Obračun plaće i drugog dohotka

Modul za |obračun plaće i drugog dohotka omogućuje obračun, automatsko knjiženje i isplatu:

Modul |Plaće programa e-racuni.hr među vodećim je modulima za izradu obračuna plaće i drugih dohodaka na tržištu, s propisanim izvještavanjem za Poreznu upravu.

Omogućuje u potpunosti automatiziranu izradu obračuna plaće za neograničeni broj zaposlenika, izradu najindividualnijih primjera obračuna plaće za rezidente i nerezidente, izaslane radnike, isplate neoporezivih primitaka te izradu godišnjeg obračuna poreza.

Izrada |obračuna plaće je vrlo jednostavna i ubrzana zahvaljujući unaprijed ugrađenim aktualnim mjesečnim podacima i šifrarnicima:

Podatke za izradu obračuna plaće i drugog dohotka s isplatom u 2024. godini objavili smo na stranici: Izrada obračuna plaće i drugog dohotka s isplatom u 2024. godini [https://e-racuni.hr/hrracuni/obracun-place-i-drugih-primitaka-s-isplatom-u-2024-godini/]

Za izradu obračuna plaće koriste se podaci zaposlenika koje vodimo kadrovskoj evidenciji. Podatke u kadrovsku evidenciju unosimo ručno ili uvozimo iz datoteka Excel, CSV,...

Modul |Plaće omogućuje ispis sljedećih izvještaja:

Program omogućuje vođenje evidencije prisutnosti [18] na radnom mjestu povezane s obračunom plaće i ispisima za zaposlenike [19.1] te evidenciju godišnjih odmora [18.1] s funkcijom za godišnji izračun godišnjeg odmora.

Modul |Obračun plaće je povezan s modulom Putni nalozi stoga nudi automatski izračun iznosa i obračun primitka u naravi [1.6.3.4] za korištenje službenog vozila u privatne svrhe.

 

1. Obračun plaće

Modul za |obračun plaće omogućuje u potpunosti automatiziranu izradu obračuna plaće za neograničen broj zaposlenika. Uporaba programa je jednostavna jer sadrži sve potrebne mjesečne i godišnje podatke (mjesečni fond radnih sati i blagdana za 5-dnevni i 6-dnevni radni tjedan, iznos minimalne i prosječne plaće, minimalne i maksimalne mjesečne i godišnje osnovice za obračun doprinosa, porezne razrede, stope poreza na dohodak, iznos osobnog odbitka i koeficijenata za uzdržavane članove i invalidnost,...) potrebne za izradu ispravnih obračuna s popratnim izvještavanjem za ePorezna, obrascima za zaposlenike, izvještajima za upravu, rekapitulacije, nalozima za plaćanje i dvostavnim knjiženjem na temeljnice glavne knjige.

U programu e-racuni.hr ugrađeni su aktualni podaci i šifrarnici za izradu obračuna plaće i drugih dohodaka: Izrada obračuna plaće i drugog dohotka s isplatom u 2024. godini [https://e-racuni.hr/hrracuni/obracun-place-i-drugih-primitaka-s-isplatom-u-2024-godini/]

1.1 Odabir načina izrade obračuna i postavke isplatne liste

Prije izrade prvog obračuna plaće najprije upišemo podatke o zaposlenicima u kadrovsku evidenciju. Podatke o zaposlenicima možemo uvoziti iz datoteke (npr Excel, CSV,...) u kadrovsku evidenciju ili izravno u obračun plaće [1.5] s obračunskim podacima koje vodimo izvan sustava e-racuni.hr.

Pri izradi prvog obračuna plaće kroz modul |Plaće |Obračun plaće najprije izaberemo način izrade obračuna:

  
Odabir postavki obračuna plaće
  
  Slika 1: Odabir postavki obračuna plaće

1. Odabirom jedne od sljedećih opcija:

obračun plaće ćemo pripremati na temelju unaprijed pripremeljenih formula odnosno postavki [1.4] za obračun naknada, raznih dodataka, refundacije bolovanja, neoporezivih primitaka i sl.

Korištenjem formula tj. postavki za izradu obračuna plaće moguća je potpuna prilagodba obračuna plaće individualnim potrebama pojedine organizacije.

2. Odabirom sljedeće opcije:

koristiti ćemo vrlo jednostavan način obračuna plaće koji omogućuje zadavanje npr. fiksnog iznosa bruto/neto satnice ili fiksnog iznosa bruto/neto plaće. Ukoliko se kasnije iskaže potreba za kompleksnijim obračunom plaće, postavke obračuna plaće možemo i naknadno uvoziti [1.4].

1.2 Koraci za izradu obračuna plaće

U poglavlju "Kako napraviti obračun plaća? [1.6]" detaljno smo opisali sve korake za izradu obračuna plaće.

Ako u vašoj tvrtki obračunavate plaće sukladno ugovorima koji zahtjevaju detaljniju razradu isplatne liste sa specifičnim podacima, preporučamo pregled uputa za unos vlastitih postavki za izradu obračuna plaće [1.4]; korištenjem formula [1.4.3] omogućena je potpuna prilagodba obračuna plaće individualnim potrebama i zahtjevima (sati povećavanja, umanjenja i razni drugi dodaci...).

 

1.3. Osnovne postavke tvrtke za izradu obračuna plaće

Prije izrade obračuna plaće provjerimo i prema potrebi prilagodimo osnovne postavke u modulu |Postavke |Postavke tvrtke |Kadrovi, obračun plaća i godišnji izvještaji.

Uz osnovne podatke potrebno je:

1.3.1 Obračun doprinosa za obrtnike

Pri unosu podataka o vlasniku obrta u kadrovsku evidenciju potrebno je unutar podataka o zaposlenju upisati vrstu zaposlenja obrtnik čime dobivamo mogućnost izrade obračuna doprinosa samostalne djelatnosti. Istovremeno je potrebno zadati pravni oblik organizacije - obrt/samostalna djelatnost kroz modul |Postavke |Postavke tvrtke |Opće postavke |Osnovni podaci tvrtke.

Obračun plaće za zaposlenike pripremamo putem modula |Plaće |Obračun plaće dok obračun doprinosa za nositelje obrta pripremamo putem modula |Plaće |Obračun doprinosa samostalne djelatnosti.

1.3.2 Obračun doprinosa za poduzetnike

Obračun plaće i doprinosa za poduzetnike možemo pripremati u bazama svih tvrtkiu kojima nismo zadali pravni oblik  samostalna djelatnost.

1.3.3 Nalozi za plaćanje iz obračuna plaće (SEPA)

Za kreiranje naloga za plaćanje iz obračuna plaće i obračuna doprinosa samostalne djelanosti prethodno je potrebno upisati bankovni račun  za isplatu plaće u šifrarnik bankovnih računa tvrtke u modulu |Banka |Bankovni računi.

1.3.4 Automatsko knjiženje obračuna plaće

Prije pokretanja automatskog knjiženja obračuna plaće na temeljnicu glavne knjige provjerimo postavke automatskog knjiženja za konta razreda 2 i 4 te ih prema potrebi prilagodimo vlastitom načinu knjiženja odnosno korištenom kontnom planu.

 

1.4. Postavke isplatne liste i izračuna osnovice za bruto plaću s dodacima

Način izrade obračuna plaće razlikuje se među tvrtkama. Program e-racuni.hr omogućuje apsolutnu prilagodbu izračuna bruto plaće sukladno internom načinu nagrađivanja zaposlenika te ispisa isplatnih lista [1.6.6.1] na temelju neograničenog broja postavki [1.4.3] kojima određujemo iznos bruto plaće zaposlenika. Slično kao i u Excelu postaviti možemo željene elemente isplatne liste i matematičkim formulama zadati postupak izračuna konačne bruto plaće.

Elemente isplatne liste možemo prilagoditi potrebama svoje tvrtke, što po pitanju sadržaja pa tako i po pitanju izgleda isplatne liste.

1.4.1 Kako odredimo retke i formule za isplatnu listu?

Ako nam za izradu obračuna plaće ne odgovara korištenje osnovne isplatne liste, u tom slučaju putem izbornika |Plaće |Šifrarnici i postavke |Postavke obračuna zadajemo vlastite i/ili dopunjujemo postojeće postavke za izradu obračuna. Ako još nismo definirali ni jednu postavku, na uvid dobivamo sljedeću stranicu:

  
Unos elemenata za isplatnu listu
  
  Slika 2: Unos elemenata za isplatnu listu

Klikom na gumb Dodavanje postavke za obračun plaće otvara se sljedeća maska za unos:

  
Unos stavki za isplatnu listu
  
  Slika 3: Unos stavki za isplatnu listu

U nastavku je opisano značenje podataka u pojedinačnom polju:

Vrsta isplate/osnovice

Odredimo vrstu isplate/osnovice. Podatak se koristi za ispise, gdje je potrebno izračunati iznose bruto plaće za pojedinačne namjene. U polju za unos možemo birati između:

  
 Ispiši na isplatnoj listi Označimo ako želimo da se ovaj redak ispiše na isplatnoj listi.
Oznaka retkaUpišemo željenu oznaku retka. Upisanu oznaku možemo kasnije koristiti pri unosu formula za druge stavke, pri izračunu kojih se mora koristiti vrijednost/iznos iz ovog retka.
Opis retka na isplatnoj listiUpišemo opis retka, koji će se ispisati na isplatnoj listi.
Formula za izračun iznosaPri unosu formule možemo koristiti varijable [1.4.3], koje predstavljaju matične podatke zaposlenika te druge unose za obračun plaća. Pri unosu formula za izračun plaće vrijede ista sintaktička pravila, koja vrijede i kod unosa formula za bilancu.
Zaokruživanje prijelaznog iznosaIzaberemo način zaokruživanja prijelaznog iznosa tj. rezultata, koji se izračunava iz navedenih formula. Ako polje ostavimo prazno, rezultat vrijednosti formule zaokružuje se isto, kao što je određeno kod osnovnih podataka obračuna plaće [1.6.1].
Formula za izračun vrijed. parametraAko želimo da se na isplatnoj listi ispiše npr. broj sati ili postotak s određenim retkom isplatne liste, tada ovdje upišemo formulu za izračun vrijednosti broja sati. Kao što je vidljivo iz primjera, na isplatnoj listi [1.6.6.1] će se u retku REDOVNI RAD ispisati broj sati za redovni rad, s jedinicom mjere sati i bez decimalnih mjesta. Popis mogućih parametara nalazi se ovdje [1.4.3].
Jedinica mjere za vrijednost parametraUpišemo jedinicu mjere za parametar na isplatnoj listi (npr. sati, postotak, ...).
Br. decimala za ispis vrijed. parametraIzaberemo broj decimalnih mjesta za ispis vrijednosti parametara.

1.4.2 Primjer isplatne liste

Slijedeća slika prikazuje primjer isplatne liste:

  
Primjer isplatne liste
  
  Slika 5: Primjer isplatne liste

Datoteke s postavkama isplatne liste dostupne su za preuzimanje ovdje [1.4.4]

Ako pri izračunu plaće želite koristiti poseban parametar, koji se ne vodi u podacima o zaposleniku, tada u formulu možete dodati posebnu varijablu Param , kako bi program dodao posebno polje za unos vrijednosti željenog parametra kod svakog obračuna plaće.

Najčešće se to koristi kod npr. nekih neoporezivih primitaka, dodataka za poslovnu uspješnost,... a koji se određuju za svaki mjesec pojedinačno.

Ukoliko izračunavate iznos bruto plaće iz unaprijed zadanog iznosa neto plaće [1.6.3.3.2], tada je potrebno u barem jednom retku isplatne liste koristiti posebnu varijablu Param .

Izmjenom parametra - varijable Param  - program će numerično izračunati iznos bruto plaće za dani iznos neto plaće [1.6.3.3.2].

Ako na isplatnoj listi želite iskazati više različitih stavki za bolovanje, postupak je opisan ovdje [1.4.6].

 

1.4.3. Formule za izračun bruto iznosa pri obračunu plaće

Pri unosu postavki obračuna plaće odnosno formula za izračun bruto iznosa vrijede ista sintaktička pravila kao i pri unosu formula za bilance.

Dodatno možemo koristiti posebne varijable pri unosu formula za izračun plaće, vrijednosti kojih ovise o obračunskom mjesecu, drugim postavkama u obračunu kao i o podacima upisanima u kadrovsku evidenciju. Te varijable su opisane u nastavku.

1.4.3.1 Varijable pri unosu formula za izračun plaće

Pri unosu formula za izračun pojedinačnih postavki isplatne liste koristimo samo varijable, navedene u nastavku. Varijable su grupirane sukladno tome gdje uzimaju vrijednosti.

 

1.4.4. Datoteka s postavkama za osnovnu isplatnu listu

Kako se potrebe obračuna plaće razlikuju od tvrtke do tvrtke, pripremili smo datoteke s osnovnim postavkama za obračun plaće, a koje po preuzimanju možemo i dodatno prilagoditi potrebama obračuna plaće vaše tvrtke. Datoteke možete preuzeti na ovoj stranici i uvoziti u program na način opisan na stranici Kako uvozimo formule za isplatnu listu [1.4.5].

Isplatna_lista_OsnovnePostavke_01.xml
Veličina: 18,48 kB

Isplatna_lista_OsnovnePostavke_Dodaci_01.xml
Veličina: 18,48 kB

Po uvozu datoteke s osnovim postavkama isplatne liste i pokretanju obračuna plaće, generirati će se isplatna lista sa sadržajem prikazanim na sljedećoj slici:

  

Po uvozu datoteke s osnovim postavkama + dodaci i pokretanju obračuna plaće, generirati će se isplatna lista sa sadržajem prikazanim na sljedećoj slici:

  
Isplatna lista sastavljena na temelju datoteke s formulama osnovna isplatna lista + dodaci
  
  Slika 7: Isplatna lista sastavljena na temelju datoteke s formulama osnovna isplatna lista + dodaci

Želimo li postavke isplatne liste dopuniti sa više vrsta neoporezivih primitka, na sljedećoj je stranici detaljno opisan postupak dodavanja dodatnih parametara - "Obračun i isplata neoporezivih primitaka" [4].

 

1.4.5. Kako uvozimo formule za isplatnu listu iz druge tvrtke?

Program podržava izvoz formula za isplatnu listu u datoteku XML i uvoz datoteke u bazu druge tvrtke kao i direktni prijenos formula među tvrtkama. Riječ je o funkcionalnostima kojima možete ubrzati postupak unosa formula u bazu nove tvrtke ukoliko ste formule već upisali u bazu druge tvrtke (na raspolaganju samo za knjigovodstvene urede, koji u programu vode knjigovodstvo za više tvrtki).

Opcija za uvoz formula za isplatnu listu nalazi se u alatnoj traci, unutar izbornika |Razmjena podataka. Datoteku možemo uvoziti i direktnim klikom na gumb Uvoz formula iz datotke XML ili iz druge tvrtke, ukoliko je isplatna lista još prazna [1.4].

  
Izbornik za razmjenu podataka u alatnoj traci
  
  Slika 8: Izbornik za razmjenu podataka u alatnoj traci

Klikom na opciju za uvoz podataka, otvara se sljedeća stranica:

  
Uvoz formula za isplatnu listu
  
  Slika 9: Uvoz formula za isplatnu listu

Prije uvoza datoteke s formulama za isplatnu listu, potrebno je odrediti:

Nakon što odredimo parametre za uvoz isplatne liste, uvoz pokrećemo klikom na gumb Uvoz podataka.

 

1.4.6. Određivanje više postavki za izračun naknade za bolovanje

Za bolovanje do 42 dana i bolovanje iznad 42 dana možemo definirati više postavki (bolovanje 100%, bolovanje 90%,...). Za svaku vrstu bolovanja potrebno je unijeti 2 postavke. Unutar prve postavke unose se sati odsutnosti, dok se unutar druge postavke iskazuje umnožak sati i izračunate satnice bolovanja.

  
Određivanje postavki za unos sati odsutnosti zbog bolovanja
  
  Slika 10: Određivanje postavki za unos sati odsutnosti zbog bolovanja

U polju Vrsta isplate/osnovice odaberemo broj sati za izabrani tip parametra. Nakon izbora te vrste isplate, prikazati će se polje za izbor tipa parametra. Ovdje izaberemo odnosi li se formula na bolovanje do 42 dana ili na bolovanje iznad 42 dana. Nakon toga upisujemo oznaku i opis retka, a u polju za unos formule upisujemo Param, čime će nam biti omogućen ručni unos broja sati bolovanja.

Nakon toga određujemo postavku za način izračuna iznosa bolovanja.

  
Određivanje postavke za izračun iznosa bolovanja
  
  Slika 11: Određivanje postavke za izračun iznosa bolovanja

Pri unosu postavke za izračun naknade za bolovanje, potrebno je u polju vrsta isplate/osnovice odabrati radi li se o bolovanju do 42 dana ili o bolovanju iznad 42 dana. Pri zadavanju formule se pozivamo na oznaku prethodno zadane postavke za unos broja sati bolovanja, koja se množi sa satnicom za redovni rad i zadanim postotkom (u našem je primjeru oznaka postavke za satnicu 000, a oznaka postavke za unos broja sati bolovanja 015).

U navedenom primjeru korištena postavka za bolovanje iznosi 90% satnice za redovni rad. Na sličan način možete odrediti i za 80%, 70%,..., tako da u formuli zadate množenje s 0,80, 0,70,... Isti postupak se koristi i pri unosu postavki za bolovanje iznad 42 dana (zadaje se postavka za izračun satnice za refundaciju).

Sati, upisani u tim varijablama, moraju se podudarati sa satima upisanima u standardnim poljima za unos sati rada svakog zaposlenika pojedinačno, unutar obračuna plaće. U suprotnome će program javljati neusklađenost i neće omogućiti izračun iznosa.

 

1.4.7. Rodiljni dopust: komplikacije u trudnoći

Za unos stavke rodiljni dopust pod kojom možete odrediti osnove osiguranja kao što su komplikacije u trudnoći potrebno je u modulu |Plaće |Šifrarnici i postavke |Postavke obračuna unijeti novu stavku s formulom. U program je potrebno dodati formulu za rodiljni dopust s oznakom retka koja još nije zauzeta, kao primjer stavljamo oznaku retka 039. Kada dodamo oznaku retka s određenim brojem i zadamo željeni opis, u našem primjeru to je opis Sati odsutnosti-rodiljni dopust, zatim kliknemo na tu stavku i otvori nam se prozor u kojeg unesemo sljedeće podatke i odaberemo osnovu osiguranja:

postavka.Komplikacije.Trudnoca

Nakon što ste podesili postavke, otvorite obračun i dodajte zaposlenika.

Prilikom kreiranja obračuna kod opcije Porodiljni dopust kliknite na ikonu + koja se nalazi pored.

rodiljni2.gif

Nakon što kliknete na ikonu + otvori se prozor u kojem kliknete na dodaj stavku i upišete sljedeće podatke i potvrdite unos:

KomplikacijeTrudnoca.gif

Broj sati potrebno je upisati u stavku kod formule (u našem primjeru je to 039). Ukoliko želite da na isplatnoj listi umjesto rodiljni dopust piše komplikacije u trudnoći, kod te stavke možete ručno promijeniti tekst.

redakformule

 

1.5. Uvoz sati i drugih podataka za izradu obračuna plaće

Uz opciju ručnog unosa podataka u obračun plaće, na raspolaganju je i mogućnost uvoza svih podataka za izradu obračuna plaće iz Excel tablice.

Ako vodimo podatke o broju radnih sati, broju dana za obračun naknade za topli obrok i prijevoza na posao te ostale podatke u tablici ili u drugoj aplikaciji iz koje možemo izvoziti tablicu s podacima, te podatke možemo uvoziti u obračun plaće.

Mogućnost uvoza obračunskih podataka iz tablice posebno je korisna računovodstvenim uredima koji od svojih klijenata zaprimaju obračunske podatke u datotekama s tablicama i koje žele koristiti za uvoz u obračun plaće.

Ovim načinom možemo iz mjeseca u mjesec pripremiti obračun plaće u programu e-racuni.hr na temelju podataka uvoženih iz druge aplikacije odnosno programa.

U modulu |Plaće |Obračun plaće možemo unutar obračuna plaće za izabrani mjesec koristiti opciju iz padajućeg izbornika na gumbu Razmjena podataka Uvoz evidencije sati iz preglednice (Excel, CSV,...) i uvozimo datoteku s obračunskim podacima za izradu obračuna plaće (sati u vrhu obračuna, broj sati po postavkama, broj dana za obračun naknade za topli obrok i drugih naknada i sl.)

  
Mogućnost uvoza obračunskih podataka za izradu obračuna plaće iz tablice
  
  Slika 12: Mogućnost uvoza obračunskih podataka za izradu obračuna plaće iz tablice

Kako se struktura datoteke s obračunskim podacima kojom raspolaže pojedini korisnik može razlikovati, pri uvozu obračunskih podataka pomaže nam "čarobnjak" koji nas vodi kroz postupak prilagodbe strukture datoteke u odgovarajuću za uvoz u program.

U nastavku je opisan postupak uvoza podataka po koracima kao što predlaže čarobnjak za pripremu odgovarajuće strukture datoteke:

1. ODABIR I UVOZ DATOTEKE

Na računalu izaberemo pohranjenu datoteku s obračunskim podacima i datoteku uvozimo u program klikom na gumb Naprijed.

