Banka

U modulu |Banka možemo pripremiti naloge za plaćanje (pojedinačne i zbirne) i ispisati ih na HUB obrasce s bar kodovima za plaćanje ili pak pokrenuti automatsko generiranje datoteke za prijenos naloga za plaćanje u internet bankarstvo.

Isto tako, u modulu |Banka možemo voditi kompletnu evidenciju domaćih i deviznih izvoda. Izvode možemo unositi ručno ili uvoziti datoteke s izvodima koje smo preuzeli u internet bankarstvu ili u potpunosti automatizirati prihvat izvoda i dnevnih prometa na računu izravno u program. Upisane izvode možemo likvidirati i knjižiti u glavnu knjigu.

Bez obzira na to jesmo li izvode unijeli ručno, uvozili ili koristili automatski prihvat, na svaki upisan izvod možemo dodati PDF privitak. Dodavanje original izvoda u .pdf formatu kao privitak izvodu upisanom u e-računima znatno olakšava pregledavanje sadržaja izvoda i omogućuje elektroničko arhiviranje poslovne dokumentacije.

Modul |Banka sadrži sljedeće funkcionalnosti:

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024