Artikli

U modulu |Zalihe |Šifrarnici i postavke |Artikli nalazi se šifrarnik artikala u kojem su dostupne sljedeće programske funkcije:

 

1. Pregled i pretraživanje artikala

Šifrarniku artikala možemo pristupiti kroz modul |Zalihe |Šifrarnici i postavke |Artikli:

  
Uvid u šifrarnik artikala
  
  Slika 1: Uvid u šifrarnik artikala

Pregled i pretraživanje artikala u šifrarniku je moguće po sljedećim kriterijima:

Šifra artiklaUpišemo šifru artikla.
Riječ iz opisaUpišemo opis ili riječ iz opisa artikla.
DobavljačUpišemo dobavljača artikla.
Bar kodUpišemo bar kod artikla. Moguća uporaba čitača bar koda!
MarkaUpišemo marku artikla.
Status artiklaIz padajućeg izbornika, klikom na dropDown.gif izaberemo status artikla (aktivan, neaktivan).
Kataloški brojUpišemo kataloški broj artikla.
Vrsta artiklaIz padajućeg izbornika, klikom na dropDown.gif izaberemo vrstu artikla (prodaja usluga, prodaja robe - evidencija zaliha, materijal,...)

Klikom na šifru artikla otvoriti će se maska s prikazom dodatnih podataka o artiklu:

  
Prikaz svih podataka o artiklu
  
  Slika 2: Prikaz svih podataka o artiklu

Prema potrebi, podatke o artiklu možemo izmijeniti/dopuniti klikom na gumb Izmijeni u alatnoj traci:

  
  
Izmijena/dopuna podataka o artiklu
  
  Slika 4: Izmijena/dopuna podataka o artiklu

Nakon unosa željenih izmijena, kliknemo na gumb U redu i izmjene spremimo klikom na gumb Spremi u alatnoj traci.

Značenje pojedinačnog polja za unos podataka opisano je na stranici Unos podataka o artiklu [2].

 

2. Unos podataka o artiklu

Novi artikal možemo dodati u šifrarnik kroz modul |Zalihe |Šifrarnici i postavke |Artikli, klikom na gumb Unos novog artikla. Otvoriti će se sljedeća maska za unos podataka:

  
  
  
Maska za unos podataka o artiklu
  
  Slika 7: Maska za unos podataka o artiklu

U polja za unos upisujemo sljedeće podatke:

Šifra artiklaUpišemo željenu šifru artikla. Unos podatka je obavezan.
Naziv artiklaUpišemo naziv artikla. Unos podatka je obavezan.
Opis artiklaUpišemo opis artikla. Unos podatka nije obavezan. Klikom na |+ Dodaj opis artikla na stranom jeziku možemo upisati opis artikla na stranom jeziku, a taj se podatak može ispisati na našim prodajnim dokumentima ako to zadamo u postavkama ispisa dokumenata.
Bar kodUpišemo bar kod artikla. Prethodno je potrebno u postavkama tvrtke definirati preuzeti standard bar koda. To možemo učiniti u modulu |Postavke |Postavke tvrtke |Opće postavke |Poslovanje, odabirom odgovarajućeg standarda iz padajućeg izbornika, u polju Preuzeti standard bar kode.
Kataloški brojUpišemo kataloški broj artikla.
Primarna skupina artikalaU padajućem izborniku izaberemo primarnu skupinu artikla. Skupinu artikla je potrebno prethodno upisati u šifrarnik skupina, u modulu |Zalihe |Šifrarnici i postavke |Skupine artikala.
Sekundarna skupina artikalaU padajućem izborniku izaberemo sekundarnu skupinu artikla. Skupinu artikla je potrebno prethodno upisati u šifrarnik skupina, u modulu |Zalihe |Šifrarnici i postavke |Skupine artikala.
MarkaUpišemo marku artikla.
Jamstveni rokIzaberite broj mjeseci za jamstvo artikla.
DobavljačUpišemo dobavljača artikla. Odabir je moguć iz postojećeg šifrarnika dobavljača, a ako dobavljača još nismo upisali u šifrarnik, to možemo učiniti direktno na stranici za unos novog artikla, klikom na gumb Novi unos.
Jedinica mjereIzaberemo jedinicu mjere. Unos podatka je obavezan. U slučaju da se u padajućem izborniku ne nudi odgovarajuća jedinica mjere, upišemo ju ručno.
Količina pakiranjaUpišemo količinu pakiranja.
Minimalna zalihaUpišemo minimalnu zalihu.
Vrsta artiklaU padajućem izborniku izaberemo vrstu artikla. Ako kao vrstu artikla izaberemo prodaja usluga, evidencija robe - zalihe se ne vode i prodaja licencije, artikal nećemo moći dodati na skladišne dokumente (otpremnice, primke i dr.)

