Bookmark odnosno knjižne oznake za predložak


Kada želite oblikovati predložak za ispis dokumenta u MS Word-u, koristite se određenim knjižnim oznakama tj. bookmark-ima. Uporaba svih bookmark-a kod izrade jednog predloška nije obavezna.

Za ispis podataka o tvrtci, možete koristiti sljedeće bookmarke:

TvrtkaNaziv Naziv tvrtke.
TvrtkaUlica Ulica tvrtke.
TvrtkaPostanskiBrojMjesto Poštanski broj i mjesto tvrtke.
TvrtkaDrzava Država tvrtke.
TvrtkaTelefonskiBr Telefonski broj tvrtke.
TvrtkaFax Fax tvrtke.
TvrtkaMobitelBr Broj mobitela tvrtke.
TvrtkaEmail E-mail adresa tvrtke.
TvrtkaInternetStranica Internetska stranica tvrtke.
TvrtkaOIB OIB tvrtke.
TvrtkaPorezniBr Porezni broj tvrtke.
TvrtkaPdvIdBr PDV ID broj tvrtke.
TvrtkaPdvIdBrZaProdajuUEU PDV ID broj za prodaju u EU.

Za ispis tekstova, koji su pozicionarni na vrhu ili dnu dokumenta, iznad ili ispod zaračunanih stavki ili pak kao završni tekst dokumenta, koristiti možete sljedeće bookmarke:

TekstIznadTekst, koji se ispisuje iznad stavki na dokumentu.
TekstIspodTekst, koji se ispisuje ispod stavki na dokumentu.
TekstIspodLijevoTekst, koji se ispisuje na dnu dokumenta lijevo.
TekstIspodDesnoTekst, koji se ispisuje na dnu dokumenta desno.
DokumentPocetniTekst Poćetni tekst na dokumentu.
DokumentTekstIspodZavršni tekst dokumenta. Odnosi se na tekst, koji se upisuje direktno na dokumentu, u polju 'Završni tekst na dokumentu'.
DokumentZavrsniTekstKlauzule Ispis klauzule za vrstu prodaje koja se ispisuje u određenim primjerima.
DokumentZaglavljeTekstTekst koji će se ispisati u zaglavlju dokumenta, ukoliko nije upisan, ispisati će se podaci tvrtke iz postavki.
DokumentPodnozjeTekstTekst koji će se ispisati u podnožju dokumenta.

Za ispis podataka o poslovnim partnerima (naziv, sjedište, kontaktni podaci i dr.), koristiti možete slijedeće bookmarke:

SifraPartneraŠifra partnera, upisana u podacima o partneru.
SifraPartnera2Šifra partnera. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
SifraKupcaŠifra kupca, upisana u podacima o kupcu.
SifraKupca2Šifra kupca. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
KupacNazivNaziv kupca.
KupacNazivDuploNaziv kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše više puta.
KupacNazivDuplo2Naziv kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše više puta.
KupacNaziv2Naziv kupca u redu za dodatni naziv.
KupacNaziv2DuploNaziv kupca u redu za dodatni naziv. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše više puta.
KupacNaziv2Duplo2Naziv kupca u redu za dodatni naziv. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše više puta.
KupecNazivIzPartnera Ispis naziva partnera iz šifrarnika (u slučaju kada je naziv na adresi za ispostavljanje računa drugačiji od cijelog naziva partnera u šifrarniku).
KupacKontaktnaOsoba Ime i prezime kontaktne osobe.
KupacUlicaUlica kupca.
KupacUlicaIzPartnera Ulica kupca. Podatak se uzima iz šifrarnika (promjene u šifrarniku evidentiraju se i na dokumentu).
KupacUlicaDuploUlica kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše više puta.
KupacUlicaDuplo2Ulica kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše više puta.
KupacPostaMjestoPoštanski broj i mjesto kupca.
KupacPostaMjestoDuploPoštanski broj i mjesto kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše više puta.
KupacPostaMjestoDuplo2Poštanski broj i mjesto kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše više puta.
KupacPostaSamo poštanski broj kupca.
KupacPostaIzPartnera Samo poštanski broj kupca. Podatak se uzima iz šifrarnika (promjene u šifrarniku evidentiraju se i na dokumentu).
KupacPostaDuploSamo poštanski broj kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše više puta.
KupacPostaDuplo2Samo poštanski broj kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše više puta.
KupacMjestoMjesto sjedišta kupca.
KupacMjestoIzPartnera Mjesto sjedišta kupca. Podatak se uzima iz šifrarnika (promjene u šifrarniku evidentiraju se i na dokumentu).
KupacMjestoDuploMjesto sjedišta kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše više puta.
KupacMjestoDuplo2Mjesto sjedišta kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše više puta.
KupacDrzavaDržava kupca.
KupacDrzavaIzPartnera Država kupca. Podatak se uzima iz šifrarnika (promjene u šifrarniku evidentiraju se i na dokumentu).
KupacDrzavaDuploDržava kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše dva puta.
KupacDrzavaSamoStraneDržava kupca se ispiše samo u slučaju, ako nije iz Hrvatske.
KupacDrzavaSamoStraneDuploDržava kupca se ispiše samo u slučaju, ako nije iz Hrvatske. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše dva puta.
KupacFaxFAX broj kupca ukoliko je upisan u podacima kupca.
KupacFaxDuploFAX broj kupca ukoliko je upisan u podacima kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše dva puta.
KupacEmailElektronička adresa kupca ukoliko je upisana u podacima kupca.
KupacEmailDuploElektronička adresa kupca ukoliko je upisana u podacima kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše dva puta.
KupacTelefonTelefonski broj kupca ukoliko je upisan u podacima kupca.
KupacTelefonDuploTelefonski broj kupca ukoliko je upisan u podacima kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše dva puta.
MobitelBroj mobilnog telefona kupca ukoliko je upisan u podacima kupca.
Mobitel2Broj mobilnog telefona kupca ukoliko je upisan u podacima kupca u slučaju kada se podatak mora na dokumentu ispisati dva put.
KupacOIBOsobni identifikacijski broj kupca.
KupacPIBStariMatični broj kupca.
KupacOibIliPdvIDBrojOIB kupca tj. PDV ID broj kupca, ako je kupac iz EU.
KupacOibIliPdvIDBroj2OIB kupca tj. PDV ID broj kupca, ako je kupac iz EU. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
KupacNapomene Napomene na kupcu.
DobavljacNazivNaziv dobavljača.
DobavljacNaziv2Naziv dobavljača. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše dva put.
DobavljacNazivIzPartnera Ispis naziva partnera iz šifrarnika (u slučaju kada je naziv na adresi za ispostavljanje računa drugačiji od cijelog naziva partnera u šifrarniku).
DobavljacUlicaUlica dobavljača.
DobavljacPostaMjestoPoštanski broj i mjesto sjedišta dobavljača.
DobavljacPostaPoštanski broj dobavljača.
DobavljacMjestoMjesto sjedišta dobavljača.
DobavljacDrzavaDržava dobavljača.
DobavljacDrzavaSamoStraneDržava dobavitelja, koja se ispiše samo u slučaju, kada dobavljač nije iz Hrvatske.
DobavljacKupacOibIliPdvIdBrojOIB dobavljača tj. PDV ID broj dobavljača, ako je dobavljač iz EU.
DobavljacFaxBroj fax-a dobavljača.
DobavljacEmailE-mail adresa dobavljača.
DobavljacTelefonTelefonski broj dobavljača.
TekstOibIliPdvIDBroj

