Banka

U modulu |Banka možete pripremiti naloge za plaćanje (pojedinačne i zbirne) i ispisati ih na HUB obrasce ili pak pokrenuti automatsko generiranje datoteke za direktan prijenos naloga za plaćanje u internet bankarstvo.

Isto tako, u modulu |Banka možete voditi kompletnu evidenciju domaćih i deviznih izvoda. Izvode možete unositi ručno ili direktno uvoziti datoteke s izvodima, koje ste preuzeli u programu internet bankarstva. Po unosu izvoda, omogućeno je automatsko knjiženje na temeljnicu u glavnu knjigu kao i u knjige obrtnika.

Ne glede na to, jeste li izvode upisali ručno ili ih uvozili, na raspolaganju ćete imati opciju dodavanja pdf privitaka. Dodavanje original izvoda u .pdf formatu kao privitak izvodu upisanom u e-računima, znatno olakšava pregledavanje sadržaja izvoda i omogućuje elektroničko arhiviranje poslovne dokumentacije.

Funkcije, koje nudi modul |Banka su sljedeće:

 

1. Unos brojeva vaših transakcijskih računa

Kada započinjemo s radom u modulu |Banka, najprije moramo unijeti broj(eve) bankovnog računa tvrtke. Ukoliko taj podatak još nismo upisali, u ovom će nam se modulu automatski prikazivati sljedeća obavijest:

  
Obavijest da nedostaje broj bankovnog računa tvrtke
  
  Slika 1: Obavijest da nedostaje broj bankovnog računa tvrtke

Broj bankovnog računa tvrtke možemo upisati klikom na gumb Unos transakcijskog računa tvrtke koji se nalazi unutar prikazane obavijesti ili pak direktno u šifrarniku bankovnih računa, kojemu možemo pristupiti kroz modul |Banka |Bankovni računi.

Sljedeća slika prikazuje masku za unos broja bankovnog računa, ukoliko se odlučimo na unos direktnim klikom na gumb Unos transakcijskog računa tvrtke:

  
Osnovna maska za unos bankovnog računa
  
  Slika 2: Osnovna maska za unos bankovnog računa

Osnovna maska za unos dopušta istovremeni unos triju različitih transakcijskih računa. Ukoliko imate otvorenih više transakcijskih računa, možete ih upisati kasnije, kroz modul |Banka |Bankovni računi.

Na sljedećoj je slici prikazana maska za unos bankovnog računa ukoliko se odlučimo za direktan unos u šifrarnik bankovnih računa:

  
Unos bankovnog (transakcijskog) računa
  
  Slika 3: Unos bankovnog (transakcijskog) računa

 

2. Prikaz paketa s nalozima za plaćanje

U modulu |Banka |Nalozi za plaćanje imamo detaljan uvid u sve, do sada geneirane naloge za plaćanje. Naloge za plaćanje možemo pregledavati i pretraživati slično kao i ostale dokumente, i to prema sljedećim kriterijima:

  
Pregled i pretraživanje naloga za plaćanje
  
  Slika 4: Pregled i pretraživanje naloga za plaćanje

Datum od/doPrikaz naloga za plaćanje možemo ograničiti na željeno razdoblje, unosom datuma za prikaz od - do.
Opis zbirnog naloga/uplateAko želimo potražiti nalog za plaćanje prema opisu, željeni opis upišemo u ovo polje (npr. obračun plaće siječanj 2015).
StatusNaloge za plaćanje možemo pregledavati po statusu npr. otvoreni (još nisu ispisani na HUB ili poslani u internet bankarstvo) ili zatvoreni (ispisani su na HUB ili poslani u internet bankarstvo).
PrikazOznačimo želimo li prikaz zbirnog naloga s nalozima za plaćanje ili pak prikaz pojedinačnog naloga za uplatu, sadržanog u zbirnom nalogu.

 

3. Unos naloga za plaćanje

Naloge za plaćanje možemo unijeti ručno ili ih pak direktno generirati iz drugih modula npr. ulaznih računa, putnih naloga, obračuna plaća i drugih osobnih primitaka, obračuna PDV, obračuna poreza na dobit i dr. Direktnim generiranjem iz drugih modula izbjegavamo ručni unos i time spriječavamo mogućnost nastanka grešaka, koje se pri ručnom unosu mogu vrlo lako dogoditi.

Za ručni unos naloga za plaćanje kliknemo u modulu |Banka |Nalozi za plaćanje na gumb Otvaranje novog zbirnog naloga i otvoriti će se sljedeća maska za unos podataka:

  
Ručni unos naloga za plaćanje
  
  Slika 5: Ručni unos naloga za plaćanje

U polja za unos upišemo sljedeće podatke:

Račun nalogodavateljaIz padajućeg izbornika tj. klikom na dropDown.gif izaberemo broj bankovnog računa iz kojeg ćemo izvršiti plaćanje. Ručni unos nije moguć, broj računa je prethodno potrebno unijeti u evidenciju bankovnih računa.
Opis zbirnog nalogaUpišemo željeni opis zbirnog naloga.

Unos potvrdimo klikom na gumb Unos naloga za plaćanje i nastavljamo s unosom podataka u sljedećoj masci:

  
  
Unos podataka u nalog za plaćanje
  
  Slika 7: Unos podataka u nalog za plaćanje

Polja za unos podataka o nalogodavatelju se automatski popunjavaju na temelju prethodno izabranog računa nalogodavatelja. Upisati moramo podatke o primatelju, broj računa primatelja, svrhu plaćanja te ostale podatke o plaćanju. Po završetku unosa kliknemo na gumb Dodaj nalog za plaćanje i zatim na gumb Prekini unos.

NazivUpišemo naziv primatelja uplate. Ako podatke o primatelju imamo upisane u šifrarniku partnera, tada ga možemo odabrati iz padajućeg izbornika koji će se prikazati odmah po unosu početnih slova iz naziva partnera.
Sjedište/MjestoAko primatelja izaberemo iz šifrarnika, automatski će se popuniti podatak o sjedištu. U suprotnome, podatak upišemo ručno.
Broj računa/Poziv na brojAko smo primatelja izabrali iz šifrarnika u kojem smo imali upisan i njegov broj bankovnog računa, tada se taj podatak automatski prenosi u ovo polje. U suprotnome, podatak unosimo ručno.
Vrsta primateljaOdredimo, je li primatelj pravna ili fizička osoba.
OpisUpišemo opis/svrhu plaćanja.
IznosUpišemo iznos plaćanja.
ValutaUpišemo datum plaćanja.
Šifra namjeneIz padajućeg izbornika izaberemo šifru namjene plaćanja.

 

4. Ispis naloga za plaćanje na obrazac HUB 3A

Kada u modulu |Banka |Nalozi za plaćanje kliknemo na pojedinačni nalog za plaćanje, prikazati će nam se sadržaj naloga i ponuditi mogućnost ispisa.

Ispis naloga za plaćanje pokrećemo klikom na gumb Ispis u alatnoj traci:

  
Ispis naloga za plaćanje
  
  Slika 8: Ispis naloga za plaćanje

Na raspolaganju su dvije mogućnosti, i to:

Izborom prve mogućnosti, dakle Ispis naloga za plaćanje na HUB 3A (listovi A4, 3 naloga/stranicu) kao što prikazuje slika gore, otvoriti će se dokument u .pdf formatu, koji izgleda npr. ovako:

  
Ispis naloga za plaćanje na HUB 3A (listovi A4, 3 naloga/stranicu) - podatci su testni
  
  Slika 9: Ispis naloga za plaćanje na HUB 3A (listovi A4, 3 naloga/stranicu) - podatci su testni
.

Ukoliko dolazi do odstupanja podataka od polja, koja su za njih rezervirana, to možete urediti pomoću Postavki ispisa za naloge za plaćanje na HUB 3A A4

 

5. Unos pojedinačnog naloga za plaćanje na postojeći zbirni nalog

U modulu |Banka |Nalozi za plaćanje možemo dodati novi nalog za plaćanje na postojeći zbirni nalog pod uvjetom da zbirni nalog nije zatvoren.

Za dodavanje novog naloga za plaćanje na postojeći zbirni nalog, kliknemo na željeni zbirni nalog i zatim kliknemo na gumb Unos naloga za plaćanje, koji se nalazi unutar naloga.