Dodatne mogućnosti

Promjena cijene je dopuštenaOznačimo ako želimo imati mogućnost ručne promjene prodajne cijene artikla na prodajnom dokumentu npr. direktno na računu. Pozor! Navedenu opciju ne preporučamo u slučaju maloprodaje (pri promjeni maloprodajnih cijena se unosi zapisnik!).
Promjena opisa je dopuštenaOznačimo ako želimo imati mogućnost ručne izmjene/dopune opisa artikla direktno na prodajnom dokumentu.
Dopuštena promjena stope PDV-aOznačimo ako želimo imati mogućnost promjene stope PDV-a artikla direktno na prodajnom dokumentu.
Artikal je raspoloživ (aktivan)Označimo je li artikal aktivan. U suprotnome se vodi kao nekativan, što znači da ga ne možemo dodati na prodajne i skladišne dokumente.
Uporaba serijskih brojevaOznačimo ako za artikal koristimo serijske brojeve.
Zaliha se vodi po LOT brojevimaOznačimo ako zalihu artikla vodimo po LOT brojevima.
Povratna naknada za ambalažuOznačimo ako na artiklu obračunavamo povratnu naknadu za ambalažu.
Uporaba cjenikaOznačimo ako želimo koristiti cjenik. U suprotnome će se pri kreiranju prodajnih dokumenata kao i pri ispisu izvještaja o prodaji uzimati cijene upisane unutar kalkulacije cijena. Ako želimo koristiti cjenik označimo Da, a ako želimo koristiti cijene upisane unutar kalkulacije cijene (npr. podatak prenijet sa primke), upišemo Ne.
ISO kod valuteIzaberemo valutu.
Nabavna cijenaUpišemo nabavnu cijenu artikla. Ako tvrtka može odbiti pretporez, tada se unosi nabavna cijena bez PDV-a.
Unos kalkulacije prodajne cijeneKlikom na gumb Unos kalkulacije prodajne cijene otvoriti će se maska za unos kalkulacije cijene artikla. Unos je obavezan ako u e-računima vodimo zalihe.
Veleprodajna cijenaUpišemo veleprodajnu cijenu.
Stopa PDVIzaberemo stopu PDV-a.
Maloprodajna cijenaUpišemo maloprodaju cijenu.
Za preračun u novčanu valutu računa se upotrijebi tečajIzaberete tečaj za preračun u novčanu valutu računa.
Težina artiklaUpišemo težinu artikla.
Komercijalno tehnični uvjeti ili druge napomene, koje će se ispisati na dnu dokumentaUpišemo dodatne napomene koje će se ispisati na prodajnom dokumentu u trenutku kada dodamo artikal.
Konto za knjiženje prihoda od prodaje domaćim kupcimaIz padajućeg izbornika izaberemo konto za knjiženje prihoda od prodaje domaćim kupcima. Konto je prethodno potrebno unijeti u kontni plan. Unos nije obavezan (pri knjiženju računa će se u ozbir uzeti postavke automatskog knjiženja).
Konto za knjiženje prihoda od prodaje inozemnim kupcimaIz padajućeg izbornika izaberemo konto za knjiženje prihoda od prodaje inozemnim kupcima. Konto je prethodno potrebno unijeti u kontni plan. Unos nije obavezan (pri knjiženju računa će se u ozbir uzeti postavke automatskog knjiženja).
Konto za knjiženje nabaveIz padajućeg izbornika izaberemo konto za knjiženje nabave. Konto je prethodno potrebno unijeti kontni plan. Unos nije obavezan (pri knjiženju računa će se u ozbir uzeti postavke automatskog knjiženja).
Mjesto troškaIz padajućeg izbornika izaberemo mjesto troška na koje ćemo vezati artikal.
Vidljivost u online trgoviniAtribut utječe na vidljivost artikla u online trgovini/katalogu ili pri sinkronizaciji odnosno izvozu artikala u internet trgovinu.

Kada završimo s unosom svih podataka o artiklu, unos potvrdimo klikom na gumb U redu i podatke spremimo klikom na gumb Spremi u alatnoj traci.

 

3. Cjenik

Pri unosu artikala u šifrarnik [2], unosimo i kalkulaciju cijena. Ako ne želimo koristiti prodajne cijene upisane unutar kalkulacije, tada možemo upisati cjenik za svaki artikal pojedinačno.

