1.1 Opće postavke tvrtke za početak rada u programu e-racuni.hr

Na početku uporabe programa e-racuni.hr najprije uređujemo osnovne postavke kojima prilagođavamo i osiguravamo ispravno djelovanje programa sukladno potrebama svoje tvrtke. Postavke rada programa na razini tvrtke zadajemo u modulu |Postavke |Postavke tvrtke i vrijede za sve korisnike u našoj tvrtki.

Za postizanje boljeg korisničkog iskustva s radom u programu na razini korisnika, u modulu |Postavke |Moje postavke svaki korisnik u potpunosti može prilagoditi postavke korisničkog sučelja po svojoj mjeri.

U ovom sklopu programa nalaze se postavke vezane na opće postavke tvrtke i podatak o tvrtki, postavke procesa i integracije kao i postavke e-pošte.

1.2 Opće postavke tvrtke

1.3 Procesi i integracija

1.4 Šifrarnici tvrtke

1.5 Postavke e-pošte

 

1.6. Osnovni podaci tvrtke

 

1.7. Statusi narudžbi kupaca

Program koristi interni šifrarnik statusa narudžbi kupaca koji nam pomažu pri obradi narudžbi izdanih u programu kao i narudžbi uvoženih iz internet trgovine koju smo povezali s programom.

Pregled šifrarnika statusa narudžbi nalazi se unutar izbornika |Postavke |Postavke tvrtke |Statusi narudžbi kupaca i prikazani su u tablici unutar koje možemo aktivirati i dodatne postavke kao što je prikazano na slici:

  
Šifrarnik statusa narudžbi kupaca
  
  Slika 1: Šifrarnik statusa narudžbi kupaca

 

1.8. Načini dostave

Ukoliko za otpremu pošiljaka koristimo pretežito iste načine dostave, u programu možemo urediti šifrarnik načina dostave, a koje ćemo zatim moći koristiti pri dodavanju na prodajne dokumente. Pregled i uređivanje šifrarnika načina dostave nalazi se unutar izbornika |Postavke |Postavke tvrtke |Načini dostave kao što prikazuje slika:

  
Šifrarnik načina dostave
  
  Slika 2: Šifrarnik načina dostave

Za dodavanje novog načina dostave kliknemo na gumb Novi način dostave i otvara se sljedeća maska za unos podataka:

  
Dodavanje načina dostave u šifrarnik
  
  Slika 3: Dodavanje načina dostave u šifrarnik

Obavezan je samo unos podatka Kod dostave dok unos ostalih podataka možemo preskočiti tj. upišemo ih po vlastitom izboru:

Kod dostaveUpišemo oznaku tj. kod načina dostave kojeg zatim koristimo pri dodavanju načina dostave na dokumentu ili prilikom predaje narudžbe u online katalogu tj. "instant web shopu"
OpisUpišemo kraći opis načina dostave.
Pružatelj usluge dostaveIzaberemo pružatelja usluge dostave putem kojeg šaljemo pošiljke s tim načinom dostave.
Bankovni računIzaberemo bankovni račun tj. uplatni račun na kojeg želimo plaćanje pošiljke pouzećem.
Mjesto troškaPrema potrebi izaberemo mjesto troška iz šifrarnika mjesta troška.
StatusIzaberemo koristimo li navedeni način dostave ili ga više ne želimo koristiti.

 

1.9. Postavke za slanje e-pošte

U izborniku |Postavke |Postavke tvrtke |Postavke za slanje e-pošte i u izborniku |Postavke |Moje postavke |Postavke za slanje e-pošte zadati možemo postavke elektroničke pošte na razini tvrtke ili na razini korisnika.

