValUkupni iznos popusta sa PDV pozitivno (bez predznaka - ) u domaćoj valuti, ako želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
UkupnoIznosPopustaSaPDVUDomValUkupni iznos popusta sa PDV u domaćoj valuti.
UkupnoIznosPopustaSaPDV2UDomVal Ukupni iznos popusta sa PDV u domaćoj valuti, ako želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
OsnovaPDV0UDomValUkupno osnovica za PDV po stopi 0%.
OsnovaPDV1UDomValUkupno osnovica za PDV po stopi 13%.
OsnovaPDV2UDomValUkupno osnovica za PDV po stopi 25%.
OsnovaPDV3UDomValUkupno osnovica za PDV po stopi 5%.
IznosPDVUDomValUkupni iznos PDV-a.
IznosPDV0UDomValUkupni iznos PDV-a po stopi 0%.
IznosPDV1UDomValUkupni iznos PDV-a po stopi 13%.
IznosPDV2UDomValUkupni iznos PDV-a po stopi 25%.
IznosPDV3UDomValUkupni iznos PDV-a po stopi 5%
UkupnoBezPDVUDomValUkupno bez PDV u domaćoj valuti.
UkupnoBezPDV2UDomValUkupno bez PDV u domaćoj valuti, ako želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
IznosSaPDV0UDomValUkupni iznos sa PDV o stopi 0%.
IznosSaPDV1UDomValUkupni iznos sa PDV o stopi 13%.
IznosSaPDV2UDomValUkupni iznos sa PDV o stopi 25%.
IznosSaPDV3UDomValUkupni iznos sa PDV o stopi 5%.
UkupnoZaUplatuUDomValUkupno za uplatu u domaćoj valuti.
UkupnoZaUplatu2UDomValUkupno za uplatu u domaćoj valuti, ako želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
UkupnoZaUplatu3UDomValUkupno za uplatu u domaćoj valuti, ako želimo da se taj podatak ispiše triput.
UkupnoVecPlacenoUDomValUkupno već plaćeni iznos.
UkupnoOstatakZaPlacanjeUDomValUkupno ostatak za uplatu.
UkupnoOstatakZaPlacanje2UDomValUkupno ostatak za uplatu, ako želimo da se podatak ispiše dvaput.
UkupnoTezinaArtikla Ukupna težina artikala s obzirom na količinu.
UkupnoTezinaArtiklaIzJediniceMjere Ukupna težina artikla iz jedinice mjere.
UkupnoTezinaArtikalaIliNista Ukupna težina artikala s obzirom na količinu. Ispis glede na izabranu opciju u postavkama tvrtke.

Za ispis specifikacije PDV-a, možete koristiti sljedeće bookmarke:

PDVStopaSpecPostotakIspis stope PDV-ja kod specifikacije PDV-a
PDVStopaSpecIznosPDVIspis iznosa PDV-a kod specifikacije PDV-a
PDVStopaSpecIznosPDVUDomValIspis iznosa PDV-ja kod specifikacije PDV-a u domaćoj vlauti
PDVStopaSpecOsnovicaZaPDVOsnovica PDV-a kod specifikacije PDV-a
PDVStopaSpecOsnovicaZaPDVUDomValIspis osnovice PDV-a kod specifikacije PDV-a u domaćoj valuti

Ispod naslovnog reda je potrebno dodati prazan red te u prvo polje staviti bookmark PDVStopaSpec .

Za ispis rekapitulacije PDV-a, možete koristiti sljedeće bookmarke:

PDVRekapitulacijaOpis Opis retka za rekapitulaciju PDV-a (npr. Ukupni iznos bez PDV)
PDVRekapitulacijaIznosUDomVal Iznos retka za rekapitulaciju PDV-a u domaćoj valuti (za ispis dokumenta u dvije valute)
PDVRekapitulacijaIznos Iznos retka za rekapitulaciju PDV-a
PDVRekapitulacijaIznosUPDVValIznos retka za rekapitulaciju PDV-a u valuti obračuna PDV-a (za ispis dokumenta u dvije valute)

Ispod naslovnog reda je potrebno dodati prazan red te u prvo polje staviti bookmark PDVRekapitulacija .

Dodatni bookmarki za upotrebu u HTML predlošcima:

Osim gore navedenih bookmarka, koji se mogu koristiti i u Word i u HTML predlošcima, postoje određeni bookmarki koje su namijenjeni samo za upotrebu u HTML predlošcima:

DokumentZaglavljeHtmlSlikaLogotip za zaglavlje dokumenta u Html formatu (postavke izgleda dokumenata).
DokumentPodnozjeHtmlSlikaLogotip za podnožje dokumenta u Html formatu (postavke izgleda dokumenata).
DokumentZaglavljeHtmlPovecanjeSlike Povećanje logotipa u zaglavlju dokumenta u Html formatu (postavke izgleda dokumenata).
DokumentZaglavljeHtmlPrviRedTekstaPodebljanUvjet Ispis prvog retka teksta podebljano u Html formatu (postavke izgleda dokumenata).
DokumentZaglavljeHtmlSirinaLogotipa Širina prostora za logotip u zaglavlju dokumenta u Html formatu (postavke izgleda dokumenata).
DokumentZaglavljeHtmlPozicijaLogotipa Pozicija logotipa u zaglavlju dokumenta u Html formatu (postavke izgleda dokumenata).
DokumentZaglavljeHtmlPoravnanjeTeksta Poravnanje teksta u zaglavlju dokumenta u Html formatu (postavke izgleda dokumenata).
DokumentSkeniraniPotpisSlikaSkenirani potpis (postavke izgleda dokumenata).
BarkodZaPlacanjeKoristi se za ispis PDF14 koda.
EUraBarkodKoristi se za ispis eURA koda.
FiskalniQRKodKoristi se za ispis QR koda za provjeru fiskalizacije.
StavkeSlikaArtiklaSlika artikla pojedinačne stavke (upotreba u tablici stavki).
StavkeBarCodeGrafikaBarkod artikla pojedinačne stavke (upotreba u tablici stavki)
DocumentIdentifierCodeBoolUvjet s kojim se određuje da li će se ispisati barkod za otvaranje dokumenata u programu, opcija se nalazi u postavkama tvrtke pod Poslovanje-Pri ispisu dokumenata prikaži bar kod identifikatora dokumenta.
DocumentIdentifierQRBarkod za otvaranje dokumenta unutar programa, vrsta je QR kod.
DocumentIdentifierBarcode128Barkod za otvaranje dokumenta unutar programa, vrsta je barkod 128.
DocumentIdentifierBarcode39Barkod za otvaranje dokumenta unutar programa, vrsta je barkod 39.

Za internet trgovine koje podatak o popustu ne šalju u svojim podacima u internet trgovinu e-racuni.com, smo dodali mogućnost korištenja novih bookmarka za ispis istih:

Bookmarci kada je akcija izračunata iz najniže prodajne cijene u zadnjih 30 dana:

Bookmarci za tablicu stavki:

ItemsArticleCachedBoolPodatak o tome da li je stavka na računu artikl iz šifrarnika (0) ili ručno dodana stavka na dokument (1)
ArtPriBySubtToVATAndPricTypeWLowSalPriIspis najniže prodajne cijene u zadnjih 30 dana (u valuti dokumenta)
ItemsActionDiscWithLowestSalesPriceIspis izračunatog popusta (%) glede na najnižu prodajnu cijenu u zadnjih 30 dana i cijene uvežene iz internet trgovine (akcijska cijena)
ItemsActionDiscWithoutDecWithLowSalPriIspis izračunatog popusta (%) glede na najnižu prodajnu cijenu u zadnjih 30 dana i cijene uvežene iz internet trgovine (akcijska cijena) bez decimala (zaokruženo)

Bookmarci za ispis skupnih vrijednosti - rekapitulacije:

ActDiscAmWODiscByPricTypeWithLowSalPriUkupni iznos bez popusta, u obzir se uzima najniža prodajna cijena artikla u zadnjih 30 dana (ukoliko nije bilo prodaje, uzima se cijena iz šifrarnika)
ActDiscAmDiscByPricTypeWithLowSalPriceUkupni iznos popusta svih stavki, popust se računa glede na najnižu prodajnu cijenu u zadnjih 30 dana i cijene uvežene iz internet trgovine (akcijska cijena)

Bookmarci kada je akcija izračunata iz zadnje prodajne cijene:

Bookmarci za tablicu stavki:

ItemsArticleCachedBoolPodatak o tome da li je stavka na računu artikl iz šifrarnika (0) ili ručno dodana stavka na dokument (1)
ArtPriBySubToVATAndPricTypeWLastSalPriIspis zadnje prodajne cijene artikla (u valuti dokumenta)
ItemsActionDiscWithLastSalesPriceIspis izračunatog popusta (%) glede na zadnju prodajnu cijenu artikla i cijene uvežene iz internet trgovine (akcijska cijena)
ItemsActionDiscWithoutDecWithLastSalPriIspis izračunatog popusta (%) glede na zadnju prodajnu cijenu artikla i cijene uvežene iz internet trgovine (akcijska cijena) bez decimala (zaokruženo)

Bookmarci za ispis skupnih vrijednosti - rekapitulacije:

ActDiscAmWODiscByPricTypeWithLastSalPriUkupni iznos bez popusta, u obzir se uzima zadnja prodajna cijena artikla (ukoliko nije bilo prodaje, uzima se cijena iz šifrarnika)
ActDiscAmDiscByPricTypeWithLastSalPriceUkupni iznos popusta svih stavki, popust se računa glede na zadnju prodajnu cijenu artikla i cijene uvežene iz internet trgovine (akcijska cijena)

 

2.4. Dodatni bookmark-i za račun


Uz osnovne znakove, koji su na raspolaganju za sve dokumente, postoje i specifični za račun:

DatumDospijecaDatum dospijeća računa.
DatumDospijeca2Isto kao prije, datum dospijeća računa. Oznaka se koristi u slučaju, kada se na računu mora ispisati datum dospijeća dva put.
RokPlacanjaBrojDanaBroj dana od datuma izdavanja dokumenta do dana dospijeća (npr. rok plaćanja 8 dana).
DatumPrometaDatum obavljenog prometa. U slučaju, kada za datum prometa unesete razdoblje od - do, na računu će se ispisati npr. 1.1.2013. - 31.1.2013.
MjesecPrometaMjesec i godina prometa. Npr. ako na računu unesete datum prometa 31.1.2013, na ispisu računa će se pod tom oznakom ispisati SIJEČANJ 2013.
DatumZadnjegPlacanja Datum zadnjega plačanja zabilježenog na računu, ako je račun već plaćen ucjelosti, datum punog plaćanja računa.
VezaPonudaAko je račun izdan iz ponude ili predračuna -> broj ponude ili predračuna.
VezaPonudaDatumAko je račun izdan iz ponude ili predračuna -> datum ponude ili predračuna.
VezaNarudzbaKupcaAko račun ima vezu na narudžbu kupca -> broj dokumenta narudžba kupca.
VezaNarudzbaKupcaDatumAko račun ima vezu na narudžbu kupca -> datum dokumenta narudžba kupca.
VezaOtpremnicaBroj otpremnice izdane iz računa, te dodatno podatak o otpremnici ručno unesen u podacima o računu.
VezaOtpremnicaReferencaDokumenataAko je iz računa izdana otpremnica -> broj otpremnice.
VezaOtpremnicaReferencaRucniUnosAko je podatak o otpremnici ručno unesen u podacima o računu.
VezaRezervacijaBroj rezervacije na temelju koje je bio izdan račun.
VezaRacunZaPredujamAko je račun izdan iz računa za predujam -> broj računa za predujam.
TekstIBrojOriginalaIliStornoDokumentaIspis naziva i broja originalnog ili storniranog dokumenta.
TekstOriginalaIliStornoDokumentaIspis teksta naziva originalnog ili storniranog dokumenta.
BrojStorniranogDokumentaIspis broja storniranog dokumenta.
BrojStornoDokumentaIspis broja storno dokumenta.
DokumentJamstvoJamstveni tekst upisan na skupini artikla.