Da bismo unijeli cjenik za pojedinačni artikal, u šifrarniku artikala kliknemo na šifru željenog artikla.

Na stranici s podacima o artiklu kliknemo na jezičak Cjenik i otvoriti će se maska za unos novog cjenika kao i za pregled već postojećih cjenika:

  
Otvaranje stranice za pregled i unos cjenika
  
  Slika 8: Otvaranje stranice za pregled i unos cjenika

Novi cjenik možemo upisati samo u slučaju kada na artiklu zadamo da se koristi cjenik:

  
Označavanje da se za artikal koristi cjenik
  
  Slika 9: Označavanje da se za artikal koristi cjenik

Za unos novog cjenika kliknemo na gumb Dodaj novi cjenik i u polja za unos upišemo sljedeće podatke:

  
Unos novog cjenika
  
  Slika 10: Unos novog cjenika

Vrijedi odUpišemo datum od kojeg vrijedi cjenik.
Vrijedi doUpišemo datum do kojeg vrijedi cjenik.
ISO kod valuteIzaberemo valutu cjenika.
Nabavna cijenaUpišemo nabavnu cijenu artikla.
Veleprodajna cijenaUpišemo veleprodajnu cijenu artikla.
Maloprodajna cijenaUpišemo maloprodajnu cijenu artikla.

Unos podataka potvrdimo klikom na gumb U redu.

 

4. Cjenici po kupcima

Program omogućuje unos odvojenih cjenika artikala po kupcima. To znači da će se pri izradi prodajnog dokumenta umjesto općeg cjenika koristiti cijena, zadana za točno tog kupca.

Odvojeno po kupcima možemo definirati samo veleprodajne cijene bez PDV. U maloprodaji odvojeni cjenici nisu mogući.

4.1 Unos cjenika za kupca

Unosu cjenika za kupca prethodi izvoz postojećeg općeg cjenika ili odvojenog cjenika za izabranog kupca. Najprije u izborniku |Partneri |Kupci izaberemo kupca i zatim u alatnoj traci kliknemo na opciju |Izvoz cjenika za kupca > Otvori u Excelu.

  
Izvoz cjenika za kupca u excel datoteku
  
  Slika 11: Izvoz cjenika za kupca u excel datoteku

Po izvozu će program pripremiti tablicu, koja sadrži po jedan red za svaki aktivni artikal, sa sljedećim stupcima (slika dolje):

  
Cjenik, izvožen u excel datoteku
  
  Slika 12: Cjenik, izvožen u excel datoteku

Stupci u datoteci su sljedeći:

stupac AŠifra artikla
stupac BNaziv artikla
stupac CKataloški broj artikla
stupac DPrimarna skupina tj. kategorija artikla
stupac EVeleprodajna cijena bez PDV
stupac FNovčana valuta u kojoj je određena cijena
stupac GIndikacija je li cijena određena posebno za kupca (DA) ili je to cijena iz općeg cjenika(NE).

Kada želimo pripremiti odvojeni cjenik za pojedinačnog kupca, unosimo ga kroz excel datoteku u skladu s gore navedenim redoslijedom stupaca. Po pripremi cjenika, uvoziti ga možemo klikom na opciju |Uvoz cjenika artikala za kupca iz datoteke. Prije uvoza datoteke program nas traži unos datuma važenja cjenika. Upisuje se datum od kojeg nadalje vrijede cijene iz datoteke. Ako za bilo koji artikal već postoji cjenik s kasnijim datumom, u tom će slučaju za takav artikal vrijediti cijena iz datoteke samo do već upisanog kasnijeg datuma.

 

5. Zalihe

Za svaki artikal možemo voditi zalihu, ukoliko to zadamo pri unosu osnovnih podataka o artiklu [2]. Vođenje zaliha će nam tako biti omogućeno, ukoliko u polju Vrsta artikla izaberemo prodaja robe - evidencija zaliha, materijal, poluproizvod ili proizvod.

