Slanje izdanih dokumenata

Dokumente izdane u programu e-racuni.hr možemo jednostavno poslati elektroničkim putem izravno iz programa, bez potrebe za prethodnim spremanjem lokalno na računalo:

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024