Na predlošcima za ispis računa koji sadrže i obračunate iznose po računima za predujam, dodajte sljedeće bookmarke:

UkupnoVecPlacenoPredujamIspis već plaćenog iznosa računa po računu za predujam.
UkupnoVecPlacenoPredujamUDomValIspis već plaćenog iznosa računa po računu za predujam u domaćoj valuti.
UkupnoOstatakZaUplatuPredujamIspis preostalog iznosa za uplatu, po obračunatim iznosima predujmova.
UkupnoOstatakZaUplatuPredujamUDomValIspis preostalog iznosa za uplatu, po obračunatim iznosima predujmova u domaćoj valuti.
UkupnoOsnovicaPDV1PredujamIspis osnovice za 13% PDV od već plaćenog iznosa računa s predujmom.
UkupnoOsnovicaPDV1PredujamUDomValIspis osnovice za 13% PDV od već plaćenog iznosa računa s predujmom u domaćoj valuti.
UkupnoOsnovicaPDV2PredujamIspis osnovice za 25% PDV od već plaćenog iznosa računa s predujmom.
UkupnoOsnovicaPDV2PredujamUDomValIspis osnovice za 25% PDV od već plaćenog iznosa računa s predujmom u domaćoj valuti.
UkupnoOsnovicaPDV3PredujamIspis osnovice za 5% PDV od već plaćenog iznosa računa s predujmom.
UkupnoOsnovicaPDV3PredujamUDomValIspis osnovice za 5% PDV od već plaćenog iznosa računa s predujmom u domaćoj valuti.
UkupnoStopaPDV1PredujamIspis iznosa PDV 13% od već plaćenog iznosa po predujmu.
UkupnoStopaPDV1PredujamUDomValIspis iznosa PDV 13% od već plaćenog iznosa po predujmu u domaćoj valuti.
UkupnoStopaPDV2PredujamIspis iznosa PDV 25% od već plaćenog iznosa po predujmu.
UkupnoStopaPDV2PredujamUDomValIspis iznosa PDV 25% od već plaćenog iznosa po predujmu u domaćoj valuti.
UkupnoStopaPDV3PredujamIspis iznosa PDV po stopi 5% od već plaćenog iznosa po predujmu.
UkupnoStopaPDV3PredujamUDomValIspis iznosa PDV po stopi 5% od već plaćenog iznosa po predujmu u domaćoj valuti.
StopaPDV1PredujamIspis stope PDV-a u obliku "13%" za račun za predujam
StopaPDV2PredujamIspis stope PDV-a u obliku "25%" za račun za predujam
StopaPDV3PredujamIspis stope PDV-a u obliku "5%" za račun za predujam
UkupnoOstatakPDV1PredujamIspis preostalog iznosa PDV po stopi 13% za uplatu.
UkupnoOstatakPDV2PredujamIspis preostalog iznosa PDV po stopi 25% za uplatu.
UkupnoOstatakPDV3PredujamIspis preostalog iznosa PDV po stopi 5% za uplatu.

Na predlošku računa je moguće ispisati cijelu rekapitulaciju za obračunate iznose po računima za predujam. Za prikaz tablice je potrebno izraditi naslovni red koji sadrži sljedeće bookmarke (stupce):

PDVRekapitulacijaOpisPredujam Opis retka za rekapitulaciju iznosa za predujam (npr. Razlika PDV-a)
PDVRekapitulacijaIznosUDomValPredujam Iznos retka za rekapitulaciju iznosa za predujam (za ispis dokumenta u dvije valute)
PDVRekapitulacijaIznosPredujam Iznos retka za rekapitulaciju iznosa za predujam

Ispod naslovnog reda potrebno je dodati prazan red te u prvo polje staviti bookmark PDVRekapitulacijaPredujam.

Na predlošku računa je moguće ispisati i rate ako smo ih na računu upisali.

Za tablicu s prikazom rata je potrebno izraditi naslovni red, koji sadrži sljedeće bookmarke (stupce):

RataRedni broj rate.
DospijeceRateIspis datuma dospijeća rate.
IznosRateIspis iznosa rate.

Ispod naslovnog reda potrebno je dodati prazan red te u prvo polje staviti bookmark Rate.

U slučaju ako na predložak ne dodate bookmark Rate unutar tabele, u redak za rate, tada se rate neće ispisati na računu.

Za podatke o plaćanju računa možete koristiti sljedeće bookmarke:

ZabiljezenaUplataPozicijaRedni broj zabilježenog plaćanja.
ZabiljezenaUplataDatumUplateDatum plaćanja.
ZabiljezenaUplataIznos Iznos uplate.
ZabiljezenaUplataValutaValuta uplate.
ZabiljezenaUplataNacinPlacanjaNačin plaćanja zabilježene uplate.
ZabiljezenaUplataNapomeneNapomena za uplatu.

Ispod naslovnog reda je potrebno dodati prazan red te u prvo polje staviti bookmark ZabiljezeneUplate 

 

2.5. Dodatni bookmark-i za račun za predujam

Uz osnovne oznake koje su na raspolaganju za sve dokumente, postoje i specifične koje se koriste za oblikovanje izgleda račun za predujam:

DatumPrimljenogPredujmaDatum primljenog predujma.
DatumPrometaPredviđeni datum prometa.

 

2.6. Dodatni bookmark-i za knjižno odobrenje

Uz osnovne oznake koje su na raspolaganju za sve dokumente, postoje i specifične za knjižno odobrenje:

VezaRacunBroj računa na temelju kojeg je izdano knjižno odobrenje.
VezaRacunZaPredujamBroj računa za predujam, koji se veže na knjižno odobrenje.
DatumPrometaDatum prometa.

 

2.7. Dodatni bookmarki za ponudu

Uz osnovne oznake, koje su na raspolaganju za sve dokumente, postoje i specifične za ponudu:

DatumValjanostiDatum valjanosti ponude.
KupacPonudaValjanostBrojDanaValjanost ponude u danima (upisano na kupcu)
TekstIBrojPonudePredracunaIspis Ponuda/Predračun glede na izabranu opciju u postavkama tvrtke, te ispis broja dokumenta.

 

2.8. Dodatni bookmark-i za narudžbe dobavljaču i otpremnice

StatusDokumentaStatus dokumenta.
DatumIzvedbeRok isporuke/izvedbe (narudžba dobavljaču).
DatumIsporukeRok isporuke/izvedbe (otpremnica).
RokPlacanjaDanaRok plaćanja narudžbe u danima.
DatumPlacanjaDatum plaćanja narudžbe.
NarucioNaručitelj narudžbe.
DobavljacOIBOsobni identifikacijski broj dobavljača.
DobavljacFaxFAX broj dobavljača, ako je upisan u podacima o dobavljaču.
DobavljacEmailE-mail adresa dobavljača, ako je upisana u podacima o dobavljaču.
DobavljacTelefonTelefonski broj dobavljača, ako je upisan u podacima o dobavljaču.
VezaRacunBroj računa na koji se veže otpremnica.
VezaRadniNalog Ispis veze na radni nalog.
StavkeNabavnaCijenaNabavna cijena stavke.

 

2.9. Dodatni bookmark-i za opomenu


Uz osnovne bookmarke koji se mogu koristiti za sve dokumente, postoje i bookmark-i koje se koriste pri pripremi predložaka za ispis opomena.

Bookmark-i za ispis pojedinačnih stavki u tabeli su:

OpKonto Ispis konta.
OpOznakaZaKnjizenjeBroj otvorenog računa.
OpDatumDokumentaDatum izdavanja računa.
OpDatumDospijecaDatum dospijeća računa tj. pojedinačne stavke.
OpOstaloZaPlacanjeIznos pojedinačnog računa tj. stavke.
OpOpisKnjizbe Opis knjižbe na temeljnici.

 

2.10. Dodatni bookmark-i za radni nalog


Uz osnovne znakove, koji su na raspolaganju za sve dokumente, postoje i specifični za radni nalog:

RNDodijeljenZaposleniku Zaposlenik kojem je radni nalog dodjeljen.
RNPocetakRada Datum početka rada.
RNRokZaIzvedbuRadova Predviđeni datum izvedbe radova.
RNDatumIzvedbeRadova Datum izvedbe radova.
RNDatumZatvaranja Datum zatvaranja radnog naloga.
RNStatus Status radnog naloga.
RNPoslovnaGodina Poslovna godina na radnom nalogu.
RNSkladisteUlaznogMaterijala Sklatište ulaznog materijala.
RNSkladisteGotovihProizvoda Skladište gotovih proizvoda.
RNValuta Novčana valuta.
RNValuta2 Novčana valuta. Koristimo kada želimo da se taj podatak ispiše 2 put.
RNOpisNarudzbe Opis narudžbe na radnom nalogu.
RNKontaktnaOsobaNarucitelja Kontakt osoba naručitelja.
RNLokacijaRada Lokacija rada.

Za tablicu stavki naručenih proizvoda potrebno je napraviti naslovni redak, koji može sadržavati sljedeće bookmarke (stupce):

StavkeRNNaruceniProizvodiPozicija Redni broj stavke naručenih proizvoda.
StavkeRNNaruceniProizvodiPozicijaSTockom Redni broj stavke naručenih proizvoda s točkom.
StavkeRNNaruceniProizvodiSifraArtikla Šifra artikla (naručenog proizvoda).
StavkeRNNaruceniProizvodiNaziv Naziv artikla (naručenog proizvoda).
StavkeRNNaruceniProizvodiOpis Opis artikla (naručenog proizvoda).
StavkeRNNarucProizvOpisSDuzimOpisom Naziv i opis artikla (naručenog proizvoda).
StavkeRNNaruceniProizvodiKolicina Količina artikala (naručenog proizvoda).
StavkeRNNarucProizvKolicinaBezDecimala Količina artikala o(naručenog proizvoda) bez decimala.
StavkeRNNaruceniProizvodiJedinicaMjere Jedninca mjere za stavku.
StavkeRNNaruceniProizvodiSerijskiBrojevi Serijski broj artikla (naručenog proizvoda).
StavkeRNNaruceniProizvodiBarKod Bar kod artikla (naručenog proizvoda).
StavkeRNNaruceniProizvodiBarKodSaDel Bar kod artikla između zvjezdica.
StavkeRNNaruceniProizvodiKataloskiBroj Kataloški broj artikla (naručenog proizvoda).
StavkeRNNaruceniProizvodiLOT Ispis LOT broja na stavci naručenog proizvoda.
StavkeRNNarucProizvKolVecNaSkladistu Količina već prenešenih artikli (naručenih proizvoda) na skladište gotovih proizvoda.
StavkeRNNarucProizvNabavnaCijenaMat Nabavna cijena materijala.
StavkeRNNarucProizvNabavnaVrijednostMat Nabavna vrijednost materijala (nabavna cijena * količina).
StavkeRNNarucProizvCijenaMatBezPDV Cijena stavke materijala bez PDV-a.
StavkeRNNarucProizvVrijednostMatBezPDV Vrijednost stavke materijala bez PDV-a (cijena * količina).
StavkeRNNaruceniProizvodiCijenaBezPDV Cijena stavke naručenog proizvoda bez PDV-a.
StavkeRNNarucProizvVrijednostBezPDV Vrijednost naručenog proizvoda bez PDV-a (cijena * količina).

Ispod naslovnog retka potrebno je dodati još prazni redak i u prvu čeliju staviti bookamark StavkeRNNaruceniProizvodi

Za ukupne iznose stavki tablice naručenih proizvoda mogu se koristiti sljedeći bookmark-i:

UkupnoRNNaruceniProizvodiKolicina Ukupna količina artikala (naručenih proizvoda).
UkupnoRNNarucProizvKolVecNaSkladistu Ukupna količina već prenešenih artikala (naručenih proizvoda) na skladište gotovih proizvoda.
UkupnoRNNarucProizvNabVrijedMat Ukupna nabavna vrijednsot materijala.
UkupnoRNNarucProizvVrijedMatBezPDV Ukupna vrijednost materijala bez PDV-a.
UkupnoRNNarucProizvVrijednostBezPDV Ukupna vrijednsot artikala (naručenih proizvoda) bez PDV-a.