  
Kliknite ovdje da biste prenijeli sliku koja nedostaje
  
  Slika 13: Odabir datoteke za uvoz obračunskih podataka

Ako datoteka nije u odgovarajućem formatu ili ista ne sadrži podatke, prikazuje se upozorenje. Isto vrijedi i u slučaju ako je u datoteci više od 10.000 što je ujedno limit pri uvozu podataka.

  
Kliknite ovdje da biste prenijeli sliku koja nedostaje
  
  Slika 14: Datoteka nije u odgovarajućem formatu ili ne sadrži podatke

2. KONTROLA PODATAKA

Po uvozu datoteke slijedi kontrola i mapiranje podataka iz pojedinih stupaca datoteke u odgovarajuće podatke za izradu obračuna plaće. Mapiranjem jasno definiramo koje podatke iz datoteke želimo uvoziti u obračun plaće i koji točno podatak u obračunu plaće predstavlja podatak iz pojedinog stupca u datoteci.

U tablici s lijeve strane na raspolaganju su svi mogući atributi tj. podaci obračuna plaće koje možemo uvoziti u program, a koje možemo zadati i pri ručnoj izradi obračuna plaće u programu.

  
Kliknite ovdje da biste prenijeli sliku koja nedostaje
  
  Slika 15: Mapiranje podataka iz datoteke za uvoz u obračun plaće

Kao što je vidljivo na slici gore, u našoj je datoteci u stupcu A prikazan OIB zaposlenika. U tablici na lijevoj strani izaberemo atribut OIB i klikom na gumb >> potvrdimo mapiranje podataka iz stupca A iz datoteke u OIB koji će biti prenijet u tablicu na desnoj strani.

  
Kliknite ovdje da biste prenijeli sliku koja nedostaje
  
  Slika 16: Podatak iz stupca A u tablici mapirali smo u podatak OIB

Mapiranje podataka uređujemo redoslijedom počevši od stupca A prema zadnjem stupcu u datoteci. U lijevo tablici izaberemo prvi podatak koji predstavlja stupac A u našoj datoteci, zatim u lijevoj datoteci izaberemo podatak koji predstavlja stupac B u našoj datoteci i nastavljamo sve dok u desnoj tablici ne prikažemo sve podatke tj. stupce iz datoteke koje želimo uvoziti u program. Ako se u datoteci nalazi stupac s podacima koje ne želimo uvoziti, za takav stupac u datoteci biramo u lijevoj trablici (preskoči stupac) Tu oznaku možemo koristiti više puta dok ostale podatke lijeve tablice možemo koristiti samo jednom.

  
Kliknite ovdje da biste prenijeli sliku koja nedostaje
  
  Slika 17: Prikaz svih mapiranih podataka iz datoteke koje želimo uvoziti u obračun plaće

Ako smo pogriješili pri mapiranju podataka, zadano mapiranje možemo poništiti na način da u desnoj tablici kliknemo na oznaku pogrešno mapiranog podatka i zatim kliknemo na gumb <<. Ako izbrisan podatak nije bio iskazan u zadnjem retku desne tablice, preostalim oznakama podataka ponovno će biti određena oznaka stupca.

Primjer: na popisu mapiranja zadano je za stupac A -> OIB, B -> (preskoči podatak) i C -> ime i prezime. Mapiranje stupca B ćemo poništiti zbog čega će redoslijed mapiranih podataka biti A -> OIB, B -> ime i prezime, kao što prikazuje slika gore.

Ako je u datoteci npr. 15 stupaca od kojih je zadnjih 10 nevažnih, podatke za uvoz možemo pripremiti bez uređivanja mapiranja za tih zadnjih 10 stupaca. Potrebno je zadati mapiranje samo za stupce s podcima koji su nužni za izrabu obračuna plaće dok ostale podatke preskočimo.

Na sljedeći korak prelazimo klikom na gumb Naprijed, a povratak na prethodni korak moguće je klikom na gumb Natrag.

3. PREGLED I POTVRDA

Na sljedećem koraku program nudi mogućnost provjere podataka i označavanja dodatnih mogućnosti (ukoliko to želimo). Na raspolaganju je i opcija "Prikaži podatke" kojom dobivamo na uvid koji točno podaci su predmet provjere.

  
Kliknite ovdje da biste prenijeli sliku koja nedostaje
  
  Slika 18: Provjera podataka i potvrda uvoza


4. SAŽETAK UVOZA

Na zadnjem je koraku prikazan rezultat uvoza gdje je sažeto koliko će zaposlenika na temelju uvoza biti dodano u obračun i koliko će zaposlenika biti ažurirano.

  
Kliknite ovdje da biste prenijeli sliku koja nedostaje
  
  Slika 19: Sažetak uvoza podataka u obračun plaće

Želimo li poništiti cjelokupni postupak uvoza podataka u obračun plaće i zatvoriti čarobnjak bez izmjena, kliknemo na gumb Poništi koji je dostupan na svakom koraku.

 

1.6. Kako napravimo obračun plaće za zaposlenike?

Izradu obračuna plaće provodimo u sljedećem redoslijedu radnji, detaljno opisanih po koracima:

 1. Unos osnovnih podataka za izradu obračuna plaće [1.6.1]
 2. Izbor i dodavanje zaposlenika u obračun plaće [1.6.2]
 3. Unos sati i drugih obračunskih podataka po zaposlenicima [1.6.3]
 4. Potvrda i zatvaranje obračuna [1.6.4]
 5. Ispis obrazaca i isplatnih lista: [1.6.6]
 6. Generiranje naloga za plaćanje: [1.6.8]
 7. Knjiženje obračuna plaće na temeljnicu glavne knjige [1.6.9]
 8. Knjiženje isplate plaće knjiženjem prometa na TRR po izvodu [1.6.12]

Pojedinačni koraci obračuna plaća su opisani u nastavku.

 

1.6.1. Korak 1: Unos osnovnih podataka za obračun plaće - podaci za zaglavlje obračuna

Za izradu novog obračuna plaće za zaposlenike otvorimo modul |Plaće |Obračun plaća i kliknemo na gumb Novi obračun plaća.

  
Pregled obračuna plaća
  
  Slika 20: Pregled obračuna plaća

Po kliku na gumb za izradu novog obračuna otvara se maska u koju unosimo osnovne podatke na kojima će temeljiti izrada obračuna plaće npr. fond radnih sati i blagdana za izabrani mjesec, osnovice i stope za obračun doprinosa, stope poreza na dohodak, porezni razredi i iznos osobnog odbitka sukladno mjesecu isplate i dr.:

  
Unos osnovnih podataka za izradu obračuna plaće
  
  Slika 21: Unos osnovnih podataka za izradu obračuna plaće

Upisani podaci će se ispisivati i na obrascima koje kasnije kreiramo iz obračuna plaće (JOPPD, isplatna lista). Značenje pojedinačnih polja za unos je slijedeće:

Obračun za mjesecU padajućem izborniku izaberemo mjesec za koji želimo napraviti obračun plaće. Glede na naš odabir, program će pri izračunu plaće za pojedinačnog zaposlenika u obzir uzeti porezne razrede za izabrani mjesec, u skladu s važećim Zakonom o porezu na dohodak i drugim propisima. Pri izradi obračuna plaće je to jedini podatak koji moramo unijeti. Svi ostali podaci (fond radnih sati, stope doprinosa, porezni razredi, iznosi olakšica, stope prireza,...) su već upisani u program od strane davatelja rješenja.
Ispis datuma isplate na obrascimaOznačimo ako želimo da se na obrascima iz obračuna ispiše datum isplate. Opcija je automatski označena.
Datum obračunaUpišemo datum obračuna.
Datum isplateUpišemo datum isplate. Taj podatak se ispisuje na propisanim obrascima obračuna plaća te je mjerodajan za obračun poreza i prireza. U slučaju neisplate plaće, polje ostavimo prazno. Podatak o datumu isplate ćemo u upisati kasnije tj. u trenutku isplate plaće.
Ime sastavljača izvještajaUpišemo ime osobe, koje će biti navedeno na obrascu JOPPD.
Prezime sastavljača izvještajaUpišemo prezime osobe, koje će biti navedeno na obrascu JOPPD.
E-poštaUpišemo kontaktnu e-mail adresu.
Vrsta obračunaU padajućem izborniku izaberemo vrstu obračuna ili ostavimo preuzeti (default) odabir.
Podaci za godišnji obračun porezaOznačimo pri obračunu plaće za mjesec STUDENI. S redovnim obračunom plaće će se prikazati i godišnji obračun poreza na dohodak.
Korigiraj isplatu po godišnjem obračunuOznačimo ako želimo da se kroz redovni obračun plaće korigiraju iznosi, u skladu s podacima iz godišnjeg obračuna poreza na dohodak.
Napomene/opis obračunaUpišemo željeni tekst, koji će opisivati vrstu obračuna.
Početna plaćaUpišemo početnu plaću za izračun bruto plaće za zaposlenike, kojima je iznos plaće izračunava na temelju početne plaće i koeficijenta, upisanog u podacima o zaposlenju. Unos nije obavezan.
Naknada za prijevoz na posao osobnim vozilom (na km)Upišemo iznos naknade. Automtski se prikazuje neoporezivi iznos naknade.
Naknada za prijevoz osobnim vozilom (dodatni iznos u slučaju promjene propisa)Upišemo iznos naknade.
Izaberite odnosno unesite iznos dnevne naknade za obračun toplog obroka zaposlenicimaIzaberemo visinu naknade za obračun toplih obroka. Izabrati možemo ili minimalni ili maksimalni neoporeziv iznos za izabrani mjesec. Treća mogućnost je da iznos naknade upišemo ručno (za 8-satni radni dan).
Zaokruživanje obračuna plaćaOdredimo način zaokruživanja iznosa bruto plaće i poreza te doprinosa.

Unos podataka potvrdimo klikom na gumb U redu. Potvrdom unosa se otvara stranica sa prikazom obračuna te popisom zaposlenika uključenih u obračun.

Ako to želite, osnovne podatke obračuna možete izmnjeniti u bilo kojem trenutku, klikom na gumb OP_Izmijeni.gif u alatnoj traci obračuna.

 

1.6.2. Korak 2: Izbor i dodavanje zaposlenika u obračun

Po unosu i potvrdi osnovnih podataka za izradu obračuna plaće nastavljamo s izborom zaposlenike za koje želimo pripremiti obračun plaće:

  
Prikaz obračuna i gumb za dodavanje zaposlenika u obračun
  
  Slika 22: Prikaz obračuna i gumb za dodavanje zaposlenika u obračun

Na raspolaganju su sljedeće opcije za dodavanje zaposlenika u obračun plaće:

Ako vodimo evidenciju zaposlenika po mjestima troška, na raspolaganju je i opcija masovnog tj. istovremenog prijenosa svih zaposlenika koji su vezani na isto mjesto troška u isti obračun plaće. To napravimo na način da po kliku na gumb Dodaj osobu najprije ograničimo popis zaposlenika po izabranom mjestu troška i zatim kliknemo na gumb Pretraživanje kao što prikazuje slika dolje:

  
Pretraživanje zaposlenika po mjestima troška i prijenos u obračun plaće
  
  Slika 23: Pretraživanje zaposlenika po mjestima troška i prijenos u obračun plaće

Po ograničivanju prikaza zaposlenika po izabranom mjestu troška kliknemo na gumb Dodaj sve aktivne zaposlenike i time izvršimo prijenos u obračun plaće.

U obračunu plaće provjerimo popis svih zaposlenika koje smo prenijeli u obračun:

  
Prikaz obračuna sa popisom zaposlenika
  
  Slika 24: Prikaz obračuna sa popisom zaposlenika

Na gornjoj slici možete vidjeti na koji način program upozorava na nedostajuće podatke, potrebne za izradu obračuna. Prikazano je upozorenje da u podacima o zaposleniku nedostaje OIB i bankovni račun (upisana je isplata u gotovini). Nedostajuće podatke možemo upisati klikom na ime i prezime zaposlenika.

Klikom na ime i prezime zaposlenika prelazimo na stranicu za unos sati rada i drugih podataka [1.6.3] na temelju kojih ćemo pripremiti obračun plaće za tog zaposlenika (3. korak u postupku izrade obračuna plaće).

 

1.6.3. Korak 3: Unos sati i drugih podataka za pojedinačne zaposlene


Ako na popisu zaposlenika kliknete na određenu osobu, otvara se maska za unos podataka o zaposleniku:

  
Unos sati rada i drugih podataka za obračun plaće navedenog zaposlenika
  
  Slika 25: Unos sati rada i drugih podataka za obračun plaće navedenog zaposlenika

U zaglavlju maske ispisuju se osnovni podaci zaposlenika. Koristiti možemo sljedeće mogućnosti:

Ispod zaglavlja s podacima o zaposleniku, nalaze se polja za unos, koja su podijeljena na sljedeće kategorije:

Preklapljanjem bookmark-a možete unositi podatke, potrebne za izračun plaće zaposlenika. Bookmark trenutne maske, u koju unosite podatke označen je odebljanim slovima, kao što je vidljivo na gornjoj slici.

Nakon unosa podataka u pojedinačnu kategoriju, potrebno je potvrditi promjene klikom na gumb V redu.

 

1.6.3.1. Unos radnih sati za redovni rad, godišnji, blagdane, ...


  
Unos sati za zaposlenika u obračunskom mjesecu za obračun plaća
  
  Slika 26: Unos sati za zaposlenika u obračunskom mjesecu za obračun plaća

Prilikom unosa sati, upisujete ih u odgovarajuća polja za unos, i to:

Ukupno za osnovu osiguranjaUnesite ukupan broj sati za koje se obračunavaju doprinosi. Ukoliko zaposlenik započne s radom npr. sredinom obračunskog mjeseca, unesite broj sati samo od sredine mjeseca nadalje. Program u tom polju za unos, automatski nudi broj sati, izračunat glede na ukupan fond sati u obračunskom mjesecu te radni tjedan, kojeg upišete kod zaposlenika. Podatak možete naknadno izmijeniti. Svota svih ostalih sati mora biti barem ista osnovi osiguranja.
...Ostala polja za unos se koriste za prikaz količine radnih sati po pojedinačnim osnovama izračuna bruto plaće.

 

1.6.3.2. Određivanje bruto plaće - maska za unos bez upotrebe formula za izračun osnovica i dodataka


Ako u programu ne odredite vrstu bruto osnovice i dodataka za obračun plaća, program nudi preuzetu osnovnu masku za unos osnovne bruto plaće te unos dva dodataka:

  
Određivanje bruto plaće sa pojednostavljenom maskom za unos
  
  Slika 27: Određivanje bruto plaće sa pojednostavljenom maskom za unos

Većina kolektivnih ugovora propisuje, da se na isplatnoj listi detaljno specificiraju razni dodaci i osnovice. Za pravilan ispis isplatne liste i obračun plaće je potrebno upisati formule za izračun pojedinačnih stavki na isplatnoj listi [1.4].

 

1.6.3.3. Određivanje bruto plaće - maska za unos s upotrebom formula za izračun osnovica i dodataka


  
Unos sati i drugih parametara za izračun osnovice i dodataka
  
  Slika 28: Unos sati i drugih parametara za izračun osnovice i dodataka


Prikazana maska je samo primjer. Konkretan izgled ovisi o vašim postavkama i formulama za izračun pojedinačnih postavki na isplatnoj listi [1.4].

 

1.6.3.3.1. Kako obračunati jednokratni mjesečni dodatak/doprinos/članarinu za sve zaposlenike


Nije rijedak slučaj, da morate u jednom mjesecu obračunati određeni, zakonsko propisan dodatak odnosno članarinu za određeni doprinos za svakog zaposlenog radnika.

Spomenutu situaciju možete riješiti na više načina. Najlakše ćete to učiniti definiranjem odgovarajućih postavki za dodatak na isplatnoj listi te korištenjem parametara Param odnosno BoolParam.

Na obračunu plaća, u izborniku s dodatnim mogućnostima, izaberite slijedeću mogućnost:

  
Postavke preuzete vrijednosti parametara
  
  Slika 29: Postavke preuzete vrijednosti parametara

Nakon toga upišite željenu preuzetu vrijednost za odabrane parametre te ih označite kako bi željeni dodatak/doprinos bio dodan na obračun kod svakog zaposlenika te pravilno obračunat u mjesecu za koji radite obračun.

  
Izbor parametara za postavke te unos preuzete vrijednosti dodatka
  
  Slika 30: Izbor parametara za postavke te unos preuzete vrijednosti dodatka

 

1.6.3.3.2. Kako izračunamo bruto plaću za željeni neto iznos isplate plaće?


Program nudi izračun bruto plaće upisivanjem željenog iznosa neto plaće. Postupak izračuna iznosa bruto plaće za željeni iznos neto plaće je opisan kroz slijedeće korake:

1.6.3.3.2.1 Korak 1: Opcija za izračun iznosa bruto plaće za zadani neto

Kod unosa bruto iznosa plaće kliknite na gumb Izračunaj bruto za zadani neto, kao što je prikazano na slici:

  
Gumb za izračun bruto plaće za zadani neto iznos
  
  Slika 31: Gumb za izračun bruto plaće za zadani neto iznos

1.6.3.3.2.2 Korak 2: Izbor parametra za numerični izračun bruto plaće

Prikaže se maska za unos željenog iznosa neto plaće. Izaberite parametar, izmijenog kojeg će se izračunati novi iznos bruto plaće. Izborom retka iz isplatne liste možete birati samo među retcima isplatne liste unutar kojih se u formuli koristi posebna varijabla Param .

  
Unos parametra za izračun bruto plaće za zadani neto
  
  Slika 32: Unos parametra za izračun bruto plaće za zadani neto

Nakon upisa iznosa neto plaće te izbora parametra, kliknite na gumb Izračunaj bruto za zadani neto.

1.6.3.3.2.3 Korak 3: Prikaz novog iznosa bruto plaće

Nakon numeričnog izračuna bruto plaće, prikaže se rezultat izračuna. U navedenom primjeru vidimo, da je s izmijenom postotka za dodatak na radnu uspješnost program izračunao novi iznos bruto plaće, pri kojem iznos neto isplate bez dodataka i obustava iznosi točno toliko, koliko ste željeli.

  
Rezultat numeričnog izračuna bruto plaće
  
  Slika 33: Rezultat numeričnog izračuna bruto plaće

Kod numeričnog izračuna iznosa bruto plaće program uzima u obzir samo one retke s isplatne liste kod kojih se u formulama koristi parametar - varijabla Param .

Bruto plaća se tako izračuna numeričnim mijenjanjem vrijednosti varijable Param  za izabrani redak isplatne liste.

 

1.6.3.4. Pogodnosti


  
Unos podataka za obračun pogodnosti
  
  Slika 34: Unos podataka za obračun pogodnosti


Program automatski izračuvana pogodnosti za upotrebu službenog vozila u privatne svrhe. Podatke o službenom vozilu je potrebno prethodno evidentirati u šifrarniku službenih vozila.

 

1.6.3.5. Olakšice


  
Unos podataka za obračun dohodovnih olakšica
  
  Slika 35: Unos podataka za obračun dohodovnih olakšica

Iznos posebne te iznos osobne olakšice upišite u odgovarajuća polja za unos, kao što je vidljivo na slici. Iznos opće olakšice nije potrebno unositi, jer je ista automatski obuhvaćena. Iznose olakšica unosite u visini mjesečnih olakšica odnosno 1/12 godišnje olakšice.

Ukoliko u podacima zaposlenika označite, da se ne radi o zaposlenju kod glavnog poslodavca, olakšice se ne uzimaju u obzir ne glede na vrijednosti, koje ste upisali u polja za unos.

Nakon unosa iznosa bonusa i olakšica kliknite na gumb Naprijed >

 

1.6.3.6. Krediti, druge obustave, dobrovoljno dodatno mirovinsko osiguranjeZa unos obustava odnosno kredita za zaposlenike, kliknite na gumb Unos obustave, kao što možete vidjeti na slici dolje:

  
Unos obustave
  
  Slika 36: Unos obustave

Klikom na gumb Unos obustave se prikazuje maska za unos podataka o obustavi, gdje upisujete sve potrebne podatke o obustavi. Unos podataka potvrdite klikom na gumb U redu. Nakon potvrde unesenih podataka, obustava će se prenijeti na isplatnu listu, kao što prikazuje slika dolje:

  
Unos obustava
  
  Slika 37: Unos obustava

Aktivni kredit možete unijeti ako ste ga prethodno unijeli u podatke o zaposleniku, klikom na gumb Unos aktivnog kredita.

  
Unos aktivnog kredita
  
  Slika 38: Unos aktivnog kredita

Klikom na gumb Unos aktivnog kredita se otvara stranica, na kojoj jednostavnim klikom, izaberete taj kredit. Stranica izgleda ovako:

  
Izaberite kredit jednostavnim klikom
  
  Slika 39: Izaberite kredit jednostavnim klikom

Klikom na taj kredit, će se isti, već postojeći upisani kredit, prepisati u masku za unos podataka za isplatu obustave od plaće, a potvrdom na gumb U redu će se prenijeti na isplatnu listu, kao kod unosa obustava.

Nakon završenog unosa obustava tj. kredita je potrebno potvrditi izmijene na isplatnoj listi klikom na gumb U redu, prikazanog na slici dolje:

  
Izmijene na isplatnoj listi je potrebno potvrditi
  
  Slika 40: Izmijene na isplatnoj listi je potrebno potvrditi

Na stranici za unos kredita i drugih obustava možete upisati i iznos dobrovoljnog, dodatnog mirovinskog osiguranja.Ukoliko upišete iznos DDMO za radnika, potrebno je odrediti postavku obračuna, kako bi se taj iznos automatski oduzeo od iznosa bruto plaće i ispisati se na isplatnoj listi.