Za uvid u kretanje zalihe pojedinačnog artikla, potrebno je u šifrarniku artikala kliknuti na šifru artikla i zatim otvoriti stranicu naziva Zalihe, kao što prikazuje slika dolje:

  
Otvaranje stranice s prikazom kretanja zalihe izabranog artikla
  
  Slika 13: Otvaranje stranice s prikazom kretanja zalihe izabranog artikla

Otvaranjem stranice Zalihe prikazati će se popis svih skladišnih dokumenata, na temelju kojih se je mjenjala zaliha izabranog artikla. U stupcu Tekuće zalihe na uvid dobivamo i podatak o konačnom stanju zalihe:

  
Prikaz skladišnih dokumenata na temelju kojih se je mjenjala zaliha izabranog artikla
  
  Slika 14: Prikaz skladišnih dokumenata na temelju kojih se je mjenjala zaliha izabranog artikla

Prikaz podataka možemo ograničiti po sljedećim kriterijima:

Transakcije od: do:Upišemo razdoblje za koje želimo pogledati kretanje zalihe.
SkladišteIz padajućeg izbornika izaberemo skladište za koje želimo pogledati kretanje zalihe.
Tip transakcijeIzaberemo tip transakcije - želimo li pregledati dokumente koji se odnose na zaprimanje robe ili dokumente koji se odnose na otpremu robe ili želimo pregledati sve dokumente zajedno.

 

6. Uvoz artikala iz Excela

Ako želimo unijeti veći broj artikala u program, na raspolaganju je mogućnost uvoza artikala iz datoteke.

Uvoz artikala pokrećemo u modulu |Zalihe |Šifrarnici i postavke |Artikli, klikom na gumb Više i odabirom opcije |Uvoz artikala iz datoteke.

Preduvjet za uspiješan uvoz podataka je prilagodba datoteke u skladu sa zahtjevanom strukturom.

U datoteci moraju biti minimalno zadani stupci sa šifrom i nazivom artikla.

Zahtjevana struktura podataka u Excel ili OpenOffice Calc datoteci je sljedeća (redni brojevi su redni brojevi stupaca u preglednici):

1.Šifra artikla.
2.Naziv artikla.
3.Maloprodajna cijena (MPC) s PDV-om.
4.Veleprodajna cijena (VPC) bez PDV-a.
5.Nabavna cijena bez PDV-a.
6.Novčana valuta.
7.Jedinica mjere.
8.Stopa PDV.
9.Bar kod.
10.Kataloški broj.
11.Šifra dobavljača.
12.Naziv dobavljača.
13.Vrsta artikla. (0-prodaja usluga, 1-prodaja robe zalihe se ne vode, 2-prodaja robe - evidencija zaliha, 3-prodaja licence,4-materijal, 5-poluproizvod, 6-proizvod)
14.Šifra primarne skupine artikla.
15.Dopuštena promjena cijene (0=NE, 1=DA).
16.Dopuštena promjena opisa (0=NE, 1=DA).
17.Dopuštena promjena PDV (0=NE, 1=DA).
18.Artikal je na prodaju tj. aktivan (0=NE, 1=DA).
19.Uporaba serijskog broja (0=NE, 1=DA).
20.Opis artikla.
21.Sekundarna skupina.
22.Marka.
23.Konto prihoda od domaćih kupaca.
24.Konto prihoda od stranih kupcev.
25.Konto za knjiženje nabave.
26.Oznaka (šifra) mjesta troška.
27.Težina artikla.
28.Vođenje zaliha po LOT brojevima (0=NE, 1=DA).
29.Minimalna zaliha.
30.Jamstveni rok.
31.Količina pakiranja.
32.Uporaba cjenika.
33.Blokiranje dodavanja artikla na otpremnicu ako nema zalihe na skladištu (0=NE, 1=DA).
34.Blokiranje dodavanja artikla na otpremnicu ako nema zalihe ni na jednom skladištu (0=NE, 1=DA).
35.Dobavljačeva cijena.
36.Postotak VP marže.
37.Iznos VP marže.
38.Postotak MP marže.
39.Iznos MP marže.
40.Iznos PDV-a.
41.Država porijekla.
42.Preuzeta lokacija u skladištu.
43.Povratna naknada.
44.Konto za knjiž.prihoda od prodaje u EU.
45.Širina artikla.
46.Visina artikla.
47.Dubina artikla.
48.Vrsta prodaje - općenito.
49.Vrsta prodaje za domaće PDV obveznike.
50.Vrsta prodaje za PDV obveznike iz EU.
51.Vrsta prodaje za kupce izvan EU.
52.Interni naziv artikla.
53.Vidljiv u online trgovini ("1 = DA", "0 = NE")
54.Obračun poreza na potrošnju.
55.Artikal je alkoholno piće.
56.Naziv artikla na engleskom jeziku.
57.Opis artikla na engleskom jeziku.
58.Naziv artikla na njemačkomjeziku.
59.Opis artikla na njemačkom jeziku.
60.Naziv artikla na talijanskom jeziku.
61.Opis artikla na talijanskom jeziku.
62.Naziv artikla na slovenskom jeziku.
63.Opis artikla na slovenskom jeziku.
64.Naziv artikla na mađarskom jeziku.
65.Opis artikla na mađarskom jeziku.
66.Opis 1. dodatnog atributa na artiklu (Postavke tvrtke >> Poslovanje).
67.Opis 2. dodatnog atributa na artiklu (Postavke tvrtke >> Poslovanje).
68.Opis 3. dodatnog atributa na artiklu (Postavke tvrtke >> Poslovanje).
69.Opis 4. dodatnog atributa na artiklu (Postavke tvrtke >> Poslovanje).