Za tablicu stavki primljenog materijala na radni nalog potrebno je napraviti naslovni redak, koji može sadržavati sljedeće bookamarke (stupce):

StavkeRNPrimljeniMaterijalPozicija Redni broj stavke primljenog materijala.
StavkeRNPrimMatPozicijaSTockom Redni broj stavke primljenog materijal s točkom.
StavkeRNPrimljeniMaterijalSifraArtikla Šifra artikla (primljenog materijala) na radnom nalogu.
StavkeRNPrimljeniMaterijalNaziv Naziv artikla (primljenog materijala) na radnom nalogu.
StavkeRNPrimljeniMaterijalOpis Opis artikla (primljenog materijala) na radnom nalogu.
StavkeRNPrimljeniMaterijalSDuzimOpisom Naziv i opis artikla (primljenog materijala) na radnom nalogu.
StavkeRNPrimljeniMaterijalKolicina Količina artikla (primljenog materijala) na radnom nalogu.
StavkeRNPrimMatKolicinaBezDecimala Količina artikla (primljenog materijala) na radnom nalogu bez decimala.
StavkeRNPrimljeniMaterijalJedinicaMjere Jednica mjere za stavku.
StavkeRNPrimMatSerijskiBrojevi Serijski brojevi artikla (primljenog materijala) na radnom nalogu.
StavkeRNPrimljeniMaterijalBarKod Bar kod artikla (primljenog materijala) na radnom nalogu.
StavkeRNPrimljeniMaterijalBarKodSaDel
StavkeRNPrimljeniMaterijalKataloskiBroj Kataloški broj artikla (primljenog materijala) na radnom nalogu.
StavkeRNPrimljeniMaterijalLOT Ispis LOT broja na stavci primljenog materijala.
StavkeRNPrimljeniMaterijalNabavnaCijena Nabavna cijena artikla (prmiljenog materijala) na radnom nalogu.
StavkeRNPrimljeniiMaterijalCijenaBezPDV Cijena artikla (nabavnog materijala) na radnom nalogu bez PDV-a.

Ispod naslovnog retka potrebno je dodati još prazni redak i u prvu čeliju staviti bookmark StavkeRNPrimljeniMaterijal

Za ukupan iznos stavki tablice primljenog materijala na radnom nalogu može se koristiti sljedeći bookmark:

UkupnoRNPrimljeniMaterijalKolicina Ukupna količina artikala (primljenih materijala) na radnom nalogu.

Za tablicu stavki potrošenog materijala u proizvodnji potrebno je napraviti naslovni redak koji može sadržavati sljedeće bookmarke (stupce):

StavkeRNPotroseniMaterijalPozicija Redni broj stavke potrošenog materijala.
StavkeRNPotrMatPozicijaSTockom Redini broj stavke potrošenog materijala s točkom.
StavkeRNPotroseniMaterijalSifraArtikla Šifra artikla (potrošenog materijala).
StavkeRNPotroseniMaterijalNaziv Nativ artikla (potrošenog materijala).
StavkeRNPotroseniMaterijalOpis Opis artikla (potrošenog materijala).
StavkeRNPotrMatOpisSDuzimOpisom Naziv i opis artikla (potrošenog materijala).
StavkeRNPotroseniMaterijalKolicina Količina artikla (potrošenog materijala).
StavkeRNPotrMatKolicinaBezDecimala Količina artikla (potrošenog materijala) bez decimala.
StavkeRNPotroseniMaterijalJedinicaMjere Jedinica mjere za stavke.
StavkeRNPotrMatSerijjskiBrojevi Serijski broj artikla (potrošenog materijala).
StavkeRNPotroseniMaterijalBarKod Bar kod artikla (potrošenog materijala).
StavkeRNPotroseniMaterijalBarKodSaDel
StavkeRNPotroseniMaterijalKataloskiBroj Kataloški broj artikla (potrošenog materijala).
StavkeRNPotroseniMaterijalLOT Ispis LOT broja na stavci potrošenog materijala.
StavkeRNPotroseniMaterijalSifraProizvoda Šifra naručenog proizvoda za kojeg se materijal potrošio.
StavkeRNPotroseniMaterijalNabavnaCijena Nabavna cijena artikla (potrošenog materijala).
StavkeRNPotrMatNabavnaVrijednost Nabavna vrijednost potrošenog materijala (nabavna cijena * količina).
StavkeRNPotroseniMaterijalCijenaBezPDV Cijena artikla (potrošenog materijala) bez PDV-a.
StavkeRNPotrMatVrijednostBezPDV Vrijednsot potoršenog materijala bez PDV-a (cijena * količina).

Ispod naslovnog retka potrebno je dodati još prazni redak i u prvu čeliju staviti bookamark StavkeRNPotroseniMaterijal

Za ukupne iznose stavki tablice potrošenog materijala u proizvodnji moguće je korisitit sljedeće bookmarke:

UkupnoRNPotroseniMaterijalKolicina Ukupna količina artikala (potrošenog materijala).
UkupnoRNPotrMatNabavnaVrijednost Ukupna nabavna vrijednost artikala (potrošenog materijala).
UkupnoRNPotrMatVrijednostBezPDV Ukupna vrijednost artikala (potrošenog materijala) bez PDV-a.
UkupnoRNPotrMatVrijednostBezPDV2 Ukupna vrijednost artikala (potrošenog materijala) bez PDV-a. Koristimo u slučaju kada želimo da se podatak ispiše dva put.

Za tablicu stavki otpremljenog materijala potrebno je napraviti naslovni redak koji može sadržavati sljedeće bookmarke (stupce):

StavkeRNOtpremljenMaterijalPozicija Redni broj stavke otpremljenog materijala.
StavkeRNOtprMatPozicijaSTockom Redni broj stavke otpremljenog materijala s točkom.
StavkeRNOtpremljenMaterijalSifraArtikla Šifra artikla (otpremljenog materijala).
StavkeRNOtpremljenMaterijalNaziv Naziv artikla (otpremljenog materijala).
StavkeRNOtpremljenMaterijalOpis Opis artikla (otpremljenog materijala).
StavkeRNOtprMatOpisSDuzimOpisom Naziv i opis artikla (otpremljenog materijala).
StavkeRNOtpremljenMaterijalKolicina Količina artikla (otpremljenog materijala).
StavkeRNOtprMatKolicinaBezDecimala Količina artikla (otpremljenog materijala) bez decimala.
StavkeRNOtpremljenMaterijalJedinicaMjere Jedinica mjere za stavku.
StavkeRNOtprMatSerijskiBrojevi Serijski brojevi artikla (otpremljenog materijala).
StavkeRNOtpremljenMaterijalBarKod Bar kod artikla (otpremljenog materijala).
StavkeRNOtpremljenMaterijalBarKodSaDel
StavkeRNOtpremljenMaterijalKataloskiBroj Kataloški brojevi artikla (otpremljenog materijala).
StavkeRNOtpremljenMaterijalLOT Ispis LOT broja na stavci otpremljenog materijala.
StavkeRNOtpremljenMaterijalNabavnaCijena Nabavna cijena artikla (otpremljenog materijala).
StavkeRNOtprMatNabavnaVrijednost Nabavna vrijednost otpremljenog materijala (nabavna cijena * količina).
StavkeRNOtpremljenMaterijalCijenaBezPDV Cijena artikla (otpremljenog materijala) bez PDV-a.
StavkeRNOtprMatVrijednostBezPDV Vrijednost otpremljenog materijala bez PDV-a (cijena * količina).
StavkeRNOtpremljenMaterijalSkladiste Skladište iz kojeg smo otpremili materijal.
StavkeRNOtprMatVezaOtpremnica Veza na otprmnicu s kojom smo otpremili materijal.

Ispod naslovnog retka potrebno je dodati još prazni redak i u prvu čeliju staviti bookmark StavkeRNOtpremljenMaterijal

Za ukupni iznos tablice otpremljenog materijala mogu se koristiti sljedeći bookamrk-i:

UkupnoRNOtpremljenMaterijalKolicina Ukupna količina artikla (otpremljenog materijala).
UkupnoRNOtprMatVrijednostBezPDV Ukupna vrijednost artikala (otpremljenog materijala) bez PDV-a.
UkupnoRNOtprMatVrijednostBezPDV2 Ukupna vrijednost artikala (otpremljenog materijala) bez PDV-a. Koristimo u slučaju kada želimo da se taj podatak ispiše dva put.

Za tablicu stavki obračunatih radnih sati potrebno je napraviti naslovni redak koji može sadržavati sljedeće bookmarke (stupce):

StavkeRNRadniSatiPozicija Redni broj stavke obračunatih radnih sati.
StavkeRNRadniSatiPozicijaSTockom Redni broj stavke obračunatih radnih sati s točkom.
StavkeRNRadniSatiDatum Datum obračuna radnih sati.
StavkeRNRadniSatiStranka Stranka za koju smo obračunali radne sate.
StavkeRNRadniSatiRadnik Radnik koji je proizvode sastavljao preko tog radnog naloga.
StavkeRNRadniSatiTarifa Oznaka tarife po kojoj će se obračunati radni sati za izradu proizvoda na radnom nalogu.
StavkeRNRadniSatiOpisRada Opis rada.
StavkeRNRadniSatiUtrosenoVrijeme Upotrebljeno vrijeme radnika za njegov rad.
StavkeRNRadniSatiCijenaBezPDV Cijena satne postavke bez PDV-a.
StavkeRNRadniSatiVrijednostBezPDV Vrijednost odrađenog rada bez PDV-a.
StavkeRNRadniSatiVezaRacun Veza na račun po kojem smo izračunali odrađeni rad.

Ispod naslovnog retka potrebno je dodati još prazni redak i u prvu čeliju staviti bookmark StavkeRNRadniSati

Za ukupni iznos stavki tablice obračunatih sati mogu se koristiti sljedeći bookmark-i:

UkupnoRNRadniSatiUtrosenoVrijeme Ukupni utrošeni radni sati.
UkupnoRNRadniSatiVrijednostBezPDV Ukupna vrijednost odrađenog rada bez PDV-a.
UkupnoRNRadniSatiVrijednostBezPDV2 Ukupna vrijednost odrađenog rada bez PDV-a. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše dva put.

Za ukupni iznos na radnom nalogu možemo koristiti sljedeće bookmarke:

RNUkupanIznos Ukupni iznos radnog naloga.
RNUkupanIznos2 Ukupni iznos radnog naloga. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše dva put.

 

2.11. Dodatni bookmark-i za rezervacije

Uz standardne bookamarke koji su na raspolaganju za predloške, za rezervacije se mogu koristiti i sljedeći specifični bookmarki:

Destinacija Destinacija putovanja.
Smjestaj Podatak o smještaju.
RezBrPartnera Rezervacijski broj partnera.
BrojOsoba Broj osoba.
Regija Regija putovanja.
TerminOd Datum početka putovanja.
TerminDo Datum do kad traje putovanje.
PrvaUsluga Prva usluga rezervacije.
PosljednjaUsluga Posljednja usluga rezervacije.
Prijevoz Podatak o prijevozu.
Usluge Usluge koje su uključene u rezervaciji.
Napomene Napomene na rezervaciji.
NositeljNaziv Naziv nositelja rezervacije.
NositeljUlica Ulica nositelja rezervacije.
NositeljPosta Pošta nostitelja rezervacije.
NositeljMjesto Mjesto nositelja rezervacije.
NositeljDrzava Država nositelja rezervacije.
NositeljTelefon Kontakt telefon nostitelja rezervacije.
NositeljOIB OIB nostielja rezervacije.
Organizator Podatak o organizatoru putovanja.
DatumIzdavanja Datum izdavanja rezervacije.
IznosProvizije Iznos provizije.
IznosProvizije2 Iznos provizije. Koristimo kad želimo da se podatak ispiše dva put.
PostotakProvizije Postotak provizije.
OsnovaZaPDVProvizije Osnova za izračun PDV-a provizije.
IznosPDVProvizije Iznos PDV-a provizije.

Podatki udeležencev:

SudionikPozicija Redni broj sudionika.
SudionikPozicijaSTockom Redni broj sudionika s točkom.
SudionikPrezimeIIme Ime i prezime sudionika.
SudionikDatumRodjenja Datum rođenja sudionika.
SudionikPopust Popust za sudionika.

Ispod naslovnog retka potrebno je dodati još prazan redak i u prvu čeliju staviti bookmark Sudionici.