Mogućnosti unosa tih iznosa prikazuje slika dolje:

  
Unos DDMO za zaposlenika odnosno poslodavca
  
  Slika 41: Unos DDMO za zaposlenika odnosno poslodavca

Nakon unosa svih podataka, izmijene potvrdite te obračun spremite. Obračun spremite klikom na gumb Spremi, koji titra sve dok ne spremite izmijene:

  
Obračun je potrebno spremiti
  
  Slika 42: Obračun je potrebno spremiti

 

1.6.3.7. Povrat troškova toplih obroka i prijevoza na posao


  
Unos podataka za obračun naknada
  
  Slika 43: Unos podataka za obračun naknada

U poljima za unos naknada označite klikom u   , da želite isplatiti pojedinačnu naknadu.

Kod izračuna naknada za topli obrok možete upisati samo broj dana za koje se obračunava topli obrok odnosno naknada za prehranu tijekom rada. Program u tom slučaju sam pomnoži broj dana s iznosom za topli obrok, kojeg ste upisali kod unosa osnovnih podataka [1.6.1]. Visinu naknade za topli obrok možete upisati i kao apsolutni iznos.

Iznos za povrat troškova za prijevoz na posao upišite u odgovarajuće polje za unos.

U skladu sa propisom se ne može obračunati topli obrok i dnevnica za isti radni dan. U takvim slučajevima vas program automatski upozorava, da postoji otvoreni putni nalog u danom razdoblju ili je za dano razdoblje obračunan putni nalog s dnevnicama.

 

1.6.3.8. Podaci za isplatu plaće


  
Unos podataka za obračun naknada
  
  Slika 44: Unos podataka za obračun naknada

U polja za unos pri Načinu isplate  izaberite uplatu na osobni račun ili gotovinski način isplate plaća. Unos podatka je prilikom uplate na osobni račun obavezan, jer se isti koristi kod generiranja platnih naloga za e-bankarstvo ili za ispis na obrazac HUB 1. Nakon unosa svih podataka kliknete na gumb U redu. Time je unos podataka za obračun plaće za tog zaposlenika završen.

Podatak o broju osobnog računa se automatski preuzima iz kadrovske evidencije, dodavanjem zaposlenika u obračun. Ako u podacima o zaposleniku upišete više osobnih računa, uvijek će se preuzimati prvi sa popisa. Klikom na dropDown.gif možete izabirati između drugih osobnih računa zaposlenika ili jednostavno upisati drugi broj računa.

Ako plaću želite isplatiti na više osobnih računa, možete kod svakog zaposlenika upisati obustavu na isplatu odgovarajućeg dijela plaće na drugi osobni račun.

 

1.6.4. Korak 4: Potvrda i zatvaranje obračuna

Po unosu i spremanju svih podataka, obračun možemo zatvoriti klikom na gumb Zaključi obračun kao što prikazuje slika dolje:

  
Zatvaranje obračuna
  
  Slika 45: Zatvaranje obračuna

Po zatvaranju obračuna plaće, na raspolaganju ćemo imati funkcije, opisane na slici dolje:

  
Zaključen obračun
  
  Slika 46: Zaključen obračun

Ako naknadno želimo promjeniti podatke obračuna, potrebno je kliknuti na gumb Ponovno otvori obračun.

 

1.6.5. Korak 5: Unos i evidencija plaćenih doprinosa

 

1.6.6. Korak 6: Ispis isplatnih lista i obrasca JOPPD

Obračunske liste za zaposlenike, rekapitulacije i sve obvezne obrasce (JOPPD,...) možemo ispisati odmah po zatvaranju obračuna plaće [1.6.4]. Za ispis obrazaca kliknemo na gumb Ispis u alatnoj traci obračuna. Otvara se padajući izbornik gdje izaberemo željene obrasce i izvještaje za ispis:

  
Izbornik s obrascima iz obračuna plaće
  
  Slika 47: Izbornik s obrascima iz obračuna plaće

U izborniku se prikazuju svi ispisi relevantni za obračun:

Ispisi iz obračuna plaće mogući su tek nakon zatvaranja odnosno zaključavanja obračuna. Ukoliko je obračun otvoren i u izradi, ispis obrazaca i izvještaja nije moguć.

 

1.6.6.1. Isplatne (obračunske) liste za zaposlenike

Isplatne liste za zaposlenike propisanog sadržaja [https://e-racuni.hr/hrracuni/obracun-place-otpremnine-i-naknade-za-neiskoristeni-godisnji-odmor-od-1-10-2023/] možemo ispisati tek nakon zatvaranja obračuna plaće [1.6.4].

Na raspolaganju je klasični ispis/izgled isplatne liste s opcijom dodavanja vlastitog logotipa i drugih prilagodbi ispisa te ispis podataka na obrazac IP1. Isplatne liste možemo ispisati i na stranom jeziku (engleski, njemački, talijanski kao i u ostalim jezicima poput slovenskog, srpskog, češkog, poljskog, slovačkog, itd.). Za ispis podataka iz obračuna kliknemo na gumb Ispis u alatnoj traci kao što prikazuje sljedeća slika:

  
Isplatnu listu možemo ispisati tek nakon zatvaranja obračuna plaće
  
  Slika 48: Isplatnu listu možemo ispisati tek nakon zatvaranja obračuna plaće

  
Klasični izgled / ispis isplatne liste koja zadovoljava zakonski propisan sadržaj
  
  Slika 49: Klasični izgled / ispis isplatne liste koja zadovoljava zakonski propisan sadržaj

  
  
Obračunski podaci za zaposlenike na IP1 obrascu
  
  Slika 51: Obračunski podaci za zaposlenike na IP1 obrascu

 

1.6.6.2. POREZNA UPRAVA: Obrazac JOPPD

Obrazac JOPPD možemo ispisati odmah po zatvaranju obračuna plaće / obračuna drugog dohotka. Za ispis obrasca JOPPD kliknemo na gumb Ispis u alatnoj traci obračuna:

  
JOPPD obrazac možemo ispisati tek nakon zatvaranja obračuna plaće
  
  Slika 52: JOPPD obrazac možemo ispisati tek nakon zatvaranja obračuna plaće

Generirati će se datoteka u PDF formatu, koja će automatski biti popunjenja s podacima iz obračuna te s podacima iz evidencije zaposlenika:

  
  
  
Sadržaj JOPPD obrasca
  
  Slika 55: Sadržaj JOPPD obrasca


Za generiranje XML datoteke JOPPD obrasca za predaju u sustav ePorezna, u alatnoj traci zatvorenog obračuna kliknemo na gumb Razmjena podataka i izaberemo kao prikazano na slici:

  
Generiranje XML datoteke za prijenos obrasca JOPPD u sustav ePorezna
  
  Slika 56: Generiranje XML datoteke za prijenos obrasca JOPPD u sustav ePorezna

 

1.6.6.3. Obrasci do 31.12.2013.

 

1.6.6.3.1. FINA: Obrazac SPL

Za isplate plaća i naknada od 1. ožujka 2009. godine FINA više ne prikuplja i ne obrađuje podatke iz statističkog Izvještaja o isplaćenim plaćama - obrazac SPL, kao ni podatke iz Izvještaja o isplaćenim naknadama materijalnih prava radnika - obrazac TMP.

Isplatitelji plaća i naknada tako više nemaju obvezu dostavljati FINA-i navedene izvještaje, za isplate od 01.03.2009. godine na dalje.

Za izradu statističkog izvještaja o isplatama plaća, dovoljno je u alatnoj traci izabrati |Ispis dokumenta |Obrazac SPL. Prethodno morate obavezno zaključiti i zatvoriti obračun plaća za mjesec, za koji želite ispisati obrazac SPL.

  
Ispis obrasca SPL
  
  Slika 57: Ispis obrasca SPL

Svi potrebni podaci se automatski prenose u za to propisan obrazac SPL, kao što je prikazano na donjoj slici:

  

 

1.6.6.3.2. FINA: Obrazac TMP

Za isplate plaća i naknada od 1. ožujka 2009. godine FINA više ne prikuplja i ne obrađuje podatke iz statističkog Izvještaja o isplaćenim plaćama - obrazac SPL, kao ni podatke iz Izvještaja o isplaćenim naknadama materijalnih prava radnika - obrazac TMP.

Isplatitelji plaća i naknada tako više nemaju obvezu dostavljati FINA-i navedene izvještaje, za isplate od 01.03.2009. godine na dalje.

Ukoliko želite izraditi izvještaj o isplatama naknada materijalnih prava zaposlenicima, izaberite u izborniku |Ispis dokumenta |Obrazac TMP.

  
Ispis obrasca TMP
  
  Slika 59: Ispis obrasca TMP

Ukoliko su prilikom obračuna plaća obuhvaćene naknade materijalnih prava zaposlenicima, podaci iz obračuna plaća će automatski biti preneseni u za to, propisan obrazac TMP.

  
Obrazac TMP
  
  Slika 60: Obrazac TMP

 

1.6.6.3.3. FINA: Obrazac RS-m

Na temelju Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dohodak ( Narodne novine" 79/13) propisan je novi Obrazac JOPPD koji se primjenjuje od 01.01.2014. godine.

Obrazac JOPPD zamjenjuje sljedeće obrasce Obrazac ID, Obrazac ID-1, Obrazac IDD, Obrazac IDD-1, Obrazac IP i Obrazac R-Sm.

Obrazac RS-m možete ispisati nakon što zaključite i zatvorite obračun plaća, i kliknete na gumb Generiranje RSm obrasca, kao što je prikazano na slijedećoj slici:

  
Obrazac RS-m
  
  Slika 61: Obrazac RS-m

Nakon toga se otvara maska sa podacima, koji će se ispisati na RS-m obrascu.

  

Nakon pregleda podataka, kliknite na |Ispis dokumenta |Obrazac RS-m. Otvoriti će se slijedeći prozor:

  

Ukoliko se odlučite za slanje RS-m obrasca elektroničkim putem, obavezno označite ispis kontrolnog broja (Hash) na obrascu, a ako želite ispisati samo stranicu A, označite izostavljanje stranice B iz izvještaja, kao što je prikazano na slici gore.

Obrazac RS-m izgleda ovako:

  
Ispis obrasca RS-m - stranica A
  
  Slika 64: Ispis obrasca RS-m - stranica A


  
Ispis obrasca RS-m - stranica B
  
  Slika 65: Ispis obrasca RS-m - stranica B

 

1.6.6.3.4. POREZNA UPRAVA: Obrazac ID

Na temelju Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dohodak ( Narodne novine" 79/13) propisan je novi Obrazac JOPPD koji se primjenjuje od 01.01.2014. godine.

Obrazac JOPPD zamjenjuje sljedeće obrasce Obrazac ID, Obrazac ID-1, Obrazac IDD, Obrazac IDD-1, Obrazac IP i Obrazac R-Sm.

Za isplate plaća i naknada od 01.01.2014. godine Porezna uprava više ne prikuplja i ne obrađuje podatke iz Mjesečnog izvještaja o plaćama, porezu, prirezu i doprinosima za obvezna osiguranja - ID obrazac. Isplatitelji plaća i naknada tako više nemaju obvezu dostavljati Poreznoj upravi navedeni izvještaj, za isplate od 01.01.2014. godine na dalje.


Nakon što zaključite i zatvorite obračun plaća, obrazac ID možete ispisati putem izbornika |Plaće |Izvještaji, kao što je prikazano na slici dolje:

  
Postupak za ispis obrasca ID
  
  Slika 66: Postupak za ispis obrasca ID

Svi podaci iz obračuna plaća će se automatski ispisati na obrascu ID, kao što je prikazano na slici dolje:

  

  
Obrazac ID
  
  Slika 68: Obrazac ID

 

1.6.7. Korak 6a: Slanje obrazaca iz obračuna plaće putem e-maila

Funkcionalnost za slanje obrazaca iz obračuna plaće e-poštom izravno iz programa nalazi se u alatnoj traci obračuna unutar gumba envelope.gif. Pogledajte sljedeću sliku:

  
Opcija za slanje obrazaca iz obračuna plaće putem e-pošte, izravno iz programa
  
  Slika 69: Opcija za slanje obrazaca iz obračuna plaće putem e-pošte, izravno iz programa

Navedena funkcionalnost za izravno slanje obrazaca iz obračuna e-poštom izravno iz programa posebno je korisna za uporabu u knjigovodstvenim uredima, jer knjigovođama omogućuje da svojim klijentima brzo i jednostavno dostave sve obrasce iz obračuna plaće.

Izborom opcije Slanje obrazaca i izvještaja putem e-maila otvara se stranica za izbor obrazaca koje želimo poslati e-poštom:

  
Izbor obrazaca, koje želite poslati putem e-maila
  
  Slika 70: Izbor obrazaca, koje želite poslati putem e-maila

Nakon što iz obračuna generiramo nalog za plaćanje, među dokumentima za slanje e-poštom ponuditi će se i mogućnost slanja datoteke SEPA, kao što prikazuje slika dolje:

  
Izbor obrazaca i datoteke SEPA (nalog za plaćanje) za slanje e-poštom
  
  Slika 71: Izbor obrazaca i datoteke SEPA (nalog za plaćanje) za slanje e-poštom

Izbor obrazaca i datoteka potvrdimo klikom na gumb U redu. Otvoriti će se maska za unos adrese primatelja e-mail poruke. E-mail adresu možemo potražiti upisivanjem početnih slova kojima započinje adresa ili pak podatak potražiti u šifrarniku, klikom na gumb dropDown.gif. Ukoliko podatak o e-mail adresi primatelja nismo upisali u šifrarnik partnera, podatak moramo upisati ručno.

  
Unos sadržaja poruke i primatelja e-pošte
  
  Slika 72: Unos sadržaja poruke i primatelja e-pošte

Klikom na opciju Slanje isplatnih lista zaposlenicima na njihovu e-mail adresu, otvara se sljedeća stranica:

  
Izbor e-mail adresa zaposlenika, kojima želite poslati isplatnu listu
  
  Slika 73: Izbor e-mail adresa zaposlenika, kojima želite poslati isplatnu listu

Od 1.12.2017. su zakonom propisane mjere zaštite osjetljivih osobnih podataka prilikom prijenosa putem telekomunikacijskih mreža. Podaci su primjereno zaštićeni ukoliko se proslijeđuju uporabom kriptografskih metoda i elektroničkog potpisa na način da je osigurana nečitljivost tj. neprepoznatljivost prilikom prijenosa. U programu je iz tog razloga omogućen unos šifri za PDF dokumente, koje se koriste pri kreiranju ispisa isplatne liste za slanje putem e-pošte. Više o unosu šifre pročitajte na stranici Generiranje šifre za PDF dokumente. Ako u podacima o zaposleniku nije upisana šifra, tada se PDF kreira bez šifre, a na što će nas program i upozoriti.

Ako u podacima o zaposleniku nije upisana e-mail adresa, program će nas na to upozoriti. Upisati je možemo izravno na ovoj stranici, u za to namjenjeno polje. U prikazanoj masci možemo pregledati koji će dokumenti biti poslani i zadati možemo sadržaj e-mail poruke za pojedinačnog zaposlenika ili za sve zaposlenike odjednom klikom na gumb Izmjeni sadržaj poruke za više izabranih dokumenata istovremeno. Nakon što označimo kojim zaposlenicima želimo poslati isplatnu listu, izbor potvrdimo klikom na gumb Pošalji izabrane dokumente i time će dokumenti biti poslani na sve upisane e-mail adrese.

 

1.6.8. Korak 7: Generiranje naloga za plaćanje i isplata plaća

Nalog za plaćanje možemo generirati nakon što zaključimo obračun plaće. Generiranje naloga pokrećemo klikom na gumb  Isplata:

  
Pokretanje automatskog kreiranja naloga za plaćanje iz obračuna plaće
  
  Slika 74: Pokretanje automatskog kreiranja naloga za plaćanje iz obračuna plaće


U izborniku |Banka |Nalozi za plaćanje ili pak klikom na poveznicu, dodane u obračun plaće, pregledati možemo sadržaj nalog za plaćanje (primjer prikazan na slici dolje):

  
Program je iz podataka u obračunu plaća kreirao nalog za plaćanje
  
  Slika 75: Program je iz podataka u obračunu plaća kreirao nalog za plaćanje


Brojevi uplatnih računa će se u trenutku ispisa naloga za plaćanje na obrasce HUB ili pak pri pokretanju generiranja datoteke FINA za eBankarstvo, automatski preračunati i prikazati u IBAN formatu.

 

1.6.9. Korak 8: Knjiženje obračuna plaće na temeljnicu

Obračun plaće možemo proknjižiti tek po zatvaranju obračuna [1.6.4]. Nakon što to učinimo, obračun možemo proknjižiti klikom na gumb Knjiženje obračuna plaća, koji nudi dvije mogućnosti - knjiženje i knjiženje po mjestu troška, stoga izaberemo odgovarajuće:

  
Pokretanje knjiženja zaključenog obračuna plaće
  
  Slika 76: Pokretanje knjiženja zaključenog obračuna plaće

Klikom na jednu od opcija, podaci iz obračuna će biti preneseni na novu temeljnicu. Podatke možemo prema potrebi izmijeniti/dopuniti ili promjeniti konta za knjiženje. Kada u alatnoj traci kliknemo na gumb Spremi, temeljnici će automatski biti dodijeljen redni broj.

Po spremanju temeljnice, u obračunu plaće će biti vidljiv broj temeljnice na koju je knjižen, a klikom na broj temeljnice možemo pogledati njen sadržaj:

  
Prikaz broja temeljenice na koju je obračun proknjižen
  
  Slika 77: Prikaz broja temeljenice na koju je obračun proknjižen

 

1.6.10. Korak 8a: Knjiženje obračuna doprinosa za obrtnika na temeljnicu

Obračun doprinosa za samostalne djelatnosti možemo knjižiti tek po zatvaranju obračuna [3.2]. Nakon što to učinimo, obračun možemo proknjižiti klikom na gumb Knjiženje obračuna doprinosa:

  
Pokretanje knjiženja obračuna doprinosa za samostalne djelatnosti
  
  Slika 78: Pokretanje knjiženja obračuna doprinosa za samostalne djelatnosti

Pokretanjem knjiženja, podaci iz obračuna će biti preneseni na novu temeljnicu. Podatke možemo prema potrebi izmijeniti/dopuniti ili promjeniti konta za knjiženje. Kada u alatnoj traci kliknemo na gumb Spremi, temeljnici će automatski biti dodijeljen redni broj.

Po spremanju temeljnice, u obračunu doprinosa će biti vidljiv broj temeljnice na koju je knjižen, a klikom na broj temeljnice možemo pogledati njen sadržaj:

  
Prikaz broja temeljnice na koju je obračun doprinosa proknjižen
  
  Slika 79: Prikaz broja temeljnice na koju je obračun doprinosa proknjižen

 

1.6.11. Korak 8b: Knjiženje obračuna doprinosa u knjige obrtnika

Obračun doprinosa za samostalne djelatnosti možemo knjižiti tek po zatvaranju obračuna [3.2]. Za knjiženje obračuna u knjige obrtnika - knjigu primitaka i izdataka, u alatnoj traci obračuna kliknemo na |Više |Knj. dok. u knjigu: Knjiga primitaka i izdataka 2014:

  
Knjiženje obračuna doprinosa u knjigu primitaka i izdataka 2014
  
  Slika 80: Knjiženje obračuna doprinosa u knjigu primitaka i izdataka 2014

Preduvjet za knjiženje u knjige obrtnika je da smo ih prethodno otvorili u modulu |Financije |Knjige jednostavnog knjigovodstva.


  
Knjiženje obračuna doprinosa u knjigu primitaka i izdataka 2014
  
  Slika 81: Knjiženje obračuna doprinosa u knjigu primitaka i izdataka 2014

 

1.6.12. Korak 9: Knjiženje isplata plaće

Nakon što u modul |Banka |Izvodi/Promet ručno upišemo izvod ili pak uvozimo datoteku s izvodom na kojem je vidljiva isplata plaće, tada možemo pokrenuti automatsko knjiženje izvoda na temeljnicu u glavnu knjigu.

Sadržaj temeljnice (opise knjiženja, konta, dodavanje/brisanje knjiženja) možemo prije spremanja u glavnu knjigu prema potrebi izmijeniti/dopuniti.

 

1.7. Umanjenje osnovice za obračun doprinosa MO I. stup

Sukladno izmjenama Zakona o doprinosima NN 114/23 [https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_10_114_1611.html], poslodavci su dužni od 01.12.2023. pri izradi obračuna plaće za zaposlenike primjeniti umanjenje osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (MO I. stup). Umanjenje se ne može primjeniti za doprinos za mirovinsko osiguranje individualne kapitalizirane štednje (MO II. stup) kao ni na doprinose na plaću.

