Glavna knjiga

Modul |Glavna knjiga za dvostavno knjigovodstvo, u korelaciji s drugim modulima nudi automatsko i ručno knjiženje, uvid u konto kartice [4] kupaca odnosno dobavljača, pregled otvorenih stavki i izradu različitih ispisa i izvještaja [10] koji se koriste u računovodstvu. Modul |Glavna knjiga je integriran sa svim drugim modulima i omogućuje da na svakom pojedinačnom knjiženju otvorimo poslovni dokument na temelju kojeg je knjiženje nastalo.

  
Glavna knjiga je povezana s ostalim modulima programa preko automatskog knjiženja dokumenata na temeljnicu
  
  Slika 1: Glavna knjiga je povezana s ostalim modulima programa preko automatskog knjiženja dokumenata na temeljnicu

Što omogućuje modul |Glavna knjiga?

Ručno knjiženjePri ručnom knjiženju na temeljnicu, program uzima u obzir tu akciju na dugovnom i potražnom prometu te prikazuje i kontrolira ukupni saldo.
Automatsko knjiženjeNa temelju postojećih dokumenata (putni nalozi, izdani računi, ulazni računi, ispis prometa na TR, obračun plaće, ...) program omogućuje automatsko knjiženje dokumenata na temeljnicu. Prilikom automatskog knjiženja poštuju se prethodne postavke automatskog knjiženja [1.3] iz vašeg kontnog plana [1.2].
Pregled temeljnicaU modulu glavna knjiga možete pretraživati i pregledavati [3.1] već knjižene temeljnice i ispisati dnevnike knjiženja.
Zatvaranje stavkiModul glavna knjiga omogućuje ručno [5.1] i automatsko [11.2] zatvaranje otvorenih stavki prema izabranom kontu i izabranom poslovnom partneru.
IspisiMogućnost izrade raznih ispisa konto kartica [4], otvorenih stavki, izrada bilanci i drugih izvješća.
Zaključak poslovne godineOmogućeno je automatsko zatvaranje konta [3.10] te zaključak stare poslovne godine i otvaranje nove.
Arhiviranje temeljnicaPrelaskom u novu poslovnu godinu [1.1] i dalje je omogućen uvid u knjiženja protekle godine te ispis svih konto kartica [10.12] i saldakonto kartica [10.13] poslovnih partnera za cijelo proteklo poslovanje.

 

1. Postavke glavne knjige

 

1.1. Postavke poslovnih godina

U postavkama poslovne godine određujemo karakteristike poslovne godine, kao što su :

Postavke poslovne godine su dostupne u izborniku |Financije |Šifrarnici i postavke |Poslovne godine.

  
Pregled postavki poslovnih godina
  
  Slika 2: Pregled postavki poslovnih godina

Na poslovnoj godini možemo zadati sljedeće postavke:

  
Postavke poslovne godine
  
  Slika 3: Postavke poslovne godine

Značenje pojedinačnih polja:

Početak poslovne godineUnos datuma, početka poslovne godine.
Završetak poslovne godineUnos datuma, završetka poslovne godine.
Novčana valutaIzbor novčane valute za knjiženje u glavnu knjigu.
Način izračuna početnog stanjaZadajemo da li je početno stanje knjiženo u tekućoj godini kroz temeljnicu(e) početnog stanja ili se početno stanje automatski izračunava iz završnog salda prethodne poslovne godine. Izračunavanje iz završnih salda prethodne godine nastaje s početkom nove poslovne godine i koristi se ukoliko prethodna godina nije zaključena. Izračunavanje početnog stanja iz završnog stanja prethodne godine moguće je samo ako je novčana valuta u kojoj vodimo glavnu knjigu ista u obje poslovne godine.
Status podatakaOdabir mogućnosti u svezi izmjene podataka poslovne godine (temeljnica i knjiženja). Ukoliko je poslovna godina arhivirana, izmjene više nisu moguće.

 

1.2. Kontni plan

Kontni plan je temelj za dvostavno knjigovodstvo. Vodimo ga unutar modula |Financije |Šifrarnici i postavke |Kontni plan.

Odmah po prvoj prijavi u program zadati možemo način vođenja knjigovodstva za našu tvrtku i preuzeti preporučeni kontni plan (dvojezični):

  
Maska za odabir načina vođenja knjigovodstva i prijenos preporučenog kontnog plana
  
  Slika 4: Maska za odabir načina vođenja knjigovodstva i prijenos preporučenog kontnog plana

Ukoliko na ovom mjestu preskočimo prijenos kontnog plana program će koristiti već ugrađena konta koja se koriste za automatsko knjiženje dokumenata, a koja su zadana prema preporučenom kontnom planu za trgovačka društva. Ta se konta automatski prenose u kontni plan ukoliko još nisu upisana tj. ukoliko nije drugačije zadano u postavkama automatskog knjiženja.

Pri ručnom dodavanju konta u kontni plan u masku za unos upisujemo sljedeće podatke:

  
Polja za unos ili izmjenu pojedinog konta
  
  Slika 5: Polja za unos ili izmjenu pojedinog konta

Br. kontaUpišemo broj/šifru konta.
OpisUpišemo naziv/opis konta.
StatusKonto možemo označiti kao neaktivan i time spriječiti knjiženje na neaktivan konto.
Kategorija bilanceIzaberemo kategoriju za svrstavanje konta u izvještajima bilance na sredstva, obveze, prihode ili rashode.
Vrsta konta - Sintetički kontoIzaberemo analitički ili sintetički konto. Na sintetički konto nije dopušteno knjiženje te se isti koristi za opis razreda konta u bruto bilanci.
Vrsta konta - Obavezan unos partneraIzaberemo ako na konto knjižimo analitički po partnerima (npr. konto 1200). Knjiženje na konto u tom slučaju nije moguće ako istovremeno ne izaberemo partnera. Otvorene stavke se u ovom slučaju zatvaraju pojedinačno po partnerima.
Vrsta konta - SaldakontoIzaberemo ukoliko želimo ručno zatvarati otvorene stavke [5.1] na kontu odnosno koristiti ga za vođenje salda potraživanja/obveza.
Vrsta konta - knjiženja u stranoj valutiOznačimo ukoliko je na kontu dopušteno knjiženje u deviznim iznosima.
Vrsta konta - obavezna knjiženja u stranoj valutiOznačimo ukoliko je na kontu obavezno knjiženje u deviznim iznosima. Za takva je konta podržan automatski obračun i knjiženje tečajnih razlika.
Početno stanjeUpišemo početno stanje. Umjesto unosa početnog stanja na ovom mjestu, preporučujemo unos temeljnice početnog stanja.
Veza partnerAko izabrani konto koristimo samo za jednog partnera, ovdje ga možemo izabrati. Takav pristup inače ne savjetujemo jer se analitika partnera zadaje na knjiženju te se time određeni konto može koristiti za više partnera.
Pretporez za troškoveIzaberemo može li se u slučaju knjiženja na taj konto pretporez odbiti ili ne. Npr. kod knjiženja troškova reprezentacije ne možemo odbiti pretporez stoga će program pri unosu primljenog računa za reprezentaciju automatski označiti da nema odbitka pretporeza. Ako ništa ne izaberemo, prilikom unosa primljenog računa program neće kontrolirati odbitak pretporeza.

Po unosu konta ponovno se prikazuje stranica za pregled kontnog plana.

  
Prikaz kontnog plana
  
  Slika 6: Prikaz kontnog plana

Ako je jedan od konta neaktivan uz taj se konto prikazuje crveni kružić kao vidljivo na slici:

  
Prikaz kontnog plana s neaktivnim kontom
  
  Slika 7: Prikaz kontnog plana s neaktivnim kontom

U vrhu se nalaze polja za unos kriterija pretrage u kontnom planu. U polja upisujemo sljedeće vrijednosti:

Šifra kontaUpišemo broj konta kojeg tražimo. Koristiti možemo znak * ako želimo prikaz svih konta određenog razreda (npr. 4*).
Opis kontaUpišemo riječ(i) iz opisa konta kojeg želimo potražiti. Isto tako možemo koristiti znak * za pretragu konta koji u nazivu/opisu sadrže taj niz slova/znakova, npr *Troškovi telefona*.

Klikom na gumb Pretraživanje prikazuju se konta u skladu s traženim kriterijima. Klikom na gumb Unos novog konta dodajemo novi konto u kontni plan.

Klikom na bt-remove.gif brišemo konto iz kontnog plana. Brisati možemo samo konta na kojima ne postoji knjižen promet. Ako na kontu postoji knjižen promet potrebno ga je prenijeti na drugi konto [1.2.4] prije brisanja konta. Alternative brisanju konta su:

 

1.2.1. Uvoz kontnog plana iz datoteke XML

Funkciju za uvoz kontnog plana koristimo za prijenos kontnog plana iz jedne tvrtke u drugu. Posebno je korisna ukoliko tek započinjemo s uporabom programa i trebamo početni kontni plan kao i u slučaju kada vodimo računovodstvo za više tvrtki u kojima koristimo isti kontni plan.

Kontnom planu pristupamo putem modula |Financije |Šifrarnici i postavke |Kontni plan.

Uvoz kontnog plana iz datoteke XML omogućen je na stranici Prikaz kontnog plana putem izbornika s dodatnim mogućnostima |Više... |Uvoz kontnog plana iz XML datoteke kao što prikazuje slika dolje:

  
Izbornik za dodatne mogućnosti
  
  Slika 8: Izbornik za dodatne mogućnosti

Kada kliknemo na označenu opciju otvara se nova maska putem koje možemo pokrenuti uvoz našeg kontnog plana. Po odabiru datoteke za uvoz određujemo što učiniti pri uvozu u slučaju kada početni kontni plan već sadrži konto s istim brojem/šifrom kao i konto u datoteci tj. što učiniti u slučaju ako ne sadrži konto s istim brojem. Na slici dolje prikazan je popis dostupnih opcija:

  
Mogućnosti pri uvozu kontnog plana
  
  Slika 9: Mogućnosti pri uvozu kontnog plana

Postavke uvoza jednostavno potvrdimo klikom na gumb  Uvoz podataka čime započinje prijenos podataka iz XML datoteke u naš program!

 

1.2.2. Uvoz kontnog plana iz Excela

Funkciju za uvoz kontnog plana koristimo za prijenos kontnog plana iz jedne tvrtke u drugu. Posebno je korisna ukoliko tek započinjemo s uporabom programa i trebamo početni kontni plan kao i u slučaju kada vodimo računovodstvo za više tvrtki u kojima koristimo isti kontni plan.

Kada je riječ o uvozu kontnog plana iz Excela to znači da možemo uvoziti datoteke u sljedećim formatima:

Svi prethodno navedeni formati datoteka podržani su u Excel-u kao i u OpenOffice Calc.

U Excelu ili u programu OpenOffice Calc pripremimo preglednicu sa podacima o kontima u kojoj različite podatke o kontima upišemo u svaki stupac pojedinačno i datoteku spremimo na slijedeći način:

  
Priprema datoteke s kontnim planom u Excelu
  
  Slika 10: Priprema datoteke s kontnim planom u Excelu

Redoslijed stupaca u datoteci je sljedeći:

Stupac ABroj konta. Podatak je obavezan.
Stupac BOpis tj. naziv konta. Podatak je obavezan.
Stupac CStatus konta, 0 je neaktivan, 1 je aktivan. Na neaktivne konte knjiženje nije dozvoljeno.
Stupac DUpišite D ako je konto sintetički. U suprotnome je konto analitički. Sintetička konta se koriste za nazive razreda konta, a knjižimo na analitička konta.
Stupac EUpišite D ako je unos partnera za knjiženja na tom kontu obavezan (npr. konta 120, 121, 220, 221).
Stupac FUpišite D ako je dopušten unos iznosa u stranoj valuti (npr. konta 121, 221,...).
Stupac GUpišite D ako je obavezan unos iznosa u stranoj valuti.
Stupac HUpišite D ako se konto saldakonto na kojem se vode otvorene stavke i plaćanja.
Stupac IUpišite D ukoliko je pri knjiženju obavezan unos mjesta troška.
Stupac JUpišite oznaku kategorije bilance (1 za sredstva, 2 za obaveze, 3 za troškove, 4 za prihode.
Stupac KUpišite naziv konta na engleskom jeziku. Taj tekst se koristi u slučaju ispisa izvještaja iz bilance na engleskom jeziku.
Stupac LUpišite naziv konta na njemačkom jeziku. Taj tekst se koristi u svrhe ispisa izvještaja iz bilance na njemačkom jeziku.

Pripremili smo kontni okvir za trgovačka društva kojeg možete preuzeti na stranici Kontni okviri za trgovačka društva i neprofitne organizacije [1.2.5]

Strukturu datoteke prilagođene za uvoz kontnog plana najednostavnije dobijemo ukoliko u šifraniku kontnog plana pokrenemo izvoz podataka u Excel, a što je moguće i ukoliko u šifrarniku još nemamo upisanih podataka. Datoteka će u tom slučaju biti prazna no sadržavati će početni red sa nazivima stupaca što će olakšati pripremu datoteke s vlastitim podacima. Opcija izvoza u Excel dostupna je unutar izbornika Više... kao što je prikazano na slici:

  
Izvoz kontnog plana u Excel za uvid u strukturu datoteke koja se koristi i za uvoz kontnog plana u program
  
  Slika 11: Izvoz kontnog plana u Excel za uvid u strukturu datoteke koja se koristi i za uvoz kontnog plana u program

Kontnom planu pristupamo putem modula |Financije |Šifrarnici i postavke |Kontni plan.

Uvoz kontnog plana iz Excela je omogućen na stranici Prikaz kontnog plana putem izbornika s dodatnim mogućnostima |Više... |Uvoz kontnog plana iz Excela kao što prikazuje slika dolje:

  
Izbornik za dodatne mogućnosti
  
  Slika 12: Izbornik za dodatne mogućnosti

Kada kliknemo na označenu opciju otvara se nova maska putem koje možemo pokrenuti uvoz našeg kontnog plana. Po odabiru datoteke za uvoz određujemo što učiniti pri uvozu u slučaju kada početni kontni plan već sadrži konto s istim brojem/šifrom kao i konto u datoteci tj. što učiniti u slučaju ako ne sadrži konto s istim brojem. Na slici dolje prikazan je popis dostupnih opcija:

  
Mogućnosti pri uvozu kontnog plana
  
  Slika 13: Mogućnosti pri uvozu kontnog plana

Postavke uvoza jednostavno potvrdimo klikom na gumb  Uvoz podataka čime započinje prijenos podataka iz Excela u naš program!

 

1.2.3. Uvoz kontnog plana iz datoteke pomoću čarobnjaka

Uvoz kontnog plana iz datoteke pomoću čarobnjaka omogućuje uvoz konta te se nalazi u meniju |Financije |Šifrarnici i postavke |Kontni plan.

Klikom na gumb Više nam se otvore dodatne mogućnosti gdje izaberemo opciju Uvoz kontnog plana iz Excela - Novo:

  
Šifrarnik artikala možemo uvoziti iz datoteke pomoću čarobnjaka
  
  Slika 14: Šifrarnik artikala možemo uvoziti iz datoteke pomoću čarobnjaka

Uvoz pomoću čarobnjaka omogućuje uvoz podataka iz različitih struktura datoteka, zbog toga nije potrebno prilagođavati strukturu datoteke za uvoz u program.

Podatke možemo uvesti u sljedećim formatima:

 • xls
 • sxc ili ods
 • csv
 • txt (Tab delimiter)

1.2.3.1 1. Uvoz datoteke

Odabirom gornje opcije nam se otvara forma za uvoz podataka gdje prvo odaberemo datoteku za uvoz te kliknemo na gumb Naprijed:

  
Odabir datoteke iz koje radimo uvoz
  
  Slika 15: Odabir datoteke iz koje radimo uvoz

1.2.3.2 2. Kontrola podataka

Nakon potvrde izabrane datoteke nam se u idućem koraku otvara stranica za kontrolu i pripremu podataka koje ćemo uvoziti u program.Na toj stranici određujemo koji atribut konta predstavlja koji podatak stupca u datoteci.Program iz datoteke pročita sadržaj odnosno redoslijed stupaca i prikaže ih u obliku tablice:

  
Prikaz podataka iz datoteke
  
  Slika 16: Prikaz podataka iz datoteke

Prvo označimo da li se u našoj datoteci u prvom redu nalaze nazivi stupaca te dodatno izaberemo format zapisa datuma i format zapisa decimalnih brojeva u datoteci:

  
Općenite postavke uvoza podataka
  
  Slika 17: Općenite postavke uvoza podataka

Nakon toga nastavljamo s preslikom podataka iz datoteke u odgovarajuće atribute konta koje ćemo uvoziti.Preslika se radi po redoslijedu prvo za stupac A zatim B, C, itd. do zadnjega stupca u datoteci.Ukoliko u stupcu A imamo u našoj datoteci broj konta, zatim to budemo izabrali kao što je prikazano na slici:

  
Preslika podataka iz datoteke
  
  Slika 18: Preslika podataka iz datoteke

Preslika podatka o broju konta se spremi u tablicu s desne strane te zatim nastavljamo s ostalim stupcima sve dok ne napravimo presliku za sve stupce u datoteci koje ćemo uvoziti u program:

  
Preslika podataka iz datoteke
  
  Slika 19: Preslika podataka iz datoteke

Kada smo napravili presliku podataka za sve stupce iz datoteke zatim idemo na sljedeći korak klikom na gumb Naprijed.

Na idući korak možemo ići tek kada smo napravili presliku barem za sve obavezne podatke, do tada je gumb Naprijed onemogućen.

  
Gumb "Naprijed" je onemogućen dok ne napravimo presliku za sve obavezne podatke
  
  Slika 20: Gumb "Naprijed" je onemogućen dok ne napravimo presliku za sve obavezne podatke

1.2.3.3 3. Dodatni podaci

Otvara nam se stranica s dodatnim postavkama gdje možemo odabrati što napraviti s novim kontima te što s postojećim kontima u kontnom planu:

  
Dodatne postavke za uvoz novih/postojećih konta
  
  Slika 21: Dodatne postavke za uvoz novih/postojećih konta

Kada smo sve željeno označili potvrdimo uvoz podataka klikom na gumb Završi.Po završenom uvozu dobijemo prikaz obavijesti o uvoz te popis upozorenja/grešaka ukoliko postoje u datoteci:

  
Obavijest u uvozu/ažuriranju konta iz datoteke
  
  Slika 22: Obavijest u uvozu/ažuriranju konta iz datoteke

 

1.2.4. Prijenos knjiženja na drugi konto

Ako želimo prenijeti knjiženja s jednog konta na drugi izaberemo mogućnost Prijenos knjiženja s jednog konta na drugi u izborniku |Financije |Kontni plan |Dodatne mogućnosti.

Nakon izbora te opcije otvara se slijedeća maska:

  
Prijenos knjiženja sa trenutnog na ciljani konto
  
  Slika 23: Prijenos knjiženja sa trenutnog na ciljani konto

Trenutni kontoU padajućem izborniku klikom na dropDown.gif izaberemo trenutni konto s kojeg želimo prenijeti knjiženja na drugi konto. Unos podatka je obavezan.
Ciljani kontoU padajućem izborniku klikom na dropDown.gif izaberemo ciljani konto na kojeg ćemo prenijeti knjiženja. Unos podatka je obavezan.
Prijenos knjiženja u razdoblju od: do:Datumsko ograničimo izbor knjiženja koja želimo prenijeti na drugi konto.

Program nudi prijenos knjiženja iz izabranog konta na željeni konto odnosno iz izabranog saldakonta na željeni saldakonto, ali ne podržava križanja između konti i saldakonti.

Unos podataka potvrdimo klikom na gumb U redu

Prije samog prijenosa program će vas upozoriti da će biti izvršen prijenos knjigežanja iz jednog konta na drugi:

  
Zadnje upozorenje prije prijenosa knjiženja
  
  Slika 24: Zadnje upozorenje prije prijenosa knjiženja

Nakon prijenosa knjiženja s jednog na drugi konto program savjetuje provjeru pravilnosti prijenosa knjiženja ako smo prenosili knjiženja s jednog saldakonta na drugi:

  
Upozorenje za prijenos knjiženja iz jednog na drugi saldakotno
  
  Slika 25: Upozorenje za prijenos knjiženja iz jednog na drugi saldakotno

 

1.2.5. Kontni okviri za trgovačka društva, obrtnike i društva

Na ovoj stranici možete preuzeti kontni okvir za trgovačka društva i neprofitne organizacije.


Kontni plan za trgovačka društva u obliku *.xls

kontni_plan_D.O.O..xls
Veličina: 603,50 kB

Kontni plan za trgovačka društva u obliku *.xml

kontni_plan_D.O.O..xml
Veličina: 1.334,97 kB


Kontni plan za neprofitne organizacije u obliku *.xls

kontni_plan_neprofitne_ogranizacije.xls
Veličina: 128,00 kB

Kontni plan za neprofitne organizacije u obliku *.xml

kontni_plan_neprofitne_ogranizacije.xml
Veličina: 276,49 kB

Nakon prijenosa kontnog plana potrebno ga je uvoziti u program [1.2.2].

 

1.3. Postavke konta za automatsko knjiženje

Na svim mjestima u programu gdje je podržano automatsko knjiženje dokumenata, knjiženje se vrši po internom kontnom planu, preporučenom za trgovačka društva. Za prilagodbu pravila automatskog knjiženja na kontni plan vaše tvrtke potrebno je odrediti presliku s internog preporučenog kontnog plana programa u kontni plan vaše tvrtke.

Tome je namjenjena maska za unos podataka na stranici Postavke automatskog knjiženja. Nakon izbora razreda konta otvara se maska za unos podataka, koja sadrži 3 stupca.