Na sljedećoj je slici prikazan gumb za dodavanje novog naloga kao i gumb za zatvaranje zbirnog naloga i time onemogućavanje daljnjih izmjena. Zatvaranje naloga preporučamo neposredno prije ispisa na HUB obrasce ili pak slanja datoteke u internet bankarstvo.

  
Dodavanje naloga za plaćanje na postojeći zbirni nalog
  
  Slika 10: Dodavanje naloga za plaćanje na postojeći zbirni nalog

 

6. Ispis popisa zbirnih naloga za plaćanje

Iz zbirnog naloga za plaćanje možemo ispisati cjelokupni popis isplata. Ispis pokrećemo klikom na gumb Ispis koji se nalazi u alatnoj traci zbirnog naloga:

  
Izbor ispisa popisa naloga za plaćanje
  
  Slika 11: Izbor ispisa popisa naloga za plaćanje

Potvrdom izbora formira se dokument sljedećeg izgleda:

  
Izgled popisa zbirnih naloga za plaćanje
  
  Slika 12: Izgled popisa zbirnih naloga za plaćanje

 

7. Združivanje zbirnih naloga za plaćanje

Opcijom združivanja otvorenih zbirnih naloga za plaćanje možemo umjesto prijenosa pojedinačnih datoteka u program internet bankarstva uvoziti sve naloge u jednoj, zbirnoj datoteci.

Nalozima za plaćanje pristupamo putem izbornika |Banka |Nalozi za plaćanje. Otvara se maska za Pregled i pretraživanje zbirnih naloga, na kojoj označimo koje zbirne naloge želimo združiti. To učinimo tako da mišem kliknemo na pojedini redak i tako ga označimo (oboji se plavo), kao što prikazuje sljedeća slika:

  
Pregled zbirnih naloga
  
  Slika 13: Pregled zbirnih naloga

Nakon što označimo zbirne naloge koje želimo združiti, kliknemo na izbornik za dodatne mogućnosti u kojem izaberemo funciju Združi zbirne naloge:

  
Funkcija za združivanje zbirnih naloga
  
  Slika 14: Funkcija za združivanje zbirnih naloga

Odabirom te funkcije otvara se novi prozor sa svim izabranim zbirnim nalozima, koje ćemo združiti u novi zbirni nalog i posljedično obrisati pojedinačne zbirne naloge. Pri tom možemo izabrati TRR iz kojeg ćemo izvršiti plaćanje, upišemo opis novog zbirnog paketa, a prema potrebi naknadno možemo izmjeniti i odabir zbirnih naloga koje ćemo finalno združiti, kao što prikazuje slika dolje:

  
Odabir i potvrda zbirnih naloga za združivanje
  
  Slika 15: Odabir i potvrda zbirnih naloga za združivanje

Po potvrdi unosa, otvara se novi zbirni nalog za plaćanje, kojeg možemo izvoziti za uvoz u internet bankarstvo [9].

 

8. Prikaz svote/rekapitulacije izabranih redaka u tablici naloga za plaćanje

Opcija za prikaz svote odnosno rekapitulacije izabranih redaka dostupna je na pregledu popisa svih naloga za plaćanje. Na pregledu popisa upisanih naloga za plaćanje možemo mišem označiti retke dokumenata za koje želimo prikaza sumarnog iznosa. Izabrani redak obojen je plavom bojom. Po odabiru redaka klikemo na gumb GumbSuma kao što je prikazano na slici dolje:

  
Odabir redaka i klik na gumb '''Svota''' (ikona sa grčkim slovom sigma)
  
  Slika 16: Odabir redaka i klik na gumb '''Svota''' (ikona sa grčkim slovom sigma)

U novom prozoru dobivamo na uvid rekapitulaciju izabranih redaka tj. zbroj svih naloga za plaćanje u izabranim zbirnim nalozima.

  
Prikaz svote odnosno rekapitulacije izabranih naloga za plaćanje tj. naloga za plaćanje u izabranim zbirnim nalozima
  
  Slika 17: Prikaz svote odnosno rekapitulacije izabranih naloga za plaćanje tj. naloga za plaćanje u izabranim zbirnim nalozima

 

9. Izvoz naloga za plaćanje

Naloge za plaćanje, kreirane u e-računima, možemo izvoziti u datoteku za prijenos u programe internet bankarstva. Izvoz naloga za plaćanje je moguć u formatu FINA, jer taj format podržavaju skoro sve banke.

Nalog za plaćanje možemo izvoziti u datoteku FINA na stranici za pregled i pretraživanje naloga za plaćanje, u modulu |Banka |Nalozi za plaćanje:

  
Pregled i pretraživanje paketa s nalozima za plaćanje
  
  Slika 18: Pregled i pretraživanje paketa s nalozima za plaćanje

Klikom na gumb Disketa.gif formirati će se datoteka FINA koju najprije spremimo na računalo i nakon toga uvozimo u program internet bankarstva. Datoteku FINA možemo generirati i po otvaranju pojedinačnog zbirnog naloga:

  
Generiranje datoteke FINA po otvaranju zbirnog naloga
  
  Slika 19: Generiranje datoteke FINA po otvaranju zbirnog naloga

 

10. Unos izvoda iz banke

U modulu |Banka |Izvodi/Promet imamo detaljan uvid u sve, do sada upisane bankovne izvode. Izvode možemo pregledavati i pretraživati slično kao i ostale dokumente, i to prema sljedećim kriterijima:

  
Pregled bankovnih izvoda
  
  Slika 20: Pregled bankovnih izvoda

Transakcijski računKlikom na dropDown.gif izaberemo transakcijski račun, za kojeg želimo potražiti i pregledati izvode.
Promet od/doUkoliko želimo ograničiti prikaz izvoda za određeno razdoblje, upišemo datume od-do.
PrikazOznačimo želimo li prikaz izvoda prometa ili pojedinačna knjiženja prometa.

Bankovne izvode možemo unositi ručno ili pak uvoziti datoteke s izvodima, preuzete u programu internet bankarstva.

Za ručni unos bankovnog izvoda kliknemo na gumb Novi izvod:

  
Maska za ručni unos novog bankovnog izvoda
  
  Slika 21: Maska za ručni unos novog bankovnog izvoda

U polja za unos upišemo sljedeće podatke:

Transakcijski računKlikom na dropDown.gif izaberemo bankovni račun za koji unosimo izvod.
ISO kod valutaIzaberemo valutu izvoda.
Datum izvodaUpišemo datum izvoda.
Br. izvodaUpišite redni broj izvoda. Unos podatka je obavezan.
Ukupno odljeviUpišemo ukupan iznos odljeva.
Ukupno priljeviUpišemo ukupan iznos priljeva.
Završno stanjeUpišemo završno stanje.

Unos podataka potvrdimo klikom na gumb U redu nakon čega će se otvoriti maska za unos sadržaja izvoda:

  
Unos i uređivanje prometa na TR
  
  Slika 22: Unos i uređivanje prometa na TR

Broj računa/Poziv na brojUpišemo samo poziv na broj jer se broj računa prenosi automatski.
Vrsta prometaOznačimo, radi li se o prometu u korist ili na teret.
NazivUpišemo naziv partnera ili klikom na dalekozor potražimo partnera u šifrarniku.
Broj računa/Poziv na brojUpišemo broj TR partnera i poziv na broj.
Svrha plaćanjaUpišemo svrhu plaćanja. Podatak je obavezan.
IznosUpišemo iznos. Podatak je obavezan.
KontoIz padajućeg izbornika tj. klikom na dropDown.gif izaberemo konto za knjiženje prometa.

Unos podataka potvrdimo klikom na gumb Dodaj promet. Po završetku unosa prometa kliknemo na gumb Prekini unos.