Podaci obračunskih stavki rezervacije:

ObracunStavkaPozicija Redni broj stavke.
ObracunStavkaPozicijaSTockom Redni broj stavke s točkom.
ObracunStavkaOpis Opis stavke.
ObracunStavkaKolicina Količina stavke.
ObracunStavkaIznos Iznos stavke.
ObracunStavkaPopust Popust na stavci.
ObracunStavkaUkupno Ukupni iznos stavke.
ObracunIznosZaUplatu Iznos za uplatu.
ObracunIznosZaUplatuUDomVal Iznos za uplatu u domaćoj valuti.

Ispod naslovnog retka potrebno je dodati još prazan redak i u prvu ćeliju staviti bookmark ObracunStavke.

RizikOtkazivanjaIznos rizika otkazivanja.
CancellationFeeBoolPodatak da li rizik na rezervaciji postoji.
CancellationFeePercentagePostotak rizika otkazivanja.
BrojPutovnice
UvjetiPlacanja
IznosRezervacije
VezaRezervacija

 

2.12. Dodatni bookmark-i za narudžbu kupca

StatusDokumentaStatus dokumenta.
DatumNarudzbeDatum (primitka) narudžbe (nije nužno isti datumu dokumenta u našem sustavu, ako nije upisano uzima se datum dokumenta).
NarucioKontaktIme osobe, koja je izdala narudžbu, upis direktno na dokumentu.
VezaPonudaBroj ponude iz koje je bila narudžba ispostavljena.
VezaPonudaDatumIspis datuma ponude, iz koje je bila narudžba ispostavljena.
VezaPrimka Veza na primku.

 

2.13. Dodatni bookmark-i za međuskladišnice


Uz osnovne bookmark-e koji su na raspolaganju za sve dokumente, na raspolaganju je i nekoliko specifičnih za ispis međuskladišnica.

Bookmark-i za ispis pojedinačnih stavki u tabeli:

IzSkladistaIz kojeg skladište prenosite artikal.
IzSkladistaOpis Opis za artikal - iz skladišta iz kojeg prenosite artikal.
USkladisteU koje skladište prenosite artikal.
USkladisteOpis Opis za artikal - u skladište u kojeg prenosite artikal.
StavkeMedjuskladisnicaNabavnaCijenaNabavna cijena stavke.
StavkeMedjuskladisnicaNabavnaVrijednostNabavna vrijednost stavke (nabavna cijena * količina)
StavkeMedjuskladisnicaVeleprodajnaCijenaVeleprodajna cijena stavke.
StavkeMedjuskladisnicaVPVrijednostVeleprodajna vrijednost stavke (veleprodajna cijena * količina)
StavkeMedjuskladisnicaMaloprodajnaCijenaMaloprodajna cijena stavke.
StavkeMedjuskladisnicaMPVrijednostMaloprodajna vrijednost stavke (maloprodajna cijena * količina)
UkupnoMedjuskladKolicinaUkupna količina stavki na međuskladišnici.
UkupnoMedjuskladNabavnaVrijednostUkupna nabavna vrijednost stavki na međuskladišnici.
UkupnoMedjuskladVPVrijednostUkupna veleprodajna vrijednost stavki na međuskladišnici.
UkupnoMedjuskladMPVrijednostUkupna maloprodajna vrijednost stavki na međuskladišnici.

 

2.14. Dodatni bookmark-i za nivelacije

Uz osnovne bookmark-e koji su na raspolaganju za sve dokumente, pripremili smo i nekoliko specifičnih, potrebnih za pripremu predloška za ispis nivelacije cijena.

Bookmark-i za ispis pojedinačnih stavki u tabeli:

StavkeNivelacijaPromjenaCijenePostotakPromjena cijene artikla u %.
StavkeNivelacijaStaraCijenaStara cijena artikla bez PDV-a.
StavkeNivelacijaStaraVrijednostStara vrijednost stavke bez PDV (stara cijena * količina).
StavkeNivelacijaNovaCijenaNova cijena artikla bez PDV-a.
StavkeNivelacijaNovaVrijednostNova vrijednost stavke bez PDV (nova cijena * količina).
StavkeNivelacijaStopaPDVStopa PDV u %.
StavkeNivelacijaStariPDVIznos PDV u staroj zalihi.
StavkeNivelacijaNoviPDVIznos PDV u novoj zalihi.
StavkeNivelacijaRazlikaCijenaRazlika između stare i nove cijene artikla bez PDV.
StavkeNivelacijaRazlikaPDVRazlika između starog i novog iznosa PDV.
UkupnoNivelacijaKolicinaUkupna količina artikala.
UkupnoNivelacijaStaraVrijednostUkupna stara vrijednost bez PDV.
UkupnoNivelacijaNovaVrijednostukupno nova vrijednost bez PDV.
UkupnoNivelacijaStariPDVUkupna vrijednost PDV u staroj zalihi.
UkupnoNivelacijaNoviPDVUkupna vrijednost PDV u novoj zalihi.
UkupnoNivelacijaRazlikaCijenaUkupna razlika u cijeni bez PDV.
UkupnoNivelacijaRazlikaPDVUkupna razlika između starog i novog iznosa PDV.

 

2.15. Dodatni bookmark-i za kompenzacije

Ako želimo pripremiti predložak za ispis prijedloga međusobne kompenzacije, na raspolaganju su određeni bookmark-i, no nije zahtjevano da ih na jednom predlošku koristimo sve. Na raspolaganju su sljedeći bookmark-i:

KompPartnerNazivNaziv partnera.
KompDatumIzdavanjaDatum izdavanja.
KompPartnerAdresaAdresa partnera
KompKontoPotrazivanjaKonto potraživanja.
KompOtvorenoPotrazivanjeUkupniIznosUkupan iznos otvorenih potraživanja.
KompKontoObvezeKonto obveze.
KompIznosObvezeUkupan iznos otvorenih obveza.
KompPredlozeniIznosPrijebojaIznos prijeboja.
KompPredlozeniIznosPrijebojaSlovimaIznos prijeboja slovima.

Na međusobnoj kompenzaciji su na raspolaganju posebni bookmark-i za ispis potraživanja:

KompOtvorenoPotrazivanjeDatumDokumentaDatum dokumenta.
KompOtvorenoPotrazivanjeRazdobljeRazdoblje dokumenta.
KompOtvorenoPotrazivanjeDospijeceDospijeće dokumenta.
KompOtvorenoPotrazivanjeMjestoTroskaMjesto troška.
KompOtvorenoPotrazivanjeBrTemeljniceBroj temeljnice.
KompOtvorenoPotrazivanjeDokumentKnjižen dokument.
KompOtvorenoPotrazivanjeTekstTekst/opis knjiženja.
KompOtvorenoPotrazivanjeIznosIznos knjiženja.

Ispod naslovnog retka potrebno je dodati prazan redak i u prvo polje ubaciti bookmark KompOtvorenoPotrazivanje .

U slučaju da u tabeli na predlošku, gdje se ispisuje redak s ratama, nije sadržan bookmark KompOtvorenoPotrazivanje , potraživanje neće biti prikazano na međusobnoj kompenzaciji.

Na međusobnoj kompenzaciji su na raspolaganju posebni bookmark-i za ispis obveza:

KompOtvoreneObvezeDatumDokumentaDatum dokumenta.
KompOtvoreneObvezeRazdobljeRazdoblje dokumenta.
KompOtvoreneObvezeDospijeceDospijeće dokumenta.
KompOtvoreneObvezeMjestoTroskaMjesto troška.
KompOtvoreneObvezeBrTemeljniceBroj temeljnice
KompOtvoreneObvezeDokumentKnjižen dokument.
KompOtvoreneObvezeTekstTekst/opis knjiženja.
KompOtvoreneObvezeIznosIznos knjiženja.

Ispod naslovnog retka potrebno je dodati prazan redak i u prvo polje ubaciti bookmark KompOtvoreneObveze .

U slučaju da u tabeli na predlošku, gdje se ispisuje redak s ratama, nije sadržan bookmark KompOtvoreneObveze , obveze neće biti prikazane na međusobnoj kompenzaciji.
 

2.16. Dodatni bookmarki za poklon bon

BrojBonaBroj poklon bona (serijski broj) koji unesemo
DatumIzdavanjaDatum izdavanja bona
DatumValjanostiDatum valjanosti bona
PrimateljNazivNaziv primatelja bona
PrimateljUlicaUlica primatelja bona
PrimateljPostaPošta i mjesto primatelja bona
NominalnaVrijednostNominalna vrijednost bona
NominalnaVrijednostSValutomNominalna vrijednost ispisana s valutom (npr. 50 HRK)

 

2.17. Dodatni bookmarki u preuzetim predlošcima u galeriji predložaka

Pored osnovnih bookmarka koji se mogu koristiti za dokumente, imamo također i specifične bookmarke za postavke ispisa koji se koriste u preuzetim predlošcima u modulu |Postavke |Postavke tvrtke |Postavke izgleda dokumenata:

  
Galerija predložaka
  
  Slika 11: Galerija predložaka

Ti bookmarki se obično nalaze u oznaci dataSection s kojim provjeravamo da li je uvjet ispunjen, ukoliko je, zatim se podatak ispiše.

Primjer za ispis šifre artikla:

<main>
    <section id="invoice-items">
       <table class="list-table">
           <tr>
                <dataSection bookmark="ItemsShowBoolCode" showOnValue="1">
                     <th>Šifra artikla</th>
                </dataSection>
            </tr>
        ...
             <dataTableRow bookmark="Postavke">
            <tr>
                 <dataSection bookmark="ItemsShowBoolCode" showOnValue="1">
                      <td><data bookmark="PostavkeSifraArtikla">123456</data></td>
                 </dataSection>
             </tr>
        ...
        <table>
    </section>
</main>

Primjer nam pokazuje da se podatak "Šifra artikla" u tablici stavki ispisala samo ako uvjet bude ispunjen odnosno ukoliko bookmark ItemsShowBoolCode bude imao vrijednost 1, ukoliko bookmark ne bude imao vrijednost 1, zatim se stupac s podatkom šifra artikla ne bude ispisao.

2.18. Popis bookmarka

Bookmarki povezani s postavkama zaglavlja i podnožja dokumenta te pozicije logotipa