Vrste prodaje koje se mogu unijeti na artikl u stupcima 48, 49, 50 , 51 te pripadujuće oznake koje se upisuju u datoteku:

OznakaVrsta prodaje
0 Oporezive isporuke dobara i usluga u RH
1 Oslobođene isporuke - s pravom na odbitak pretporeza
2 Oslobođene isporuke - bez prava na odbitak pretporeza (tuzemstvo)
3 Oslobođene isporuke - ostalo
4 Oslobođene isporuke u vezi s međunarodnim prijevozom
7 Ne podliježe oporezivanju (ne ide u PDV evidencije)
10 Prolazna stavka - boravišna pristojba
11 Prolazna stavka - putno osiguranje
12 Prolazna stavka - ostalo
13 Prolazna stavka - Povratna naknada za ambalažu
14 Isporuke dobara i usluga u RH za koje PDV obračunava primatelj
15 Oslobođene isporuke dobara u drugim DČ (isporuke na daljinu) (obračun stranog PDV-a)
16 Oslobođene isporuke - obavljene usluge unutar EU (PDV obračunava primatelj)
17 Oslobođene isporuke - obavljene usluge osobama bez sjedišta u RH
18 Oslobođene isporuke - isporuke novih prijevoznih sredstava u EU
19 Oslobođene isporuke dobara unutar EU
20 Oslobođene isporuke - sastavljanje i postavljanje dobara u drugoj DČ EU (obračun stranog PDV-a)
21 Oslobođene isporuke - trostrane isporuke dobara unutar EU
22 Oslobođene isporuke - izvoz dobara izvan EU
23 Oslobođene isporuke dobara unutar EU (carinski postupci 42 i 63)
25 Oslobođene isporuke - isporuke dobara osobama bez sjedišta u RH
26 Poseban postupak oporezivanja putničkih agencija
27 Poseban postupak oporezivanja putničkih agencija - oslobođeno
28 Oslobođene isporuke - trostrane isporuke dobara unutar EU (drugi porezni obveznik)
100 Obavljene elektronske usluge unutar EU (obračun stranog PDV-a)
101 Posebni postupak oporezivanja marže u prometu rabljenih dobara
102 Posebni postupak oporezivanja marže u prometu rabljenih dobara - oslobođeni promet

Program omogućuje uvoz artikala iz datoteka u formatu Excel, Openoffice.Calc, i csv.

Struktura datoteke za uvoz artikala je identična strukturi datoteke koju dobijemo izvozom artikala iz programa.

  
Primjer datoteke za uvoz artikala
  
  Slika 15: Primjer datoteke za uvoz artikala

Primjer datoteke u Excel formatu:

Artikli.xls
Veličina: 67,00 kB

Po prilagodbi datoteke, pokrenuti možete uvoz podataka u programa. Na slici je prikazano gdje se ta mogućnost u programu nalazi:

  
Funkcionalnost za pokretanje uvoza šifrarnika artikala
  
  Slika 16: Funkcionalnost za pokretanje uvoza šifrarnika artikala

Pokretanjem uvoza, otvoriti će se maska za odabir datoteke koju želimo uvoziti.

Kao što je prikazano na slici dolje, unutar maske dodajemo datoteku koju smo prethodno prilagodili zahtjevanoj strukuturi za uvoz te istovremeno određujemo:

  
Odabir datoteke i definiranje dodatnih parametara za uvoz podataka
  
  Slika 17: Odabir datoteke i definiranje dodatnih parametara za uvoz podataka

Datoteku odaberemo klikom na gumb Pretraži (Browse) i definiramo dodatne parametre uvoza.

Primjer pretraživanja datoteke:

  
Pretražite i kliknete na traženu datoteku
  
  Slika 18: Pretražite i kliknete na traženu datoteku

Na kraju kliknemo na gumb Uvoz podataka i podaci o artiklima će biti uvoženi u program!