 

11. Priprema prometa za knjiženje


Priprema prometa za knjiženje tj. likvidaciju izvoda namijenjena je zatvaranju odnosno likvidiranju dokumenata sa plaćanjima na temelju bankovnih izvoda i knjiženju plaćanja na zadani konto. Ovoj funkcionalnosti pristupamo putem pojedinačnog bankovnog izvoda, klikom na gumb Pripremi za knjiženje:

  
Gumb za pripremu na knjiženje izravno u bankovnom izvodu
  
  Slika 23: Gumb za pripremu na knjiženje izravno u bankovnom izvodu


ili masovno za više bankovnih izvoda istovremeno:

  
Pristup neraspoređenim priljevima i odljevima
  
  Slika 24: Pristup neraspoređenim priljevima i odljevima


Prije povezivanja priljeva i odljeva sa veznim dokumentima, prilagoditi možemo postavke/rezultat obrade likvidacije prometa. U postavkama tako možemo zadati, želimo li na izabrani vezni dokument prenijeti podatak o plaćanju, a što možemo zadati za svaku vrstu dokumenta pojedinačno. Na raspolaganju je i dodatna opcija za specifične slučajeve u fakturiranju, kada se u pozivu na broj koristi šifra partnera iz našeg šifrarnika:

  
Odabir postavki likvidacije priljeva/odljeva
  
  Slika 25: Odabir postavki likvidacije priljeva/odljeva

 

11.1. Neraspoređeni priljevi


Otvaranjem modula |Banka |Neraspoređeni priljevi na uvid dobivamo sve bankovne izvode koje još nismo zatvorili ili proknjižili.

  
Pregled neraspoređenih priljeva po bankovnom izvodu
  
  Slika 26: Pregled neraspoređenih priljeva po bankovnom izvodu

(1) Kriteriji za pretragu kao što su transkacijski račun, broj bankovnog izvoda, novčana valuta, datum prometa i svrha plaćanja pomoći će nam u lakšem pronalaženju tj. filtraciji određenih priljeva.

(2) Pojedinačnom priljevu dodajemo partnera, konto za knjiženje i dokument na kojeg se priljev odnosi: račun, ponuda, narudžba kupca, račun za predujam ili slobodni unos.

(3) Pojedinačni priljev možemo preskočiti za knjiženje klikom na gumb Preskoči, a potvrđujemo ga klikom na gumb Ok.

(4) Priljeve možemo obrađivati pojedinačno ili više istovremeno, ukoliko kliknemo u okvir u sivom zaglavlju prikaza.

(5) Klikom na gumb Potvrdi izabrane potvrđujemo označene priljeve, dok klikom na strelicu prema dolje dobivamo opciju Potvrdi sve kojom potvrđujemo sve priljeve sa popisa.

(6) Klikom na gumb Prekoči izabrane preskačemo označene priljeve, dok klikom na strelicu prema dolje dobivamo opciju preskoči sve kojom preskačemo sve priljeve sa popisa.

(7) Klikom na gumb Postavi partnera izbranim možemo svim izabranim priljevima istovremeno zadati istog partnera, dok klikom na strelicu prema dolje dobivamo opciju Postavi konto izbranim kojom za sve izabrane priljeve postavljamo konto za knjiženje.

(8) Ako greškom potvrdimo određeni priljev, opcijom Poništi posljednju izmjenu poništavamo tu izmjenu i time dobivamo mogućnost ponovne likvidacije tog priljeva sa novim pravilima.

Ukoliko greškom potvrdimo cijeli izvod, izvršenu likvidaciju možemo poništiti u modulu |Banka |Pregled izvoda izravno na bankvonom izvodu, klikom na gumb Poništi izmirenje

  
Poništenje izvršene likvidacije
  
  Slika 27: Poništenje izvršene likvidacije

 

11.2. Neraspoređeni odljevi


U modulu |Banka |Neraspoređeni odljevi pregledati možemo sve bankovne izvode koje još nismo zatvorili ili knjižili:

  
Pregled neraspoređenih odljeva po bankovnom izvodu
  
  Slika 28: Pregled neraspoređenih odljeva po bankovnom izvodu

(1) Kriteriji za pretragu kao što su transkacijski račun, broj bankovnog izvoda, novčana valuta, datum prometa i svrha plaćanja pomoći će nam u lakšem pronalaženju tj. filtraciji određenih odljeva.

(2) Pojedinačnom odljevu dodajemo partnera, konto za knjiženje i dokument na kojeg se odljev odnosi: primljeni račun ili slobodni unos.

(3) Pojedinačni odljev možemo preskočiti za knjiženje klikom na gumb Preskoči ili potvrditi klikom na gumb Ok.

(4) Odljeve možemo obrađivati pojedinačno ili više istovremeno, ukoliko kliknemo u okvir u sivom zaglavlju prikaza.

(5) Klikom na gumb Potvrdi izabrane potvrđujemo označene odljeve, dok klikom na strelicu prema dolje dobivamo opciju Potvrdi sve kojom potvrđujemo sve odljeve sa popisa.

(6) Klikom na gumb Prekoči izabrane preskačemo označene odljeve, dok klikom na strelicu prema dolje dobivamo opciju preskoči sve kojom preskačemo sve odljeve sa popisa.

(7) Klikom na gumb Postavi partnera izbranim možemo na sve izabrane odljeve prenijeti istog partnera, dok klikom na strelicu prema dolje dobivamo opciju Postavi konto izbranim kojom za sve izabrane odljeve postavljamo konto za knjiženje.

(8) Ako greškom potvrdimo određeni odljev, opcijom Poništi posljednju izmjenu poništavamo tu izmjenu i time dobivamo mogućnost ponovne likvidacije tog odljeva sa novim pravilima.

Ukoliko greškom potvrdimo cijeli izvod, izvršenu likvidaciju možemo poništiti u modulu |Banka |Pregled izvoda izravno na bankovnom izvodu, klikom na gumb Poništi likvidaciju plaćanja

  
Poništenje izvršene likvidacije odljeva
  
  Slika 29: Poništenje izvršene likvidacije odljeva

 

11.3. Zadavanje pravila likvidacije neraspoređenih priljeva i odljeva

Unosom pravila likvidacije bankovnih izvoda zadati možemo kompleksnija i specifična pravila likvidacije neraspoređenih priljeva i/ili odljeva po izvodima svih bankovnih računa ili zasebna pravila koja će se odnositi na izvode određenih bankovnih računa. Funkcionalnost je dostupna u modulu |Banka |Pravila likvidacije.

U modulu možemo pratiti postojeća pravila likvidacije kao i zadati nova pravila likvidacije:

  
Kliknite ovdje da biste prenijeli sliku koja nedostaje
  
  Slika 30: Pregled i pretraživanje pravila likvidacije

Modul omogućuje:

Novo pravilo dodajemo klikom na gumb Dodaj pravilo koje se nalazi desno gore iznad popisa postojećih pravila, kao što prikazuje slika:

  
Kliknite ovdje da biste prenijeli sliku koja nedostaje
  
  Slika 31: Unos novog pravila likvidacije

Popis zadanih pravila možemo izvoziti u datoteku klikom na ikonu u alatnoj traci iznad popisa pravila, kao što prikazuje slika:

  
Kliknite ovdje da biste prenijeli sliku koja nedostaje
  
  Slika 32: Izvoz popisa zadanih pravila likvidacije u datoteku

Želimo li nekim pravilima promjeniti status iz aktivan u neaktivan ili obrnuto to možemo učiniti korištenjem opcije prikazane na slici:

  
Kliknite ovdje da biste prenijeli sliku koja nedostaje
  
  Slika 33: Status možemo promjeniti za više pravila likvidacije istovremeno

Pravila likvidacije možemo zadati i izravno u trenutku likvidacije prometa u modulu |Banka |Neraspoređeni priljevi i |Banka |Neraspoređeni odljevi putem gumba kao prikazano na slici:

  
Pravila likvidacije neraspoređenih priljeva i odljeva
  
  Slika 34: Pravila likvidacije neraspoređenih priljeva i odljeva

Klikom na gumb Pravila likvidacije kao što prikazuje slika, otvara se maska za pregled postojećih i dodavanje novih pravila likvidacije:

  
Pregled i unos pravila likvidacije
  
  Slika 35: Pregled i unos pravila likvidacije

Pri unosu novog pravila najprije zadajemo želimo li dodati pravilo za likvidaciju priljeva ili odljeva, zatim izaberemo bankovni račun za koji će vrijediti ta pravila i odredimo želimo li da program uzima u obzir najmanje jedan uvjet/filter ili moraju biti ispunjeni svi uvjeti/filteri za ispravno tretiranje pravila:

  
Unos novog pravila za likvidaciju neraspoređenih odljeva
  
  Slika 36: Unos novog pravila za likvidaciju neraspoređenih odljeva

Pravilo dodajemo klikom na gumb Spremi u dnu maske za unos.

Primjer primjene pravila pri likvidaciji:.

