Ispis prijedloga međusobne kompenzacije

Ispis prijedloga međusobne kompenzacije dostupan je putem izbornika |Financije |Saldakonto kartice gdje pristupamo knjiženim otvorenim stavkama odvojeno po partnerima, kao što prikazuje slika dolje:

  
 Maska za ispis otvorenih stavki po partnerima i kontima
  
  Slika 1:  Maska za ispis otvorenih stavki po partnerima i kontima

Ukoliko smo izabrali konto koji je u kontnom planu označen kao saldakonto i pri knjiženju zahtjeva obavezan unos partnera, u alatnoj traci te stranice prikazuje se izbornik s dodatnim mogućnostima meniMoznosti.gif u kojem možemo izabrati mogućnost Izrada prijedloga za međusobnu kompenzaciju, kao što prikazuje slika dolje.

  
Izbornik za izradu prijedloga međusobne kompenzacije
  
  Slika 2: Izbornik za izradu prijedloga međusobne kompenzacije

Klikom na tu mogućnost prikaže se stranica s otvorenim stavkama prethodno izabranog partnera na kontima za dugovanja i potraživanja, kao što prikazuje slika dolje:

  
 Maska s otvorenim stavkama na kontima potraživanja i dugovanja
  
  Slika 3:  Maska s otvorenim stavkama na kontima potraživanja i dugovanja

Konto potraživanja odnosno dugovanja izaberemo klikom na dropDown.gif kao što vidimo na slici dolje:

  
Izaberemo željeni konto potraživanja
  
  Slika 4: Izaberemo željeni konto potraživanja

U prijedlog kompenzacije će biti uključene sve stavke na izabranim kontima, koje su označene odnosno odznačene. To prikazuje slika gore.

Ukoliko određena knjiženja ne želimo uključiti u prijedlog, jednostavno ih odznačimo klikom na kvačicu kod samog knjiženja.

Kad smo označili sva željena knjiženja, prijedlog možemo natisnuti u izborniku|Ispis |Ispis predloška međusobne kompenzacije. Možemo izabrati točno određen format ispisa, kao što vidimo na slici dolje:

  
Ispis prijedloga međusobne kompenzacije
  
  Slika 5: Ispis prijedloga međusobne kompenzacije

Izgled predloška možete oblikovati samostalno u postavkama izgleda i ispisa dokumenata.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024