Glavna knjiga

Modul |Glavna knjiga za dvostavno knjigovodstvo, u korelaciji s drugim modulima nudi automatsko i ručno knjiženje, uvid u konto kartice kupaca odnosno dobavljača, pregled otvorenih stavki i izradu različitih ispisa i izvještaja koji se koriste u računovodstvu. Modul |Glavna knjiga je integriran sa svim drugim modulima i omogućuje da na svakom pojedinačnom knjiženju otvorimo poslovni dokument na temelju kojeg je knjiženje nastalo.

  
Glavna knjiga je povezana s ostalim modulima programa preko automatskog knjiženja dokumenata na temeljnicu
  
  Slika 1: Glavna knjiga je povezana s ostalim modulima programa preko automatskog knjiženja dokumenata na temeljnicu

Što omogućuje modul |Glavna knjiga?

Ručno knjiženjePri ručnom knjiženju na temeljnicu, program uzima u obzir tu akciju na dugovnom i potražnom prometu te prikazuje i kontrolira ukupni saldo.
Automatsko knjiženjeNa temelju postojećih dokumenata (putni nalozi, izdani računi, ulazni računi, ispis prometa na TR, obračun plaće, ...) program omogućuje automatsko knjiženje dokumenata na temeljnicu. Prilikom automatskog knjiženja poštuju se prethodne postavke automatskog knjiženja iz vašeg kontnog plana.
Pregled temeljnicaU modulu glavna knjiga možete pretraživati i pregledavati već knjižene temeljnice i ispisati dnevnike knjiženja.
Zatvaranje stavkiModul glavna knjiga omogućuje ručno i automatsko zatvaranje otvorenih stavki prema izabranom kontu i izabranom poslovnom partneru.
IspisiMogućnost izrade raznih ispisa konto kartica, otvorenih stavki, izrada bilanci i drugih izvješća.
Zaključak poslovne godineOmogućeno je automatsko zatvaranje konta te zaključak stare poslovne godine i otvaranje nove.
Arhiviranje temeljnicaPrelaskom u novu poslovnu godinu i dalje je omogućen uvid u knjiženja protekle godine te ispis svih konto kartica i saldakonto kartica poslovnih partnera za cijelo proteklo poslovanje.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024