Program je na temelju postavljenog pravila likvidacije priljeva automatski odredio partnera i konto za knjiženje:

  
Program za likvidaciju priljeva koristi unaprijed zadano pravilo
  
  Slika 37: Program za likvidaciju priljeva koristi unaprijed zadano pravilo

 

11.4. Likvidacija jednog plaćanja s više veznih dokumenata

Ukoliko jednim plaćanjem podmirimo više računa istovremeno, takvo plaćanje odnosno odljev možemo povezati s više računa, a program će na izabranim dokumentima zabilježiti datum i iznos plaćanja. Isto vrijedi i u slučaju kada od kupca zaprimimo jednu uplatu koja se odnosi na više računa. Uplatu odnosno priljev možemo povezati s više računa i program će na izabranim računima zabilježiti datum i iznos uplate.

Jedno plaćanje/uplatu možemo povezati s više dokumenata istovremeno kroz samo tri koraka:

1. KORAK: Pristup neraspoređenom priljevu ili odljevu

Neraspoređenim odljevima pristupamo kroz modul |Banka |Neraspoređeni odljevi, a priljevima kroz |Banka |Neraspoređeni priljevi ili izravno putem bankovnog izvoda u modulu |Banka |Bankovni izvodi na kojem klikom na gumb Pripremi za knjiženje pristupamo neraspoređenim odljevima odnosno priljevima.

2. KORAK: Odabir mogućnosti razdijele većeg iznosa plaćanja na više dokumenata

Lijevo izaberemo odljev (ili priljev) i desno u padajućem izborniku opciju Razdijeli iznos plaćanja kao što prikazuje slika u nastavku:

  
Razdijela iznosa plaćanja
  
  Slika 38: Razdijela iznosa plaćanja

3. KORAK: Razdijela većeg priljeva tj. odljeva na više dokumenata istovremeno.

Po izabranoj opciji razdijele plaćanja izaberemo na koje točno dokumente želimo razdijeliti plaćanje i u kojem udjelu (plaćanje u cjelosti ili djelomično plaćanje).

  
Razdijela iznosa plaćanja
  
  Slika 39: Razdijela iznosa plaćanja

Po potvrdi unosa, na izabranim će dokumentima biti zabilježeno plaćanje.

 

12. Knjiženje bankovnih izvoda

Nakon unosa prometa na izvod, izvod je pripremljen za knjiženje na temeljnicu u glavnu knjigu ili u knjige obrtnika. Automatsko knjiženje možemo pokrenuti klikom na gumb Knjiženje, kao što je prikazano na slici dolje:

  
Izvod je pripremljen za knjiženje
  
  Slika 40: Izvod je pripremljen za knjiženje

Klikom na gumb Knjiženje, kreirati će se nova temeljnica. Temeljnicu spremimo klikom na gumb Spremi u alatnoj traci. Kreirana temeljnica izgleda ovako:

  
Automatsko kreirana temeljnica
  
  Slika 41: Automatsko kreirana temeljnica

Nakon što provjerimo sva knjiženja, temeljnicu obavezno spremimo. Ukoliko to ne učinimo, izvod neće biti proknjižen.

Ako temeljnicu spremimo, ponovno će se otvoriti stranica s prikazom sadržaja izvoda, a na kojoj će biti vidljiv podatak o broju temeljnice, na koju je izvod proknjižen:

  
Bankovni izvod je proknjižen
  
  Slika 42: Bankovni izvod je proknjižen

Ako naknadno želimo izmjeniti podatke na izvodu, potrebno ga je rasknjižiti. To možemo učiniti klikom na gumb Rasknjiži:

  
Bankovni izvod je moguće rasknjižiti
  
  Slika 43: Bankovni izvod je moguće rasknjižiti

Gumb Rasknjiži vidljiv je samo u slučaju ako temeljnica još nije zatvorena.

 

13. Automatski prijenos bankovnih izvoda izravnim povezivanjem s bankom

Program e-racuni.hr omogućuje automatski uvoz prometa na bankovnim računima za sve EU banke sukladno PSD2 Direktivi. Svrha automatskog uvoza je vidljivost svih bankovnih transfera u programu u trenutku nastanka, čime je zatvaranje otvorenih stavki dostupno odmah i bez potrebe za ručnim uvozom datoteka iz internet bankarstva.

Automatski uvoz izvoda aktiviramo unutar šifrarnika bankovnih računa u modulu |Banka |Bankovni računi.

  
Šifrarnik bankovnih računa
  
  Slika 44: Šifrarnik bankovnih računa

  
Povezivanje s bankom izravno putem e-racuni.hr
  
  Slika 45: Povezivanje s bankom izravno putem e-racuni.hr

U slučaju da povezivanje uređuje osoba koja ima pristup do više tvrtki te je ovlaštena za upravljanje bankovnim računima tih tvrtki, na jednom mjestu može aktivirati vezu i to za sve izabrane tvrtke istovremeno!

Navedeno uređujemo klikom na gumb Poveži s bankom gdje naprije izaberemo banku, a u nastavku još i bankovne račune tvrtki za koje želimo aktivirati automatski uvoz bankovnih izvoda:

  
Povezivanje s više bankovnih računa istovremeno
  
  Slika 46: Povezivanje s više bankovnih računa istovremeno

Na ovaj način nije potrebno ulaziti u svaku tvrtku zasebno i pojedinačno uspostavljati vezu već to možemo učiniti na jednom mjestu za sve račune istovremeno i time uštedjeti dragocijeno vrijeme!

  
Slanje poveznice za autorizaciju e-poštom iz programa
  
  Slika 47: Slanje poveznice za autorizaciju e-poštom iz programa

Uspostavljena veza s bankom ostat će aktivna 90 dana. Po isteku 90 dana potrebno je ponovno izvršiti autorizaciju kojom programu produžujemo pristup do podataka na računu. Program će osobu koja je izvršila autorizaciju na vrijeme podsjetiti o skorom isteku autorizacije putem e-pošte i poslati poveznicu za produženje autorizacije.

Po uspostavljanju veze izvodi će postepeno biti uvoženi u program bez vremenskog razmaka čime je omogućena brža likvidacija neraspoređenih priljeva i odljeva.

Po uvozu prve transakcije za određeni dan na isti će izvod biti uvožene i ostale transkacije istog dana pod uvjetom da izvod nije knjižen!

Po uspostavljanju veze program će uvoziti sav promet na bankovnom računu i time kreirati izvode od zadnjeg upisanog izvoda za taj bankovni račun u programu.

Ako u programu još nismo upisali ni jedan izvod za taj bankovni račun, po uspostavljanju veze s računom uvoziti će se izvodi za najviše do 90 dana unazad. Većina banaka ima dostupnu povijest samo za to razdoblje, no postoji mogućnost da neke banke nude uvid u izvode i za kraće razdoblje.

To vrijedi i za slučaj ako smo u program unijeli bankovni izvod povezan s bankovnim računom, a koji je primjerice stariji od 90 dana (npr. zadnji upisani izvod za povezani bankovni račun je za 120 dana unazad). U tom slučaju će biti uvoženi izvodi samo za zadnjih 90 dana što znači da među postojećim izvodom u programu i zadnjim uvoženim izvodom za najviše 90 dana program neće imati izvode stoga ih je potrebno uvoziti na neki drugi način.

 

14. Uvoz elektroničkih izvoda prometa na TR

Program e-računi omogućuje automatski uvoz izvoda iz internet bankarstva. Na temelju tako uvoženih izvoda možemo do 10-puta brže proknjižiti banku nego da ručno knjižimo transkacije na računu, jednu za drugom.

U e-računima je podržan uvoz izvoda na sljedeće načine (za uvid u postupak uporabe pojedinčanog načina, kliknite na poveznicu):

Ako banka kod koje imate otvoren transakcijski račun ne podržava izvode u FINA formatu, kontaktirajte našu korisničku podršku na e-mail mailto:helpdesk@e-racuni.com za besplatnu implementaciju uvoza bankovnih izvoda iz vaše banke.

 

14.1. Ručni uvoz datoteka s izvodima

U e-račune možemo uvoziti datoteke s izvodima u FINA formatu, koje smo preuzeli u programu internet bankarstva.