Preuzeto se za slanje izlazne pošte koristi preuzeti SMTP poslužitelj. Elektronička pošta šalje se izravno sa e-mail adresom pošiljatelja u zaglavlju poruke. Postavke izlaznog poslužitelja za slanje elektroničke pošte koristimo u slučaju kada imamo elektroničku poštu na domeni tj. poslužitelju koji ne dopušta slanje elektroničke pošte iz drugih SMTP poslužitelja. U tom slučaju otvaramo ili postavke korisnika (vrijede samo na razini korisnika) ili postavke tvrtke (vrijede za sve korisnike u toj tvrtki). Otvara se sljedeća stranica:

  
Postavke izlaznog poslužitelja za slanje elektroničke pošte
  
  Slika 4: Postavke izlaznog poslužitelja za slanje elektroničke pošte

Ako kvačiramo dodatnu funkciju Izlazna pošta se šalje od outbox@e-racuni.com. Adresa pošiljatelja umetnuta je u polje "Reply-To", svu e-poštu možemo slati na način, da se umjesto pošiljatelja koristi e-mail adresa outbox@e-racuni.com, a u dodatno polje "Reply-To:" automatski će se upisati vaša e-mail adresa. To znači, da kada će primatelj poruke odgovarati na vašu e-mail poruku, odgovor neće biti poslan na outbox@e-racuni.com već na vašu pravu e-mail adresu. Na ovaj način možete za slanje elektroničke pošte i dalje koristiti preuzetu poslužitelj SMTP.

U postavkama možemo osim preuzetog načina slanja birati i među dvjema dodatnim mogućnostima za postavke slanja elektroničke pošte iz programa:

1. Vaša elektronička pošta šalje se putem vašeg SMTP poslužitelja. Odabirom ove opcije morati upisati barem adresu vašeg SMTP poslužitelja, koji mora dopustiti slanje elektroničke pošte iz IP adresa poslužitelja e-racuni.com (kontaktirajte podršku). Umjesto ograničenja na IP adresu upisati možete korisničko ime i zaporku vašeg e-mail poštanskog sandučića pa će se program prije slanja elektroničke pošte prijaviti na poslužitelj SMTP. Unos broja porta nije obavezan, upišite samo u slučaju nestandardnih portova. Ako želite uspostaviti povezivanje putem šifriranog protokola SSL, tada morate ispred naziva poslužitelja upisati riječ ssl:, primjer ssl:smtp.moja-domena.hr.

Iz padajućeg izbornika možemo izabrati našeg ponuđača e-pošte, kao što prikazuje slika dolje:

  

Po odabiru našeg ponuđača (ukoliko je na raspolaganju), podaci o SMTP poslužitelju i portu će se automatski prenijeti u za to predviđena polja. Pripisati moramo još korisničko ime i zaporku za naš poštanski sandučić e-pošte:

  

Na poveznicama dolje opisani su najčešći primjeri korištenja vlastitog SMTP poslužitelja:

2. Izlazna pošta se šalje putem korisničkog računa na Gmail

Koristite vaš korisnički račun Gmail i vaša izlazna pošta slati će se putem postavki za Gmail na način da našu internetnu aplikaciju povežemo s Gmail računom. Detaljan opis postupka pogledajte na sljedećoj poveznici [1.9.3].

 

1.9.1. Postavke elektroničke pošte za klijenta Yahoo

Ako je naš klijent e-pošte Yahoo, tada putem izbornika |Postavke |Postavke tvrtke |Postavke za slanje e-pošte zadajemo sljedeće postavke SMTP poslužitelja:

Adresa poslužitelja: ssl:smtp.mail.yahoo.com
Port: 465
Kor. ime: vaša e-mail adresa na yahoo mailu, npr. test.eracuni@yahoo.com
Zaporka: vaša aktivna zaporka za prijavu u yahoo mail

Uz navedene postavke u našem programu, dodatno je potrebno u yahoo mail-u aktivirati pristup za druge aplikacije. To učinimo na sljedeći način:

Prijavite se u yahoo mail putem internet preglednika na adresi mail.yahoo.com. Po prijavi otvarite sljedeću poveznicu:https://login.yahoo.com/account/security#other-apps i aktivirajte opciju "Allow apps that use less secure sign in", kao što prikazuje slika dolje:

smtpYahoo.gif

Po zaključenju postupka zaprimiti ćete e-mail potvrdu o uključenju usluge i time će biti omogućeno slanje iz našeg sustava.

