Obavijest o knjiženju odobrenja


Na prvoj stranici modula Računi izaberite Izdane OK odobrenja-pregled i pretraživanje kao što prikazuje slika:

  
Izbor stranice "Izdane OK odobrenja" u modulu Računi
  
  Slika 1: Izbor stranice "Izdane OK odobrenja" u modulu Računi

Nakon što klikom potvrdite izbor, otvara se stranica Izdane OK odobrenja-pregled i pretraživanje:

IzdanaKO.gif

Pregled i pretraživanje se u cijelom programu odvija na isti način. Detaljniji opis možete pogledati na stranici Pregled i pretraživanje dokumenata

Klikom na gumb Nova OK odobrenja, otvara se slijedeća stranica:

  
Maska za unos nove OK odobrenja
  
  Slika 2: Maska za unos nove OK odobrenja

Za unos podataka o kupcu / partneru kliknite na gumb Izmijeni. Klikom na ovaj gumb otvara se stranica, na kojoj možete upisati podatke o kupcu / partneru, koji će se kasnije ispisati u zaglavlju računa. Detaljnije upute za unos kupca odnosno partnera nalaze se na stranici Unos podataka o kupcu odnosno partneru.

Za unos podataka za zaglavlje izdanih obavijesti o knjiženju odobrenja pogledajte stranicu Unos podataka za zaglavlje izdane obavijesti o knjiženju odobrenja [1].

Iznos stavke OK odobrenja unosite pojedinačno, kao što unosite stavke izdanih računa. Obavezno upišite iznose s pozitivnim predznakom jer će program prilikom knjiženja te iznose automatski proknjižiti kao negativne. (storno knjiženja).

 

1. Unos podataka za zaglavlje izdane obavijesti o knjiženju odobrenja


ZaglavljeKO0.gif

Klikom na gumb Izmijeni kao što to prikazuje slika, otvoriti će se stranica, na kojoj možete upisati podatke za zaglavlje izdane obavijesti o knjiženju odobrenja:

  
Unos podataka za zaglavlje izdane obavijesti o knjiženju odobrenja
  
  Slika 3: Unos podataka za zaglavlje izdane obavijesti o knjiženju odobrenja

MjestoObvezno upišite mjesto, koje će biti vidljivo u zaglavlju izdane OK odobrenja..
Datum računaObvezan je i unos datuma. SAVJET!Klikom na calendar.gif aktivirajte priručni kalendar i izaberite željeni datum.
DospijećeUpišite datum dospijeća izdane OK.
Roba/Usluga (od)- (do)U okvir upišite datum, predviđen za isporuku robe odnosno usluga.
Potvrđen dokument primljen danaU prazan prozor upišite datum primitka dokumenta.
Novčana valutaKlikom na dropDown.gif otvara se padajući izbornik, u kojem možete jednostavnim klikom izabrati odgovarajuću novčanu valutu.
NarudžbaUpišite oznaku narudžbe.
Vrsta prodaje (PDV)Klikom na dropDown.gif otvara se padajući izbornik, gdje možete izabrati odgovarajuću vrstu prodaje.
Mjesto troškaUpišite mjesto troška odnosno izaberite u padajućem izborniku klikom na dropDown.gif
Jezična varijantaIzaberite odgovarajuću jezičnu varijantu klikom na dropDown.gif.
Upišite tekst, koji će se ispisati na dnu dokumentaU prazan prostor upišite tekst, koji će se ispisati na dnu dokumenta.

Unos podataka potvrdite klikom na gumb U redu i pred vama je obavijest o knjiženju odobrenja:

  
Upisana izdana obavijest o knjiženju odobrenja
  
  Slika 4: Upisana izdana obavijest o knjiženju odobrenja

Klikom na gumb Dodavanje artikala otvara se stranica "Prodajni artikli-pregled i pretraživanje", gdje možete izabrati željeni artikl i automatski ga dodati na OK odobrenja klikom na aktivnu poveznicu. Detaljnije upute za unos artikala nalaze se na stranici Unos/Izmjena izdanih računa.

Ako kliknete na gumb Dodaj stavku otvoriti će se stranica, gdje možete unijeti sve potrebne stavke:

  
Unos stavke
  
  Slika 5: Unos stavke

Vrsta robe-uslugeU prazan prostor upišite vrstu robe / usluge koja je predmet obavjesti o knjiženju odobrenja.
Cijena bez PDV-aUpišite cijenu bez PDV-a u prvi okvir, a u drugom izaberite odgovarajuću novčanu valutu klikom na dropDown.gif.
Stopa PDV-aPonuđen izbor je 23%, klikom na dropDown.gif možete izabrati i drugu stopu.
KoličinaUpišite odgovarajuću količinu.
Jedinica mjereKlikom na dropDown.gif izaberite odgovarajuću jedinicu mjere (kg,litra, komad...)
Rabat/Popust %Ponuđen izbor je 0,00. Ako rabat postoji, upišite postotak.

Klikom na U redu potvrđujete unos stavke, nakon čega će se prikazati popunjena maska za unos OK odobrenja.

Klikom na gumb Ispostavi OK odobrenja otvarate slijedeću stranicu:

  
Ispostavljena OK odobrenja
  
  Slika 6: Ispostavljena OK odobrenja

Kod podataka o kupcu možete klikom ikone kovcek.gif izvršiti prelazak u šifrarnik partnera, na podatke o kupcu.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024