U programu e-racuni.hr podržana je izrada obračuna plaće s automatskim izračunom mogućeg iznosa umanjenja osnovice za obračun doprinosa MO I stup za:

Umanjenje osnovice za obračun doprinosa može se primjeniti za sve radnike kojima mjesečna bruto plaća ne prelazi 1.300,00 eura odnosno za:

 • radnike koji su zaposleni kod poslodavca sa sjedištem u RH neovisno o fondu radnih sati (puno, nepuno ili skraćeno radno vrijeme, zaposlenje na određeno ili neodređeno vrijeme)
 • radnike koji su zaposleni kod poslodavca sa sjedištem u RH i rade u više država članica EU (A1 potvrda za rad u više država EU)
 • radnike koji su zaposleni kod poslodavca sa sjedištem u EU, a rade na području RH
 • direktore i članove uprave trgovačkih društava, upravitelje zadruga

Umanjenje se može primjeniti na sljedeće primitke koji se smatraju plaćom:

Ako je mjesečna bruto plaća zaposlenika manja od minimalne osnovice za obračun doprinosa, doprinosi se obračunavaju na minimalnu osnovicu bez primjene umanjenja osnovice.

Umanjenje se ne može primjeniti na primitke koji se ne smatraju plaćom:

1.7.1 Način izračuna iznosa umanjenja osnovice za obračun doprinosa MO I. stup

Iznos umanjenja osnovice za obračun doprinosa izračunava se iz razlike između bruto plaće zaposlenika i maksimalnog iznosa bruto plaće na koji se primjenjuje umanjenje koja se množi koeficijentom 0,5.

Primjer:

Za zaposlenika s ugovorenom bruto plaćom u iznosu 1.000,00 eura se iznos umanjenja osnovice za obračun doprinosa MO I izračunava na sljedeći način:

1.300,00 eura - 1.000,00 = 300,00 eura

Razlika se množi koeficijentom 0,5 i time dobiva iznos umanjenja osnovice za obračun doprinosa MO I stup:

300,00 eura * 0,5 = 150,00 eura

Za zaposlenika s bruto plaćom u iznosu 1.000,00 eura se doprinosi MO I stup obračunavaju na osnovicu 850,00 eura po primjeni umanjenja osnovice za obračun doprinosa MO I od 150,00 eura.

Ukoliko zaposlenik radi kod dva ili više poslodavaca [1.7.3], pri obračunu plaće koristi se umanjenje mjesečne osnovice razmjerno udjelu pojedine bruto plaće po poslodavcu u odnosu na ukupan iznos bruto plaća kod svih poslodavaca na temelju:

 

1.7.2. Rad kod jednog poslodavca

Umanjenje mjesečne osnovice za obračun doprinosa MO I stup [1.7] može se primjeniti za sve radnike kojima bruto plaća ne prelazi 1.300,00 eura neovisno o broju odrađenih radnih sati, razdoblju provedenom u radnom odnosu u određenom mjesecu, zaposlenju na određeno ili neodređeno, punom ili nepunom radnom vremenu.

Iznos umanjenja mjesečne osnovice za pojedinog zaposlenika automatski se izračunava u trenutku izrade obračuna plaće, iz razlike iznosa bruto plaće zaposlenika koju vodimo u kadrovskoj evidenciji i maksimalnog iznosa bruto plaće na koji se primjenjuje umanjenje koju zatim množimo koeficijentom 0,5.

Primjer podataka zaposlenika iz kadrovske evidencije kojem bruto plaća ne prelazi 1.300,00 eura:

  
Bruto plaća zaposlenika u iznosu manjem od 1.300,00 eura
  
  Slika 82: Bruto plaća zaposlenika u iznosu manjem od 1.300,00 eura

Po dodavanju zaposlenika u obračun plaće automatski se izračunava i primjenjuje umanjenje osnovice za obračun doprinosa MO I stup.

Razliku između maksimalnog iznosa bruto plaće na koji se može primjeniti umanjenje osnovice i bruto plaće zaposlenika izračunamo na način: 1.300,00 - 1.150,00 = 150,00 eura. Iznos umanjenja dobijemo množenjem te razlike sa koeficijentom 0,5 odnosno: 150,00 * 0,5 = 75,00 eura. Primjer obračuna plaće uz primjenu umanjenja mjesečne osnovice prikazan je na slici u nastavku:

  
Automatski izračun iznosa umanjenja mjesečne osnovice pri izradi obračuna plaće za zaposlenika s brutom plaćom manjom od 1.300,00 eura
  
  Slika 83: Automatski izračun iznosa umanjenja mjesečne osnovice pri izradi obračuna plaće za zaposlenika s brutom plaćom manjom od 1.300,00 eura

Za zaposlenika kojem bruto plaća prelazi 1.300,00 eura se ne može primjeniti umanjenje osnovice za obračun doprinosa.

 

1.7.3. Rad kod dva ili više poslodavaca

Podatke o zaposleniku koji je zaposlen na nepuno radno vrijeme te radi kod dva ili više poslodavaca unosimo u kadrovsku evidenciju na način kao prikazano na sljedećoj slici:

  
Unos podataka o zaposlenju u kadrovsku evidenciju u slučaju zaposlenja kod dva ili više poslodavaca
  
  Slika 84: Unos podataka o zaposlenju u kadrovsku evidenciju u slučaju zaposlenja kod dva ili više poslodavaca

Ako pri izradi obračuna plaće za zaposlenika ne primjenjujemo osobni odbitak, u podacima o zaposlenju odznačimo korištenje sljedeće postavke:

  
Postavka za određivanje korištenja osobnog odbitka u obračunu plaće za zaposlenika
  
  Slika 85: Postavka za određivanje korištenja osobnog odbitka u obračunu plaće za zaposlenika

Ako se osobni odbitak može djelomično koristiti, u kadrovskoj evidenciji označimo korištenje postavke Poslodavac je glavni poslodavac zaposlenika i unosimo iznos ili % umanjenja osobnog odbitka:

  
Unos iznosa ili postotka umanjenja osobnog odbitka
  
  Slika 86: Unos iznosa ili postotka umanjenja osobnog odbitka

Pri izradi obračuna plaće za zaposlenika koji radi kod dva ili više poslodavaca u obzir se uzimaju svi podaci i postavke koje smo prethodno upisali u kadrovsku evidenciju te se automatski izračunava:

Mjesečni fond radnih satiIzračun na temelju upisanog broja radnih sati tjedno, broja radnih dana tjedno i mjeseca za koji radimo obračun.
Iznos umanjenja osnovice za obračun doprinosa MO I. stupPodatak se izračuna na temelju bruto plaće kod trenutnog poslodavca i upisanog iznosa bruto plaće kod drugog poslodavca. Ako ne upišemo iznos bruto plaće kod drugog poslodavca, upisati možemo iznos umanjenja izravno u obračun plaće, sukladno podacima Porezne uprave (vrijedi za zaposlenika kojima bruto plaća ne prelazi 1.300,00 eura).
Iznos osobnog odbitkaPrati se postavka Poslodavac je glavni poslodavac zaposlenika i eventualno umanjenje osobnog odbitka za iznos koji se koristi kod drugog poslodavca.

1.7.3.1 Način izračuna iznosa umanjenja osnovice za obračun doprinosa MO I. stup

Pri obračunu plaće koristi se umanjenje mjesečne osnovice [1.7] razmjerno udjelu pojedine bruto plaće po poslodavcu u odnosu na ukupan iznos bruto plaća kod svih poslodavaca.

Primjer: Bruto plaća zaposlenika kod poslodavca A iznosi 650,00 eura, a kod poslodavca B iznosi 550,00 eura. Ukupno bruto primitci zaposlenika iznose 1.200,00 eura. Udio bruto plaće kod poslodavca A iznosi (650,00/1.200,00)*100% = 54,17 % dok je udio bruto plaće kod poslodavca B (550,00/1.200,00)*100% = 45,83 %.

Ukupan iznos umanjenja osnovice za obračun doprinosa MO I stup izračunamo na način: 1.300,00 - 1.200,00 = 100,00 * 0,5 = 50,00 eura. Iznos umanjenja osnovice koja se primjenjuje kod pojedinog poslodavca izračunamo na način:

  
Automatski izračun mjesečnog fonda radnih sati, iznosa umanjenja osnovice za obračun doprinosa MO I. stup i izračun djelomičnog iznosa osobnog odbitka
  
  Slika 87: Automatski izračun mjesečnog fonda radnih sati, iznosa umanjenja osnovice za obračun doprinosa MO I. stup i izračun djelomičnog iznosa osobnog odbitka

Na JOPPD obrascu se u polju 7.2 u ovom slučaju primjenjuje oznaka 3 - stjecatelj ima više poslodavaca i dostavlja izjavu o iznosima mjesečnih bruto plaća (čl. 23 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (NN 143/2023 [https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_12_143_1956.html])

1.7.3.2 Umanjenje mjesečne osnovice ukoliko zaposlenik ne dostavi izjavu o bruto plaći kod drugog poslodavca (umanjenje na temelju podataka Porezne uprave)

Želimo li pri izradi obračuna plaće za zaposlenika koji radi kod dva ili više poslodavaca, a koji nije dostavio izjavu o iznosu bruto plaće koju ostvaruje kod drugog poslodavca, primjeniti umanjenje osnovice za obračun doprinosa MO I. stup sukladno podacima Porezne uprave, iznos umanjenja osnovice možemo upisati izravno u obračunu plaće za zaposlenika.

Ako zaposlenik nije dostavio izjavu o iznosu bruto plaće koju ostvaruje kod drugog poslodavca, u kadrovskoj evidenciji ne popunjavamo sljedeće polje:

  
Bez podatka o bruto plaći kod drugog poslodavca
  
  Slika 88: Bez podatka o bruto plaći kod drugog poslodavca

U tom slučaju se u obračunu plaće za tog zaposlenika automatski aktivira postavka za ručni unos iznosa umanjenja osnovice za obračun doprinosa MO I. stup sukladno podacima Porezne uprave.

Kada u obračun plaće dodamo zaposlenika za kojeg u kadrovskoj evidenciji nismo upisali iznos bruto plaće kod drugog poslodavca, na stranici Sati rada i bruto plaća možemo ručno upisati iznos umanjenja unutar automatski kreirane postavke kao prikazano na slici:

  
Automatski kreirana postavka za unos iznosa umanjenja osnovice za obračun doprinosa MO I. stup
  
  Slika 89: Automatski kreirana postavka za unos iznosa umanjenja osnovice za obračun doprinosa MO I. stup

Na JOPPD obrascu se u polju 7.2 u ovom slučaju primjenjuje oznaka 2 - za stjecatelja se koriste podaci Porezne uprave o iznosu umanjenja mjesečne osnovice (čl. 23 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (NN 143/2023 [https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_12_143_1956.html])

 

1.7.4. Više obračuna za zaposlenika u istom mjesecu

 

1.8. Obračun plaće u više dijelova

Obračun plaće u više dijelova znači, da u toku mjeseca možemo napraviti više obračuna i na kraju ispisati kumulativne obrasce.

  
Na slici je prikazano da u mjesecu 12/2014 postoje dva obračuna - pojedinačni obračun zaprima redni broj.
  
  Slika 90: Na slici je prikazano da u mjesecu 12/2014 postoje dva obračuna - pojedinačni obračun zaprima redni broj.

Opisana funkcionalnost omogućuje da istog djelatnika dodamo u više obračuna u toku istog mjeseca. Program će u tom slučaju pravilno prerasporediti iznose olakšica (npr. ako cijeli iznos olakšice nije iskorišten u prvom obračunu, ostatak olakšice se prenosi u sljedeći obračun) te primitke svrstati u pravilne porezne razrede.

Obračun plaće u više dijelova možemo koristiti ako želimo npr. za prvu polovicu zaposlenika napraviti jedan obračun, a za drugu polovicu zaposlenika drugi obračun (npr. razlike u datumu isplate).

Kada radimo dva ili više obračuna u toku istog mjeseca, vrlo je važno da prvi obračun zatvorimo i tek tada pokrećemo obračun iznosa u drugom obračunu, posebice ako se u drugom obračunu nalazi zaposlenik/ici dodani i u prvi obračun. Ako pak najprije zatvorimo drugi obračun plaće, nećemo više moći zatvoriti prvi obračun. Nakon zatvaranja svih obračuna, ponovno otvoriti možemo samo zadnji obračun, dok kod ostalih obračuna nemamo tu mogućnost.

U slučaju više obračuna mjesečno, ispis kumulativnih obrazaca [1.8.1] je moguć iz svih, osim iz prvog obračuna.

 

1.8.1. Kumulativni obrasci

Otvaranjem drugog ili svakog sljedećeg obračuna plaće za isti mjesec, na raspolagnaju ćemo imati mogućnost ispisa kako redovnih izvještaja i obrazaca [1.6.6], tako i kumulativnih obrazaca.

  
Kumulativne obrasce možemo ispisati iz svih obračuna za isti mjesec, osim iz prvog obračuna
  
  Slika 91: Kumulativne obrasce možemo ispisati iz svih obračuna za isti mjesec, osim iz prvog obračuna

Izgled svih izvještaja osim Izvještaja o porezu i prirezu po općinama [1.8.1.1] su isti kao kod redovnih obračuna.

 

1.8.1.1. Izvještaj o porezu i prirezu po općinama - kumulativni ispis

 

2. Obračun plaće za direktora i člana uprave

U skladu sa čl. 21 stavak 2. Zakona u doprinosima, u programu e-računi ugrađena je propisana minimalna osnovica za obračun doprinosa za rad u punom radnom vremenu za osiguranika koji je istovremeno kod poslodavca član uprave ili izvršni direktor, a koja ne smije biti manja od umnoška iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,65.

Mjesečna osnovica za obračun doprinosa za člana uprave ili izvršnog direktora za 2024. godinu iznosi 1.014,00 eura

2.1 Kako pripremiti obračun plaće za direktora i/ili člana uprave?

U podacima o zaposleniku, unutar podataka o zaposlenju pohranimo podatak u polju Vrsta zapolenja: vlasnik društva ili član uprave:

  
Unos vrste zaposlenja u podacima zaposlenika
  
  Slika 92: Unos vrste zaposlenja u podacima zaposlenika

U polje Bruto plaća upišemo ugovoreni iznos bruto plaće, ne glede na propisan minimalni iznos osnovice za obračun doprinosa. Program e-računi prati zapis o vrsti zaposlenja upisan u podacima zaposlenika, i u skladu s time u obračunu plaće koristi propisanu osnovicu za obračun doprinosa. Otvorimo obračun plaće i dodamo zaposlenika - vlasnika društva i/ili člana uprave. Upišemo sate rada ili ih samo potvrdimo ukoliko izravno u e-računima vodimo evidenciju prisutnosti na radnom mjestu te provjerimo obračunate iznose:

  
Provjera obračunatih iznosa
  
  Slika 93: Provjera obračunatih iznosa

Plaća direktora/člana uprave obračunata na ovaj način, iskazuje se na JOPPD obrascu kako navodi primjer dolje:

  
Pregled B stranice JOPPD obrasca
  
  Slika 94: Pregled B stranice JOPPD obrasca


2.2 Kako pripremiti obračun, ako je bruto plaća direktora i/ili člana uprave manja od minimalne osnovice za obračun doprinosa?


U podacima o zaposleniku - vlasniku društva/članu uprave, unutar podataka o zaposlenju upišemo ugovoreni iznos bruto plaće, a koji je manji od minimalne osnovice za obračun doprinosa:

  
Unos bruto plaće direktora ili člana uprave, koja je niža od minimalne osnovice za obračun doprinosa
  
  Slika 95: Unos bruto plaće direktora ili člana uprave, koja je niža od minimalne osnovice za obračun doprinosa

Zaposlenika dodamo u obračun plaće, upišemo sate rada ili ih samo potvrdimo ako izravno u e-računima vodimo evidenciju prisutnosti na radnom mjestu i provjerimo obračunate iznose. Doprinosi će biti obračunati na minimalnu osnovicu i ne na ugovorenu bruto plaću:

  
Obračun plaće u slučaju kada je bruto plaća direktora/člana uprave niža od minimalne osnovice za obračun doprinosa
  
  Slika 96: Obračun plaće u slučaju kada je bruto plaća direktora/člana uprave niža od minimalne osnovice za obračun doprinosa

Primjer JOPPD obrasca za opisan slučaj pogledajte na slici dolje:

  
Bruto plaća direktora/člana uprave je niža od minimalne osnovice za obračun doprinosa
  
  Slika 97: Bruto plaća direktora/člana uprave je niža od minimalne osnovice za obračun doprinosa


2.3 Kako pripremiti obračun plaće, ako je bruto plaća direktora i/ili člana uprave veća od minimalne osnovice za obračun doprinosa?

U podacima o zaposleniku unutar podataka o zaposlenju pohranimo ugovorenu bruto plaću zaposlenika - vlasnika društva/člana uprave, koja je veća od minimalne osnovice za obračun doprinosa.

U ovom se slučaju doprinosi obračunavaju na ugovorenu bruto plaću i ne na minimalnu osnovicu:

  
Bruto plaća direktora/člana uprave je veća od minimalne osnovice za obračun doprinosa
  
  Slika 98: Bruto plaća direktora/člana uprave je veća od minimalne osnovice za obračun doprinosa

JOPPD obrazac za opisan primjer popunjava se na sljedeći način:

  
Bruto plaća direktora/člana uprave je veća od minimalne osnovice za obračun doprinosa
  
  Slika 99: Bruto plaća direktora/člana uprave je veća od minimalne osnovice za obračun doprinosa

Ako je bruto plaća za direktora/člana uprave veća od minimalne osnovice za obračun doprinosa, tada se u JOPPD obrascu, u polju 6.2 koristi oznaka primitka/obveze doprinosa 0001. Detaljnije upute pročitajte ovdje. [https://www.porezna-uprava.hr/obrazac_joppd/Documents/Obveze%20doprinosa%20%C4%8Dlanova%20uprava%20i%20direktora%20dru%C5%A1tva.pdf]

Pogledaje kako pripremiti obračun plaće za vlasnika društva/člana uprave za sljedeće slučajeve:

 

2.4. Obračun plaće za nepuno radno vrijeme

Ako je vlasnik društva/član uprave zaposlen na nepuno radno vrijeme, tada u podacima o zaposleniku, unutar podataka o zaposlenju unosimo podatke o tjednom fondu radnih sati i broju radnih dana u tjednu, a u skladu s kojima će program automatski izračunati mjesečni fond radnih sati:

  
Unos podataka o nepunom radnom vremenu direktora/člana uprave
  
  Slika 100: Unos podataka o nepunom radnom vremenu direktora/člana uprave

Pri obračunu plaće za vlasnika društva/člana uprave koji je prijavljen na nepuno radno vrijeme, isto se tako za obračun doprinosa uzima minimalna propisana osnovica.

Primjer obračuna plaće za nepuno radno vrijeme za direktora/člana uprave, prikazan je na slici dolje:

  
Obračun plaće za direktora/člana uprave u nepunom radnom vremenu
  
  Slika 101: Obračun plaće za direktora/člana uprave u nepunom radnom vremenu

Primjer JOPPD obrasca za obračun plaće direktora/člana uprave u nepunom radnom vremenu:

  
JOPPD obrazac za obračun plaće direktora/člana uprave u nepunom radnom vremenu
  
  Slika 102: JOPPD obrazac za obračun plaće direktora/člana uprave u nepunom radnom vremenu


2.4.1 Preračun osnovice razmjerno radnom vremenu

No postoje i moguće iznimke pri obračunu plaće, u slučaju ako je vlasnik društva/član uprave zaposlen kod dva ili više poslodavaca istovremeno, pa se u tom slučaju koristiti proporcionalni izračun osnovice i obračun doprinosa na tu osnovicu.

Za proporcionalni izračun iznosa osnovice za obračun doprinosa, u podacima o zaposleniku je unutar podataka o zaposlenju potrebno označiti Proporcionalni izračun osnovice za obračun doprinosa vlasnika društva/člana uprave:

  
Proporcionalni izračun osnovice
  
  Slika 103: Proporcionalni izračun osnovice

Svakako preporučamo da razmotrite i unos iznosa ili postotka umanjenja osobnog odbitka, za iznos kojeg zaposlenik koristiti kod drugog (ih) poslodavca.

Ovdje je sada primjer obračuna plaće, kada se za obračun doprinosa koristi proporcionalno izračunata osnovica, a što je u skladu sa fondom radnih sati, automatski izračunatih na temelju tjednog fonda sati koje smo upisali u podacima zaposlenika:

  
Pregled obračuna u slučaju proporcionalnog izračuna osnovice za obračun doprinosa vlasnika društva/člana uprave
  
  Slika 104: Pregled obračuna u slučaju proporcionalnog izračuna osnovice za obračun doprinosa vlasnika društva/člana uprave

 

2.5. Neisplata plaće direktoru/članu uprave

U slučaju neisplate plaće (direktor/član uprave se odrekao isplate ili isplata nije moguća zbog nelikvidnosti), u obračunu ne popunjavamo polje Datum isplate:

  
Izrada obračuna u slučaju neisplate plaće direktoru/članu uprave
  
  Slika 105: Izrada obračuna u slučaju neisplate plaće direktoru/članu uprave

Parametar o neisplati plaće možemo označiti i izravno po dodavanju zaposlenika u obračun, na stranici Pogodnosti:

  
Iskazivanje neisplate plaće izravno na zaposleniku u obračunu plaće
  
  Slika 106: Iskazivanje neisplate plaće izravno na zaposleniku u obračunu plaće

Ako plaća nije isplaćena do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec, obračun izgleda kao prikazano na slici dolje:

  
Pregled obračuna u slučaju ako se plaća vlasniku društva/članu uprave ne isplaćuje
  
  Slika 107: Pregled obračuna u slučaju ako se plaća vlasniku društva/članu uprave ne isplaćuje

U obračunu je iskazano da se neto plaća ne isplaćuje. JOPPD obrazac popunjava se na sljedeći način:

  
JOPPD obrazac u slučaju neisplate plaće vlasniku društva/članu uprave
  
  Slika 108: JOPPD obrazac u slučaju neisplate plaće vlasniku društva/članu uprave


2.5.1 Naknadna isplata plaće vlasniku društva/članu uprave

Za iskazivanje naknadne isplate plaće, dovoljno je u zatvorenom obračunu plaće pripisati datum isplate u polje Datum isplate. Po upisu datuma isplate, ponovimo generiranje JOPPD obrasca iz obračuna:

  
JOPPD obrazac u slučaju naknadne isplate plaće vlasniku društva/članu uprave
  
  Slika 109: JOPPD obrazac u slučaju naknadne isplate plaće vlasniku društva/članu uprave

 

3. Obračun doprinosa za samostalne djelatnosti

U modulu za obračun doprinosa za samostalne djelatnosti možete obračunati doprinose za vlasnika obrta. Uporaba programa je jednostavna, jer sadrži sve potrebne mjesečne i godišnje tekuće podatke (prosječne plaće, sate blagdana, osnovice za obračun doprinosa, naknade,...), nužne za pravilnu izradu obračuna.

