Združivanje zbirnih naloga za plaćanje

Opcijom združivanja otvorenih zbirnih naloga za plaćanje možemo umjesto prijenosa pojedinačnih datoteka u program internet bankarstva uvoziti sve naloge u jednoj, zbirnoj datoteci.

Nalozima za plaćanje pristupamo putem izbornika |Banka |Nalozi za plaćanje. Otvara se maska za Pregled i pretraživanje zbirnih naloga, na kojoj označimo koje zbirne naloge želimo združiti. To učinimo tako da mišem kliknemo na pojedini redak i tako ga označimo (oboji se plavo), kao što prikazuje sljedeća slika:

  
Pregled zbirnih naloga
  
  Slika 1: Pregled zbirnih naloga

Nakon što označimo zbirne naloge koje želimo združiti, kliknemo na izbornik za dodatne mogućnosti u kojem izaberemo funciju Združi zbirne naloge:

  
Funkcija za združivanje zbirnih naloga
  
  Slika 2: Funkcija za združivanje zbirnih naloga

Odabirom te funkcije otvara se novi prozor sa svim izabranim zbirnim nalozima, koje ćemo združiti u novi zbirni nalog i posljedično obrisati pojedinačne zbirne naloge. Pri tom možemo izabrati TRR iz kojeg ćemo izvršiti plaćanje, upišemo opis novog zbirnog paketa, a prema potrebi naknadno možemo izmjeniti i odabir zbirnih naloga koje ćemo finalno združiti, kao što prikazuje slika dolje:

  
Odabir i potvrda zbirnih naloga za združivanje
  
  Slika 3: Odabir i potvrda zbirnih naloga za združivanje

Po potvrdi unosa, otvara se novi zbirni nalog za plaćanje, kojeg možemo izvoziti za uvoz u internet bankarstvo.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024