  
Postavke automatskog knjiženja
  
  Slika 26: Postavke automatskog knjiženja

U masci za unos podataka, u stupcu Ciljani konto  izaberemo odnosno upišemo broj konta iz našeg kontnog plana. Kod automatskog knjiženja dokumenata će se umjesto preporučenog konta koristiti konto iz vašeg kontnog plana.

Po zadavanju svih konta za izabrani razred, kliknemo na gumb Spremi, koji se nalazi na dnu stranice.

 

1.4. Šifrarnik mjesta troška

Na stranici "Šifrarnik mjesta troška" možemo dodati nova mjesta troška klikom na gumb Dodavanje mjesta troška nakon čega se otvara slijedeća maska za unos:

  
Polja za unos za mjesta troška
  
  Slika 27: Polja za unos za mjesta troška

ŠifraUnesemo oznaku mjesta troška.
OpisJednostavan tekst koji opisuje mjesto troška.
StatusOdređivanje aktivnog odnosno neaktivnog mjesta troška. Ako je mjesto troška neaktivno, knjiženje nije dozvoljeno.
Postotak pretporeza koji se odbija na ulaznim računima (%)Ako je kod obračuna ulaznog PDV-a obuhvaćen odbitni udio, ovdje upišemo postotak pretporeza,koji se odbija na ulaznim računima. Na svim ulaznim računima unesenim s tim mjestom troška biti će uvažen uneseni postotak pretporeza. Ako unos pustimo prazan stavka neće biti uvažena (odbitak 100% ulaznog PDV).
Referenti za mjesto troškaU popisu svih korisnika označimo korisnike koji će moći pristupiti podacima na dodjeljenim mjestima troška (npr. obračuni putnih naloga za samo određena mjesta troška, ...).

Nakon potvrde novog mjesta troška, mjesto troška se ispiše na popisu svih mjesta troška:

  
Popis mjesta troška
  
  Slika 28: Popis mjesta troška

Znak neaktiven.gif označava, da je mjesto troška neaktivno.

Popis mjesta troška možemo ispisati. Ispis je dostupan putem izbornika |Financije |Mjesta troška gdje kliknemo na Izvoz prikazanih podataka u Excel. Popis možemo otvoriti u tražilici ili u Excelu, kao što se vidi na slici dolje:

  
Izbor formata u kojem želimo ispisati popis mjesta troška
  
  Slika 29: Izbor formata u kojem želimo ispisati popis mjesta troška

Ukoliko se u programu prilikom prijenosa podataka pojavi dvostruko mjesto troška možete ga obrisati u izborniku |Dodatne mogućnosti, klikom na poveznicu Obriši dvostruka mjesta troška kao što prikazuje slika dolje:

  
Brisanje dvostrukih mjesta troška
  
  Slika 30: Brisanje dvostrukih mjesta troška

 

1.5. Šifrarnik vrsta temeljnica

Nove vrste temeljnica dodajemo na stranici "Šifrarnik vrsa temeljnica" klikom na gumb Nova vrsta temeljnica. Otvori se slijedeća maska za unos:

  
Polja za unos nove vrste temeljnice
  
  Slika 31: Polja za unos nove vrste temeljnice

ŠifraUnos oznake vrste temeljnica. Unos je obavezan.
OpisU prazno polje upišemo jednostavan tekst koji opisuje novu temeljnicu.
StatusIzaberemo da li je ta vrsta temeljnice aktivna ili ne. Ako je neaktivna, ne može biti izabrana.

Po unosu temeljnice i potvrde unosa, otvara se stranica sa svim unesenim vrstama temeljnica:

  
Unesene vrste temeljnica
  
  Slika 32: Unesene vrste temeljnica

Znak neaktiven.gif označava da je vrsta temeljnice neaktivna.

 

1.6. Postavke numeriranja dokumenata

U programu možemo zadati način numeriranja dokumenata. U modulu | Postavke |Postavke tvrtke |Opće postavke |Postavke brojača omogućen je unos novih brojača te pregled i pretraživanje postojećih brojača prema vrsti dokumenata.

  
Unos novog brojača te pregled i pretraživanje postojećih brojača prema vrsti dokumenata
  
  Slika 33: Unos novog brojača te pregled i pretraživanje postojećih brojača prema vrsti dokumenata

U polja za unos upišemo slijedeće kriterije:

Vrsta dokumentaKlikom na dropDown.gif izaberemo vrstu traženog dokumenta (račun, knjižno odobrenje, temeljnica...).
Poslovna godinaUpišemo poslovnu godinu, za koju želimo pregledati upisane brojače.

Po unosu kriterija za pretraživanje, potrebno je kliknuti na gumb Pretraživanje.

Klikom na gumb Novi brojač omogućen je unos novog brojača te definiranje formata rednog broja za određenu vrstu dokumenta:

  
Postavke numeriranja dokumenata
  
  Slika 34: Postavke numeriranja dokumenata

U polja za unos pojedinačnih kriterija unosimo sljedeće vrijednosti:

Vrsta dokumentaOdaberemo vrstu dokumenta na koju se brojač odnosi (račun, knjižno odobrenje, temeljnica...).
Poslovna godinaUpišemo poslovnu godinu za koju zadajemo brojač.
Mj. troš.Upišemo mjesto troška. Brojač će u tom slučaju utjecati na numeriranje samo onih dokumenata na kojima je zadano to mjesto troška.
Poslovna jedinicaIz padajućeg izbornika izaberemo poslovnu jedinicu na koju će se odnositi postavke brojača.
Sljedeći broj dok.Upišemo redni broj s kojim započinje numeriranje dokumenata.
Formula za ispis brojaIz padajućeg izbornika izaberemo formulu za numeriranje (korištenje ozanke - ili /) i zadajemo oznaku naplatnog uređaja.

Unos podataka potvrdimo klikom na gumb U redu.

Moguće formule odnosno formati broja za izradu računa su:

  • #N#+'/'+#BU#+'/1'
  • #N#+'-'+#BU#+'-1'

Broj 1 na kraju označava naplatni uređaj, te se navedeno može ručno izmjeniti ukoliko imate drugačiji broj.

Broj naplatnog uređaja ne može imati vodeće 0!

 

1.6.1. Postavke numeriranja temeljnica

Prije nego nastavimo s unosom temeljnica, potrebno je u izborniku |Postavke |Postavke tvrtke |Opće postavke |Postavke numeriranja dokumenata odrediti način numeriranja temeljnica. Kao što je vidljivo na slici dolje, u padajućem izborniku izaberemo željeni način numeriranja:

  
Određivanje načina numeriranja temeljnica
  
  Slika 35: Određivanje načina numeriranja temeljnica


po rednom brojuPri numeriranju se u obzir ne uzima poslovna godina. Početkom nove poslovne godine, numeriranje će se nastaviti u skladu sa sljedećim rednim brojem, koji se nastavlja iz prethodne poslovne godine.
po rednom broju i godiniPri numeriranju se u obzir uzima poslovna godina. Početkom nove poslovne godine, numeriranje temeljnica započinje s brojem 1.
po internom tipu i godiniPri numeriranju temeljnica se u obzir uzima interni tip temeljnice i poslovna godina.
po vrsti temeljnice i godiniPri numeriranju temeljnica se u obzir uzima vrsta temeljnice i poslovna godina. Vrste temeljnica upišemo u šifrarnik vrsta temeljnica [1.5].

Nakon izbora način numeriranja i potvrde izbora klikom na gumb Potvrdi unos, potrebna je ponovna prijava u program!

Za unos posebnog brojača za numeriranje temeljnica, pomoću kojeg možemo zadati npr. redni broj prve temeljnice upisane u e-računima ili pak formulu za generiranje formata rednog broja. Novi brojač možemo zadati u modulu |Postavke |Postavke tvrtke |Opće postavke |Postavke brojača. Otvoriti će se stranica za pregled i pretraživanje svih do sad upisanih brojača. Postupak unosa brojača opisan je na stranici Postavke numeriranja dokumenata [1.6].

Brojač za temeljnice unosimo na sljedeći način:

  
Izaberemo vrstu dokumenta Temeljnica
  
  Slika 36: Izaberemo vrstu dokumenta Temeljnica

  
Izaberemo tip temeljnice
  
  Slika 37: Izaberemo tip temeljnice

  
Izaberemo vrstu temeljnice
  
  Slika 38: Izaberemo vrstu temeljnice

  
Zadavanje formule za generiranje rednog broja temeljnice
  
  Slika 39: Zadavanje formule za generiranje rednog broja temeljnice

 

1.6.2. Postavke formule za ispis broja temeljnice

S formulom možemo samostalno oblikovati ispis broja temeljnice, koristeći slijedeće rezerviranih riječi:

#N# - u skladu s rednim brojem temeljnice, kojeg smo upisali kao početni broj poslovne godine

#L# odnosno #LLLL# - u skladu s poslovnom godinom (npr.2006)

#LL# - u skladu sa zadnje dvije brojke poslovne godine (npr.06)

#TEM_TIP# - u skladu sa šifrom internog tipa temeljnice
#TEM_VRSTA#- u skladu sa šifrom vrste temeljnica

Kao što je vidljivo iznad, rezervirane riječi upisujemo između dva znaka #

Kod pisanja formule nije obavezna upotreba samo rezerviranih riječi, što znači, da možemo upotrebljavati i vlastite znakove (npr. povlaka), riječi ili čak brojeve. Te znakove upišemo pod apostrofima. Način upotrebe možete pogledati niže, u tabeli s primjerima.

Kod pisanja formule se može upotrijebiti operacija zbrajanja (+), koja u formuli služi kao konkatenacija odnosno spajanje dva ili više nizova.

Primjeri formula za poslovnu godinu 2006 i rednim br. 1:

#N# što će biti npr. 1

#N#+'-'+#L# što će biti npr. 1-2006! Vidljivo je da smo u toj formuli za znak upotrijebili povlaku, upisano pod apostrofima.

#N#+#LL# što će biti npr. 106

#NNNNN# što će biti 00001. U slučaju, da imamo redni br. 12, onda bi to bilo 00012. Svaki broj u rednom broju zauzima jedan N od kraja prema naprijed. U slučaju, da je redni broj veći od N, ispisati će se samo taj redni broj bez nula.

 

2. Uvoz i postavke početnih salda na kontima u glavnoj knjizi


Ako knjižimo već postojeću tvrtku, najprije moramo knjižiti početno stanje glavne knjige.

2.1 Temeljnica početnog stanja

Otvorenje glavne knjige unosimo takozvanom temeljnicom početnog stanja. Temeljnica početnog stanja sadrži završne salde protekle godine, isto tako i postavke/dokumente, koji su ostali otvoreni tj. neplaćeni iz protekle godine.

Temeljnicu početnog stanja unosimo kao svaku drugu temeljnicu, time da odredimo odgovarajući tip. Gledaj sliku:

  
Unos osnovnih podataka temeljnice početnog stanja
  
  Slika 40: Unos osnovnih podataka temeljnice početnog stanja

U polja za unos upišemo slijedeće podatke:

Poslovna godinaUpišemo tj. izaberemo poslovnu godinu za koju radimo otvorenje.
TipIzaberemo tip temeljnica početnog stanja ili tip temeljnica početnog stanja (neusklađeno). Slijedeće omogućava postojanje više neusklađenih temeljnica početnog stanja, koje su u potpunosti gledano usklađene, ali razdvajanje na više temeljnica omogućava preglednije otvorenje.
Datum knjiženjaUpišemo datum knjiženja, uobičajeno je to trenutni datum.
Datum razdobljaUpišemo datum zadnjeg dana protekle godine kako se knjiženja ne bi pomješala s mogućim poslovnim događajima na dan 1.1. tekuće godine.

Na temeljnicu početnog stanja možemo ručno knjižiti željena početna salda prema potrebi. Postupak knjiženja je isti kao za sve druge vrste temeljnica.

2.2 Uvoz početnih salda

Ukoliko prenosimo saldo iz drugog programa tj. imamo početno stanje u unaprijed pripremljenoj preglednici (npr. v Excelu ili OpenOffice), početna stanja možemo uvoziti na temeljnicu početnog stanja i izbjeći dugotrajni ručni unos podataka. Uvoz podataka na temeljnicu počinje iz izbornika za razmjenu podataka alatne trake:

  
Opcije za izvoz i uvoz podataka u/iz datoteke
  
  Slika 41: Opcije za izvoz i uvoz podataka u/iz datoteke

Struktura datoteke za uvoz podataka je identična strukturi datoteke, koju dobijemo prilikom izvoza knjiženja u preglednicu. Redoslijed stupaca prikazuje slijedeći primjer:

  
Primjer datoteke izvožene temeljnice tj. redoslijeda stupaca, potrebnih kod uvoza temeljnice
  
  Slika 42: Primjer datoteke izvožene temeljnice tj. redoslijeda stupaca, potrebnih kod uvoza temeljnice

Uvoziti možemo datoteke u formatima Excel, OpenOffice, CSV ili tab delimited. Vrlo je važan redoslijed stupaca, koji mora biti potpuno isti prikazanom na gornjem primjeru. Kada na disku imamo pripremljenu datoteku, izaberemo:

  
Izaberite datoteku za uvoz
  
  Slika 43: Izaberite datoteku za uvoz

Nakon toga pokrenemo uvoz podataka, pričekamo i provjerimo rezultat uvoza:

  
Prikaz rezultata uvoza podataka
  
  Slika 44: Prikaz rezultata uvoza podataka

Ukoliko uvoz određenih redaka nije bio izvršen, podatke popravimo te ponovimo uvoz samo tih redaka.

Na jednu temeljnicu možemo uvoziti najviše 30.000 knjiženja. Ukoliko želite uvoziti više knjiženja, zahtjevan je uvoz na više temljenica.

2.3 Uvoz otvorenih stavki

Otvorene stavke možemo isto tako uvoziti na temeljnicu početnog stanja. Kod toga je uvjetovan prethodan uvoz šifrarnika partnera.

Redoslijed stupaca u datoteci je isti kao i kod uvoza početnog stanja. Vrlo je važno na pravilan način odrediti partnera, upisati podatak o dokumentu, datumu dokumenta, iznosu dokumenta i otvoreni iznos dokumenta.

Primjer datoteke za uvoz otvorenih stavki:

  
Primjer datoteke za uvoz otvorenih stavki
  
  Slika 45: Primjer datoteke za uvoz otvorenih stavki


Kod uvoza otvorenih stavki možemo odrediti poslovnog partnera na slijedeći način:

 • Prema nazivu. Knjiženju će se prirediti prvi poslovni partner s takvim nazivom.
 • Prema šifri partnera.
 • Prema poreznom broju partnera.
 • Prema jednoličnom identifikatoru partnera u bazi. Tu mogućnost koristimo kod ponovnog uvoza temeljnice u program, koju smo prethodno izvozili, popravili te ponovno želimo uvoziti u program.

 

3. Ručno knjiženje u glavnu knjigu

 

3.1. Pregled i pretraživanje temeljnica

Temeljnice tražimo upisivanjem kriterija pretraživanja u polja za unos podataka (gledaj Slika 1), klikom na gumb Pretraživanje.

  
Polja za unos kriterija za prikaz temeljnica
  
  Slika 46: Polja za unos kriterija za prikaz temeljnica

Temeljnice tražimo prema slijedećim kriterijima:

BrojBroj temeljnice upišemo ako želimo potražiti točno određenu temeljnicu.
TipInterni tip temeljnice, koji se odredi kod automatskog knjiženja, odnosno kod postavki numeriranja temeljnica [1.6.1].
StatusTraženje je moguće prema statusu temeljnice. Klikom na dropDown.gif izaberemo status otvorena temeljnica ili zatvorena temeljnica. Dodatno pretražujemo i neusklađene temeljnice.
Od datumaUpišemo datumski kriterij za razdoblje knjiženja.
Do datumaTraženje temeljnica knjiženih do izabranog datuma.
Vrsta tem.Klikom na dropDown.gif izaberemo vrstu temeljnice iz korisničkog šifrarnika vrsta temeljnica.

 

3.2. Prikaz i uređivanje temeljnica

Nakon unosa kriterija traženja na stranici Pregled i pretraživanje temeljnica [3.1], ispišu se temeljnice, koje su u skladu s traženim kriterijima. Klikom na izabranu temeljnicu, ista nam se prikaže.

  
Prikaz izabrane temeljnice
  
  Slika 47: Prikaz izabrane temeljnice
.

Kao što je vidljivo na slici gore, temeljnica je otvorena, što znači, da još nije knjižena u glavnu knjigu.Klik na gumb Dodaj knjiženje omogućava dodavanje knjiženja [3.3] na tu temeljnicu.

Klikom na gumb Zatvaranje i prijenos u glavnu knjigu temeljnicu zatvorimo te se automatski prenese u glavnu knjigu.

Kod uređivanja temeljnica raspolažemo dodatnim mogućnostima. Klikom na gumb Dodatne mogućnosti u alatnoj traci, otvaraju se slijedeće mogućnosti:

U alatnoj traci su nam na raspolaganju slijedeće mogućnosti:

Klikom na gumb bt-copy.gif možemo kopirati određeno knjiženje, klikom na gumbbt-delete.gif možemo izbrisati knjiženja.

 

3.3. Unos i izmijena knjiženja na otvorenoj temeljnici

  
Unos novog knjiženja na temeljnicu
  
  Slika 48: Unos novog knjiženja na temeljnicu

U gornjem dijelu maske za unos novog knjiženja napisani su podaci o temeljnici, na koju ćemo dodati novo knjiženje ili promijeniti postojeće knjiženje. U donja polja za unos, upisati ćemo sljedeće podatke:

KontoUpišemo broj konta, na kojeg knjižimo. Konto možemo izabrati klikom na dropDown.gif. Unos je obavezan.
Mjesto troškaIzaberemo mjesto troška. Unos nije obavezan.
PartnerIzaberemo partnera na kojeg knjižimo. Unos je obavezan, ako je tako određeno u kontnom planu [1.2]. Partnera odredimo klikom na Pretraži i izaberemo sa popisa. Prije pretraživanja, u polje za unos možemo upisati naziv partnera, kako bi ga program zatim potražio.
Duguje/PotražujeUpišemo iznos, kojeg knjižimo. Iznos upišemo na dugovnu ili na potražnu stranu.
OpisUpišemo opis knjiženja. Unos nije obavezan.
DokumentUpišemo broj ili oznaku dokumenta, na temeljnu kojeg nastaje knjiženje. Unos nije obavezan.
Vezni dokumentUpišemo broj veznog dokumenta, vezanog na poslovni događaj, koji se knjiži. Unos nije obavezan.
Obračunsko razdobljeUpišemo datum razdoblja, u koje knjižimo. Podatak je važan za izradu bilance.
Datum dokumentaUpišemo datum dokumenta na temelju kojeg nastaje knjiženje. U slučaju, da ne upišemo datum dokumenta, program preuzima datum razdoblja za datum dokumenta.
DospijećeUpišemo datum dospijeća dokumenta. U slučaju, kada datum nije relevantan, program će automatski preuzeti datum razdoblja.
Dat. PDV-aUpišemo datum, koji označava porezno razdoblje za PDV, u koje dokument spada. U slučaju, da ne upišemo datum, program samostalno preuzima datum, koji je isti datumu dokumenta.

Ako želimo knjižiti na konto koji još ne postoji u kontnom planu, kliknemo na gumb Unos novog konta, koji nas prebacuje na stranicu unos novog konta [1.2].

Isti postupak upotrijebimo kod unosa partnera, kojeg još nemamo upisanog u šifrarnik partnera. Kliknemo na gumb Unos novog partnera.

Unos podataka potvrdimo klikom na gumb U redu.

 

3.4. Izmjena podataka na temeljnici

Podatke na temeljnici možemo mijenjati samo kada je temeljnica otvorena. Klikom na gumb Izmijeni u alatnoj traci na vrhu maske, otvori nam se maska za mijenjanje podataka na temeljnici:

  
Izmijena podataka na temeljnici
  
  Slika 49: Izmijena podataka na temeljnici

Poslovna godinaIzaberemo poslovnu godinu u koju želimo spremiti temeljnicu. Unos podatka je obavezan.
Br. temeljniceUpišemo redni broj temeljnice. Unos podatka je obavezan.
TipIzaberemo tip temeljnice.
Vrsta tem.Izaberemo vrstu temeljnice, u slučaju da smo jih prethodno upisali v šifrarnik vrsta temeljnica]. [1.5]
Datum knj.Unesemo datum knjiženja. Unos podataka je obavezan.
Datum razd.Unesemo datum razdoblja. Unos podataka je obavezan.
Sva knjiženja u istom razdobljuIsključimo ukoliko želimo, da sva knjiženja na temeljnici imaju isti datum razdoblja.
NapomeneUnesemo napomene.

Učinjene izmijene potvrđujemo klikom na gumb U redu.

 

3.5. Kakva je razlika između otvorene i zatvorene temeljnice?

Program omogućava izmijene samo otvorene temeljnice. Sve dok je temeljnica otvorena znači, da se radi o radnoj verziji dokumenta na kojeg dodajemo knjiženja. Iz tog razloga, usklađenost otvorene temeljnice nije obavezna, a što može dovesti do pogreške prilikom ispisa bilance.

