Fiskalizacija prodajnih dokumenata

Program e-računi je prilagođen svim zahtjevima koji proizlaze iz Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

Za slanje gotovinskih računa na ovjeru u poreznu upravu putem sustava e-racuni.com, potrebno je:

Po uvozu digitalnog certifikata i registraciji poslovne jedinice za fiskalizaciju, možemo započeti s izdavanjem gotovinskih računa. Izdani računi, koji se vežu na fiskaliziranu poslovnu jedinicu, a na kojima kao način plaćanja definiramo gotovina (novčanice), čekovi, kartice, ostalo, šalju se na ovjeru u poreznu upravu u trenutku izdavanja (dodjeljivanja rednog broja) te zaprimaju JIR i ZKI.

Ako za ispis računa koristite osnovne postavke ispisa |Postavke |Postavke tvrtke |Postavke izgleda dokumenata |Vrsta dokumenta: Račun |Način ispisa: koristi osnovne postavke, na vašim će se računima automatski ispisati svi dodatno obavezni elementi:

Navedene podatke, osim JIR-a, ZKI i QR koda, na svojim računima moraju iskazati svi obveznici fiskalizacije, ne glede na izabrani način plaćanja računa. JIR i ZKI iskazuju svi obveznici fiskalizacije koji izdaju gotovinske račune i šalju ih na ovjeru u poreznu upravu te pri ispisu računa obavezno navode QR kod za provjeru računa.

Ako za ispis računa koristite predloške, |Postavke |Postavke tvrtke |Postavke izgleda dokumenata |Vrsta dokumenta: Račun |Način ispisa: koristi predložak, potrebno je dodati bookmarke za ispis gore navedenih elemenata.

Obveznici fiskalizacije koji račune ne šaljete na ovjeru u poreznu upravu, dodajte sljedeće bookmarke:

VrijemeIzdavanjaRacunaVrijeme izdavanja računa.
NacinPlacanjaNačin plaćanja računa.
DokumentIzdaoIme i prezime operatera (korisnika).

Obveznici fiskalizacije koji račune šaljete na ovjeru u poreznu upravu, na predlošcima računa obavezno uključite sljedeće bookmark-e:

JIRJedinstveni identifikator računa.
NazivPlusJIRUz JIR se ispiše i naziv/opis polja (značenje podatka) - opcijsko.
ZastitniKodIzdavateljaZaštitni kod izdavatelja.
NazivPlusZKIUz ZKI se ispiše i naziv/opis polja (značenje podatka) - opcijsko.
FiskalniQRKodQR kod za provjeru računa.
VrijemeIzdavanjaRacunaVrijeme izdavanja računa.
NacinPlacanjaNačin plaćanja računa.
DokumentIzdaoIme i prezime operatera (korisnika).

Korištenje bookmark-a za prikaz QR koda podržano je isključivo na HTML predlošcima.

Dodatno su na raspolaganju i sljedeći bookmark-i:

PoslovniProstorNaziv/oznaka poslovnog prostora u kojem je račun izdan.
NaplatniUredjajOznaka naplatnog uređaja.

1. Obveza dvojnog iskazivanja u razdoblju od 05.09.2022. do 31.12.2023.

Dvojno iskazivanje cijena roba i usluga uvodi se kao ključna mjera u zaštiti potrošača pred neispravnim preračunavanjima ili neopravdanim povećanjima cijena. Obveza dvojnog iskazivanja cijena nastupa 5.9.2022. i traje do 31.12.2023.

Obveza dvojnog iskazivanja odnosi se isključivo na izravan odnos prema potrošačima (B2C) te ne obuhvaća trgovačke ugovore tj. ponude, predujmove, račune, odobrenja i sličnih dokumenata između poslovnih subjekata (B2B).

Za dvojno iskazivanje iznosa na vlastitim predlošcima za ispis dokumenta, na predložak je potrebno dodati bookmark UkupnoZaPlacanjeEURHR.