Poglavlje "Kako napraviti obračun doprinosa za obrtnika? [3.2]" opisuje korake za izradu obračuna doprinosa samostalne djelatnosti.

 

3.1. Osnovne postavke tvrtke za izradu obračuna doprinosa za samostalne djelatnosti

Prije početka unosa podataka za obračun doprinosa za obrtnike, provjerite osnovne podatke o tvrtki. Uz osnovne podatke potrebno je upisati i podatak o vlasniku obrta.

3.1.1 Obračun plaća i doprinosa za obrtnike

Za obračun doprinosa za obrtnika potrebno je u izborniku |Postavke |Postavke tvrtke |Opće postavke |Osnovni podaci tvrtke odrediti pravni oblik  odnosno izabrati obrt/samostalna djelanost.

Ako to još niste, u šifrarnik zaposlenika je potrebno upisati podatke o nositelju/vlasniku obrta. Ukoliko ste vlasnika obrta već upisali u evidenciju zaposlenika, provjerite jeste li unutar podataka o zaposlenju zadali da je vlasnik obrta.

3.1.2 Generiranje naloga za plaćanje

Za ispis naloga za plaćanje ili za izvoz naloga za plaćanje u programe internet bankarstva najprije je potrebno upisati bankovni račun vaše tvrtke. Pri obračunu doprinosa za obrtnika je potrebno odrediti i poreznu ispostavu tvrtke.

Bankovne račune  upišite u izborniku |Banka |Bankovni računi, a poreznu ispostavu upišite u izborniku |Postavke |Postavke tvrtke |Opće postavke |Osnovni podaci tvrtke.

3.1.3 Automatsko knjiženje obračuna doprinosa

Prije automatskog knjiženja obračuna doprinosa provjerite postavke automatskog knjiženja za konte razreda 2 i 4 te jih po potrebi prilagodite kontnom planu vaše tvrtke. Ako pak knjižite u knjige obrtnika, zadavanje postavki automatskog knjiženja (kontiranja) nije potrebno.

 

3.2. Kako napraviti obračun doprinosa za vlasnika obrta?

Prije nego započnete s obračunom doprinosa za samostalne djelatnosti, potrebno je u modulu |Partneri |Zaposlenici upisati podatke o vlasniku obrta. Pri unosu podataka o vlasniku obrta, u polje Vrsta zaposlenja obavezno upisujemo obrtnik, obrtnik paušalist ili obrtnik - obveznik poreza na dobit.

U modulu |Postavke |Postavke tvrtke |Opće postavke |Osnovni podaci tvrtke upisujemo Pravni oblik: obrt/samostalna djelatnost. Tek po unosu tih parametara, u modulu |Plaće će se ponuditi |Obračuni doprinosa za samostalne djelatnosti.

Obračun doprinosa za sam. djelatnosti je dostupan putem izbornika |Plaće |Obračuni doprinosa za samostalne djelatnosti gdje se, u slučaju ako još nemate upisan ni jedan obračun, prikaže sljedeća obavijest:

  
Unos novog obračuna doprinosa za samostalne djelatnosti
  
  Slika 110: Unos novog obračuna doprinosa za samostalne djelatnosti


Novi obračun doprinosa za vlasnika obrta možemo unijeti klikom na gumb Novi obračun doprinosa. Otvoriti će se maska za unos podataka, kao što je prikazano na slici dolje:

  
Obračun doprinosa za sam. djelatnosti
  
  Slika 111: Obračun doprinosa za sam. djelatnosti


Upisane podatke potvrdimo klikom na gumb U redu koji se nalazi u dnu stranice. Cjelokupni obračun spremimo klikom na gumb  Spremi u alatnoj traci. Podatke u obračunu možemo mjenjati/nadopunjavati sve dok je obračun otvoren.

Kada završimo s unosom svih potrebnih podataka, obračun zatvorimo klikom na gumb Zaključi obračun.

Tek kada zaključimo obračun moći ćemo ispisati isplatnu listu, JOPPD obrazac, generirati datoteku za prijenos JOPPD u ePoreznu, kreirati nalog za plaćanje te pokrenuti knjiženje obračuna na temeljnicu u glavnu knjigu ili pak u knjige obrtnika.

Nalog za plaćanje možemo ispisati na obrasce HUB ili pak pokrenuti generiranje datoteke FINA za prijenos naloga u internet bankarstvo, čime možemo izbjeći u ovom slučaju nepotrebno ručno pretipkavanje podataka i uštedjeti naše vrijeme.

  
Po zatvaranju obračuna ispisati možemo isplatnu listu, JOPPD obrazac, generirati nalog za plaćanje i pokrenuti knjiženje
  
  Slika 112: Po zatvaranju obračuna ispisati možemo isplatnu listu, JOPPD obrazac, generirati nalog za plaćanje i pokrenuti knjiženje

Ako je u podacima zaposlenika upisana vrsta zaposlenja "obrtnik", onda je moguće odabrati potrebnu vrstu dohotka/oznaku izravno unutar obračuna doprinosa za samostalne djelatnike u polju "Vrsta dohotka".

  
Vrsta dohotka
  
  Slika 113: Vrsta dohotka

 

4. Obračun neoporezivih primitaka

Neoporezive primitke možemo obračunati i isplatiti zajedno s redovnim obračunom plaće no možemo pripremiti i zasebni obračun, u kojem će biti iskazani samo neoporezivi primitci. Obračun nekih neoporezivih primitaka poput naknade za topli obrok i prijevoza na posao podržan je već u osnovnim postavkama obračuna plaće, dok je za ostale neoporezive primitke potrebno unijeti postavke (formule).

Novu postavku za obračun neoporezivog primitka unosimo putem modula |Plaće |Šifrarnici i postavke |Postavke obračuna klikom na gumb Novi unos pri čemu obavezno zadajemo u crveno označenim poljima sljedeće:

  
Unos parametra za obračun neoporezivog primitka
  
  Slika 114: Unos parametra za obračun neoporezivog primitka

Vrsta isplate/osnovice:U padajućem izborniku izaberemo neoporeziva isplata/naknada.
Formula za izračun iznosa:Upišemo formulu kao prikazano na slici gore, koja omogućuje ručni unos željenog iznosa neoporezivog primitka u obračunu plaće.
Oznaka neoporezivog primitka za JOPPD:U padajućem izborniku izaberemo oznaku neoporezivog primitka, kojom želimo iskazati neoporeziv primitak na JOPPD obrascu. Popis neoporezivih primitaka kao i svih drugih oznaka primitaka dostupan je ovdje [https://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Documents/POREZ%20NA%20DOHODAK/JOPPD.pdf].

U nastavku zadajemo podatke koji također utječu na sadržaj JOPPD obrasca ali i na sadržaj naloga za plaćanje kreiranog iz obračuna neoporezivih primitka:

  
Podaci koji se koriste pri kreiranju naloga za plaćanje iz obračuna neoporezivih primitaka
  
  Slika 115: Podaci koji se koriste pri kreiranju naloga za plaćanje iz obračuna neoporezivih primitaka

Način isplate:Izaberemo način isplate neoporezivog primitka. Šifra načina isplate iskazuje se u polju 16.1 B stranice JOPPD obrasca.
Šifra osobnog primanja:Izaberemo iz padajućeg izbornika, u skladu sa vrstom neoporezive naknade za koju pripremamo parametar. Koristi se pri generiranju poziva na broj primatelja kao treći podatak u nalogu za plaćanje, kreiranom iz obračuna neoporezivog primitka.
Razdoblje izvještavanja na JOPPD obrascu:Birati možemo Datum isplate (preuzeto) ili Mjesec obračuna.

Nekoliko šifri osobnih primanja koje koristimo pri isplati neoporezivih primitaka:

Unos podataka potvrdimo klikom na U redu. Time je postupak dodavanja novog parametra za obračun neoporezivog primitka završen.

 

4.1. Naknada troškova prijevoza na posao

 

4.2. Naknada za topli obrok

 

4.3. Nagrada za radne rezultate

 

4.4. Naknada za rad na izdvojenom radnom mjestu

Ako radnik po dogovoru s poslodavcem obavlja poslove na lokaciji izvan poslovnih prostora poslodavca, radnik ima pravo na neoporezivu novčanu paušalnu naknadu za podmirivanje troškova iz članka 17.a Zakona o radu.

Pod radom koji se ne obavlja u poslovnim prostorima poslodavca, a po kojem se ostvaruje pravo na naknadu troškova se sukladno članku 17. Zakona o radu smatra:

Neoporeziva naknada za podmirivanje troškova radnika za rad na izdvojenom radnom mjestu propisana Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (NN 143/23) [https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_12_143_1956.html] iznosi:

  
Maksimalni iznos neoporezive naknade troškova za rad na izdvojenom radnom mjestu
  
  Slika 116: Maksimalni iznos neoporezive naknade troškova za rad na izdvojenom radnom mjestu

Ukoliko rad na izdvojenom radnom mjestu traje duže od 30 dana, potrebna je izmjena ugovora o zaposlenju koji dodatno mora sadržavati i podatke propisane člankom 17.a st. 1 Zakona o radu NN 151/2022) [https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_151_2343.html].

Za mjesečnu isplatu naknade za rad na izdvojenom radnom mjestu, iznos naknade možemo pohraniti u podacima zaposlenika u kadrovskoj evidenciji.

U modulu |Partneri |Kadrovska evidencija kliknemo na ime i prezime zaposlenika i zatim pod |Ostali podaci zaposlenika upišemo neoporezivi iznos mjesečne naknade za rad na izdvojenom radnom mjestu za isplatu zaposleniku:

  
Unos iznosa neoporezive naknade za isplatu zaposleniku
  
  Slika 117: Unos iznosa neoporezive naknade za isplatu zaposleniku

Naknadu možemo obračunati i isplatiti zajedno s redovnom plaćom ili pripremiti zasebni obračun. Po dodavanju zaposlenika u obračun, iz kadrovske se evidencije prenosi iznos neoporezive naknade u postavku za obračun plaće koju smo prethodno otvorili [4] u modulu |Plaće |Šifrarnici i postavke |Postavke obračuna. Primjer postavke za obračun naknade troškova za rad na izdvojenom radnom mjestu:

  
Primjer postavke za obračun naknade troškova za rad na izdvojenom radnom mjestu
  
  Slika 118: Primjer postavke za obračun naknade troškova za rad na izdvojenom radnom mjestu

Obračunata neoporeziva naknada iskazuje se na isplatnoj listi:

  
Prikaz na isplatnoj listi
  
  Slika 119: Prikaz na isplatnoj listi

Obrazac JOPPD generira se sukladno propisanom izvještavanju o isplati ove neoporezive naknade:

Primjer JOPPD obrasca ukoliko je neoporeziva naknada obračunata zajedno s redovnom plaćom (u suprotnome su na JOPPD obrascu iskazani samo podaci 2. retka iz primjera dolje):

  
Iskazivanje primitka na JOPPD obrascu
  
  Slika 120: Iskazivanje primitka na JOPPD obrascu

Klikom na gumb Isplata u zatvorenom obračunu plaće kreirati možemo nalog za plaćanje s opcijom izvoza SEPA datoteke za prijenos u internet bankarstvo.

 

4.5. Isplata primitka na CRO karticu

Hrvatska turistička kartica (CRO kartica) projekt je Vlade RH i Ministarstva turizma i sporta s ciljem poticanja potrošnje hrvatskih građana u ugostiteljstvu i turizmu na području Republike Hrvatske. Odlukama za uvođenje mjere (NN 125/2019) namjera je radnicima omogućiti pristupačniji odmor kroz povećanje primitka po osnovi rada i ostvarivanje pogodnosti u turističkim i ugostiteljskim objektima.

Poslodavci imaju mogućnost svojim radnicima, a i obrtnici sami sebi, isplatiti naknadu za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam neoporezivo u iznosu do 400,00 eura godišnje (NN 143/2023) [https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_12_143_1956.html].

Naknada se isplaćuje isključivo na Hrvatsku turističku karticu. Plaćanje CRO karticom moguće je u svim ugostiteljskim objektima koji pružaju uslugu pripremanja hrane i točenja pića (NKD 55), smještaja (NKD 56), usluge iznajmljivanja plovila (NKD 77.34) i za plaćanje ostalih tur. usluga diljem RH putem tur. agencija (NKD 79.1), a koji prihvaćaju karticu kao platno sredstvo.

Na stranici https://www.hrvatskaturistickakartica.hr/ dostupan je popis pružatelja usluga koji kupcima nude posebne pogodnosti za plaćanje Hrvatskom turističkom karticom.

Za mjesečnu isplatu naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih i turističkih usluga namjenjenih odmoru do neoporezivog iznosa na Hrvatsku turističku karticu, iznos naknade i broj računa za isplatu primitka možemo pohraniti u podacima zaposlenika u kadrovskoj evidenciji.

U modulu |Partneri |Kadrovska evidencija kliknemo na ime i prezime zaposlenika i zatim pod |Ostali podaci zaposlenika upišemo mjesečni neoporezivi iznos naknade koju ćemo isplaćivati zaposleniku te obavezno upišemo i broj računa za isplatu primitka na Hrvatsku turističku karticu (primitak se NE isplaćuje na redovan račun zaposlenika!):

  
Unos iznosa neoporezive naknade za isplatu zaposleniku na CRO karticu
  
  Slika 121: Unos iznosa neoporezive naknade za isplatu zaposleniku na CRO karticu

Naknadu možemo obračunati i isplatiti zajedno s redovnom plaćom ili pripremiti zasebni obračun. Po dodavanju zaposlenika u obračun, iz kadrovske se evidencije prenose prethodno upisani podaci za isplatu neoporezive naknade. Te podatke provjerimo i potvrdimo za obračun na stranici 'Naknade i način isplate':

  
Mjesečni obračun i isplata neoporezive naknade na CRO karticu
  
  Slika 122: Mjesečni obračun i isplata neoporezive naknade na CRO karticu

Primjer isplatne liste ukoliko se naknada obračunava i isplaćuje kroz zasebni obračun:

  
Prikaz na isplatnoj listi
  
  Slika 123: Prikaz na isplatnoj listi

Podržano je prilagođeno izvještavanje o isplati primitka putem JOPPD obrasca:

Primjer JOPPD obrasca ukoliko je neoporeziva naknada obračunata zajedno s redovnom plaćom (u suprotnome su na JOPPD obrascu iskazani samo podaci 2. retka iz primjera dolje):

  
Iskazivanje primitka na JOPPD obrascu
  
  Slika 124: Iskazivanje primitka na JOPPD obrascu

Klikom na gumb Isplata u zatvorenom obračunu plaće kreirati možemo nalog za plaćanje s opcijom izvoza SEPA datoteke za prijenos u internet bankarstvo.

 

4.6. Prigodne nagrade (božićnica, uskrsnica,...)

 

5. Obračun regresa za godišnji odmor

U modulu |Plaće |Regres možemo izraditi obračun regresa za zaposlenike, ispisati zakonsko propisane obrasce, generirati naloge za plaćanje i pokrenuti knjiženje obračuna u glavnu knjigu ili knjige obrtnika.

Izrada obračuna regresa opisana je kroz sljedeće korake:

 1. Unos osnovnih podataka za obračun regresa [5.2].
 2. Izbor i dodavanje zaposlenika u obračun regresa [5.3].
 3. Unos visine regresa za pojedinačne zaposlenike [5.4].
 4. Potvrđivanje i zatvaranje obračuna regresa [5.5].
 5. Ispis obrazaca i isplatnih lista [5.6].
 6. Generiranje naloga za plaćanje [5.7].
 7. Knjiženje obračuna regresa na temeljnicu [5.8].

Pojedinačni koraci za obračun regresa su opisani u nastavku. Ako još niste izradili ni jedan obračun regresa, otvoriti će se stranica prikazana na slici dolje. Klikom na gumb Novi obračun možete započeti s unosom podataka [5.2], potrebnih za izradu obračuna regresa.

  
Izrada obračuna regresa
  
  Slika 125: Izrada obračuna regresa

 

5.1. Obračun regresa u više dijelova

 

5.2. Unos osnovnih podataka za obračun regresa

Novi obračun regresa možemo unijeti u modulu |Plaće |Regres klikom na gumb Novi obračun. Otvoriti će se maska za unos osnovnih podataka za obračun:

  
Unos osnovnih podataka za obračun regresa
  
  Slika 126: Unos osnovnih podataka za obračun regresa

U polja za unos upišemo sljedeće podatke:

Obračun za mjesecIzaberemo mjesec obračuna.
Ispis datuma isplate na obrascimaOznačimo, želimo li da se na obrascima iz obračuna ispiše datum isplate.
Datum obračunaUpišemo datum obračuna.
Datum isplate Upišemo datum isplate regresa.
Ime sastavljača izvještajaUpišemo ime sastavljača izvještaja, koje će biti ispisano na obrascu JOPPD.
Prezime sastavljača izvještajaUpišemo prezime sastavljača izvještaja, koje će biti ispisano na obrascu JOPPD.
E-poštaUpišemo adresu e-pošte koja će biti iskazana na obrascu JOPPD.
Način isplate za poziv na broj zaduženjaPreuzeti izbor je 0-isplata plaće. Prema potrebi, način isplate možemo izmjeniti odabirom odgovarajućeg iz padajućeg izbornika, klikom na dropDown.gif.
Opis zbirnog nalogaUpišemo željeni opis.
Br. računa za isplatu Upišemo broj bankovnog računa sa kojeg će biti izvršena isplata regresa.
Iznos regresa po zaposleniku, određen za tekuću godinuUpišemo iznos regresa, određen za cijelu kalendarsku godinu, a koji će biti obračunat svim zaposlenicima dodanim u taj obračun.
Zaokruživanje obračuna regresaIzaberemo način zaokruživanja iznosa u obračunu regresa.

Po unosu osnovnih podataka kliknemo na gumb U redu.

 

5.3. Izbor i dodavanje zaposlenika u obračun regres

Po unosu osnovnih podataka za obračun regresa [5.2], započeti možemo s dodavanjem zaposlenika u obračun. Zaposlenike možemo dodavati pojedinačno, klikom na gumb Dodaj osobu, ili ih pak možemo dodati sve odjednom, klikom na gumb Dodaj sve aktivne zaposlenike:

  
Izbor i dodavanje zaposlenika u obračun regresa
  
  Slika 127: Izbor i dodavanje zaposlenika u obračun regresa

Kada završimo s dodavanjem zaposlenika u obračun, zadati možemo parametre za obračun regresa ili pak te parametre zadati za svakog zaposlenika pojedinačno [5.4].

  
Prikaz zaposlenika, dodanih u obračun regresa
  
  Slika 128: Prikaz zaposlenika, dodanih u obračun regresa

Na slici gore su vidljive sljedeće funkcionalnosti:

 

5.4. Unos iznosa regresa pojedinačno po zaposleniku

Za unos iznosa regresa pojedinačno po zaposleniku kao i za određivanje drugih parametara za obračun, kliknemo na ime i prezime zaposlenika ili pak na gumb Unos bruto. Otvoriti će se sljedeća maska za unos podataka:

  
Unos iznosa regresa i drugih parametara za obračun
  
  Slika 129: Unos iznosa regresa i drugih parametara za obračun

U polja za unos upisujemo sljedeće podatke:

Broj računa/poziv na brojUpišemo broj bankovnog računa na koji zaposleniku isplaćujemo regres. Klikom na dropDown.gif broj računa možemo izabrati iz padajućeg izbornika pod uvjetom, da smo broj računa prethodno upisali unutar podatak o zaposleniku.
Bez doprinosa na plaćeOznačimo, obračunavaju li se doprinosi.
Neoporeziv iznosProgram automatski nudi neoporezivi iznos regresa.
Broj mjeseciUpišemo broj mjeseci za koje zaposleniku isplaćujemo regres. Klikom na Izračunaj bruto -> će se iznos bruto regresa automatski izračunati glede na iznos regresa za cijelu kalendarsku godine, upisanog u osnovnim podacima obračuna [5.2].
Bruto isplataUpišemo bruto iznos regresa za zaposlenika.