Kad završimo s unosom temeljnice i kada je ista usklađena, možemo kliknuti na gumb za zatvaranje temeljnice i time zaključiti knjiženje.Ukratko:

 

3.6. Ponovno otvaranje temeljnice

Temeljnicu možemo ponovno otvoriti na stranici Temeljnice - pregled i pretraživanje. Otvoriti možemo samo one temeljnice, kod kojih nije upaljena lampica. Na donjoj slici vidimo zatvorene i otvorene temeljnice:

  
Prikaz popisa temeljnica
  
  Slika 50: Prikaz popisa temeljnica

Klikom na bt-delete.gif kod zatvorene temeljnice, prikaže se slijedeća poruka, koja nudi tri različite opcije. Za brisanje kliknemo na gumb Ponovno otvori temeljnicu, koji je vidljiv na donjoj slici:

  
Maska za ponovno otvaranje temeljnice
  
  Slika 51: Maska za ponovno otvaranje temeljnice

Pritiskom na gumb, ispred temeljnice se prikaže lampica, koja označava, da je temeljnica otvorena. To možemo vidjeti, ako uspoređujemo donju sliku s gornjom:

  
Pregled temeljnica
  
  Slika 52: Pregled temeljnica

Sada možemo raditi izmijene na temeljnici.

 

3.7. Storniranje knjiženja s novom storno temeljnicom

Klikom na bt-delete.gif krajnje desno u masci za Pregled i pretraživanje temeljnica, program nas upita što želimo uraditi s temeljnicom. Za storniranje knjiženja kliknemo na gumb Storniranje knjiženja s novom storno temeljnicom, kojeg vidimo na donjoj slici:

  
Maska za storniranje knjiženja novom storno temeljnicom
  
  Slika 53: Maska za storniranje knjiženja novom storno temeljnicom

Pritiskom na gumb Storniranje knjiženja s novom storno temeljnicom, otvori nam se maska za izradu nove temeljnice, koja izgleda ovako:

  
Izrada storno temeljnice
  
  Slika 54: Izrada storno temeljnice

Izradu temeljnice potvrdimo pritiskom na gumb U redu.

Ne smijemo zaboraviti spremiti novu storno temeljnicu.

 

3.8. Izmijena opisa, partnera, mjesta troška na knjiženjima na zatvorenim temeljnicama

 

3.9. Kako združiti više knjiženja za isti konto u jedno zbirno knjiženje?

Kod automatskog knjiženja [1.3] dokumenata na temeljnicu, program izradi radnu temeljnicu s detaljnim knjiženjima. Program će za svaku stavku na ulaznom dokumentu (račun, putni nalog, itd.) napraviti jedno knjiženje u glavnoj knjizi.

Kod prijenosa temeljnice u druge informacijske sisteme [13], više puta se pojavi potreba po knjiženju dokumentata s manje detalja (bez nepotrebne analitike). U tom slučaju upotrijebimo funkciju za združivanje knjiženja, s kojom možemo sva knjiženja na određeni kotno nadomjestiti sa samo jednim zbirnim knjiženjem.

  
Izbor opcije za združivanje knjiženja
  
  Slika 55: Izbor opcije za združivanje knjiženja

Funkciju za združivanje knjiženja izaberemo klikom na gumb opcijeGumb.gif, kao što to prikazuje slika gore.

Funkcija za združivanje knjiženja je dostupna samo pri radu na otvorenoj temeljnici. Na zatvorenim temeljnicama upotreba te funkcije nije moguća, te je pritom zahtjevano ponovno otvaranje temeljnice.

Pritiskom na |Združivanje knjiženja... prikaže se obrazac sa parametrima združivanja knjiženja:

  
Parametri združivanja knjiženja
  
  Slika 56: Parametri združivanja knjiženja

U gornjem dijelu obrasca su zbrojeni svi konti za koje postoji više knjiženja, koji su kandidati za združivanje i zbirno knjiženje. Klikom na    označimo združivanje knjiženja za dotični konto.

Program može združivati knjiženja na više načina. Prije združivanja knjiženja odredimo i u slijedećem parametre:

 Združivanje knjiženja po partnerima Odznačimo tu opciju, jer želimo sačuvati analitiku po partnerima. Program će tako združivati samo knjiženja, koja su knjižena na istog partnera. Ako ne želimo analitiku po partnerima, odznačimo tu opciju.
 Združivanje knj. po mjestu troška Odznačimo tu opciju, ako želimo sačuvati analitiku po mjestu troška. Program će tako združivati samo knjiženja, koja su knjižena na isto mjesto troška. Ako ne trebamo analitiku po mjestu troška, opciju odznačimo.
 Združivanje knj. na dugovnoj strani Odznačimo tu opciju, ako ne želimo združivanje knjiženja na dugovnoj strani.
 Združivanje knj. na potražnoj strani Odznačimo tu opciju, ako ne želimo združivanje knjiženja na potražnoj strani.

Pritiskom na gumb U redu prikazati će se temeljnica, gdje će knjiženja, koja su u skladu s danim parametrima, biti zamijenjena sa zbirnim knjiženjima.

 

3.10. Završni račun i zatvaranje konta

Funkcija za zatvaranje konta dostupna je u izborniku |Dodatne mogućnosti |Zatvaranje konta iz alatne trake kod unosa temeljnice. Upotreba funkcije moguća je samo na otvorenoj temeljnici.

  
Funkcija za zatvaranje konta ili razreda
  
  Slika 57: Funkcija za zatvaranje konta ili razreda

Klikom na opciju u izborniku, prikaže se maska za unos, sa parametrima zatvaranja konta.

  

Značenje pojedinačnih polja za unos je slijedeći:

Konto/-iUnesemo broj ili brojeve konti, koje želimo zatvarati. Npr. za zatvaranje svih konti razreda 4 i 7 unesemo 4*,7*.
Saldo na danUnesemo datum na kojeg zatvaramo konte. Kod izrade godišnje bilance unesemo konačni datum poslovne godine npr. 31.12.2004.
 Pri izračunu salda uzimaju se u obzir samo zatvorene temeljnice Izborom te opcije, program kod izračuna salda neće obuhvaćati potencijalne radne i otvorene temeljnice.
 Knjiženje salda odnosno zatvaranje po partnerima Klikom na tu opciju, program će računati saldo po partnerima i za svaki pojedinačni konto će knjižiti protuknjiženja, odvojeno po partnerima.
 Knjiženje salda odnosno zatvaranje po mjestima troška Klikom na tu opciju, program će računati saldo po mjestima troška i za svaki pojedinačni konto će knjižiti protivknjiženja odvojeno po mjestu troška.

Program omogućava istovremeno zatvaranje konta po partnerima i mjestu troška.

Nakon zatvaranja konta razreda 4 i 7 možete nastaviti sa prijenosom na konte poslovnog rezultata i s izradom bilance [8] prema unaprijed pripremljenom predlošku [8.1].

 

3.11. Prijenos knjiženja na drugu temeljnicu

Nakon što smo na strani Pregled i pretraživanje temeljnica [3.1] unijeli kriterije pretraživanja, program ispiše temeljnice, koje su u skladu s unesenim kriterijima.

Među prikazanim temeljnicama izaberemo temeljnicu koju želimo mijenjati i to tako, da na nju kliknemo.

Izmjena zatvorenih temeljnica nije moguća! Ako želite zatvorenu temeljnicu izmijeniti, potrebno je ponovno otvaranje, što je opisano u podpoglavlju Prikaz i uređivanje temeljnica [3.2]

Nakon što smo označili željenu temeljnicu, ista se otvori te se prikažu sva knjiženja, koja su na toj temeljnici. Odznačimo sva knjiženja, koja želimo prenijeti na drugu temeljnicu.

Nakon što smo odznačili sva knjiženja, koja želimo prenijeti na drugu temeljnicu, izaberemo u izborniku s dodatnim mogućnostima mogućnost
|>> |Prijenos označenih knjiženja na drugu temeljnicu, kao što prikazuje slika dolje:

  
Izbornik s dodatnim mogućnostima
  
  Slika 59: Izbornik s dodatnim mogućnostima

Otvori se nova maska, gdje izabiremo između dvije opcije:

 1. Možemo napraviti novu temeljnicu na koju ćemo prenijeti izabrana knjiženja
 2. Možemo izabrati jednu od otvorenih temeljnica i izabrana knjiženja prenijeti na još otvorenu temeljnicu

Za potvrdu izabrane opcije kliknemo na Izaberi>>
To je prikazano na slici:

  
Izbor temeljnice na koju ćemo prenijeti prethodno označena knjiženja
  
  Slika 60: Izbor temeljnice na koju ćemo prenijeti prethodno označena knjiženja

Ako izaberemo prvu mogućnost, odnosno novu temeljnicu automatski se stvara nova, još nepostojeća temeljnica, s automatski dodijeljenim brojem. Na tu temeljnicu se prenose sva prethodno izabrana knjiženja.

U suprotnom, ako izaberemo drugu mogućnost, sva izabrana knjiženja će se prenijeti na izabranu, već postojeću temeljnicu.

 

3.12. Masovno zatvaranje temeljnica

Na stranici Temeljnice - pregled i pretraživanje [3.1] nalazi se izbornik |Dodatne mogućnosti, u kojem izaberemo mogućnost Masovno zatvaranje temeljnica, kao što prikazuje slika dolje.

  
Izbornik za masovno zatvaranje temeljnica
  
  Slika 61: Izbornik za masovno zatvaranje temeljnica

Nakon izbora te mogućnosti, prikaže se popis svih otvorenih temeljnica, koje možemo zatvoriti.

Na početku su sve temeljnice s tog popisa označene kvačicom na desnoj strani, što znači, da ćemo pritiskom na gumb Zatvaranje i prijenos u glavnu knjigu zatvoriti sve temeljnice s tog popisa!

Temeljnice koje želimo zatvoriti, označimo kvačicom na desnoj strani, svaku temeljnicu posebno.

  
Prikaz temeljnica, koje možemo zatvoriti
  
  Slika 62: Prikaz temeljnica, koje možemo zatvoriti

Nakon što smo temeljnice odznačili, a svejedno želimo sve na popisu ponovno označiti, to učinimo klikom na gumb Označi sve

Kad smo označili sve temeljnice koje želimo zatvoriti, kliknemo na gumb Zatvaranje i prijenos u glavnu knjigu i sve izabrane temeljnice će se zatvoriti te prenijeti u glavnu knjigu.

 

3.13. Uvoz knjiženja na temeljnicu pomoću čarobnjaka

Uvoz knjiženja iz datoteke na temeljnicu pomoću čarobnjaka omogućuje uvoz veće količine knjiženja na temeljnicu.

Prvo je potrebno kreirati koncept temeljnice te ga spremiti kako bi se pojavila mogućnost razmjene podataka (dvije plave strelice) u alatnoj traci.

Klikom na gumb razmjene podataka (dvije plave strelice) nam se otvore dodatne mogućnosti gdje izaberemo opciju Uvoz knjiženja temeljnice iz datoteke/preglednice. - NOVO:

  
Knjiženja možemo uvoziti iz datoteke pomoću čarobnjaka
  
  Slika 63: Knjiženja možemo uvoziti iz datoteke pomoću čarobnjaka

Funkcija je prije svega korisna za tvrtke koje su se registrirali na program e-racuni.hr te prenose podatke glavne knjige iz programa koji su do sada koristili. Uporabom ove funkcionalnosti nije potrebno prije uvoza prilagođavati strukturu podatka u excelu. Podatke je moguće uvoziti iz datoteke u formatu xls, csv ili ods.

3.13.1 1. Uvoz datoteke

Odabirom gornje opcije nam se otvara forma za uvoz podataka gdje prvo odaberemo datoteku za uvoz te kliknemo na gumb Naprijed:

  
Odabir datoteke iz koje radimo uvoz knjiženja
  
  Slika 64: Odabir datoteke iz koje radimo uvoz knjiženja

3.13.2 2. Kontrola podataka

Nakon potvrde izabrane datoteke nam se u idućem koraku otvara stranica za kontrolu i pripremu podataka koje ćemo uvoziti u program.Na toj stranici određujemo koji atributi knjiženja predstavljaju koji podatak stupca u datoteci.Program iz datoteke pročita sadržaj odnosno redoslijed stupaca i prikaže ih u obliku tablice:

  
Prikaz podataka iz datoteke
  
  Slika 65: Prikaz podataka iz datoteke

Prvo označimo da li se u našoj datoteci u prvom redu nalaze nazivi stupaca te dodatno izaberemo format zapisa datuma i format zapisa decimalnih brojeva u datoteci:

  
Općenite postavke uvoza podataka
  
  Slika 66: Općenite postavke uvoza podataka

Nakon toga nastavljamo s preslikom podataka iz datoteke u odgovarajuće atribute artikla koje ćemo uvoziti.Preslika se radi po redoslijedu prvo za stupac A zatim B, C, itd. do zadnjega stupca u datoteci.

  
Preslika podataka iz datoteke
  
  Slika 67: Preslika podataka iz datoteke

Preslika podatka o kontu se spremi u tablicu s desne strane te zatim nastavljamo s ostalim stupcima sve dok ne napravimo presliku za sve stupce u datoteci koje ćemo uvoziti u program:

  
Preslika podataka iz datoteke
  
  Slika 68: Preslika podataka iz datoteke

Kada smo napravili presliku podataka za sve stupce iz datoteke zatim idemo na sljedeći korak klikom na gumb Naprijed.

Na idući korak možemo ići tek kada smo napravili presliku barem za sve obavezne podatke, do tada je gumb Naprijed onemogućen.

  
Gumb "Naprijed" je onemogućen dok ne napravimo presliku za sve obavezne podatke
  
  Slika 69: Gumb "Naprijed" je onemogućen dok ne napravimo presliku za sve obavezne podatke

3.13.3 3. Dodatni podaci

Otvara nam se stranica s dodatnim postavkama gdje možemo odabrati još neke dodatne mogućnosti prilikom uvoza:

  
Dodatne postavke za uvoz knjiženja
  
  Slika 70: Dodatne postavke za uvoz knjiženja

Kada smo sve željeno označili potvrdimo uvoz podataka klikom na gumb Završi.Po završenom uvozu dobijemo prikaz obavijesti o uvoz te popis upozorenja/grešaka ukoliko postoje u datoteci:

  
Obavijest u uvozu/ažuriranju artikala iz datoteke
  
  Slika 71: Obavijest u uvozu/ažuriranju artikala iz datoteke

 

3.14. Masovni uvoz temeljnica iz datoteke pomoću čarobnjaka

 

4. Prikaz i ispis konto kartica

Konto kartice možemo ispisivati po različitim kriterijima (po partnerima, kontima, dokumentima, mjestu troška). Kriteriji za ispis konto kartice odredimo u maski za unos.

  
Kriteriji za prikaz i ispis konto kartice
  
  Slika 72: Kriteriji za prikaz i ispis konto kartice

U polja za unos kriterija, upišemo slijedeće vrijednosti:

God.Sa padajućeg popisa izaberemo poslovnu godinu za koju želimo prikazati knjiženja.
Konto/-iUpišemo broj konta ili više konti za koje želimo ispis. Konto možemo izabrati klikom na dropDown.gif. Ako želimo ispis za više točno određenih konti, upišemo brojeve koje razdvojimo zarezom, npr. 1200,1210. Za ispis kartice za razred konta upišemo 12*. Kriterije kombiniramo upisivanjem 1200,16*,17*. Ako ništa ne upišemo, pogram će tražiti knjiženja po svim kontima.
PartnerUpišemo naziv partnera. Partnera možemo izabrati sa popisa dropDown.gif ili pritiskom na gumb pretraživanja pretrazivanje.gif te ga potražimo u šifrarniku partnera. U popisu se neće nalaziti svi partneri iz šifrarnika; taj popis program zapuni s najvjerojatnije ograničenim izborom, glede na kriterije konto kartice. Ako ništa ne upišemo, program će potražiti knjiženja za sve partnere. S upotrebom posebnog pseudo kriterija ## odnosno izborom - knjiženja bez partnera - možemo potražiti knjiženja, bez izabranog partnera i tako pronaći neraspoređena knjiženja na saldakontima.
DokumentUpišemo oznaku dokumenta, koju izaberemo sa popisa. dropDown.gif. Ako ništa ne upišemo, program će tražiti knjiženja za sve dokumente.
Po datumuIzaberemo datumski kriterij, koji može biti npr. razdoblje knjiženja, datum dokumenta, datum PDV (primitak računa, izdaja računa), dospijeće dokumenta, datum knjiženja.
od danaUpišemo početni datum za traženje knjiženja. Možemo pustiti prazno.
do danaUpišemo konačni datum za traženje knjiženja. Možemo pustiti prazno.
Status temeljniceIzaberemo traženje knjiženja po svim temeljnicama ili samo po otvorenim, odnosno zatvorenim temeljnicama.
Pribl. iznosUpišemo iznos knjiženja. Program će potražiti sva knjiženja s upisanim iznosom, uz što uzima u obzir 1% tolerancije.
OpisUpišemo traženi niz za opis. Kod traženja možemo upotrijebiti znak *, kao zamijena nizu znakova.
Strana knjiženjaPrikaz ograničimo samo na dugovna ili samo na potražna knjiženja. Ako pustimo izbor prazan, prikazati će se sva knjiženja, bez obzira na stranu knjiženja.
StatusTražimo sva knjiženja ili ograničimo prikaz samo na zatvorena ili samo na otvorena knjiženja. Status knjiženja ovisi, da li je dugovanje/potraživanje zatvoreno ili ne. Gledaj opis zatvaranja stavki [5.1].
Strana valutaIzaberemo knjiženja koja želimo prikazati glede na stranu valutu.
Prikaži u valutiIzaberemo valutu, u kojoj želimo prikazati iznose knjiženja.

Nakon unosa kriterija ispisa konto kartice, možemo pritisnuti na gumb Prikaz konto kartice, kako bi se ispisala knjiženja, koja su u skladu s upisanim kriterijima.

 

5. Potraživanja i dugovanja do kupaca, dobavljača i drugih partnera

 

5.1. Ručno zatvaranje otvorenih stavki

Ručno zatvaranje otvorenih stavki koristimo za međusobno zatvaranje otvorenih stavki u slučaju kada korištenje obrade automatskog zatvaranja stavki [11.2] nije moguće (iznosi nisu usklađeni, nedostaje vezni dokument, djelomična plaćanja, kompenzacije, ...).

Opcijom ručnog zatvaranja stavki biramo tj. pojedinačno označavamo stavke koje međusobno želimo zatvoriti čime ih zatvaramo u cijelosti ili ih preknjižavamo na drugi konto (npr. tečajne razlike). Ručno zatvaranje otvorenih stavki dostupno je samo za konta koja smo u kontnom planu označili kao saldakonta [1.2].

Pri ručnom zatvaranju stavki na raspolaganju su sljedeće mogućnosti:

Funkcionalnost ručnog zatvaranja otvorenih stavki dostupna je putem izbornika |Financije |Saldakonto kartice.

Kod zatvaranja stavki koristimo se sljedećim funkcijama prikazanima na slici dolje:

  
Saldo izabranih stavki iznosi nula.
  
  Slika 73: Saldo izabranih stavki iznosi nula.

 

5.1.1. Zatvaranje otvorenih stavki u slučaju usklađenih iznosa (plaćanje u cjelosti)

Otvorene stavke zatvaramo na sljedeći način:

 1. Izaberemo konto i partnera s otvorenim stavkama.
 2. Označimo stavke koje želimo međusobno zatvoriti.
 3. Kliknemo na gumb Zatvori označene i zatvorimo izabrane otvorene stavke.
  1. Ukoliko saldo označenih knjiženja iznosi nula, nastavljamo sa zatvaranjem otvorenih stavki.
  2. Kada saldo označenih knjiženja nije jednak nuli, tada koristimo djelomično zatvaranje stavki [5.1.2] ili unosimo podatke za zatvaranje preknjižavanjem [5.1.3] čime se kreira knjiženje za zatvaranje razlike i preknjiženje te razlike.
  3. Želimo li poništiti zatvaranje i ponovno otvoriti stavke, na raspolaganju je opcija ponovnog otvaranja zatvorenih stavki [5.6.1].

Na slici dolje prikazan je primjer zatvaranja stavki (knjiženja) koja su usklađena po iznosima:

  
Saldo izabranih stavki iznosi nula
  
  Slika 74: Saldo izabranih stavki iznosi nula

Na zatvoreni dokument prenosi se datum i iznos plaćanja sa veznog dokumenta koji je korišten za zatvaranje dokumenta.

  
Automatski prijenos plaćanja na vezni dokument
  
  Slika 75: Automatski prijenos plaćanja na vezni dokument

 

5.1.2. Djelomično zatvaranje otvorenih stavki

Otvorene stavke možemo djelomično zatvoriti sljedećim postupkom:

 1. Izaberemo konto i partnera za kojeg postoje otvorene stavke.
 2. Označimo knjiženja koja želimo zatvoriti.
 3. Kliknemo na gumb Zatvori označene za djelomično zatvaranje otvorenih stavki.
 4. U slučaju potrebe stornirati možemo djelomično zatvaranje i ponovno otvoriti djelomično zatvorene stavke [5.1.2.1].

Na slici dolje prikazan je primjer knjiženja bez podudaranja u iznosima, a koja ćemo dakle djelomično zatvoriti:

  
Saldo izabranih stavki nije jedan nuli.
  
  Slika 76: Saldo izabranih stavki nije jedan nuli.

Na pregledu otvorene stavke - djelomičnog plaćenog računa sada se prikazuje samo preostali otvoreni saldo i znak [+]:

  
Prikaz djelomično zatvorene stavke na pregledu saldakonta
  
  Slika 77: Prikaz djelomično zatvorene stavke na pregledu saldakonta

Klikom na znak [+] otvaramo karticu dokumenta putem koje pratimo sva knjiženja/stavke koje su bile korištene za izvršenje djelomičnog zatvaranja stavke, a putem koje možemo i stornirati djelomično zatvaranje (ponovno otvoriti stavke) [5.1.2.1]:

  
Pregled kartice djelomičnog zatvaranja dokumenta
  
  Slika 78: Pregled kartice djelomičnog zatvaranja dokumenta

Na djelomično zatvoreni dokument prenosi se zapis o datumu i iznosu plaćanja sa veznog dokumenta koji je korišten za djelomično zatvaranje dokumenta.