DocumentFooterHtmlCustomTypeVisina podnožja dokumenta se automatski postavi glede na postavke podnožja, visina ovisi o podacima koji su upisani kao tekst u postavkama te slici podnožja ukoliko je unesena. Vrijednosti su "" (prazan podatak), "1", "2".
IsTempMandantPrintBoolKoristi se samo za pregled predloška (preview) u galeriji predložaka, bookmark ne utječe na ispis predloška.
DocumentHeaderHtmlImageScaledBookmark vraća sliku koja je učitana u postavkama zaglavlja, istovremeno uzima u obzir i podatak upisan u "Povećanje logotipa:".
DokumentZaglavljeHtmlSlikaBookmark vraća sliku koja je učitana u postavkama zaglavlja.
DocumentHeaderHtmlImageBoolBookmark vraća vrijednost o logotipu zaglavlja, 0 - logotip ne postoji, 1 - logotip postoji.
DokumentZaglavljeHtmlSirinaLogotipaVraća vrijednost koja je upisana u "Širina prostora za logotip:" unutar kartice "Zaglavlje dokumenta", vrijednost je ispisana u postotku (%).
DokumentZaglavljeHtmlPovecanjeSlikeVraća vrijednost koja je upisana u "Povećanje logotipa:" unutar kartice "Zaglavlje dokumenta", vrijednost je ispisana u postotku (%).
DokumentZaglavljeHtmlPozicijaLogotipaVraća vrijednost pozicije logotipa u zaglavlju dokumenta. Vrijednosti su 0 - lijevo, 1 - sredina, 2 - desno.
DocumentHeaderTextWidthPercentageVraća vrijednost širine prostora za tekst, izračunata je kao 100 - "Širina prostora za logotip:" unutar kartice "Zaglavlje dokumenta", vrijednost je ispisana u postotku (%).
DokumentZaglavljeHtmlPoravnanjeTekstaVraća vrijednost pozicije teksta u zaglavlju dokumenta. Vrijednosti su 0 - lijevo, 1 - sredina, 2 - desno
DokumentZaglavljeTekstVraća vrijednost upisanog teksta u polju "Tekst, koji će se ispisati u zaglavlju dokumenta" unutar kartice "Zaglavlje dokumenta".
DokumentZaglavljeHtmlPrviRedTekstaPodebljanUvjetVraća vrijednost označenog podatka "Ispis 1. retka teksta podebljano (bold):". Vrijednosti su 0 - nije označeno, 1 - označeno.
DocumentHeaderTextFirstLineVraća vrijednost prvog retka upisanog u polju "Tekst, koji će se ispisati u zaglavlju dokumenta" unutar kartice "Zaglavlje dokumenta".
DocumentHeaderTextWithoutFirstLineVraća vrijednost teksta bez prvog reda upisanog u polju "Tekst, koji će se ispisati u zaglavlju dokumenta" unutar kartice "Zaglavlje dokumenta".
DocumentHeaderTextOrOrganizationNameBookmark vraća vrijednost koja je upisana u postavkama zaglavlja u "Tekst, koji će se ispisati u zaglavlju dokumenta", ukoliko podatak ne postoji, zatim se u zaglavlju ispišu podaci o tvrtci iz općih postavki.
DokumentSkeniraniPotpisSlikaVraća sliku koja je unijeta pod "Skenirani potpis" unutar kartice "Dodatne postavke".
DocumentScannedSignatureImageScaledVraća sliku koja je unijeta pod "Skenirani potpis" unutar kartice "Dodatne postavke", istovremeno uzima u obzir i podatak upisan u "Povećanje skeniranog potpisa:".
DocumentScannedSignatureImageOffsetXVraća vrijednost koja je upisana u polju "Horizontalni pomak potpisa:" unutar kartice "Dodatne postavke.".
DokumentPodnozjeHtmlSlikaBookmark vraća sliku koja je učitana u postavkama podnožja.
DocumentFooterHtmlImageScaledBookmark vraća sliku koja je učitana u postavkama podnožja, istovremeno uzima u obzir i podatak upisan u "Povećanje logotipa:".
DocumentFooterHtmlImagePositionVraća vrijednost pozicije logotipa u podnožju dokumenta. Vrijednosti su 0 - lijevo, 1 - sredina, 2 - desno
DocumentFooterHtmlTextAlignVraća vrijednost pozicije teksta u podnožja dokumenta. Vrijednosti su 0 - lijevo, 1 - sredina, 2 - desno
DocumentFooterHtmlFirstRowTextBoldBoolVraća vrijednost označenog podatka "Ispis 1. retka teksta podebljano (bold):". Vrijednosti su 0 - nije označeno, 1 - označeno.
DokumentPodnozjeTekstVraća vrijednost upisanog teksta u polju "Tekst, koji će se ispisati u podnožju dokumenta" unutar kartice "Podnožje dokumenta".
DocumentFooterHtmlImageBoolBookmark vraća vrijednost o logotipu podnožja, 0 - logotip ne postoji, 1 - logotip postoji.
DocumentFooterTextWidthPercentageVraća vrijednost širine prostora za tekst, izračunata je kao 100 - "Širina prostora za logotip:" unutar kartice "Podnožje dokumenta", vrijednost je ispisana u postotku (%).
DocumentFooterHtmlImageWidthPercentageVraća vrijednost koja je upisana u "Širina prostora za logotip:" unutar kartice "Podnožje dokumenta", vrijednost je ispisana u postotku (%).
DocumentFooterHtmlImageScalePercentageVraća vrijednost koja je upisana u "Povećanje logotipa:" unutar kartice "Podnožje dokumenta", vrijednost je ispisana u postotku (%).

Bookmarki povezani s postavkama dokumenta

SalesDocExceptSalesInvShowEmailPhoneBoolBookmark bude vratio vrijednost 0 - nije označeno ili 1 - označeno glede na opciju "Pri ispisu prodajnih dokumenata osim izdanih računa, prikaži e-mail i telefon kupca" unutar modula |Postavke |Postavke tvrtke |Poslovanje.
DocumentClassIdBookmark vrati vrstu dokumenta (SalesInvoice, SalesQuote, SalesOrder, ...)
DomesticBankAccountBoolBookmark vraća vrijednost ovisno o tome da li je bankovni račun domaći ili ne. Vrijednosti su 0 - nije domaći i 1 - domaći.

Bookmarki povezani s tablicom stavki

ItemsShowBoolPositionBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis pozicije, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolCodeBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis šifre artikla, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolBarCodeBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis barkoda, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolBarCodeImageBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis grafike barkoda, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolCatalogueCodeBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis kataloškog broja, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolGroupPrimaryBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis primarne skupine, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolGroupSecundaryBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis sekundarne skupine, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolDescriptionOrDescLongBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis naziva/opisa, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolDescriptionLongBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis naziva + opisa, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolPictureBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis slike, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolAssociatedSerialNumbersBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis serijskog broja, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolLotTrackingRecordBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis LOT broja, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolWarrantyPeriodBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis jamstvenog roka, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolQuantityBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis količine, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolPackingQuantityBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis količine pakiranja, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolQuantityWithPackingQuantityBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis količine s količinom pakiranja, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolUnitBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis jedinice mjere, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolWeightPerUnitBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis težine po jedinici mjere, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolAdditionalAttributeSlot1Bookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis prvoga dodatnoga atributa, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolAdditionalAttributeSlot2Bookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis drugoga dodatnoga atributa, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolAdditionalAttributeSlot3Bookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis trećega dodatnoga atributa, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolAdditionalAttributeSlot4Bookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis četvrtoga dodatnoga atributa, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolAdditionalAttributeSlot5Bookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis petoga dodatnoga atributa, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolPriceBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis cijene, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsPriceBySubjectToVATAndPricingTypeBookmark vrati cijenu artikla glede na tip računa (veleprodajni/maloprodajni) te pri tome uzima u obzir da li je tvrtka obveznik PDV-a ili nije.
ItemsPriceWithDiscBySubToVATAndPrcTypeBookmark vrati cijenu s popustom artikla glede na tip računa (veleprodajni/maloprodajni) te pri tome uzima u obzir da li je tvrtka obveznik PDV-a ili nije.
ItemsShowBoolDiscountBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis popusta, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsPriceLabelBookmark vrati vrijednost labele (tekst u naslovnom redu tablice): "Cijena s PDV-om" ili "Cijena bez PDV-a" glede na tip računa (veleprodajni/maloprodajni)
ItemsShowBoolPriceWithDiscountBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis cijene s popustom, zatim će se taj podatak ispisati.
DokumentPDVObveznikBookmark vrati vrstu obveznika PDV-a: vatClauseRegisteredForVAT - R1 obveznik, vatClauseRegisteredForVATr2 - R2 obveznik, vatClauseRegisteredForEUSuppliesOnly - obveznik PDV-a u EU, vatClauseNotRegisteredForVAT - nije obveznik PDV-a
ItemsShowBoolVatPercentageBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis postotoka PDV-a, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolVatAmountBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis iznosa PDV-a, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolAmountBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis vrijednosti, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsAmountBySubjectToVATAndPricingTypeBookmark vrati vrijednost artikla glede na tip računa (veleprodajni/maloprodajni) te pri tome uzima u obzir da li je tvrtka obveznik PDV-a ili nije.
ItemsAmountLabelBookmark vrati vrijednost labele (tekst u naslovnom redu tablice): "Vrijednost s PDV-om" ili "Vrijednost bez PDV-a" glede na tip računa (veleprodajni/maloprodajni)
ItemsShowBoolConsumTaxRateBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis stope PNP, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsPriceBySubjectToVATAndPrcType2DecBookmark vrati cijenu artikla ispisanu na dva decimalna mjesta glede na tip računa (veleprodajni/maloprodajni) te pri tome uzima u obzir da li je tvrtka obveznik PDV-a ili nije.
ItemsPriceWithDiscBySubToVATAndPrcType2DBookmark vrati cijenu s popustom artikla ispisanu na dva decimalna mjesta glede na tip računa (veleprodajni/maloprodajni) te pri tome uzima u obzir da li je tvrtka obveznik PDV-a ili nije.

Ukoliko koristimo preuzete postavke odnosno nemamo izabrane podatke za ispis tablice stavki, preuzeto se ispisuju: Pozicija, Naziv artikla, Količina, Jedinica mjere, MPC/VPC, Popust %, PDV %, Vrijednost s/bez PDV-a

Bookmarki vezani na rekapitulaciju dokumenta:

UkupnoIznosPopustaPoTipuRacBookmark vrati vrijednost ukupnog popusta s/bez PDV-a glede na tip računa (veleprodajni/maloprodajni) s predznakom minusa (-)
UkupnoIznosPopustaPoTipuRacPozitivnoBookmark vrati vrijednost ukupnog popusta s/bez PDV-a glede na tip računa (veleprodajni/maloprodajni)
DocumentIsInHomeCurrBoolBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 ovisno o tome da li je dokument u domaćoj valuti (HRK). Vrijednosti su 0 - nije domaća valuta, 1 - domaća valuta.
DocumentIsInVATCurrBoolBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 ovisno o tome da li je valuta dokumenta jednaka valuti obračuna PDV-a. Vrijednosti su 0 - nije jednaka valuta, 1 - jednaka valuta.
RatePostojeUvjetBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 ovisno o tome da li postoje rate plaćanja na dokumentu. Vrijednosti su: 0 - ne postoje, 1 - postoje.
UkupnoTezinaArtikalaIliNistaBookmark vrati ukupnu težinu ili ništa, ovisno o izabranoj opciji "Pri ispisu dokumenata prikaži podatak o ukupnoj težini artikala" u postavkama tvrtke.
UkupnoBezPopustaPoTipuRacBookmark vrati ukupnu vrijednost bez popusta s/bez PDV-a glede na tip računa (veleprodajni/maloprodajni)
UkupnoZaPlacanjeSlovimaUvjetBookmark vrati vrijednost ukupno za platiti ispisano slovima ovisno o izabranoj opciji "Na računu se ispisuje ukupni iznos računa slovima" u postavkama tvrtke.

Bookmarki za dodatne opcije

KontrolnaKolicinaIliNistaBookmark vrati ukupnu količinu ili ništa, ovisno o izabranoj opciji "Pri ispisu dokumenata ne prikaži podatak o kotrolnoj količini" u postavkama tvrtke.
EUraBarkodUvjetBookmark vrati eUra qr kod ili ništa, ovisno o izabranoj opciji "Prikaz eUra barkoda na osnovnom izgledu računa" u postavkama tvrtke.
IzjavaPretporezaBookmark vrati izjavu o pretporezu za knjižno odobrenje ukoliko je tvrtka obveznik PDV-a te dokument ima postavljenu hrvatsku jezičnu varijantu.
KontrolorKnjigovodstveneIspraveIliNistaBookmark vrati kontrolora ili ništa, ovisno o izabranoj opciji "Pri ispisu dokumenata prikaži kontrolora knjigovodstvene isprave" u postavkama tvrtke.

 

2.19. Dodatni bookmarki za prijemni list

Uz osnovne bookmarke, koji su na raspolaganju za sve dokumente, pripremili smo i nekoliko specifičnih namjenjenih pripremi predloška za ispis prijemnog lista.

USkladistePodatak u koje skladište zaprimate robu s prijemnog lista.
MjestoPrijemaDokumenta Mjesto troška gdje je bio preuzet dokument.
DokumentPreuzeoOsoba, koja je preuzela dokument.
DatumPreuzimanjaIspiše datum primitka robe.
InterniBrOtpremniceIspiše broj primljene otpremnice.
InterniDatumOtpremniceIspiše datum primljene otpremnice.
KontrolnaKolicinaIspiše se kontrolna količina robe.
NarudzbaIspiše broj narudžbe.