 

7. Uvoz artikala iz datoteke pomoću čarobnjaka

Uvoz šifrarnika artikala iz datoteke pomoću čarobnjaka omogućuje ažuriranje podataka postojećih artikala u šifrarniku odnosno uvoz podataka novih artikala te se nalazi u meniju |Zalihe |Artikli. Klikom na gumb Više nam se otvore dodatne mogućnosti gdje izaberemo opciju Uvoz artikala iz datoteke (Excel, CSV, ...) - Novo:

  
Šifrarnik artikala možemo uvoziti iz datoteke pomoću čarobnjaka
  
  Slika 19: Šifrarnik artikala možemo uvoziti iz datoteke pomoću čarobnjaka

Funkcija je prije svega korisna za tvrtke koje su se registrirali na program e-racuni.hr te su šifrarnik artikala do sada vodili u excelu ili su šifrarnik artikala izvozili iz programa koji su do sada koristili. Uporabom ove funkcionalnosti nije potrebno prije uvoza prilagođavati strukturu podatka u excelu. Podatke je moguće uvoziti iz datoteke u formatu xls, csv ili ods.

7.1 1. Uvoz datoteke

Odabirom gornje opcije nam se otvara forma za uvoz podataka gdje prvo odaberemo datoteku za uvoz te kliknemo na gumb Naprijed:

  
Odabir datoteke iz koje radimo uvoz artikala
  
  Slika 20: Odabir datoteke iz koje radimo uvoz artikala

7.2 2. Kontrola podataka

Nakon potvrde izabrane datoteke nam se u idućem koraku otvara stranica za kontrolu i pripremu podataka koje ćemo uvoziti u program.Na toj stranici određujemo koji atribut artikla predstavlja koji podatak stupca u datoteci.Program iz datoteke pročita sadržaj odnosno redoslijed stupaca i prikaže ih u obliku tablice:

  
Prikaz podataka iz datoteke
  
  Slika 21: Prikaz podataka iz datoteke

Prvo označimo da li se u našoj datoteci u prvom redu nalaze nazivi stupaca te dodatno izaberemo format zapisa datuma i format zapisa decimalnih brojeva u datoteci:

  
Općenite postavke uvoza podataka
  
  Slika 22: Općenite postavke uvoza podataka

Nakon toga nastavljamo s preslikom podataka iz datoteke u odgovarajuće atribute artikla koje ćemo uvoziti.Preslika se radi po redoslijedu prvo za stupac A zatim B, C, itd. do zadnjega stupca u datoteci.Ukoliko u stupcu A imamo u našoj datoteci šifru artikla, zatim to budemo izabrali kao što je prikazano na slici:

  
Preslika podataka iz datoteke
  
  Slika 23: Preslika podataka iz datoteke

Preslika podatka o šifri artikla se spremi u tablicu s desne strane te zatim nastavljamo s ostalim stupcima sve dok ne napravimo presliku za sve stupce u datoteci koje ćemo uvoziti u program:

  
Preslika podataka iz datoteke
  
  Slika 24: Preslika podataka iz datoteke

Kada smo napravili presliku podataka za sve stupce iz datoteke zatim idemo na sljedeći korak klikom na gumb Naprijed.

Na idući korak možemo ići tek kada smo napravili presliku barem za sve obavezne podatke, do tada je gumb Naprijed onemogućen.

  
Gumb "Naprijed" je onemogućen dok ne napravimo presliku za sve obavezne podatke
  
  Slika 25: Gumb "Naprijed" je onemogućen dok ne napravimo presliku za sve obavezne podatke


Za označavanje dodatnih mogućnosti na artiklima (Dopuštena promjena cijene, Dopuštena promjena opisa, ...) potrebno je unijeti 0 (Ne) ili 1 (Da).

7.3 3. Dodatni podaci

Otvara nam se stranica s dodatnim postavkama gdje za nove artikle možemo odabrati još neke dodatne mogućnosti prilikom uvoza, te što napraviti s artiklima koji već postoje u šifrarniku artikala:

  
Dodatne postavke za uvoz novih/postojećih artikala
  
  Slika 26: Dodatne postavke za uvoz novih/postojećih artikala

Kada smo sve željeno označili potvrdimo uvoz podataka klikom na gumb Završi.Po završenom uvozu dobijemo prikaz obavijesti o uvoz te popis upozorenja/grešaka ukoliko postoje u datoteci:

  
Obavijest u uvozu/ažuriranju artikala iz datoteke
  
  Slika 27: Obavijest u uvozu/ažuriranju artikala iz datoteke

U datoteci moraju biti minimalno označeni stupci sa šifrom i nazivom artikla.