Datoteke s izvodima možemo uvoziti u modulu |Banka |Uvoz izvoda-prometa klikom na poveznicu Uvoz datoteke. Otvoriti će se sljedeća maska:

  
Direktno povezivanje sa poslužiteljem RBA zbog preuzimanja bankovnih izvoda i prijenosa u modul Banka - Izvodi/Promet
  
  Slika 48: Direktno povezivanje sa poslužiteljem RBA zbog preuzimanja bankovnih izvoda i prijenosa u modul Banka - Izvodi/Promet

Klikom na gumb Browse potražimo datoteku s izvodom, koju smo po preuzimanju iz programa internet bankarstva pohranili na računalo.

Nakon toga kliknemo na gumb Uvoz podataka i podaci iz datoteke će automatski biti preneseni u modul |Banka |Izvodi/Promet.

 

14.2. Raiffeisen Bank RBA iDIREKT


Funkcionalnost opisanu u nastavku zamjenila je funkcionalnost izravnog prihvata izvoda u program e-racuni.hr bez potrebe za ručnim povezivanjem i/ili preuzimanjem i uvozom izvoda. Detaljnije opisano na stranici Automatski uvoz izvoda putem e-mail data feed-a i knjige primljene pošte [14.3]

Automatski uvoz izvoda je moguć s e-bankama, koje za autorizaciju korisnika koriste generatore jednokratnih zaporki (token generator).

U programu e-računi je tako implementirana mogućnost direktnog uvoza izvoda iz RaiffeisenBank (RBA iDIREKT). To znači da se program e-računi automatski povezuje sa poslužiteljem banke i preuzima nove izvode prometa na vašem trankacijskom računu te ih prenosi u modul |Banka |Izvodi/Promet.

Za pokretanje automatskog povezivanja e-računa sa poslužiteljem RBA, kliknemo u modulu |Banka |Uvoz izvoda-prometa |iDIREKT. Otvoriti će se maska za unos serijskog broja identifikacijskog tokena te jednokratne zaporke:

  
Direktno povezivanje sa poslužiteljem RBA zbog preuzimanja bankovnih izvoda i prijenosa u modul Banka - Izvodi/Promet
  
  Slika 49: Direktno povezivanje sa poslužiteljem RBA zbog preuzimanja bankovnih izvoda i prijenosa u modul Banka - Izvodi/Promet

Po unosu podataka, kliknemo na gumb Uvoz podataka s poslužitelja banke. Poslužitelj e-računa će se povezati sa poslužiteljem banke i u e-račune uvoziti sve nove izvode.

Uvoz sinkronizira izvode za razdoblje zadnjih 18 mjeseci. Ako imate dvojbe u svezi prijave u internet bankarstvo na navedeni način, ne morate brinuti jer se koristi protokol HTTPS. Ovdje se unosi jednokratna zaporka koja se ne može koristi nizašto drugo nego za jednokratnu prijavu i prijenos izvoda. Bankovni izvodi će tako u samo nekoliko sekundi biti preneseni u modul |Banka |Izvodi/Promet.

 

14.3. Automatski uvoz izvoda putem e-mail data feed-a i knjige primljene pošte

Uvoz izvoda putem e-mail data feed-a je vrlo praktičan kada izvode knjiži vanjski knjigovodstveni ured tj. kada knjigovodstveni ured nema pristup internet bankarstvu.

Takav uvoz možete aktivirati na način da od banke zatražite dnevno slanje bankovnih izvoda na e-mail adresu vaše knjige primljene pošte. U knjigu primljene pošte možete zaprimati izvode u formatima PDF, FINA i XML.

Računovođa može svakodnevno u e-računima provjeravati knjigu primljene pošte i jednostavnim klikom na gumb Prijenos u bankovni izvod potvrditi primitak i generirati novi bankovni izvod u modulu |Banka |Izvodi/Promet. Takav izvod nakon toga može s jednim klikom proknjižiti u glavnu knjigu.

  
Prijenos izvoda iz knjige primljene pošte
  
  Slika 50: Prijenos izvoda iz knjige primljene pošte

 

14.4. Uvoz izvoda kurirske službe Overseas

Uvoz bankovnih izvoda odnosno transakcija iz Overseas računa je moguće u meniju |Banka |Uvoz izvoda-prometa:

  
Uvoz izvoda iz datoteke koju izvezemo iz aplikacije dostavne službe Overseas
  
  Slika 51: Uvoz izvoda iz datoteke koju izvezemo iz aplikacije dostavne službe Overseas

Opcija za uvoz datoteke iz Overseas računa je moguća tek nakon što dodamo bankovni račun koji je otvoren u dostavnoj službi Overseas:

  
Unos bankovnog računa za Overseas
  
  Slika 52: Unos bankovnog računa za Overseas

  
Dodavanje bankovnog računa za Overseas
  
  Slika 53: Dodavanje bankovnog računa za Overseas

Klikom na uvoz nam se otvori prozor za odabir datoteke koju budemo uvezli u program. Pri uvozu imamo još opciju za izbor Overseas računa za koji želimo napraviti uvoz izvoda:

  
Izbor datoteke za uvoz izvoda dostavne službe Overseas
  
  Slika 54: Izbor datoteke za uvoz izvoda dostavne službe Overseas

Bankovni računIzaberemo naziv bankovnog račuina dostavne službe Overseas za kojega uvozimo izvode

 

14.5. Uvoz izvoda prometa XLS pomoću čarobnjaka

Datoteku pripremljenu u datoteci (xls, ods, csv) s bankovnim izvodima moguće je uvoziti u programa bez prethodnog uređivanja strukture datoteke s izvodima.

Uvoz se napravi pomoću čarobnjaka za uvoz gdje je potrebno odrediti presliku stupaca iz datoteke u podatke na izvodu. Kada se preslika prvi puta napravi program zapamti redoslijed te ukoliko vam banka uvijek šalje podatke u istom formatu zatim pri sljedećem uvozu je potrebno samo provjeriti da li je preslika ispravna i možete nastaviti sa sljedećim korakom uvoza.

Funkcionalnost je namijenjena svim korisnicima koji si bankovne izvode izvoze u datoteci te trebaju brz i jednostavan način uvoza. Podatke je moguće uvoziti iz datoteke u formatu xls, csv ili ods.

U meniju |Banka |Uvoz izvoda-prometa izaberemo opciju Uvoz XLS datoteke:

  
Odabir uvoza
  
  Slika 55: Odabir uvoza

U nastavku je opisan postupak uvoza podataka po koracima kako ih predlaže čarobnjak:

14.5.1 1. Odabir i uvoz datoteke

Izaberemo bankovni račun i datoteku za uvoz, te nakon toga kliknemo na gumb Naprijed:

  
Odabir datoteke za uvoz izvoda
  
  Slika 56: Odabir datoteke za uvoz izvoda

U slučaju da datoteka nije u pravilnom formatu ili je prazna nas program upozori na to. Isto vrijedi i kada je u datoteci više od 10.000 redova što je ograničenje pri ovom uvozu.

  
Datoteka je u pogrešnom formatu ili ne sadrži podatke
  
  Slika 57: Datoteka je u pogrešnom formatu ili ne sadrži podatke

14.5.2 2. Kontrola podataka

Nakon što smo datoteku uvezli, slijedi kontrola podataka i pravilna preslika podataka iz pojedinačnih stupaca iz datoteke u pravilne podatke za pripremu izvoda. S preslikom odredimo koje podatke iz datoteke želimo uvoziti na koje podatke bankvonog izvoda u programu.

U tablici na lijevoj strani su prikazani svi mogući atributi odnosno podaci izvoda koji se mogu dodati u programu.

  
Kontrola podataka i preslika
  
  Slika 58: Kontrola podataka i preslika

Kao što je vidljivo iz gornje slike u našoj datoteci se u stupcu A nalazi podatak o datumu. U tablici s lijeve strane odaberemo atribut datuma prometa i kliknemo na prijenos/presliku tog podatka te će se taj podatak prebaciti u tablicu s desne strane.

  
Kontrola podataka i preslika
  
  Slika 59: Kontrola podataka i preslika

Nakon toga nastavljamo s preslikom podataka iz datoteke u odgovarajuće atribute izvoda koje ćemo uvoziti.Preslika se radi po redoslijedu prvo za stupac A zatim B, C, itd. do zadnjega stupca u datoteci.Ukoliko se u datoteci nalazi podatak koji ne budemo uvozili u program odnosno podatak nije važan za uvoz izvoda, za svaki takav stupac u lijevoj tablici odaberemo opciju (preskoči stupac).Zatim označimo da li se u našoj datoteci u prvom redu nalaze nazivi stupaca te dodatno izaberemo format zapisa datuma i format zapisa decimalnih brojeva u datoteci.Kada smo sve označili i napravili presliku podataka, klikom na gumb Naprijed idemo na sljedeći korak uvoza.