 

1.9.2. Postavke elektroničke pošte za klijent Gmail

Ukoliko imamo email otvoren na Gmailu u programu možemo postaviti slanje e-pošte iz programa preko njihovog SMTP poslužitelja za izlaznu poštu. Za slanje svih mailova iz programa preko isto emaila to postavimo u meniju |Postavke |Postavke tvrtke |Postavke za slanje e-pošte. Ukoliko želimo da svaki korisnik iz programa šalje mailove preko svojega email računa zatim to postavimo u meniju |Postavke |Moje postavke |Postavke za slanje e-pošte.

Za pravilno slanje mailova iz programa preko SMTP poslužitelja od Gmaila, zatim je najprije potrebno pravilno postaviti mail da bi on to i omogućio. U nastavku je opisan postupak za pravilne postavke na Gmail računu.

U postavkama Gmail računa je potrebno prvo aktivirati POP za svu poštu. To napravimo u meniju "Postavke-Pregled svih postavki-Prosljeđivanje i POP/IMAP-POP preuzimanje":

  
POP preuzimanje postavimo za svu poštu
  
  Slika 7: POP preuzimanje postavimo za svu poštu

Kada smo to postavili onda je potrebno kreirati zaporku aplikaciju potrebnu za povezivanje s Gmail računom:

1. prijavimo se u svoj "Gmail workspace" te kliknemo na meni za odabir aplikacija:

  
Među google aplikacijama izaberemo naš račun
  
  Slika 8: Među google aplikacijama izaberemo naš račun

2. nakon toga idemo na "Sigurnost" te pronađemo "Potvrda u dva koraka" koju je potrebno uključiti:

  
Potvrda u dva koraka
  
  Slika 9: Potvrda u dva koraka

3. Kada smo prošli kroz sve korake te uključili potvrdu u dva koraka, zatim ponovno kliknemo na "Potvrda u dva koraka":

  

Nakon ponovne prijave nam se otvara stranica za potvrdu u dva koraka gdje idemo do dna stranice gdje ćemo pronaći "Zaporke aplikacije":

  
Zaporke aplikacije
  
  Slika 11: Zaporke aplikacije

Na Gmailu kreiramo jednokratnu lozinku za dostup vanjskih aplikacija do našeg Gmail računa:

  
Odaberemo "Drugo"
  
  Slika 12: Odaberemo "Drugo"

  
Unesemo naziv aplikacije (npr. www.e-racuni.hr)
  
  Slika 13: Unesemo naziv aplikacije (npr. www.e-racuni.hr)

  
Zaporka koju ćemo koristiti u postavkama slanja e-pošte u programu e-racuni
  
  Slika 14: Zaporka koju ćemo koristiti u postavkama slanja e-pošte u programu e-racuni

4. zaporka koju je generirao Gmail kopiramo u postavke SMTP poslužitelja u programu e-racuni:

  
Upišemo zaporku koju smo generirali u prethodnom koraku
  
  Slika 15: Upišemo zaporku koju smo generirali u prethodnom koraku

 

1.9.3. Povezivanje sa računom Gmail

Ako koristimo Gmail adresu za slanje izlazne pošte iz sustava, naš e-mail račun možemo povezati sa sustavom e-racuni.com.

To učinimo na sljedeći način:

Povezivanje uređujemo kroz sljedeće korake:

  
Odabir povezivana s Gmail računom
  
  Slika 16: Odabir povezivana s Gmail računom


  
Prijava u naš Gmail račun
  
  Slika 17: Prijava u naš Gmail račun


  
Nastavak unatoč upozorenju o neprovjerenoj aplikaciji
  
  Slika 18: Nastavak unatoč upozorenju o neprovjerenoj aplikaciji


  
Odobrenje za slanje e-pošte u vašem imenu
  
  Slika 19: Odobrenje za slanje e-pošte u vašem imenu

  
Odobrenje za upravljanje skicama i slanje e-poruka
  
  Slika 20: Odobrenje za upravljanje skicama i slanje e-poruka


  
Konačna potvrda svih dopuštenja
  
  Slika 21: Konačna potvrda svih dopuštenja

Sada imamo uspostavljenu vezu sa Gmail računom, a koju možemo naknadno otkazati. Uspiješno povezivanje sa Gmail računom prikazano je na sljedeći način:

  
Gmail račun uspiješno je povezan
  
  Slika 22: Gmail račun uspiješno je povezan

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024