 

5.5. Zatvaranje obračuna regresa

Podatke koje smo upisali unutar obračuna regresa spremimo klikom na gumb Spremi.gif. Obračun zatvorimo klikom na gumb Zaključi obračun (prikaz na slici dolje):

  
Zatvaranje obračuna regresa
  
  Slika 130: Zatvaranje obračuna regresa

Klikom na Zaključi obračun potvrđujemo upisane podatke i obračun zatvaramo. Po zatvaranju obračuna, mijenjanje podataka više nije moguće:

  
Obračun regresa je zaključen, izmjena podataka više nije moguća
  
  Slika 131: Obračun regresa je zaključen, izmjena podataka više nije moguća

Po zatvaranju obračuna, na raspolaganju su sljedeće funkcije:

Ako naknadno uočite greške u podacima i želite ih ispraviti prije isplate, obračun možete ponovno 'otključati' klikom na gumb Ponovno otvori obračun.


 

5.6. Ispis obrazaca i isplatnih lista

Ispis obrazaca iz obračuna regresa je moguć odmah po zatvaranju obračuna [5.5] (podatke više ne možete mijenjati). Klikom na gumb Ispis u alatnoj traci, otvoriti će se padajući izbornik sa sljedećim mogućnostima ispisa:

  
Ispis obrazaca iz obračuna regresa
  
  Slika 132: Ispis obrazaca iz obračuna regresa

Kao što prikazuje slika, na raspolaganju je ispis sljedećih obrazaca:

XML datoteku s obrascem JOPPD za prijenos putem ePorezne možemo generirati klikom na |Razmjena podataka |Datoteka za prijenos JOPPD putem ePorezne u alatnoj traci obračuna, kao što je prikazano na slici:

  
Generiranje XML datoteke za prijenos obrasca JOPPD putem ePorezne
  
  Slika 133: Generiranje XML datoteke za prijenos obrasca JOPPD putem ePorezne

 

5.6.1. Isplatna lista za obračun regresa

Iz obračuna regresa možemo ispisati isplatne liste za svakog zaposlenika, za kojeg smo obračunali regres:

  
Isplatna lista za obračun regresa
  
  Slika 134: Isplatna lista za obračun regresa

 

5.6.2. Rekapitulacija obračuna regresa

Iz obračuna regresa možemo ispisati i rekapitulaciju, klikom na |Ispis |Rekapitulacija obračuna regresa (prikaz na slici dolje):

  
Ispis rekapitulacije obračuna regresa
  
  Slika 135: Ispis rekapitulacije obračuna regresa

 

5.7. Generiranje naloga za plaćanje za isplatu regresa

Nakon što zaključimo obračun regresa i generiramo obrazac JOPPD, generirati možemo nalog za plaćanje klikom na gumb Isplata.

  
Obračun regresa je isplaćen u zbirnom nalogu
  
  Slika 136: Obračun regresa je isplaćen u zbirnom nalogu

Nakon generiranja naloga za plaćanje, klikom na poveznicu kovcek.gif prelazimo u prikaz naloga za plaćanje, u modulu |Banka |Nalozi za plaćanje. Nalog za plaćanje možemo izvoziti u programe internet bankarstva ili ispisati na obrasce HUB.

  
Pregled naloga za plaćanje
  
  Slika 137: Pregled naloga za plaćanje

U trenutku generiranja datoteke FINA za prijenos naloga za plaćanje u internet bankarstvo kao i prilikom ispisa na obrasce HUB, brojevi računa će se automatski preračunati i prikazati u IBAN formatu.

 

5.8. Knjiženje obračuna regresa

Knjiženje možemo pokrenuti odmah po zatvaranju obračuna regresa [5.5], klikom na gumb Knjiženje. Na temeljnicu u glavnu knjigu će se prenijeti iznosi iz obračuna:

  
Knjiženje obračuna regresa na temeljnicu
  
  Slika 138: Knjiženje obračuna regresa na temeljnicu

Pri knjiženju se u obzir uzimaju postavke automatskog knjiženja, koje možemo prema potrebi izmijeniti/prilagoditi u modulu |Financije |Šifrarnici i postavke |Postavke automatskog knjiženja.

 

6. Obračun isplata po ugovoru o djelu

U modulu |Plaće |Ugovori o djelu možemo pripremiti obračun za isplate fizičkim osobama, po ugovorima o djelu.

|Obračun ugovora o djelu obuhvaća:

 

6.1. Priprema obračuna po ugovoru o djelu

Obračun ugovora o djelu možemo pripremiti u modulu |Plaće |Ugovori o djelu klikom na gumb Novi obračun:

  
Unos osnovnih podataka za obračun ugovora o djelu
  
  Slika 139: Unos osnovnih podataka za obračun ugovora o djelu

Upišemo osnovne podatke za obračun, a koji će se kasnije ispisati u odgovarajućim poljima na obrascu JOPPD. Unos podataka potvrdimo klikom na gumb U redu i zatim nastavljamo s dodavanjem osoba u obračuna.

  
Dodavanje osoba u obračun ugovora o djelu
  
  Slika 140: Dodavanje osoba u obračun ugovora o djelu

Klikom na gumb Dodaj osobu, iz šifrarnika partnera odaberemo osobu za koju pripremamo obračun. Ako partnera još nismo upisali u šifrarnik, tada to moramo učiniti prije nego započnemo s izradom obračuna.

Po dodavanju osobe u obračun, na raspolaganju ćemo imati funkcije za unos bruto/neto iznosa primitka:

  
Unos parametara za obračun
  
  Slika 141: Unos parametara za obračun

Klikom na gumb Unos bruto ili Unos neto možemo istovremeno upisati bruto ili neto iznos primitka za sve osobe, dodane u obračun, a koje smo označili kvačicom   .

Ako pak kliknemo na ime i prezime osobe, dodane u obračun, tada će se otvoriti maska u koju možemo upisati bruto iznos primitka samo za tu osobu:

  
Unos iznosa bruto primitka po ugovoru o djelu
  
  Slika 142: Unos iznosa bruto primitka po ugovoru o djelu

Po unosu svih parametara, kliknemo na gumb U redu i nakon toga na gumb Spremi u alatnoj traci.

Obrasce s podacima iz obračuna (isplatne liste, JOPPD) kao i nalog za plaćanje možemo generirati tek po zatvaranju obračuna. Obračun zatvaramo klikom na gumb Zaključi obračun.

Za generiranje naloga za plaćanje kliknemo na gumb Isplata.

 

6.2. Ispis obrasca JOPPD i obavjesti primateljima isplata

Obrasce iz |obračuna ugovora o djelu možemo ispisati tek po zatvaranju obračuna. Po zatvaranju obračuna, u alatnoj traci kliknemo na gumb Ispis.

  
Ispis obrazaca iz obračuna ugovora o djelu
  
  Slika 143: Ispis obrazaca iz obračuna ugovora o djelu

Iz obračuna možemo ispisati sljedeće izvještaje:

XML datoteku s obrascem JOPPD za prijenos putem ePorezne možemo generirati klikom na |Razmjena podataka |Datoteka za prijenos JOPPD putem ePorezne u alatnoj traci obračuna, kao što je prikazano na slici:

 

6.3. Ispis obrasca IDD i obavjesti primateljima isplata

Na temelju Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dohodak ( Narodne novine" 79/13) propisan je novi Obrazac JOPPD koji se primjenjuje od 01.01.2014. godine.

Obrazac JOPPD zamjenjuje sljedeće obrasce Obrazac ID, Obrazac ID-1, Obrazac IDD, Obrazac IDD-1, Obrazac IP i Obrazac R-Sm.

Za isplate plaća i naknada od 01.01.2014. godine Porezna uprava više ne prikuplja i ne obrađuje podatke iz Mjesečnog izvještaja o drugim dohodcima, porezu, prirezu i doprinosima za obvezna osiguranja - IDD obrazac. Isplatitelji plaća i naknada tako više nemaju obvezu dostavljati Poreznoj upravi navedeni izvještaj, za isplate od 01.01.2014. godine na dalje.

Predlažemo da pogledate upute za ispis JOPPD obrasca i isplatnih lista [6.2].

.

Obrasce iz |obračuna ugovora o djelu možemo ispisati tek po zatvaranju obračuna. Ispišemo ih klikom na gumb Ispis dokumenta u alatnoj traci.

Klikom na gumb Ispis dokumenta možemo otvori obrazac IDD, pripremljen za ispis iz internetne tražilice.

Klikom na desnu stranu gumba prikazuje se izbornik iz kojeg možete izabrati i druge ispise:

Obrazac IDD možete ispisati tek nakon što ste upisali sve potrebne podatke i zaključili obračun klikom na gumb Zaključi obračun. Nakon zaključivanja obračuna, u alatnoj traci se prikaže gumb Ispis dokumenta.

  
Ispis obrasca IDD i obavjesti primateljima isplata
  
  Slika 144: Ispis obrasca IDD i obavjesti primateljima isplata

Klikom na gumb Ispis dokumenta možete otvori obrazac IDD, pripremljen za ispis iz internetne tražilice.

Klikom na desnu stranu gumba prikazuje se izbornik iz kojeg možete izabrati i druge ispise:

 

7. Obračun autorskih honorara

U modulu |Plaće |Autorski honorari možemo pripremiti obračun autorskih honorara za isplate fizičkim osobama.

Modul |Autorski honorari omogućuje:

 

7.1. Pregled i pretraživanje obračuna autorskih honorara

U modulu |Plaće |Autorski honorari možemo pregledavati sve postojeće obračune autorskih honorara i unositi nove.

Novi obračun autorskog honorara tj. zbirni paket unutar kojeg ćemo obračunati autorski honorar za više osoba, otvaramo klikom na gumb Novi obračun.

  
Unos novog obračuna autorskog honorara
  
  Slika 145: Unos novog obračuna autorskog honorara

U polja za unos upisujemo sljedeće podatke:

Obračun za mjesecIz padajućeg izbornika, klikom na dropDown.gif, izaberemo mjesec obračuna.
Ispis datuma isplate na obrascimaIzaberemo, hoće li se na isplatnoj listi vidjeti datum isplate.
Datum obračunaUpišemo datum obračuna.
Datum isplateUpišemo datum isplate.

Podaci za obrazac JOPPD

Oznaka primitka/obveze doprinosaPreuzeti izbor je oznaka primitka 4001. Prema potrebi možemo iz padajućeg izbornika, klikom na dropDown.gif, izabrati drugu oznaku primitka.
Ime sastavljača izvještajaUpišemo ime osobe, koja sastavlja obračun. Podatak će biti vidljiv na obrascu JOPPD.
Prezime sastavljača izvještajaUpišemo prezime osobe, koja sastavlja obračun. Podatak će biti vidljiv na obrascu JOPPD.
E-poštaUpišemo adresu e-pošte. Podatak će biti vidljiv na obrascu JOPPD.

Dodatne mogućnosti

Napomene/opis obračunaUpišemo željeni naziv/opis obračuna.

Unos podataka potvrdimo klikom na gumb U redu. Otvoriti će se maska za dodavanje osoba u obračun. Klikom na gumb Dodaj osobu izaberemo osobu koju smo prethodno dodali u šifrarnik partnera.

  
Dodavanje osoba u obračun
  
  Slika 146: Dodavanje osoba u obračun

Kada završimo s dodavanjem osoba u obračun, u alatnoj traci kliknemo na gumb Spremi:

  
Pregled osoba dodanih u obračun
  
  Slika 147: Pregled osoba dodanih u obračun

Klikom na gumb Unos bruto i Unos neto možemo upisati bruto/neto iznose primitaka za sve osobe dodane u obračun, a koje smo označili kvačicom   .

Klikom na ime i prezime osobe, dodane u obračun, otvara se maska za unos iznosa primitka samo za tu osobu:

  
Unos iznosa autorskog honorara
  
  Slika 148: Unos iznosa autorskog honorara

 

7.2. Ispis obrasca JOPPD i isplatnih lista

Obrasce iz |obračuna autorskih honorara možemo ispisati tek po zatvaranju obračuna. Po zatvaranju obračuna, u alatnoj traci kliknemo na gumb Ispis.

  
Ispis obrazaca iz obračuna autorskog honorara
  
  Slika 149: Ispis obrazaca iz obračuna autorskog honorara

Iz obračuna možemo ispisati sljedeće izvještaje:

XML datoteku s obrascem JOPPD za prijenos putem ePorezne možemo generirati klikom na |Razmjena podataka |Datoteka za prijenos JOPPD putem ePorezne u alatnoj traci obračuna, kao što je prikazano na slici:

 

7.3. Ispis obrasca IDD i isplatnih lista

Na temelju Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dohodak ( Narodne novine" 79/13) propisan je novi Obrazac JOPPD koji se primjenjuje od 01.01.2014. godine.

Obrazac JOPPD zamjenjuje sljedeće obrasce Obrazac ID, Obrazac ID-1, Obrazac IDD, Obrazac IDD-1, Obrazac IP i Obrazac R-Sm.

Za isplate plaća i naknada od 01.01.2014. godine Porezna uprava više ne prikuplja i ne obrađuje podatke iz Mjesečnog izvještaja o drugim dohodcima, porezu, prirezu i doprinosima za obvezna osiguranja - IDD obrazac. Isplatitelji plaća i naknada tako više nemaju obvezu dostavljati Poreznoj upravi navedeni izvještaj, za isplate od 01.01.2014. godine na dalje.

Predlažemo da pogledate upute za ispis JOPPD obrasca i isplatnih lista [7.2].

.

Nakon što spremite i zaključite obračun autorskih honorara, klikom na gumb u Ispis dokumenta možete ispisati obrazac IDD te ispise za zaposlenike:

  
Ispis za zaposlenike
  
  Slika 150: Ispis za zaposlenike

  
Obrazac IDD
  
  Slika 151: Obrazac IDD

Program automatski prenosi i ispisuje upisane podatke na za to zakonski propisane obrasce.

Isto tako, omogućeno je i direktno slanje obrazaca putem e-maila, kao što je prikazano na slici dolje:

  
Slanje obrazaca putem e-maila
  
  Slika 152: Slanje obrazaca putem e-maila

 

8. Obračun dividende (isplate dobiti)

U modulu |Plaće |Dividende možemo pripremiti obračun dividende za isplatu dobiti.

Modul |Dividende omogućuje:

 

8.1. Priprema obračuna dividende

Obračun dividende možemo pripremiti u modulu |Plaće |Dividende klikom na gumb Novi obračun:

  
Unos osnovnih podataka za novi obračun dividende
  
  Slika 153: Unos osnovnih podataka za novi obračun dividende

Upišemo osnovne podatke za obračun i unos potvrdimo s klikom na gumb U redu. Slijedi dodavanje osoba u obračun. Dodajemo ih klikom na gumb Dodaj osobu:

  
Dodavanje osoba u obračun dividende
  
  Slika 154: Dodavanje osoba u obračun dividende

Po dodavanju osoba, upišemo iznos dividende [8.2].

 

8.2. Unos iznosa dividende

Po dodavanju osoba u obračun dividende, na raspolaganju ćemo imati funkcije za unos bruto i/ili neto iznosa dividende:

  
Pregled osoba dodanih u obračun dividende
  
  Slika 155: Pregled osoba dodanih u obračun dividende

Klikom na gumb Unos bruto ili na gumb Unos neto možemo istovremeno upisati iznos primitka za sve osobe, dodane u obračun, a koje smo označili kvačicom   .

Ako pak kliknemo na ime i prezime osobe, dodane u obračun, tada će se otvoriti maska u koju možemo upisati bruto iznos primitka samo za tu osobu.

  
Unos iznosa dividende
  
  Slika 156: Unos iznosa dividende

Po unosu svih parametara, kliknemo na gumb U redu i nakon toga na gumb Spremi u alatnoj traci.

Obrasce s podacima iz obračuna (isplatne liste, JOPPD) kao i nalog za plaćanje možemo generirati tek po zatvaranju obračuna. Obračun zatvaramo klikom na gumb Zaključi obračun.

Za generiranje naloga za plaćanje kliknemo na gumb Isplata.

 

8.3. Ispis obrasca JOPPD i isplatnih lista

Obrasce iz |obračuna dividende možemo ispisati tek po zatvaranju obračuna. Po zatvaranju obračuna, u alatnoj traci kliknemo na gumb Ispis.

  
Ispis obrazaca iz obračuna dividende
  
  Slika 157: Ispis obrazaca iz obračuna dividende

Iz obračuna možemo ispisati sljedeće izvještaje:

XML datoteku s obrascem JOPPD za prijenos putem ePorezne možemo generirati klikom na |Razmjena podataka |Datoteka za prijenos JOPPD putem ePorezne u alatnoj traci obračuna, kao što je prikazano na slici:

 

9. Obračun naknade članovima uprave/prokuristima

U modulu |Plaće |Obračun naknade članovima uprave/prokuristima možemo pripremiti obračun naknada za isplate članovima uprave/prokuristima.

Modul |Obračun naknade članovima uprave/prokuristima omogućuje:

 

9.1. Priprema obračuna naknade članovima uprave

Obračun naknade za članove uprave i prokuriste možemo pripremiti u modulu |Plaće |Obračun naknade članovima uprave/prokuristima klikom na gumb Novi obračun:

  
Unos osnovnih podataka za novi obračun naknade članovima uprave/prokuristima
  
  Slika 158: Unos osnovnih podataka za novi obračun naknade članovima uprave/prokuristima

Upišemo osnovne podatke za obračun i unos potvrdimo s klikom na gumb U redu. Slijedi dodavanje osoba u obračun. Dodajemo ih klikom na gumb Dodaj osobu:

  
Dodavanje osoba u obračun naknade članovima uprave/prokuristima
  
  Slika 159: Dodavanje osoba u obračun naknade članovima uprave/prokuristima

Po dodavanju osoba, upišemo iznos naknade [9.2].

 

9.2. Unos iznosa naknade članovima uprave/prokuristima

Po dodavanju osoba u obračun naknade članovima uprave/prokuristima na raspolaganju ćemo imati funkcije za unos bruto i/ili neto iznosa naknade:

  
Pregled osoba dodanih u obračun naknade članovima uprave/prokuristima
  
  Slika 160: Pregled osoba dodanih u obračun naknade članovima uprave/prokuristima

Klikom na gumb Unos bruto ili na gumb Unos neto možemo istovremeno upisati iznos primitka za sve osobe, dodane u obračun, a koje smo označili kvačicom   .

Ako pak kliknemo na ime i prezime osobe, dodane u obračun, tada će se otvoriti maska u koju možemo upisati bruto iznos primitka samo za tu osobu.

  
Unos iznosa naknade
  
  Slika 161: Unos iznosa naknade

Po unosu svih parametara, kliknemo na gumb U redu i nakon toga na gumb Spremi u alatnoj traci.

Obrasce s podacima iz obračuna (isplatne liste, JOPPD) kao i nalog za plaćanje možemo generirati tek po zatvaranju obračuna. Obračun zatvaramo klikom na gumb Zaključi obračun.

Za generiranje naloga za plaćanje kliknemo na gumb Isplata.

 

9.3. Ispis obrasca JOPPD i isplatnih lista

Obrasce iz |obračuna naknade članovima uprave/prokuristima možemo ispisati tek po zatvaranju obračuna. Po zatvaranju obračuna, u alatnoj traci kliknemo na gumb Ispis.

  
Ispis obrazaca iz obračuna naknade članovima uprave/prokuristima
  
  Slika 162: Ispis obrazaca iz obračuna naknade članovima uprave/prokuristima

Iz obračuna možemo ispisati sljedeće izvještaje:

XML datoteku s obrascem JOPPD za prijenos putem ePorezne možemo generirati klikom na |Razmjena podataka |Datoteka za prijenos JOPPD putem ePorezne u alatnoj traci obračuna, kao što je prikazano na slici:

 

10. Obračun otpremnine

U modulu |Plaće |Otpremnine možemo pripremiti obračun otpremnine za zaposlenike kojima prestaje radni odnos.

Modul |Otpremnine omogućuje:

Pročitajte:

Isplata otpremnine prema Zakonu o radu i iznos neoporezivog dijela prema Pravilniku o porezu na dohodak

.

 

10.1. Priprema obračuna otpremnine

Obračun otpremnine možemo pripremiti u modulu |Plaće |Otpremnine klikom na gumb Novi obračun:

  
Unos osnovnih podataka za novi obračun otpremnine
  
  Slika 163: Unos osnovnih podataka za novi obračun otpremnine

Upišemo osnovne podatke za obračun i unos potvrdimo s klikom na gumb U redu. Slijedi dodavanje zaposlenika u obračun. Dodati ih možemo pojedinačno, klikom na gumb Dodaj osobu ili masovno, klikom na gumb Dodaj sve aktivne zaposlenike (program će pratiti datume početka i prestanka rada, upisane u podacima o zaposlenicima i na temelju tih kriterija prenijeti zaposlenike u obračun):

  
Dodavanje zaposlenika u obračun otpremnine
  
  Slika 164: Dodavanje zaposlenika u obračun otpremnine

Po dodavanju zaposlenika, upišemo iznos otpremnine [10.2].

 

10.2. Unos iznosa otpremnine

Po dodavanju zaposlenika u obračun otpremnine [10.1], na raspolaganju ćemo imati funkcije za unos bruto iznosa otpremnine:

  
Pregled zaposlenika dodanih u obračun otpremnine
  
  Slika 165: Pregled zaposlenika dodanih u obračun otpremnine

Klikom na gumb Unos bruto možemo istovremeno upisati iznos primitka za sve osobe, dodane u obračun, a koje smo označili kvačicom   .