  
Automatski prijenos djelomičnog plaćanja na vezni dokument i izračun razlike za uplatu
  
  Slika 79: Automatski prijenos djelomičnog plaćanja na vezni dokument i izračun razlike za uplatu

U izborniku |Postavke |Postavke tvrtke |Računovodstvo upisati možemo "Maksimalni iznos za razliku zaokruživanja", koji se zatim uzima u obzir prilikom obrade automatskog zatvaranja stavki [11.2]. Ukoliko je otvoreni iznos manji od upisanog, program će takve stavke zatvoriti, no djelomično zatvaranje stavki nije moguće u manjem iznosu od upisanog u postavkama tvrtke.

GK_Saldakonti_max Iznos.gif

 

5.1.2.1. Ponovno otvaranje djelomično zatvorenih stavki

Želimo li poništiti djelomično zatvaranje tj. naknadno otvoriti djelomično zatvorene stavke, najprije u modulu |Financije |Saldakonto kartice otvaramo karticu djelomično zatvorenog dokumenta za izabranog partnera na način da kliknemo na znak [+] u retku s prikazom djelomično zatvorene stavke:

  
Pregled djelomičnog zatvaranja putem kartice dokumenta
  
  Slika 80: Pregled djelomičnog zatvaranja putem kartice dokumenta

Na uvid dobivamo popis svih knjiženja kojima je bilo izvršeno djelomično zatvaranje. Za poništavanje djelomičnog zatvaranja birati možemo među sljedećim opcijama:

 1. ponovno otvaranje svih veznih dokumenata/knjiženja korištenih za djelomično zatvaranje stavke,
 2. ponovno otvaranje djelomičnog zatvaranja na temelju točno određenog veznog dokumenta/knjiženja.

  
Poništenje djelomičnog zatvaranja stavki
  
  Slika 81: Poništenje djelomičnog zatvaranja stavki

Ponovnim otvaranjem djelomično zatvorenih stavki automatski se brišu i zapisi o datumu i iznosu djelomičnog(ih) plaćanja sa dokumenta.

Na raspolaganju je i opcija ponovnog otvaranja zatvorenih stavki i iz maske za pregled i kontrolu zatvaranja koju otvaramo na pregledu saldakonto kartica ili konto kartica:

  
Otvaranje stranice za pregled i kontrolu zatvorenih stavki iz konto ili saldakonto kartica
  
  Slika 82: Otvaranje stranice za pregled i kontrolu zatvorenih stavki iz konto ili saldakonto kartica

  
Poništenje djelomičnog zatvaranja stavki na stranici za pregled i kontrolu zatvaranja stavki
  
  Slika 83: Poništenje djelomičnog zatvaranja stavki na stranici za pregled i kontrolu zatvaranja stavki

 

5.1.3. Ručno zatvaranje otvorenih stavki preknjižavanjem

Otvorene stavke možemo zatvoriti preknjižavanjem po sljedećem postupku:

 1. Izaberemo konto i partnera s otvorenim stavkama.
 2. Označimo knjiženja koja želimo zatvoriti.
 3. Kliknemo na gumb Zatvori preknjižavanjem za zatvaranje otvorenih knjiženja.

Na slici dolje prikazan je primjer knjiženja koja nisu usklađena u cjelosti te ih zatvaramo preknjižavanjem na drugi konto:

  
Saldo izbranih stavki nije jedan nuli.
  
  Slika 84: Saldo izbranih stavki nije jedan nuli.

Ovim postupkom zatvaramo kompenzacije, tečajne razlike, izravnanje stotica i slično. Korištenjem ovog postupka kreiramo novo knjiženje na izabranoj temeljnici za zatvaranje razlike i preknjiženje razlike na drugi izabrani konto:

  
Maska u kojoj biramo konto za preknjiženje razlike u slučaju zatvaranja stavki saldo kojih nije jedan nuli.
  
  Slika 85: Maska u kojoj biramo konto za preknjiženje razlike u slučaju zatvaranja stavki saldo kojih nije jedan nuli.

 

5.2. Kompenzacije

Dokument za pripremu prijedloga za međusobne kompenzacije na temelju knjiženih otvorenih stavki dostupan je u izborniku |Financije |Kompenzacije. Dokument omogućuje izradu prijedloga međusobne kompenzacije uz mogućnost automatskog knjiženja u glavnu knjigu.

Za izradu novog prijedloga međusobne kompenzacije koristiti možemo sljedeće postupke:

a za kreirane prijedloge međusobnih kompenzacija možemo:

Dokument kompenzacije možemo pripremiti i izravno u modulu |Financije |Saldakonto kartice kao što je opisano na stranici Ispis prijedloga međusobne kompenzacije [5.3] klikom na gumb kao što prikazuje slika:

  
Izrada novog prijedloga međusobne kompenzacije
  
  Slika 86: Izrada novog prijedloga međusobne kompenzacije

 

5.2.1. Ručni unos prijedloga za međusobnu kompenzaciju

Novi prijedlog međusobne kompenzacije možemo kreirati u modulu |Financije |Kompenzacije klikom na gumb Novi prijedlog međusobne kompenzacije kao što je prikazano na slici:

  
Ručni unos novog prijedloga međusobne kompenzacije
  
  Slika 87: Ručni unos novog prijedloga međusobne kompenzacije

Pri ručnoj izradi prijedloga međusobne kompenzacije upisati možemo iznos potraživanja i obveza predložen za kompenzaciju. Time je omogućena priprema prijedloga međusobne kompenzacije i u slučaju kada u programu nisu knjižena sva potraživanja i obveze tj. plaćanja.

Klikom na unos novog prijedloga kompenzacije otvara se maska za unos u kojoj izaberemo poslovnu godinu, datum izrade prijedloga i partnera za kojeg želimo pripremiti prijedlog međusobne kompenzacije:

  
Priprema osnovnih podataka za izradu prijedloga međusobne kompenzacije
  
  Slika 88: Priprema osnovnih podataka za izradu prijedloga međusobne kompenzacije

Kao što prikazuje gornja slika pri izradi prijedloga kompenzacije možemo upisati željeni uvodni tekst za ispis iznad stavki sa iznosima kompenzacije te završni tekst za ispis ispod tablice sa stavkama. Upisane podatke potvrdimo klikom na gumb U redu i program će pripremiti koncept dokumenta kao prikazano na slici:

  
Pripremljen koncept prijedloga međusobne kompenzacije
  
  Slika 89: Pripremljen koncept prijedloga međusobne kompenzacije

Na koncept prijedloga međusobne kompenzacije možemo klikom na ikonu u obliku + dodati knjiženo potraživanje. Otvorit će se maska za unos podataka dokumenta kojeg ćemo kompenzirati, kao što prikazuje slika:

  
Unos knjiženja izdanog dokumenta za izradu kompenzacije iznosa potraživanja
  
  Slika 90: Unos knjiženja izdanog dokumenta za izradu kompenzacije iznosa potraživanja

Po dodavanju otvorenih knjiženja potraživanja koje želimo kompenzirati dodamo i knjiženja otvorenih dokumenata obveze:

  
Unos knjiženja primljenog dokumenta za izradu prijedloga kompenzacije iznosa obveza
  
  Slika 91: Unos knjiženja primljenog dokumenta za izradu prijedloga kompenzacije iznosa obveza

Program prikazuje upozorenje sve dok se ukupan saldo prijeboja potraživanja i obveza ne uskladi:

  
Program prikazuje upozorenje ukoliko se saldo potraživanja i obveza ne podudara
  
  Slika 92: Program prikazuje upozorenje ukoliko se saldo potraživanja i obveza ne podudara

Po uskladi predloženog iznosa prijeboja potraživanja i obveza dokument kompenzacije možemo izdati, ispisati ili poslati partneru e-poštom iz programa, a po primitku potvrde prijedloga knjižiti kompenzaciju u glavnu knjigu:

  
Izdavanje, ispis/slanje i knjiženje kompenzacije
  
  Slika 93: Izdavanje, ispis/slanje i knjiženje kompenzacije

 

5.2.2. Priprema prijedloga međusobne kompenzacije iz otvorenih stavki

U izborniku |Financije |Kompenzacije možemo pripremiti novi prijedlog za međusobnu kompenzaciju prema pojedinom partneru na temelju knjiženih otvorenih stavki.

Kliknemo na gumb Novi prijedlog za međusobnu kompenzaciju i u padajućem izborniku izaberemo Priprema prijedloga za međusobnu kompenzaciju iz otvorenih stavki, kao što prikazuje slika:

  
Izrada novog prijedloga za međusobnu kompenzaciju na temelju otvorenih stavki
  
  Slika 94: Izrada novog prijedloga za međusobnu kompenzaciju na temelju otvorenih stavki

U nastavku se otvara čarobnjak pomoću kojeg započinjemo izradu prijedloga za međusobnu kompenzaciju.

Iz padajućeg izbornika izaberemo partnera prema kojem postoje knjižene otvorene stavke potraživanja i obveza (odabir ograničen samo na partnere prema kojima je zadovoljen uvjet za izradu prijedloga za međusobnu kompenzaciju!), upišemo datum dokumenta / izrade prijedloga te datum dospijeća otvorene stavke kojim zadajemo ograničenje obuhvata stavki u prijedlog za međusobnu kompenzaciju.

  
Odabir partnera za izradu prijedloga za međusobnu kompenzaciju te unos kriterija za obuhvat knjiženih otvorenih stavki
  
  Slika 95: Odabir partnera za izradu prijedloga za međusobnu kompenzaciju te unos kriterija za obuhvat knjiženih otvorenih stavki

Po odabiru partnera u nastavku se prikazuje saldo knjiženih otvorenih stavki na svakom saldakontu pojedinačno. Na ovom mjestu možemo dodatno ograničiti prijenos otvorenih stavki na prijedlog za međusobnu kompenzaciju samo po izabranim saldakontima (korisno ukoliko prema istom partneru koristimo knjiženje potraživanja i obveza na više različitih saldakonta).

Po odabiru saldakonta s knjiženim otvorenim stavkama koje želimo uključiti u prijelog za međusobnu kompenzaciju na uvid dobivamo izračun mogućeg iznosa prijeboja:

  
Odabir konta za obuhvat knjiženih otvorenih stavki u prijedlog za međusobnu kompenzaciju
  
  Slika 96: Odabir konta za obuhvat knjiženih otvorenih stavki u prijedlog za međusobnu kompenzaciju

Upisane kriterije za izradu prijedloga za međusobnu kompenzaciju potvrdimo klikom na gumb Naprijed kao što je prikazano na slici gore.

Na sljedećem koraku na uvid dobivamo detaljni popis otvorenih dokumenata za izabranog partnera, knjiženih na prethodno izabranim saldakontima:

  
Pregled knjiženih otvorenih stavki na izabranim saldakontima po pojedinačnom dokumentu
  
  Slika 97: Pregled knjiženih otvorenih stavki na izabranim saldakontima po pojedinačnom dokumentu

Ovdje odabiremo i potvrđujemo otvorene stavke potraživanja koje želimo kompenzirati s odabranim otvorenim stavkama obveza (ili obrnuto), a na temelju izabranih otvorenih stavki finalno se izračunava moguć iznos prijeboja.

Ukoliko se ukupan saldo izabranih otvorenih stavki potraživanja ne podudara s ukupnim saldom izabranih otvorenih stavki obveza, ovdje možemo prilagoditi iznos prijeboja predložen po izabranom otvorenom dokumentu (knjiženoj otvorenoj stavci).

Postupak je detaljnije predstavljen na slici u nastavku; za otvoreno potraživanje u iznosu 7.550,00 predložen je iznos za prijeboj 5.500,00 sukladno saldu otvorenih stavki obveza:

  
Odabir dokumenata - knjiženih otvorenih stavki za uključenje u prijedlog za međusobnu kompenzaciju
  
  Slika 98: Odabir dokumenata - knjiženih otvorenih stavki za uključenje u prijedlog za međusobnu kompenzaciju

Klikom na gumb Završi kreira se dokument prijedloga za međusobnu kompenzaciju koji možemo ispisati ili poslati partneru elektroničkim putem izravno iz programa:

  
Izdavanje prijedloga za međusobnu kompenzaciju, ispis ili slanje kupcu elektroničkim putem izravno iz programa
  
  Slika 99: Izdavanje prijedloga za međusobnu kompenzaciju, ispis ili slanje kupcu elektroničkim putem izravno iz programa

Na dokumentu možemo upisati datum primitka potvrde od strane poslovnog partnera za predloženu kompenzaciju klikom na gumb Potvrda tj. u slučaju odbijanja prijedloga kliknemo na gumb Odbijanje:

  
Unos primitka potvrde partnera na prijedlog međusobne kompenzacije ili odbijanje prijedloga
  
  Slika 100: Unos primitka potvrde partnera na prijedlog međusobne kompenzacije ili odbijanje prijedloga

Ukoliko partner prihvaća predloženu međusobnu kompenzaciju kliknemo na gumb Potvrda i upišemo datum primitka potvrde partnera:

  
Unos datuma primitka potvrde partnera za predloženu međusobnu kompenzaciju
  
  Slika 101: Unos datuma primitka potvrde partnera za predloženu međusobnu kompenzaciju

Povtrđenu kompenzaciju možemo automatski knjižiti na temeljnicu u glavnu knjigu klikom na gumb Knjiženje:

  
Knjiženje prijedloga za međusobnu kompenzaciju
  
  Slika 102: Knjiženje prijedloga za međusobnu kompenzaciju

Kreira se temeljnica s knjiženjima na istim saldakontima koja smo označili za izradu prijedloga za međusobnu kompenzaciju. Na svakom je knjiženju dodan i vezni dokument za koji zatvaramo potraživanje i obvezu:

  
Knjiženje kompenzacije
  
  Slika 103: Knjiženje kompenzacije

Po knjiženju kompenzacije, u modulu |Financije |Saldakonto kartice otvaramo prikaz knjiženih otvorenih stavki na saldakontima na kojima smo knjižili kompenzaciju i označimo stavke za zatvaranje (otvoren račun i knjiženu kompenzaciju):

  
Zatvaranje otvorenih stavki na temelju kompenzacije na saldakontima u glavnoj knjizi
  
  Slika 104: Zatvaranje otvorenih stavki na temelju kompenzacije na saldakontima u glavnoj knjizi

Na račun koji smo izabrali za zatvaranje na temelju knjižene kompenzacije automatski se prenosi datum i iznos plaćanja uz prikaz eventualne razlike za plaćanje ukoliko je iznos potvrđenog prijeboja manji od iznosa otvorene stavke. Detaljni opis postupka djelomičnog zatvaranja otvorenih stavki u glavnoj knjizi opisan je na sljedećoj stranici: Djelomično zatvaranje otvorenih stavki [5.1.2].

Ukoliko partner odbije prijedlog za međusobnu kompnezaciju i na prijedlogu kompenzacije kliknemo na gumb za odbijanje, na dokumentu će se zabilježiti status 'odbijen' no ostaje u našoj evidenciji ali bez mogućnosti knjiženja:

  
Odbijen prijedlog za međusobnu kompenzaciju ostaje u evidenciji izrađenih prijedloga u statusu 'odbijen' i bez mogućnosti knjiženja
  
  Slika 105: Odbijen prijedlog za međusobnu kompenzaciju ostaje u evidenciji izrađenih prijedloga u statusu 'odbijen' i bez mogućnosti knjiženja

Želimo li pripremiti prijedloge za međusobnu kompenzaciju iz otvorenih stavki za više partnera istovremeno, na raspolaganju je opcija Masovne pripreme prijedloga za međusobnu kompenzaciju iz otvorenih stavki [5.2.3].

 

5.2.3. Masovna priprema prijedloga za međusobnu kompenzaciju iz otvorenih stavki

Za pripremu prijedloga za međusobnu kompenzaciju na temelju knjiženih otvorenih stavki za više partnera istovremeno, otvorimo modul |Financije |Kompenzacije, kliknemo na izbornik s dodatnim mogućnostima i izaberemo Masovna priprema prijedloga za međusobnu kompenzaciju iz otvorenih stavki kao što prikazuje slika u nastavku:

  
Opcija za masovno kreiranje prijedloga za međusobnu kompenzaciju prema više partnera istovremeno
  
  Slika 106: Opcija za masovno kreiranje prijedloga za međusobnu kompenzaciju prema više partnera istovremeno

Klikom na ovu mogućnost otvara se maska za unos datuma dokumenata i odabir konta potraživanja i obveza za izradu prijedloga za međusobnu kompenzaciju:

  
Unos datuma dokumenta i odabir konta potraživanja i obveza za izradu prijedloga za međusobnu kompenzaciju
  
  Slika 107: Unos datuma dokumenta i odabir konta potraživanja i obveza za izradu prijedloga za međusobnu kompenzaciju

Po potvrdi izabranih konta kliknemo na gumb Naprijed. Otvara se popis partnera prema kojima možemo pripremiti prijedlog za međusobnu kompenzaciju na temelju prethodno izabranih konta potraživanja i obveza:

  
Odabir partnera prema kojima želimo pripremiti prijedlog za međusobnu kompenzaciju
  
  Slika 108: Odabir partnera prema kojima želimo pripremiti prijedlog za međusobnu kompenzaciju


Izabrati možemo više partnera istovremeno i program će za svakog partnera pojedinačno pripremiti koncept prijedloga za međusobnu kompenzaciju.

Odabir potvrdimo i obradu zaključimo klikom na gumb Završi.

Program će po završetku obrade pripremiti sažetak u kojem će biti naveden ukupan broj pripremljenih koncepata dokumenata ali i popis partnera prema kojima prijedlog kompenzacije eventualno nije bilo moguće uspješno pripremiti uz odgovarajuće obrazloženje.

Prozor zatvorimo klikom na gumb Zatvori nakon čega se prikazuje popis pripremljenih koncepata prijedloga za međusobnu kompenzaciju koje možemo pregledati, prema potrebi ažurirati i zatim izdati.

  
Popis kreiranih koncepata prijedloga za međusobnu kompenzaciju
  
  Slika 109: Popis kreiranih koncepata prijedloga za međusobnu kompenzaciju

Postupak ažuriranja kreiranog prijedloga za međusobnu kompenzaciju opisan je na stranici Ručni unos prijedloga međusobne kompenzacije [5.2.1].

 

5.2.4. Potvrda kompenzacije

Ako zaprimimo potvrdni odgovor partnera na prijedlog za međusobnu kompenzaciju potraživanja i obveza, u dokumentu kompenzacije kliknemo na gumb Potvrda:

Otvara se maska u koju upisujemo datum primitka potvrde partnera:

Status prijedloga kompenzacije postavlja se na potvrđen:

  
Status kompenzacije
  
  Slika 110: Status kompenzacije

Potvrđen prijedlog kompenzacije možemo knjižiti na temeljnicu u glavnu knjigu [5.2.6].

 

5.2.5. Odbijanje kompenzacije

Ukoliko partner odbije prijedlog za međusobnu kompenzaciju potraživanja i obveza, na prijedlogu kompenzacije kliknemo na gumb Odbijanje:

Na prijedlogu kompenzacije će biti zabilježen status 'odbijen' no ostat će pohranjen u evidenciji prijedloga međusobnih kompenzacija:

Daljnja knjigovodstvena obrada tj. knjiženje odbijenog prijedloga za međusobnu kompenzaciju nije moguće.

 

5.2.6. Knjiženje kompenzacije

Potvrđenu kompenzaciju [5.2.4] možemo automatski knjižiti na temeljnicu u glavnu knjigu klikom na gumb Knjiženje unutar dokumenta kompenzacije:

Kreira se temeljnica s knjiženjima na istim saldakontima koja smo koristili pri izradi prijedloga za međusobnu kompenzaciju. Na svakom je knjiženju vidljiv i broj veznog dokument za koji zatvaramo potraživanje i obvezu:

Po knjiženju kompenzacije, u modulu |Financije |Saldakonto kartice otvaramo prikaz knjiženih otvorenih stavki na saldakontima na kojima smo knjižili kompenzaciju i označimo stavke za zatvaranje (otvoren račun i knjiženu kompenzaciju):

Na račun koji smo izabrali za zatvaranje na temelju knjižene kompenzacije automatski se prenosi datum i iznos plaćanja uz prikaz eventualne razlike za plaćanje ukoliko je iznos potvrđenog prijeboja manji od iznosa otvorene stavke. Detaljni opis postupka djelomičnog zatvaranja otvorenih stavki u glavnoj knjizi opisan je na sljedećoj stranici: Djelomično zatvaranje otvorenih stavki [5.1.2].

 

5.3. Ispis prijedloga međusobne kompenzacije

Ispis prijedloga međusobne kompenzacije dostupan je putem izbornika |Financije |Saldakonto kartice gdje pristupamo knjiženim otvorenim stavkama odvojeno po partnerima, kao što prikazuje slika dolje:

  
 Maska za ispis otvorenih stavki po partnerima i kontima
  
  Slika 111:  Maska za ispis otvorenih stavki po partnerima i kontima

Ukoliko smo izabrali konto koji je u kontnom planu označen kao saldakonto [1.2] i pri knjiženju zahtjeva obavezan unos partnera, u alatnoj traci te stranice prikazuje se izbornik s dodatnim mogućnostima meniMoznosti.gif u kojem možemo izabrati mogućnost Izrada prijedloga za međusobnu kompenzaciju, kao što prikazuje slika dolje.