14.5.3 3. Uvoz podataka

Na sljedećem koraku je još zadnja provjera i potvrda prije uvoza. Pomoću čarobnjaka se mogu uvesti novi bankovni izvodi odnosno moguće je transakcije dodati na već postojeće bankovne izvode u programu.

  
Konačni pregled podataka
  
  Slika 60: Konačni pregled podataka

14.5.4 4. Prikaz rezultata

U zadnjem koraku nam program prikaže pregled svih informacija o uvozu izvoda i moguća upozorenja ukoliko postoje.

  
Pregled informacija
  
  Slika 61: Pregled informacija

 

14.6. Uvoz izvoda PayPal pomoću čarobnjaka

Datoteku pripremljenu u datoteci (xls, ods, csv) s izvodima moguće je uvoziti u programa bez prethodnog uređivanja strukture datoteke s izvodima.

Uvoz se napravi pomoću čarobnjaka za uvoz gdje je potrebno odrediti presliku stupaca iz datoteke u podatke na izvodu. Kada se preslika prvi puta napravi program zapamti redoslijed te ukoliko si izvozite podatke iz PayPal aplikacije uvijek u istom formatu zatim pri sljedećem uvozu je potrebno samo provjeriti da li je preslika ispravna i možete nastaviti sa sljedećim korakom uvoza.

Funkcionalnost je namijenjena svim korisnicima koji si izvode iz PayPal aplikacije izvoze u datoteci te trebaju brz i jednostavan način uvoza. Podatke je moguće uvoziti iz datoteke u formatu xls, csv ili ods.

U meniju |Banka |Uvoz izvoda-prometa izaberemo opciju Uvoz PayPal datoteke:

  
Odabir uvoza
  
  Slika 62: Odabir uvoza

U nastavku je opisan postupak uvoza podataka po koracima kako ih predlaže čarobnjak:

14.6.1 1. Odabir i uvoz datoteke

Izaberemo PayPal račun i datoteku za uvoz, te nakon toga kliknemo na gumb Naprijed:

  
Odabir datoteke za uvoz izvoda
  
  Slika 63: Odabir datoteke za uvoz izvoda

U slučaju da datoteka nije u pravilnom formatu ili je prazna nas program upozori na to. Isto vrijedi i kada je u datoteci više od 10.000 redova što je ograničenje pri ovom uvozu.

  
Datoteka je u pogrešnom formatu ili ne sadrži podatke
  
  Slika 64: Datoteka je u pogrešnom formatu ili ne sadrži podatke

14.6.2 2. Kontrola podataka

Nakon što smo datoteku uvezli, slijedi kontrola podataka i pravilna preslika podataka iz pojedinačnih stupaca iz datoteke u pravilne podatke za pripremu izvoda. S preslikom odredimo koje podatke iz datoteke želimo uvoziti na koje podatke bankvonog izvoda u programu.

U tablici na lijevoj strani su prikazani svi mogući atributi odnosno podaci izvoda koji se mogu dodati u programu.

  
Kontrola podataka i preslika
  
  Slika 65: Kontrola podataka i preslika

Kao što je vidljivo iz gornje slike u našoj datoteci se u stupcu A nalazi podatak o datumu. U tablici s lijeve strane odaberemo atribut datuma prometa i kliknemo na prijenos/presliku tog podatka te će se taj podatak prebaciti u tablicu s desne strane.

  
Kontrola podataka i preslika
  
  Slika 66: Kontrola podataka i preslika

Nakon toga nastavljamo s preslikom podataka iz datoteke u odgovarajuće atribute izvoda koje ćemo uvoziti.Preslika se radi po redoslijedu prvo za stupac A zatim B, C, itd. do zadnjega stupca u datoteci.Ukoliko se u datoteci nalazi podatak koji ne budemo uvozili u program odnosno podatak nije važan za uvoz izvoda, za svaki takav stupac u lijevoj tablici odaberemo opciju (preskoči stupac).Zatim označimo da li se u našoj datoteci u prvom redu nalaze nazivi stupaca te dodatno izaberemo format zapisa datuma i format zapisa decimalnih brojeva u datoteci.Kada smo sve označili i napravili presliku podataka, klikom na gumb Naprijed idemo na sljedeći korak uvoza.

14.6.3 3. Uvoz podataka

Na sljedećem koraku je još zadnja provjera i potvrda prije uvoza. Pomoću čarobnjaka se mogu uvesti novi PayPal izvodi odnosno moguće je transakcije dodati na već postojeće PayPal izvode u programu.

  
Konačni pregled podataka
  
  Slika 67: Konačni pregled podataka

14.6.4 4. Prikaz rezultata

U zadnjem koraku nam program prikaže pregled svih informacija o uvozu izvoda i moguća upozorenja ukoliko postoje.

  
Pregled informacija
  
  Slika 68: Pregled informacija

 

14.7. Uvoz izvoda DPD pomoću čarobnjaka

Datoteku pripremljenu u datoteci (xls, ods, csv) s izvodima moguće je uvoziti u programa bez prethodnog uređivanja strukture datoteke s izvodima.

Uvoz se napravi pomoću čarobnjaka za uvoz gdje je potrebno odrediti presliku stupaca iz datoteke u podatke na izvodu. Kada se preslika prvi puta napravi program zapamti redoslijed te ukoliko si izvozite podatke iz DPD aplikacije uvijek u istom formatu zatim pri sljedećem uvozu je potrebno samo provjeriti da li je preslika ispravna i možete nastaviti sa sljedećim korakom uvoza.

Funkcionalnost je namijenjena svim korisnicima koji si izvode iz DPD aplikacije izvoze u datoteci te trebaju brz i jednostavan način uvoza. Podatke je moguće uvoziti iz datoteke u formatu xls, csv ili ods.

U meniju |Banka |Uvoz izvoda-prometa izaberemo opciju Uvoz DPD datoteke:

  
Odabir uvoza
  
  Slika 69: Odabir uvoza

U nastavku je opisan postupak uvoza podataka po koracima kako ih predlaže čarobnjak:

14.7.1 1. Odabir i uvoz datoteke

Izaberemo DPD račun i datoteku za uvoz, te nakon toga kliknemo na gumb Naprijed:

  
Odabir datoteke za uvoz izvoda
  
  Slika 70: Odabir datoteke za uvoz izvoda

U slučaju da datoteka nije u pravilnom formatu ili je prazna nas program upozori na to. Isto vrijedi i kada je u datoteci više od 10.000 redova što je ograničenje pri ovom uvozu.

  
Datoteka je u pogrešnom formatu ili ne sadrži podatke
  
  Slika 71: Datoteka je u pogrešnom formatu ili ne sadrži podatke

14.7.2 2. Kontrola podataka

Nakon što smo datoteku uvezli, slijedi kontrola podataka i pravilna preslika podataka iz pojedinačnih stupaca iz datoteke u pravilne podatke za pripremu izvoda. S preslikom odredimo koje podatke iz datoteke želimo uvoziti na koje podatke bankvonog izvoda u programu.

U tablici na lijevoj strani su prikazani svi mogući atributi odnosno podaci izvoda koji se mogu dodati u programu.

  
Kontrola podataka i preslika
  
  Slika 72: Kontrola podataka i preslika

Kao što je vidljivo iz gornje slike u našoj datoteci se u stupcu A nalazi podatak o datumu. U tablici s lijeve strane odaberemo atribut datuma prometa i kliknemo na prijenos/presliku tog podatka te će se taj podatak prebaciti u tablicu s desne strane.

  
Kontrola podataka i preslika
  
  Slika 73: Kontrola podataka i preslika

Nakon toga nastavljamo s preslikom podataka iz datoteke u odgovarajuće atribute izvoda koje ćemo uvoziti.Preslika se radi po redoslijedu prvo za stupac A zatim B, C, itd. do zadnjega stupca u datoteci.Ukoliko se u datoteci nalazi podatak koji ne budemo uvozili u program odnosno podatak nije važan za uvoz izvoda, za svaki takav stupac u lijevoj tablici odaberemo opciju (preskoči stupac).Zatim označimo da li se u našoj datoteci u prvom redu nalaze nazivi stupaca te dodatno izaberemo format zapisa datuma i format zapisa decimalnih brojeva u datoteci.Kada smo sve označili i napravili presliku podataka, klikom na gumb Naprijed idemo na sljedeći korak uvoza.

