Prva stranica 
Natrag 
Naprijed 
Novosti 
 Kopiraj URL stranice 
 
Natisni stranNatisni stran / poglavje  
e-računi upute za uporabu  >  Banka  >  Priprema prometa za knj...

Priprema prometa za knjiženje


Priprema prometa za knjiženje tj. likvidaciju izvoda namijenjena je zatvaranju odnosno likvidiranju dokumenata sa plaćanjima na temelju bankovnih izvoda i knjiženju plaćanja na zadani konto. Ovoj funkcionalnosti pristupamo putem pojedinačnog bankovnog izvoda, klikom na gumb Pripremi za knjiženje:

  
Gumb za pripremu na knjiženje izravno u bankovnom izvodu
  
  Slika 1: Gumb za pripremu na knjiženje izravno u bankovnom izvodu


ili masovno za više bankovnih izvoda istovremeno:

  
Pristup neraspoređenim priljevima i odljevima
  
  Slika 2: Pristup neraspoređenim priljevima i odljevima


Prije povezivanja priljeva i odljeva sa veznim dokumentima, prilagoditi možemo postavke/rezultat obrade likvidacije prometa. U postavkama tako možemo zadati, želimo li na izabrani vezni dokument prenijeti podatak o plaćanju, a što možemo zadati za svaku vrstu dokumenta pojedinačno. Na raspolaganju je i dodatna opcija za specifične slučajeve u fakturiranju, kada se u pozivu na broj koristi šifra partnera iz našeg šifrarnika:

  
Odabir postavki likvidacije priljeva/odljeva
  
  Slika 3: Odabir postavki likvidacije priljeva/odljeva

---
Zadnja sprememba 29.10.2020 8:26:02
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024