Bookmark-i za ispis stavki:

StavkeSerijskeBrojeviSerijski brojevi artikla.
StavkeDobCijenaUDomacojValuti Dobavljačeva cijena u domaćoj valuti.
StavkeDobCijenaUDomacojValutiSaPN Dobavljačeva cijena u domaćoj valuti sa povratnom naknadom.
StavkeDobVrijednostUDomacojValuti Dobavljačeva vrijednost artikla u domaćoj valuti.
StavkeDobVrijednostUDomacojValutiSaPN Dobavljačeva vrijednost artikla u domaćoj valuti sa povratnom naknadom.
StavkeDobavljacevaCijena Dobavljačeva cijena artikla.
StavkeVrijednostUValutiDobavljaca Vrijednost artikla u dobavljačevoj valuti.
StavkePopustDobavljaca Postotak popusta dobavljača.
StavkeIznosPopustaDobavljaca Iznos popusta dobavljača.
StavkeCarinaPostotak Postotak carine.
StavkeIznosCarine Iznos carine.
StavkeNabavnaCijenaNabavna cijena artikla.
StavkeNabavnaVrijednostNabavna vrijednost artikla (nabavna cijena * količina).
StavkeVpRazlikaUCijeniVeleprodajna razlika u cijeni, za artikal.
StavkeVpRazlikaUCijeniVrijednostUkupno veleprodajna razlika u cijeni (cijena * količina).
StavkeVpMarzaPostotakPostotak marže na veleprodajnu cijenu.
StavkeVpMarzaIznos marže na veleprodajnu cijenu.
StavkeVpMarzaVrijednostVrijednost marže na veleprodajnu vrijednost (količina * cijena)
StavkeVpCijenaVeleprodajna cijena artikla.
StavkeVpVrijednostVeleprodajna vrijednost artikla (veleprojdana cijena * količina).
StavkeMpRazlikaUCijeniMaloprodajna razlika u cijeni, za artikal.
StavkeMpRazlikaUCijeniVrijednostUkupno maloprodajna razlika u cijeni (cijena * količina).
StavkeMpRazlikaUCijeniPostotakUkupno maloprodajna razlika u cijeni (cijena * količina).
StavkeMpMarzaIznos marže na maloprodajnu cijenu.
StavkeMpMarzaPostotakPostotak marže na maloprodajnu cijenu.
StavkeMpMarzaVrijednostVrijednost marže na maloprodajnu vrijednost (količina*cijena).
StavkeMpCijenaMaloprodajna cijena artikla.
StavkeMpVrijednostMaloprodajna vrijednost artikala (cijena * količina.
StavkeMaloprodajnaCijenaSaPN Maloprodajna cijena sa povratnom naknadom.
StavkeMaloprodajnaVrijednostSaPNMaloprodajna vrijednost s povratnom naknadom.
StavkeIznosPN Iznos povratne naknade.
StavkeMpCijenaSaPDVMaloprodajna cijena s PDV.
StavkeMpVrijednostSaPDVMaloprodajna vrijednost s PDV.
StavkeMpCijenaIznosPDVIznos PDV od maloprodajne cijene.
StavkePretporezPostotak Izlazni PDV stavke u postotku.
StavkeIznosPretporeza Iznos izlaznog PDV-a.
StavkeTrosakPrijevozaPostotak Postotak troška prijevoza.
StavkeIznosTroskaPrijevoza Iznos troškova prijevoza na stavci.
StavkeNeposredniTroskoviPostotak Postotak neposrednih troškova.
StavkeUkupnoNeposredniTroskovi Ukupan iznos neposrednih troškova na stavci.
StavkeBarCodeIspiše se bar code artikala.
StavkeKataloskiBrojIspiše se kataloški broj artikala.
StavkeMpMarzaIliZaRabljenaDobraIznos marže na maloprodajnu cijenu ili iznos marže za rabljena dobra.
StavkeMpMarzaVrijednostIliZaRabljenaDobraVrijednost marže na maloprodajnu vrijednost ili vrijednost marže za rabljena dobra(količina*cijena).
StavkeMpCijenaIznosPDVIliZaRabljenaDobraIznos PDV od maloprodajne cijene ili iznos PDV od maloprodajne cijene za rabljena dobra.
StavkeIznosPDVIliZaRabljenaDobraIznos PDV-a ili iznos PDV-a za rabljena dobra.
StavkeMpCijenaIliZaRabljenaDobraMaloprodajna cijena artikla ili maloprodajna cijena za rabljena dobra.
StavkeMpVrijednostIliZaRabljenaDobraMaloprodajna vrijednost artikla ili maloprodajna vrijednost za rabljena dobra.

Bookmark-i za svote stavki:

UkupnoNabavnaVrijednostUkupna vrijednost bez PDV.
UkupnoNabavnaVrijednostSaPN Ukupna nabavna vrijednost sa povratnom naknadom.
UkupnoVpMarzaVrijednostUkupna vrijednost marže na veleprodajnu vrijednost (iznos * količina).
UkupnoVpMarzaUkupni iznos marže na veleprodajnu vrijednost na jedinicu mjere.
UkupnoVpVrijednostUkupna veleprodajna vrijednost (iznos * količina).
UkupnoVpIznosUkupni veleprodajni iznos na jedinicu mjere.
UkupnoVpRazlikaUCijeniVrijednostUkupno veleprodajna razlika u cijeni.
UkupnoMpcMarzaVrijednostUkupna vrijednost marže na maloprodajnu vrijednost (iznos * količina).
UkupnoMpMarzaUkupna vrijednost marže na maloprodajnu vrijednost na jedinicu mjere.
UkupnoMpcVrijednostBezPDVUkupno maloprodajna vrijednost bez PDV.
UkupnoMpcRazlikaUCijeniVrijednostUkupno maloprodajna razlika u cijeni.
UkupnoMpcPDVVrijednostUkupna vrijednost PDV za maloprodajnu vrijednost (vrijednost * količina).
UkupnoMpPDVUkupna vrijednost PDV za maloprodajnu vrijednost na jedinicu mjere.
UkupnoMpcVrijednostUkupno maloprodajna vrijednost (iznos * količina).
UkupnoMpIznosUkupno maloprodajna vrijednost na jedinicu mjere.
UkupnoIznosPopusta Ukupan iznos popusta dobavljača.
UkupnoDobVrijednostUDomacojValutiSaPN Ukupna dobavljačeva vrijednost sa povratnom naknadom.
UkupnoVrijednostUDomValuti Ukupan iznos u domaćoj valuti.
UkupnoVrijednostUDobValuti Ukupna vrijednost u dobavljačevoj valuti.
UkupnoIznosPretporeza Ukupan iznos ulaznog poreza.

Bookamark-i za ispis iznosa troškova transporta, carine, itd.

UkupnoTrosakPrijevoza Ukupni iznos troška prijevoza.
UkupnoIznosCarine Ukupni iznos carine.
UkupnoNeposredniTroskovi Ukupni iznos neposrednih troškova.

Bookmarki za ispis rekapitulacije:

RekapitulacijaPDVStopaPDV Rekapitulacija stope PDV-a.
RekapitulacijaPDVNetoMPC Rekapitulacija PDV maloprodajne cijene na jedinicu mjere.
RekapitulacijaPDVPDV Rekapitulacija PDV-a na jedinicu mjere.
RekapitulacijaPDVProdajnaVrijedBezPDV Rekapitulacija prodajne vrijednosti bez PDV-a.
RekapitulacijaPDVIznosPDV Iznos PDV-a prodajne vrijednosti.
RekapitulacijaPDVProdajnaVrijedSaPDV Rekapitulacija PDV-a prodajne vrijednosti da PDV-om.

 

2.20. Dodatni bookmarki za putne naloge

Uz osnovne bookmarke koji su na raspolaganju za sve dokumente, na raspolaganju je i nekoliko specifičnih za ispis putnih naloga.

TravelOrderIsForeignCountriesBoolIspisuje se vrijednost 0 ili 1. Vrijednost 0 označava da nije izabrana dnevnica za inozemstvo, vrijednost 1 označava da se radi o dnevnici za inozemstvo.
TravelOrderAppointedEmployeeIspisuje se ime i prezime zaposlenika koji putuje.
TravelOrderEmployeeWorkOnPositionIspisuje se radno mjesto zaposlenoga.
TravelOrdeEmployeeLiveOnAddressIspisuje se adresa zaposlenoga (ulica, grad, poštanski broj).
TravelOrderOnDayIspisuje se datum od kojega traje putovanje (podatak upisan u "Putovanje će trajati od dana").
TravelOrderOnHourIspisuje se sat od kojega traje putovanje.
TravelOrderTravelingIntoIspisuje se odredište putovanja.
TravelOrderAssignmentIspisuje se svrha putovanja.
TravelOrderTravelLastUntilDayIspisuje se datum do kojega traje putovanje (podatak upisan u "do dana").
TravelOrderNumberOfDaysIspisuje se broj dana putovanja.
TravelOrderApprovedAssetsIspisuje se tekst glede na podatak izabran u opciji "Za putovanje se odobrava uporaba".
TravelOrderShowOdometerReadingBoolIspisuje vrijednost 0 ili 1. Vrijednost 0 se ispisuje kada nije izabran prikaz brojača, vrijednost 1 se ispisuje kada je izabran prikaz brojača.
TravelOrderDriveRecordsBoolIspisuje vrijednost 0 ili 1. Vrijednost 0 se ispisuje kada se ne vodi knjiga vožnje, vrijednost 1 se ispisuje kada se ne vodi knjiga vožnje.
TravelOrderOdometerReadingBeforeTripIspisuje stanje brojača vozila na datum polaska.
TravelOrderOdometerReadingAfterTripIspisuje stanje brojača vozila na datum povratka.
TravelOrderTravelExpensesPaidIspisuje podatak o platitelju troškova (podatak upisan u "Putne troškove plaća").
TravelOrderTravelExpenseAmountIspisuje podatak o visini dnevnice.
TravelOrderSpecialSupplementalIspisuje podatak o postotku povećanja dnevnice.

Za tablicu stavki je potrebno izraditi naslovni redak koji može sadržavati sljedeće bookmarke (stupce):

TravelOrderAdvancePaymentsIsoCodeIspisuje podatak o novčanoj valuti vezanog predujma.
TravelOrderAdvancePaymentsAmountIspisuje podatak o iznosu vezanog predujma.

Ispod naslovnog retka je potrebno dodati prazni redak te u prvo polje postaviti bookmark TravelOrderAdvancePayments.

U slučaju da tablica ne sadrži bookmark TravelOrderAdvancePayments se stavke ne budu ispisale u tablici.

 

2.21. Dodatni bookmarki za platnu listu

Uz osnovne bookmarke koji su na raspolaganju za sve dokumente, na raspolaganju je i nekoliko specifičnih za ispis platne liste.

Za ispis podataka o zaposleniku se koriste sljedeći bookmarki:

PartnerCodeŠifra partnera zaposlenika.
EmployeeNameIme zaposlenika.
EmployeeGivenNamePrezime zaposlenika.
EmployeeDisplayStringime i prezime zaposlenika.
EmployeeMaticnaStMatični broj zaposlenika.
EmployeeDavcnaStOIB zaposlenika.
EmployeeAddressStreetUlica iz adrese zaposlenika.
EmployeeAddressPostalCodeAndCityPoštanski broj i grad iz adrese zaposlenika.
EmployeeAddressCountryDržava iz adrese zaposlenika.
EmployeePhoneBroj telefona zaposlenika.
EmployeeMobilePhoneBroj mobitela zaposlenika.
EmployeeEmailEmail zaposlenika.
EmployeeBankAccountBroj bankovnog računa zaposlenika.
EmployeeVacationTotalUkupni broj dana godišnjeg odmora (trenutni + stari) zaposlenika.
EmployeeVacationFromLastYearBroj dana starog godišnjeg odmora zaposlenika.
EmployeeVacationForCurrentYearBroj dana trenutnog godišnjeg odmora zaposlenika.
EmploymentPositionNameNaziv radnog mjesta zaposlenika.
EmploymentBeginDateDatum prvog zaposlenja zaposlenika.
EmploymentTotalWorkingPeriodYMDRadni staž zaposlenika (godine, mjeseci, dani).
EmploymentCalculationFactorOfGrossSalaryKoeficijent za izračun plaće zaposlenika.

Za tablicu stavki bruto iznosa je potrebno prvo napraviti naslovni redak koji može sadržavati sljedeće bookmarke:

PaySettGrossItemPositionPozicija retka.
PaySettGrossItemCodeIspis oznake dodatka na obračunu.
PaySettGrossItemDescriptionOpis odnosno naziv oznake dodatka na obračunu.
PaySettGrossItemAmountBruto iznos stavke.
PaySettNetItemAmountNeto iznos stavke.
PaySettGrossItemParamAmountVrijednost parametra stavke.
PaySettGrossItemParamDescriptionOpis vrijednosti parametra stavke (jedinica mjere).
PaySettGrossItemParamDescIsPctVraća vrijednost 0 ili 1. 1 vraća ako je vrijednost parametra stavke postotak, 0 vraća ako nije postotak.
PaySettGrossItemParamDescIsHoursVraća vrijednost 0 ili 1. 1 vraća ako je vrijednost parametra stavke sat (h), 0 vraća ako nije sat.

