Uvoz artikala iz datoteke pomoću čarobnjaka

Uvoz šifrarnika artikala iz datoteke pomoću čarobnjaka omogućuje ažuriranje podataka postojećih artikala u šifrarniku odnosno uvoz podataka novih artikala te se nalazi u meniju |Zalihe |Artikli. Klikom na gumb Više nam se otvore dodatne mogućnosti gdje izaberemo opciju Uvoz artikala iz datoteke (Excel, CSV, ...) - Novo:

  
Šifrarnik artikala možemo uvoziti iz datoteke pomoću čarobnjaka
  
  Slika 1: Šifrarnik artikala možemo uvoziti iz datoteke pomoću čarobnjaka

Funkcija je prije svega korisna za tvrtke koje su se registrirali na program e-racuni.hr te su šifrarnik artikala do sada vodili u excelu ili su šifrarnik artikala izvozili iz programa koji su do sada koristili. Uporabom ove funkcionalnosti nije potrebno prije uvoza prilagođavati strukturu podatka u excelu. Podatke je moguće uvoziti iz datoteke u formatu xls, csv ili ods.

1.1 1. Uvoz datoteke

Odabirom gornje opcije nam se otvara forma za uvoz podataka gdje prvo odaberemo datoteku za uvoz te kliknemo na gumb Naprijed:

  
Odabir datoteke iz koje radimo uvoz artikala
  
  Slika 2: Odabir datoteke iz koje radimo uvoz artikala

1.2 2. Kontrola podataka

Nakon potvrde izabrane datoteke nam se u idućem koraku otvara stranica za kontrolu i pripremu podataka koje ćemo uvoziti u program.Na toj stranici određujemo koji atribut artikla predstavlja koji podatak stupca u datoteci.Program iz datoteke pročita sadržaj odnosno redoslijed stupaca i prikaže ih u obliku tablice:

  
Prikaz podataka iz datoteke
  
  Slika 3: Prikaz podataka iz datoteke

Prvo označimo da li se u našoj datoteci u prvom redu nalaze nazivi stupaca te dodatno izaberemo format zapisa datuma i format zapisa decimalnih brojeva u datoteci:

  
Općenite postavke uvoza podataka
  
  Slika 4: Općenite postavke uvoza podataka

Nakon toga nastavljamo s preslikom podataka iz datoteke u odgovarajuće atribute artikla koje ćemo uvoziti.Preslika se radi po redoslijedu prvo za stupac A zatim B, C, itd. do zadnjega stupca u datoteci.Ukoliko u stupcu A imamo u našoj datoteci šifru artikla, zatim to budemo izabrali kao što je prikazano na slici:

  
Preslika podataka iz datoteke
  
  Slika 5: Preslika podataka iz datoteke

Preslika podatka o šifri artikla se spremi u tablicu s desne strane te zatim nastavljamo s ostalim stupcima sve dok ne napravimo presliku za sve stupce u datoteci koje ćemo uvoziti u program:

  
Preslika podataka iz datoteke
  
  Slika 6: Preslika podataka iz datoteke

Kada smo napravili presliku podataka za sve stupce iz datoteke zatim idemo na sljedeći korak klikom na gumb Naprijed.

Na idući korak možemo ići tek kada smo napravili presliku barem za sve obavezne podatke, do tada je gumb Naprijed onemogućen.

  
Gumb "Naprijed" je onemogućen dok ne napravimo presliku za sve obavezne podatke
  
  Slika 7: Gumb "Naprijed" je onemogućen dok ne napravimo presliku za sve obavezne podatke


Za označavanje dodatnih mogućnosti na artiklima (Dopuštena promjena cijene, Dopuštena promjena opisa, ...) potrebno je unijeti 0 (Ne) ili 1 (Da).

1.3 3. Dodatni podaci

Otvara nam se stranica s dodatnim postavkama gdje za nove artikle možemo odabrati još neke dodatne mogućnosti prilikom uvoza, te što napraviti s artiklima koji već postoje u šifrarniku artikala:

  
Dodatne postavke za uvoz novih/postojećih artikala
  
  Slika 8: Dodatne postavke za uvoz novih/postojećih artikala

Kada smo sve željeno označili potvrdimo uvoz podataka klikom na gumb Završi.Po završenom uvozu dobijemo prikaz obavijesti o uvoz te popis upozorenja/grešaka ukoliko postoje u datoteci:

  
Obavijest u uvozu/ažuriranju artikala iz datoteke
  
  Slika 9: Obavijest u uvozu/ažuriranju artikala iz datoteke

U datoteci moraju biti minimalno označeni stupci sa šifrom i nazivom artikla.


Vrste prodaje koje se mogu unijeti na artikl te pripadujuće oznake koje se upisuju u datoteku:

OznakaVrsta prodaje
0 Oporezive isporuke dobara i usluga u RH
1 Oslobođene isporuke - s pravom na odbitak pretporeza
2 Oslobođene isporuke - bez prava na odbitak pretporeza (tuzemstvo)
3 Oslobođene isporuke - ostalo
4 Oslobođene isporuke u vezi s međunarodnim prijevozom
7 Ne podliježe oporezivanju (ne ide u PDV evidencije)
10 Prolazna stavka - boravišna pristojba
11 Prolazna stavka - putno osiguranje
12 Prolazna stavka - ostalo
13 Prolazna stavka - Povratna naknada za ambalažu
14 Isporuke dobara i usluga u RH za koje PDV obračunava primatelj
15 Oslobođene isporuke dobara u drugim DČ (isporuke na daljinu) (obračun stranog PDV-a)
16 Oslobođene isporuke - obavljene usluge unutar EU (PDV obračunava primatelj)
17 Oslobođene isporuke - obavljene usluge osobama bez sjedišta u RH
18 Oslobođene isporuke - isporuke novih prijevoznih sredstava u EU
19 Oslobođene isporuke dobara unutar EU
20 Oslobođene isporuke - sastavljanje i postavljanje dobara u drugoj DČ EU (obračun stranog PDV-a)
21 Oslobođene isporuke - trostrane isporuke dobara unutar EU
22 Oslobođene isporuke - izvoz dobara izvan EU
23 Oslobođene isporuke dobara unutar EU (carinski postupci 42 i 63)
25 Oslobođene isporuke - isporuke dobara osobama bez sjedišta u RH
26 Poseban postupak oporezivanja putničkih agencija
27 Poseban postupak oporezivanja putničkih agencija - oslobođeno
28 Oslobođene isporuke - trostrane isporuke dobara unutar EU (drugi porezni obveznik)
100 Obavljene elektronske usluge unutar EU (obračun stranog PDV-a)
101 Posebni postupak oporezivanja marže u prometu rabljenih dobara
102 Posebni postupak oporezivanja marže u prometu rabljenih dobara - oslobođeni promet

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024