Tekst za ispis OIB-a ili PDV ID broja:

  • ako je kupac iz Hrvatske, ispiše se tekst OIB,
  • ako je kupac iz EU, ispiše se tekst PDV ID broj.
TekstOibIliPdvIDBroj2

Tekst za ispis OIB-a ili PDV ID broja (koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.):

  • ako je kupac iz Hrvatske, ispiše se tekst OIB,
  • ako je kupac iz EU, ispiše se tekst PDV ID broj.

Za ispis podataka o dokumentu (broj dokumenta, datum izdavanja, podaci za plaćanje i dr.), koristiti možete sljedeće bookmarke:

BrojDokumentaBroj dokumenta (račun, ponuda, račun za predujam, knjižno odobrenje).
BrojDokumenta2Broj dokumenta (račun, ponuda, račun za predujam, knjižno odobrenje) u slučaju kada želimo da se podatak ispiše dva puta.
BrojDokumenta3Broj dokumenta (račun, ponuda, račun za predujam, knjižno odobrenje) u slučaju kada želimo da se podatak ispiše tri puta.
MjestoIzdavanjaDokumenataMjesto izdavanja dokumenta.
DatumDokumentaDatum izdavanja dokumenta.
DatumDokumenta2Datum izdavanja dokumenta. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
OIBOsobni identifikacijski broj izdavatelja dokumenta.
TRRBroj transakcijskog računa izdavatelja dokumenta.
TRR2Broj transakcijskog računa izdavatelja dokumenta. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
TRR3Broj transakcijskog računa izdavatelja dokumenta. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
IBANIBAN broj transkacijskog računa izdavatelja.
IBAN2IBAN broj transkacijskog računa izdavatelja. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
IBAN3IBAN broj transkacijskog računa izdavatelja. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše tri puta.
SWIFTSWIFT broj transkacijskog računa izdavatelja.
PozivNaBrojPoziv dokumenta po modulu 05 s kontrolnim brojem.
PozivNaBroj2Poziv dokumenta po modulu 05 s kontrolnim brojem. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše više puta.
PozivNaBroj3Poziv dokumenta po modulu 05 s kontrolnim brojem. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše više puta.
PozivNaBrojPoModelu00Poziv dokumenta po modulu 00 tj. 00, kojem slijedi broj dokumenta bez kontrolnog broja.
PozivNaBrojPoModelu002Poziv dokumenta po modulu 00 tj. 00, kojem slijedi broj dokumenta bez kontrolnog broja. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše više puta.
NarudzbaVeza na narudžbu.
VezaNarudzbaKupcaNarudzba Ispis podatka "narudžba" iz narudžbe kupca u slučaju ako račun ima vezu na narudžbu kupca.
MjestoTroskaMjesto troška.
MjestoTroska2Mjesto troška. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podataka ispiše više puta.
MjestoTroskaOpisOpis mjesta troška.
IzSkladista Naziv skladišta.
PoslovnaJedinica Oznaka poslovne jedinice.
BrojUgovora Broj ugovora.
DokumentIzdaoIme i prezime korisnika, koji je izdao dokument.
DokumentIzdaoTelefon Broj telefona izdavatelja dokumenta.
DokumentIzdaoMobitel Broj mobitela izdavatelja dokumenta.
DokumentIzdaoMobitelIliTelefonBroj mobitela ili telefona izdavatelja dokumenta.
DokumentIzdaoEmail E-mail adresa izdavatelja dokumenta.
DokumentIzdaoSifraPartneraŠifra zaposlenika - korisnika, koji je izdao dokument.
KontrolnaKolicinaU taj bookmark upisuje se svota količine svih stavki na dokumentu. Podatak se koristi za kontrolu količine kod ručnog unosa dokumenata.
KontrolnaKolicinaBezDecimalkiIspis ukupne količine svih stavki na dokumentu, bez decimala.
KontrolnaKolicinaIliNistaU taj bookmark upisuje se svota količine svih stavki na dokumentu. Podatak se koristi za kontrolu količine kod ručnog unosa dokumenata. Ispis glede na izabranu opciju u postavkama tvrtke.
NacinDostaveNačin dostave, upisan na dokumentu. Kod otpremnice se odnosi na način otpreme.
AdresaIsporukeCijela adresa isporuke upisana na dokumentu.
AdresaIsporukeDuploCijela adresa isporuke upisana na dokumentu. Koristimo kada želimo da se taj podatak ispiše dva put.