14.7.3 3. Uvoz podataka

Na sljedećem koraku je još zadnja provjera i potvrda prije uvoza. Pomoću čarobnjaka se mogu uvesti novi DPD izvodi odnosno moguće je transakcije dodati na već postojeće DPD izvode u programu.

  
Konačni pregled podataka
  
  Slika 74: Konačni pregled podataka

14.7.4 4. Prikaz rezultata

U zadnjem koraku nam program prikaže pregled svih informacija o uvozu izvoda i moguća upozorenja ukoliko postoje.

  
Pregled informacija
  
  Slika 75: Pregled informacija

 

14.8. Uvoz izvoda Hrvatske pošte pomoću čarobnjaka

Datoteku pripremljenu u datoteci (xls, ods, csv) s izvodima moguće je uvoziti u programa bez prethodnog uređivanja strukture datoteke s izvodima.

Uvoz se napravi pomoću čarobnjaka za uvoz gdje je potrebno odrediti presliku stupaca iz datoteke u podatke na izvodu. Kada se preslika prvi puta napravi program zapamti redoslijed te ukoliko si izvozite podatke iz HP aplikacije uvijek u istom formatu zatim pri sljedećem uvozu je potrebno samo provjeriti da li je preslika ispravna i možete nastaviti sa sljedećim korakom uvoza.

Funkcionalnost je namijenjena svim korisnicima koji si izvode iz HP aplikacije izvoze u datoteci te trebaju brz i jednostavan način uvoza. Podatke je moguće uvoziti iz datoteke u formatu xls, csv ili ods.

U meniju |Banka |Uvoz izvoda-prometa izaberemo opciju Uvoz HP datoteke:

  
Odabir uvoza
  
  Slika 76: Odabir uvoza

U nastavku je opisan postupak uvoza podataka po koracima kako ih predlaže čarobnjak:

14.8.1 1. Odabir i uvoz datoteke

Izaberemo HP račun i datoteku za uvoz, te nakon toga kliknemo na gumb Naprijed:

  
Odabir datoteke za uvoz izvoda
  
  Slika 77: Odabir datoteke za uvoz izvoda

U slučaju da datoteka nije u pravilnom formatu ili je prazna nas program upozori na to. Isto vrijedi i kada je u datoteci više od 10.000 redova što je ograničenje pri ovom uvozu.

  
Datoteka je u pogrešnom formatu ili ne sadrži podatke
  
  Slika 78: Datoteka je u pogrešnom formatu ili ne sadrži podatke

14.8.2 2. Kontrola podataka

Nakon što smo datoteku uvezli, slijedi kontrola podataka i pravilna preslika podataka iz pojedinačnih stupaca iz datoteke u pravilne podatke za pripremu izvoda. S preslikom odredimo koje podatke iz datoteke želimo uvoziti na koje podatke bankvonog izvoda u programu.

U tablici na lijevoj strani su prikazani svi mogući atributi odnosno podaci izvoda koji se mogu dodati u programu.

  
Kontrola podataka i preslika
  
  Slika 79: Kontrola podataka i preslika

Kao što je vidljivo iz gornje slike u našoj datoteci se u stupcu A nalazi podatak o datumu. U tablici s lijeve strane odaberemo atribut datuma prometa i kliknemo na prijenos/presliku tog podatka te će se taj podatak prebaciti u tablicu s desne strane.

  
Kontrola podataka i preslika
  
  Slika 80: Kontrola podataka i preslika

Nakon toga nastavljamo s preslikom podataka iz datoteke u odgovarajuće atribute izvoda koje ćemo uvoziti.Preslika se radi po redoslijedu prvo za stupac A zatim B, C, itd. do zadnjega stupca u datoteci.Ukoliko se u datoteci nalazi podatak koji ne budemo uvozili u program odnosno podatak nije važan za uvoz izvoda, za svaki takav stupac u lijevoj tablici odaberemo opciju (preskoči stupac).Zatim označimo da li se u našoj datoteci u prvom redu nalaze nazivi stupaca te dodatno izaberemo format zapisa datuma i format zapisa decimalnih brojeva u datoteci.Kada smo sve označili i napravili presliku podataka, klikom na gumb Naprijed idemo na sljedeći korak uvoza.

14.8.3 3. Uvoz podataka

Na sljedećem koraku je još zadnja provjera i potvrda prije uvoza. Pomoću čarobnjaka se mogu uvesti novi HP izvodi odnosno moguće je transakcije dodati na već postojeće HP izvode u programu.

  
Konačni pregled podataka
  
  Slika 81: Konačni pregled podataka

14.8.4 4. Prikaz rezultata

U zadnjem koraku nam program prikaže pregled svih informacija o uvozu izvoda i moguća upozorenja ukoliko postoje.

  
Pregled informacija
  
  Slika 82: Pregled informacija

 

15. Računi za elektronsko plaćanje

Pored transakcijskih računa koje tvrtka koristi za poslovanje, postoje također i različiti ponuđači elektronskih računa koji omogućuju "online" plaćanje. Zato smo u programu omogućili unos najraširenijih računa koji se trenutno koriste, kao što su PayPal, Stripe, Barrion, itd. Ukoliko u programu želimo aktivirati online plaćanje računa, zatim je potrebno prvo dodati takav račun u popis računa. Novi račun dodamo tako da u meniju Bankovni računi kliknemo na gumb kao što je prikazano na slici:

  
Unos bankovnog računa
  
  Slika 83: Unos bankovnog računa

Unos PayPal računa je opisan na stranici Paypal račun

Unos Stripe računa je opisan na stranici Stripe račun [15.2]

Unos SumUp računa je opisan na stranici SumUp račun [15.4]

Unos Barion računa je opisan na stranici Barion račun [15.6]

 

15.1. PayPal račun

Program omogućuje sljedeće funkcionalnosti u vezi s računom PayPal:

15.1.1 Unos PayPal računa

Račun unesemo u meniju |Banka |Bankovni računi

  
Unos PayPal računa
  
  Slika 84: Unos PayPal računa

Klikom na tu opciju otvara se obrazac za unos podataka o PayPal računu.

PayPal Merchant ID upišemo ukoliko želimo omogućiti automatski uvoz prometa preko PayPal IPN za zatvaranje računa/narudžbi i za online plaćanje.

PayPal Client ID upišemo za online plaćanje.

S opcijom "Kopiraj adresu/poveznicu" kopiramo poveznicu u postavke PayPal IPN.

  
Unos podataka o PayPal računu
  
  Slika 85: Unos podataka o PayPal računu


15.1.2 Online plaćanje izdanih računa

Ukoliko pri unosu PayPal računa označimo opciju "Račun se koristi za online plaćanje računa" na prikazu računa budemo uključili mogućnost online plaćanja računa. Stranki kao i do sada možemo poslati poveznicu do računa preko emaila ili SMS-a, nakon što stranka klikne na poveznice dobiti će sljedeći prikaz računa:

  
Mogućnost plaćanja računa s PayPal
  
  Slika 86: Mogućnost plaćanja računa s PayPal

S aktivacijom online plaćanja računa se prikaže gumb "Plaćaj karticom ili preko PayPal" s kojim kupac bude imao mogućnost plaćanja računa s karticom ili PayPal-om.

Klikom na gumb "Plaćaj karticom ili preko PayPal" se prikaže sljedeća stranica:

  
Plaćanje računa s karticom ili PayPalom
  
  Slika 87: Plaćanje računa s karticom ili PayPalom

Za pravilno djelovanje online plaćanja moramo u postavkama PayPala pravilno postaviti URL adresu za PayPal IPN (Internet Payment Notification). Bez pravilnih postavki IPN-a, sistem e-racuni.com ne bude dobio potvrdu o uspješno obavljenom plaćanju od strane PayPala, tako da po obavljenoj transakciji kupac bude dobio obavijest da za konačnu potvrdu plaćanja kontaktira prodavača.

Kako postaviti PayPal IPN možemo pogledati na YouTubeu, jedan od takvih videa možete vidjeti na sljedećoj poveznici https://youtu.be/opOGdl8Oc14?t=41.

