Prva stranica 
Natrag 
Naprijed 
Novosti 
 Kopiraj URL stranice 
 
Natisni stranNatisni stran  
e-računi upute za uporabu  >  Putni nalozi  >  Pregled i pretraživanje...  >  Kriteriji pretraživanja

Kriteriji pretraživanja

Ako želite dodatno ograničiti ispis, na raspolaganju su vam mogućnosti u gornjem dijelu internetske stranice, koja sadrži masku za unos kriterija pretraživanja.Tako možete listati putne naloge u okviru ograničenja, koja ste odredili upisivanjem kriterija pretraživanja.

  
Kriteriji pretraživanja putnih naloga
  
  Slika 1: Kriteriji pretraživanja putnih naloga

Br. naloga U slučaju da poznajete točan broj putnog naloga, upišete ga u polje za unos podataka.
Traži poPretraživanje možete ograničiti glede na datume, koji nastupaju u pojedinačnom putnom nalogu. Preuzeti izbor je datum prva strana, klikom na gumb PN_trazenje.gif tj. ako kliknete u samo polje, listate dane mogućnosti.
od dana, do danaNakon što odredite kriterij pretraživanja u gornjem kombiniranom polju, potrebno je dodati vremensko razdoblje za kojeg želite pregled putnih naloga. Klikom na gumb,calendar.gif, aktivirate priručni kalendar u kojem izaberete željeni datum. Datume možete sami upisati, ukoliko vam se čini praktičnije od izbora datuma s priručnog kalendara. Izaberite bližnjicu i upišite samo dan te pritisnete tipku Enter. Ako upišete npr. broj 9, program će to razumjeti kao 9-ti u tekućemm mjesecu i godini.
  
Datum potvrdite klikom na njega.
  
  Slika 2: Datum potvrdite klikom na njega.
StatusPutne naloge možete pretraživati i po statusu tj. glede na fazu u kojoj se nalazio putni nalog od dana kada ste ga otvorili pa sve do završnog knjiženja obračuna tj. isplate putnog naloga. Klikom na gumb dropDown.gif tj. ako kliknete u polje za unos, listate statuse. Status putnog naloga izaberete klikom na njega, kao što je prikazano na slici dolje.

  
Pregled putnih naloga glede na status PN
  
  Slika 3: Pregled putnih naloga glede na status PN

Što znače pojedinačni statusi putnih naloga?

  1. otvoren  Je onaj putni nalog, koji sadrži podatke za prvu stranu putnog naloga, a može sadržavati i podatke za povrat troškova zaposleniku, ali još nije bio predložen u obračun tj. nije obračunan. Svi putni nalozi, koji imaju takav status, označeni su lampicom PN_Lampica.gif.
  2. predložen u obračun  Je onaj putni nalog, koji sadrži podatke za prvu stranu putnog naloga i podatke za povat troškova zaposleniku te je predložen u obračun. Takav status imaju samo putni nalozi zaposlenika, kojima ste u modulu |Zaposlenici |Korisnički pristup dodijelili samo mogućnost kao što je vidljivo na slici: PN_Ovlasti.gif
  3. obračunan  Je svaki, već obračunan putni nalog, koji obuhvaća već isplaćene ili već knjižene putne naloge.
  4. pripremljen za knjiženje  Je onaj obračunan putni nalog, koji nije proknjižen, ali je možda već isplaćen.
  5. knjižen  Je svaki putni nalog, koji je već proknjižen.
  6. pripremljen za isplatu  Je onaj obračunan putni nalog, koji je već bio knjižen, ali nije bio isplaćen.
  7. isplaćen  Je svaki poutni nalog, koji je već bio isplaćen.
  8. storniran  Je onaj putni nalog, koji je već ispostavljen (ispisana prva strana, potpisana i sa stavljenim pečatom), ali nije bio upotrebljen (npr. zaposlenik zbog bolesti nije mogao na poslovni put).
  9. obračunan - Kn  Je svaki putni nalog, koji je obračunan u domačoj valuti (Kn).
  10. obračunan - devizni obračun  Je svaki putni nalog, koji je bio obračunan u stranoj valuti. POZOR! Ako ste putovali u inozemstvo, u obračunu putnog naloga izaberite valutu, u kojoj želite obračunati putne troškove, kao što prikazuje slika:PN_Upozorenje.gif.
Vozilo Putne naloge možete razvrstiti po vozilu, koje je bilo korišteno za službeni put. Vozilo izaberete sa popisa, kojeg aktivirate klikom u kombinirano polje, kao što je vidljivo na slici. Izbor potrdite jednostavnim klikom. PN_IzborVozila.gif
Zaposlenik Sa popisa putnih naloga možete pretraživati putne naloge po zaposlenicima, kojima ste izdali putni nalog, kao što prikazuje slika dolje. Zaposlenika odredite jednostavnim klikom u kombinirano polje, pritisnite tipku sa prvim slovom prezimena te ga potražite na popisu. Izbor potvrdite jednostavnim klikom.

PN_IzborZaposlenika.gif

Mjesto troška Kada zaposlenici djeluju na više mjesta troška, ili ako službeno vozilo koristiti više zaposlenika te je vozilo vođeno kao mjesto troška, logičan je pregled putnih naloga po mjestu troška. Mjesto troška odredite klikom u kombinirano polje te ga izaberete sa popisa. Izbor potvrdite jednostavnim klikom.
traži po arhiviAko označite tu mogućnost, program će tražiti putne naloge i među arhiviranim putnim nalozima. Kada je ta mogućnost isključena, pretražuje podatke samo među putnim nalozima, koji nisu arhivirani.

Upisivanjem kriterija pretraživanja, kliknite na gumb Pretraživanje.


Reference na stran

---
Zadnja sprememba 09.11.2009 15:18:08
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024