AdresaIsporukeNazivNaziv pri adresi isporuke, u slučaju ako se dokument šalje na adresu isporuke.
AdresaIsporukeNaziv2Naziv pri adresi isporuke, u slučaju ako se dokument šalje na adresu isporuke. Koristimo kada želimo da se taj podatak ispiše dva put.
AdrIspNazivDodatni naziv pri adresi isporuke, u slučaju ako se dokument šalje na adresu isporuke.
AdrIspNaziv2Dodatni naziv pri adresi isporuke, u slučaju ako se dokument šalje na adresu isporuke. Koristimo kada želimo da se taj podatak ispiše dva put.
AdrIsporukeDodNazivIliPreuzetiNazivDodatni naziv pri adresi isporuke, ukoliko nije zatim se ispiše naziv kupca iz dokumenta.
AdrIspUlicaUlica pri adresi isporuke, u slučaju ako se dokument šalje na adresu isporuke.
AdrIspUlica2Ulica pri adresi isporuke, u slučaju ako se dokument šalje na adresu isporuke. Koristimo kada želimo da se taj podatak ispiše dva put.
AdrIspPostaPoštanski broj pri adresi isporuke, ako se dokument šalje na adresu isporuke.
AdrIspPosta2Poštanski broj pri adresi isporuke, ako se dokument šalje na adresu isporuke. Koristimo kada želimo da se taj podatak ispiše dva put.
AdrIspGradMjesto pri adresi isporuke, u slučaju ako se dokument šalje na adresu isporuke.
AdrIspGrad2Mjesto pri adresi isporuke, u slučaju ako se dokument šalje na adresu isporuke. Koristimo kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
AdrIspPostaGradPoštanski broj i mjesto pri adresi isporuke, u slučaju ako se dokument šalje na adresu isporuke.
AdrIspPostaGrad2Poštanski broj i mjesto pri adresi isporuke, u slučaju ako se dokument šalje na adresu isporuke. Koristimo kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
AdrIspDrzavaDržava pri adresi isporuke u slučaju ako se dokument šalje na adresu isporuke.
AdrIspDrzava2Država pri adresi isporuke u slučaju ako se dokument šalje na adresu isporuke. Koristimo kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
AdrIspDrzavaSamoStraneDržava pri adresi isporuke u slučaju kada kupac nije iz Hrvatske.
AdrIspDrzavaSamoStrane2Država pri adresi isporuke u slučaju kada kupac nije iz Hrvatske. Koristimo kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
AdrIspTelefonTelefon pri adresi isporuke ako se dokument šalje na adresu isporuke.
AdrIspTelefon2Telefon pri adresi isporuke ako se dokument šalje na adresu isporuke. Koristimo kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
AdrIspFaxFax broj pri adresi isporuke ako se dokument šalje na adresu isporuke.
AdrIspFax2Fax broj pri adresi isporuke ako se dokument šalje na adresu isporuke. Koristimo kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
DostavnaIliPreuzetaAdresaNazivNaziv pri adresi isporuke, ukoliko nije upisan zatim se ispiše naziv kupca iz dokumenta.
DostavnaIliPreuzetaAdresaNaziv2Dodatni naziv pri adresi isporuke, ukoliko nije upisan zatim se ispiše dodatni naziv kupca iz dokumenta.
DostavnaIliPreuzetaAdresaUlicaUlica pri adresi isporuke, ukoliko nije upisan zatim se ispiše ulica kupca iz dokumenta.
DostavnaIliPreuzetaAdresaPostarskiBrPoštanski broj pri adresi isporuke, ukoliko nije upisan zatim se ispiše poštanski broj kupca iz dokumenta.
DostavnaIliPreuzetaAdresaMjestoMjesto pri adresi isporuke, ukoliko nije upisan zatim se ispiše mjesto kupca iz dokumenta.
DostavnaIliPreuzetaAdresaPostaMjestoMjesto i poštanski broj pri adresi isporuke, ukoliko nije upisan zatim se ispiše mjesto i poštanski broj kupca iz dokumenta.
DostavnaIliPreuzetaAdresaDrzavaDržava pri adresi isporuke, ukoliko nije upisan zatim se ispiše država kupca iz dokumenta.
DostavnaIliPreuzetaAdresaTelefonTelefon pri adresi isporuke, ukoliko nije upisan zatim se ispiše telefon kupca iz dokumenta.
DostavnaIliPreuzetaAdresaFaxFax pri adresi isporuke, ukoliko nije upisan zatim se ispiše fax kupca iz dokumenta.
DokumentTekstIspodArtikli Ispis komercijalno tehničkih uvjeta ili drugog teksta koji se ispisuje na dnu dokumenta iz artikla.