  
Izbornik za izradu prijedloga međusobne kompenzacije
  
  Slika 112: Izbornik za izradu prijedloga međusobne kompenzacije

Klikom na tu mogućnost prikaže se stranica s otvorenim stavkama prethodno izabranog partnera na kontima za dugovanja i potraživanja, kao što prikazuje slika dolje:

  
 Maska s otvorenim stavkama na kontima potraživanja i dugovanja
  
  Slika 113:  Maska s otvorenim stavkama na kontima potraživanja i dugovanja

Konto potraživanja odnosno dugovanja izaberemo klikom na dropDown.gif kao što vidimo na slici dolje:

  
Izaberemo željeni konto potraživanja
  
  Slika 114: Izaberemo željeni konto potraživanja

U prijedlog kompenzacije će biti uključene sve stavke na izabranim kontima, koje su označene odnosno odznačene. To prikazuje slika gore.

Ukoliko određena knjiženja ne želimo uključiti u prijedlog, jednostavno ih odznačimo klikom na kvačicu kod samog knjiženja.

Kad smo označili sva željena knjiženja, prijedlog možemo natisnuti u izborniku|Ispis |Ispis predloška međusobne kompenzacije. Možemo izabrati točno određen format ispisa, kao što vidimo na slici dolje:

  
Ispis prijedloga međusobne kompenzacije
  
  Slika 115: Ispis prijedloga međusobne kompenzacije

Izgled predloška možete oblikovati samostalno u postavkama izgleda i ispisa dokumenata.

 

5.4. Ispis obrazaca IOS

IOS obrazac možemo ispisati pojedinačnom partneru neposredno putem izbornika |Financije |Saldakonto kartice, gdje izaberemo odgovarajuću poslovnu godinu, konto i partnera za kojeg želimo ispisati IOS obrazac.

Nakon unosa svih potrebnih kriterija pretraživanja, putem izbornika |Ispis |Ispis otvorenih stavki, obrazac možemo ispisati:

  
Ispis IOS obrasca
  
  Slika 116: Ispis IOS obrasca

Ispiše se obrazac u slijedećem obliku:

  
IOS obrazac
  
  Slika 117: IOS obrazac

 

5.5. Ispis opomena

Pojedinačnom partneru ispišemo opomenu neposredno putem izbornika |Financije |Saldakonto kartice, gdje izaberemo odgovarajuću poslovnu godinu, konto i partnera za kojeg želimo ispisati opomenu.

Nakon unosa svih potrebnih kriterija traženja, obrazac ispišemo putem izbornika |Ispis |Ispis opomena:

  
Ispis opomena
  
  Slika 118: Ispis opomena

Ispiše se obrazac u slijedećem obliku:

  
Opomena
  
  Slika 119: Opomena

 

5.6. Pregled i kontrola zatvaranja otvorenih stavki

Želimo li po zatvaranju otvorenih stavki putem glavne knjige dodatno prekontrolirati međusobno zatvorene stavke, to možemo učiniti putem modula |Financije |Saldakonto kartice, kao i putem |Financije |Konto kartice.

Najprije ograničimo prikaz podataka po kontu i partneru za kojeg želimo prekontrolirati zatvaranje otvorenih stavki pa zatim u alatnoj traci unutar izbornika Više izaberemo opciju Pregled i kontrola zatvorenih stavki po dokumentima kao što prikazuje slika dolje:

  
Pregled zatvaranja otvorenih stavki putem saldakonto kartica
  
  Slika 120: Pregled zatvaranja otvorenih stavki putem saldakonto kartica


Na uvid sada dobivamo popis obrada zatvaranja otvorenih stavki za izabranog partnera te mogućnost detaljnog pregleda stavki koje smo povezali za zatvaranje putem pojedine obrade:

  
Detaljni pregled međusobno zatvorenih stavki
  
  Slika 121: Detaljni pregled međusobno zatvorenih stavki

Kliknemo li na poveznicu:

Ukoliko na pregledu otvorenog salda prema pojedinim partnerima uočimo nepravilnosti i/ili greške u zatvaranju otvorenih stavki, tada moramo ponovno otvoriti pogrešno zatvorene stavke [5.6.1] i ponoviti zatvaranje sa ispravnim protustavkama.

 

5.6.1. Ponovno otvaranje zatvorenih stavki

Uočimo li tokom kontrole zatvaranja otvorenih stavki [5.6] nepravilnosti u zatvaranjima, otvoriti moramo stavke koje smo pogrešno zatvorili.

To učinimo na način, da u modulu |Financije |Saldakonto kartice ili |Financije |Konto kartice ograničimo prikaz podataka po kontu i partneru pa zatim putem izbornika Više izaberemo opciju Pregled i kontrola zatvorenih stavki kao što prikazuje slika dolje:

U nastavku se prikazuje popis zatvaranja stavki, gdje klikom na poveznicu Zatvaranje stavki br. (ID zatvaranja) na uvid dobijemo međusobno zatvorene stavke.

Stavke sada možemo otvoriti klikom na poveznicu Vraćanje stavki ponovno u otvoreno stanje kao prikazano na slici dolje, a obrada obuhvaća stavke zatvorene putem samo izabrane obrade zatvaranja koju ovime poništavamo:

  
Otvaranje zatvorenih stavki
  
  Slika 122: Otvaranje zatvorenih stavki


Finalno potvrdimo poništenje prethodnog zatvaranja čime stavke vraćamo na popis otvorenih stavkih:

  
Potvrda poništenja zatvaranja stavki
  
  Slika 123: Potvrda poništenja zatvaranja stavki


Na pregledu otvorenih stavki putem |Saldakonto kartica sada dobivamo na uvid stavke za koje smo poništili prethodno zatvaranje stoga možemo ponoviti zatvaranje i pritom ponovno izabrati vezne dokumente koje želimo zatvoriti:

  
Ponovni prikaz stavki na pregledu otvorenih stavki
  
  Slika 124: Ponovni prikaz stavki na pregledu otvorenih stavki

 

6. Slanje opomena i naplate potraživanja

 

6.1. Automatsko opominjanje putem e-pošte ili SMS-a

Automatsko opominjanje je programska funkcionalnost koja periodično provjerava stanje dospijelih, otvorenih potraživanja i primljenih uplata na izdanim računima i putem e-pošte i/ili SMS poruka opominja kupce (dužnike) na obvezu plaćanja izdanih računa. Automatsko opominjanje radi bez posredstva korisnika.

6.1.1 Aktivacija i postavke automatskog opominjanja

Automatsko slanje opomena podešavamo i aktiviramo u postavkama tvrtke, u izborniku |Postavke |Postavke tvrtke |Procesi i integracija |Opominjanje. Osnovne postavke prikazuje sljedeća slika:

  
Aktivacija i postavke automatskog opominjanja
  
  Slika 125: Aktivacija i postavke automatskog opominjanja

U osnovnim postavkama aktiviramo automatsko opominjanje i zadajemo, želimo li opominjati putem e-pošte ili putem SMS poruka. Za svaki način slanja zadajemo sat slanja opomena. Isto tako možemo zadati, da se opomene šalju samo radnim danima.

Pri slanju putem e-pošte može se unijeti adresa e-pošte pošiljatelja opomene. Pri slanju putem SMS-a trenutno nije moguć odabir imena pošiljatelja pa se zato sve SMS poruke šalju u imenu pošiljatelja "racuni.com". Slanje odgovora na SMS nije moguće.

Opomene je moguće istovremeno slati putem e-pošte i SMS. Ako želite da se svaka opomena šalje na e-mail adresu i putem SMS-a istovremeno, tada morate zadati isti sat slanja za oba dva načina slanja opomena, i u podacima kupca upisati oba kontaktna podatka (mobitel i e-mail). U slučaju da se sat za slanje e-pošte i SMS opomena razlikuje, opomena će biti poslana samo na onu kontaktnu adresu kupca, koja je na raspolagnaju pri prvom slanju opomene.

U postavkama opominjanja zadajemo i kriterije, kada se šalje prva i kada se šalju opomene koje slijede. Ta pravila važe kao preuzeta na nivou tvrtke.

Program prati vremenske rokove, zadane za slanje opomena. Ako se prva opomena iz različitih razloga šalje tek 30 dana po dospijeću računa, program će 2. opomenu slati barem toliko dana kasnije, kolika je razlika u broju dana između prve i druge opomene u postavkama automatskog opominjanja.


6.1.2 Postavke opominjanja na nivou kupca

Postavke opominjanja možemo zadati za svakog kupca pojedinačno. Polja za unos postavki opominjanja na kupcu prikazuje sljedeća slika:

  
Postavke automatskog opominjanja na kupcu
  
  Slika 126: Postavke automatskog opominjanja na kupcu

Najvažnije je u podacima kupca upisati adrese e-pošte i brojeve mobilnih telefona. Ako želimo slati opomene na posebne adrese (npr. adresa računovodstva), tada tu adresu upišemo u rubriku, namjenjenu kontaktnim adresama za opominjanje.

Važno je i da ste pozorni na to, da se opomene šalju automatski samo onim kupcima, u podacima kojih ste aktivirali tu opciju.

6.1.3 Postavke tekstova za opomene putem e-pošte i SMS

Program omogućuje unos željenog teksta opomena za e-poštu ili SMS poruke odvojeno po vrstama opomene i jeziku opomene. Stranci se uvijek šalje opomena u jeziku u kojem joj je prethodno bio izdan račun.

  
Postavke tekstova za opomene po e-pošti i SMS
  
  Slika 127: Postavke tekstova za opomene po e-pošti i SMS

Tekstove opomena možemo dopuniti s istim varijablama, koje se koriste za preuzete tekstove u postavkama ispisa računa. Dodatne varijable za opomene su:

$DATE$Tekući datum.
$DOC_NO$Broj računa na kojeg se odnosi opomena.
$DOC_DATE$Datum računa na kojeg se odnosi opomena.
$DOC_AMOUNT_DUE$Otvoreni tj. neplaćen iznos računa.
$DOC_AMOUNT$Cjelokupan iznos računa.
$DOC_DUE_DATE$Datum dospijeća računa.
$CONTACT_PHONE$Kontaktni broj telefona.
$CONTACT_EMAIL$Kontaktna adresa e-pošte.
$DATE_PLUS8$Korisno za rok plaćanja, predstavlja 8 dana po datumu opomene.
$COMPANY_NAME$Naziv naše tvrtke.
$COMPANY_SIGNATURE$Naziv in sjedište tvrtke, uključujući kontaktne podatke za potpis u e-pošti.

6.1.4 Pregled poslanih opomena

Sve poslane opomene pohranjuju se u podatkovnu bazu i dostupne su na uvid u izborniku |Financije |Opomene.

Evidenciju opomena, poslanih putem e-pošte možemo vidjeti i na pregledu e-pošte poslane iz programa.

Opomene putem poruka SMS su dodatno dostupne na uvid iz pregleda poslanih SMS poruka.


Uvjet za pravilno funkcioniranje automatskog opominjanja kupaca je redovno knjiženje uplata kupaca. Uplate kupaca moraju biti ili knjižene u saldakontima glavne knjige ili zabilježene kao plaćanja na izdanim računima.

U slučaju ako uplate nisu redovno evidentirane, automatsko opominjanje NEĆE raditi pravilno i vaše će stranke primati opomene iako je račun već plaćen, jer uplatu niste evidentirali u programu.

 

7. Prikaz skraćene bruto bilance

Nakon izbora opcije |Financije |Šifrarnici i postavke |Bruto bilanca otvori se stranica "Prikaz skraćene bruto bilance", gdje možemo ispisati bruto bilancu po slijedećim kriterijima:

God.U padajućem izborniku izaberemo poslovnu godinu, za koju želimo ispisati bruto bilancu.
Razdoblje od/doUpišemo razdoblje, za koje želimo ispisati bruto bilancu.
Status tem.Možemo odrediti status temeljnice, za koju želimo ispis bilance. Gledaj status temeljnice [3.5].
Mj.t.Izaberemo mjesto troška, za koje želimo ispis bilance.

Nakon unosa podataka, kliknemo na gumb Prikaz bilance i ispiše se stanje po kontima odnosno kontnim razredima:

  
Prikaz bruto bilance
  
  Slika 128: Prikaz bruto bilance

Pojedinačne kontne razrede možemo raširiti na podkonte, klikom na plus ispred broja konta. Dobijemo npr. ovakav, raširen prikaz bruto bilance:

  
Raširen prikaz konta
  
  Slika 129: Raširen prikaz konta

 

8. Bilančni izvještaj

Program omogućava definiranje bilančnih izvještaja za predaju godišnjih propisanih bilanci, na temelju vlastitog kontnog plana [1.2].

Bilančni izvještaji se ispišu na temelju unesenih formula [8.1.6] i podataka iz glavne knjige (npr. zbroj prometa ili salda na određenim kontima,...).

 

8.1. Predlošci za ispis bilance

Modul |Bilance omogućava izradu predložaka bilance.

U programu možemo uređivati više predložaka za ispis bilance i primjerenih formula na odgovarajući račun.

  

Zato što trenutno nemamo definiran tekst za ispis bilješke uz bilancu, imamo mogućnost izbora između dva gumba:

Klikom na taj gumb se otvori maska za unos, gdje unosimo podatke za novi predložak bilance [8.1.3].

Klikom na taj gumb uvozimo predloške bilance [8.1.2].

Kod izrade predložaka za bilančne izvještaje, pomažu vam unaprijed pripremljeni primjeri standardnih izvještaja bilance [8.1.7], kao što su npr. Bilanca stanja i Iskaz poslovnog rezultata za trgovačka društva i obrtnike.

 

8.1.1. Pregled i pretraživanje predložaka

Na strani Bilance - pregled i pretraživanje predložaka za ispis možemo pretraživati i pregledavati postojeće predloške za ispis bilanci, a možemo oblikovati novi predložak za ispis bilance [8.1.3].

  
Pregled i pretraživanje predložaka za ispis bilance
  
  Slika 131: Pregled i pretraživanje predložaka za ispis bilance

Predložak potražimo s dva kriterija pretraživanja:

Predložak otvorimo klikom na aktivnu poveznicu "Šifra bilance".

8.1.1.1 Uvoz predložaka bilance

Klikom na gumb Dodatne mogućnosti možemo uvoziti predloške bilance iz XML oblika ili iz programa Pantheon [8.1.2].

 

8.1.2. Uvoz predloška

Opcija za uvoz bilančnih predložaka dostupna je klikom na gumb Dodatne mogućnosti, na strani za pregled i pretraživanje predložaka [8.1.1].

Bilančne predloške uvozimo u dva formata:

  
Uvoz predložaka za ispis bilance
  
  Slika 132: Uvoz predložaka za ispis bilance

8.1.2.1 Uvoz predložaka za bilance iz datoteke XML

Tu mogućnost možemo upotrijebiti u slučaju, da smo predložak prije toga izvozili u XML. To uradimo klikom na gumb Razmjena podataka, izaberemo izvoz podataka u XML, kao što prikazuje slika dolje:

  
Izvoz podataka u XML
  
  Slika 133: Izvoz podataka u XML

Klikom na Browse.gif potražimo i izaberemo predložak te zatim uvozimo klikom na gumb Uvozi podatke.

8.1.2.2 Uvoz bilance iz programa Pantheon

Za uvoz trebamo dvije datoteke s konačnicom .DB, datoteku s bilancom te datoteku sa postavkama bilance. Klikom na Browse.gif potražimo svaku od tih datoteka, izaberemo i zatim pritiskom na gumb Uvozi podatke uvozimo obadvije istovremeno.

 

8.1.3. Uređivanje predložaka za ispis bilance

U masku za unos možemo unijeti nove ili promijeniti postojeće podatke za predložak bilance:

  
Unos novog predloška za ispis bilance
  
  Slika 134: Unos novog predloška za ispis bilance

Šifra bilanceUpišemo šifru, koja će označavati bilancu.
OpisUpišemo tekst, koji će opisivati bilancu.
Prikaži stupac AOPPolje označimo    ako želimo, da se u predlošku prikaže samo stupac AOP.
Prikaži stupac pozicijaPolje označimo    ako želimo, da se u predlošku prikaže stupac pozicija. Stupac pozicija uobičajeno upotrebljavamo za ispis podataka protekle poslovne godine.
Zaokruživanje iznosa

Izaberemo način zaokruživanja iznosa. Izabirati možemo:

 • u HRK s lipama,
 • u HRK bez lipa,
 • u tisućama HRK.

Postavke ispisaIzaberemo, želimo li portret ili pejzažan ispis predloška za bilancu.
StatusKlikom na dropDown.gif označimo da li je predložak za bilancu aktivan ili ne. Ako je predložak aktivan, možemo napraviti bilancu u izborniku |Financije |Izvještaji. Korisnici, koji nemaju privilegije uređivanja bilančnih predložaka, ne mogu izraditi bilancu na temelju neaktivnog predloška.
Adresa stupca 'pozicija'Upišemo tekst, koji će označavati prvi stupac.
Adresa stupca 'opis'Upišemo tekst, koji će označavati drugi stupac.
Adresa supca sa Podacima A
Adresa stupca sa Podacima B
Tekst ispodU tom polju možete vidjeti tekst, koji će se kasnije ispisati na predlošku.

Unos podataka potvrdimo klikom na U redu.

 

8.1.4. Predogled predloška bilance

Nakon unosa svih podataka za predložak bilance i potvrde unosa klikom na U redu, otvori se predogled predloška:

  

Klikom na gumbIzmijeni otvorimo masku za unos, gdje unesemo postavke za predložak bilance [8.1.5].

Osim toga, možemo izabirati između sljedećih gumba:

Označi sve Klikom na gumb označimo    sve postavke.

Odznači vse klikom na gumb odznačimo sve označene postavke.

Briši označeno klikom na gumb izbrišemo sve označene postavke.

 

8.1.5. Unos stavki za oblikovanje bilance

Kada na stranici za predogled predloška bilance [8.1.4] kliknemo na gumb Izmijeni, otvori se maska za unos, gdje upišemo stavke za predložak bilance:

  
Unos stavki za predložak bilance
  
  Slika 136: Unos stavki za predložak bilance

U polja za unos upišemo slijedeće podatke:

PozicijaUpišemo redni broj stavke bilance, na koju se kasnije pozivamo u formulama za izračun.
OpisUpišemo tekst, koji će se kasnije ispisati kao naziv stavke.
Ispis stavkePolje označimo   , ako želimo ispis stavke.
Podebljani ispis stavkePolje označimo   , za ispis stavke podebljanim slovima.
Formula AUpišemo formulu za izračun podatka. Detaljniji opis formula možete pogledati na stranici formule bilanci [8.1.6].

Ukoliko želimo više stavki, upišemo broj dodatnih stavki te kliknemo na gumb Dodaj stavke.

Unos stavki potvrdimo klikom na gumb U redu.

8.1.5.1 Moguće pogreške kod unosa stavki za predložak bilance

Kod unosa stavki može doći do grešaka te nas program upozorava sa slijedećim tekstovima:

 

8.1.6. Formule bilance

U formulama možemo koristiti:

U formulama možemo koristiti željene brojeve. Ako želimo koristiti negativan broj, moramo ga staviti u zagradu.

Primjeri:

5; 23; 12,4; (-342)

Njima se pozivamo na konte glavne knjige ili na druge postavke bilance.

Svaka varijabla je sastavljena iz početnog znaka #, znaka za vrstu varijable (), reference i završnog znaka #.

Moguća je upotreba posebnih znakova %, _, [] koji mogu zamijeniti jedan ili više brojeva u referenci:

Primjer:

4% odgovara svim brojevima koji započinju sa 4 (41, 430, 4100, ...)

%5 odgovara svim brojevima koji završavaju sa 5 (125, 1105, ...)

%1% odgovara svim brojevima koji sadrže 1 (1100, 1000, 1234, ...)

%1$123 odgovara svim brojevima koji sadrže 1 (1100, 1000, 1234, ...) i knjiženi su na mjesto troška 123

%1$123% odgovara svim brojevima koji sadrže 1 (1100, 1000, 1234, ...) i knjiženi su na mjesta troška koja započinju na 123 (1234, 12311, 123, 123456454...)


Primjer:

1_ odgovara broju 1 i svim dvoznamenkastim brojem koji započinju s 1 (1, 10, 11, ..., 19)

1__ odgovara broju 1 i svim dvo i  troznamenkastim brojevima koji započinju s 1 (1, 10, 11, ..., 100, 123, 111, ...)


Primjer:

12[3,4,5] - odgovara brojevima 123, 124 i 125

1[1,2,3]% - odgovara svim brojevima koji započinju na 11, 12 ili 13


Primjeri varijabli:

#K1100# - potražni promet konta 1100

#S4100# - apsolutni saldo konta 4100

#D11%# - svota prometa na dugovnoj strani svih konta koja počinju na 11Logične izraze možemo primjeniti u formulama pri čemu zauzimaju vrijednost ovisno od ispunjenog ili neispunjenog uvjeta.

Sintaksa: [pogoj:izrazIspunjen]izrazNijeIspunjen

"uvjet" ima slijedeći oblik:

izraz1 logični-operator izraz2

logični-operator: <, >, =

"izrazIspunjen" koristi se ako je uvjet ispunjen

"izrazNijeIspunjen" koristi se ako uvjet nije ispunjen

Ako želimo zadati više uvjeta, logične izraze možemo nizati jednog za drugim:

[uvjet1:izrazIspunjen1][uvjet2:izrazIspunjen2]...[uvjetN:izrazIspunjenN]izrazNijeIspunjenN

Postupak vrednovanja je slijedeći:

* [#A123#+23<20:10]20   

Ako je vrijednost izraza #A123#+23 manja od 20, logični izraz dobije vrijednost 10, u suprotnome 20

* [#K1200#-#D1100#=#A1#:123]#A2#        

Ako je izraz #K1200#-#D1100# jednak vrijednosti 1. stupca stavke 1, logični izraz dobije vrijednost 123, u suprotnome vrijednost prvog stupca stavke 2

* [#K123#<100:123][#K123#=100:123]321   

Ako je vrijednost izraza #K123# manja ILI jednaka 100, logični izraz dobije vrijednost 123, u suprotnome 321

* 12+([#A1#<10:100](-10))-10    

Rezultat formule ovisi o vrijednosti prvog stupca stavke 1. Ako je ta vrijednost manja od 10, formula dobije konačnu vrijednost 12+100-10=102, a ako nije, dobije vrijednost 12-10-10=-8

 

8.1.7. Primjeri predloška bilance


Na raspolaganju su primjeri predložaka za standardne izvještaje iz bilance. Formule za izračun pojedinačnih stupaca su orijentacijske i temelje na preporučenom kontom planu. Za uporabu predloška za vašu tvrtku potrebno je prilagoditi formule konkrentom kontnom planu, kojeg koristite u vašoj tvrtki.