Ispod naslovnog retka je potrebno dodati još jedan prazan red i u njega postaviti bookmark PaySettGrossItems.

U slučaju da u tablici nema reda s bookmarkom PaySettGrossItems, stavke u tablici se ne budu ispisale.

xmlBookmarkPaySettBonusesExistsBool

Za tablicu stavki boniteta je potrebno prvo napraviti naslovni redak koji može sadržavati sljedeće bookmarke:

xmlBookmarkPaySettBonusDescription
xmlBookmarkPaySettBonusAmount

Ispod naslovnog retka je potrebno dodati još jedan prazan red i u njega postaviti bookmark xmlBookmarkPaySettBonuses.

U slučaju da u tablici nema reda s bookmarkom xmlBookmarkPaySettBonuses, stavke u tablici se ne budu ispisale.

xmlBookmarkPaySettCompensationsItemsExistsBool

Za tablicu stavki povrata je potrebno prvo napraviti naslovni redak koji može sadržavati sljedeće bookmarke:

xmlBookmarkPaySettCompensationItemDescription
xmlBookmarkPaySettCompensationItemDaysNumber
xmlBookmarkPaySettCompensationItemAmountPerDay
xmlBookmarkPaySettCompensationItemAmountPerKm
xmlBookmarkPaySettPaySettCompensationItemAmount
xmlBookmarkPaySettCompensationItemParamDesc

Ispod naslovnog retka je potrebno dodati još jedan prazan red i u njega postaviti bookmark xmlBookmarkPaySettCompensationsItems.

U slučaju da u tablici nema reda s bookmarkom xmlBookmarkPaySettCompensationsItems, stavke u tablici se ne budu ispisale.

Za tablicu stavki odbitaka je potrebno prvo napraviti naslovni redak koji može sadržavati sljedeće bookmarke:

PaySettDeductItemPosition
PaySettDeductItemDescription
PaySettDeductItemAmount
PaySettDeductItemDetailsString

Ispod naslovnog retka je potrebno dodati još jedan prazan red i u njega postaviti bookmark PaySettDeductItems.

U slučaju da u tablici nema reda s bookmarkom PaySettDeductItems, stavke u tablici se ne budu ispisale.

Ostali bookmarki:

PayrollPackageMonthString
PayrollPackageMonthWithNumString
PayrollPackagePaymentDate
PayrollPackageStartingSalary
PayrollSettlementHoursTotal
PayrollSettlementHoursSickLeave
PayrollSettlementHoursSickLeaveAbove30
PayrollSettlementHoursUnpaidAbsence
PayrollSettlementHoursPaidLeave
PayrollSettlementHoursRegularWork
PayrollSettlementHoursAfternoonWork
PayrollSettlementHoursOvertime
PayrollSettlementHoursWorkOnSunOrHol
PayrollSettlementHoursHolidays
PayrollSettlementHoursMaternityLeave
PayrollSettlementHoursNightWork
PayrollSettlementAccountNumber
PayrollSettlementAccountReference
PayrollSettlementCostCenter
PayrollSettlementGrossSalary
PayrollSettlementTotalNetSalary
PayrollSettlementTotalNetSalaryForPay
PayrollSettlementTotalGrossSalary
PayrollSettlementTotalCost
PayrollSettlementTotalDeductions
xmlBookmarkPayrollSettlementTotalBonuses

 

Primjeri HTML predložaka za ispis računa

U ovom poglavlju možete pogledati i/ili preuzeti primjere predložaka za ispis dokumenata.
Predlošci su spremni za upotrebu.

Sve što morate napraviti, ako se odlučite za konkretni predložak, je sljedeće:

Primjeri predložaka su na sljedećim podstranicama ovoga poglavlja.

 

2.21.1. Primjeri izgleda dokumenata: Jednostavni

2.21.1.1 Datoteke

jednostavniMaloprodajni.zip
Veličina: 3,32 kB
Predložak za ispis maloprodajnog računa.
jednostavniVeleprodajni.zip
Veličina: 3,37 kB
Predložak za ispis veleprodajnog računa.
jednostavniMaloprodajniDvijeValute.zip
Veličina: 3,43 kB
Predložak za ispis maloprodajnog računa u dvije valute.

2.21.1.2 Izgled dokumenta na primjeru

Maloprodajni račun:

  

Veleprodajni račun:

  

Maloprodajni račun u dvije valute:

  

 

2.21.2. Primjeri izgleda dokumenata: Klasični

2.21.2.1 Datoteke

klasicniMaloVele.zip
Veličina: 39,47 kB
Predložak za ispis maloprodajnog/veleprodajnog računa.
klasicniMaloVeleDvijeValute.zip
Veličina: 39,55 kB
Predložak za ispis maloprodajnog/veleprodajnog računa u dvije valute.
klasicnaMaloVeleVezniDokNadStavkama.zip
Veličina: 40,17 kB
Predložak za ispis maloprodajnog/veleprodajnog računa sa obračunatim iznosima po računima za predujam.

2.21.2.2 Izgled dokumenta na primjeru

Maloprodajni/veleprodajni račun:

  

Maloprodajni/veleprodajni račun u dvije valute:

  

Maloprodajni/veleprodajni račun sa obračunatim iznosima po računima za predujam:

  

 

2.21.3. Primjeri izgleda dokumenata: Kompleksni

2.21.3.1 Datoteke

kompleksniKupacDesno.zip
Veličina: 40,41 kB
Predložak za ispis maloprodajnog/veleprodajnog računa sa obračunatim iznosima po računima za predujam ukoliko postoje; podaci o kupcu su na desnoj strani računa.
kompleksniKupacLijevo.zip
Veličina: 40,48 kB
Predložak za ispis maloprodajnog/veleprodajnog računa sa obračunatim iznosima po računima za predujam ukoliko postoje; podaci o kupcu su na lijevoj strani računa.
kompleksniKupacLijevoDvijeValute.zip
Veličina: 40,64 kB
Predložak za ispis maloprodajnog/veleprodajnog računa u dvije valute sa obračunatim iznosima po računima za predujam ukoliko postoje; podaci o kupcu su na lijevoj strani računa.

2.21.3.2 Izgled dokumenta na primjeru

Maloprodajni/veleprodajni račun; kupac na desnoj strani:

  

Maloprodajni/veleprodajni račun; kupac na lijevoj strani:

  

Maloprodajni/veleprodajni račun u dvije valute; kupac na lijevoj strani:

  

 

2.21.4. Primjeri izgleda dokumenata: Moderni

2.21.4.1 Datoteke

Moderni 1.zip
Veličina: 76,24 kB
Predložak za ispis veleprodajnog računa.
Moderni 2.zip
Veličina: 8,14 kB
Predložak za ispis veleprodajnog računa.
Moderni 3.zip
Veličina: 12,65 kB
Predložak za ispis maloprodajnog računa.
Moderni 4.zip
Veličina: 150,61 kB
Predložak za ispis maloprodajnog računa.

2.21.4.2 Izgled dokumenta na primjeru

Veleprodajni račun (Moderni 1):

  

Veleprodajni račun (Moderni 2):

  

Maloprodajni račun (Moderni 3):

  

Maloprodajni račun (Moderni 4):

  

 

2.21.5. Primjeri izgleda dokumenata: POS (80mm)

2.21.5.1 Datoteke

htmlPOS80mm.zip
Veličina: 5,60 kB
Predložak za ispis POS računa iz internet aplikacije na POS printeru, predložak nije moguće koristiti za ispis računa iz POS clienta.

2.21.5.2 Izgled dokumenta na primjeru

POS račun:

  

 

2.21.6. Primjer izgleda dokumenta: Prijemni list (proširena kalkulacija)

2.21.6.1 Datoteke

GoodsReceiptList.zip
Veličina: 5,11 kB
Predložak za ispis prijemnog lista (proširena kalkulacija) namijenjen za primke koje sadržavaju rabljena dobra (Posebni postupak oporezivanja marže u prometu rabljenih dobara).

2.21.6.2 Izgled dokumenta na primjeru

Prijemni list (proširena kalkulacija):

  

 

Primjeri predložaka za ispis računa

U ovom poglavlju možete pogledati i/ili preuzeti primjere predložaka za ispis dokumenata, korištenjem programa MS Word.
Predlošci su spremni za upotrebu.

Sve što morate napraviti, ako se odlučite za konkretni predložak, je sljedeće:


Galerija predložaka dokumenata

Pogledajte slijedeće pripremljene predloške za ispis dokumenata:

Predloga1
Predloga2
Predloga3

Predloga4
Predloga42

Predloga43

Predloga5
Predloga6
Predloga63 

2.21.7. Primjer izgleda dokumenata: Klasika

2.21.7.1 Datoteke

ponudaKlasika1.doc
Veličina: 36,50 kB
Predložak za ispis ponude.
Racun.Klasika1.doc
Veličina: 55,50 kB
Predložak za ispis računa.
racun.Klasika1.doc
Veličina: 55,50 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR").
racun.Klasika1eng.doc
Veličina: 55,50 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR") na engleskom.
otpremnicaKlasika1.doc
Veličina: 45,00 kB
Predložak za ispis otpremnice.

2.21.7.2 Izgled dokumenta na primjeru

  

 

2.21.8. Primjer izgleda dokumenata: Klasika

2.21.8.1 Datoteke

ponudaKlasika2.doc
Veličina: 34,64 kB
Predložak za ispis ponude.
Racun.Klasika2.doc
Veličina: 51,50 kB
Predložak za ispis računa.
racun.Klasika2Hr.doc
Veličina: 55,50 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR").
racun.Klasika2eng.doc
Veličina: 52,50 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR") na engleskom.
opomenaKlasika2.doc
Veličina: 39,00 kB
Predložak za ispis opomene.
otpremnicaKlasika2.doc
Veličina: 38,00 kB
Predložak za ispis otpremnice.

2.21.8.2 Izgled dokumenta na primjeru

  

 

2.21.9. Primjer izgleda dokumenata: Klasika

2.21.9.1 Datoteke

ponudaKlasika3.doc
Veličina: 49,00 kB
Predložak za ispis ponude.
racun.Klasika3.doc
Veličina: 43,00 kB
Predložak za ispis računa.
Racun.Klasika3.doc
Veličina: 43,50 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR").
racun.Klasika3eng.doc
Veličina: 43,00 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR") na engleskom.
otpremnicaKlasika3.doc
Veličina: 36,02 kB
Predložak za ispis otpremnice.

2.21.9.2 Izgled dokumenta na primjeru

  

 

2.21.10. Primjer izgleda dokumenata: Kompleks

2.21.10.1 Datoteke

ponudaKompleks1.doc
Veličina: 47,00 kB
Predložak za ispis ponude.
racun.Kompleks1.doc
Veličina: 55,50 kB
Predložak za ispis računa.
Racun.Kompleks1.doc
Veličina: 55,50 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR").
racun.Kompleks1eng.doc
Veličina: 55,50 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR") na engleskom.
otpremnicaKompleks1.doc
Veličina: 22,50 kB
Predložak za ispis otpremnice.

2.21.10.2 Izgled dokumenta na primjeru

  

 

2.21.11. Primjer izgleda dokumenata: Kompleks

2.21.11.1 Datoteke

ponudaKompleks2.doc
Veličina: 45,00 kB
Predložak za ispis ponude.
racun.Kompleks2.doc
Veličina: 55,50 kB
Predložak za ispis računa.
Racun.Kompleks2.doc
Veličina: 55,50 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR").
racun.Kompleks2eng.doc
Veličina: 55,50 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR") na engleskom.
otpremnicaKompleks2.doc
Veličina: 36,57 kB
Predložak za ispis otpremnice.

2.21.11.2 Izgled dokumenta na primjeru

  

 

2.21.12. Primjer izgleda dokumenata: Kompleks

2.21.12.1 Datoteke

ponudaKompleks3.doc
Veličina: 44,00 kB
Predložak za ispis ponude.
Racun.Kompleks3.doc
Veličina: 59,00 kB
Predložak za ispis računa.
racun.Kompleks.3.doc
Veličina: 59,00 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR").
racun.Kompleks3eng.doc
Veličina: 60,00 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR") na engleskom.
otpremnicaKompleks3.doc
Veličina: 39,00 kB
Predložak za ispis otpremnice.