Za ispis podatka na računu zahtjevanih iz naslova fiskalizacije, koristiti možete sljedeće bookmarke:

JIRJedinstveni identifikator računa.
NazivPlusJIRUz JIR se ispiše i naziv/opis polja (značenje podatka).
ZastitniKodIzdavateljaZaštitni kod izdavatelja.
NazivPlusZKIUz ZKI se ispiše i naziv/opis polja (značenje podatka).
DatumIVrijemeIzdavanjaRacuna Datum i vrijeme izdavanja računa.
DatumIzdavanjaRacuna Datum izdavanja računa.
VrijemeIzdavanjaRacunaVrijeme izdavanja računa.
NacinPlacanjaNačin plaćanja računa.
PoslovniProstorNaziv/oznaka poslovnog prostora u kojem je izdan račun.
NaplatniUredjajNaplatni uređaj.

Za ispis podatka o ovjeri dokumenta, koristiti možete sljedeće bookmarke:

KontrolorKnjigovodstveneIspraveKontrolor knjigovodstvene isprave. Oznaka osobe koja je ovjerila dokument.
KontrolorKnjigovodstveneIspraveIliNistaKontrolor knjigovodstvene isprave. Oznaka osobe koja je ovjerila dokument. Ispis glede na izabranu opciju u postavkama tvrtke.

Uz te bookmark-e su za pojedinačne dokumente (račune, račune za predujam, knjižna odobrenja, ponude) na raspolaganju dodatni bookmark-i.

Za tabelu stavki je potrebno izraditi naslovni redak, koji može sadržavati slijedeće bookmarke (stupce):