Ako pak kliknemo na ime i prezime osobe, dodane u obračun, tada će se otvoriti maska u koju možemo upisati bruto iznos primitka samo za tu osobu. Automatski će se izračunati prosječna plaća zaposlenika u posljednja 3 mjeseca:

  
Unos iznosa otpremnine
  
  Slika 166: Unos iznosa otpremnine

Po unosu svih parametara, kliknemo na gumb U redu i nakon toga na gumb Spremi u alatnoj traci.

Obrasce s podacima iz obračuna (isplatne liste, JOPPD) kao i nalog za plaćanje možemo generirati tek po zatvaranju obračuna. Obračun zatvaramo klikom na gumb Zaključi obračun.

Za generiranje naloga za plaćanje kliknemo na gumb Isplata.

 

10.3. Ispis obrasca JOPPD i isplatnih lista

Obrasce iz |obračuna otpremnine možemo ispisati tek po zatvaranju obračuna. Po zatvaranju obračuna, u alatnoj traci kliknemo na gumb Ispis.

  
Ispis obrazaca iz obračuna otpremnine
  
  Slika 167: Ispis obrazaca iz obračuna otpremnine

Iz obračuna možemo ispisati sljedeće obrasce i izvještaje:

XML datoteku s obrascem JOPPD za prijenos putem ePorezne možemo generirati klikom na |Razmjena podataka |Datoteka za prijenos JOPPD putem ePorezne u alatnoj traci obračuna, kao što je prikazano na slici:

 

11. Obračun naknade za neiskorišteni godišnji odmor

U slučaju prestanka radnog odnosa, radnik koji nije iskoristio pripadajući godišnji odmor ostvaruje pravo na naknadu za neiskorišteni dio godišnjeg odmora. Naknada se određuje razmjerno broju dana neiskorištenog godišnjeg odmora.

Poslodavci su sukladno članku 82. Zakona o radu u obvezi radniku koji nije bio u mogućnosti iskoristi pripadajući godišnji odmor isplatiti naknadu umjesto korištenja godišnjeg odmora.

Obračun naknade za neiskorišteni godišnji odmor možemo izraditi zajedno s redovnim obračunom plaće ili pripremiti zasebni obračun.

Za izradu obračuna naknade za neiskorišteni godišnji odmor najprije je potrebno u modulu |Plaće |Šifrarnici i postavke |Postavke obračuna dodati sljedeće postavke (parametre) obračuna odnosno ažurirati prethodno već korištene postavke, zbog prilagodbe obračunskih lista obveznom sadržaju s 1.10.2023.:

Primjer unosa postavke obračuna plaće u koju možemo ručno upisati broj dana neiskorištenog godišnjeg odmora za zaposlenika ili koristiti automatski prijenos podatka iz evidencije godišnjih odmora [18.1] koju smo za zaposlenika vodili u programu:

  
Postavka za automatski izračun ili ručni unos broja dana neiskorištenog godišnjeg odmora
  
  Slika 168: Postavka za automatski izračun ili ručni unos broja dana neiskorištenog godišnjeg odmora

U postavci za obračun plaće za koju smo zadali oznaku retka NGOa (primjer gore) i naziv "Broj dana neiskorištenog godišnjeg odmora" u polju Formula za izračun iznosa koristimo sljedeće naredbe:

NeiskoristeniGONaredbu koristimo za automatski izračun i prijenos neiskorištenog broja dana godišnjeg odmora zaposlenika iz evidencije koju vodimo u programu izravno u postavku za izračun naknade.
ParamKoristimo ako želimo imati mogućnost ažuriranja automatski prenijetog podatka o neiskorištenom broju dana godišnjeg odmora odnosno za izravni upis broja dana neiskorištenog godišnjeg odmora u slučaju kada nema uvjeta za automatski izračun podatka.

U polju za unos formule u postavci za izračun naknade koristimo oznaku retka prethodno pohranjene postavke (u našem primjeru je to NGOa). Programu time dajemo naredbu da pri izračunu naknade koristi i podatak iz postavke oznake retka NGOa. Primjer unosa postavke za izračun naknade za neiskorišteni godišnji odmor prikazan je na sljedećoj slici:

  
Postavka za izračun naknade za neiskorišteni godišnji odmor
  
  Slika 169: Postavka za izračun naknade za neiskorišteni godišnji odmor

U postavci oznake retka NGO (primjer gore) naziva "Bruto naknada za neiskorišteni godišnji odmor" u polju Formula za izračun iznosa koristimo sljedeće naredbe:

NGOaNa ovom mjestu zadajemo naredbu s oznakom retka postavke iz koje želimo prenijeti broj sati neiskorištenog godišnjeg odmora. U našem primjeru je to oznaka NGOa.
000Na ovom mjestu unosimo individualnu oznaku retka postavke za izračun satnice koju želimo koristiti za izračun naknade za neiskorišteni godišnji odmor. Ako npr. koristimo 000 kao oznaku retka postavke kojom izračunavamo bruto satnicu, na ovom mjestu u formuli unosimo oznaku #000#. Ako u postavki za izračun satnice koristimo oznaku retka npr. 111, na ovom mjestu u formuli upišemo oznaku #111#. Izračun naknade za neiskorišteni godišnji odmor u potpunosti je moguće prilagoditi individualnim potrebama (korištenje satnice redovni rad, prosječne satnice za izabrani broj mjeseci i dr).
ZapTjedFondSati/40*8Ovim zapisom u formuli za izračun naknade postižemo ispravan izračun neiskorištenih sati godišnjeg odmora na temelju upisanih/iskazanih neiskorištenih dana godišnjeg odmora i tjednom fondu sati upisan u podacima zaposlenika u kadrovskoj evidenciji.
BoolParamKorištenjem ove naredbe u obračunu plaće imamo mogućnost označiti/odznačiti obračun naknade za neiskorišteni godišnji odmor za zaposlenika.

Želite li pri izračunu naknade za neiskorišteni godišnji odmor koristiti iste postavke obračuna kao u našem primjeru, ovdje možete preuzeti datoteku s postavkama za obračun naknade za neiskorišteni godišnji odmor:

Datoteka s postavkama za obračun naknade za neiskorišteni godišnji odmor.xml
Veličina: 1,27 kB

Datoteku uvozite u šifrarnik postavki za obračun plaće kroz modul |Plaće |Šifrarnici i postavke |Postavke obračuna kao prikazano na slici u nastavku:

PayRoll_PayrollDefinition_NGO_import.jpg

Po prilagodbi postavki obračuna plaće, u modulu |Plaće |Obračun plaće otvorimo novi obračun plaće i u obračun dodamo zaposlenika kojemu prestaje radni odnos. Po zatvaranju obračuna plaće možemo ispisati isplatnu listu odnosno IO1 obrazac ili poslati obrasce zaposleniku e-poštom izravno iz programa zaštićene jedinstvenom zaporkom za šifriranje PDF datoteka.

S prestankom radnog odnosa zaposleniku možemo pripremiti i obračun otpremnine [10].

 

12. Evidencija prisutnosti na radnom mjestu - bilježenje radnog vremena

Evidencija prisutnosti za bilježenje radnog vremena namjenjena je jednostavnom bilježenju i praćenju prisutnosti zaposlenika na radnom mjestu pomoću poveznice koju zaposlenik otvara na uređaju.

Za aktivaciju bilježenja prisutnosti na radnom mjestu potrebno je u modulu |Partneri |Kadrovska evidencija za svaku osobu, koja je uključena u radni proces (zaposlenik u tvrtki, direktor, vanjski suradnik,...) upisati kontaktnu e-mail adresu ili broj mobitela na koji ćemo kasnije poslati poveznicu - link za bilježenje radnog vremena.

  
Unos kontaktnih podataka zaposlenika u kadrovskoj evidenciji
  
  Slika 170: Unos kontaktnih podataka zaposlenika u kadrovskoj evidenciji

Poveznicu za aktivaciju bilježenja radnog vremena možemo masovno poslati prema više zaposlenika istovremeno ili svakom zaposleniku pojedinačno.

Postupak za slanje poveznice zaposlenicima za bilježenje radnog vremena opisali smo na stranici Slanje poveznice za bilježenje radnog vremena [17.1].

Kako zaposlenici aktiviraju svoj uređaj i evidentiraju prisutnost na radnom mjestu opisali smo na stranici Aktivacija uređaja i bilježenje iz mobilnog uređaja [17.2].

13. Korištenje poveznice za bilježenje radnog vremena

Poveznicu za bilježenje radnog vremena koristi svaka osoba koja je uključena u radni proces (direktor, zaposlenik u tvrtki, praktikanti,...).

Putem poveznice zaposlenik bilježi dolaske/odlaske kao i sve promjene unutar radnog vremena, a za lakši pristup putem Android [17.2.1] ili iPhone [17.2.2] uređaja zaposlenik može dodati poveznicu kao prečac na početnu stranicu/zaslon za lakši pristup evidenciji.

Više o samom načinu korištenja poveznice možete pročitati ovdje [17.3].

14. Pregled i uređivanje evidencije

Zaposlenici putem mobilnih uređaja evidentiraju sate rada, pauze za ručak, stanke i te evidencije zaposlenika možemo pratiti putem modula |Partneri |Kadrovska evidencija |Evidencija sati rada i odsutnosti po zaposleniku odnosno u modulu |Plaće |Evidencija sati rada i odsutnosti zbirno za sve zaposlenike.

  
Pregled prenijetih sati rada iz mobilnog uređaja i uređivanje podataka
  
  Slika 171: Pregled prenijetih sati rada iz mobilnog uređaja i uređivanje podataka

Planirano prikazuje dnevni odnosno tjedni plan ovisno o radnom vremenu u modulu |Postavke |Postavke tvrtke |Kadrovi, obračun plaća i godišnje izvještavanje i dodatno o podacima o zaposlenju gdje unosimo broj radnih sati tjedno te broj radnih dana u tjednu.

MobilnaEvidencija01.gif

U slučaju da podatak o radnom vremenu ne vodimo u postavkama tvrtke, plan se izračunava na temelju radnih sati u tjednu i broju radnih dana tjedno upisanih unutar podataka o zaposlenju.

MobilnaEvidencija02.gif

Sate radnog vremena možemo uređivati ručno na način da dodamo nove dolaske i odlaske na pregled pomoću gumba Dodaj dolazak/odlazak.

  
Ručno dodavanje dolaska i odlaska u evidenciju
  
  Slika 172: Ručno dodavanje dolaska i odlaska u evidenciju

Podatke o prisutnosti dodatno možemo uređivati putem uređivača za svaki dan pojedinačno:

  
Dodavanje dolaska i odlaska u evidenciju za svaki dan pojedinačno
  
  Slika 173: Dodavanje dolaska i odlaska u evidenciju za svaki dan pojedinačno

15. Ispis i slanje evidencije prisutnosti za zaposlenika

Za zaposlenika možemo u modulu |Izvještavanje ispisati izvještaj: "Izvještaj iz evidencije radnog vremena za zaposlenika", koji je rezultat svakodnevnog bilježenja radnog vremena zaposlenika u evidenciju prisutnosti.

Upute za izradu izvještaja dostupne su ovdje [19.1].

Na raspolaganju je i mogućnost masovnog slanja evidencije radnog vremena zaposlenicima putem e-pošte. Obrada je dostupna u modulu |Izvještavanje unutar svih obradi pod nazivom "Masovno slanje evidencije radnog vremena za zaposlenika".

  

Upute za pripremu obrade za slanje dostupne su na stranici ovdje [19.1.1].

Na taj način možemo redovno obavještavati zaposlenike o prisutnosti na radnom mjestu.

Obradu slanja radnih evidencija e-poštom možemo izvršavati ručno ili automatski i tako podesiti automatsko izvršenje obrade za temelju unaprijed zadanog rasporeda, kao što je to dostupno i za ostale izvještaje i obrade.

Program tako može automatski slati evidenciju radnog vremena zaposlenicima na e-mail, sukladno definiranom intervalu (dnevno, svakim radnim danom, svakim petkom, mjesečno, i dr.).

16. Kopiranje podataka u evidenciju za obračun radnih sati

Uređenu evidenciju prisutnosti možemo prenijeti u evidenciju i obračun radnih sati koja se nalazi u modulu |Plaće |Evidencija i obračun radnih sati.

  
Prijenos sati u evidenciju za obračun radnih sati
  
  Slika 175: Prijenos sati u evidenciju za obračun radnih sati

Više o samom prijenosu podataka u evidenciju za obračun radnih sati koja je temelj za izradu obračuna plaće opisali smo ovdje [17.4].

17. Upravljanje uređaja za vođenje radnog vremena

Na popisu zaposlenika dostupna je sljedeća ikona:

  

Ikona nudi mogućnost upravljanja uređaja zaposlenika. Uređaje možemo deaktivirati ili ponovno aktivirati odnosno aktivirati nove.

  
Uređivanje uređaja za bilježenje radnog vremena
  
  Slika 177: Uređivanje uređaja za bilježenje radnog vremena

 

17.1. Slanje poveznice za bilježenje radnog vremena

Poveznicu za bilježenje radnog vremena možemo poslati zaposleniku izravno iz modula |Plaće |Evidencija sati rada i odsutnosti klikom na ikonu kao prikazano na slici u nastavku:

MobilnaEvidencija10.gif

Poveznicu za bilježenje radnog vremena možemo poslati masovno odnosno za više zaposlenika istovremeno. Ta mogućnost dostupna je u modulu |Plaće |Evidencija sati rada i odsutnosti gdje označimo više zaposlenika kojima istovremeno pošaljemo poveznicu za bilježenje radnog vremena:

MobilnaEvidencija11.gif

Poveznicu možemo poslati i iz Kadrovske evidencije u modulu |Partneri |Kadrovska evidencija gdje izaberemo zaposlenika i zatim u alatnoj traci kliknemo na izbornik s dodatnim mogućnostima Više.... Ovdje je dostupna opcija slanja poveznice na mobilni telefon (SMS) ili na e-mail adresu zaposlenika.

  
Slanje poveznice iz kadrovske evidencije
  
  Slika 178: Slanje poveznice iz kadrovske evidencije

  
Slanje poveznice iz kadrovske evidencije na mobilni telefon
  
  Slika 179: Slanje poveznice iz kadrovske evidencije na mobilni telefon

Slanje SMS poruka iz programa je dodatno naplativa usluga za korištenje koje je potrebna prethodna uplata salda na pre-paid račun. Izrada ponude u te svrhe dostupna je u modulu |Postavke |Moj račun.

  
Slanje poveznice iz kadrovske evidencije na e-mail adresu zaposlenika
  
  Slika 180: Slanje poveznice iz kadrovske evidencije na e-mail adresu zaposlenika

Zaposlenik aktivira svoj uređaj klikom na poveznicu koju je zaprimio putem SMS poruke odnosno e-poštom.

 

17.2. Aktivacija uređaja zaposlenika i bilježenje iz mobilnog uređaja

Zaposlenik zaprima poveznicu na e-mail ili u obliku SMS poruke te klikom na poveznicu aktivira svoj uređaj:

  
Kliknite ovdje da biste prenijeli sliku koja nedostaje
  
  Slika 181: Aktivacija uređaja

Za aktivaciju uređaja kao i za svaku promjenu statusa (prijava dolaska na posao) potrebno je dopuštenje za dijeljenje lokacije ukoliko je taj zahtjev zadan u postavkama tvrtke.

Kliknite ovdje da biste prenijeli sliku koja nedostaje

 • Za dopuštenje dijeljenja lokacija na iOS operacijskom sustavu upute su dostupne ovdje.
 • Za dopuštenje dijeljenja lokacije na Android operacijskemu sustavu upute su dostupne ovdje.

Za što detaljnije dijeljenje lokacije moguće je u postavkama mobilnog uređaja koji radi na Android OS u izborniku "Postavke -> lokacija -> lokacijske usluge" u poglavlju "Poboljšana preciznost" označiti "Pretraživanje Wi-Fi" i "Pretraživanje Bluetooth". Te postavke bi trebale poboljšati preciznost lokacije naročito kada se nalazimo u zatvorenom prostoru.

Nakon aktivacije uređaja, poveznicu možemo spremiti kao prečac za početni zaslon za brži pristup i bilježenje radnog vremena.

 

17.2.1. Dodavanje prečaca za bilježenje radnog vremena na početni zaslon - Android

Nakon aktivacije uređaja možemo na Android uređaju dodati evidenciju za bilježenje pristutnosti kao prečac tj. aplikaciju na početni zaslon uređaja.

To učinimo na način da najprije aktiviramo uređaj:

  
Kliknite ovdje da biste prenijeli sliku koja nedostaje
  
  Slika 182: Aktivacija naprave Android

Zatim otvorimo izbornik s dodatnim mogućnostima s desne strane i izaberemo "Instalacija aplikacije" i s time se složimo:

  
Kliknite ovdje da biste prenijeli sliku koja nedostaje
  
  Slika 183: Instalacija aplikacije za vođenje radnog vremena
  
Kliknite ovdje da biste prenijeli sliku koja nedostaje
  
  Slika 184: Potvrda instalacije aplikacije na Android uređaju

Na taj način dobivamo na početnom zaslonu prečac za pristup aplikaciji putem koje dnevno evidentiramo prisutnost na radnom mjestu.

  
Kliknite ovdje da biste prenijeli sliku koja nedostaje
  
  Slika 185: Aplikacija za vođenje radnog vremena na Android uređaju

 

17.2.2. Dodavanje prečaca za bilježenje radnog vremena na početni zaslon - iPhone

Nakon aktivacije uređaja možemo na iOS uređaju dodati evidenciju za bilježenje prisutnosti kao prečac za početni zaslon uređaja.

To učinimo na način da najprije aktiviramo uređaj:

  
Kliknite ovdje da biste prenijeli sliku koja nedostaje
  
  Slika 186: Aktivacija uređaja iPhone

Zatim dopustimo korištenje lokacije za tu poveznicu i dodamo kao prečac na početni zaslon:

  
Kliknite ovdje da biste prenijeli sliku koja nedostaje
  
  Slika 187: Dopuštenje dijeljenja lokacije iPhone
  
Kliknite ovdje da biste prenijeli sliku koja nedostaje
  
  Slika 188: Dodavanje prečaca za početni zaslon iPhone

Tako možemo na početnom zaslonu imati prečac za pristup aplikaciji putem koje dnevno evidentiramo prisutnost na radnom mjestu.

  
Kliknite ovdje da biste prenijeli sliku koja nedostaje
  
  Slika 189: Aplikacija za vođenje radnog vremena na iPhone uređaju

 

17.2.2.1. Dijeljenje lokacije (GPS) na iOS za bilježenje radnog vremena iz mobilnog uređaja

Na iOS (Apple) mobilnim uređajima nema mogućnosti izravne aktivacije GPS već se isti automatski uključi za aplikacije gdje to dopustimo u postavkama.

Kliknite ovdje da biste prenijeli sliku koja nedostaje

Kliknite ovdje da biste prenijeli sliku koja nedostaje

Kliknite ovdje da biste prenijeli sliku koja nedostaje

Kliknite ovdje da biste prenijeli sliku koja nedostaje

Kliknite ovdje da biste prenijeli sliku koja nedostaje

 

17.3. Bilježenje radnog vremena na uređaju

E-računi mobilna evidencija radnog vremena je alat za jednostavno bilježenje radnih sati i odsutnosti s posla putem mobitela. Omogućuje bilježenje prijave na posao, evidentiranje rada na terenu, pauza, pauze za ručak te zaključivanje radnog vremena.

  
Evidencija radnog vremena za uporabu putem mobitela
  
  Slika 190: Evidencija radnog vremena za uporabu putem mobitela


Svi podaci iz mobilne evidencije sabiru se izravno u programu e-računi gdje dobivamo kompletan uvid o trenutnom broju prisutnih zaposlenika, zaposlenika na terenu, zaposlenika na pauzi za topli obrok i slično.