2.21.12.2 Izgled dokumenta na primjeru

  

 

2.21.13. Primjer izgleda dokumenata: Moderna

2.21.13.1 Datoteke

ponuda.Moderna1.doc
Veličina: 64,50 kB
Predložak za ispis ponude.
racun.Moderna1.doc
Veličina: 64,50 kB
Predložak za ispis računa.
Racun.Moderna1.doc
Veličina: 66,00 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR").
racun.Moderna1eng.doc
Veličina: 65,50 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR") na engleskom.
otpremnicaModerna1.doc
Veličina: 53,00 kB
Predložak za ispis otpremnice.

2.21.13.2 Izgled dokumenta na primjeru

  

 

2.21.14. Primjer izgleda dokumenata: Moderna

2.21.14.1 Datoteke

ponudaModerna_2.doc
Veličina: 54,50 kB
Predložak za ispis ponude.
racun.Moderna_2.doc
Veličina: 97,00 kB
Predložak za ispis računa.
Racun.Moderna_2.doc
Veličina: 99,50 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR").
racun.Moderna_2eng.doc
Veličina: 99,50 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR") na engleskom.
otpremnicaModerna_2.doc
Veličina: 54,50 kB
Predložak za ispis otpremnice.

2.21.14.2 Izgled dokumenta na primjeru

  

 

2.21.15. Primjer izgleda dokumenata: Moderna

2.21.15.1 Datoteke

ponudaModerna3.doc
Veličina: 60,00 kB
Predložak za ispis ponude.
racun.Moderna3.doc
Veličina: 72,50 kB
Predložak za ispis računa.
Racun.Moderna3.doc
Veličina: 73,00 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR").
Racun.Moderna3eng.doc
Veličina: 75,00 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR") na engleskom.
otpremnicaModerna3.doc
Veličina: 52,50 kB
Predložak za ispis otpremnice.

2.21.15.2 Izgled dokumenta na primjeru

  

 

3. Postavke teksta

Uz mogućnost dodavanja logotipa zadati možemo i željeni tekst za ispis na izdanim dokumentima koji se pozicionira ispred i iza tablice sa stavkama dokumenta.

Sve mogućnosti prikazane su na slici dolje:

  


U postavkama teksta dostupan je popis riječi tj. izraza koje možemo koristiti pri zadavanju našeg teksta za ispis na dokumentima, a koji omogućuju automatski ispis određenih podataka/teksta Kada dodajemo te izraze unutar našeg teksta pripazimo da ih zapisujemo između dva znaka $.

Primjer:

$NAZIV$, $VALUTA$, ...

Te riječi tj. izraze prema potrebi uključujemo u tekst(ove) na našim dokumentima.

FAXFax tvrtke
EMAILEmail izdavatelja dokumenta
TELEFONTelefonski broj pošiljatelja
NAZIVNaziv tvrtke - izdavatelj dokumenta
DOC_ISSUERNaziv izdavatelja dokumenta (tvrtka)
DOC_ISSUER_EMAILEmail izdavatelja dokumenta
DOC_ISSUER_MOBILEMobilni telefon izdavatelja dokumenta
DOC_ISSUER_PHONETelefon izdavatelja dokumenta
BANKNaziv banke
BANK_DOCNaziv banke bankovnog računa iz dokumenta
BANK_ACCOUNT_DOCBroj bankovnog računa na dokumentu
IBANIBAN
IBAN_DOCIBAN na dokumentu
SWIFTSWIFT
SWIFT_DOCSWIFT na dokumentu
SKLICPoziv na broj
VALUTADospijeće
MJESTO_IZDAVANJAMjesto izdavanja dokumenata
MJESTO_PREUZIMANJAMjesto preuzimanja dokumenta
ADRESAAdresa
POZIV_NA_BROJPoziv na broj
OIBOIB
JAMSTVOJamstveni tekst
MATICNI_BROJMBS/MBO
POREZNI_BROJOIB
PDV_BROJPDV ID broj
MOBITELMobilni telefon
TRRBankovni račun
NOVCANA_VALUTANovčana valuta
ISPOSTAVIODokument ispostavio
ISPOSTAVIO_EMAILEmail izdavatelja dokumenta
DANASDanašnji datum
KRAJ_IZDAJEMjesto izdavanja dokumenata
KRAJ_PREUZIMANJAMjesto preuzimanja dokumenta

Dodatno za račun za predujam:

DATUM_PREDUJMADatum predujma računa za predujam

Unos podataka potvrdimo klikom na Potvrdi unos.

 

4. Postavke zaglavlja dokumenta


 1. U prazno polje upišite tekst za ispis u zaglavlju dokumenta. Isto tako izaberite poziciju ispisa teksta (na lijevoj/desnoj strani odnosno na sredini dokumenta).
 2. Oblikovati možete i logotip čiju veličinu možete i sami odrediti upisivanjem željene širine logotipa u % s obzirom na širinu zaglavlja dokumenta te koliko puta u % želite povećati logotip ako je premalen.
 3. Ako želite da se prvi redak u zaglavlju dokumenta ispiše s odebljanim slovima, označite kvačicom; tu opciju možete i odznačiti.

  
Postavke za zaglavlje dokumenta
  
  Slika 37: Postavke za zaglavlje dokumenta

U formatu RTF/PDF možete oblikovati zaglavlje dokumenta tako da se u zaglavlju dokumenta ispiše grafički prikaz sa tekstom kojeg možete odrediti sa datotekom u formatu PNG ili JPEG.

U formatu HTML odredite zaglavlje dokumenta tako da se u zaglavlju dokumenta ispiše grafički prikaz sa tekstom kojeg ste odredili sa datotekom u formatu GIF ili JPG.

Klikom na gumb Browse.gif potražite željenu sliku u svojim dokumentima te je izaberite. Nakon toga, sliku dodajte u zaglavlje dokumenta klikom na gumb Prenesi datoteku:

  

Klikom na gumb Briši logotip možete izbrisati logotip, ako vam više nije potreban u zaglavlju dokumenta.

 

5. Podešavanje podnožja dokumenta


 1. U prazno polje upišite tekst koji će se ispisati u podnožju dokumenta. Isto tako izaberite poziciju ispisa teksta na lijevoj/desnoj strani odnosno na sredini dokumenta.
 2. Prilagoditi možete i logotip izmjenom veličine, određivanjem širine logotipa u % glede na širinu podnožja dokumenta i koliko puta u % želimo logotip povećati u slučaju da je premalen.
 3. Ukoliko želite podebljan ispis prvog retka u podnožju dokumenta, mogućnost označite kvačicom.

  
Postavke za ispis u podnožju dokumenta
  
  Slika 39: Postavke za ispis u podnožju dokumenta

U formatu RTF/PDF možete postaviti ispis grafičkog prikaza sa tekstom u podnožju dokumenta, kojeg odredite datotekom u formatu PNG ili JPEG.

U formatu HTML možete oblikovati podnožje dokumenta tako da se u podnožju dokumenta ispiše grafički prikaz sa tekstom, kojeg odredite sa datotekom u formatu GIF ili JPG.

Klikom na gumb Browse.gif potražite odgovarajuću sliku u svojim dokumentima te sliku izaberite klikom. Nakon toga, sliku dodajte u podnožje dokumenta klikom na gumb Prenesi datoteku:

  

Klikom gumba Briši logotip možete izbrisati logotip ako više ne želite da se nalazi u podnožju dokumenta.

 

6. Podešavanje logotipa za HTML


Zbog ograničenja tražilice, u programu je potrebno posebno odrediti izgled dokumenata za ispis direktno iz tražilice te za ispis iz programa MS Office i PDF.

U formatu HTML možete oblikovati zaglavlje i podnožje dokumenta tako da se u zaglavlju ili podnožju dokumenta ispisuje grafički prikaz sa tekstom, s datotekom u formatu GIF ili JPEG.

  
Postavke logotipa za HTML
  
  Slika 41: Postavke logotipa za HTML

Klikom na gumb Browse.gif potražite odgovarajuću sliku u svojim dokumentima. Izberite je klikom te nakon toga dodajte u zaglavlje odnosno podnožje dokumenta klikom na gumb Prenesi datoteku. Nakon prijenosa slike, prikazuje se izbrano zaglavlje odnosno podnožje dokumenta za ispis u formatu HTML:

  

Klikom na gumb Odstrani logotip možete izbrisati logotip ukoliko više nije potreban u zaglavlju odnosno u podnožju dokumenta.

 

7. Ispisivanje dokumenta


Kada spremite sve postavke (tekstova, logotipa itd.), provjerite da li novi izgled dokumenata odgovara vašim željama i potrebama.

  
Izgled računa nakon dovršenog oblikovanja
  
  Slika 43: Izgled računa nakon dovršenog oblikovanja

 

8. Postavke ispisa naloga za plaćanje


Postavke ispisa naloga za plaćanje su dostupne putem izbornika |Ispis dokumenata |Postavke izgleda i ispisa dokumenata (prikazano na slici dolje):

  
Izbornik ispis i opcija Postavke izgleda i ispisa dokumenata
  
  Slika 44: Izbornik ispis i opcija Postavke izgleda i ispisa dokumenata

Nakon klika na tu opciju, otvoriti će se stranica sa postavkama ispisa, kao što prikazuje slika dolje:

  
Postavke ispisa za uplatnice na HUB 1-1 A4
  
  Slika 45: Postavke ispisa za uplatnice na HUB 1-1 A4

Izaberite vrstu dokumenta Nalog za plaćanje na obrascu HUB 3A (list A4, 3 naloga/stranici) i kliknite na oznaku Dodatne postavke kao što prikazuje slika dolje:

  
Postavke ispisa - dodatne postavke
  
  Slika 46: Postavke ispisa - dodatne postavke

U odjeljku Pomicanje ispisa za centriranje pri ispisu na predtiskane formulare upišite oba pomaka i unos potvrdite pritiskom na gumb Potvrdi unos.

 

9. Šifrarnik završnih tekstova

U izborniku |Postavke |Postavke tvrtke |Završni tekstovi za dokumente unaprijed možemo zadati određene završne tekstove tj. klauzule prema vrstama prodaje na prodajnim dokumentima.

Za dodavanje novog završnog teksta kliknemo na gumb Novi završni tekst pozicioniran desno iznad popisa korištenih završnih tekstova:

Postavke_ZavrsniTekst_NoviUnos.gif


Pri unosu možemo birati želimo li tekst vezati samo za točno određenu vrstu prodaje ili ga želimo koristi neovisno o vrsti prodaje zadane na dokumentu. Tako primjerice možemo zadati završni tekst za vrstu prodaje Oslobođene isporuke dobara unutar EU i točno određenu jezičnu varijantu ispisa te zadati na kojim sve dokumentima želimo iskazati taj završni tekst, kao što prikazuje slika u nastavku:

Postavke_ZavrsniTekst_OslobodjeneIsporukeEU.gif

Ako prilikom unosa teksta zadamo je preuzeti tekst, time aktiviramo automatsko dodavanje završnog teksta na svaki dokument koji odgovara izabranim postavkama. Ukoliko to ne označimo, završni tekst neće biti automatski dodan na dokument ali ćemo imati mogućnost samostalnog odabira tog teksta izravno na dokumentu koji odgovara postavkama završnog teksta.

Svi upisani i zadani tekstovi sustava (na slici označeno plavo) vidljivi su na popisu kao prikazano na slici dolje:

Postavke_ZavrsniTekst_Pregled.gif

U šifraniku možemo uz upisane tekstove vidjeti i unaprijed ugrađene završne tekstove sustava, koji su vezani za točno određene vrste prodaje. Takve tekstove nije moguće mjenjati.

Završni tekstovi koje upišemo u šifrarnik prikazivat će se u posebnom okviru na svim dokumentima za koje smo zadali korištenje tekstova, ukoliko izabremo odgovarajuću vrstu prodaje i jezičnu varijantu:

Postavke_ZavrsniTekst_PregledNaDokumentu.gif

Zadani tekstovi prikazani su odvojeno od ručno upisanih tekstova na dokumentu pa ih tako možemo i ukloniti, a da time istovremeno ne utječemo na završni tekst upisan izravno na dokumentu.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024