Objavljene predloške možete spremiti i uvoziti u program [8.1.2], kao što je opisano u prethodnom pogavlju.

8.1.7.1 Primjeri predložaka bilanci za trgovačka društva

TSI--POD.XML
Veličina: 21,13 kB
Predložak za izradu Statističkog izvještaja poduzetnika TSI-POD.
POD_RDG.XML
Veličina: 48,54 kB
Predložak za izradu Računa dobiti i gubitka POD-RDG.
POD_BIL.XML
Veličina: 61,66 kB
Predložak za izradu Financijskog izvješća POD-BIL.

8.1.7.2 Primjeri predložaka bilanci za neprofitne organizcije

S-PR-RAS-NPF.XML
Veličina: 21,53 kB
Predložak za izradu Skraćenog računa prihoda i rashoda.

Datoteke s ove stranice mogu služiti samo za primjer ili u najboljem slučaju kao osnova na temelju koje ćete pripremiti predložak bilance za vašu tvrtku.

Prije uporabe modula za izradu bilance, prilagodite predloške vašem kontnom planu.

Prije izrade godišnjih bilanci zatvorite konta razreda 4 i 7 [3.10] i proknjižite na konta poslovnog rezulata.

 

8.2. Ispis bilance

Za ispis bilance izabiremo između dva načina:

Izabrani predložak otvorimo klikom na aktivnu poveznicu. Kad se pred nama nalazi predogled predloška, kliknemo na gumb Tiskanje.gif i izaberemo oblik ispisa:

  

Nakon izbora oblika ispisa, otvori se sljedeća maska za unos:

  
Priprema izvještaja za ispis bilance iz predloška
  
  Slika 138: Priprema izvještaja za ispis bilance iz predloška

U polja za unos upišemo slijedeće podatke:

Razdoblje od/doPreuzeto je razdoblje, koje je određeno u predlošku za bilancu.
Drugo razdoblje od/doAko smo kod unosa podataka za predložak izabrali ispis stupca 2, ovdje upišemo razdoblje, za koje će se ispisati podaci u stupcu 2.
BilancaPreuzeti je predložak, kojeg smo već prije odabrali. Možemo izabrati drugi predložak, jer raspolažemo i s aktivnim i s neaktivnim predlošcima za bilancu.
Tip datotekePreuzeti izbor je tip datoteke, kojeg smo već prije izabrali kao način ispisa.

Nakon unosa svih podataka, klikom na gumb Pokreni pokrećemo ispis izvještaja.

Ako na taj način želimo doći do ispisa bilance, u modulu |Financije kliknemo na poveznicu "Izvještaji". Otvori se stranica, na kojoj možemo pokrenuti paketne obrade i različite vrste izvješća. Izaberemo izvještaj "Bilanca iz predloška", kao što prikazuje slika dolje:

  

Nakon toga, otvori se maska za unos podataka, ista gornjoj, ali ovdje predložak bilance nije preuzet, već ga moramo izabrati klikom nadropDown.gif. Izabirati možemo među aktivnim i neaktivnim predlošcima za bilancu. Isto tako, unesemo datumska razdoblja, izaberemo tip datoteke te pokrenemo ispis izvještaja klikom na Pokreni.

 

8.3. Brisanje podataka poslovne godine

Ako smo za određenu poslovnu godinu izvozili podatke tvrtke iz programa [11.4] koje više ne želimo voditi ni arhivirati u programu, možemo ih izbrisati koristeći postupak opisan u nastavku.

Podatke poslovne godine možemo izbrisati u modulu |Financije |Šifranici i postavke |Poslovne godine klikom na ikonu deleteNew.gif na kraju retka s podacima arhivirane poslovne godine. Pokretanjem postupka za brisanje podataka poslovne godine otvara se stranica s prvim upozorenjem. Na ovom koraku postupak možemo odmah opozvati ili nastaviti s postupkom:

  

U nastavku detaljno pročitamo upute i odredimo koje podatke želimo izbrisati u poslovnoj godini za koju pokrećemo postupak brisanja:

  

Podaci koje možemo izbrisati u izabranoj poslovnoj godini su:

Prodajni dokumenti (računi, odobrenja, ponude/predračuni, narudžbe kupaca, računi za predujam, terećenja)Brišu se svi navedeni dokumenti uključujući i dodatne privitke.
Knjiga izlazne pošte, evidencija poslane e-pošteBrišu se svi zapisi u modulu |Partneri |Pregled izlazne pošte o pošti poslanoj u izabranoj poslovnoj godini.
Dokumenti i evidencija zalihe (otpremnice, primke, radni nalozi, međuskladišnice, reversi i konsignacije, popisi zaliha, nivelacije cijena)Brišu se svi navedeni dokumenti. Brisanje utječe na stanje zaliha i evidenciju zaliha koje za izabranu poslovnu godinu više neće biti dostupne.
Knjiga primljene pošteBrišu se svi podaci u modulu |Partneri |Knjiga primljene pošte.
Dokumenti nabave (primljeni računi, primljeni računi za dani predujam, primljena odobrenja, narudžbe dobavljačima)Brišu se svi navedeni dokumenti uključujući dodane privitke.
Bankovni izvodi i nalozi za plaćanjeBrišu se svi bankovni izvodi uključujući privitke u modulu |Banka |Pregled izvoda i svi nalozi za plaćanje u modulu |Banka |Nalozi za plaćanje.
Financijsko računovodstvo (temeljnice i sva knjiženja u glavnoj knjizi i na saldakontima, obračuni PDV-a)Brišu se sve temeljnice i svi obračuni PDV-a uključujući privitke.
Blagajnički dokumenti, dnevni utršciBrišu se sve uplatnice, izdaci i dnevni utršci uključujući dodane privitke.
Obračuni plaća i drugih isplata, evidencija radnog vremenaBrišu se svi podaci iz obračuna plaća i obračuna ostalih primitaka (autorski honorari, regres, obračuni doprinosa sam. djelatnosti, ugovori o djelu,...) uključujući privitke. Brišu se svi podaci u modulu |Plaće |Evidencija i obračun radnih sati.
Putni nalozi, izvještaji sa službenog puta, evidencija službenih vožnjiBrišu se svi putni nalozi, ivzejštaji, vozila i podaci o kilometraži važeći u poslovnoj godini izabranoj za brisanje, uključujući privitke.
Brisanje privitaka sa svih dokumenata poslovne godineBrišu se samo privitci dodani na sve prethodno navedene dokumente na koje je podržano dodavanje privitaka.

Na broj telefona pohranjen na korisniku kojim pokrećemo postupak brisanja zaprimit ćemo kod za potvrdu i nastavak postupka:

  

Unosom koda aktiviramo postupak brisanja koji će biti izvršen nakon 48 sati. U tom roku još uvijek imamo mogućnost opozvati brisanje podataka. O započetkom postupku brisanja podataka bit će e-poštom obavješteni svi korisnici koji imaju administratorske ovlasti u toj tvrtki u kojoj smo pokrenuli postupak za brisanje podataka. Unutar obavijesti dostupna je poveznica za opoziv brisanja.

  

Brisanje podataka će biti izvršeno 48 sati nakon aktivacije. Korisnik će biti obavješten po završetku obrade brisanja, kojom se podaci NEPOVRATNO brišu. Podaci više neće biti na poslužiteljima stoga nema nikvakve mogućnosti povrata!

Da je postupak brisanja podataka poslovne godine u tijeku vidjeti možemo u šifrarniku poslovnih godina, kao što prikazuje slika u nastavku:

  

U roku 48 sati brisanje je moguće opozvati. Opoziv brisanja moguć je klikom na poveznicu koju zaprimi administrator na adresu e-pošte tj. izravno u programu u šifrarniku poslovnih godina.

Mogućnost opoziva putem poveznice u e-mail poruci:
BYdeletion6.gif

Opoziv u aplikaciji e-racuni.hr u šifrarniku poslovnih godina:
BYdeletion007.gif

 

9. Obračuni poreza

U izborniku |Financije |Obračun poreza |Godišnji obračun poreza (GFI) dostupan je modul za izradu godišnjih izvještaja za FINU i godišnjeg obračuna poreza za Poreznu upravu. Također je omogućena elektronička predaja generiranih izvještaja putem FINE i ePorezne.

  
Modul za izradu godišnjih financijskih izvještaja
  
  Slika 145: Modul za izradu godišnjih financijskih izvještaja

Pristupom navedenom modulu, otvara se sljedeća stranica:

  
Pregled godišnjih izvještaja po poslovnim godinama
  
  Slika 146: Pregled godišnjih izvještaja po poslovnim godinama

Ovdje su dostupne sljedeće funkcionalnosti:

Modul za izradu godišnjih financijskih izvještaja sadržu svu potrebnu funkcionalnost za unos i ispis godišnih izvještaa. Isto tako, podržan je prijenos generiranih izvještaja u sustave FINE i ePorezne. U programu su također ugrađene logične kontrole, istima po propisanoj Excel datoteci za GFI.

Unos podataka za godišnji izvještaj ilustrira sljedeća slika:

  
Unos podataka za godišnje izvještaje i obračun poreza
  
  Slika 147: Unos podataka za godišnje izvještaje i obračun poreza

 

9.1. Formule za GFI za poduzetnike

Pripremili smo primjer formula za izradu GFI za poduzetnike, a koje možete uvoziti u program e-računi.

Datoteka s formulama koju možete uvoziti u program:

GFI_DOO_formule.xml
Veličina: 41,19 kB

Formule su prilagođene RRIF-ovom kontnom planu, stoga ih po uvozu morate provjeriti i prema potrebi prilagoditi vašem načinu knjiženja tj. vašem kontnom planu.

Upute za unos i izmjenu formula te primjere istih, pronaći ćete u poglavlju Formule bilance [8.1.6].

Formule možete uvoziti klikom na gumb Uvoz formula unutar modula | Financije |Obračun poreza |Godišnji obračun poreza (GFI).

 

9.2. Formule za TI-POD za poduzetnike

Pripremili smo primjer formula za pripremu TI-POD za poduzetnike, a koje možete uvoziti u program e-računi.

Datoteka s formulama, koju možete uvoziti u program:

TI-POD.xml
Veličina: 9,29 kB

Formule su prilagođene RRIF-ovom kontnom planu, stoga ih po uvozu svakako provjeritie i prema potrebi prilagodite vašem načinu knjiženja tj. vašem kontnom planu.

Upute za unos i izmjenu formula te primjere istih, pronaći ćete u poglavlju Formule bilance [8.1.6].

Formule možete uvoziti klikom na gumb Uvoz formula unutar modula | Financije |Obračun poreza |Tromjesečni statistički izvještaji.

 

10. Izvješća, ispisi, bilance

U modulu glavna knjiga, na raspolaganju su slijedeći ispisi:

 

10.1. Prijenos zaključnog salda poslovne godine u početni saldo nove poslovne godine

Prije prijenosa zaključnog salda poslovne godine u početni saldo nove, potrebno je odrediti način izračuna početnog salda [1.1] tekuće godine na početnu temeljnicu knjiženu u tekućoj godini.

Sama obrada dostupna je putem izbornika |Financije |Izvještaji gdje u poglavlju Obrade izaberemo poveznicu Prijenos zaključnog salda poslovne godine u početni saldo nove poslovne godine. Klikom na tu poveznicu, otvori se maska za unos kriterija prijenosa zaključnog salda poslovne godine, koji izgleda ovako:

  
Unesemo kriterije za prijenos zaključnog salda poslovne godine
  
  Slika 148: Unesemo kriterije za prijenos zaključnog salda poslovne godine

Nova poslovna godinaIzaberemo poslovnu godinu u koju ćemo prenijeti zaključni saldo protekle godine.
Konto/-a, koje želite prenijeti (pustite prazno za sve konte)Izaberemo konto, na kojem su otvorene stavke, koje želimo prenijeti u početak nove poslovne godine. Ukoliko želite u početni saldo nove poslovne godine prenijeti otvorene stavke svih konta, pustite polje prazno, što ne preporučamo prije zaključka protekle poslovne godine.
Konto za negativne tečajne razlikeIzaberemo konto na kojeg će se prenijeti negativne tečajne razlike.
Konto za pozitivne tečajne razlikeIzaberemo konto na kojeg će se prenijeti pozitivne tečajne razlike.
Minimalni saldo na saldakontu za prijenos u novu godinu

Nakon unosa svih kriterija, obradu pokrenemo klikom na gumb Pokreni

Po završetku te obrade, kreirati će se početna temeljnica za novu godinu, koja će sadržavati otvorene stavke.

 

10.2. Saldo po partnerima i kontima

Izvještaj upotrebljavamo ako želimo ispisati promet i zaključni saldo po partnerima na određenom kontu ili sumarno za više konta zajedno. Prije izrade ispisa unesemo kriterije izračuna salda.

  
Unos kriterija za ispis salda po partnerima i kontima
  
  Slika 149: Unos kriterija za ispis salda po partnerima i kontima

U polja za unos pojedinačnih kriterija upišemo sljedeće vrijednosti:

Konto/-iUnesemo broj konta ili broj više konti, za koje želimo izračun salda po partnerima. Konto izaberemo klikom na dropDown.gif. Ako želimo ispis salda sumarno za više točno određenih konta, upišemo brojeve tako, da ih razdvojimo zarezom npr. 1200,1210. Ispis svih sumarnih salda za razred konta uradimo tako, da upišemo npr. 1*. Kriterije možemo kombinirati tako, da upišemo 1200,16*,17*.
Razdoblje od/doAko želimo izračun salda na temelju knjiženja unutar određenog razdoblja, unesemo datumsko razdoblje. Uobičajeno pustimo razdbolje knjiženja otvoreno i kriterij ostavimo prazan.
Datum dokum. od/doAko želimo izračun salda samo na temelju knjiženja, kojih je datum dokumenta unutar određenog vremenskog razdoblja, unesemo kriterij za datum dokumenta. Primjer: promet i saldo izdanih računa po partnerima za godinu 2007 dobijemo datumskim ograničenjem dokumenata na razdbolje od 1.1.2007 do 31.12.2007.
Stavke s dospijećem do danaAko želimo kod izračuna zaključnog salda obuhvatiti samo knjiženja dospijela do određenog dana, upišemo datum dospijeća knjiženja.
Ispis partnera bez prometaOznačimo kada na ispisu želimo i ispis partnera bez prometa.
Ispis partnera sa saldom nulaOznačimo ako želimo ispis partnera i sa saldom nula. U tom slučaju, na ispisu je vidljiv samo njihov promet (dugovni promet je jednak prometu na potražnoj strani).
Tip datotekeIzaberemo format ispisa dokumenta (MS Word, Adobe PDF ali OpenOffice).

Pritiskom na gumb Pokreni započinje priprema ispisa.

  
Ispis salda po partnerima i kontima
  
  Slika 150: Ispis salda po partnerima i kontima

Kao što je vidljvio na slici gore, za izabrani kotno (u našem primjeru konto 120) se ispiše promet i završni saldo po partnerima.

 

10.3. Popis otvorenih stavki i salda po partnerima na određeni datum

Izvještaj ispiše popis otvorenih stavki na određenom saldakontu [1.2] na određeni dan. Popis otvorenih stavki je grupiran po dokumentima i po partnerima. Prije izrade izvještaja unesemo parametre, koji određuju izradu izvještaja:

  
Pokretanje izvještaja
  
  Slika 151: Pokretanje izvještaja

KontoIzaberemo saldakonto [1.2].
Datum otvoritveUnesemo datum, koji se uzima u obzir kao otvorenje. Sva knjiženja, koja su još otvorena prije tog datuma, u izvještaju će biti ispisana u jednom redu kao zbirna početna stavka.
DatumUnesemo datum za kojeg želimo ispis otvorenih stavki. Knjiženja, koja su bila zatvorena nakon tog datuma, uzimati će se u obzir kao otvorenem ne glede na to, da su u trenutku izrade izvještaja već zatvorene.
Tip datotekeIzaberemo format datoteke u kojem želimo izradu izvještaja.

Nakon zaključka obrade, izradi se dokument sa popisom otvorenih stavki.

  
Izgled izvještaja
  
  Slika 152: Izgled izvještaja

 

10.4. Ispis otvorenih stavki po broju dana od dana dospijeća plaćanja


  
Ispis otvorenih stavki po broju dana od dana dospijeća plaćanja
  
  Slika 153: Ispis otvorenih stavki po broju dana od dana dospijeća plaćanja

 

10.5. Detaljan ispis otvorenih stavki po broju dana proteklih od dana dospijeća plaćanja

  
Detaljan ispis otvorenih stavki po broju dana proteklih od dana dospijeća plaćanja
  
  Slika 154: Detaljan ispis otvorenih stavki po broju dana proteklih od dana dospijeća plaćanja

 

10.6. Ispis bruto bilance

Izvještaj upotrebljavamo za ispis sintetičke ili analitičke bruto bilance. Prije izrade ispisa unesemo kriterije ispisa bruto bilance.

  
Unos kriterija za ispis bruto bilance
  
  Slika 155: Unos kriterija za ispis bruto bilance

U polja za unos pojedinačnih kriterija unesemo sljedeće vrijednosti:

Razdoblje od/doUnesemo razdbolje za koje želimo ispis bruto bilance. Kod izrade ispisa će se uzimati u obzir sva knjiženja, koja imaju datum razdbolja unutar unesenog razdoblja.
Status tem.Izaberemo status temeljnice, koje će se uzimati u obzir kod izrade bilance. Ako ne želimo obuhvatiti otvorene odnosno radne temeljnice, izaberemo status zatvorene temeljnice.
Ispiši konte bez knjiženjaOznačite opciju, ako ne želite ispis konta bez knjiženja i početnog stanja na analitičkoj bruto bilanci.
Ispis analitičke bilanceOznačite opciju, ako želite ispis analitičke bilance, s ispisanim prometima i saldom svih analitičkih konta iz kontnog plana.
Jezična varijantaU padajućem izborniku izaberemo jezik u kojem želimo ispisati bruto bilancu. Izabirati možemo između hrvatskog, njemačkog i engleskog jezika.
Tip datotekeIzaberemo format dokumenta u kojem želimo ispis (MS Word, Adobe PDF ili OpenOffice).

Klikom na gumb Pokreni se pokrene priprema za ispis bruto bilance po izabranim kriterijima.


  
Ispis bruto bilance za razrede
  
  Slika 156: Ispis bruto bilance za razrede
  
Ispis analitičke bilance za pojedinačni razred
  
  Slika 157: Ispis analitičke bilance za pojedinačni razred

Za izradu drugih bilančnih ispisa (Iskaz poslovnog rezultata, Bilanca stanja,) gledaj poglavlje Bilančni izvještaji [8].

 

10.7. Realizacija po mjesecima

Izvještaj ispiše popis prihoda i rashoda tvrtke za svaki mjesec u određenom razdoblju koje izaberemo posebno, prije početka obrade izvještaja.

U izborniku |Financije |Izvještaji izaberemo poveznicu Ispis realizacije za razdoblje, po mjesecima i otvori se standardna maska za pokretanje izvještaja, gdje moramo unijeti sve potrebne kriterije za pokretanje. Maska izgleda ovako:

  
Maska s kriterijima za pokretanje izvještaja
  
  Slika 158: Maska s kriterijima za pokretanje izvještaja

Kriteriji su slijedeći:

Razdoblje od: Razdoblje do:Upišemo datum razdbolja od: do: za koje će biti ispisana realizacija.
Formula za izračunavanje prihoda:Upišemo formulu s kojom izračunamo prihode. Više o zapisima formula za izračun prometa možete pogledati u poglavlju o bilancama [8.1.6].
Formula za izračunavanje rashoda:Upišemo formulu s kojom izračunamo rashode.
Mjesto troška:Iz popisa izaberemo mjesto troška za koje želimo ispisati prihode i rashode.
Tip datoteke:Na kraju izaberemo tip datoteke u kojem želimo ispisati obrazac.

Nakon unosa svih potrebnih kriterija, kliknemo na gumb Pokreni za pripremu izvještaja.

Pripremljeni izvještaj izgleda npr. ovako:

  
Izvještaj realizacije po mjesecima za izabrano mjesto troška
  
  Slika 159: Izvještaj realizacije po mjesecima za izabrano mjesto troška

 

10.8. Realizacija po mjestu troška

Izvještaj ispiše popis prihoda i rashoda tvrtke za određeno razdoblje, po mjestu troška. Za svako mjesto troška ispisani su prihodi i rashodi u određenom razdoblju, koje izaberemo prije obrade izvještaja.

u izborniku|Financije |Izvještaji izaberemo poveznicu Ispis realizacije za razdbolje po mjestu troška i otvori se standardna maska za pokretanje izvještaja, gdje moramo unijeti sve potrebne kriterije za pokretanje. Maska izgleda ovako:

  
Unos kriterija za ispis realizacije po mjestima troška
  
  Slika 160: Unos kriterija za ispis realizacije po mjestima troška

Kriteriji su sljedeći:

Razdoblje od: Razdoblje do:Upišemo datum razdoblja od: do: za koje će biti ispisana realizacija.
Formula za izračun prihoda:Upišemo formulu s kojom izračunamo prihode. Više o zapisu formule za izračun prometa nalazi se u poglavlju o bilancama [8.1.6].
Formula za izračun rashoda:Upišemo formulu s kojom izračunamo rashode.
Tip datoteke:Na kraju izaberemo tip datoteke u kojem želimo ispisati obrazac.