 

15.2. Stripe račun

Račun unesemo u meniju |Banka |Bankovni računi

  
Unos Stripe računa
  
  Slika 88: Unos Stripe računa

U idućem koraku unesemo podatke o Stripe računu:

  
Unos podataka o Stripe računu
  
  Slika 89: Unos podataka o Stripe računu

Podaci Publishable key i Secret key se upisuju za online plaćanje.Detaljne upute kako pridobiti navedene podatke možete provjeriti na stranici Stripe postavke za online plaćanje. [15.3.1]

15.3. Online plaćanje računa

Ukoliko pri unosu Stripe računa označimo opciju Račun se koristi za online plaćanje računa, zatim ćemo na prikazu dokumenta uključiti mogućnost online plaćanja računa. Kupcima možemo poslati poveznicu (link) do računa preko e-maila ili SMS-a. Kada stranka zaprimi poruku i klikne na poveznice se otvori sljedeći prozor:

  
Mogućnost plaćanja računa pomoću Stripea
  
  Slika 90: Mogućnost plaćanja računa pomoću Stripea

Po kliku na gumb Plaćaj online se prikaže stranica za plaćanje računa gdje unesemo podatke i zaključimo plaćanje preko Stripe računa.

Nakon unosa bankovnog računa, u meniju |Banka |Uvoz izvoda - prometa će biti mogućnost uvoza Stripe datoteke:

  
Uvoz Stripe datoteke
  
  Slika 91: Uvoz Stripe datoteke

Pri izvozu datoteke iz Stripea koristimo izvoz preko opcije "Rašireni ispis sa svim podacima".

 

15.3.1. Stripe postavke za online plaćanje

Registriramo se u Stripe ili prijavimo u već postojeći račun te izaberemo Developers.

  
Otvaranje postavki za programere
  
  Slika 92: Otvaranje postavki za programere

U meniju Developers izaberemo API keys:

  
Otvaranje postavki za API ključ
  
  Slika 93: Otvaranje postavki za API ključ

Pod sekcijom |Developers |API keys provjerimo da nemamo uključen prikaz API ključa za namjene testiranja. Za način produkcijskog ključa postavka mora izgledati:

  
API keys za produkciju i ne za testiranje
  
  Slika 94: API keys za produkciju i ne za testiranje

U ostatku uputa će biti korišteni testni podaci, ne produkcijski.

Pronađemo sekciju Standard keys gdje kopiramo Publishable key te otkrijemo i kopiramo Secret key klikom na gumb Reveal test key odnosno za produkcijske podatke će biti prikazan gumb Reveal live key token.

  
Kopiranje ključa za Stripe račun
  
  Slika 95: Kopiranje ključa za Stripe račun

Oba ključa kopiramo i unesemo u www.e-racuni.hr u meniju |Banka |Bankovni računi u kreirani Stripe račun.

Kako pridobiti Publishable key i Secret key možemo vidjeti na sljedećoj poveznici https://www.youtube.com/watch?v=UxpgwkiA5OM

 

15.4. SumUp račun

Račun unesemo u meniju |Banka |Bankovni računi

  
Unos SumUp računa
  
  Slika 96: Unos SumUp računa

U idućem koraku unesemo podatke o SumUp računu:

  
Unos podataka o SumUp računu
  
  Slika 97: Unos podataka o SumUp računu

15.5. Online plaćanje računa

Ukoliko pri unosu SumUp računa označimo opciju Račun se koristi za online plaćanje računa, zatim ćemo na prikazu dokumenta uključiti mogućnost online plaćanja računa. Kupcima možemo poslati poveznicu (link) do računa preko e-maila ili SMS-a. Kada stranka zaprimi poruku i klikne na poveznice se otvori sljedeći prozor:

  
Mogućnost plaćanja računa pomoću SumUp
  
  Slika 98: Mogućnost plaćanja računa pomoću SumUp

Po kliku na gumb Plaćaj online se prikaže stranica za plaćanje računa gdje unesemo podatke i zaključimo plaćanje preko SumUp računa.

U SumUp aplikaciji je potrebno dobiti SumUp Client ID i SumUp Client Secret za online plaćanje računa. Detaljne upute kako pridobiti navedene podatke možete provjeriti na stranici SumUp postavke za online plaćanje. [15.5.1]

 

15.5.1. SumUp postavke za online plaćanje

Registriramo se u SumUp ili prijavimo u već postojeći račun te izaberemo |Account |For Developers.

  
Otvaranje postavki za programere
  
  Slika 99: Otvaranje postavki za programere

Među mogućnostima odaberemo gumb Create Client Credentials kao što je prikazano na broju 1 na slici. Otvara nam se novi prozor gdje odaberemo Other (2) unesemo Client name (3) i točan URL (4):

  
Gumb Create Client Credentials
  
  Slika 100: Gumb Create Client Credentials

Postavke spremimo klikom na gumb Save. S time smo kreirali novu API poveznicu s aplikacijom e-racuni.com iz koje možemo kopirati Client ID. Kliknemo na prijenos JSON datoteke koju otvorimo u notepadu.

  
JSON preuzimanje
  
  Slika 101: JSON preuzimanje

U sadržaju datoteke nađemo podatak o Client ID i SumUp Client Secret:

  
Client ID i SumUp Client Secret
  
  Slika 102: Client ID i SumUp Client Secret

Oba podatka kopiramo i unesemo u www.e-racuni.hr u meniju |Banka |Bankovni računi u kreirani SumUp račun.

Kako pridobiti Client ID i SumUp Client Secret možemo vidjeti na sljedećoj poveznici https://s2.e-racuni.com/files/HowToGetSumUpClientIDandSecret.webm

 

15.6. Barion račun

Račun unesemo u meniju |Banka |Bankovni računi

  
Unos Barion računa
  
  Slika 103: Unos Barion računa

U idućem koraku unesemo podatke o Barion računu:

  
Unos podataka o Barion računu
  
  Slika 104: Unos podataka o Barion računu

15.7. Online plaćanje računa

Ukoliko pri unosu Barion računa označimo opciju Račun se koristi za online plaćanje računa, zatim ćemo na prikazu dokumenta uključiti mogućnost online plaćanja računa. Kupcima možemo poslati poveznicu (link) do računa preko e-maila ili SMS-a. Kada stranka zaprimi poruku i klikne na poveznice se otvori sljedeći prozor:

  
Mogućnost plaćanja računa pomoću Barion
  
  Slika 105: Mogućnost plaćanja računa pomoću Barion

Po kliku na gumb Plaćaj online se prikaže stranica za plaćanje računa gdje unesemo podatke i zaključimo plaćanje preko Barion računa.

U Barion aplikaciji je potrebno pridobiti Public key, Secret key i Barion Pixel ID za online plaćanje računa. Detaljne upute kako pridobiti navedene podatke možete provjeriti na stranici Barion postavke za online plaćanje [15.7.1].

Nakon unosa bankovnog računa, u meniju |Banka |Uvoz izvoda - prometa će biti mogućnost uvoza Barion datoteke:

  
Uvoz Barion datoteke
  
  Slika 106: Uvoz Barion datoteke

 

15.7.1. Barion postavke za online plaćanje

Registriramo se u Barion ili prijavimo u već postojeći račun te izaberemo Manage my shops.

  
Uređivanje vlastitih trgovina
  
  Slika 107: Uređivanje vlastitih trgovina

U meniju Manage my shops trebamo trgovinu da bi mogli dobiti podatke za API povezivanje. Ukoliko je nemamo zatimju unesemo (ispunimo obavezne podatke):

  
Unos nove trgovine
  
  Slika 108: Unos nove trgovine

U primjeru da trgovinu već imamo, zatim izaberemo trgovinu i idemo u meni |Actions |Details:

  
Detalji trgovine
  
  Slika 109: Detalji trgovine

U detaljima imamo sve potrebne informacije za povezivanje Bariona s aplikacijom e-racuni.com. Podatke Public key, Secret key i Barion pixel ID kopiramo:

  
Podaci za povezivanje
  
  Slika 110: Podaci za povezivanje

Navedene podatke kopiramo u aplikaciju e-racuni.com u meni |Banka |Bankovni računi.

Kako pridobiti Public key, Secret key i Barion pixel ID možemo vidjeti na sljedećoj poveznici []

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024