StavkePozicijaRedni broj stavke.
StavkePozicijaSTockomRedni broj stavke s točkom.
StavkeSifraArtiklaŠifra artikla za stavku.
StavkePrimarnaSkupinaArtikala Ispis primarne skupine artikla na stavci.
StavkeSekundarnaSkupinaArtikala Ispis sekunadarne skupine artikla na stavci.
StavkeBarCodeBar code artikla.
StavkeLOTLOT broj artikla.
StavkeKataloskiBrojKataloški broj artikla.
StavkeSerijskiBrojevi Serijski broj artikla.
StavkeOpisOpis stavke.
StavkeDugiOpisDuži opis stavke za artikl.
StavkeOpisSDuzimOpisomKratki i duži opis artikla.
StavkeArikalDodAtribut1Prvi dodatni atribut za artikal, upisan u podacima o artiklu.
StavkeArikalDodAtribut2Drugi dodatni atribut za artikal, upisan u podacima o artiklu.
StavkeArikalDodAtribut3Treći dodatni atribut za artikal, upisan u podacima o artiklu.
StavkeArikalDodAtribut4Četvrti dodatni atribut za artikal, upisan u podacima o artiklu.
StavkeKomadaNaKgSaKolicinom Ispis komada na mjernu jedinicu s količinom (količina / težina artikla), zaokruženo bez decimala.
StavkeDobavljacArtiklaDobavljač artikla.
StavkeMarkaArtiklaMarka artikla.
StavkeKolicinaKoličina za stavku.
StavkeKolicinaBezDecimalki Količina za stavku bez decimala.
StavkeCijenaKomadaUPakiranjuBezPDV Cijena komada bez PDV-a u pakiranju na stavci.
StavkeCijenaKomadaUPakiranjuSaPDVCijena komada sa PDv-om u pakiranju na stavci.
StavkeKolicinaPakiranjaKoličina pakiranja za stavku.
StavkeKolicinaSaKolicinomPakiranjaKoličina sa količinom pakiranja za stavku.
StavkeTezinaArtikla Težina artikla.
StavkeTezinaSKolicinomArtikla Težina artikla s količinom (težina * količina).
StavkeJedinicaMjereJedinica mjere za stavku.
StavkeJedinicaMjereSKolicinomPakiranjaJedinica mjere s količinom pakiranja.
StavkeJamstveniRokArtiklaJamstveni rok artikla.
StavkeCijenaBezPDVCijena stavke bez PDV.
StavkeCijenaBezPDV2DecCijena stavke bez PDV, ispisana na dva decimalna mjesta.
StavkeCijenaBezPDVSaPopustomCijena stavke bez PDV sa popustom.
StavkeCijenaBezPDVSaPopustom2DecCijena stavke bez PDV sa popustom na dva decimalna mjesta.
StavkeCijenaZaTisucuKomada Cijena za tisuću komada (cijena * 1000).
StavkeCijenaSaPDVCijena stavke sa PDV-om.
StavkeCijenaSaPDV2DecCijena stavke sa PDV-om, ispisana na dva decimalna mjesta.
StavkeCijenaSaPDVZaTisucuKomada Cijena sa PDV-om za tisuću komada (cijena sa PDV-om * 1000).
StavkePopustPostotak popusta za stavku.
StavkePopust2Postotak popusta za stavku. Koristimo u slučajevima kada želimo da se ispiše dva puta.
StavkePopust2DecPostotak popusta za stavku na 2 decimale.
StavkePopustNaStavciPostotak popusta upisan na stavci.
StavkeIznosPopustaNaStavciIznos popusta izračunat na temelju postotka popusta, upisanog na stavci i ne uključuje dodatni popust na cijeli iznos dokumenta.
StavkePovratnaNaknadaVrijednostIznos zaračunate povratne naknade na stavci.
StavkePopustIznosBezPDVIznos popusta bez PDV-a.
StavkePopustIznosSaPDVIznos popusta sa PDV-om.
StavkeStopaPDVStopa PDV-a za stavku.
StavkeIznosBezPDVBezPopustaVrijednost stavke bez PDV-a i bez popusta (cijena * količina).
StavkeIznosBezPDVVrijednost stavke bez PDV-a (cijena * količina popust).
StavkeIznosBezPopustaSaPDVVrijednost stavke bez popusta sa PDV-om.
StavkeIznosPDVIznos PDV-a.
StavkeIznosSaPDVVrijednost stavke sa PDV-om ((cijena * količina popust) + PDV).
StavkeIzracunanaKolIzKolPakiranja Izračunata količina iz količine pakiranja (količina pakiranja / količina).
StavkeBrKomadaUPakiranjuNaKg Broj komada u pakiranju na kilograme (količina pakiranja / težina artikla).
StavkeIzracunanaKolIzKolPakiranja Količine ambalaže (količina / količina pakiranja).
StavkeVezaNarudzbaKupcaNarudzba Veza pojedinačne stavke na narudžbu kupca (ispiše se podatak "narudžba" iz te vezne naruđbe".
ItemsCostCenterDescriptionFromArticle Opis mjesta troška koje je postavljeno na artiklu u šifrarniku artikala.

Ako koristite ispis dokumenta u dvije valute, na raspolaganju su sljedeći bookmark-i:

StavkePovratnaNaknadaUDomValVrijednost povratne naknade u domaćoj valuti (količina * cijena)
StavkeCijenaBezPDVUDomValCijena bez PDV-a u domaćoj valuti
StavkeCijenaBezPDV2DecUDomValCijena bez PDV-a sa dvije decimale u domaćoj valuti
StavkePopustIznosBezPDVUDomValIznos popusta bez PDV-a u domaćoj valuti
StavkeCijenaBezPDVSaPopustomUDOmValCijena bez PDV-a i sa popustom u domaćoj valuti.
StavkeCijenaBezPDVSaPopustom2DecUDOmValCijena bez PDV-a i sa popustom u domaćoj valuti na dvije decimale.
StavkeCijenaSaPDVUDomValCijena sa PDV u domaćoj valuti.
StavkeCijenaSaPDV2DecUDomValCijena sa PDV u domaćoj valuti na dvije decimale.
StavkePopustIznosSaPDVUDomValIznos popusta sa PDV u domaćoj valuti.
StavkeIznosBezPDVUDomValIznos bez PDV-a u domaćoj valuti.
StavkeIznosBezPDVBezPopustaUDomValIznos bez PDV-a i popusta u domaćoj valuti.
StavkeIznosPDVUDomValIznos PDV-a u domaćoj valuti.
StavkeIznosSaPDVUDomValIznos sa PDV-om u domaćoj valuti.
StavkeIznosBezPopustaSaPDVUDomValIznos bez popusta i sa PDV u domaćoj valuti.

Ispod naslovnog reda je potrebno dodati prazan red te u prvo polje staviti bookmark Stavke .

U slučaju kada predložak ne sadrži oznaku Stavke  u tabeli gdje se nalazi red za stavke, stavke se neće ispisati na računu.