Nakon unosa svih potrebnih kriterija, kliknemo na gumb Pokreni za pripremu izvještaja.

Pripremljeni izvještaj izgleda npr. ovako:

  
Izvještaj realizacije po mjestima troška za određeno razdoblje
  
  Slika 161: Izvještaj realizacije po mjestima troška za određeno razdoblje

 

10.9. Knjiga izlaznih računa

Izvještaj upotrebljavamo za izradu knjige izdanih računa. Prije izrade knjige za PDV unesemo kriterije ispisa.

  
Unos kriterija za ispis knjige izdanih računa
  
  Slika 162: Unos kriterija za ispis knjige izdanih računa

Knjigu izdanih računa možemo ispisati na dva načina:

10.9.1 Ispis na temelju obračuna PDV

Po završetku obračuna PDV, automatski se knjiže stavke za knjigu izdanih računa, koje više nije moguće mijenjati. Program pamti sadržaj knjige izdanih računa za svaki obračun posebno i s time garantira mogućnost ponovnog ispisa knjige izdanih računa, sa posve istim sadržajem.

Za ispis knjige izdanih računa izaberemo obračun PDV-a na temelju kojeg će se ispisati knjiga.

10.9.2 Evidencijski ispis knjige izdanih računa

Evidencijski ispis se svaki put pripremi na temelju trenutnog stanja podataka tj. na temelju unesenih dokumenata u trenutku, kada pokrećemo pripremu ispisa. Evidencijski ispis knjige izdanih računa se dakle ne ponavlja, i kao takav služi samo za informativne namjere, i nikako ne možemo na temelju tog ispisa predati mjesečne obračune PDV-a.

U polja za unos pojedinačnih kriterija unesemo sljedeće vrijednosti:

Obračun PDVU slučaju ispisa na temelju završenog obračuna, klikom na dropDown.gif izaberemo razdoblje, za koje želimo ispis. Raspolažemo sa svim razdobljima za koja već imamo završen obračun PDV.
Razdoblje od/doU slučaju, da želimo evidencijski ispis bez izrade obračuna, samo na temelju izdanih odnosno primljenih dokumenata, unesemo datumsko razdoblje, unutar kojeg želimo evidencijski ispis. Kod pripreme ispisa, u obzir će se uzimati dokumenti, koji su bili izdani u danom razdoblju.
Tip datotekeIzaberemo format dokumenta u kojem želimo ispis (MS Word, Adobe PDF ili OpenOffice).

Klikom na gumb Pokreni, pokrene se priprema ispisa.

  
Knjiga izdanih računa
  
  Slika 163: Knjiga izdanih računa

 

10.10. Knjiga ulaznih računa

Izvještaj upotrebljavamo za izradu knjige ulaznih računa. Prije izrade knjige za PDV, unesemo kriterije ispisa.

  
Unos kriterija za ispis knjige ulaznih računa
  
  Slika 164: Unos kriterija za ispis knjige ulaznih računa

Knjigu ulaznih računa možemo ispisati na dva načina.

10.10.1 Ispis na temelju obračuna PDV

Po završetku obračuna PDV automatski se knjiže stavke za knjigu ulaznih računa, koji se više ne mogu mijenjati. Program pamti sadržaj knjige ulaznih računa za svaki obračun posebno i s time garantira mogućnost kasnijeg ponovnog ispisa knjige ulaznih računa, s potpuno istim sadržajem.

Za ispis knjige ulaznih računa izaberemo obračun PDV-a na temelju kojeg će se knjiga ispisati.

10.10.2 Evidencijski ispis knjige ulaznih računa

Evidencijski ispis se svaki puta pripremi na novo, na temelju trenutnog stanja podataka tj. na temelju unešenih dokumenata u trenutku, kad pokrenemo pripremu ispisa. Evidencijski ispis knjige ulaznih računa je neponovljiv, i kao takav služi samo za informativne namjere. Na temelju tog ispisa nikako ne možemo predati mjesečne obračune PDV-a.

10.10.3 Pokretanje izvještaja

U polja za unos pojedinačnih kriterija unesemo sljedeće vrijednosti:

Mj.troš.:Izaberemo ograničenje ispisa za određeno mjesto troška. Uobičajeno, mjesto troška izaberemo kada izračunavamo odbitni udio i trebamo odvojen ispis knjige primljenih računa.
Obračun PDVPreuzeti izbor je ispis na temelju završnog obračuna PDV. Klikom na dropDown.gif izaberemo razdoblje, za koje želimo ispis. Raspolažemo sa svim razdobljima, za koja već imamo završen obračun PDV.
Razdoblje od/doU slučaju, da želimo evidencijski ispis bez izrade obračuna, samo na temelju izdanih odnosno ulaznih dokumenata, unesemo datumsko razdoblje, unutar kojeg želimo evidencijski ispis..
Tip datotekeIzaberemo format dokumenta u kojem želimo ispis (MS Word, Adobe PDF ili OpenOffice).

Klikom na gumb Pokreni pokrene se priprema ispisa.

  
Knjiga ulaznih računa
  
  Slika 165: Knjiga ulaznih računa

 

10.11. Dnevnik knjiženja

Izvještaj upotrebljavamo za ispis dnevnika knjiženja. Prije izrade ispisa unesemo kriterije ispisa dnevnika knjiženja.

  
Unos kriterija za ispis dnevnika knjiženja
  
  Slika 166: Unos kriterija za ispis dnevnika knjiženja

Temeljnica od/doUnesemo broj temeljnice(a), za koje želimo ispis dnevnika knjiženja.
Razdoblje od/doUnesemo razdoblje za koje želimo ispis dnevnika knjiženja. Kod izrade ispisa će se uzimati u obzir sva knjiženja, koja imaju datum razdoblja unutar unesenog razdoblja.
Datum knjiženja od/doUnesemo razdoblje, u kojem su bile knjižene temeljnice, za koje želimo ispis. Kod izrade ispisa će se uzimati u obzir sva knjiženja, koja imaju datum razdoblja unutar unesenog razdoblja.
Temeljnice prikaži pojedinačnoOdznačimo opciju, ukoliko ne želimo ispis dnevnika knjiženja za svaku temeljnicu posebno.
Tip datotekeIzaberemo format dokumenta u kojem želimo ispis (MS Word, Adobe PDF ili OpenOffice).

Klikom na gumb Pokreni započinje priprema ispisa dnevnika knjiženja prema izabranim kriterijima.

  
Ispis dnevnika knjiženja
  
  Slika 167: Ispis dnevnika knjiženja

 

10.12. Ispis konto kartica

Izvještaj upotrebljavamo ili za ispis pojedinačnih konto kartica ili za godišnji ili bilo koji drugi masovni ispis svih ili više konto kartica odjednom. Prije izrade ispisa unesemo kriterije ispisa konto kartica.

  
Unos kriterija za ispis konto kartica
  
  Slika 168: Unos kriterija za ispis konto kartica

U polja za unos pojedinačnih kriterija upišemo sljedeće vrijednosti:

Konto/-iUnesemo brojeve konta za koje želimo ispis konto kartica. Konto možemo izabrati pritiskom na dropDown.gif. Ako želimo ispis za više točno određenih konta, brojeve upišemo tako, da jih razdvojimo zarezom npr. 1200,1210. Ispis svih kartica za razred konta učinimo tako, da upišemo npr. 1*. Kriterije možemo kombinirati upisivanjem 1200,16*,17*. Ako želimo ispis kartica za sva konta, upišemo 0*-9*.
Razdoblje od/doUnesemo razdoblje za koje želimo ispis konto kartica. Npr. od 1.1.2003 do 31.12.2003
Tip datotekeIzaberemo format dokumenta u kojem želimo ispis (MS Word, Adobe PDF ili OpenOffice).

Klikom na gumb Pokreni počinje priprema za ispis konto kartice prema izabranim kriterijima.

  
Ispis konto kartice
  
  Slika 169: Ispis konto kartice

 

10.13. Ispis saldakonto kartica

Izvještaj upotrebljavamo ili za ispis pojedinačnih saldakonto kartica ili za godišnji ili drugi masovni ispis svih ili više saldakonto kartica istovremeno. Prije izrade ispisa unesemo kriterije ispisa saldakonto kartica.

  
Unos kriterija za ispis saldakonto kartica
  
  Slika 170: Unos kriterija za ispis saldakonto kartica

U polja za unos pojedinačnih kriterija unesemo sljedeće vrijednosti:

Konto/-iUnesemo brojeve konta za koje želimo ispis saldakonto kartica. Konto možemo izabrati klikom na dropDown.gif. Ako želimo ispis za više točno određenih konti, upišemo brojeve tako, da ih razdvojimo zarezom npr. 1200,1210. Ispis svih kartica za razred konta učinimo tako, da upišemo npr. 1*. Kriterije možemo kombinirati tako, da upišemo 1200,16*,17*. Ako želimo ispis kartica za sva konta, upišemo 0*-9*.
Razdoblje od/doUnesemo razdoblje za koje želimo ispis saldakonto kartica. Npr. od 1.1.2003 do 31.12.2003
PartnerAko želimo ispis kartice (odnosno kartica) za točno određenog partnera, kliknemo na Pretraži i izaberemo partnera za kojeg želimo ispis kartice. Za ispis kartice za sve partnere pustimo polje za unos prazno.
Tip datotekeIzaberemo format dokumenta u kojem želimo ispis (MS Word, Adobe PDF ili OpenOffice).

Klikom na gumb Pokreni započinje priprema izvještaja za ispis saldakonto kartice prema izabranim kriterijima.

  
Ispis saldakonto kartice
  
  Slika 171: Ispis saldakonto kartice

 

10.14. Ispis dnevnika knjiženja u glavnu knjigu

S izvještajem Dnevnik promjena u glavnoj knjizi možemo ispisati knjiženja određenog razdoblja, koja su bila unešena ili promijenjena u određenom razdoblju. S izvještajem možemo npr. vidjeti koja su knjiženja protekle poslovne godine 2007. bila unesena ili promijenjena nakon 1.1.2008. Ispis promijenjenih knjiženja možemo ograničiti po korisnicima i razdobljima. Ispis je koristan za utvrđivanje grešaka kod knjiženja i izrade završnog računa.Izvještaj se nalazi u izborniku |Finance |Izvještaji pod rubrikom Knjiženja.

Otvori se maska za unos kriterija, koji su potrebni za pokretanje izvještaja. Maska izgleda ovako:

  
Maska za pokretanje dnevnika promjena u glavnu knjigu
  
  Slika 172: Maska za pokretanje dnevnika promjena u glavnu knjigu

Razdoblje od: do:Upišemo razdoblje odnosno poslovnu godinu, za koju želimo ispis knjiženja.
Knjiženja od dana: do dana:Upišemo datum od kada do kada su nastala knjiženja u glavnu knjigu, za određeno razdoblje.
Korisnik:Klikom na dropDown.gif izaberemo korisnika, koji je unio knjiženja u glavnu knjigu. Ako pustimo prazno, ispišu se promijene svih korisnika.
Tip datoteke:Izaberemo tip datoteke u kojem želimo ispis obrasca.

Kad smo ispunili sve potrebne kriterije za pokretanje dnevnika, kliknemo na gumb Pokreni i izvještaj će se pokrenuti. Pričekamo, da se pokretanje dnevnika završi.

Završen dnevnik izgleda ovako:

  
Dnevnik knjiženja u glavnu knjigu
  
  Slika 173: Dnevnik knjiženja u glavnu knjigu

 

10.15. Registar osnovnih sredstava

Izvještaj je namjenjen ispisu registra osnovnih sredstava, upisanom u programu.

Izvještaj možete ispisati putem izbornika |Financije |Izvještaji, u poglavlju Osnovna sredstva gdje izaberete poveznicu Registar osnovnih sredstava, kao što vidimo na slici dolje:

  
Izaberete poveznicu za ispis registra osnovnih sredstava
  
  Slika 174: Izaberete poveznicu za ispis registra osnovnih sredstava

Klikom na tu poveznicu, otvori se maska za pokretanje izvještaja:

  
Unos podataka za pokretanje izvještaja
  
  Slika 175: Unos podataka za pokretanje izvještaja

Aktivacija od dana: do dana:Upišemo datum aktivacije OS. Unos podatka je obavezan.
Datum nabave: do dana:Upišemo datum nabave OS. Unos podatka je obavezan.
StatusU padajućem izborniku izaberemo status OS.
Konto nabave - dugovnoU padajućem izborniku izaberemo konto nabave.
Amortizacijska skupinaU padajućem izborniku izaberemo vrstu amortizacijske skupine, za koju želimo ispisati OS.
Način ispisaOznačimo na koji način želimo ispisati izvještaj.
Tip datotekeIzaberemo tip datoteke, u kojoj će se izvještaj otvoriti.

Obradu pokrenemo klikom na gumb Pokreni.

Izabiremo između tri načina ispisa, i to:

  
Registar OS
  
  Slika 176: Registar OS

  
Registar OS grupiran po amortizacijskim skupinama
  
  Slika 177: Registar OS grupiran po amortizacijskim skupinama

  
Registar OS grupiran po kontu nabave
  
  Slika 178: Registar OS grupiran po kontu nabave

 

10.16. Osnovna sredstva - inventurni list

Izvještaj ispišete putem izbornika |Financije |Izvještaji gdje u poglavlju Osnovna sredstva izaberete poveznicu Osnovna sredstva - inventurni list, kao što prikazuje slika dolje:

  
Izaberete poveznicu za ispis izvještaja
  
  Slika 179: Izaberete poveznicu za ispis izvještaja

Klikom na poveznicu, otvori se maska za unos podataka, potrebnih za obradu izvještaja:

  
Unos podataka za pokretanje izvještaja
  
  Slika 180: Unos podataka za pokretanje izvještaja

Datum popisaUnesemo datum popisa. U slučaju da ne unesemo datum, automatski se dodjeljuje trenutni datum.
LokacijaU slučaju, da želimo ispisati inventurni list za određenu lokaciju, tu lokaciju unesemo. U suprotnome, inventurni list će se ispisati za sve lokacije.
Mjesto troškaUnesemo mjesto troška, za koje želimo ispisati inventurni list. U slučaju, da pustimo polje prazno, ispisati će se inventurni list za sva mjesta troška.
Način ispisaIzaberemo način ispisa inventurnog lista. Načini su opisani dolje.
Tip datotekeIzaberemo format datoteke, u kojemće se ispis otvoriti.

Obradu pokrenemo klikom na gumb Pokreni.

Inventurni list možemo ispisati na tri načina:

  
Inventurni list sortiran po inventarnom broju
  
  Slika 181: Inventurni list sortiran po inventarnom broju

  
Inventurni list grupiran po lokaciji
  
  Slika 182: Inventurni list grupiran po lokaciji

  
Inventurni list grupiran po MT
  
  Slika 183: Inventurni list grupiran po MT

 

10.17. Ispis IOS obrasca

U IOS obrascu su ispisane sve otvorene stavke za određeni konto do datuma, kojeg unesemo u pripremi dokumenta.

Obrazac IOS nalazi se u izborniku |Financije |Izvještaji pod rubrikom Popisi i potraživanja. U tom izborniku ispišemo IOS obrazac za sve poslovne partnere, do kojih postoje otvorene stavke. Obrazac možemo ispisati za pojedinačnog partnera u modulu Saldakonto kartice [5.1].

Otvori se maska za unos kriterija, potrebnih za pokretanje izvještaja. Maska izgleda ovako:

  
Maska za pokretanje obrasca IOS
  
  Slika 184: Maska za pokretanje obrasca IOS

Konto:Klikom na dropDown.gif izaberemo ograničenje ispisa na određeni konto. Unos podatka je obavezan.
Datum:Upišemo datum ispisa IOS obrasca, koji će biti vidljiv na obrascu.
Tip datoteke:Na kraju izaberemo tip datoteke u kojem želimo ispisati obrazac.

Kad smo upisali sve potrebne kriterije za pokretanje obrasca, kliknemo na gumb Pokreni i izvještaj će se pokrenuti. Pričekamo, da se pokretanje obrasca završi.

Pripremljen obrazac izgleda ovako:

  
Pripremljen obrazac IOS
  
  Slika 185: Pripremljen obrazac IOS

Za izgled IOS obrasca možete upotrijebiti vlastiti predložak. Postupak izrade možete pogledati u poglavlju postavke oblika ispisa izlaznih dokumenata.

 

10.18. Obračun amortizacije osnovnih sredstava po inventurnim brojevima

Prije ispisa izvještaja morate napraviti obračun amortizacije

Izvještaj je dostupan putem izbornika |Financije |Izvještaji gdje u poglavlju Osnovna sredstva klinete na poveznicu Obračun amortizacije osnovnih sredstava po inventurnim brojevima, kao što prikazuje slika dolje:

  
kliknete na poveznicu za unos podataka važnih za pokretanje izvještaja
  
  Slika 186: kliknete na poveznicu za unos podataka važnih za pokretanje izvještaja

Klikom na poveznicu se otvori maska za unos podataka, na temelju kojih će se kreirati izvještaj:

  
Unesete podatke za pokretanje izvještaja
  
  Slika 187: Unesete podatke za pokretanje izvještaja

Razdoblje od: do:Unesemo razdoblje za koje želimo ispisati obračunatu amortizaciju osnovnih sredstava. Unos podataka je obavezan.
Mjesto troškaIzaberemo mjesto troška za osnovna sredstva za koja želimo ispisati obračunatu amortizaciju. U slučaju, da pustimo polje prazno, ispisati će se obračunata amortizacija za sva OS glede na ostale kriterije.
KontoIzaberemo konto osnovnih sredstava za kojeg želimo ispisati obračunatu amortizaciju. U slučaju, da pustimo polje prazno, ispisati će se obračunata amortizacija za sva OS, glede na ostale kriterije.
Tip datotekeIzaberemo format datoteke u kojem će se otvoriti izvještaj.

Obradu pokrenemo klikom na gumb Pokreni.

Izvještaj izgleda ovako:

  
Obračunata amortizacija OS po inventurnim brojevima
  
  Slika 188: Obračunata amortizacija OS po inventurnim brojevima

 

10.19. Ispis opomena

Opomene ispisujemo u izborniku |Financije |Izvještaji pod rubrikom Popisi i potraživanja za sve partnere, koji još nisu podmirili dospijela dugovanja do datuma, kojeg upišemo kod pripreme izvještaja. U modulu Saldakonto kartice [5.1], možemo ispisati opomenu za određene partnere, pojedinačno.Otvori se maska za unos kriterija, potrebnih za pokretanje izvještaja. Maska izgleda ovako:

  
Maska za pokretanje opomena
  
  Slika 189: Maska za pokretanje opomena

Konto:Klikom na dropDown.gif izaberemo ograničenje ispisa na određeni konto. Unos podatka je obvezan.
Datum:Upišemo datum ispisa opomene, koji će biti vidljiv na obrascu.
Tip datoteke:Na kraju izaberemo tip datoteke u kojem želimo ispis obrasca.

Kad smo ispunili sve potrebne kriterije za pokretanje obrasca, kliknemo na gumb Pokreni i izvještaj će se pokrenuti. Pričekamo, da se pokretanje obrasca završi.

Pripremljen obrazac izgleda ovako:

  
Pripremljena opomena
  
  Slika 190: Pripremljena opomena

Za izgled obrasca odnosno opomene možete upotrijebiti vlastiti predložak. Postupak izrade vlastitog predloška opisan je u poglavlju postavke oblika ispisa izlaznih dokumenata.

 

10.20. Promet partnera po kontima za razdoblje

Izvještaj prikazuje ukupni iznos knjiženog prometa za određenog partnera po kontima, unutar određenog vremenskog razdoblja.

  
Unos parametara prije pokretanja izvještaja
  
  Slika 191: Unos parametara prije pokretanja izvještaja

Prije izrade izvještaja unesemo sljedeće parametre, koji utječu na sadržaj izvještaja:

PartnerIzaberemo partnera za kojeg izrađujemo izvještaj.
Konto/-iUnesemo brojeve konta za koje želimo pregled prometa. Konto možemo izabrati klikom na dropDown.gif. Ako želimo ispis za više točno određenih konta, upišemo brojeve tako, da ih razdvojimo zarezom npr. 1200,1210. Ispis svih prometa za određeni razred konta učinimo tako, da upišemo npr. 4*. Kriterije možemo kombinirati tako, da upišemo 1200,16*,17*. Ako želimo ispis prometa za sva konta, upišemo 0*-9*.
 Ispiši konta bez prometa Označimo, ako izričito želimo, da se ispišu i svi oni konti na kojih nije bilo prometa.
Razdoblje od/doUnesemo razdoblje za koje želimo ispis prometa. Npr. od 1.1.2003 do 31.12.2003
Tip datotekeIzaberemo format dokumenta u kojem želimo ispis (MS Word, Adobe PDF ili OpenOffice).

Klikom na gumb Pokreni se izradi ispis u skladu s izabranim parametrima.

  
Izgled izvještaja
  
  Slika 192: Izgled izvještaja

 

10.21. Prometi i rezultat po mjestima troška za razdoblje

  
Prometi i rezultat po mjestima troška za razdoblje
  
  Slika 193: Prometi i rezultat po mjestima troška za razdoblje

 

10.22. Statistika broja knjiženja po mjesecima i strankama

  
Statistika broja knjiženja po mjesecima i strankama
  
  Slika 194: Statistika broja knjiženja po mjesecima i strankama

 

10.23. Ispis bruto bilance - samo sredstva i obveze

Izvještaj koristimo za ispis analitičke bruto bilance samo s podacima iz knjiženja sredstava i obaveza.