Vrste prodaje koje se mogu unijeti na artikl te pripadujuće oznake koje se upisuju u datoteku:

OznakaVrsta prodaje
0 Oporezive isporuke dobara i usluga u RH
1 Oslobođene isporuke - s pravom na odbitak pretporeza
2 Oslobođene isporuke - bez prava na odbitak pretporeza (tuzemstvo)
3 Oslobođene isporuke - ostalo
4 Oslobođene isporuke u vezi s međunarodnim prijevozom
7 Ne podliježe oporezivanju (ne ide u PDV evidencije)
10 Prolazna stavka - boravišna pristojba
11 Prolazna stavka - putno osiguranje
12 Prolazna stavka - ostalo
13 Prolazna stavka - Povratna naknada za ambalažu
14 Isporuke dobara i usluga u RH za koje PDV obračunava primatelj
15 Oslobođene isporuke dobara u drugim DČ (isporuke na daljinu) (obračun stranog PDV-a)
16 Oslobođene isporuke - obavljene usluge unutar EU (PDV obračunava primatelj)
17 Oslobođene isporuke - obavljene usluge osobama bez sjedišta u RH
18 Oslobođene isporuke - isporuke novih prijevoznih sredstava u EU
19 Oslobođene isporuke dobara unutar EU
20 Oslobođene isporuke - sastavljanje i postavljanje dobara u drugoj DČ EU (obračun stranog PDV-a)
21 Oslobođene isporuke - trostrane isporuke dobara unutar EU
22 Oslobođene isporuke - izvoz dobara izvan EU
23 Oslobođene isporuke dobara unutar EU (carinski postupci 42 i 63)
25 Oslobođene isporuke - isporuke dobara osobama bez sjedišta u RH
26 Poseban postupak oporezivanja putničkih agencija
27 Poseban postupak oporezivanja putničkih agencija - oslobođeno
28 Oslobođene isporuke - trostrane isporuke dobara unutar EU (drugi porezni obveznik)
100 Obavljene elektronske usluge unutar EU (obračun stranog PDV-a)
101 Posebni postupak oporezivanja marže u prometu rabljenih dobara
102 Posebni postupak oporezivanja marže u prometu rabljenih dobara - oslobođeni promet

 

8. Internetska tržnica

Ukoliko imamo program povezan s internet trgovinom (ili više njih) u koje želimo izvoziti podatke artikala, možemo odrediti zasebno za svaku internet trgovinu u koju želimo raditi izvoz podataka artikala.

To odredimo na samom artiklu u rubrici Internetska tržnica:

  
Pregled internetske tržnice
  
  Slika 28: Pregled internetske tržnice

Internetska tržnica je namjenjena tvrtkama koji imaju internet trgovine na platformama koje podržavaju izvoz artikala iz programa e-racuni.com u internet trgovinu. Izvoz artikala može biti ručni (masovna obrada) ili automatski, ovisno od postavki same internet trgovine u programu.

Kada kliknemo na Izmijeni otvara nam se mogućnost označavanja svake internet trgovine u koju želimo izvoziti podatke otvorenog artikla, ukoliko internet trgovinu ne označimo zatim se u nju podaci ne budu izvozili:

  
Odabir internet trgovina
  
  Slika 29: Odabir internet trgovina

Kako napraviti izvoz artikala možemo vidjeti na stranici Izvoz artikala u internet trgovinu.

 

9. Masovna promjena valute na artiklima

U programu e-racuni.hr na raspolaganju je obrada za masovnu konverziju cijena i promjenu novčane valute na artiklima, a koja omogućuje da u kratkom roku i na većoj količini artikala istovremeno izvršimo potrebna ažuriranja cjenika shodno uvođenju eura kao službene valute od 1.1.2023. Pokretanje ove obrade preporučamo najkasnije do trenutka kada je potrebno izdati prvi prodajni dokument u 2023. godini. U suprotnome program automatski konvertira prodajnu cijenu u valutu euro na temelju cijene pohranjene na artiklu primjenom fiksnog tečaja konverzije u trenutku dodavanja artikla na račun.

Obrada utječe na masovnu konverziju cijena koje vodimo na artiklima u šifrarniku, ali i u cjenicima na artiklima, kupcima, skupinama kupaca, na skladištima te može utjecati na promjenu kalkulacije cijena, ovisno o postavkama koje zadamo pri pokretanju obrade.