Za svote stavki su na raspolaganju slijedeći bookmark-i:

UkupnoBezPopustaSaPDVSvota iznosa stavki sa PDV i bez popusta.
UkupnoBezPopustaPoTipuRacSvota iznosa stavki po tipu računa i bez popusta (maloprodajni - sa PDV-om, veleprodajni - bez PDV-a).
UkupnoIznosPopustaSaPDVUkupni iznos popusta sa PDV.
UkupanIznosPopustaStavkiUkupan iznos popusta, zadanog na stavkama dokumenta.
PopustNaCijeliIznosDokumentaPrikaz postotka popusta, zadanog na cijeli iznos dokumenta.
IznosPopustaNaCijeliIznosDokumentaPrikaz iznosa popusta, zadanog na cijeli iznos dokumenta.
UkupnoBezPDViPopustaSvota iznosa stavki bez PDV-a i popusta.
UkupnoPovratnaNaknadaSvota iznosa povratne naknade, zaračunate na dokumentu.
UkupnoIznosPopustaUkupni iznos popusta.
UkupnoIznosPopustaPozitivnoUkupno iznos popusta pozitivno (bez predznaka - ).
UkupnoPopustPostotak popusta na cijeli iznos računa.
UkupnoBezPDVSvota iznosa postavki bez PDV-a.
UkupnoBezPDV2Svota iznosa postavki bez PDV-a. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše dva puta.
UkupnoNeoporezivoUkupno neoporezivi iznos.
UkupnoOslobodjeniPrometUkupni oslobođeni promet.
StopaPDV0Stopa PDV 0%.
StopaPDV1Stopa PDV 13%.
StopaPDV2Stopa PDV 25%.
StopaPDV3Stopa PDV 5%.
IznosPDVUkupni iznos PDV-a.
OsnovaPDV0Ukupno osnovica za PDV po stopi 0%.
IznosPDV0Ukupni iznos PDV-a po stopi 0%.
OsnovaPDV1Ukupno osnovica za PDV po stopi 13%.
IznosPDV1Ukupni iznos PDV-a po stopi 13%.
OsnovaPDV2Ukupno osnovica za PDV po stopi 25%.
IznosPDV2Ukupni iznos PDV-a po stopi 25%.
IznosPDV3Ukupno osnovica za PDV po stopi 5%.
IznosPDV3Ukupno iznos PDV-a po stopi 5%.
NovcanaValutaNovčana valuta dokumenta.
UkupnoZaUplatuUkupno iznos za platiti.
UkupnoZaPlacanje2Ukupan iznos za platiti. Oznaka se koristi u slučaju, kada se na računu mora taj iznos ispisati dva puta.
UkupnoZaPlacanje3Ukupan iznos za platiti. Oznaka se koristi u slučaju, kada se na računu mora taj iznos ispisati tri puta.
UkupnoZaPlacanjeSlovimaUkupno za platiti ispisano slovima.
UkupnoVecPlacenoDo sada primljene uplate.
UkupnoOstatakZaPlacanjeOstaje za platiti.
UkupnoOstatakZaPlacanje2Ostaje za platiti. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše dva puta.
TecajZaPlacanjeHRKTečaj po kojem su preračunati iznosi za ispis računa u stranoj valuti.
UkupnoZaPlacanjeHRKUkupni iznos za uplatu u HRK.
UkupnoZaPlacanjeEURUkupni iznos za uplatu u EUR, neovisno o valuti dokumenta.
UkupnoZaPlacanjeEURHRUkupni iznos za uplatu u EUR koji koristi konverziju na datum izdavanja dokumenta, ispisuje se ukoliko je dokument u valuti HRK i izdan nakon 01.07.2022.
UkupniIznosOtvoreniSaldoUkupno preostali iznos.
UkupniIznosSIznosomOtvoreniSaldo

Za podatke o plaćanju računa možete koristiti sljedeće bookmarke:

ZabiljezenaUplataPozicijaRedni broj zabilježenog plaćanja.
ZabiljezenaUplataDatumUplateDatum plaćanja.
ZabiljezenaUplataIznos Iznos uplate.
ZabiljezenaUplataValutaValuta uplate.
ZabiljezenaUplataNacinPlacanjaNačin plaćanja zabilježene uplate.
ZabiljezenaUplataNapomeneNapomena za uplatu.

Ispod naslovnog reda je potrebno dodati prazan red te u prvo polje staviti bookmark ZabiljezeneUplate 

Ako koristite ispis dokumenata u dvije valute, na raspolaganju su sljedeći bookmark-i:

UkupnoPovratnaNaknadaUDomValUkupni iznos povratne naknade.
UkupnoBezPDViPopustaUDomValUkupno bez PDV-a i popusta u domaćoj valuti.
UkupnoBezPopustaSaPDVUDomValUkupno bez popusta sa PDV u domaćoj valuti.
UkupnoBezPopustaPoTipuRacUDomValUkupno iznos bez popusta sa PDV-om prema tipu računa, u domaćoj valuti.
UkupnoIznosPopustaPozitivnoUDomValUkupno iznos popusta pozitivno (bez predznaka - ) u domaćoj valuti.
UkupnoIznosPopustaPozitivno2UDomValUkupno iznos popusta pozitivno (bez predznaka - ) u domaćoj valuti ako želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
UkupnoIznosPopustaUDomValUkupni iznos popusta u domaćoj valuti.
UkupnoIznosPopusta2UDomValUkupni iznos popusta u domaćoj valuti, ako želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
UkupnoIznosPopustaSaPDVPozitivnoUDomValUkupni iznos popusta sa PDV pozitivno (bez predznaka - ) u domaćoj valuti.
UkupnoIznosPopustaSaPDVPozitivno2UDomValUkupni iznos popusta sa PDV pozitivno (bez predznaka - ) u domaćoj valuti, ako želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
UkupnoIznosPopustaSaPDVUDomValUkupni iznos popusta sa PDV u domaćoj valuti.
UkupnoIznosPopustaSaPDV2UDomVal Ukupni iznos popusta sa PDV u domaćoj valuti, ako želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
OsnovaPDV0UDomValUkupno osnovica za PDV po stopi 0%.
OsnovaPDV1UDomValUkupno osnovica za PDV po stopi 13%.
OsnovaPDV2UDomValUkupno osnovica za PDV po stopi 25%.
OsnovaPDV3UDomValUkupno osnovica za PDV po stopi 5%.
IznosPDVUDomValUkupni iznos PDV-a.
IznosPDV0UDomValUkupni iznos PDV-a po stopi 0%.
IznosPDV1UDomValUkupni iznos PDV-a po stopi 13%.
IznosPDV2UDomValUkupni iznos PDV-a po stopi 25%.
IznosPDV3UDomValUkupni iznos PDV-a po stopi 5%
UkupnoBezPDVUDomValUkupno bez PDV u domaćoj valuti.
UkupnoBezPDV2UDomValUkupno bez PDV u domaćoj valuti, ako želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
IznosSaPDV0UDomValUkupni iznos sa PDV o stopi 0%.
IznosSaPDV1UDomValUkupni iznos sa PDV o stopi 13%.
IznosSaPDV2UDomValUkupni iznos sa PDV o stopi 25%.
IznosSaPDV3UDomValUkupni iznos sa PDV o stopi 5%.
UkupnoZaUplatuUDomValUkupno za uplatu u domaćoj valuti.
UkupnoZaUplatu2UDomValUkupno za uplatu u domaćoj valuti, ako želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
UkupnoZaUplatu3UDomValUkupno za uplatu u domaćoj valuti, ako želimo da se taj podatak ispiše triput.
UkupnoVecPlacenoUDomValUkupno već plaćeni iznos.
UkupnoOstatakZaPlacanjeUDomValUkupno ostatak za uplatu.
UkupnoOstatakZaPlacanje2UDomValUkupno ostatak za uplatu, ako želimo da se podatak ispiše dvaput.
UkupnoTezinaArtikla Ukupna težina artikala s obzirom na količinu.
UkupnoTezinaArtiklaIzJediniceMjere Ukupna težina artikla iz jedinice mjere.
UkupnoTezinaArtikalaIliNista Ukupna težina artikala s obzirom na količinu. Ispis glede na izabranu opciju u postavkama tvrtke.

Za ispis specifikacije PDV-a, možete koristiti sljedeće bookmarke:

PDVStopaSpecPostotakIspis stope PDV-ja kod specifikacije PDV-a
PDVStopaSpecIznosPDVIspis iznosa PDV-a kod specifikacije PDV-a
PDVStopaSpecIznosPDVUDomValIspis iznosa PDV-ja kod specifikacije PDV-a u domaćoj vlauti
PDVStopaSpecOsnovicaZaPDVOsnovica PDV-a kod specifikacije PDV-a
PDVStopaSpecOsnovicaZaPDVUDomValIspis osnovice PDV-a kod specifikacije PDV-a u domaćoj valuti

Ispod naslovnog reda je potrebno dodati prazan red te u prvo polje staviti bookmark PDVStopaSpec .

Za ispis rekapitulacije PDV-a, možete koristiti sljedeće bookmarke:

PDVRekapitulacijaOpis Opis retka za rekapitulaciju PDV-a (npr. Ukupni iznos bez PDV)
PDVRekapitulacijaIznosUDomVal Iznos retka za rekapitulaciju PDV-a u domaćoj valuti (za ispis dokumenta u dvije valute)
PDVRekapitulacijaIznos Iznos retka za rekapitulaciju PDV-a
PDVRekapitulacijaIznosUPDVValIznos retka za rekapitulaciju PDV-a u valuti obračuna PDV-a (za ispis dokumenta u dvije valute)

Ispod naslovnog reda je potrebno dodati prazan red te u prvo polje staviti bookmark PDVRekapitulacija .

