Unos novog popisa zaliha

Preduvjet za izradu popisa zalihe je prethodno upisan šifrarnik artikala.

Popis ne obuhvaća samo količine već i vrijednosti robe na zalihi stoga je važno da na artiklima iskazujemo ispravne nabavne i prodajne cijene na temelju kojih će program preračunati ispravne popisane vrijednosti.

Novi popis zaliha unosimo u modulu |Zalihe |Popis zaliha klikom na gumb Novi popis zaliha kao što prikazuje slika u nastavku:

  
Izrada novog popisa zaliha
  
  Slika 1: Izrada novog popisa zaliha

Vodimo li zalihu po nabavnim vrijednostima, program nas prije izrade popisa poziva u pokretanje obrade obračuna zalihe po FIFO tj. AVCO metodi, ovisno o metodi vođenja zalihe koju smo zadali u postavkama:

  
Pokretanje obračuna nabavnih vrijednosti robe na zalihi po izabranoj metodi vođenja zaliha
  
  Slika 2: Pokretanje obračuna nabavnih vrijednosti robe na zalihi po izabranoj metodi vođenja zaliha

Po završenoj obradi unosimo kriterije za izradu popisa zalihe - datum popisa, skladište na koje se popis odnosi i kriterije za prijenos artikala:

  
Unos novog popisa zaliha
  
  Slika 3: Unos novog popisa zaliha

Ako za izabrano skladište već vodimo zalihu u programu e-racuni.hr, tada se u novi popis zaliha prenose samo oni artikli za koje već postoji zaliha na izabranom skladištu, na izabrani datum ili je pak stanje zalihe na tom skladištu negativno. Ako uz navedene artikle u popis želimo dodati i druge artikle, na raspolaganju su dodatne mogućnosti za obuhvaćanje artikala u popis. Pri izradi novog popisa zalihe unosimo sljedeće kriterije:

Poslovna godinaIzaberemo poslovnu godinu na koju se odnosi popis zalihe.
Br. dokumentaPopis zalihe vodimo u konceptu do trenutka zatvaranja/zaključavanja kada zaprima redni broj. Redni broj popisa zaliha dodijeljuje se zasebno po poslovnim godinama i skladištima.
Datum dokumentaUpišemo datum s kojim usklađujemo stvarno popisano stanje zalihe s knjiženim stanjem. Pozor! Po zaključavanju popisa zalihe nastupa blokada izmjene sadržaja skladišnih dokumenata ili unos novih skladišnih dokumenata s datumom koji prethodi ovom datumu.
dodaj retke za artikle čije je stanje na zalihama 0Ovu opciju izaberemo ako u popis želimo prenijeti artikle trenutna zaliha kojih je na izabranom skladištu na dan popisa 0, no postoje transakcije na tom artiklu u prethodnom razdoblju.
dodaj retke za sve artikleOvu opciju obavezno izaberemo pri pokretanju prvog popisa zaliha u e-računima (npr prenosimo početno stanje zalihe), dok pri pokretanju svih daljnjih popisa ovu opciju biramo svaki puta kada u popis želimo prenijeti sve artikle iz šifrarnika bez obzira na trenutno stanje zalihe.
SkladišteIzaberemo skladište za koje želimo prenijeti popisanu zalihu u program.

Klikom na gumb U redu program će pripremiti koncept popisa zalihe i prenijeti artikle iz šifrarnika u skladu s prethodno zadanim kriterijima te prikazati knjiženo stanje zaliha za izabrano skladište, na izabran datum.

Knjiženo stanje zaliha za izabrano skladište izračunava se na temelju količina iskazanih po svim skladišnim dokumentima vezanim na to skladište zaključno do datuma popisa.

Iz popisa zalihe kojeg smo spremili u koncept možemo ispisati popisni list i inventurni zapisnik za popis inventurnih količina:

  
Ispis popisne liste i inventurnog zapisnika
  
  Slika 4: Ispis popisne liste i inventurnog zapisnika

Popisanu količinu unosimo za svaki artikal pojedinačno izravno u popis u stupac Popisana zaliha:

  
Unos stvarnog popisanog stanja u popis zaliha
  
  Slika 5: Unos stvarnog popisanog stanja u popis zaliha

Želimo li ubrzati dopunu popisa, na raspolaganju je i mogućnost uvoza podataka iz datoteke u popis zaliha.

Na popisu zaliha su iskazani sljedeći podaci:

Knjiženo stanje zalihaStanje zaliha artikala koje vodimo u programu izračunato na dan popisa.
Popisana zalihaKoličina artikala koju ručno upišemo u popis zaliha.
Razlika u količinamaIzračunata razlika između knjiženog i utvrđenog (popisanog) stanja zaliha. Koristi se za knjiženje inventurnih razlika.

Vodimo li zalihu artikala po LOT brojevima, popisanu količinu unosimo za svaki artikal pojedinačno po LOT brojevima.

Vodimo li zalihu artikala na više skladište dogoditi se može da pri izdavanju dokumenata pogriješimo i izaberemo pogrešno skladište, pogrešni artikal ili zaboravimo unijeti međuskladišnicu. Opis postupka eventualno potrebne korekcije knjiženog stanja zalihe u popisu zaliha predstavljen je na sljedećoj stranici Korekcija stanja zalihe zbog grešaka pri unosu dokumenata.

Ukoliko se po unosu svih popisanih količina u stupac Popisana zaliha na popisu i dalje nalaze artikli za koje je iskazana i knjižena i popisana zaliha 0, iste moramo ukloniti sa popisa jer u suprotnome zatvaranje popisa nije moguće. Za brisanje artikala kliknemo na X na kraju retka s podacima o pojedinom artiklu. Postoji li veća količina takvih zapisa u popisu, na raspolaganju je opcija masovnog brisanja artikala s količinama 0. Tu opciju pokrećemo klikom na gumb Više u alatnoj traci:

  
Masovno brisanje artikala s knjiženom i popisanom količinom 0
  
  Slika 6: Masovno brisanje artikala s knjiženom i popisanom količinom 0

Popis zaključimo klikom na gumb Zaključi popis zaliha. U tom se trenutku popisane količine vode kao novo stanje zaliha.

  
Zatvaranje popisa i iskazivanje novog stanja zalihe sukladno popisanim količinama
  
  Slika 7: Zatvaranje popisa i iskazivanje novog stanja zalihe sukladno popisanim količinama

Zadnji popis zaliha možemo u slučaju potrebe u svakom trenutku vratiti u koncpet klikom na gumb Poništi popisni list. Poništavanjem popisnog lista ponovno možemo ažurirati podatke i popis zatvoriti po unosu svih potrebnih izmjena.

Prilikom korekcije tj. ispravljanja inventurnih količina dolazi do pojava inventurnih viškova ili manjkova odnosno popisne razlike koju je potrebno knjižiti prema izabranom načinu vođenja zaliha robe.

Ukoliko kroz popis nismo ustvrdili odstupanja između knjiženog i stvarnog popisanog stanja, u tom slučaju popis zaliha nije potrebno knjižiti.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024