Za pravilan ispis je prvo potrebno na kontima postaviti pravilnu kategoriju bilance, kao što je prikazano na slici.

  
Na kontu postavimo pravilnu kategoriju bilance
  
  Slika 195: Na kontu postavimo pravilnu kategoriju bilance

Nakon što smo pravilno postavili konta, izvještaj možemo pokrenuti u meniju |Izvještavanje |Izvještaji |Računovodstvo |Dvojno knjigovodstvo |Bilance i poslovni izvještaji

Prije pokretanja izvještaja izaberemo željene kriterije:

Poslovna godinaIzaberemo poslovnu godinu.
Razdoblje od/doUnesemo razdbolje za koje želimo ispis izvještaja. Kod izrade ispisa će se uzimati u obzir sva knjiženja na kontima s kategorijom sredstva i obaveze, koja imaju datum razdoblja unutar unesenog razdoblja.
Mjesto troškaIzaberemo mjesto troška za koje želimo izvještaj.
ValutaIzaberemo valutu u kojoj želimo ispis izvještaja.
Zaokruživanje iznosaIzaberemo prikaz zaokruživanja iznosa.
Jezična varijantaIzaberemo jezik u kojem želimo ispisati izvještaj.
Postavke ispisaIzaberemo portretni ili pejzažni način ispisa.
Tip datotekeIzaberemo format dokumenta u kojem želimo ispis.

S klikom na gumb Pokreni se počne izrada ispisa bruto bilance samo s podacima iz knjiženja na kontima koji imaju kategoriju bilance sredstva i obaveze.

  
...
  
  Slika 196: ...

  
...
  
  Slika 197: ...

  
Ispis analitičke bruto bilance samo s knjiženjima sredstava i obaveza
  
  Slika 198: Ispis analitičke bruto bilance samo s knjiženjima sredstava i obaveza

Za izradu drugih bilančnih ispisa (Iskaz poslovnog rezultata, Bilanca stanja,..) pogledajte poglavlje Bilančni izvještaji [8].

 

10.24. Ispis bruto bilance - samo prihodi i rashodi

Izvještaj koristimo za ispis analitičke bruto bilance samo s podacima iz knjiženja prihoda i rashoda.

Za pravilan ispis je prvo potrebno na kontima postaviti pravilnu kategoriju bilance, kao što je prikazano na slici.

  
Na kontu postavimo pravilnu kategoriju bilance
  
  Slika 199: Na kontu postavimo pravilnu kategoriju bilance

Nakon što smo pravilno postavili konta, izvještaj možemo pokrenuti u meniju |Izvještavanje |Izvještaji |Računovodstvo |Dvojno knjigovodstvo |Bilance i poslovni izvještaji

Prije pokretanja izvještaja izaberemo željene kriterije:

Poslovna godinaIzaberemo poslovnu godinu.
Razdoblje od/doUnesemo razdbolje za koje želimo ispis izvještaja. Kod izrade ispisa će se uzimati u obzir sva knjiženja na kontima s kategorijom prihodi i rashodi, koja imaju datum razdoblja unutar unesenog razdoblja.
Mjesto troškaIzaberemo mjesto troška za koje želimo izvještaj.
ValutaIzaberemo valutu u kojoj želimo ispis izvještaja.
Zaokruživanje iznosaIzaberemo prikaz zaokruživanja iznosa.
Jezična varijantaIzaberemo jezik u kojem želimo ispisati izvještaj.
Postavke ispisaIzaberemo portretni ili pejzažni način ispisa.
Tip datotekeIzaberemo format dokumenta u kojem želimo ispis.

S klikom na gumb Pokreni se počne izrada ispisa bruto bilance samo s podacima iz knjiženja na kontima koji imaju kategoriju bilance prihodi i rashodi.

  
...
  
  Slika 200: ...

  
...
  
  Slika 201: ...

  
Ispis analitičke bruto bilance samo s knjiženjima prihoda i rashoda
  
  Slika 202: Ispis analitičke bruto bilance samo s knjiženjima prihoda i rashoda

Za izradu drugih bilančnih ispisa (Iskaz poslovnog rezultata, Bilanca stanja,..) pogledajte poglavlje Bilančni izvještaji [8].

 

10.25. Simulacija likvidnosti i novčanog toka

Modul za pregled novčanog toka i simulaciju likvidnosti tvrtke dostupan je putem izbornika |Financije |Simulacija likvidnosti i novčanog toka. Po otvaranju ovog mogula prikazuje se stranica sa preuzetim prikazom predviđenog novčanog toka za sljedećih 14 dana:

  
Kliknite ovdje da biste prenijeli sliku koja nedostaje
  
  Slika 203: Prikaz predviđenog novčanog toka za sljedećih 14 dana

 

11. Obrade i obračuni

 

11.1. Masovni prijenos knjiženja među kontima

Obradu upotrebljavamo kod masovne izmijene brojeva konti (npr. promijena kontnog plana radi izmijenjenih računovodskih standarda).

 

11.2. Automatsko zatvaranje otvorenih stavki

Obradu upotrebljavamo za automatsko zatvaranje otvorenih računa i drugih potraživanja te dugovanja na saldakontima. Obrada uspoređuje otvorene stavke na saldakontima i pretražuje međusobno usklađivanje računa i plaćanja. Knjiženja, za koja otkrije međusobna pokrivanja, označi kao zatvorena. Istovremeno označi kao zatvorene i sve ostale dokumente, koji se vežu na knjiženja (računi, primljeni računi, ...).

Prije nego što pokrenemo obradu, možemo postaviti određene parametre.

  
Unos parametara za automatsko zatvaranje stavki
  
  Slika 204: Unos parametara za automatsko zatvaranje stavki

U polja za unos, za parametre automatskog zatvaranja, unesemo sljedeće vrijednosti:

KontoUpišemo ili izaberemo dropDown.gif saldakonto na kojem želimo zatvarati otvorene stavke.
PartnerOdredimo partnera za kojeg želimo zatvarati otvorene stavke. Ako ne odredimo partnera, zatvarati će se knjiženja za sve partnere (pojedinačno po partnerima, ako je u kontnom planu određena analitika po partnerima).
 Zatvori otvorene stavke s višekratnim uplatama Ako označimo tu mogućnost, program će zatvarati otvorene stavke i u slučaju višekratnih uplata, gdje iznos već otvorenih uplata odgovara određenom knjiženju potraživanja, odnosno dugovanja.
 Zatvori sve preostale otvorene stavke, ako je konačni saldo nula Ako označimo tu mogućnost, program će, u slučaju da je konačni saldo određenog partnera nula, automatski zatvoriti sve preostale, otvorene stavke tog partnera.

Klikom na gumb Pokreni započinje automatsko zatvaranje otvorenih stavki.

Kada je obrada završena, program će, pod završenim izvješćima, spremiti popis svih, u obradi zatvorenih knjiženja.

Moguće preostale otvorene stavke nakon obrade, možemo zatvoriti ručno [5.1].

 

11.3. Blagajnički dnevnik za knjiženje

  
Blagajnički dnevnik za knjiženje
  
  Slika 205: Blagajnički dnevnik za knjiženje

 

11.4. Izvoz podataka poslovne godine u svrhe arhiviranja

U svrhe lokalnog arhiviranja podataka izvoziti možemo sve podatke koje smo upisali u program za pojedinu poslovnu godinu. Izvoz podataka moguć je u obliku izvještaja putem izbornika |Izvještavanje |Računovodstvo |Izvoz podataka poslovne godine u svrhe arhiviranja. Izvoziti možemo sljedeće podatke:

Program prilikom arhiviranja prodajnih dokumenata u slučaju kada u izabranoj poslovnoj godini imamo više od 50.000 dokumenata izabranog tipa (izdani računi, OK odobrenja, itd.) podatke izvozi i arhivira samo u datoteci XML bez vizualizacije u PDF obliku. PDF se u takvom slučaju izvozi samo za dokumente na kojima je dokument već prethodno pohranjen u bazu u PDF obliku (npr. dokument smo poslali e-poštom te je na dokumentu pohranjen i privitak u formatu PDF)!

Prije izvoza podataka izabrati možemo poslovnu godinu za koju želimo izvoziti podatke i jezičnu varijantu te označiti koje podatke tj. dokumente želimo izvoziti. Obradu pokrenemo klikom na gumb Pokreni, kao što prikazuje slika:

  
Izaberemo koje podatke tj. dokumente želimo izvoziti u lokalnu arhivu
  
  Slika 206: Izaberemo koje podatke tj. dokumente želimo izvoziti u lokalnu arhivu

Rezultat obrade je pripremljena datoteka sa sažetkom izvoženih podataka i datoteka s arhiviranim podacima koje možemo preuzeti sa poslužitelja kao što prikazuje slika:

  
Program pripremi sažetak završene obrade i datoteku s arhiviranim podacima
  
  Slika 207: Program pripremi sažetak završene obrade i datoteku s arhiviranim podacima

Izvoz podataka poslovne godine u svrhe arhiviranja dostupan je i izravno u šifrarniku poslovnih godina [1.1] u modulu |Financije |Šifranici i postavke |Poslovne godine klikom na ikonu kao prikazano na slici:

  

Ako ne preuzmemo odmah datoteku s arhiviranim podacima sa poslužitelja, datoteka će nas čekati na poslužitelju stoga je u svakom trenutku možemo preuzeti putem izbornika |Financije |Šifranici i postavke |Poslovne godine klikom na ikonu kao prikazano na slici:

Otvara se nova stranica na kojoj su prikazane sve datoteke završenih obrada za izabranu poslovnu godinu, a istovremeno program na ovoj stranici omogućuje i pokretanje obrade za izradu nove arhive klikom na gumb Izradi novu arhivu

  
Kreiranu arhivu podataka u svakom trenutku možemo preuzeti u šifrarniku poslovnih godina
  
  Slika 209: Kreiranu arhivu podataka u svakom trenutku možemo preuzeti u šifrarniku poslovnih godina

 

12. Ispravci i kontrola podataka

Poglavlje opisuje paketne obrade i izvješća, s kojima izvodimo masovnu kontrolu i/ili popravke unesenih podataka (ponovnog numeriranja dokumenata, masovna provjera s logičnim kontrolama po dokumentima,...).

Obrade, opisane u ovom poglavlju, dostupne su samo korisnicima sa privilegijima Financije:Ispravci podataka.

 

12.1. Kontrola knjiženja izdanih računa i knjiženih odobrenja

Izvještaj je koristan za otkrivanje pogrešaka pri knjiženju na konte potraživanja za izdane račune i knjižnih odobrenja (120, 121). Posebno je koristan u slučaju migracija podataka i kontrole ručnog knjiženja.

Tijekom obrade računalo provjerava, da li je rezultat automatskog knjiženja jednak postojećem stanju. Ukoliko rezultat nije isti, to će se ispisati u rezultatu izvještaja.

Isto tako, program će sva dugovna knjiženja sortirati glede na izdane račune, i na kraju izvještaja će ispisati sva moguća suvišna knjiženja, koja ne pripadaju ni jednom izdanom računu.

Na taj način ćete brzo pronaći nepravilna knjiženja stavki na kontima potraživanja.

 

12.2. Kontrola usklađenosti temeljnica

Obradom se provjerava usklađenost svih temeljnica. Pri tome se provjerava:

Rezultat kontrole je izvještaj, u kojem su nabrojene sve neusklađene temeljnice, s opisom pogreške.

 

12.3. Kontrola zatvaranja stavki

Obrada kontrolira zatvaranje stavki. Za svako učinjeno zatvaranje, provjerava se zbroj zatvorenih stavki. Ako zbroj zatvorenih stavki ne iznosi nula, sve stavke će se ponovno otvoriti.Rezultat obrade je izvještaj, s popisom svih, ponovno otvorenih, zatvaranja stavki.

 

12.4. Ponovno numeriranje putnih naloga

Ako u određenom razdoblju greškom izdate putne naloge u pogrešnom vremenskom redoslijedu, ovom funkcijom možete pokrenuti ponovno numeriranje svih upisanih putnih naloga. Obrada provjerava datume upisane na putnim nalozima i sortira ih u pravilnom vremenskom redoslijedu.

Funkcija za ponovno numeriranje putnih naloga dostupna je putem izbornika |Izvještavanje |Obrade |Putni nalozi |Ponovno numeriranje putnih naloga.

Prije pokretanja obrade, otvara se sljedeća maska:

  
Unos kriterija za ponovno numeriranje PN
  
  Slika 210: Unos kriterija za ponovno numeriranje PN

U polja za unos upišemo:

Datum dokum. odPočetni datum razdoblja, u kojem želimo preurediti numeraciju putnih naloga. Obrada će utjecati na putne naloge, izdane od tog datuma nadalje.
Datum dokum. doZavršni datum razdoblja, u kojem želimo preurediti numeraciju putnih naloga. Obrada će utjecati na putne naloge, izdane do tog datuma.
Numeriranje počinje s br.Upišete broj s kojim će započeti numeriranje putnih naloga, obuhvaćenih u obradu.
Mj.troš.Ako numerirate putne naloge po mjestu troška, upišite mjesto troška, za koje želite numerirati putne naloge.

Klikom na gumb Pokreni izvršiti će se ponovno numeriranje putnih naloga.

Po završetku obrade, prikazati će se popis putnih naloga kojima je bio izmjenjen redni broj. Na popisu će biti prikazan stari i novi redni broj svakog putnog naloga pojedinačno.

 

12.5. Arhiviranje putnih naloga

Arhiviranje putnih naloga označuje putne naloge za arhivirane, čime onemogućimo bilo kakvo izmijene, te ih izdvojimo iz preuzetog popisa pronađenih putnih naloga, na strani za pregled i pretraživanje putnih naloga.

Obrada za arhiviranje putnih naloga, dostupna je putem izbornika |Putni nalozi |Izvještaji |Arhiviranje putnih naloga za prethodnu poslovnu godinu.

Prije pokretanja obrade se prikaže slijedeća maska za unos:

  
Unos kriterija za arhiviranje PN
  
  Slika 211: Unos kriterija za arhiviranje PN

U masci za unos kriterija za izbor putnih naloga, koji će se arhivirati, unesemo kriterije po uzoru maske za pretraživanje u pregledu i pretraživanju putnih naloga.

Pritiskom na gumb Pokreni, izvede se arhiviranje putnih naloga.

Nakon što je obrada završena, na stranici Završna izvješća ćete pronaći izvještaj o postupku arhiviranja putnih naloga, sa popisom svih putnih naloga, koji su bili arhivirani tijekom postupka obrade.

Ako želite arhivirati putne naloge za proteklu poslovnu godinu, to možete najlakše učiniti unosom podatka u polje za unos kriterija s upotrebom zvijezdice *. Primjer za arhiviranje za poslovnu godinu 2007:

GK_I_BrNaloga.gif

 

12.6. Masovni prijenos svih knjiženja s jednog na drugi konto

Program omogućava prijenos svih knjiženja s jednog konta na drugi. Poslužimo se izbornikom |Financije |Uvoz podataka |Ispravci podataka gdje u poglavlju Glavna knjiga izaberete poveznicu Prijenos svih knjiženja s jednog na drugi konto. Otvori se maska za unos podataka, potrebnih za prijenos knjiženja s jednog konta na drugi:

  
Unesemo podatke, potrebnih za prijenos knjiženja s jednog konta na drugi
  
  Slika 212: Unesemo podatke, potrebnih za prijenos knjiženja s jednog konta na drugi

Kad je riječ o prijenosu svih knjiženja, možemo za iznad prikazanu formu, dodati redove konta, iz kojih želimo prenijeti knjiženja. To učinimo klikom na gumb Umetanje novog retka kao što prikazuje slika dolje:

  
Slika prikazuje kako dodajemo novi redak u masku za prijenos knjiženja
  
  Slika 213: Slika prikazuje kako dodajemo novi redak u masku za prijenos knjiženja

Knjiženja možemo prenositi samo između jednakih tipova konta npr. iz saldakonta na saldakonto ili iz običnog konta na običan konto. Ne možemo prenositi knjiženja iz običnog konta na saldakonto ili obratno.

Podaci, koje unesemo:

Poslovna godinaU padajućem popisu izaberemo poslovnu godinu, u kojoj su nastala knjiženja.
Prijenos knjiženja u razdoblju od: do:Upišemo razdoblje knjiženja, koja želimo prenijeti, ukoliko ne želimo prenijeti sva knjiženja iz trenutnog konta. Ako polje pustimo prazno, iz trenutnog konta na ciljani kotno će se prenijeti sva knjiženja.
Trenutni kontoUpišemo odnosno iz padajućeg popisa izaberemo trenutni konto iz kojeg ćemo prenijeti knjiženja. Unos podataka je obavezan.
Ciljani kontoUpišemo odnosno iz padajućeg popisa izaberemo ciljani konto odnosno konto na kojeg ćemo prenijeti knjiženja, izabrana po ostalim kriterijima. Unos podataka je obavezan.

Obradu pokrenemo klikom na gumb Pokreni.

Program nas upozori na slijedeće:

  
Kod pokretanja se ispiše upozorenje
  
  Slika 214: Kod pokretanja se ispiše upozorenje

Za potvrdu prijenosa knjiženja iz trenutnog konta na ciljani, kliknemo na gumb U redu.

U slučaju, da želimo prenijeti knjiženja između dva različita tipa konta, program nas upozori:

  
Prijenos možemo izvršiti samo između dva ista tipa konta
  
  Slika 215: Prijenos možemo izvršiti samo između dva ista tipa konta

 

13. Izvoz temeljnice u druge programe

Program omogućava izmijenu podataka s drugim knjigovodskim sistemima. Svaku temeljnicu iz modula Glavna knjiga moguće je izvoziti kao ASCII datoteku. Tu datoteku nato uvozite u drugi računovodski program, koji ima poduprijet uvoz datoteke u formatu, koji je opisan u nastavku.

13.1 Postupak izvoza temeljnice u datoteku ASCII iz programa

Preduvijet za izvoz temeljnice je, da je temeljnica usklađena in zatvorena. Za izvoz datoteke s temeljnicom, koristnik treba privilegij za zatvaranje temeljnica.

Kad je temeljnica zatvorena, u izborniku Ispis se prikaže dodatna poveznica za izvoz temeljnice u formatu ASCII.

  
Izvoz temeljnice u datoteku ASCII
  
  Slika 216: Izvoz temeljnice u datoteku ASCII

Kliku na poveznicu prikaže se nam dijalog operacijskog sistema, u kojem odredimo mjesto, kamo želimo spremiti datoteku ASCII.

Nakon što je datoteka spremljena na disk, možemo ju uvoziti u drugi program.

13.2 Struktura datoteke ASCII s knjiženjima s temeljnice

Temeljnica se izvozi u datoteku ASCII, koja sadrži toliko zapisa, koliko je knjiženja na temeljnici. Zapisi su fiksne dužine. Na kraju svakog zapisa je redoslijed CR LF (ASCII kode 13 i 10).

Pojedinačan zapis u datoteki ASCII ima slijedeću strukturu:

ID32-bitni integer, 12 znakovaInterni ID zapisa t.j. ID knjiženja na temeljnici.
broj temeljnice32-bitni integer, 12 znakovaRedni broj temeljnice, kao što se ispiše u programu.
Broj konta15 znakovaBroj konta, kao što je zapisan u kontnom planu.
Duguje/potražuje1 znakStrana knjiženja, D duguje, P potražuje
Iznos27 znakovaIznos knjiženja, razdvojen decimalnom točkom.
Partner ID32-bitni integer, 12 znakovaInterni ID partnera.
Šifra partnera25 znakovaŠifra partnera, kao što je unesena u programu.
Mj.troš.15 znakovaŠifra mjesta troška, kao što je unesena u programu.
Razdoblje8 znakovaDatum razdoblja u kojem je nastalo knjiženje. Taj datum mora biti prenesen direktno, inače bi moglo u određenom razdoblju doći do neusklađene bilance. Datum je zapisan u formatu LLLLMMDD, gdje je LLLL godina, MM mjesec i DD dan u mjesecu. Primjer: 21.8.2003 je zapisan, kao 20030821.
Datum knjiženja8 znakovaDatum, kada je bila temeljnica zatvorena odnosno knjižena u glavnu knjigu. To je datum, kojeg unesemo na temeljnici kao datum knjiženja.
Datum dokumenta8 znakovaDatum dokumenta na temelju kojeg je nastalo knjiženje. Podatak je informativne prirode i ne smije se zamijeniti s datumom razdoblja, u kojem knjižimo.
Dokument25 znakovaŠifra dokumenta na temelju kojeg je nastalo knjiženje.
Vezni dok.25 znakovaŠifra veznog dokumenta knjiženja.
Opis250 znakovTekst koji opisuje knjiženje.

Pojedinačna polja u zapisu mogu biti prazna. U koliko za određeno polje ne postoji podatak, umjesto podatka sadržaj zapunjen s razmacima u zadanoj dužini (ASCII koda 32).

 

14. Uvoz podataka iz drugih programa

Program nudi mogućnost automatskog uvoza podataka iz drugih programa te mogućnost prelaska iz drugog programa, čak i u tijeku poslovne godine.

Prijenos podataka se izvede s upload-om datotekom u formatu DBF, DAT, DB, CSV, MDB ili datotekom u drugim podatkovnim formatima. Kod prijenosa podataka, glavna knjiga se prenese u potpunosti, s pripadajućim šifrarnicima i podešenjima.

Za konkretne informacije glede izvedbe prijenosa podataka kontaktirajte potporu preko e-mail-a na adresi helpdesk@e-racuni.hr [mailto:helpdesk@e-racuni.hr].

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024