Dodatni bookmarki za upotrebu u HTML predlošcima:

Osim gore navedenih bookmarka, koji se mogu koristiti i u Word i u HTML predlošcima, postoje određeni bookmarki koje su namijenjeni samo za upotrebu u HTML predlošcima:

DokumentZaglavljeHtmlSlikaLogotip za zaglavlje dokumenta u Html formatu (postavke izgleda dokumenata).
DokumentPodnozjeHtmlSlikaLogotip za podnožje dokumenta u Html formatu (postavke izgleda dokumenata).
DokumentZaglavljeHtmlPovecanjeSlike Povećanje logotipa u zaglavlju dokumenta u Html formatu (postavke izgleda dokumenata).
DokumentZaglavljeHtmlPrviRedTekstaPodebljanUvjet Ispis prvog retka teksta podebljano u Html formatu (postavke izgleda dokumenata).
DokumentZaglavljeHtmlSirinaLogotipa Širina prostora za logotip u zaglavlju dokumenta u Html formatu (postavke izgleda dokumenata).
DokumentZaglavljeHtmlPozicijaLogotipa Pozicija logotipa u zaglavlju dokumenta u Html formatu (postavke izgleda dokumenata).
DokumentZaglavljeHtmlPoravnanjeTeksta Poravnanje teksta u zaglavlju dokumenta u Html formatu (postavke izgleda dokumenata).
DokumentSkeniraniPotpisSlikaSkenirani potpis (postavke izgleda dokumenata).
BarkodZaPlacanjeKoristi se za ispis PDF14 koda.
EUraBarkodKoristi se za ispis eURA koda.
FiskalniQRKodKoristi se za ispis QR koda za provjeru fiskalizacije.
StavkeSlikaArtiklaSlika artikla pojedinačne stavke (upotreba u tablici stavki).
StavkeBarCodeGrafikaBarkod artikla pojedinačne stavke (upotreba u tablici stavki)
DocumentIdentifierCodeBoolUvjet s kojim se određuje da li će se ispisati barkod za otvaranje dokumenata u programu, opcija se nalazi u postavkama tvrtke pod Poslovanje-Pri ispisu dokumenata prikaži bar kod identifikatora dokumenta.
DocumentIdentifierQRBarkod za otvaranje dokumenta unutar programa, vrsta je QR kod.
DocumentIdentifierBarcode128Barkod za otvaranje dokumenta unutar programa, vrsta je barkod 128.
DocumentIdentifierBarcode39Barkod za otvaranje dokumenta unutar programa, vrsta je barkod 39.

Za internet trgovine koje podatak o popustu ne šalju u svojim podacima u internet trgovinu e-racuni.com, smo dodali mogućnost korištenja novih bookmarka za ispis istih:

Bookmarci kada je akcija izračunata iz najniže prodajne cijene u zadnjih 30 dana:

Bookmarci za tablicu stavki:

ItemsArticleCachedBoolPodatak o tome da li je stavka na računu artikl iz šifrarnika (0) ili ručno dodana stavka na dokument (1)
ArtPriBySubtToVATAndPricTypeWLowSalPriIspis najniže prodajne cijene u zadnjih 30 dana (u valuti dokumenta)
ItemsActionDiscWithLowestSalesPriceIspis izračunatog popusta (%) glede na najnižu prodajnu cijenu u zadnjih 30 dana i cijene uvežene iz internet trgovine (akcijska cijena)
ItemsActionDiscWithoutDecWithLowSalPriIspis izračunatog popusta (%) glede na najnižu prodajnu cijenu u zadnjih 30 dana i cijene uvežene iz internet trgovine (akcijska cijena) bez decimala (zaokruženo)

Bookmarci za ispis skupnih vrijednosti - rekapitulacije:

ActDiscAmWODiscByPricTypeWithLowSalPriUkupni iznos bez popusta, u obzir se uzima najniža prodajna cijena artikla u zadnjih 30 dana (ukoliko nije bilo prodaje, uzima se cijena iz šifrarnika)
ActDiscAmDiscByPricTypeWithLowSalPriceUkupni iznos popusta svih stavki, popust se računa glede na najnižu prodajnu cijenu u zadnjih 30 dana i cijene uvežene iz internet trgovine (akcijska cijena)

Bookmarci kada je akcija izračunata iz zadnje prodajne cijene:

Bookmarci za tablicu stavki:

ItemsArticleCachedBoolPodatak o tome da li je stavka na računu artikl iz šifrarnika (0) ili ručno dodana stavka na dokument (1)
ArtPriBySubToVATAndPricTypeWLastSalPriIspis zadnje prodajne cijene artikla (u valuti dokumenta)
ItemsActionDiscWithLastSalesPriceIspis izračunatog popusta (%) glede na zadnju prodajnu cijenu artikla i cijene uvežene iz internet trgovine (akcijska cijena)
ItemsActionDiscWithoutDecWithLastSalPriIspis izračunatog popusta (%) glede na zadnju prodajnu cijenu artikla i cijene uvežene iz internet trgovine (akcijska cijena) bez decimala (zaokruženo)

Bookmarci za ispis skupnih vrijednosti - rekapitulacije:

ActDiscAmWODiscByPricTypeWithLastSalPriUkupni iznos bez popusta, u obzir se uzima zadnja prodajna cijena artikla (ukoliko nije bilo prodaje, uzima se cijena iz šifrarnika)
ActDiscAmDiscByPricTypeWithLastSalPriceUkupni iznos popusta svih stavki, popust se računa glede na zadnju prodajnu cijenu artikla i cijene uvežene iz internet trgovine (akcijska cijena)

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024