Prva stranica 
Natrag 
Naprej 
Novosti 
 Kopiraj URL stranice 
 
Natisni stranNatisni stran  
e-računi upute za uporabu  >  Banka  >  Automatski prijenos ban...

Automatski prijenos bankovnih izvoda izravnim povezivanjem s bankom

Program e-racuni.hr može se povezati s bankovnim računima svih banaka u EU sukladno PSD2 Direktivi. Svrha ovog povezivanja je uspostava automatskog prijenosa izvoda kako bi svi bankovni transferi odmah bili vidljivi u programu čime je zatvaranje otvorenih stavki dostupno odmah i bez potrebe za ručnim uvozom datoteka iz internet bankarstva.

Vezu s bankovnim računom i automatske prijenosa izvoda možemo aktivirati u izborniku |Banka |Bankovni računi.

  
Povezivanje s bankom izravno putem e-racuni.hr
  
  Slika 1: Povezivanje s bankom izravno putem e-racuni.hr

  
Slanje poveznice za autorizaciju e-poštom iz programa
  
  Slika 2: Slanje poveznice za autorizaciju e-poštom iz programa

Uspostavljena veza s bankom bit će aktivna 90 dana nakon čega je potrebna obnova autorizacije kojom se programu produžuje pristup podacima na računu. Program će o tijeku autorizacije pravovremeno obavjestiti osobu koja je izvršila autorizaciju i e-poštom poslati poveznicu za produženje autorizacije.

Uspostavljanjem veze izvodi će odmah biti uvoženi u program bez vremenskog odmaka što omogućuje bržu likvidaciju neraspoređenih priljeva i odljeva.

Po uvozu prve transkacije za određeni dan u isti će se izvod uvoziti sve ostale transakcije za isti dan, ali pod uvjetom da izvod još nije knjižen!

---
Zadnja sprememba 06.03.2023 14:27:35
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023