Prilikom ispisa dokumenta na predložak na kojem je zadan ovaj bookmark automatski će se primjenom fiksnog tečaja konverzije 7,53450 kuna za 1 euro preračunati i ispisati ukupan iznos i u valuti euro odnosno od 1.1.2023. na dalje ukupan iznos će se preračunati u valutu kuna. Za više informacija kliknite ovdje [https://e-racuni.com/hrblog/uvodenje-eura-i-prilagodbe-sustava-e-racuni-hr-novom-zakonu/].

Prilikom slanja računa na fiskalizaciju šalju se samo iznosi računa u valuti kuna, dok će se od 1.1.2023. na fiskalizaciju dostavljati samo iznosi računa u valuti euro.

.

 

1.1. Uvoz digitalnog certifikata za fiskalizaciju


Za slanje računa na ovjeru u poreznu upravu, potrebno je uvoziti digitalni certifikat za fiskalizaciju.

Digitalni certifikat možemo uvoziti kroz modul |Postavke |Postavke tvrtke |Procesi i integracija |Certifikati za fiskalizaciju, klikom na gumb Dodaj novi dig. cerfitikat:

  
Uvoz digitalnog certifikata za fiskalizaciju
  
  Slika 1: Uvoz digitalnog certifikata za fiskalizaciju

Ako je certifikat uspješno uvožen, dodijeljen mu je status aktivan.

 

1.2. Unos, uređivanje i registracija poslovne jedinice za fiskalizaciju

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 115/16) počevši od 1. srpnja 2017. godine svi obveznici fiskalizacije su dužni dostavljati podatke o poslovnim prostorima i podatke o proizvođaču/održavatelju programskog rješenja isključivo korištenjem elektroničkog servisa Porezne uprave ePorezna (članak 19. i 19.a Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom).

U skladu s time, poslovni prostori fiskalizacije se više ne mogu prijavljivati slanjem XML poruka iz korisničke aplikacije/sustava u Sustav fiskalizacije.

Podatke možete popuniti izravno u aplikaciji ePorezna ili popuniti formular i dostaviti ga u Poreznu upravu.

Obrazac za prijavu podataka o poslovnim jedinicama, s prikazanim podacima o proizvođaču i održavatelju programskog rješenja možete preuzeti ovdje:

ObrazacPrijavaFiskalPorezna.pdf
Veličina: 58,36 kB
Obrazac prijave podataka u sustavu fiskalizacije.

Šifrarnik postojećih poslovnih jedinica pregledavamo i uređujemo u modulu |Postavke |Postavke tvrtke |Šifrarnici tvrtke |Poslovne jedinice. Za unos nove poslovne jedinice, kliknemo na gumbDodaj novu poslovnu jedinicu:

  
Unos poslovne jedinice
  
  Slika 2: Unos poslovne jedinice

Za oznaku poslovnih jedinica možemo koristiti bilo koji redoslijed znakova od 0-9 ili A-Z (bez razmaka), ukupne dužine 20 znakova.

Unos spremimo klikom na gumb U redu.

Pri unosu poslovnih jedinica, zadajemo im status u skladu sa statusom koji smo zadali kroz aplikaciju ePorezna npr. ako je riječ o poslovnoj jedinici na kojoj obavljamo gotovinsko poslovanje, tada ćemo upisati status PJ fiskalno registrirana (verificirana):

  
Unos statusa poslovne jedinice
  
  Slika 3: Unos statusa poslovne jedinice

Na pregledu poslovnih jedinica, omogućen je pregledan uvid u status pojedinačne poslovne jedinice:

  
Prikaz statusa poslovnih jedinica u šifrarniku
  
  Slika 4: Prikaz statusa poslovnih jedinica u šifrarniku

Prije početka izdavanja gotovinskih računa potrebno je, uz definiranje statusa poslovne jedinice fisklano registrirana (verificirana), uvoziti datoteku s digitalnim certifikatom za fiskalizaciju [1.1].

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024