Važno pravilo konverzije cijena određujemo kroz modul |Postavke |Postavke tvrtke |Poslovanje gdje zadajemo oblikovanje prodajnih cijena na način kod kalkulacije fiksiraj cijenu ili kod kalkulacije fiksiraj maržu:

  
Odabir načina oblikovanja prodajnih cijena kojim utječemo na način konverzije cijena u euro
  
  Slika 30: Odabir načina oblikovanja prodajnih cijena kojim utječemo na način konverzije cijena u euro

Za pokretanje ove obrade potrebna je korisnička ovlast Prodaja - promjene, unos i brisanje u šifrarniku artikala.

.

Obradu pokrećemo u modulu |Izvještavanje |Obrade |Zalihe |Masovna promjena valute na artiklima pri čemu biramo podatke koji će tom obradom biti obuhvaćeni (konverzija samo cjenika ILI konverzija cjenika i kalkulacije). Izgled maske za pokretanje obrade za masovnu konverziju cjenika i promjenu valute na artiklima prikazuje slika u nastavku:

  
Maska za pokretanje obrade masovne promjene valute na artiklima
  
  Slika 31: Maska za pokretanje obrade masovne promjene valute na artiklima

Kako su izmjene koje nastupaju ovom obradom nepovratne, obrada predviđa mogućnost pokretanja simulacije u svrhe prethodne provjere podataka tj. rezultata obrade prije konačne potvrde konverzije cjenika i zamjene valute na artiklima. U nastavku je primjer detaljne konverzije na više decimalnih mjesta zbog fakturiranja do 31.12.2022. u valuti kuna; zaokruživanje cijena u eurima sukladno propisanim pravilima u ovom slučaju nastupa u trenutku dodavanja artikla na prodajni dokument:

  
Pregled rezultata simulacije obrade masovne promjene valute na artiklima
  
  Slika 32: Pregled rezultata simulacije obrade masovne promjene valute na artiklima

Ukoliko su rezultati simulacije zadovoljavajući, ponovimo pokretanje obrade no u ovom slučaju bez označenog parametra Simulacija. Po završenoj obradi isto tako na uvid dobivamo izvještaj s popisom artikala i izmjenjenih podataka (cijena, cjenika i kalkulacija). U ovom je trenutku nastupila promjena cjenika u šifrarniku artikala kao i na dodatnim cjenicima koje eventualno vodimo na artiklu, kupcima, skupinama kupaca, skladištima kao i u kalkulacijama, ukoliko smo to zadali pri pokretanju obrade (po primjeru zaokruživanja na 2 decimalna mjesta):

  
Pregled izmjenjenih cijena na artiklu u valuti euro
  
  Slika 33: Pregled izmjenjenih cijena na artiklu u valuti euro

  
Pregled izmjenjenih cijena u kalkulaciji u valuti euro
  
  Slika 34: Pregled izmjenjenih cijena u kalkulaciji u valuti euro

Obradu masovne promjene valute možemo pokrenuti više puta. U slučaju ponavljanja obrade, ista neće ponovno preračunati podatke koji su već bili preračunati i izmjenjeni prethodnom obradom.

Dodatne će obrade obuhvatiti samo podatke koji prvotnom obradom nisu bili izmjenjeni (npr. pri pokretanju prve obrade zadali smo promjenu samo cjenika, dok pri pokretanju druge obrade potvrdimo i promjenu kalkulacije cijena čime završavamo s kompletnim ažuriranjem podataka u šifrarniku artikala u valutu euro).

Opciju naknadne promjene kalkulacije cijena koristimo ukoliko do 31.12.2022. još nismo završili s unosom i knjiženjem skladišnih dokumenata koji se do tog razdoblja knjiže u valuti kuna, a cijene i cjenike odlučimo već prethodno promijeniti u euro.

.

Masovnu promjenu valute na artiklima možemo pokrenuti odmah po izdavanju zadnjeg prodajnog dokumenta u 2022. godini. Od 1.1.2023. prodajne dokumente izdajemo isključivo u valuti euro stoga je preporučljivo urediti promjenu valute na artiklima prije izdavanja prvog prodajnog dokumenta u 2023. godini (račun izdan u 2023. godini s datumom usluge/isporuke u 2022. godini iskazujemo u valuti euro no knjižimo u poslovne evidencije u valuti kuna!) . Ukoliko to ne učinimo, program će u trenutku dodavanja artikla na račun u valuti euro automatski konvertirati prodajnu cijenu pri čemu će za preračun koristiti pohranjenu cijenu u kunama i fiksni tečaj konverzije.

Imate li dodatnih pitanja u svezi migracije na euro pogledajte: Uvođenje eura i prilagodbe sustava e-racuni.hr

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024