Za prijavu u mobilnu aplikaciju koristi se poveznica koju šaljemo svakom zaposleniku pojedinačno izravno iz kadrovske evidencije. Kliknemo na zaposlenika i zatim na gumb Više:

  
Slanje poveznice zaposlenicima za aktivaciju uređaja za uporabu mobilne evidencije radnog vremena
  
  Slika 191: Slanje poveznice zaposlenicima za aktivaciju uređaja za uporabu mobilne evidencije radnog vremena

Otvaranjem poveznice na mobilnom uređaju najprije moramo izvršiti aktivaciju uređaja klikom na gumb Aktiviraj uređaj:

  
Aktiviranje uređaja za uporabu mobilne evidencije radnog vremena
  
  Slika 192: Aktiviranje uređaja za uporabu mobilne evidencije radnog vremena

Odmah po aktivaciji uređaja možemo izvršiti prijavu na posao:

  
Pregled opcija u mobilnoj evidenciji
  
  Slika 193: Pregled opcija u mobilnoj evidenciji

Sve prijave i svi upisani sati od strane zaposlenika vidljivi su izravno u aplikaciji e-računi, u modulu |Plaće |Evidencija sati rada i odsutnosti:

  
Pregled zapisa u evidenciji prisutnosti izravno u programu e-računi
  
  Slika 194: Pregled zapisa u evidenciji prisutnosti izravno u programu e-računi

Na ovom je mjestu moguće vođenje administracije uređaja zaposlenika pa i ponovno slanje poveznice za aktivaciju uređaja. Kliknemo na ikonu alati.gif na kraju retka s podacima o zaposleniku:

  
Slanje poveznice za aktivaciju uređaja iz evidencije sati rada i odsutnosti
  
  Slika 195: Slanje poveznice za aktivaciju uređaja iz evidencije sati rada i odsutnosti

Pri uporabi mobilne aplikacije bilježi se i GPS lokacija zaposlenika, a što predstavlja posebnu prednost pri praćenju lokacije terenskih radnika:

  
Pregled lokacije
  
  Slika 196: Pregled lokacije

Podaci su evidentirani i iskazani za svakog zaposlenika pojedinačno, a za lakši pregled možemo koristiti filtere poput poslovne jedinice, mjesta troška ili trenutnog statusa u mobilnoj aplikaciji:

  
Pregled podataka u evidenciji uz uporabu dodatnih filtera
  
  Slika 197: Pregled podataka u evidenciji uz uporabu dodatnih filtera

Podatke iskazane u evidenciji sada možemo jednostavno kopirati u |Evidenciju i obračun radnog vremena, a koja je izravno povezana s modulom za izradu |Obračuna plaća. Kliknemo na ime i prezime zaposlenika i zatim na strelicu dolje i izaberemo Kopiraj u evidenciju prisutnosti:

  
Kopiranje sati u evidenciju prisutnosti
  
  Slika 198: Kopiranje sati u evidenciju prisutnosti

Pri pokretanju kopiranja, na raspolaganju je i opcija ručnog korigiranja sati:

  
Ručno korigiranje sati za prijenos u evidenciju radnih sati i obračun radnog vremena
  
  Slika 199: Ručno korigiranje sati za prijenos u evidenciju radnih sati i obračun radnog vremena

 

17.4. Prijenos sati iz evidencije prisutnosti u evidenciju za obračun radnih sati

Podatke iskazane u evidenciji radnog vremena možemo jednostavno prenijeti u evidenciju i obračun radnih sati [18] koja se nalazi u modulu |Plaće |Evidencija i obračun radnih sati te je izravno povezana s modulom za izradu |Obračuna plaće.

Kliknemo na ime i prezime zaposlenika i zatim na strelicu dolje te izaberemo Kopiraj u evidenciju prisutnosti:

  
Kopiranje sati u evidenciju za obračun radnih sati
  
  Slika 200: Kopiranje sati u evidenciju za obračun radnih sati

Prije prijenosa u evidenciju i obračun sati podatke prema potrebi možemo ažurirati:

  
Ručno ažuriranje sati za prijenos u evidenciju i obračun radnih sati
  
  Slika 201: Ručno ažuriranje sati za prijenos u evidenciju i obračun radnih sati

 

18. Evidencija i obračun radnih sati

U modulu |Plaće možemo voditi evidenciju prisutnosti i odsutnosti zaposlenika na/s radnog mjesta i dodatno možemo voditi evidenciju godišnjih odmora. Evidencija prisutnosti povezana je s obračunom plaće što znači da se podaci zaposlenika koje vodimo u evidenciji automatski prenose u obračun plaće za zaposlenika odvojeno po mjesecima, stoga ručni unos sati u obračun plaće nije potreban.

|Evidencija prisutnosti i |Godišnji odmori omogućuju:

Podatke u evidenciju može unositi svaki zaposlenik samostalno ako mu dodijelite korisničke ovlasti ili pak osoba koja ima ovlasti za unos podataka za sve zaposlenike. Podaci, upisani u evidenciju, automatski se prenose u obračun plaće, u polja za unos sati rada.

 

18.1. Godišnji odmori

U programu se predviđa da se prijenos godišnjeg odmora u iduću poslovnu godinu napravi najkasnije do kraja ožujka. Od travnja nadalje se predviđa da smo prijenos godišnjeg odmora već napravili te se zatim stanje tekućeg godišnjeg odmora postavi kako je trenutno uneseno na zaposleniku. Poslije navedenog datuma se evidencija više ne uređuje te upute u nastavku ne vrijede za aktualnu poslovnu godinu.

Za pravilno vođenje evidencije moramo prvo unesti podatke u kadrovsku evidenciju tijekom poslovne godine te moramo sate godišnjeg odmora voditi također u evidenciji i obračunu radnih sati.

18.1.1 Prijenos godišnjeg odmora u novu godinu

Prijenos godišnjeg odmora u novu godinu se napravi kroz meni |Plaće |God.odmori

Prije prijenosa godišnjeg odmora u novu godinu je bitno da podatke o godišnjem odmoru ne mijenjamo u kadrovskoj evidenciji. Novi godišnji odmor upišemo na zaposleniku u kadrovskoj evidneciji tek nakon prijenosa neiskorištenoga godišnjeg odmora u novu godinu.

Prijenos napravimo tako da u meniju |Plaće |God.odmori kliknemo na zaposlenika te unesemo broj dana za prijenos u novu godinu:

  
Prijenos godišnjeg odmora u novu godinu samo za izabranog zaposlenika
  
  Slika 202: Prijenos godišnjeg odmora u novu godinu samo za izabranog zaposlenika

Prijenos godišnjeg odmora možemo napraviti i za sve zaposlenike odjednom, to napravimo klikom na gumb Prijenos u novu godinu:

  
Prijenos godišnjeg odmora u novu godinu za sve zaposlenike istovremeno
  
  Slika 203: Prijenos godišnjeg odmora u novu godinu za sve zaposlenike istovremeno

Po završetku prijenosa je potrebno unijeti broj dana tekućeg godišnjeg odmora. Novi godišnji odmor unesemo u kadrovskoj evidenciji u meniju |Partneri |Kadrovska evidencija klikom na pojedinačnog zaposlenika. Kada se otvori zaposlenik, u izborniku s lijeve strane gliknemo na Godišnji odmor. U Prozoru koji se otovori unesemo podatke o novom godišnjem odmoru:

  
Unos podataka o godišnjem odmoru
  
  Slika 204: Unos podataka o godišnjem odmoru

18.1.2 Storniranje godišnjeg odmora prethodne godine

Kada je potrebno zaposleniku stornirati određeni broj dana prethodnog godišnjeg odmora, to uredimo u meniju |Plaće |God.odmori.Stornaciju neiskorištenog godišnjeg odmora napravimo tako da otvorimo zaposlenika te upišemo podatak u polje Stor. god. odm. preth. god.:

  
Storniranje godišnjeg odmora samo za izabranog zaposlenika
  
  Slika 205: Storniranje godišnjeg odmora samo za izabranog zaposlenika

Storniranje godišnjeg odmora možemo napraviti i za sve zaposlenike odjednom, to napravimo klikom na gumb Storniranje god. odm. preth. god.:

  
Storniranje godišnjeg odmora samo za sve zaposlenike istovremeno
  
  Slika 206: Storniranje godišnjeg odmora samo za sve zaposlenike istovremeno

 

18.2. Pregled i pretraživanje evidencije sati rada i odsutnosti

Pristupom modulu |Plaće |Evidencija prisutnosti otvoriti će se tablica, kao što prikazuje slika dolje:

  
Maska za pregled i pretraživanje evidencije zaposlenika
  
  Slika 207: Maska za pregled i pretraživanje evidencije zaposlenika

U tablici su za svaki mjesec pojedinačnog iskazane subote, nedjelje i praznici.

Za detaljniji pregled podataka omogućeno je pretraživanje i prikaz prisutnosti/odsutnosti po različitim kriterijima npr.:

 1. po zaposleniku
 2. po mjestu troška.
 3. po datumu od: do:
 4. za mjesec.

Po zadavanju kriterija za ograničenje prikaza podataka, kliknemo na gumb Prikaži i u nastavku će se prikazati podaci, u skladu sa zadanim kriterijima prikaza.

Primjer pretraživanja po zaposleniku:

  
Pretraživanje po zaposelniku
  
  Slika 208: Pretraživanje po zaposelniku

Postupak unosa sati opisan je u poglavlju Unos podataka u evidenciju prisutnosti [18.3]

 

18.3. Unos podataka u evidenciju prisutnosti

U modulu |Plaće |Evidencija i obračun radnih sati možemo voditi evidenciju sati rada i odsutnosti s posla za sve zaposlenike, po mjesecima. Podatke u evidenciju možemo unositi ručno, uvoziti iz Excel, CSV datoteka [18.4] ili koristiti izravni prijenos sati iz mobilne evidencije radnog vremena [17.3] koju zaposlenici samostalno vode putem mobilnog uređaja.

Podatke koje vodimo u evidenciji možemo pregledavati korištenjem raznih kriterija pretraživanja poput zaposlenika, razdoblja/mjeseca, mjesta troška, vrste zaposlenja, nazivu radnog mjesta,... Na slici u nastavku prikazan je primjer popunjene evidencije za zaposlenika koji je tokom mjeseca ostvario više vrsta sati rada i odsutnosti s posla:

  
Pregled i unos podataka u evidenciju sati rada zaposlenika
  
  Slika 209: Pregled i unos podataka u evidenciju sati rada zaposlenika

Prije početka unosa sati zadajemo mjesec za koji želimo unijeti podatke. Izbor je kao preuzeto postavljen na tekući mjesec no mjesec možemo prema potrebi izmjeniti u polju Prikaz za mjesec odabirom iz padajućeg izbornika dropDown.gif.

Stupci u koje unosimo podatke imaju sljedeće značenje:

Rad na radnom mjestuUpisujemo broj sati redovnog rada. Ako je djelatnik radio cijeli mjesec bez odsutnosti, unos možemo ubrzati korištenjem opcije masovnog unosa broja sati po vrsti sati, danima i zaposleniku odnosno za više zaposlenika istovremeno. Kliknemo na izbornik Više... i izaberemo kao prikazano na slici u nastavku:
  
Korištenjem ove funkcionalnosti možemo brzo i jednostavno upisati sate rada kao i radno vrijeme za više zaposlenika istovremeno. Postupak unosa radnog vremena - sati početka i završetka rada prikazan je na slici u nastavku:
  
BlagdaniDani blagdana su u evidenciji prisutnosti označeni crvenom bojom stupca. Ako djelatnik nije radio za vrijeme blagdana, u evidenciju nije potrebno unositi sate (smatra se neradnim danom). Sate blagdanom unosimo samo u slučaju rada zaposlenika na dane blagdana. Primjer iskazivanja sati rada za vrijeme blagdana:
  
God. odmorUpisujemo broj korištenih sati godišnjeg odmora. Sukladno upisanim satima istovremeno se izračunava preostali broj dana neiskorištenog godišnjeg odmora iz ukupnih dana godišnjeg odmora koje vodimo u kadrovskoj evideniciji za zaposlenika.
  
BolovanjeUpisujemo broj sati odsutnosti zbog bolovanja do 42 dana.
Odsutnost s poslaUpisujemo broj sati odsutnosti iz određenih razloga (npr. sate isključenja s rada (lockout), štrajk, odsutnost krivnjom radnika,...)
Rad od kuće (RoK)Unosimo broj sati rada od kuće [4.4].
Prekovremeni (Prek)Upisujemo broj sati prekovremenog rada za određeni dan. Ako su prekovremeni sati rada ostvareni praznikom, nedjeljom,... iskažemo ih u odgovarajućem stupcu evidencije. Primjer unosa prekovremenih sati u nedjelju:
  
Noćni rad (Noć)Upisujemo broj sati rada noću. Sate rada noću možemo iskazivati tokom radnih dana, blagdanima, nedjeljama,... U nastavku je prikazan primjer unosa sati rada noću za vrijeme blagdana:
  
Bol. iznad 42 dana (B42)Upisujemo broj sati odsutnosti zbog bolovanja (iznad 42 dana).
Popodnevni rad (Pop)Upisujemo broj sati popodnevnog rada.
Na čekanju (Ček)Upisujemo broj sati čekanja na rad.
porodiljni/roditeljski dopust (p/r)Upisujemo broj sati odsutnosti zbog korištenja roditeljskog dopusta.
Dijeljeno rad. vrijeme (Drv)Upisujemo broj sati za dijeljeno radno vrijeme.
Izvanredni dopust (IzD)Upisujemo broj sati korištenog izvanrednog godišnjeg odmora.
Službeni put (PN)Upisujemo broj sati provedenih na službenom putu.
Dnevni odmorUpisujemo korištene sate dnevnog odmora.
Tjedni odmorUpisujemo korištene sate tjednog odmora.
Terenski radUpisujeo sate terenskog rada.

Podržano je korištenje tipke ENTER za pomicanje među poljima za unos i strelice dolje, a za pomicanje desno primjenjuje se tipka Tab!

Svi upisani sati se zbrajaju zbog uvida u ukupan broj sati i dana provedenih na radnom mjestu, bolovanju, godišnjem odmoru ili drugoj vrsti opravdane/neopravdane odsutnosti s radnog mjesta.

Po unosu sati u evidenciju koristiti možemo mogućnost izvoza ili ispisa podataka iz evidencije korištenjem željenih postavki ispisa, a temeljem kojih dobivamo na uvid cjelokupne podatke iz evidencije koje vodimo za zaposlenika u programu:

  

 

18.4. Uvoz podataka u tablicu prisutnosti i odsutnosti

U tablicu prisutnosti i odsutnosti s posla uvoziti možemo podatke iz Excel datoteke o broju sati za svakog zaposlenika, za pojedini dan u mjesecu. Podatke o satima uvozimo u modulu |Plaće |Evidencija i obračun radnih sati putem izbornika za razmjenu podataka, kao što prikazuje slika:

  
Uvoz evidencije sati iz excel datoteke
  
  Slika 217: Uvoz evidencije sati iz excel datoteke

Uvoziti možemo sve vrste sati za koje je podržan ručni unos u tablicu evidencije |Plaće |Evidencija i obračun radnih sati.

Klikom na ovu opciju otvara se stranica za odabir datoteke koju želimo uvoziti.

  
Izaberemo datoteku za uvoz
  
  Slika 218: Izaberemo datoteku za uvoz

Po odabiru datoteke, uvoz potvrdimo klikom na gumb Uvozi podatke.

Po uspiješnom uvozu, sati su pohranjeni u evidenciju kao na primjeru dolje:

  
Pregled sati uvoženih u evidenciju prisutnosti i obračun radnih sati
  
  Slika 219: Pregled sati uvoženih u evidenciju prisutnosti i obračun radnih sati

Za lakšu prilagodbu datoteke za uvoz podataka u program, preporučamo izvoz podataka iz evidencije prisutnosti u excel datoteku. Tako dobivamo na uvid zahtjevanu strukturu datoteke za uvoz, koju možemo samo dopuniti sa važećim podacima.

Primjer datoteke prilagođene za uvoz u program:

Datoteka_UvozSatiUEvidenciju.xml
Veličina: 10,50 kB

Struktura datoteke za pravilan uvoz podataka prikazana je na slici:

  
Struktura podataka u datoteci za uvoz u program
  
  Slika 220: Struktura podataka u datoteci za uvoz u program

Za pravilan uvoz podataka, važno je u datoteci koristiti pravilnu oznaku za pojedinu vrstu sati. Koristiti možemo sljedeće oznake, a koje su na raspolaganju i prilikom ispisa evidencije:

RadRad na radnom mjestu
GodGodišnji odmor
BolBolovanje do 42 dana
OdsNeplaćena odsutnost
RoKRad od kuće
PrekPrekovremeni sati
NoćNoćni rad
B42Bolovanje iznad 42 dana
PopPopodnevni rad
ČekČekanje na rad
P/rPorodiljni/rodiljni dopust
DrvDijeljeno radno vrijeme
IzDIzvanredni dopust
PNSlužbeni put
DODnevni odmor
TOTjedni odmor
TRTerenski rad

Pri uređivanju strukture datoteke vrlo je važno da najprije iskažemo sve vrste sati jednog zaposlenika, pa zatim nastavljamo s unosom podataka o vrstama sati drugog zaposlenika i svakog sljedećeg.

 

18.5. Ispis evidencije prisutnosti

Podatke iz evidencije prisutnosti možemo ispisati klikom na gumb Ispis u alatnoj traci:

  
Ispis podataka iz evidencije prisutnosti
  
  Slika 221: Ispis podataka iz evidencije prisutnosti

Evidenciju prisutnosti možemo ispisati prema točno određenim kriterijima:

  
Unos kriterija za ispis podataka iz evidencije prisutnosti
  
  Slika 222: Unos kriterija za ispis podataka iz evidencije prisutnosti

Razdoblje od: do:Upišemo razdoblje za koje želimo ispisati podatke.
ZaposleniciUpišemo ime ili barem početno slovo imena zaposlenika za kojeg želimo ispisati podatke iz evidencije. U padajućem izborniku će nam se ponuditi šifrarnik zaposlenika, ime kojih započinje s upisanom kombinacijom slova. Ako polje ostavimo prazno, u ispis će biti obuhvaćeni svi zaposlenici.
Tip datotekeIzaberemo format datoteke za ispis podataka iz evidencije.

Ispisana evidencija izgleda ovako (primjer ispisa za 1 mjesec):

  
Evidencija prisutnosti
  
  Slika 223: Evidencija prisutnosti

 

19. Izvještaji

Putem modula |Izvještavanje |Obračun plaća i drugih primitaka možemo ispisati sljedeće izvještaje:

Stranica, na kojoj možete izabrati ponuđene mogućnosti izgleda ovako:

  
Ispis izvještaja iz obračuna plaće i drugih primitaka
  
  Slika 224: Ispis izvještaja iz obračuna plaće i drugih primitaka

Pojedinačnu obradu tj. izvještaj pokrećemo klikom na naziv izvještaja. Na desnoj strani upisujemo kriterije za ispis izvještaja i odaberemo format datoteke. Ispis pokrećemo klikom na gumb Pokreni.

 

19.1. Izvještaj iz evidencije radnog vremena za zaposlenika

Izvještaj je dostupan u modulu |Izvještavanje |Izvještaji |Obračun plaća i drugih primitaka |Izvještaj iz evidencije radnog vremena za zaposlenika. Izvještaj nudi uvid u evidenciju radnog vremena (po satima, danima) za određenog zaposlenika.

  

Izaberemo odgovarajuće kriterije:

Razdoblje od/doIzaberemo razdoblje za koje želimo ispisati izvještaj.
ZaposlenikUnos podatka je obavezan - izvještaj možemo ispisati samo za pojedinačnog zaposlenika.
Prikaz dodatnih kolonaZa ispis evidencije radnog vremena koju šaljemo zaposlenicima možemo uključiti dodatne kolone za rad subotom, nedjeljom, blagdanom itd.
Tip datotekeIzaberemo tip datoteke za ispis izvještaja (preuzeto je to Adobde PDF, izabrati možemo drugi format).

Po unosu svih potrebnih kriterija kliknemo na gumb Pokreni za pripremu izvještaja:

  
Izvještaj iz evidencije radnog vremena za zaposlenika
  
  Slika 226: Izvještaj iz evidencije radnog vremena za zaposlenika

Evidenciju radnog vremena možemo poslati zaposlenicima e-poštom na e-mail adresu zaposlenika korištenjem obrade za pripremu i slanje izvještaja [19.1.1].

Stupci topli obrok i prijevoz na posao u izvještaju mogu imati vrijednost 1 (zaposlenik je koristio topli obrok tj. pauzu) ili 0 (zaposlenik nije koristio topli obrok tj. pauze), ostali stupci imaju vrijednost u jednici "sat".

Stupac saldo predstavlja zbroj svih plaćenih sati za sve dane do "trenutnog" na koji provjeravamo vrijednost.

 

19.1.1. Masovno slanje evidencije radnog vremena za zaposlenika

Obrada je dostupna u modulu |Izvještavanje |Obrade |Obračun plaća i drugih primitaka |Masovno slanje evidencije radnog vremena za zaposlenika te omogućuje pripremu evidencije radnog vremena prema izabranim kriterijima i slanje evidencije e-poštom na e-mail adresu zaposlenika.

Za pokretanje obrade izaberemo odgovarajuće kriterije:

Razdoblje od/doUpišemo razdoblje za koje želimo poslati izvještaj.
ZaposlenikIzaberemo jednog ili više zaposlenika kojima želimo poslati evidenciju radnog vremena. U tom slučaju se svakom zaposleniku šalje samo vlastita evidencija radnog vremena.
Prikaz dodatnih kolonaZa ispis evidencije radnog vremena koju šaljemo možemo uključiti dodatne kolone za rad subotom, nedjeljom, blagdanom, itd.
PredmetUpišemo predmet e-pošte koju će zaprimiti zaposlenik.
Tekst porukeUpišemo tekst e-mail poruke koju će primiti zaposlenik.
Dodatne mogućnostiAko označimo "simulacija" kreirat će se ZIP datoteka sa svim privitcima i opisom obrazaca koji bi bili poslani zaposleniku.
Tip datotekeTip datoteke koja će kroz obradu biti poslana na e-mail adresu zaposlenika.

Po unosu svih potrebnih kriterija kliknemo na gumb Pokreni za pokretanje obrade i slanje e-pošte zaposlenicima.

Obradu slanja radnih evidencija na e-mail adresu zaposlenika moguće je izvršavati ručno ili automatski i tako zadati automatsko izvršenje obrade na temelju unaprijed zadanog rasporeda slično kao što je to već dostupno za ostale izvještaje i obrade.

Tako bi program automatski slao evidenciju radnog vremena e-poštom na e-mail adresu zaposlenika u planiranom intervalu (dnevno, svakim radnim danom, petkom, mjesečno, ...).

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024